agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Doğaya ve Yaşamınıza Sahip Çıkın > Buralardan Çekip Gitmek (Ev yapımları)
(https)
Beğeni Düzeni113Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 17-08-2011, 01:25   #1
Ağaçsever
 
AÇakıcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-01-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 98
Kerpiç ev yapımı (Saman ev)

Her şeyin organiği istiyoruz. Bu nedenle organik ev fikrini ağaçlar.net ile paylaşmak istedim. Taş yığma evler, kerpiç evler, ağaç evler, ağaç dış duvar ve kerpiç iç duvar olan karışık evler ve ülkemizde belki de hiç olmayan saman, saz, tünel, mağara, sal, sadece bodrumdan oluşan bir çok organik ev türleri var. Umarım bu yapıları bilenler, bu yapılar unutulup gitmeden nasıl yapıldıklarını anlatırlar, burada uygulanmış örneklerinin fotoğraflarını da görürüz.

Belki bu başlangıç ile %100 doğal, organik evlerimize tekrar bir dönüş başlar. en azından uzak arazilerimizde, orman içi, dağ, yayla ve araçların bile zor çıktığı tarlalarımıza kendi çabamız ile 4x4 büyüklüğünde de olsa ufak bir organik ev yapabiliriz.

Kerpiç yapımı hakkında aşağıdaki adresten özet olarak bazı başlıkları almamız yeterlidir. italik ve altı çizili yazıları ben araya ekledim.

http://www.kerpic.org/alker03doc_01.htm

2.2.2.3. SAMAN VE BENZERİ LİFLER KATILMASI,

Organik lifsel bitki artıklarının katılması ile dengeli, homojen kuruma sağlanır, büzülme ve çatlama azalır, dayanım artar. Anadolu da eskiden beri kerpicin sağlamlığını arttırmak ve çatlamaları önlemek için, saman katılmaktadır. Ortalama 1 m3 çamura, yaklaşık 8-12 kg.

Saman katılmaktadır. Döküm ve kurutma işlemi normal kerpiç gibidir.
Mutlaka Sap, Saman, Ot, Saz gibi lifli malzeme katılmalıdır.

2.4. ÇAMURUN HAZIRLANMASI

Kerpiç yapmak için, uygun toprak seçilir ya da, toprağı uygun duruma getirecek şekilde kum veya kil katılır."yani beyaz veya sarı tonlarında killi toprak en iyisi" Gerekiyorsa veya iyileştirme için herhangi bir katkı maddesi konulması öngörülmüşse, bu katkı maddesi de katılır. Kerpiç toprağının iyi biçimlendirilmesi için , toprağın kıvamının iyi ayarlanması gerekir. Toprağın kıvamı, katılan su miktarı ile değişir. Toprak su karışımında su arttıkça, kerpiçin dayanımı azalır, zor kurur. Kuruma sırasında fazla büzülme ve çatlama yaptığı gibi, kerpiçin biçimi bozulabilir, çarpılabilir.

Karma suyunun mümkün olduğunca azaltılması bu sakıncaları önleri, yani büzülmesi azalır, dayanıklılığı artar biçimi bozulmaz. Bunlara karşılık, kalıplanması zorlaşır. Çamuru kalıba iyi yerleştirmek için, sıkıştırma veya tokmaklama gereği ortaya çıkar.

Bu işlemler, karşılığı değen bir zahmettir. Çamurun kıvamı, uygulanacak kalıplama ve sıkıştırma yöntemine göre önceden denenerek belirlenmelidir. Toprağın nemliliğinin değişmesinin, katılacak su miktarını etkileyeceği unutulmamalıdır.

Kerpiçin uygun kıvamı için gerekli su miktarı belirlendikten sonra, bunun bir kısmı ( eğer katkı maddesi katılacak ise) katkı maddesi karışımı için ayrılmalı, geri kalan su ile toprak iyice karıştırıldıktan sonra en az bir gün dinlendirilmelidir. Çamuru oluşturulan toprağın kuru ağırlığına göre belirlenen katkı maddesi ( çimento, alçı, kireç ) ayrılan suya karıştırılır. Akıcı kıvamda ki bu karışım dinlendirilmiş çamura iyice karıştırılır, böylece tavlanmış çamur, kalıba yerleştirilmeye hazır hale gelir. Çamurun karşılaştırılması ve kalıba yerleştirilmesi katkı maddesinin katılaşma süresinden kısa zamanda bitirilmelidir.
Bence sap, saman gibi lifli malzeme haricinde hiçbir katkı malzemesi katmayın eğer toprak killi değilse çok yumuşak yapıdaysa kil ve kireç katabilirsiniz. bu organik yapıyı bozmayacaktır. Çamur hazırlığında eskiden bir tepe oluşturulur ve çamur 3, 4 gün mayalanmaya bırakılırdı. daha sonra ıslatılarak, tekrar karıştırılır ve tekrar çamur haline gelince kalıplara dökülürdü.eğer siz de eski usul yapacaksanız mayalanmaya engel olacak, kireç, çimento ve alçı karıştırmayın.

2.5. ŞEKİLLENDİRME- KALIPLAMA

Kerpiç üretimi için uygun kıvamdaki çamur, genellikle ahşap kalıplara dökülerek şekillendirilir. Bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen ülkemizde en çok kullanılan kerpiç boyutları şöyledir.

Uzunluk : 30-35 cm.
Genişlik : 30-35 cm.
Yükseklik : 10-12 cm.

Bazen yarım boyutta olanlar da aynı zamanda üretilir.

Uzunluk : 30-35 cm
Genişlik : 15-17 cm
Yükseklik : 10-12 cm

Büyüklere ana, küçüklere kuzu adı verilmiştir. ( Şekil 5,6) da ALKER kalıp örneği görülmektedir. Kerpiç kalıbı, çıralı çamdan ve iç yüzü rendeli olarak yapılmalıdır. Kalıbın iç boyutları, belirlenen kerpiç boyutlarından büzülme oranında daha büyük tutulur. Kalıbın iç yüzeyleri, kerpiçin kolay çıkarılabilmesi için, ya yağlanır veya kumlandırılır. Hazırlanan kerpiç çamuru, kuvvetli bir savurma ile kalıp içine çarpılır ve üzerinden bastırılır veya tokmaklanarak kalıbın her tarafına iyice yerleşmesi sağlanır. Bir çok evin aynı zamanda yapıldığı büyük şantiyelerde çok gözlü çelik kalıpla, karıştırma ve döküm işleri için betoniyer ve elevatörler gibi mekanik araçlar kullanılabilir. Çok sulu akıcı kıvamdaki çamurun kalıba dökülüp üstünün düzeltilmesi, iyi kerpiç üretimi için uygun bir yöntem değildir. Uygun bir sıkıştırma sağlanmalıdır. Kerpiç kendini çekerek bir miktar kuruyunca, kerpiç kalıbı sökülerek, kerpiç açığa çıkarılır ve kurumaya bırakılır. Kuruma, güneşten olmamalı, gölgede kurutulmalıdır. Kuruyan yüzeyler sürekli çevrilerek kerpiçin çarpılması ve çatlaması önlenir. Alçı gibi çabuk katılaşan katkılı kerpiçler, ALKER, kalıptan çıkarılınca hemen aralıklı istif edilir, veya duvara konulabilir. ALKER için, katkısız kerpiçlerveya çimento katkılılar gibi geniş döküm alanlarına, kuruma sırasındaki işlere ve zamana, ( bekleme) gereklilik yoktur.

3. YIĞMA YAPIM YÖNTEMİ
3.1. TEMELLER

Bina temelinin yapılmasında şu hususlara dikkat edilmelidir. Temeller sudan etkilenmeyen malzeme ile yapılmalı ve sudan korunmalıdır.

1- Temel çukuru kazılırken, köşelerin tam dik olması sağlanmalıdır.
2- Temel, ana kayaya veya sağlam toprağa kadar inmeli,
3- Taş temelin altına, oturmaları önlemek için yaklaşık, mümkünse 10 cm. kalınlığında beton altlık yapılmalı, olanak yoksa kum serilmeli, ( Şekil 8-9-10-11),
4- Taş temellerde kullanılan taşların, yüzeyleri yuvarlaklaşmış dere taşları dere, düzgün yüzeyli köşeli olmasına dikkat etmeli,
5- Taş temel duvarı örülürken kullanılacak harç, toprak veya kireç katılmış melez harç, olmamalı, çimento harç kullanılalı, temel duvarı örgüsüne özen gösterilmeli,
6- Temel duvarı üst hizası, yöredeki muhtemel sel seviyesinden yüksek olmalı ve zeminden en az 50 cm. yükseltilmeli,
7- Deprem bölgelerinde temel üst (su basman) seviyesinde “demirli” betonarme hatıl çepeçevre dolaşmalı, olanak yoksa köşelerde ve duvarların birleşme yerlerinde çok iyi bağlantılı ahşap hatıl kullanılmalı, ( Şekil 17)
8- Kerpice nemin geçmesini önleyecek nem izolasyonu bu hatıl ile beraber düşünülmeli, bunu için:

a. Nem izolasyonu betona katılacak ve geçirimsizlik sağlayacak katkı maddeleri ile yapılabilir,
b. Nem izolasyonu beton üst yüzeyine sürülecek bitüm emülsiyonu, bitüm solüsyonu veya geçirimsiz plastik maddeler ile sağlanabilir,
c. Nem izolasyonu kerpiç ile betonarme hatıl arasına konacak bitümlü karton, bitümlü kanaviçe veya bitümlü keçeler yardımı ile yapılabilir.

3.2. DUVARLAR
3.2.1. Kerpiç ile Yığma Duvar Yapılması
Kerpiç (blokları) ile duvar yapılmasının yararları :Dayanımı en fazla olan kerpiç elde etme olanağı artar.
Çamur, kuruma sırasındaki büzülmesinin duvara konmadan yaptığından, duvarda kurumadan dolayı çatlama olmaz.
Kerpiç döküldükçe, (duvara konulmadan önce) kalitesini kontrol etme ve kalitenin yetersiz olduğu durumlarda iyileştirme işlemlerini yapmak olasıdır.
Herkesin kendi evini yapması düzeninde hava şartları elverdikçe ve boş vakitlerinde kerpiç dökülebilir.


DUVAR ÖRME USULLERİ


Taşıyıcı duvarlar 1 tuğla ana, 11 tuğla kuzu veya 1,5 tuğla ana- kuzu olarak örülürler (Şekil 12,13)
1 tuğla kalınlığındaki örgüde bir sıra dizi tuğlası olursa, 1 sıra bağ tuğlası olarak örülmelidir.
1 tuğla kalınlığındaki örgüde, dizi tuğlaları ¾ tuğla boyu ile başlamalıdır.
1 tuğla kalınlığındaki duvar, yalnız “Ana” büyük boyutlu kerpiçle de örülebilir.
Köşe saplama ve çapraz geçme duvarlarda, bağlantıların usulüne uygun olmasına dikkat etmelidir. ( Şekil 12-13)
Pencere altına, pencere ve kapı üstüne konacak lentoların (sürekli olmaları) hatıla dönüştürülmesi faydalıdır. (Şekil 19)
Kapı ve pencere kasalarının duvara kolayca bağlanabilmeleri için, kapı ve pencere boşluklarında, karşılıklı olarak, 1alt sırada, 1 orta sırada ve 1 üst sırada ziftlenmiş (bitümlenmiş) ahşap takoz yerleştirilmelidir. Takozun duvar yüzüne gelen yerlerinin sıva teli ile örtülmesi yararlıdır. Daha iyisi takozlar boşluk yüzeyine dik olarak duvarın orta kısmına konulmalıdır. (bakınız kapı bölümü Şekil 19)
Duvar örgüsünde harcın her yerde aynı kalınlıkta olmasına, tüm yüzeyi doldurmasına, çok kalın olmamasına ve düşey derzlerin tam doldurulmasına özen gösterilmelidir. Bu önlemler duvarın taşıma gücünü arttırır.

AÇakıcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 01:45   #2
Ağaç Dostu
 
aygün's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-10-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,796
Eski, tarihi mi yoksa herhangi bir yapı mıydı sözünü ettikleri diye düşündüm durdum deminden beri ama hayır , anımsayamadım.
Abimlerin bir sohbetine şahit olmuştum. Yapım aşamalarıydı konu ve çamura keçi sütü ve yumurta akı katıldığından söz ediyorlardı. İlginç gelmişti ve aklımda kalmış. Sağlam yapmak adına...

Paylaşmak istedim.

aygün Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 03:52   #3
Ağaçsever
 
AÇakıcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-01-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 98
çok tarihi değil 15 yıl önce bile yapılanlar var evet dediğiniz gibi uygulamalar da var fakat çok değil. bazıları buları sadece duvarın en tepesine sıvayacakları çamurun harcında kullanır ve genelde sadece yumurta akı katılır. örümcek olmazmış. onun üzerine de beşe on, ona on veya o kalınlıkta ağaçlar kullanılarak tavan atılır. tavan ağaçlarının üstü de yine kerpiç harcı ile sıvanır. kuruduktan sonra bolca normal kuru toprak atılarak, soğuk izolasyonu yapılır. üstüne de sac çatı yapılır. yağmurlu şehirler için önerilmez deniliyor ama Erzincan çok yağmurlu fakat merkez ve merkeze yakın köylerde hala kerpiç evler var. hemen her köylünün bahçesinde de kerpiç ev, deprem evi ve ya ahır var. dış yüzünün harcını çok iyi cıvık killi çamurdan hazırlarsınız ve bu harca kireç de katarsınız bu dış yüzeyi yağmurun etkisinden koruyacaktır. en dışına da mutlaka kireç vurmak gerekiyor. Ayrıca deprem için de esneklikleri nedeni ile Erzincan'da en az kerpiç evler yıkılır.

AÇakıcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 09:37   #4
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-01-2010
Şehir: YALOVA
Mesajlar: 1,281
kerpiç konusu ******* çok önemlı
kerpiçin geliştirilerek sorunları çözülmelidir
aslında en dogru malzemedır
taş duvar kerpiç ve ahşap ayrılmaz bütündür
bu sayfayı memnunıyetle takıp edıcem

Safranlı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 14:49   #5
Ağaçsever
 
AÇakıcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-01-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 98
Konu hakkında akademik makaleler buldum fakat resimler maalesef silinmiş;
Burada alçılı kerpiç anlatılıyor fakat biz eski yöntemle yapacaksak bile buradaki anlatım yeterli. eski yöntemlerde toprak sap, saman, ot, saz, gibi lifli malzeme ve su ile karıştırılır. ayakla iyice çiğnenir ve sakız kıvamına getirilir. küçük bir tepecik yapılır ve 3, 4 gün toprak mayalanmaya bırakılır, daha sonra ıslatılarak kalıplara dökülür. çamur kalıba döküldüğünde iyice sıklaştırmak için üstünden bastırılır. kalıplardan çıkarılan kerpiçler hiç oynatılmadan olduğu gibi yerde bırakılır. bu nedenle düz ve geniş bir araziye ihtiyacınız var. kerpiçlerin üst kısmı ve yan kısımları bir bez ile silinerek parlaklaştırılır. kalıplar her defasında yıkanırsa iyi olur. kurumaya bırakılan kerpiçler üst üste dizilmezler. yerlerde sere serpe bırakılırlar. bir iki gün sonra gelinir ve ters çevirilerek alt kısımlarının da kuruması sağlanır. bu şekilde 4, 6 güne kadar hava durumuna göre kurur. kerpiç yağmursuz ve çok sıcak günlerde yapılmalıdır. beyaz, sarı çok killi topraklar tercih edilmelidir.

geleneksel kalıplar 1 ana 2 kuzu şeklindedir. şu şekle benzer; |=

http://www.kerpic.org/alker03doc_03.htm
http://web.itu.edu.tr/~isikb/alker03doc_01.html

sayın deretepeorg'un tavsiye ile bir başka kerpiç yapımı buradaki yere dökülen kerpiçler ev yapımında kullanılanların iki katı kadar, ayrıca ev yapımında dikdörtgen kerpiç kullanılıyor burada ise kare. ev yaparken dış duvarı olabildiğinde kalın örüyoruz. 35cm kerpiç düşünün ve bunu iki sıra içe dışa doğru ördüğünüzde 70cm dış duvar yapar. iç duvarları ise sadece 35cm kalınlığında örebiliriz. kerpiç evlerin en güzel yanlarından biri de cam kenarında duvarınızın üstünde oturabilmeniz hatta yatabilmenizdir ) bu nedenle pencereleri çok yükseğe koymayın 1mt yükseklik yeter pencereleri dışa koyun ki duvar boşluğu içeride kalsın.
http://www.hattuscha.de/turkce/surrekonstruk.htm
http://www.bogazkale.gov.tr/sur_03.html

kerpiç evler çok sağlıklıdır. depremde esnekliği nedeni ile dayanıklıdır. dış duvarları cıvık ve kireç katkılı çamur ile 5, 10cm. kalınlığında sıvarsınız, kireç sürersiniz. böylece yağmura dayanıklı duvarınız olur. kerpiç evler yazın serin kışın sıcak olur.

AÇakıcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 15:12   #6
/
 
Giriş Tarihi: 06-06-2007
Şehir: Bornova, İzmir
Mesajlar: 654
Kerpiç duvarı yağmurdan korumak için kireç ile badana etmenin yanından çatı sundurmasını da biraz uzun tutmak gerekir.

Yağan yağmurun kerpiç sıvalı duvara değmemesi için.

(Not: Başka bir kaynakta okumuştum. Birebir tecrübem yoktur)

Murat Öz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 15:23   #7
Ağaçsever
 
AÇakıcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-01-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 98
haklısınız kireç yağmuru engellemez, kireç, toprak, saman karışımı çamur daha sert oluyor bu da değen yağmuru bir nebze engelliyor yoksa çatı sundurması yeterli uzunlukta olmazsa yağmur bunu da eritir. kireç; mantar, yosun oluşumunu ve nemi engeller. evin altını da mutlaka kireç karışık çamur ile sıvamalısınız yoksa toprağa her değen su bir gün içinde yosunlaşmasını ve yerin yeşermesini sağlayacaktır. içeride o kadar sağlıklı bir ortam oluşur ki; yeri süpürürken toz olmasın diye ıslatırsınız ve ertesi gün o ıslattığınız yer, yosunlar veya algler nedeni ile yeşerir. bunun olmaması için yeri de kireç karıştırılmış çamur ile 5, 10cm sıvarsınız. eğer yere tahta döşeyecekseniz yine de bu şekilde sıvadıktan sonra tahta döşeyin. inanın kerpiç evin içerisinde soluduğunuz havanın bile ayrı bir tadı var.

AÇakıcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 15:30   #8
/
 
Giriş Tarihi: 06-06-2007
Şehir: Bornova, İzmir
Mesajlar: 654
Yere döşenecek tahtaları da döşemeden önce bezir yağı ile güzelce boyarsanız (fırça ile yağı tahtaya sürmek ) tahtaların çürümesini ve haşerata karşı direncini de artttırmış oluruz.
Bezir yağı doğal bir yağ olduğu için organik bir yalıtım yapmış oluruz.

Murat Öz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2011, 15:31   #9
Ağaç Dostu
 
neşride's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-03-2009
Şehir: Tekirdağ
Mesajlar: 288
Annemle babam evlendiklerinde, köyde kendi evlerini kendileri yapmışlar kerpiçten. Bana yapım aşamalarını anlatmıştı. Ama gittiğimde daha detaylı öğrenebilirim. Bu sene de babam o evi tekrar elden geçirdi. Boya badana yaptı. Görüntüsü çok sevimli oldu. Fotoğraflarını bir ara yüklerim.

neşride Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-05-2012, 19:29   #10
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Kerpiç-Taş Ev Yapıyoruz

13-29 Temmuz

***Ücretsiz***

Killi topraktan yapacağımız tuğlaların kısa sürede kuruması için bu tarihi seçtik.Kulübenin bir kısmını taştan diğer kısmını ise kerpiçten yapacağız. Herzaman olduğu gibi çimentosuz tamamen yerel malzeme ve geleneksel-ekolojik deneyimlerle yapacağımız evin yapımı ilgilenen herkese açık.

0543-4142363

Kayıt için [email protected] adresine bir e-posta göndermeniz yeterli

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2012, 01:17   #11
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 31-05-2012
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 13
Benim de hayalim bir kerpiç ev. Büyük bir salon-mutfak ve küçük küçük 6 odası olmalı. 2 çocuğum ve misafirler için. Çok geniş bir ayat olmalı. Masa veya sofrayı kurabileceğim. İmece evi ile bu hususta görüşmeye çalışıyorum. Ama zamanım yok. Köyde de eski ustalar kalmadı. Bakalım hayırlısı. Selamlar.

dryad beğendi.
Malkaralı_Yusuf Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2012, 03:35   #12
Yeni Üye
 
ümitibrahim's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-05-2012
Şehir: kocaeli
Mesajlar: 26
Çok hoş bir başlık olmuş,ama kerpiç evleri geliştirmenin,çok daha sağlam yapılara dönüştürmenin yolları da var.

Kerpiç karışımını oluşturan materyaller içinde en önemlisi ve çoğunluğu oluşturanı kildir.Peki o kadar uğraşıp kilden ev yapıyoruz da neden o evi seramiğe çevirmiyoruz?

Tek yapmamız gereken kerpiç evimizi bitirdikten sonra olduğu gibi ateşe vermek.

Bildiğiniz gibi seramik kilin pişirilmesiyle elde edilir;ihtiyaç duyulan ısı kilin türüne göre 700-1300 derece arasındadır.

Arkeologlar günümüz Moldova ve batı Ukraynasını oluşturan bölgelerde-tam tarihi hatırlayamıyorum- yaklaşık 10.000 yıl öncesine tarihlenen çok sayıda yakılmış köy buldular,birçoğu artık bu köylerin savaşlar sonucu değil,bilerek yakıldığını düşünüyor.Kerpiçten yapılan ve seramikleşmesi için ateşe verilen bazı evlerdeki yangınların kontrolden çıktığını,felakete dönüştüğünü savunuyorlar.

Eğer bu teori doğruysa seramik evlerin miladını çok öncelere çekmemiz gerekecek.

Modern mimaride de bu yöntemi kullanan birkaç isim mevcut;hayatını yoksul insanlara pratik ve ucuz evler yapmaya adayan İranlı mimar Nader Khalili en bilindiklerden.O da aynı yöntemi uyguluyor;kerpiçten bir ev yapıyor ve ateşe veriyor.

Khalili'nin bazı çalışmaları;Bu da Khalili'nin çalışmalarından esinlenen Güney Afrikada bir başka kerpiç ev;Bu teknik nasıl geliştirilir,Khalilinin gözden kaçırdıkları nelerdir,bu tarz evlerde oluşabilecek olası sorunlar nasıl giderilir,evlerimiz organik materyallerle mi inşa edilmeli gibi sorulacak ve cevaplanacak birçok soru var elbette;ilgi duyan olursa tartışabiliriz.

ümitibrahim Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2012, 08:43   #13
Ağaç Dostu
 
şehnaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-10-2009
Şehir: izmir
Mesajlar: 152
Cacoon evlerini uzun bir süre inceledim .Yapımı kolay temin edilebilir malzemeler ve cok ta fazla usta bilgisine sahip olmadan herkezin yapabileceği evler çok ilgimi çekmişti . Kendim her ne kadar yaşamasamda etrafımızda yakın zaman kadar kerpiç evler vardı . Bu evlerde yaşayanların rutubetten ve haşerelerden kurtulamadıklarını rahmetli dedemden çok duymuştum . Cacoon evlerinin yuvarlak yapısıda da dekore konusunda beni biraz korkuttu . Kare ve dikdörtgen yaşam tarzımızdan çıkmak ilk bakışta çok kolay gözükmedi . Ama herşeye rağmen favorim cacoon evler

şehnaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2012, 09:11   #14
Ağaç Dostu
 
xenkebikec's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2010
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 154
Kendi evini yapmak ne güzel bir iş olmalı.

Linkte pdf dosyasında küçük bir kitapçık gibi hazırlanmış ev projesi var adı da YUVA.

Benim çok hoşuma gitti.

Pdf dosyasından bir kaç görüntü aldım buraya eklemek için.

http://mithatmarul.files.wordpress.com/2012/05/yuva.pdf

Eklenen Resimler
  
xenkebikec Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2012, 09:20   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-04-2012
Şehir: https://t.me/pump_upp
Mesajlar: 130
Galeri: 2
Babaannemin kerpiç evi var. Önünde ayadı. Yazın onun serinliği hiçbir şeye değişilmez. Eskidi artık. Yıkıp yeni bir şey yapacaklar,ama kerpiç değil

dryad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2012, 11:52   #16
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 26-11-2008
Şehir: Ankara
Mesajlar: 168
Eşimin köyü Kilis'te. Köyün bütün evleri kerpiçten ve evler çok sevimli.O bölge için en uygun ev çeşidi. Tabii bunu anlamamız için bizim oraya betonarma ev yapmamız gerekti. Kışın buz gibi ve yazın ise daha beteri fırın gibi bir ev....

İpek Kozası Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-06-2012, 12:42   #17
Ağaçsever
 
AÇakıcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-01-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 98
Etrafında hiçbir yolu olmayan bir tarlanın ortasına kerpiç bir ev yapsam gecekondu gibi yıkılır mı acaba? biri dağ yamacında bir tarla ve çevresi tamamen orman bi yanından yol geçiyor, yokuşta ama ev yapılabilir. yokuşu biraz oyarak, evi yaparsam üst kat ve alt kattan da girişi olan bir ev olabilir. diğer tarlanın ise hiç bir yolu yok diğer tarların ortasında kalıyor ama dört yanına da100-200 mt ilerisinde yollar var yine 100mt kadar yakınında bir ev var. imar izni olmayan ve tabuda meyve bahçesi olarak görünen bu tarlalara kerpiç ev yapılabilir mi? yaparsam ruhsatsız diye yıkarlar mı?

AÇakıcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-06-2012, 13:09   #18
/
 
Giriş Tarihi: 06-06-2007
Şehir: Bornova, İzmir
Mesajlar: 654
Linkte ki dosya çok güzelmiş.
Teşekkürler paylaşım için.

***

Kendi tapulu tarlanız ise %5 ve 250 metrekareyi geçmemek üzere rahatlıkla bir ev yapılabilir diye biliyorum ama son durum hakkında diğer üyelerimizin görüşlerini de bilmek isterim bende.

naci03 beğendi.
Murat Öz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-08-2012, 00:09   #19
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-08-2012
Şehir: Samsun
Mesajlar: 2
Herkese merhaba,son zamanlarda bende kerpiç ev işine inanılmaz merak sarmış biri olarak aranıza yeni katılmış bulunmaktayım..Kerpiç evler ile alakalı baya bir araştırma yaptım ve yapmaktayım..Plan'ım 2 sene icinde köyüme guzel şirin şöyle 2 katlı toplam 170 m2 kadar kerpiç,saman balyası,taş,ağaç karışımı bir ev yapabilmek..evin tamamen doğal olması icin elimden geleni yapma planı icerisindeyim..sizlerin tecrubelerinden yararlanmak istiyorum..ilk etapta böyle bir evin bana tahmini maliyeti ne kadar olur acaba,bilgi verebilir misiniz?

serworacle Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-08-2012, 08:12   #20
/
 
Giriş Tarihi: 06-06-2007
Şehir: Bornova, İzmir
Mesajlar: 654
Tahmini maliyet çıkarmak çok zor olur.
Kullanılacak materyaller her bölgede farklı fiyatta olacağını - nakliyesinin ve montajının (yapımının) ücretlendirilmesi de aynı şekilde bölgeden bölgeye farklılık göstereceği için ancak bölgenizden birileri fiyatlandırma yapabilir.

Murat Öz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-10-2012, 15:58   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-10-2012
Şehir: SAMSUN da - Sakaryalı
Mesajlar: 146
Ev hakkında tahmini rakamı buldunmu ...

abay54 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-10-2012, 16:50   #22
Ağaç Dostu
 
resul22's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-09-2012
Şehir: Edirne
Mesajlar: 238
Bizim köydeki ev kerpiçten yapılmaydı. 60 yıldan fazla olmuş yapılalı ve halen sağlam. Kerpiçlerini dedem kesip evi de dedem yapmış. 4 oda ve 1 koridordan oluşmakta. Önceden her sene çamur ve saman karışımıyla sıvanırdı. Şimdi kerpiçlere çiviler çakılıp çivilere tel örgü yapılıp üzeri çimento ile beton yapılıyor.

YeniBON beğendi.
resul22 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2012, 20:27   #23
Yeni Üye
 
Poseidon's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-02-2011
Şehir: çanakkale
Mesajlar: 11
http://2.bp.blogspot.com/_8kOQr-SAOx...14Ana+Tito.jpg

Aşağıdaki link'de saman ve çamur karışımı ile güzel bir çalışma yapılmış , paylaşmak istedim. Tecrübesi olanlar günde kaç adet kerpiç tuğla imal edilebilir yanıtlarsa sevinirim .

web_adresi

diğer adres

http://www.andrewsnyder.net/wp-conte.../IMG_07001.jpg

gandor08 ve pikancevizi beğendi.

Düzenleyen malina : 03-03-2013 saat 14:49 Neden: Fotoğrafları foruma yüklemelisiniz.
Poseidon Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-01-2013, 10:19   #24
Ağaç Dostu
 
prıtt's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-03-2008
Şehir: .
Mesajlar: 304
Bizim köydeki evimizde kerpiç. Kışın sıcak yazın ise serin oluyor. Çocukluk dönemim 2 oda 1 salon olan bu evde geçti ama o zaman bunların pek farkında değildim. Şİmdi babam oturuyor evde ve pek bırakmayada niyeti yok. Daireden kurtullmak için babama yeni 2 katlı ev yapalım diyorum ama bu evede kıyamıyorum bakalım ne olacak.

Duvarları çamur saman karışımından olan kerpiç ve yaklaşık olarak 60 cm kalınlığında. Babaannemin eski evinin duvar kalınlığı ise 80-85 cm.

tavanı ise hasır dedikleri örtüden ve onun üzerinde ise saz(kamış) ve toprak var. üzeri ise kiremit çatı var. Bu şekilde olunca oda çok iyi nefes alıyor. Hatta şöyle birde anımı anlatayım size.

Geçen yazın rekor sıcaklarda babama Baba ev ne kadar serin dedim.Babamda;

-Aman oğlum yorgansız yatmayın üşürsünüz diyerek dalga geçti. O gün sabah arkadaşımı aradım ve bu gece çok serindi değilmi diye sordum. O da dediki; Ne serini ya biz yandık yine apartmanda bugün en sıcak gündü dedi. o gün anladım kerpiç evin farkını.

Ayrıca nedenini bilmiyorum ama 3 yaşında oğlum köyde gündüzleri 4-5 saat hiç uyanmadan uyuyor ama kendi dairemizde 1 -1,5 saat anca uyuyabiliyor.

Aşağıda da tavan ve duvarının resmi var.

Eklenen Resimler
  
prıtt Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-02-2013, 21:35   #25
Ağaçsever
 
adembaba1's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-02-2013
Şehir: hammalistan
Mesajlar: 56
Toprak en iyi izolasyon malzemesidir,ve ucuzdur,boya-siva gerektirmez,tabiata zarar vermez,kerpic evin faydalari saymakla bitmez,kacis planimda yapmayi dusundugum ev kerpic evdir

yağmur, zekiabbas ve naci03 beğendi.
adembaba1 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-04-2013, 21:48   #26
Ağaç Dostu
 
korucak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 10-03-2013
Şehir: istanbul
Mesajlar: 216
Merhabalar, aranıza yeni katılmış üyeyim. Birkaç ay önce 2 katlı bir kerpiç ev aldım. Buralardan gidip orada yaşamak niyetindeyim. Zemini sıkıştırılmış toprak olan evin zeminini biraz (20-25 cm kadar) sıyırıp beton döksem doğru olur mu?
Ayrıca dış yüzeyin kerpiç görüntüsünü bozmadan ve kireç sıva/boya yapmadan yağmurdan korumak nasıl mümkün olabilir? Fikirlerinizi alabilirsem mutlu olurum...

korucak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-04-2013, 09:26   #27
Ağaç Dostu
 
prıtt's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-03-2008
Şehir: .
Mesajlar: 304
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi korucak Mesajı Göster
Merhabalar, aranıza yeni katılmış üyeyim. Birkaç ay önce 2 katlı bir kerpiç ev aldım. Buralardan gidip orada yaşamak niyetindeyim. Zemini sıkıştırılmış toprak olan evin zeminini biraz (20-25 cm kadar) sıyırıp beton döksem doğru olur mu?
Ayrıca dış yüzeyin kerpiç görüntüsünü bozmadan ve kireç sıva/boya yapmadan yağmurdan korumak nasıl mümkün olabilir? Fikirlerinizi alabilirsem mutlu olurum...
Sn. korucak,

Kerpiç evinizin resminide paylaşmış olsaydınız keşke.

Zeminini sıyırarak Beton döksem demişsiniz. Bence bu tarz yapılarda zeminin beton tesfiyesinin yapılması gerekiyor. Bizim Evimizin altıda beton daha önceden toprak zemin iken fare sıkıntısı yaşıyorduk fakat beton tesfiye yaptıktan sonra bu sıkıntımız kalmadı.

Dışarıdan sıva(Samanlı Çamurla yapılan) yaptırmanız gerektiğini düşünüyorum ve bunun üzerine kireç vb. işlem yapabilirsiniz. Ayrıca kireç badananın(beyaz rengin) sıcaktan koruduğu ve sağlıklı olduğu söylenmektedir bu şekilde yazları daha serin ve sağlıklı geçirebilirsiniz. Ama sıva yapılmaz ise yapmurda kerpiçleriniz belirli bir zaman sonra yavaş yavaş erimeye başlayacaktır.

Saygılar.

prıtt Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-04-2013, 23:52   #28
Ağaç Dostu
 
korucak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 10-03-2013
Şehir: istanbul
Mesajlar: 216
Sn.prıtt,
resim konusunda haklısınız. eklemeye çalıştım.Beton tesviye konusundaki öneriniz bana da çok uygun geliyor. Dış yüzeyle ilgili olarak; ben kerpiç izlerinin kaybolmasını istememiştim, ama başka seçeneğim yok galiba... duvar sıvanınca düz bir göruntü olacak.

Eklenen Resimler
  
Muda, Elnin, Milla ve 3 kişi beğendi.
korucak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-04-2013, 10:39   #29
Ağaç Dostu
 
prıtt's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-03-2008
Şehir: .
Mesajlar: 304
Sn korucak,

Eviniz çok güzel. hele hele o çeşme harika...Güle güle oturun.

Kerpiçlerde görüldüğü üzere kısım kısım erimeler olmuş ve bundan sonrada olacaktır. Sıva yapmanızı tavsiye ederim. Bizim köyde evimiz, Kömürlüğümüz, Ekmek Damı dediğimiz yer hepsi kerpiç yapı ve sıvalıdır ama bu harç sıva değil çamur. Kerpiç üzerine harç sıvanın tutmadığını zamanla dökülme yaptığını duymuştum o yüzden bazı kişilerin kerpiçin üzerine sıvanın tutması için tel veya buna benzer malzemeleri çektiklerini gördüm artık karar sizin ama uzun yıllar kullanmak istiyorsanız bence güzelce sıva yaptırın ve görüntüye fazla takılmayın derim. Birde sağlam ısı camlı Ahşap pencere bence çok güzel olur.Bahçede biraz bakımsız kalmış ama harika bir yaşam alanına çevrilebilir.


Ayrıca burada yeni bir konu açmanızı ve tamir bakım ve çevre düzenleme işleriyle ilgili sitedeki arkadaşların tavsiyelerini almanızı öneririm. Zİra site bana bir çok konuda ilham kaynağı oluyor. Resimlerini ekleyerek arkadaşlardan tavsiyeler alarak bu çalışmalarını daha zevkli hale getirebilirsiniz.
Saygılar.

YeniBON beğendi.
prıtt Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-04-2013, 23:26   #30
Ağaç Dostu
 
korucak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 10-03-2013
Şehir: istanbul
Mesajlar: 216
Sn.prıtt,
Önerinizi dikkate alarak yeni bir başlık açmayı deneyeceğim. Evin bakımsız olduğu doğru,çünki son 15 yıldır içinde oturulmamış. Ama ben evi severek aldım. Sanıyorumki bu yaz sonuna kadar oturulabilir hale getirip kışında birkaç gün kaçamak yaparız. Tabii sizin gibi diğer arkadaşlarda yardımlarını esirgemezler ise...
Teşekkürler ve saygılar...

prıtt beğendi.
korucak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 18:18.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024