agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Fidan ve Fide, Bitki Üretim (Tohum Çimlenme/Çelik/Aşı)
Reklam


Beğeni Düzeni20Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 23-11-2004, 20:35   #1
Ağaçsever
 
BülentBoz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 57
Ağaç fidanı dikimiyle ilgili bilgiler

Uygun Dikim Zamanı


Uygun dikim zamanının seçilmesi, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde dikilen fidanların mevcut toprak neminden yararlanabilmesi, yaşam ve gelişme aktivitelerini çabucak başlatabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Dikim zamanını doğru olarak belirleyebilmek için aşağıda açıklanan faktörlerin dikkate alınması, son derece önemlidir.

Ağaçlandırma Alanının Genel İklim Özellikleri

Yazları kurak, sonbahar ve kışı yağışlı olan Akdeniz Bölgesi’nde elverişli dikim zamanının karaçam, kızılçam, servi ve Halep Çamı için sonbahar olduğu ifade edilmektedir. Çünkü bu mevsimde sonbahar yağışlarının toprağı gevşettiği, kök gelişmesi için toprak sıcaklığının yeterli olduğu bildirilmektedir. Böylece, dikilen fidanlar kış gelip de “uyku” haline girmeden, kök gelişmesi yapılabilmekte, bu gelişmiş köklerle kışı uyku halinde geçirdikten sonra, ilkbaharda hemen gelişmeye başlayarak, yaz sıcaklıklarının toprağı kurutuncaya kadar mevcut toprak neminden yararlanması sağlanmış olmaktadır. Bu bölgede, yüksek kısımlarda kalın kar örtüsünden dolayı sonbahar dikimlerinin yapılamadığı yerlerde ise, toprak belirli bir sıcaklığa ulaşırken (4-5˚C), dikim yapılabilirse, erken ilkbahar dikimleri büyük avantaj sağlar. Belirli nedenlerle alçak yörelerde ilkbahar dikimi yapma zorunluluğu varsa, dikimin ocak-şubat aylarında yapılması uygundur.

Ağaçlandırma Alanının Özel İklim Koşulları

Rüzgarın etkili olduğu alanlarda, dikimlerin kışın yapılması önerilmektedir. Çünkü, kışın rüzgar uyku halindeki fidanlara daha az zarar verir. Özellikle rüzgardan çok etkilenen iğne yapraklılar için bu husus çok önemlidir. Ancak kış dikimlerinin de kendine özgü bazı sakıncaları olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Toprak Özellikleri

Toprak özellikleri ile dikim mevsimi arasındaki ilişkilere ait şu kurallar verilmektedir: Gevşek ve kumlu topraklara sahip alanlarda sonbahar; kil miktarı oldukça yüksek, ağırca killi topraklarda ise ilkbahar dikimi uygundur. Diğer toprak özellikleri ve iklim karakteristiklerine bağlı olarak toprak neminin tav durumunda (ne çok ıslak veya yaş, ne de çok kuru) olduğu zaman dikim için elverişlidir.

Ağaç Türü ve Fidan Materyali Nitelikleri

Bu hususta genel olarak şu kural verilmektedir: Yaprağını döken türler için sonbahar, iğne yapraklılar ve diğer herdem yeşil yapraklılar için de ekseriyetle ilkbahar dikimi uygundur.

Fidan materyalinin çeşidine göre ise şu önerilerde bulunulmaktadır: Topraklı (kaplı) fidanların dikimi, büyük ölçüde mevsime bağlı değildir. Çıplak köklü fidanlar için ise uygun dikim zamanı ağaç türüne, lokal iklim koşullarına göre değişir. Ağaç türleriyle ilgili olarak özellikle çıplak köklü fidanların dikiminde latent hale (uyku haline) girme zamanları belirleyici olur. Başka bir anlatımla, bu fidanlar ağaç türüne ve yetişme ortamının iklim özelliklerine göre uyku haline girdikten sonra, diğer bir ifadeyle latent halde iken dikilmelidirler.

Dikim Esnasında Hava Halleri

Hava hallerinden özellikle soğuk hava akımları ve don olaylarının cereyan ettiği zamanların bilinmesi, uygun dikim zamanını belirleme bakımından son derece önemlidir. Soğuk hava akımları başladığında dikim başlamışsa bile bırakmak gerekir. Toprakta sık ve derin don olaylarının yaşanması halinde uygun dikim zamanı ilkbahardır.

Gökyüzünün kapalı ve bulutlu olması, durgun, rüzgarsız hava hallerinin bulunması halinde, söz konusu durumlar dikim için en elverişli hava halleridir. Bunun aksine ağır topraklarda yağışlı hava halleriyle, dikim esnasındaki güneşli ve özellikle sıcak rüzgarlı günler, dikim için en elverişsiz hava halleridir.

Ülkemizde, coğrafi bölgelere göre iklim koşulları da çok değişmekte ve ağaç türleri de buna bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle, ülkemiz dikim mevsimi bakımından çeşitli olanaklara sahip bulunmaktadır. Bu ilişkilere göre söz konusu olabilecek dikim mevsimleri aşağıda açıklanmıştır.

 
mrduran ve neretva beğendi.
BülentBoz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-11-2004, 11:27   #2
Ağaçsever
 
BülentBoz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 57


İlkbahar DikimiGenellikle kışları sert geçen ve ilkbahar ile yaz başlarında yeterli ölçüde yağış alan yörelerde, ilkbahar dikimleri yapılması önerilmektedir. Bu dikim zamanı mart ayından nisan sonuna veya daha soğuk yörelerde mayıs ortasına kadar sürer. Ağaç türleri olarak geç sürgün veren türler kızılçam ve Fıstık Çamı dışında diğer çam türleri, ladin, göknar gibi iğne yapraklılar için esas dikim mevsimi ilkbahardır. Özellikle geniş yapraklılarda tomurcukların patlamasından önce dikim tamamlanmalıdır.

Orta Anadolu Stepleri’nde erken sonbahar ve erken ilkbahar dikimi iyi sonuçlar vermektedir.

İlkbahar dikimi, don tehlikelerinin çok olduğu bölgeler için çok uygundur. Ancak, ilkbahar yağışlarından yararlanmak için dikimler, olanaklar ölçüsünde erken yapılmalıdır. Çünkü köklerin biyolojik aktiviteleri, tomurcuklara kıyasla 15-30 gün erken başlamaktadır. Geç kalındığında kök aktivitesi başlamış olduğundan, dikim başarısı azalır.Yaz Sonu DikimiYaz sonu dikimi, kış ve ilkbahar yağışlarının az olduğu, buna karşılık yaz yağışlarının çok miktarda bulunduğu yöreler için uygundur. Bu şekildeki iklime sahip ılıman bölgelerde ağustos başından eylül ayı sonuna kadar dikim yapılabilir. Bu dikim mevsimi ladin ve duglaz için iyi sonuçlar vermiştir. Ancak, güney bakılar ve çok güneş gören yerler ladin için de yaz sonu dikiminin uygun olmadığını göstermiştir. Aynı şekilde büyük alanların ağaçlandırılmasında ve fidanların uzaklardan sağlandığı yerler için elverişli bir dikim mevsimi değildir.Sonbahar DikimiBu dikim mevsimi genellikle, ilkbaharda erken sürgün veren ve kışın yapraklarını döken türler için elverişlidir. Ekim ayından başlayarak aralık ve ocak ayı ortasına kadar devam eder. Ancak, ağır (killi) topraklara sahip nemli bölgeler ve yöreler ile, don olaylarının meydana geldiği, kemirici hayvanların bol olduğu yetişme ortamları için bu dikim mevsimi uygun değildir. Şiddetli rüzgar zararlılarının olmadığı bazı dağlık bölgeler için dikim mevsimi olarak sonbahar düşünülebilir.Kış DikimiBu dikim mevsimi, Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi’nde denizden çok yüksek olmayan, kışları ılıman yerler için düşünülebilir. Dikim, bütün kış boyunca, şubat sonuna kadar sürebilir. Kışın don olaylarının meydana geldiği ve soğukların dikim çalışmalarını engellediği yerlerde, bu dikim mevsimi uygun değildir.

Uygulama için daha kolay karar verebilmek amacıyla, genel kurallardan bazı sapmalar dikkate alınarak elde mevcut belirli bir ağaç türünün hangi mevsimlerde dikilebileceğini gösteren anahtar bilgilerin verilmesi yararlı görülmüştür.KızılçamDikim mevsimi olarak kasım ayı başı-şubat sonu arasındaki zaman periyodunun uygun olduğu bildirilmektedir.Fıstık Çamı ve ServiAkdeniz ve Ege Bölgesi’nin alçak yörelerinde, yağışların başlayıp, toprağın 20-30 cm derinliğine kadar yağış sularının işleyebildiği sonbahar aylarından itibaren şubat sonuna kadar olan zaman dikim periyodu için uygundur.KaraçamKurak İç Anadolu koşullarında, ekim ve kasım aylarında yapılan dikimler, mart ve nisan dikimlerinden daha başarılı olmuştur. Bu dikimlerin başarı derecesi, dikimden 6-7 ay önce mart ve nisan aylarında toprağın işlenmesi halinde daha da artmaktadır.SedirYapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, sedirler için uygun dikim periyodunun kasım ve nisan ayları olduğu bildirilmektedir. Kışı sert ve donlu geçen yüksek bölgelerde bu periyodun mayıs ortalarına kadar uzayabileceği ifade edilmektedir. Yağışın uygun gittiği yıllarda dikimin kasım ayından aralık ayı ortalarına kadar uzayabileceği de yine araştırmalarla belirlenmiştir.

Sarıçam, Karaçam, Ladin, Göknar ve Kayın


Bu ağaç türleri için, kışı donlu ve sert geçen bölgelerdeki yayılış alanlarında uygun dikim mevsiminin sonbahar ve erken ilkbahar olduğu bildirilmektedir.

Çeşitli ağaç türleri ve iklim bölgeleri için, uygun dikim zamanı bakımından buraya kadar yapılan açıklamalarla verilen anahtar bilgilerin dikkate alınması ve böylece en isabetli dikim zamanı kararının, mevcut klimatik koşullara ve dikim yapılacak türlerin biyolojisine göre verilmesi gerekmektedir. Bütün bu değerlendirmelerin özünde şu gerçek yatmaktadır:

Uygun dikim zamanı genel olarak, toprakta don tehlikesinin bulunmadığı, hava ve toprağın yeterli neme sahip olduğu, topraktan ve bitkiden meydana gelen su kaybının veya buharlaşmanın (evapotranspirasyon) en düşük düzeyde cereyan ettiği, fidanların latent (uyku) durumunda bulunduğu periyottur.”


Geniş alanlarda yapılan aynı türe ait dikimlerde, dikim işleri bir mevsimde bitirilemez ise, gevşek ve kumlu topraklarda sonbahar, killi ve verimli topraklarda ilkbahar dikimi yapılması uygundur.

mrduran ve neretva beğendi.
BülentBoz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2004, 13:55   #3
Ağaçsever
 
BülentBoz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 57
Fidan Dikim Şekilleri

FİDAN DİKİM ŞEKİLLERİ

Dikim şekilleri ve aralıkları, bir fidanın toprak ve iklim verilerinden yararlanma derecesi üzerinde rol oynadığından, bu hususta doğru karar vermek, büyük önem taşımaktadır.

Dikim şekli denince, fidanların düzgün sıralar halinde mi, yoksa gelişigüzel mi, yani düzenli mi düzensiz mi veya karışık mı dikilecekleri anlaşılır.

Dikim yoluyla ağaçlandırmalarda düzensiz, düzenli ve karışık olmak üzere, başlıca üç dikim şekli bulunmaktadır. Bunların fidana sağladığı yararlar ve dikim düzenine ait özellikleri aşağıda açıklanmıştır.


1- Düzensiz Dikim
Dikim yerleri belirli bir geometrik düzene göre belirlenmemiş olan, arazide en uygun dikim yeri bulunduktan sonra, belirli bir sıklık gözetilerek yapılan dikim şeklidir. Özellikle kayalık, yaşlı ağaç kütükleri bulunan, bataklık ve karstik (kalkerli) arazilerde uygulanan dikim şeklidir. Bu dikim şekli, ot mücadelesini güçleştirdiği gibi, sıklık bakımı ve aralama uygulamalarını da güçleştirir.

2- Düzenli Dikim

Fidanların belirli aralıklarla ve belirli geometrik şekillerin (kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen) köşe noktalarına dikilmesiyle yapılan dikim şeklidir. Bu dikim şeklinin yararları aşağıda belirtilmiştir:


۰ Her fidan büyüme koşullarından eşit olarak yararlanır.
۰ Dikim kolay olur. Kontrolü de kolaydır.

۰ Kullanılacak fidan miktarı ve dikim giderleri kolayca hesaplanabilir.

۰ Araziye uygulaması kolaydır.

۰ Diri örtü mücadelesi kolaydır.

۰ Tamamlama işlemleri basittir.

۰ Makineyle çalışma olanağı vardır.

Geniş alanların ağaçlandırılmasında genellikle düzenli dikim uygulanır. Geometrik şekle göre temel dikim şekilleri kare, üçgen, dikdörtgen (sıra) ve beşgen dikimleridir. Fidanlar her geometrik şeklin köşesine dikilir.

Bunların her birinin fidanlara sağladığı yararlanma olanakları ile kültür ve gençlik bakımları için avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar üzerinde durulmayacaktır. Özellikle makineli dikimlerde dikdörtgen şekli uygulanmaktadır.

Düzenli dikim tekniğinin uygulanabilmesi için, belirli aralıklarla, işaretlenmiş 40-50 m boyunda dikim ipleri ve dikim zincirleri kullanılır. Bunlardan biri sabit tutulur, diğerleri birbirine paralel olarak belirli aralıklarla gerilir ve fidanın dikileceği yerler belirlenir.3- Karışık Dikim

Karışık dikim, belirli bir ağaçlandırma alanına, çeşitli türlere ait fidanların dikilmesi anlamına gelir. Ancak, bunda da temel olan ve çoğunluğu oluşturan bir ağaç türü (örneğin karaçam) vardır. Buna hangi oranlarda ve hangi karışım şekliyle (grup, şerit, vb.) hangi türlerin karıştırılacağının bilinmesi gerekir. Örneğin temel ağaç türü karaçam olan bir ağaçlandırmada %10 oranında grup halinde göknar karıştırılması planlanmış ise, dikim alanına gruplar halinde, alanın %10’unu kaplayacak şekilde göknar fidanları dikilir. Sonra temel ağaç türü, amaçlanan dikim şekline göre dikim alanına getirilir.

(Kaynak: Prof.Dr. Suad İ. ÜRGENÇ, Prof.Dr. Necmettin ÇEPEL)

mrduran beğendi.
BülentBoz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2004, 13:58   #4
Ağaçsever
 
BülentBoz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 57
Fidan Dikimiyle ilgili bilgiler

DİKİM ARALIKLARIDikim aralıkları deyimi dikilecek fidanların hangi aralık ve mesafe ile dikilecekleri anlamını ifade etmektedir.

Dikimlerde ağaçlandırmanın başarı derecesi üzerinde rol oynayan en önemli faktörlerden birisi de dikim aralıkları uygulamasıdır. Fidanların dikiminde öngörülen dikim aralıklarının dar veya geniş olması birçok faktöre bağlıdır. Bunları dikte ettiren faktörler ile dikimin başarısı üzerindeki etkileri aşağıda özet olarak açıklanmıştır.

۰ Dikim aralıkları, fidanların yetişme ortamındaki ekolojik verilerden yararlanma derecesi üzerinde etkilidir. Geniş aralıklarla dikim halinde, fidanlar sahanın her yerinden tam olarak yararlanamıyor demektir. Bu durumda fazla geniş aralıklarla dikim, başka bir ifade ile yetişme ortamındaki kapasiteden bir kısmının boşuna çalışmasına neden olmaktadır. Sık dikim ise, gelişme gücünün zayıflatılması sonucunu doğurur.


۰ Dikim aralıkları, fidanların toprak koruma işlevleri açısından, diri örtünün seyrek veya sık oluşuna göre değişir.

۰ Bakım masrafları da dikim aralıkları ile sıkı bir ilişkiye sahiptir.

۰ Dikim aralıkları, ağaçların üreteceği odun hammaddesi niteliğini, dolayısıyla parasal geliri etkiler. Örneğin çok seyrek dikimlerde, fidanların gelişimi daha çok yanlara doğru olduğundan budaklı odun hammaddesi üretimi nedeniyle odun kalitesi düşük bir üretim olur.

Şimdiye kadar ormancılıkta kullanılan dikim aralıkları için ağaç türlerine göre, hatta ekstrem derecelere varacak derecede çok değişken değerler üretilmiştir. Dış ülkelerde aynı ağaç türleri için hektara 30.000 fidan dikilmesi önerisi yanında 1100 fidan dikimi önerilerine de rastlanmaktadır. Ülkemizde de buna koşut uygulamalar olmuştur.
Örneğin sarıçamda 1x1 m aralık ve mesafe (hektara 10.000 fidan) yanında, 3x3 m aralık ve mesafelerle (hektara 1111 tane fidan) dikim uygulamalarına rastlanmıştır. Aynı ağaç türü için halen 3.0 x 1.5 m aralıklı dikim (hektarda 2200 fidan) uygulanmaktadır.

mrduran beğendi.
BülentBoz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2004, 14:10   #5
Ağaçsever
 
BülentBoz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 57
Dikim aralıkları tablosu

Dikim Aralıkları Tablosu

Bugüne kadar yapılan dikim çalışmalarından elde edilen deneyimlere dayanılarak çeşitli ağaç türleri için standart dikim aralıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Verileri..)


Türler / Dikim aralığı (m) / Hektardaki Fidan Sayısı (Adet)
Karaçam 3.00 x 1.50 2200
Sarıçam 3.00 x 1.50 2200
Kızılçam 3.00 x 2.00 1660
Halep Çamı 3.00 x 2.00 1660
Duglaz 3.00 x 3.00 1100
Sahil Çamı 3.00 x 3.00 1100
Toros Sediri 3.00 x 2.00 1660
Doğu Ladini, 2.50 x 1.50 2660
Göknar Türleri 2.50 x 1.50 2660
Fıstık Çamı 6.00 x 3.00 555
Fıstık Çamı (*) 6.00 x 6.00 277
Fıstık Çamı (**) 10.00 x 10.00 100
Meşe Türleri 2.00 x 1.50 3330
Ceviz, Kestane (*) 8.00 x 8.00 156
Ceviz, Kestane" (**) 10.00 x 10.00 100
Kızılağaç 3.00 x 3.00 1100
Kayın 1.60 x 0.60 8630
Kayın 1.30 x 0.60 9290
Kayın 1.50 x 0.70 9190
Diğer Geniş Yapraklılar 3.00 x 3.00 1100


(*) Hem tohum veya meyve ve hem de kerestelik ağaç üretim amaçlı yetiştirmelerde.

(**) Tohum ve meyve amaçlı yetiştirmelerde.


Not: Bu değerler ortalama rakamlar olup (+) ve (-) %10 sınırı içinde kalmak üzere ekolojik koşullar, amaç, tesis ve bakım metotları, tesisin ekonomisi ve diğer gerekler dikkate alınarak tespit edilmektedir.


Çizelgedeki değerler, çeşitli ağaç türleri için dikim aralıkları bakımından önemli anahtar bilgiler vermektedir. Ancak, bu değerlerin özel yetişme ortamı koşullarında değiştirilebileceğini de kabul etmek gerekir. Çünkü ağaçlandırma amacı, kullanılacak ağaç türü, yöresel ekolojik koşullar, kesim yaşı (idare süresi), vb. faktörler kombinasyonu, fidan dikim aralıkları uygulamasında etkilidir.


mrduran beğendi.

Düzenleyen BülentBoz : 02-12-2004 saat 14:25 Neden: Tabloyu Copy+Paste ile bir türlü düzgün bir şekilde yerleştiremedim..
BülentBoz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2004, 14:30   #6
Ağaçsever
 
BülentBoz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 57
En Uygun Fidan Dikim Tekniğinin Seçilmesi

Uygun Fidan Dikim Tekniğinin Seçilmesi


Yetişme ortamının ekolojik karakteristiklerine ve ağaç türünün biyolojisine uygun olarak seçilecek dikim tekniği, ağaçlandırma başarısı ve dikim sonrası meydana gelecek gelişme derecesi üzerinde etkili olan en önemli faktörlerin başında gelmektedir.


Ülkemizde ekolojik koşulların coğrafi bölgelere göre çok değişmesi ve buna bağlı olarak çeşitli ağaç türlerinin doğal olarak yetişme olanakları; yerine göre değişik dikim yöntemlerinin seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin, kurak bölgelerde yapılacak ağaçlandırmalarda derin topraklara, az eğimli ve erozyona uğramamış arazilere gereksinim bulunmaktadır. Buralardaki dikim çukurlarının, dikimden kısa bir süre önce açılması (toprağın nemini kaybetmemesi için) ve üçgen dikim yapılması, başarı derecesini arttırmaktadır. Ayrıca böyle yetişme ortamlarında açılan çukurların yüzeysel sularından en yüksek düzeyde yararlanması için özel bazı uygulamalar da yapılır. Hatta ağaçlandırılacak kurak bölgelerde aranan bazı koşulların doğal olarak bulunmaması halinde, bunlar masraflı da olsa, teknik önlemlerle yaratılır. Örneğin, arazi eğimini teras tesisleriyle azaltma, diri örtü temizliğini iyi bir şekilde yapma gibi önemli ön çalışmalar ve uygulamalar yapılır.

Kurak bölgelerde toprak, vejetasyon devresinde 10 - 20/30 cm derinliğe kadar kurur. O nedenle, dikim derinliği bu koşullara göre ayarlanır. Ayrıca sıcak bölgelerde kök boğazı yazın yanabilir veya sıcaktan zarar görebilir. Onun için normal koşullarda yapılmamasına karşın, bu şekilde yakıcı sıcakların bulunduğu bölgelerde, fidanların kök boğazı toprak içinde kalacak şekilde derin dikim yapılması gerekir. Bu amaçla fidan dikim çukurları normalinden daha derin açılır ve çukurun dibindeki toprak kazılarak gevşetilir. Bu koşullara uyacak kök ve sürgün budaması yaptıktan sonra, fidanların dikilmesi gerektiği hususu ayrıca dikkate alınmalıdır.


Özet olarak, bir ağaçlandırma alanı için uygun olan dikim yöntemlerini seçerken aşağıda açıklanan genel kurallara mutlak surette uyulması gerekir.


۰ Seçilecek dikim yöntemi, mevcut ekolojik koşullara ve ağaç türünün biyolojik özelliklerine uygun olmalıdır.


۰ Kullanılacak fidan materyalinin niteliğine (boy, yaş, çıplak köklü, topraklı, vb.) uygun dikim yöntemi seçilmelidir.


۰ Yöntemin uygulanabilirliği, seri ve ekonomik oluşu gibi hususlar da daima hesaba katılmalıdır.

mrduran ve ressami beğendi.

Düzenleyen BülentBoz : 02-12-2004 saat 14:32 Neden: Font boyutlarındaki bozukluk..
BülentBoz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2004, 19:20   #7
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 36,069
Galeri: 90
Teşekkürler

Site bitince oraya aktarırız...

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-03-2005, 23:56   #8
Ağaç Dostu
 
Baki Berk Kayalar's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-03-2005
Şehir: İzmit
Mesajlar: 761
Galeri: 73
Temmuz ayında ekilebilen fidanlar.

Akdeniz İkliminde Temmuz ayında dikilebilen fidan türlerini öğrenmek istiyorum.

Baki Berk Kayalar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-03-2005, 11:29   #9
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Fidan tüplü olduktan sonra hemen her mevsim dikilebilir. Fakat "fidan türleri" deyince çok geniş bir yelpaze çıkar ortaya.Ne tür fidanlar olduğu konusuna biraz açıklık getirebilirseniz (orman ağacı, süs bitkisi,meyve fidanı v.b.) elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-04-2005, 11:18   #10
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 01-04-2005
Mesajlar: 517
ilk mesajımdır; hayırlı olsun
yd için de böyle yazmıştım, kimler için hayırlı oldu bilmiyorum
ağacı kitaptan öğrenenlere anlatacak çok şeyimiz var, bekleyin
üzgünüm ama ağaçlar ada dan sorulur

cemada Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-04-2005, 12:25   #11
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 36,069
Galeri: 90
Ah, sonunda !

Kırmızı halıyı görüp mü geldiniz efendim? :)
Hoşgeldiniz...

Ama ne yazık ki kırmızı halı 25 metre... Yavaş yavaş yürüseniz de, sonunda bitiyor ve ayağınızı toprağa basmak zorunda kalıyorsunuz. Eh, agaclar.net için yazma zamanı da o zaman başlıyor... :)

Umarım, orda bir yerde bağdaş kurup oturmazsınız :)

mrduran beğendi.
malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-04-2005, 11:00   #12
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 01-04-2005
Mesajlar: 517
teşekkür ederim.
bağdaş kurup kalmayacağım elbette.

herşeyden önce karadenizliyim. yeşilin adının tam anlamıyla teslim edildiği bir ülkeden geldim. nereye mi? tabii ki bozkırın ortasına.
bu nedenle yeşilin böylesine çelişkili görünen biçimlerini yaşadım.
konulara saygılı kalacağım.
kopy pasteye girmeyeceğim, zaten hiç yapmamışımdır.

ağacı, toprağı, yeşili tam anlamıyla yaşamak gerekir. saksı, kitap yeşilcilerini de seviyor, heyecanlarını anlayışla karşılıyorum elbette.

cemada Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-05-2005, 22:29   #13
Yeni Üye
 
lacrike's Avatar
 
Giriş Tarihi: 17-04-2005
Mesajlar: 8
selamlar
akdeniz ikliminde genelde ibreli(iğne yapraklı) fidanlar, sıcağa dayanıklı türlerİ; çamlar,sedirler,ökaliptuslar,ardıç,akasya... tabii bunları dikmeden önce dikim yapılacak sahanın toprak,iklim,sıcaklık,yağış,nem,toprak derinliği gibi faktörleri gözönünde bulundurmak lazım.

lacrike Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-07-2005, 23:35   #14
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Fidan dikimi

Önce çapa veya kürek ile dikilecek tüplü veya kaplı fidanın kök boğazı seviyesine gelecek kadar derinlik ve genişlikte bir çukur açılır

Eklenen Resimler
 
mrduran beğendi.
sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-07-2005, 23:37   #15
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Fidan dikimi

Fidan düzgün bir biçimde toprağa yerleştirilir

Eklenen Resimler
 
sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-07-2005, 23:40   #16
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Fidan dikimi

Toprak yavaş yavaş çukura doldurulur

Eklenen Resimler
 
sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-07-2005, 23:42   #17
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Fidan dikimi

Son olarak fidan çukuru tamamen toprakla doldurulur. Ayak ile fidasn çevresine basılarak toprak sıkıştırılır ve can suyu verilir

Eklenen Resimler
 
sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-07-2005, 00:46   #18
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 36,069
Galeri: 90
Ağaç Dikim Kılavuzu


Buraya baktınız mı? Yeni ekledim..

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-07-2005, 09:44   #19
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
hayır onu okumadan girdim. Okusam iyi olacakmış önce. Sen orada yeteri kadar açıklamışsın zaten

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-07-2005, 09:53   #20
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 36,069
Galeri: 90
Ben, ayak işlerini yaptım yani sayfaları ekledim; açıklayan Ferruh Onur Bey

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-07-2005, 10:24   #21
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Ben sitede şikayetçiyim
Biz yeni sayfalar açamıyoruz, oralara bilgi ekleyemiyoruz
Çalışmalarımıza engel olunuyor. Özgürlük istiyoruz

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-07-2005, 12:00   #22
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 25-07-2004
Şehir: Adana
Mesajlar: 3,565
Galeri: 277
olacağı buydu sonunda
isyan

backyard Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-07-2005, 23:13   #23
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Bu isyan şimdilik bireysel. Ama görün bakın sorunlar çözülmezse üyeleri nasıl örgütlüyorum

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-08-2005, 09:48   #24
Ağaç Dostu
 
aybala's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-10-2004
Şehir: İstanbul-Maltepe
Mesajlar: 6,809
Galeri: 584
Bi de tehdit

aybala Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-08-2005, 12:35   #25
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Evet. Tehditse tehdit. Başka türlü düzeleceği yok ki bunun

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-08-2006, 13:06   #26
Ağaç Dostu
 
eskimo's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-06-2005
Şehir: Didim
Mesajlar: 738
Galeri: 25
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi BülentBoz
Yaz sonu dikimi, kış ve ilkbahar yağışlarının az olduğu, buna karşılık yaz yağışlarının çok miktarda bulunduğu yöreler için uygundur. Bu şekildeki iklime sahip ılıman bölgelerde ağustos başından eylül ayı sonuna kadar dikim yapılabilir. Bu dikim mevsimi ladin ve duglaz için iyi sonuçlar vermiştir. Ancak, güney bakılar ve çok güneş gören yerler ladin için de yaz sonu dikiminin uygun olmadığını göstermiştir. Aynı şekilde büyük alanların ağaçlandırılmasında ve fidanların uzaklardan sağlandığı yerler için elverişli bir dikim mevsimi değildir.
yaz sonu dikimine uygun başka ağaç türleri nelerdir acaba?


Düzenleyen malina : 05-08-2006 saat 14:57
eskimo Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2006, 10:50   #27
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Tüplü olan her türlü fidanı tüm yıl boyunca dikebilirsiniz. Dikim mevsimi sorunu çıplak köklü fidanlarda vardır.

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2006, 12:50   #28
ağaç dostu
 
Giriş Tarihi: 10-01-2006
Şehir: Tekirdağ
Mesajlar: 2,589
Galeri: 3
Yılmaz tüplü fidan demek
kökü toprak içindeki fidan mı demek?

arsakay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2006, 13:36   #29
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,973
Galeri: 28
Tüplü fidan naylon poşetlerde veya saksılarda yetiştirilen fidandır. Bunlar bir süre ekim yastıklarında büyütüldükten sonra tüp veya saksılara alınır veya direk saksılara ekilerek onların içinde büyütülür.

Toprak kabın şeklini alır ve dağılmaz. Kolaylıkla bu kaplardan çıkarılabilir. Fidanlıklarda satılan fidanları (saksılar veya poşetlerde) görmüşsündür.

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2006, 14:47   #30
Ağaçsever
 
ceratonia's Avatar
 
Giriş Tarihi: 21-05-2006
Şehir: mersin
Mesajlar: 86
değerli meslektaşım Yılmaz Bey tüplü fidanlarında yerlerinden taşınıp temmuz -ağustos aylarında(özellikle)bir başka yere dikimini ısrarla tavsiye etmiyorum.sebep; bitkinin gerek kök gereksede gövdede en yoğun çalıştığı dönem...bu durum bitkinin depresyona girip fire vermesine sebep olabiliyor.bence en sağlıklısı dikim mevsimi.fidanlıkta genelde tavsiyemiz bu yönde oluyor.ama vatandaş illede alacağım derse birşey diyemiyoruz.saygılar ve selamlar

ceratonia Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkForum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 13:02.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2015