agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Doğaya ve Yaşamınıza Sahip Çıkın > Doğa, Çevre, Ekoloji, Gıda Hukuk ve Politikaları
(https)
Reklam


Anket Sonuçlarını Göster: Tarım Komisyonu ne karar alacak?
Cargill kurtarılacak 7 63.64%
Cargill kurtarılmayacak 1 9.09%
Bilmiyorum 1 9.09%
Konu ne? 2 18.18%
Oy Verenler: 11. Bu ankete oy veremezsiniz

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 09-10-2006, 14:34   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Cargill Davası / Verimli Tarım Arazilerimize Yönelik Saldırılara Seyirci Kalmayın!

TEMA VAKFI OLARAK HALKIMIZA SESLENİYORUZ:


Verimli Tarım Arazilerimize Yönelik Saldırılara Seyirci Kalmayın !..


Uluslararası Cargill firması, Bursa ili Orhangazi ilçesinde 212 dekarlık birinci sınıf tarım arazisinde herhangi bir yasal izin almaya gerek duymaksızın mısır işleme tesisi kurmuştur ve işletmektedir.

TEMA Vakfı olarak kamuoyuna üzüntüyle duyurmak isteriz ki: daha önce kamuoyu ile paylaştığımız ve bir örneği Ek’te bulunan yazıdan da anlaşılacağı üzere, Anayasa’nın 44 ve 45’nci maddelerinde “Devlete ülke topraklarının korunması” görevi verilmesine rağmen, Devleti yönetmek için seçilenlerden oluşan Hükümet ve onun atadığı üst düzey yöneticiler, bu görevin gereğini yapmak yerine, adetaverimli tarım arazilerinin talanına hukuksal kılıf hazırlama ödevini yüklenmiştir.

Şu günlerde basında yer alan haberlerden anlaşıldığı üzere bu hukuksal kılıf hazırlama çalışmalarına ne yazık ki devam edilmektedir. Bu haberler göre Başbakan ABD ziyaretinde Cargill yetkilileri ile görüşmüş ve firmanın ülkemizdeki yatırımlarına ilişkin sorunlarının çözüleceği vaadinde bulunmuştur.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönündeki “iyimser” beklentimiz, Başbakan’ın ABD’den verdiği emirle Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE, Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER ve ilgili bürokratların duruma ilişkin hukuki sorunun çözümü için haftasonunda Başbakanlıkta toplantı yaptığı haberleri ile boşa çıkmıştır.

Anayasanın 6’ncı maddesinde dile getirilen “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.” temel ilkesine rağmen, Hükümetin yabancı bir kuruluşun yararı için ve o kuruluşla birlikte hukuk dışı çözüm arama çabası, kanımızca açık bir ANAYASA İHLALİ girişimidir. ULUSAL EGEMENLİK İLKESİ bakımından da kanımızca ürkütücü ve ibret vericidir.

TEMA Vakfı olarak, “Bu ülkenin fabrikaya da ihtiyacı var” türünden çarpıtmalarla, verim yeteneği düşük niteliksiz geniş araziler dururken, esasen ülkemizde son derece sınırlı olan verimli tarım arazilerine yönelik saldırılarda bulunulmasına seyirci kalmayacağız. Öncelikle Hükümeti yasaları uygulayarak asıl görevini yapmaya, duyarlı halkımızı da 290 bini aşkın gönüllümüz ile birlikte tepki göstermeye çağırıyoruz.

Toprak Yoksa Hayat Yok...El Koyun!..
TEMA VAKFI

EK-1 : Başbakanlığın Yazısının


Bilgi Notu:

TEMA Vakfı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Bursa Barosu ve 12 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile EK-1’de yer alan evrak ile Cargill firmasına yönelik hukuksal kılıf hazırlama çalışmalarının belgesini kamuoyuna açıklamıştır. Cargill firması ile ilgili yaşanan süreç aşağıdaki gibidir:

  • Cargill firması Bursa Orhangazi ilçesinde 212 dekarlık birinci sınıf tarım arazisinde her hangi bir yasal izin almadan mısır işleme tesisi kurmuş ve işletmektedir.
  • Bu yatırımın ülkenin kısıtlı tarım arazilerinin amaç dışı talanının önlenmesi ve hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle Bursa Barosu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve sivil toplum örgütleri dava açılmıştır.
  • Cargill Firmasının yatırımına olanak sağlayan İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Danıştay 6. Dairesinin 26.11.2002 tarih ve E:2002/4839.K:2002/5652 kararıyla iptal edilmiş ve bu karar İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca onaylanmıştır. Plan yargı tarafından iptal edildiğinden, Cargill Firması yatırımının hukuksal dayanağı da ortadan kalkmıştır.
  • Danıştay’ın KESİNLEŞMİŞ İPTAL KARARINA rağmen, söz konusu yatırıma hukuksallık kazandırmak amacıyla; 4737 sayılı Özel Endüstri Bölgeleri Kanununda 22.6.2004 tarihli ve 5195 sayılı Kanunla gerçekleştirilen değişiklikle Cargill firmasının yatırım yaptığı arazi Bakanlar Kurulunun 5.7.2005 tarih ve 2005/8944 sayılı kararıyla “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edilmiştir.
  • Bu karar üzerine açılan yeni davada; “hukuka aykırılığı belirlenmiş imar planlarının geçerli sayılması yolunda yargı kararlarını etkisiz kılacak yasal düzenlemelerin de yapılamayacağı” gibi gerekçelerle, Danıştay 10. Dairesi tarafından 8.2.2006 tarihinde Cargill Firmasının yatırım yapmasına olanak sağlayan Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiştir.
  • Son olarak; Bursa ili Orhangazi İlçesi Gemiç Köyü Karapınar mevkiinde, Cargill Tarım ve Gıda San.Tic.AŞ’ne ait Mısır işleme tesisinin bulunduğu alanın, Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin, 2005/8944 sayılı bakanlar kurulu kararının iptali yönündeki Danıştay kararlarına istinaden, il Çevre ve Orman Müdürlüğünün 13-09-2006 tarih ve ÇED-399 sayılı yazısı ve 13.09.2006 tarihli valilik oluru ile tesisin faaliyet göstermesine yasal olarak imkan bulunmadığından faaliyeti durdurma yönünde karar alındığı ve bu kararın 11.10.2006 tarihinde kurulacak komisyon nezaretinde aynı gün saat 10.00’da kapatılacağı bilgisi alınmıştır. (Kararın uygulanıp uygulanmayacağı sözkonusu tarih sonrasında görülecektir.)

 
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-10-2006, 15:19   #2
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Doğader Açıklaması -Cargill-6 Ekim 2006

Cargill’i artık hepimiz biliyoruz.

Hakkında mahkemelerce verilmiş iki kapatma ve bir yürütmeyi durdurma kararı olsa da, bu güne kadar bir gün bile kapatılamayan Cargill.(Bkz Ek 2)

Genetiği değiştirilmiş mısırdan ürettiği tatlandırıcılarla Anadolulu pancar üreticisinin düşmanı Cargill.

AKP Bakanlar Kurulu’nun, 6 milyon şeker pancarı üreticisinin gözünün içine baka baka, 2005-2006 dönemi için Cargill’in ürettiği tatlandırıcı kotasını %50 arttıran kararını ancak Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararıyla engellenen Cargill.

Günde 6000 m3 su kullanan fabrikanın kurulu olduğu İznik Ovasında ekim yapan köylünün, toprağını sulayacak suyu onlarca metre derinden çekmek zorunda bırakan Cargill.

Atık suları Karsak Deresi, Marmara Denizi’ni kirletten Cargill.

DOĞADER olarak, işbaşına gelen hükümetlerin yargı kararlarını uygulamaması nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görüşülmesi için davacı olduğumuz Cargill.

Başbakan Erdoğan’ın, ABD’yi her gidişinde, ABD Başkanı Bush tarafından (hakkındaki tüm hukuksuzluklara karşın) kolaylık sağlanmasını istediği Cargill.

AKP Hükümetin, ABD Başkanı Bush’un ricasını yerine getirmek için zaman kaybetmeden hazırlıklara giriştiği ve bulunduğu bölgeyi “Özel Endüstri Bölgesi” ilan ederek hukuksuzlukların üzerini kapatmak istediği Cargill.

DOĞADER olarak bir kez daha, AKP Bakanlar Kurulu’nun “Özel Endüstri Bölgesi” karşı iptal ve yürütmeyi durdurmak için davacı olarak açılan mahkemenin sanığı Cargill.

“Özel Endüstri Bölgesi” ilan hakkındaki davada mahkemenin 20 Mart 2006 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiği ve görevini yerine getirmeyen Bursa eski valisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği Cargill.

2005 Temmuz’unda çıkartılan ve tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya af getiren yasadan, hukuksal sorunları nedeniyle yararlanamayan Cargill için, AKP iktidarının süreyi uzatmak için canla başla çalıştığı Cargill.

İktidardaki AKP’nin desteğiyle, Haziran 2006’da şeker piyasasını denetleyen “Şeker Kuruluna”da girmeyi başaran Cargill.

Son olarak genetiği değiştirilmiş tohumları (GDO) giriş yollarını yasallaştırmak, dahası tohumlarımızı uluslararası tarım kartellerinin eline geçmesine aracı olacak yeni “Tohum Yasası” için, milletvekillerine yoğun kulis yapan, uluslararası tarım tekeli Cargill.

Ve oyunda son sahne…

13 Eylül 2006 tarihinde Bursa Valiliğinden Osmangazi Kaymakamlığına gönderilen 4912 sayılı belge ile 11.10.2006 tarihinde Cargill’in kapatılması için gerekli işlemlerin yapılması istenmektedir.

Bu haber iktidar tarafından tepkiyle karşılanırken Başbakan Erdoğan, Cargill’in sıkıntısını gidermeyi çoktan aklına koymuştu.

Başbakan Erdoğan ABD’ye gitmeden önce Başbakanlıkta gerçekleştirdiği “Cargill Zirvesi”nde, şirket yetkilileri ve bürokratla “Cargill’i nasıl kurtarırız” konusu masaya yatırıldı. Önerilen çözüm yollarını çantasına koyarak ABD’ye gitti. (Bkz Ek1)

Geçen Cumartesi günü ABD’de Cargill yetkilikleriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan’dan hukuki sorunun çözümü ve mısır bazlı tatlandırıcı kotasının arttırılması konusundaki istekler karşısında, Ankara’yı arayarak, Cargill’i kurtarmak için kesin çözüm talimatını verdi.

Bursa’daki gelişmelerden de Başbakan Erdoğan’ın haberi olduğu ve gerekli yerleri arayarak Bursa Valiliğinin aldığı kararın uygulanmamasını istediği bize kulaktan dolma gelen haberler arasındadır.

AKP iktidarının, Cargill için giriştiği bu fazla mesai, hukuk devletinin ilkeleriyle barışmaz. Hukuk devletinde, kişiler ve kurumlar, hukuka uyar. Eğer bir iktidar, bir kurumu hukuk dışı uygulamalarına göz yumuyor ve hatta onu kurtarmak için canla başla çalışıyorsa o ülkede hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden söz edilemez.

Hukuk devleti ilkelerini uygulayan uluslarda, mahkeme kararını uygulamak gibi bir kavram olmadığı gibi, görevini yerine getirmeyen kişi ve kurumlar zaman geçmeden cezalandırılırlar. Devlet, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle ayakta durur. Bunların herhangi birinin görevini yerine getirmeyişi, devletin zeminini bozar.

Biz DOĞADER olarak yargı kararlarını uygulanması konusunda girişimde bulunan, Bursa Valiliğini destekliyor ve Cargill’i kapatma kararını uygulanmasını bekliyoruz. Bu kararı engelleme girişimlerine karşı her türlü karşı tavrı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak Bursa Valimizden, Uludağ Milli Parkı sınırları içinde, 1. ve 2. Gelişim Bölgeleri’ndeki otel ve kamu tesislerinin, ruhsatsız ve kaçak oldukları için yıkılması konusunda aynı kararlılığı göstermesini bekliyoruz.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

Tel: (0224) 222 96 01

Sehreküstü Mah. Cemal Nadir Cad.
Koyuncuoğlu Apt. No:5 Kat:2 BURSAEk 1:

Başbakan Erdoğan'dan ABD'li Cargill'e 'özel' ilgi

ABD gezisine, Cargill konusuna 'çalışarak' çıkan Başbakan, Ankara'ya "Sorunu çözün" talimatı verdi. Tarım arazisine tesis yapan Cargill'in 'sorunları' hafta sonu Başbakanlık'ta ele alındı.
http://www.milliyet.com.tr/2006/10/05/ekonomi/aeko.html
Önder Yılmaz – Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinde, tarım arazileri üzerine kanuna aykırı tesis yapan Cargill'in yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından Ankara'ya, "Cargill sorununu çözün" talimatı verdiği ortaya çıktı. Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ile ilgili bürokratlar, hafta sonu Başbakanlık'ta "Cargill zirvesi" gerçekleştirdiler. Pepe, "Toplantıya çevre için katıldım" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, ABD gezisine çıkmadan önce Cargill konusunda Ankara'da bir dizi temas yaptı. Şirket yetkilileri ile bürokratlar, ABD temaslarında gündeme gelecek olan Cargill konusunda çözüm yolu bulunması için bir araya geldiler. Bu amaçla hazırlanan Cargill dosyası Erdoğan'ın çantasına konuldu.

Erdoğan, geçen cumartesi New York'ta Cargill yetkililerine, çözüm için atılan adımları anlattı. Şirket yetkilileri, hukuki sorunun çözümü ve kota uygulamasının esnekleştirilmesi talebinde bulundular. Erdoğan, görüşme sonrasında ABD'den Ankara'ya talimat vererek 'kesin çözüm' istedi. Hafta sonu olmasına rağmen Dinçer, Coşkun, Pepe ve bürokratlar Başbakanlık'ta toplantı yaptı.

Yasal çalışma yapılabilir
Toplantıda, mahkemenin iptal ettiği, tesis kurulmasına olanak veren imar planı ile Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu'nun deşarj izinleri üzerinde hukuki değerlendirme yapıldığı öğrenildi. Çevre planının değiştirilmesi veya tarım arazilerine izinsiz yapı yapanlara 19 Temmuz 2005'te getirilen affın, yeni bir yasal düzenlemeyle uzatılması alternatiflerinin ele alındığı öğrenildi. Yasal çalışma yapılması alternatifinin ağırlık kazandığı bildirildi.
Cargill'in nişasta bazlı şeker kotası engeline takılmama talebinin de ele alındığı belirtildi.

Pepe doğruladıPepe, "Hafta sonu toplanıldı. Bizi sadece emisyon ve deşarj konuları ilgilendiriyor. Hukuki altyapıyı ve diğer hazırlıkları, incelemeleri Sanayi Bakanlığı yürütüyor" dedi.

Af çıkarıldı ama Cargill yararlanamadı
ABD'li Cargill firması, Bursa Orhangazi'de 200 bin metrekare tarım arazisi üzerine kanuna aykırı tesis kurmuştu. Yapılan itirazlar ve açılan davalar üzerine Cargill'in nişasta fabrikası kurmasına olanak veren imar planıyla Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu'nun deşarj izinleri iptal edilmişti. Dava sürerken Bakanlar Kurulu, tesisin faaliyete devam etmesine karar vermişti.
Yapılan itiraz üzerine Danıştay 1. Dairesi, Bakanlar Kurulu ve Çevre Bakanlığı'nın izinlerinin kanunsuz olduğu tespitini yaparak kararları iptal etmişti.
3 Temmuz 2005'te çıkan kanunla tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya gidenlere metrekaresine 5 YTL ödemek şartıyla kısmi af getirilmişti. Cargill hukuki sorunlarını halledemediği için 19 Ocak 2006'da biten af için başvuru yapamamıştı.
Daha sonra çıkarılan Endüstriyel Bölgeler Kanunu'ndan da istediği sonucu alamayan Cargill için Haziran 2006'da AKP yeni bir yasal teklif hazırlamıştı. 19 Ocak 2006'da sona eren af tarihini 6 ay uzatmayı öngören teklif, CHP'nin itirazı ve bazı AKP'li milletvekillerinin tavrı üzerine alt komisyona sevk edilmişti.

EK 2

CARGILL KİMDİR ?

Cargill Türkiye'de önde gelen yaş mısır kırım şirketlerinden biridir. Şirket, Bursa-Orhangazi ve İstanbul-Pendik'te üretim yapmaktadır.
Cargill Nişastalar & Tatlandırıcılar Türkiye şirketi, doğal mısır nişastasını gıda sektöründeki, tatlılar, hazır toz karışımlar, unlu mamuller, işlenmiş hazır gıda ve hazır paket ürünleri üreten şirketlere sunmak üzere üretmektedir. Aynı şekilde, oluklu mukavva, kağıt, yapıştırıcı ve tekstil alanlarındaki müşterileri içinde mısır nişastası üretimi yapmaktadır. Glikoz ve fruktoz şurupları gıda sektöründe şekerleme, bira, işlenmiş gıda, meşrubat, tatlılar, dondurma, helva ve reçel üreten firmalar tarafından kullanılmaktadır. Yem ürünleri ise, süt ve besi hayvanları, kümes hayvanları ve balıklar içindir. Mısır özleri ise mısır yağı endüstrisinde kullanılmaktadır. Bazı özel tip nişasta ve tatlandırıcı ürünleri ise, bir Cargill Şirketi olan Cerestar'dan ithal edilmektedir.
Cargill, Bursa ve İstanbul tesislerinde 440 bin ton glikoz ve fruktoz şurubu üretmektedir. Son yıllarda pancar şekeri yerine daha karlı olduğu için çok sayıda sanayici bu fabrikada üretilen nişasta kökenli glikoz ve fruktoz kullanmaya yönelmistir. Oysa Türkiye kendi şeker ihtiyacını şeker pancarından karşılayabilecek bir ülkeydi. Mısır nişastasından üretilen mısırların Türkiyedeki üretimi talebe yetmediği için (3 milyon tonluk talebin 1 milyon tona yakini ithal edilmekteydi) hukuksuz kalan bu fabrikaya giren mısırların Arjantin ve ABD kökenli ithal mısırlar ve bunların da GDO’lu oldukları yönünde ciddi tereddütler vardır.
Bu fabrikayla Cargill iki değil üç kuş vurdu. Bir yandan şeker pancarı yerine mısırdan elde edilen şeker üretimiyle tarımda ve tüketimde egemenlik kurdular. Diğer yandan da daha karlı bir girdiye kavuştular. Ancak bunun sonucunda gıda egemenliğimiz ve güvenliğimiz ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı. Çünkü bu fabrikadaki mısırların Türkiye'ye GDO analizi yapılmadan girdiğini biliyoruz. Şeker üretiminde mısır şurubuna yönelinmesi, hem şeker pancarını ve aileleriyle birlikte 6 milyonluk bir emek nüfusunu yok etme tehditi getiriyor hem de tüketicilerin güvenli gıda tüketme hakkını tehdit ediyor.

Cargill küresel tahıl pazarını kontrol eden en büyük şirkettir. Uluslararası ticaret anlaşmalarının, özellikle de Dünya Ticaret Örgütü’nün kuruluşuyla sonuçlanan Gümrükler ve Ticaret Genel Anlaşması Uruguay Turunun biçimlenmesinde Monsanto ile birlikte aktif rol oynamıştır. Tüm diğer sözde yaşam bilimi şirketleri gibi, yaşam türleri ve canlı kaynaklar üzerindeki patentleri güvence altına alabilmek için pazarladığı tohum ve bitkilerin kendi buluşu olduğunu iddia eder. Cargill’e göre doğanın yaşam ağına ve yenilenme döngülerine riayet eden geleneksel tarım yöntemleri verimsiz ve geri kalmıştır. Bu nedenle, bu sistemlerin, kendi fikri mülkiyeti altındaki GDO’lu ve melez tohumlarla yer değiştirmesini arzulamaktadır. Örneğin 1992’de Hindistan pazarına girerken arıların bitkilerin polenini çaldığını iddia ediyordu; yani açık polenlenen tohumları melez ve kısır tohumlarla ikame etmeyi hedefliyordu.
Mahkemenin verdiği karar bu açıdan da sonderece isabetli olmuştur.

Tarihçe
1865 yılında ABD'de kurulan ve 1960 yılından bu yana Türkiye'de de faaliyet gösteren Cargill'in dünyanın 57 ülkesinde, 90 bin çalışanı bulunuyor.1960 lardan beri Türkiyede çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Cargill 1989 da glikoz ve nişasta üretimi yapmak amacıyla İstanbul Pendik’de bulunan mısır işleme tesislerini satın aldı.
2000 de Orhangazi’de bulunan mısır işleme tesisi yatırımını tamamlayarak üretime geçti.
2002 Dünya genelinde Cerestar firması satın alındı. Bu çerçevede, Tükiye’de de Cerestar’a ait olan Pendik Nişasta Sanayi hisselerinin %50’sinin Cargill’e geçmesiyle, Ülker Grubu ile eşit hisseli ortaklık oluştu.

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-10-2006, 15:39   #3
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Cargill icin 19 Ekimi Bekliyoruz

Cargill'in kapatılması büyük haksızlık olur, hükümet arkamızdaABD'li gıda devi Cargill'in Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün aldığı, Orhangazi Kaymakamlığı'nın 11 Ekim'de uygulayacağını duyurduğu kapatma kararında gözler valilikten gelecek cevaba çevrildi.

Türkiye'de yaklaşık 8 yıldır faaliyette olan ve bugüne kadar hakkında 6 dava açılan Cargill'in başı bu sefer de kapatma kararı veren Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Orhangazi Kaymakamlığı ile dertte. Türkiye'nin nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 56'sını gerçekleştiren ABD'li gıda devi Cargill'in Murahhas Azası Mustafa Sayınataç, "Kaymakamlığın elinde bulunan kapatma kararı bugüne kadar karşılaştığımız en ciddi sorunlardan biri. Fabrikanın kapatılması büyük bir haksızlık olur. Çünkü ortada büyük bir yanlış anlama var. Bugüne kadar bütün hükümetler arkamızda durdu. Bugünkü hükümet de arkamızda. Çünkü bizim her şeyimiz yasal ve çevreye en küçük bir zararımız yok" dedi.

Bursa Orhangazi Kaymakamlığı'nın aldığı kapatma kararı, Cargill hakkında daha önce açılan davalara dayanıyor. 1998 yılında tarım arazisi üzerinde kurulduğu gerekçesi ile hakkında dava açılan firma, bugüne kadar birçok benzeri dava ile de mücadele etti ve mahkemeden birçok kez kapatma kararı çıktı. Ancak bugüne kadar alınan kapatma kararları uygulanmadı. Son olarak Bakanlar Kurulu Cargill sorununa çözüm bulmak için çevresinde bulunan 20'nin üzerinde fabrikayı da içine alan araziyi endüstri bölgesi ilan etti. Ancak Bakanlar Kurulu'nun bu kararı Bursa Barosu'nun Danıştay'a yaptığı itiraz üzerine bozuldu. Bu da Cargill'in kapatılmasını yeniden gündeme getirdi. Danıştay'dan çıkan son karar üzerine Bursa Orhangazi Kaymakamlığı devreye girerek 11 Ekim saat 10.00'da gerçekleştirilecek kapama işlemini "gizli" ibareli yazıyla valiliğe bildirdi ve yetkililerin görevlendirilmesini istedi. Şimdi gözler Bursa Valisi'nden gelecek yanıta çevrildi.

Burayı biz değil hükümet endüstri bölgesi ilan etti
"Gelinen nokta son derece üzücü" diyen Cargill Murahhas Azası Mustafa Sayınataç, yanlış yorumlamalar nedeniyle kapatma kararı alındığını söyledi. Sayınataç, şöyle devam etti: "Valilik 11 Ekim günü şirketi kapayabilir. Bize de bir tebligat yapıldı. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık. 21 Eylül tarihinde Bursa Valiliği'ne yazdığımız yazıda yürütmeyi durdurma kararının Çevre ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin sunduğu hatalı hukuki görüş doğrultusunda alındığını ve valiliğin de kararı yanlış istikamette uyguladığını belirttik. Bu itirazı, 13 Eylül tarihinde valiliğe de yazılı olarak ilettik. Burayı hükümet endüstri bölgesi ilan etti. Biz etmedik!"

Cargill fabrikasının çevresinde 24 adet fabrika bulunduğunu, Türkiye'nin yüzde 90'ının tarım arazisi üzerinde sanayicilik yaptığını öne süren Sayınataç, "Danıştay'ın endüstri bölgesini iptal etmesi bizim kapanmamız anlamına gelmiyor. Ancak durum gerçekten üzücü. Sonuçta itirazımız kabul edilmeyebilir ve valilik şirketimizi kapayabilir. Şu an 3.1 milyon YTL'lik yatırım yapmış durumdayız. Bizim firmamızdan çıkan atık suyu çiftçiler sulama amaçlı kullanıyorlar" diye konuştu.

"Kapatma kararı alınırsa Orhangazi halkı ayaklanır" diyen Sayınataç, "Burada tüm halk şirketimizi çok seviyor. Sadece birkaç kişi ve kurum yüzünden bugün bu noktaya geldik. Bu da gerçekten çok acı ve üzücü bir durum. 2006 yılında Orhangazi'ye 1.7 milyon YTL'ye ilköğretim okulu yaptık. Şimdi sağlık ocağı yapıyoruz. Türkiye'de üretilen mısırın yüzde 10'unu karşılıyoruz" dedi. İznik Gölü'nü kuruttukları yönündeki iddiaların doğru olmadığını, bu konuda DSİ'nin raporları bulunduğunu belirten Sayınataç, Cargill'in üzerine bu kadar gidilmesine bir anlam veremediklerini kaydetti.

Cargill'in geçmişi davalarla dolu

09.12.1997 Cargill Tarım San. ve Tic. A.Ş.’nin kurulmasına izin verildi.

17.06.1998 Bursa Valiliği İl İdare Kurulu, 1/1000 ölçekli hazırlattığı Mevzi İmar Planı'na istinaden inşaat ruhsatı verdi.

01.07.1998 Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne hazırlanan Mevzi İmar Planı'nın İznik Nazım Planına uymadığı için dava açıldı.

14.08.1998 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı plan değişikliğini onayladı ve ilk dava düştü.

27.06.2000 Bursa 2. İdare Mahkemesi imar planı ve yapı ruhsatının iptaline karar verdi.

24.07.2002 Bakanlar Kurulu faaliyetine devam etmesini uygun buldu.

26.12.2002 Danıştay 6. Dairesi, 1/25.000 Nazım İmar Planında yapılan plan değişikliğini iptal etti.

08.11.2004 Bursa 2. İdare Mahkemesi inşaat ve yapı ruhsatını iptal etti.

05.07.2005 Cargill’in bulunduğu alan Bakanlar Kurulu kararı ile “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildi.

20.03.2006 “Özel Endüstri Bölgesi” kararı hakkında Danıştay yürütmeyi durdurdu.

26.06.2006 Danıştay, "Özel Endüstri Bölgesi" kararının yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı reddetti.

29.09.2006 Orhangazi Kaymakamlığı, Cargill'in 11 Ekim'de kapatılacağını bildirdi.


Validen savunma istenmişti

Cargill'le ilgili kapatma kararının uygulanıp uygulanmaması konusunda gözler Bursa Valiliği'nde. Cargill olayı 2005 yılında gündeme geldiğinde, o zamanın Bursa Valisi Kaan Oğuz Köksal hakkında Cargill'le ilgili kararları uygulamadığı gerekçesiyle soruşturma açılması için izin istenmişti. Hürriyet gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Kaan Oğuz Köksal hakkında soruşturma açılması için istenen iznin Bakan Abdülkadir Aksu imzasıyla reddedildiğini yazmıştı. 3 Nisan 2006 tarihinde Yargıtay devreye girmiş ve Köksal'dan yazılı savunma istemişti.


Haber:
Metin Can - Özgür Gürbüz


NOT: Cargill, kararın iptali için harekete geçti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un Cargill'i ziyaret etmesinin ardından Cargill'in üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet Ankara'nın yolunu tuttu.
11 Ekim'de kapatılması beklenen Cargill ,kapanış tarihini 19 Ekim Perşembe günü saat 10.00'a kadar erteletti.
Öte yandan Cargill'in 19 Ekim Perşembe günü kapatılıp kapatılmayacağı çevreciler ve hukuki süreci yürüten Bursa Barosu tarafından da yakından takip ediliyor. 19 Ekim Perşembe günü, Bursa merkezden kalkacak otobüslerle Orhangazi ilçesindeki Karapınar bölgesine gidecek olan çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, kapatılma kararının uygulanması için Cargill'in önünde toplanacak.

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-10-2006, 22:00   #4
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Cargill'in de Şekeri Düşecek

CARGİLL'İN KAPATILMASINA TANIKLIK ETMEYE GİDİYORUZ!!!!

CARGILL Kapatma işlemi için hazırlanan
Basın Metni Taslağıdır.İlk olarak Mesut Yılmaz Başbakanlığı’ndaki 55. Hükümetle başlayıp daha sonra Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Recep Tayip Erdoğan Başbakanlığı’ndaki hükümetlerin çıkardığı kararlarla hukuk arasındaki mücadelede, 6 kez Türkiye Cumhuriyet’i mahkemelerinde davalık olan nişasta bazlı şeker üreticisi Cargill yolun sonuna gelmiştir.

Cargill, Bursa kentinin İznik Gölü kıyısında 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılaşma izni bulunmayan birinci sınıf tarım arazisine kurulmuştur. Atık suları Gölyatağı ve Karsak Deresi yoluyla Gemlik Körfezi'ne ulaşıp Marmara Denizi'nin doğal dengesini etkilemektedir. Tesiste kullanılacak yeraltı suyunun Karsak Köyü sınırları içinde ve Cargill tesislerine 3 km uzaklıkta mesafede açılan üç adet derin kuyu ile sağlanmasıyla gölde ve Karsak derelerinde ciddi miktarda su azalması yaratmaktadır. Bölgedeki zeytinciliği tehdit etmesinin yanı sıra tarım arazileri ve sulama kanalları açısından da risk taşıyan, ayrıca bölgenin üst ölçekli planlama kararlarında tarım dışı faaliyete açık olmayıp, yapılan uygulamanın planlama, şehircilik esasları açısından da hukuk dışı bir uygulamadır.
Cargill’in başka bir özelliği de biyoteknoloji şirketleriyle iç içe olması ve Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin ekim, dikim, ticaret ve yaygınlaştırılmaları için gerek kendi ülkesinde gerekse diğer ülkelerde faaliyet yürütmesidir. Nişasta bazlı şekerlerin üretimi için ithal edilen Mısırların GDO’lu olma riskleri de bu nedenle çok fazladır. Bilindiği üzere GDO’lu ürünlerin insan sağlığı için uzun dönem dönemde bir tehdit oluşturmadıkları ispatlanabilmiş değildir.

5 Temmuz 2005 tarihinde 59. hükümet tarafından, Bakanlar Kurulu kararıyla Cargill alanı “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edilmiş, Danıştay 10. Dairesi ise bu karara, 20 Mart 2006 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

2006 Ekim ayının bu ilk haftasında, Bursa Valiliği görevini yapmak üzere harekete geçmiştir. Orhangazi Kaymakamlığı’nın 29 Eylül 2006 tarihli 957 sayılı evrakına göre, 13 Eylül 2006 tarihli Bursa Valiliğinin 4912 sayılı evrakına istinaden; “İlçemiz Gemiç Köyü, Karapınar mevkiinde, Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.’ne ait Mısır işleme tesisinin bulunduğu alanın, Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin, 2005/8944 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ile 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni plan değişikliğinin iptal yönündeki Danıştay kararlarına istinaden, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 13.09.2006 tarih ve ÇED-399 sayılı yazısı ve 13.09.2006 tarihli Valilik oluru ile tesisin faaliyet göstermesine yasal olarak imkan bulunmadığından, faaliyetinin durdurulması yönünden karar alınmış olup 11.10.2006 tarih ve saat:10.00’de kararın uygulanması için, faaliyetinin durdurulmasına ilişkin Tutanak Komisyonunda yer alacak yetkili kişinin ismini 06.10.2006 tarihine kadar görevlendirilmek üzere” bildirilmesi istenmektedir. Orhangazi Kaymakamlığı bu görevlendirilme yazısını Bursa Valiliği başta olmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, DSİ 1. Bölge Müdürlüğüne, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Tarım Müdürlüğüne, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne dağıtmış bulunmaktadır. Cargill şirketi bu işleme karşılık olarak İdari Yargılama Usulu Yasası uyarınca ek süre talep etmiştir ve bu süre 18 Ekim 2006 tarihinde dolmaktadır. Bursa Valiliği kararını 19 Ekim 2006 günü uygulamak zorundadır.

Bizler, yurttaşlar adına gözlemci olarak, Cargill faaliyetinin durdurulmasına yönelik oluşturulacak Tutanak Komisyonunda yer alacak idari görevlilerinin yanında bulunuyoruz. Bu gün burada Tüm meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar, kamu yönetimlerinin görevlerini yaparken yanlarında bulunmaya, yargı kararlarının uygulanmasına tanıklık ediyoruz. 19 Ekim 2006 tarihi Bursa’nın neoliberal saldırılar karşısındaki bir zaferi olarak tarihe geçecektir. Bu zaferin Allianoi, Bergama, Gökkafes, Hasankeyf, Eşme gibi diğer yargı kararlarının uygulamasını yapmakla görevli olan ilgili idarelere örnek olmasını bekliyoruz.

Bursa Barosu
TMMOB Bursa İKK
KESK Bursa Şubeler Platformu
Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu
GDO’ya Hayır Platformu
Nilüfer Yerel Gündem 21
Bursa Eczacılar Odası
Doğader
CHP Bursa İl Başkanlığı
ÖDP Bursa İl Örgütü
SHP Bursa İl Başkanlığı


TMMOB Makine Mühendisleri Odası Önünden
19 Ekim 2006 (Perşembe) günü saat:08.30'da otobüs kaldırılacaktır.


----------------------------------------


NOT: Bugün TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada;
"Aldığımız habere göre yarın (19 Ekim 2006, Perşembe) Tarım Komisyonu toplanıyor. Komisyonda Toprak Kanununun tarım arazileri üzerinde izinsiz yatırımlara af getiren birinci maddesinin geçerlilik süresinin uzatılması görüşülecek. Bu süre uzatılırsa hukuka aykırı işlemler yapan Cargill'in uygulaması meşru hale gelecek.." denmektedir

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 15:24   #5
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Cargill'e 1 gün daha verildi tasarı komisyondan geçti

Cargill'e 1 gün daha verildi tasarı komisyondan geçti

BURSAValiliği'nin, Cargill Tarım'ın, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki mısır işleme tesisinin "yasalara aykırı olarak tarım arazisi üzerine kurulduğu'' gerekçesiyle aldığı faaliyetinin durdurulması kararının uygulanması bugüne ertelendi.

Danıştay kararları doğrultusunda, tesisin 11 Ekim'de faaliyeti durdurulacağı açıklanmış, ancak firmanın ''bir haftalık ek süre istemesi üzerine'' 18 Ekim'e erteleme kararı alınmıştı.

Orhangazi Kaymakamı Hikmet Çakmak gazetecilerin soruları üzerine, "1 gün daha istediler. Bir gün süreleri vardı. O süreyi de vermiş olduk. O süreden sonra yarın (bugün) saat 16.00'da kapatacağız. Bu kararı ancak başka bir mahkeme kararı durdurabilir. Başka hiçbir idari emir, yeni bir yasa, yeni bir durum bunu durduramaz" dedi.

Cargill'in kapatılmasına ilişkin süre dolarken TBMM Tarım Komisyonu tarım arazileri üzerinde izin alınmadan kurulan tesislerin işlemlerini tamamlaması için ek süre verilmesini öngören yasa teklifini kabul etti. Teklif, AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu tarafından hazırlandı. CHP'li üyeler toplantıya katılmadı.

Kaynak

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 17:38   #6
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,372
Galeri: 90
Alıntı:
Tarım Komisyonu, Cargill başta olmak üzere tarım arazileri üzerine kanuna aykırı tesis kuranlara getirilen affı bir yıl uzatan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifi kabul etti.
Arayıp bulamadım... Ne zaman teklif edildi, teklif metni nerede?


TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU

Komisyon Çalışmaları
Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler
Komisyonun Raporunu Verdiği Tasarı ve Teklifler
Komisyonun Raporunu Vermediği Tasarı ve Teklifler
İçtüzüğün 37. Maddesine Göre İade Edilen Tasarı ve Teklifler
Geri Alınan Tasarı ve Teklifler


http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/k...i?p_kom_kod=33

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 19:42   #7
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Evet Malina ben de yukarıdaki bilgilerde bulamadım. Gerçi şöyle bir bakınca yakın zamanda güncellenmemiş gibi de duruyorlar. Ancak konu ile ilgili bir gazete haberi daha var maalesef.

Cargill için yargı kararına by-pass

ANKARA Milliyet

Tarım Komisyonu, Cargill başta olmak üzere tarım arazileri üzerine kanuna aykırı tesis kuranlara getirilen affı bir yıl uzatan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifi kabul etti.

Teklif, 3 Temmuz 2005'te çıkarılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nuyla tarım arazileri üzerinde izinsiz yapılaşmaya gidenlere metrekaresine 5 YTL ödemek şartı ile getirilen affın 1 yıl uzatılmasını öngörüyor. Uzatma tarihi, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren başlayacak.

Cargill: Elbette yararlanırız

Teklifin görüşmeleri sırasında AKP'li milletvekillerinin verdiği önerge, yargının faaliyetlerini durdurma kararı verdiği Cargill için önemli bir gelişmeye yol açtı. Önergeye göre, söz konusu arazi ve tesisler için gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, af için yapılan başvurudan itibaren 2 yıl içinde tamamlanacak.

Böylece izinleri iptal edilen ve faaliyetleri yargı kararı doğrultusunda bugün durdurulacak olan Cargill, teklifin TBMM'de yasalaşıp, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanmasının ardından af başvurusu yapabilecek. Başvuru sonrasında da faaliyetlerine yeniden devam edebilecek.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, "Cargill de olsa yasadan herkes eşit yararlanır" dedi. TEMA temsilcisi Mahir Gürbüz de "Bu teklif, Cargill için hazırlanmış. Onların beklentileri ile örtüşüyor" diye konuştu. Cargill Yatırım Proje Müdürü Kemal Özbelli düzenleme için, "Getirilen imkânlar eğer Cargill'i kapsıyorsa elbette yararlanırız" dedi.

Kaynak: Milliyet

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 22:12   #8
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Cargill'siz bir BAYRAM geçireceğiz...Kutlu Olsun...

Bizler, Bursalı yurttaşlar, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, siyasal partilerin temsilcileri olarak bugün yine buradayız. Orhangazi Kaymakamlığı’nın Cargill firmasının faaliyetini durdurmasına tanıklık ediyoruz.

Ülkemizdeki hukuk sistemi, Cargill’i ve uluslararası sermayenin zorbalığını yenmiştir. ABD Başkanı George W. BUSH’un ülkemizde hükümet olmuş dönemin tüm başbakanlarına yaptığı baskılar sonuç vermemiştir. Cargill’in bugün kapatılması hukukun ve Bursa’da mücadele eden tüm kesimlerin ortak başarısı ve zaferidir.

Ancak dün akşam haberlerinde öğrendiğimiz kadarıyla, Bursa halkının çıkarlarını korumak üzere meclise gönderilen seçilmiş bir kişi, bir milletvekili aracılığı ile verilen yasa teklifinin Cargill ve benzeri tüm işletmeleri yasallaştırmak için girişimde bulunduğu kaygısını taşımaktayız.
Bursa AKP Milletvekili Altan Karapaşaoğlu tarafından verilen yasalaşması için hukuksal hiçbir gerekçesi olmayan önerge Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nunda kabul edilmiş ve meclis onayına gönderilmeyi beklemektedir. Adı, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi”’nde “Gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan ve tarımsal bütünlüğü bozmayan arazilerin istenilen amaçla kullanımına bazı şartlarla izin verilmesi için belirlenen son tarihin uzatılması amaçlanmaktadır” denilmektedir.

Bu yasa teklifinin herkes Ramazan Bayramı tatilinde iken 26 Ekim 2006 tarihinde Meclisten geçirileceğinden kaygı duyuyoruz. 30 Ekim 2006 tarihi itibariyle Cargill firmasının yasallaşmış olarak yeniden çalışmaya başlaması ihtimali belirmektedir.. Böylece Orhangazi Kaymakamlığı tarafından yapılmış olan bu kapatma işlemi boşa çıkmış olacaktır. Hükümet’in bu yasal değişiklikle Orhangazi Kaymakamlığı eliyle kapattığı yasadışı bir kuruluşu yasal hale getirmiş olacağına ilişkin endişe taşımaktayız.

Bizler, 10 yıla yakın süredir bu ve benzeri onlarca uygulamayı gördük, geçirdik ve yılmadık, bundan sonrada yılmayacağız, yasalar çerçevesindeki mücadelemiz sürecek, Cargill’in kapatılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 20.10.2006

-Bursa Barosu
-TMMOB Bursa İKK Sekreterliği
-KESK Bursa Şubeler Platformu
-Nilüfer Yerel Gündem 21
-Bursa Eczacılar Odası
-Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi
-Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi
-TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
-TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
-TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi
-TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
-TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
-TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği
-TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği
-CHP Bursa İl Başkanlığı
-EMEP Bursa İl Başkanlığı
-HYP Bursa İl Başkanlığı
-SHP Bursa İl Başkanlığı
-SDP Bursa İl Başkanlığı
-ÖDP Bursa İl Başkanlığı
-DOĞADER,
-GDO’YA Hayır Platformu
-Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 22:16   #9
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Ben görmedim...

Ben görmedim…

Cargill Kapatıldı.
Yasalara harfiyen uygunlukları tek ve son açıklamalarda yer aldı.
Bir fabrikanın çalışması için gerekli olan tüm koşullar.
Sizde benim gibi saatlerce Cargill önünde dursaydınız sizde bu konuyu yazardınız.
Cargill yapılan açıklamaların hepsinde Orhangazi Mısır İşletme tesisi olarak tüm yasal koşulların oluşturulduğuna dair açıklama yaptı.
Tüm bu izinlere rağmen fabrikanın kapatılmasının üzücü bir olay olduğundan söz eden yetkililer yaptıkları açıklamada mücadele edeceklerini söylediler ve;
Evet ve;
Haklıyız kazanacağız dediler.
Bu eski ve genelde meydanlara çıkan memur ve işçilerin sık kullandığı slogan.
Ne yani Cargill saf mı değiştirdi?
Tabiî ki hayır.
Cargill safa yattı.
Şimdi 20 bin kaçak tesisin umudu olan bir yasadan yararlanmak için hukuki bir araştırma içersine girdi.
Neydi Cargill’in kapanmasını sağlayan olay.
Ruhsatların tamamen yasalara uygun olması değildi.
Birinci derecede Tarım arazileri üzerinde kurulmasıydı.
Bir yıl önce başka, dün başka, bugün başka açıklamalarla gündem oluşturdu Cargill.
Son cümleler hep aynıydı ve dikkatimi çekti.
“Türk İdaresinin ve yargısının kararlarına dün olduğu gibi bugünde uyacağız.”
Bu kaçınılmaz bir gerçek.
Türk İdaresi ve yargısının aldığı karar ortada.
Fakat burada şunu belirtmek gerekir
İdare eğer hükümet ise bu ifade biraz hatalı kullanılmış gibi.
Hükümet elinden geldiğinden fazlasını yaptı ama bazı şeyleri hesaba katmadı.
Nasıl mı?
Demek ki oval ofisler bazı kararların değişmesi için yeterli konfora sahip değil.
Yani oval ofiste insanın ruh haline ve düşünce yapısına göre koltuklardan çıkan dikenler var.
Bu dikenlerde rahat oturmana engel olan dikenlerdir.
Bu dikenler bu ülkede kimsenin kafasına göre yasa çıkartıp uygulama yapamayacağını uyaran dikenlerdir.
Sanırım Başbakanımız oval ofiste ABD Başkanıyla görüşürken bu sistem devreye girmedi.
Yazık.
Ama olsun…
AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu daha geçtiğimiz yıllarda Cargill’in kapatılması için farklı bir partiden propaganda yaparken şimdi AKP’de bu fabrikanın yasal hale gelmesi için kanun teklifi hazırladı.

Milletvekilimizle Cargill’in karşısında bulunan Gürle köyü ziyaretinde denk geldik.
Ben kendisine bu yasayı sorudum.
Evet dedi.
Kendisine binlerce fabrika sahibinden bu konuda telefon geldiğini söyledi.
Yasanın Cargill için çıkartılıp çıkartılmadığını sorduğumda ise bana hayır dedi.
Ye bende bayılıyorum 180 derece dönen adamlara.
Şimdi Cargill aynı yasadan yani Toprak kanununa eklenecek bir maddeyi baz alarak o madde üzerinden ruhsat peşine düşecek.
Başbakanın kanındaki düşen şeker sakın Cargill’in ürettiği glikoz olmasın.
Yani yaşaması için Cargill’in üretim yapmasına ve yeterli glikoz üretmesini sağlamasın.
Bunun içinde faal olarak çalışması lazım.
Fakat işin bir gerçeği var…
Cargill tam anlamıyla kapanırsa sanırım hükümetin toptan glikozu düşecek.
Bu düşerse hükümette düşer.
Glikoz Cargill tarafından üretilen sıvı tatlandırıcılardan bir tanesi.
Bu fabrikanın da çalışması ABD’nin isteklerinden bir tanesi.
Şimdi geri kalan tanelerin ne olduğunu merak ediyoruz.
Gel gelelim Cargill Türkiye’de sadece Orhangazi’de kurulmakla biten ve hiçbir şeyle alakası olmayan bir fabrika değil.
Bugün ülkedeki Şeker Pancarı üretiminden Şekerde belirlenen kotalara kadar bir çok şeyde söz sahibi olabilecek Şeker Kurulu üyesi bir fabrika.
Yani iş burada ruhsat almakla alakalı değil.
Geniş bir konu.
Tatlı bir durum yani.
Brezilya dizisi gibi dersem sanırım daha anlaşılır olur.
Fakat her şeye rağmen Cargill Dün itibariyle kapatıldı.
Yani neler söylendi.
Yok kapanmaz.
Kapatamazlar.
Kapatsalar bile açılır.
Abi biz kapatalım da sonradan açılsın diyenler bile oldu.
Tabiî ki açılacak.
Kapandığını görmedik çünkü.
Yani içeriye bir grup Sağlık ekibi girdi.
Fakat kapandı mı? Kapanmadı mı? Bilmiyoruz.
Yani ben mühürlenen bir yer görmedim.
Daha dün Kemal Özbelli verilen kararın üretimi durdurmak için olmadığını söylüyordu bugün ise üretimin durdurulduğunu söyledi.
Yani Yürütmemi durdu, üretim mi?
Şimdi benim oturduğum binanın ruhsatı iptal oldu.
Yargı bana tamam çık binadan dedi.
Ben dedim ki “sen binayı yasakladın odaları değil ki” mi diyeceğim?
Yani bu mühürleme işini anlamadım ve görmedim.
Kapatıldı diye yazıyoruz ama Allah’ta bize yalan söylüyoruz diye günah yazmasa bari.
İçeriye gazeteci almadılar.
Kapıları mühürlemediler.
Yani olayı bizde iyi bilmediğimiz için nerenin mühürlenip nerenin mühürlenmeyeceğini anlamadık.
Bakalım.
Artık ne olacak?
Gördüğümü yazarım.
Görmediğimi yazmam.
Ben mühür görmedim.
Sadece söylediler.
Görmüşüz gibi yazdık.
Görüşmek üzere…

İlker Özlüki
Lider Gazetesi
21 Ekim 2006

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 23:17   #10
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Glikozlu politika örneği

Değerli arkadaşlarım,
İznik Gölü çevresi, hepinizin malumları olduğu üzere, Türkiye'nin en verimli arazilerini barındırıyor. Ayrıca, bu yöre, Türkiye'de yegâne tatlı içmesuyu ve sulama suyu havzası olarak bölgemizde bulunuyor. Ayrıca, üçbin yıllık geçmişi olan tarihî, kültürel birikimleri bağrında barındırıyor. Ama, ne yazık ki, 20 nci Dönem içerisinde ve bilhassa 55 inci hükümet döneminde bu göl etrafına sanayi tesisleri kurma noktasında bir yarış başlatıldı.

Zamanın Çevre Bakanı Sayın İmren Aykut burada bir konuşma yaptılar ve dediler ki "bu içmesuyu ülkemiz için çok kıymetlidir; dolayısıyla, etrafında, belediyeleri de kapsayacak şekilde arıtma projeleri yapıyoruz, gölü koruyacağız." Gerçekten takdirle karşıladık ve teşekkür ettik kendilerine; ama, ne yazık ki, bir müddet sonra, İznik Gölü kenarında, çevre bilincine ve Bursa 2020 Planına aykırı bir şekilde, Cargill adında bir firmanın, çevreyi kirletecek ve sulanabilir tarım alanları ve hatta İznik Sulama Projesinin başladığı ve birkısım yatırımın da yapıldığı alan üzerinde büyük bir tesis kurmakta olduğunu, 23.7.1998 tarih ve 127 nci Birleşimde gündemdışı bir konuşmayla Yüce Heyetinize arz etmiştik. Aynı anda, 8 Temmuz 1998 tarihinde, Bursa 2 nci İdare Mahkemesinin 98/508 sayılı kararıyla da yürütmenin durdurulduğunu öğrendik ve bunu değerli heyetinize arz ettik. Ne yazık ki, bu karara ve halen hukukî tartışmalar devam etmiş olmasına rağmen, Cargill inşaatı devam etmekte, fabrika yapılmakta, sanki, hukukî mercilerden, bu firmaya, siz merak etmeyin, siz yatırımınızı yapın, biz bu işleri düzeltiriz dercesine, büyük bir cesaretle yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir....

-----------------------------------

Bilin bakalım bunları kim demiş ?
Bursa Milletvekili MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU

Ne zaman demiş ?
TBMM 20.dönem, 51.Birleşimde 9 Şubat 1999

O zaman hangi Partideymiş ?
Fazilet Partisi

Yorum ?
Politika zaman zaman insanları vıcık vıcık yapar,sanki glikoza bulanmış gibi...

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-10-2006, 21:41   #11
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
"MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP20 Ekim 2006 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu, tarım arazileri üzerinde izin alınmadan kurulan tesislere, işlemlerini tamamlamaları için ek süre verilmesi teklifini kabul etmiştir. Bunun nedeni ise, Cargill hakkında Danıştay 10. Daire tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararıdır.

Sayın Milletvekili,

Yürütmenin, yasalara ve yargı kararlarına aykırı olarak üzerinde sanayi tesisi kurulmasına ve işletilmesine göz yumduğu bir konunun, yargı denetimi dışına çıkarılması için yasama işlemi yapması, demokrasinin dayanağı olan kuvvetler ayrılığı ilkesine, Anayasa’nın 2. maddesindeki “hukuk devleti” ilkesine ve Anayasa’nın 138. maddesine aykırıdır.

Hukuk devletinden ne anlaşılacağı konusunda Anayasa Mahkemesi’nce 06.07.1995 günlü, 1994/80 Esas, 1995/27 sayılı kararda Hukuk devleti, tüm işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerlik koşulu bilen, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, Anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ile Anayasa’nın bulunduğu bilincinden uzaklaşmayan devlettir…” biçiminde tanımlanmıştır. Bu belirlemeler karşısında hukuk devletinin gerçekleştirilmesi yalnızca idari yargı kararlarıyla sağlanamaz, yasama organının da bu gereklere uygun hareket etmesi gerekeceği açıktır.

Anayasa’nın 138. maddesinin son fıkrası, “yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmü, yargı kararlarına aynı zamanda yasama organının da uyması gerektiğini emretmektedir. TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu’nun teklifinin yasalaşması halinde, yasama organı, yargı kararının uygulanmasını önlemiş olacaktır.


Yürütmenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak zorunda olması aynı zamanda “hukuk devleti” ilkesinin de bir gereğidir. Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan bu ilke karşısında idarenin mahkeme kararlarını “aynen” ve “gecikmeksizin” uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır.

Anayasa ve yasal düzenlemeler karşısında, yasama ve yürütme organının yargı kararlarını uygulamama gibi bir yetkisi olmamasına karşın, yetkili yargı merciince verilmiş olan yargı kararını ortadan kaldırıcı bir yasanın kabulü halinde fonksiyon gaspına neden olunacaktır.

Cargill firmasının sorununun çözümü için, ABD Başkanı’nın ve IMF’nin devreye girmesi kamu yararı açısından ve hukuk devletinde kabul edilebilecek bir durum değildir.

Bir sermaye şirketi lehine, yargı kararlarına karşın özel bir düzenleme yapmanın, her şeyden önce hukuk devletine ve yasama organının saygınlığına zarar vereceği açıktır. TBMM’nin saygın bir vekili olarak Milletvekili sorumluluğuyla hareket edeceğinizden kuşku duymak istemediğimizi bilginize sunmak istedik.

Saygılarımızla,

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı "


Düzenleyen malina : 27-10-2006 saat 23:09
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-11-2006, 12:55   #12
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Cargill'e Kiyak, Ciftciye Dayak : Toprak Talani Suruyor …

CARGILL'E KIYAK, CIFTCIYE DAYAK : TOPRAK TALANI SURUYOR …

24 Kasim 2006

5403 sayili "Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Yasasi"nda degisIklik yapilmasini ongoren Yasa teklifi, TBMM'nin 23 Kasim 2006 tarihli oturumunda kabul edildi.

Boylece, Organize Sanayi Bolgesi'nde kendisine yer gosterilmesine ragmen birinci sinif tarim arazisi uzerinde sanayi tesisi kurmakta israr eden, tarim topragini korumaya yonelik mevzuati cignemekte bir duraksama gostermeyen, Danistay ve Bursa Idare Mahkemeleri tarafindan defalarca izinleri iptal edilen ve sonunda muhurlenen Cargill'in Orhangazi'de kurulu fabrikasi, bir kez daha "yasal zemine" cekilmeye calisiliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda 3 Temmuz 2005'de kabul edilen ve 19 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge giren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Yasasi" ile 11.10.2004 tarihinden once tarim arazilerini izin almadan amac disi kullanan yasa tanimazlara, metrekareye 5 YTL odemeleri kosuluyla af getirilmisti.

Hemen arkasindan, 5 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan 2005/8944 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile Cargill'in Bursa'da, Orhangazi Ovasi'nda 212.240 m2 amac disi kullandigi birinci sinif tarim arazisi, Ozel Endustri Bolgesi ilan edildi. Boylece Cargill, yasada ongorulen af bedelini de odemekten kurtuldu.

Ancak bu karar uzerine acilan dava sonucunda; "kuruldugu donemde gecerli olan imar planlari ifadesinin idari yargi yerince hukuka aykiriligi saptanarak iptal edilmis planlari kapsamadigi, gecerli sayilan planlarin hukuka uygun planlar olmadigi ve esasen hukuka aykiriligi belirlenmis imar planlarinin gecerli sayilmasi yolunda yargi kararlarini etkisiz kilacak yasal duzenlemelerin de yapilamayacagi" gerekceleriyle, Danistay 10. Dairesi tarafindan 8.2.2006 tarihinde Cargill Firmasinin yatirim yapmasina olanak saglayan Bakanlar Kurulu Kararinin yurutulmesinin durdurulmasi karari verildi.

Danistay 10. Dairesi'nin kararina karsi, Danistay Idari Dava Daireleri Genel Kurulu'na yapilan itirazin da reddedilmesinin ardindan, yargi kararlari uygulanarak, 20 Ekim 2006 tarihinde Cargill tesisleri kapatildi.

Danistay 10. Dairesi iptal karari verdiginde, Toprak Koruma Yasasi'ndaki 6 aylik sure de doldugu icin, Cargill Sirketi, tesislerine yonelik af basvurusu yapamadi. Bunun uzerine harekete gecen Basbakanlik tarafindan, Tarim ve Koyisleri Bakanligina gonderilen B.02.0.HUK.641.02S-2005-1666/3020 sayili Nisan 2006 tarihli yazida, Cargill firmasi yetkilileri ile Basbakanlik – Bakanlik Mustesarlarinin yaptigi toplantida alinan kararlara atif yapilarak ; "Toprak Kurullariyla ilgili maddesinde tanimlanan yetkinin tarim urunu isleyen sanayiler icin kullanilmamasi, sivil toplum kuruluslarinin yanlis uygulamalar karsisindaki hukuksal gucunun engellenmesi ve Gecici Madde 1 ile izinsiz yatirimlar icin getirilen af suresinin uzatilmasi" yonunde degistirilmesi istendi.

Izleyen surecte, Cargill'i kurtarmak amaciyla AKP'li Altan KARAPASAOGLU tarafindan hazirlanan yasa teklifi, TBMM Tarim Komisyonu'nda genisletilerek kabul edildi. Danistay karariyla uretim faaliyetleri durdurulan Cargill ve onun durumundaki sanayi tesisleri ile kooperatiflere yasanin yururluge girecegi tarihten itibaren 1 yil daha sure verildi.

Oysa ayni Milletvekili, TBMM'nin 9 Subat 1999 tarihli 51. Birlesimde yaptigi konusmada, Cargill insaatinin devam ettigini belirterek, "… fabrika yapilmakta, sanki, hukukî mercilerden, bu firmaya, siz merak etmeyen, siz yatiriminizi yapin, biz bu isleri duzeltiriz dercesine, buyuk bir cesaretle yatirimlar yapilmaya devam edilmektedir… Bakiniz, ulkemizde birtakim degerler, artik, yozlasmaya baslamistir; hukuka saygi kalmamistir, cevreye saygi kalmamistir, topluma saygi kalmamistir. Evet, ulkemizin yatirima ihtiyaci vardir, yatirimlar yapilmalidir; ama, cevre tahrip edilmeden, insanlarin ozgurluklerine set vurulmadan bu yatirimlar yapilmalidir" ifadelerini kullanmisti.

Ardindan devir degismis, iktidar partisi milletvekili olan KARAPASOGLU muhalefetteyken soylediklerinin tam tersini savunmus, Cargill icin af suresinin uzatilmasini teklif etmistir. KARAPASOGLU'nun tutumu, siyaset yasamindaki Makyevalist yaklasimlarin en acik orneklerinden birini olusturacak sekilde tarihe gecmistir !..

23 Kasim 2006 tarihinde TBMM'den gecen Yasa, yalnizca Cargill firmasini kurtarmakla kalmamis, Tarim ve Koyisleri Bakanligi'ni da hukuka aykiri olarak yuruttugu Toprak Koruma Proje Egitimleri nedeniyle, Ziraat Muhendisleri ODASI tarafindan acilan idari dava surecinden kurtarmak uzere "gerekli duzenlemeleri" yasama gecirmistir.

Yasa'da yapilan ve sozu edilen degisIklikler, kisiye – firmaya – somut olaya yonelik hukuksal duzenleme yapilamayacagi yolundaki genel hukuk kuralina acikca aykirilik olusturmaktadir.

Bu yonuyle, sozu edilen degisikligin yururluge girmemesi icin gerekli tum hukuki yollarin kullanilmasi; ulkenin bir hukuk skandalindan korunmasi ve tarim topraklarinin titizlikle korunmasi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

Gokhan GUNAYDIN

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı
(Yonetim Kurulu Adına)

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-11-2006, 10:51   #13
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
TEMA Cumhurbaşkanından

Cargill Kanunu”nun Veto Edilmesini İstedi

TEMA Vakfı, 25 Kasım 2006 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Makamı’na gönderdiği Ek-1’de yer alan yazıda Anayasa ve ulusal bağımsızlıkla bağdaşmayan 5557 sayılı yasanın yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne iade edilmesi yönünde görüş bildirmiştir.

TBMM tarafından 23.11.2006 tarihinde kabul edilen 5557 sayılı yasa ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun “ tarım arazilerinde izinsiz gerçekleşen tarım dışı yatırımlara af getiren” geçici maddesinin yürürlük süresi bir yıl uzatılmıştır.

Bu düzenlemenin ardında açıkça, Bursa Orhangazi İlçesinde verimli tarım arazisinde mısır işleme fabrikası kuran, bu amaçla verilmiş hukuka aykırı izinleri ve yapılan planları iptal eden yargı kararlarına meydan okuyarak, yatırıma ve üretime devam eden çok uluslu Cargill firmasının yararını korumak amacı yatmaktadır.

Verimli tarım arazilerinde hukuk dışı yöntemlerle gerçekleştirilmiş tarım dışı yatırımlara meşruiyet kazandıran, daha da önemlisi verimli tarım arazilerine bundan böyle yapılacak saldırıların hukuksal yol haritasını da çizen bu yasa, Anayasanın “mülkiyet hakkının toplum yararına kullanılması, toprağın verimli kullanımı için korunması ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi” yönündeki temel hükümlerinde yer alan “kamu yararı” ilkesine aykırıdır.

Anayasaya ve kamu yararına aykırı olan bu düzenleme, EK-2’de yer alan ve Başbakanlıktan 20.04.2006 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilen yazıda yer alan “Cargill firmasının yatırımlarına hukuksallık kazandırmak için Kanunun değiştirilmesi” emri üzerine gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Anayasa ve kamu yararına aykırı olan bu yasa, bir firmanın ve bu kez yabancı bir firmanın yararını korumaya dönük özelliği ile, aynı zamanda hukuk devleti ve ulusal bağımsızlık anlayışı ile de bağdaşmamaktadır.

Dikkat,bu ülkenin tarım için yeniden kullanabileceği toprak kaynağı kalmamıştır. Coğrafyamızın ancak üçte biri tarıma elverişlidir ve bu alanımızın da yine ancak üçte biri verimli tarım arazisidir.

Unutmayalım, toprak yoksa üretim yoktur, yaşam yoktur, gelecek kuşakların sağlıklı yaşamı, ancak bu kısıtlı ve verimli toprağın korunmasına bağlıdır.

TEMA; Sayın Cumhurbaşkanımızın, kamu yararı, Anayasa ve ulusal bağımsızlıkla bağdaşmayan 5557 sayılı Kanunun yaratacağı yaşamsal sorunların önüne geçmek için, sözkonusu yasayı yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndereceğine içtenlikle inanmaktadır.

TEMA VAKFI

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-12-2006, 19:32   #14
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Tema Vakfı Halkla İlişkiler Birimi'nden gelen e-postayı aşağıda.

...ACİL...ACİL...ACİL...
“Cargill Yasası” Yarın Tarım Komisyonu’nda Tekrar Görüşülüyor

TEMA İnanmak İstemiyor

Hükümet Cargill’i Kurtarmaya Kararlı mı?
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasa’nın 10’ncu, 35’nci, 44’ncü, 45’nci ve 138’nci maddelerine açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle veto edilen Cargill Yasası, yarın (14 Aralık 2006) tarihinde Tarım Komisyonu tarafından tekrar görüşüleceği öğrenilmiştir.

TEMA Vakfı olarak, özellikle bir yabancı şirketin ya da varsa belirli şirketlerin tarım arazilerinde kurulu sanayi tesislerinin sorununu çözmek amacı taşıyan 6.maddesindeki düzenlemenin Tarım Komisyonu’nda aynı şekilde kabul edilmesi endişesini taşıyoruz.

Bu konuda görev sırası Milletvekillerindedir. Sayın Milletvekillerinin temsil görevini yerine getirirken vatandaşlık sorumluluklarını göz önünde tutarak, Sayın Cumhurbaşkanımızca ortaya koyulan hukuka duyarlı tavrı paylaşacaklarına ve kendilerine emanet edilen halkın iradesini kullanmada, veto gerekçeleri doğrultusunda yeni düzenleme yapılmasına katkıda bulunacaklarına kuvvetle inanıyoruz.


TEMA VAKFI

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-12-2006, 20:37   #15
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,372
Galeri: 90
Cargill Davası

Alıntı:
Tema Vakfı Halkla İlişkiler Birimi'nden gelen e-posta:


...ACİL...ACİL...ACİL...


“Cargill Yasası” Yarın Tarım Komisyonu’nda Tekrar Görüşülüyor
TEMA İnanmak İstemiyor


Hükümet Cargill’i Kurtarmaya Kararlı mı?

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasa’nın 10’ncu, 35’nci, 44’ncü, 45’nci ve 138’nci maddelerine açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle veto edilen Cargill Yasası,
yarın (14 Aralık 2006) tarihinde Tarım Komisyonu tarafından tekrar görüşüleceği öğrenilmiştir.

TEMA Vakfı olarak, özellikle bir yabancı şirketin ya da varsa belirli şirketlerin tarım arazilerinde kurulu sanayi tesislerinin sorununu çözmek amacı taşıyan 6.maddesindeki düzenlemenin Tarım Komisyonu’nda aynı şekilde kabul edilmesi endişesini taşıyoruz.

Bu konuda görev sırası Milletvekillerindedir. Sayın Milletvekillerinin temsil görevini yerine getirirken vatandaşlık sorumluluklarını göz önünde tutarak, Sayın Cumhurbaşkanımızca ortaya koyulan hukuka duyarlı tavrı paylaşacaklarına ve kendilerine emanet edilen halkın iradesini kullanmada, veto gerekçeleri doğrultusunda yeni düzenleme yapılmasına katkıda bulunacaklarına kuvvetle inanıyoruz.


TEMA VAKFI
Yazıyı okuyunca bahse girilecek bir konu gibi geldi

Ortada para falan yok ama lütfen katılın, kimin hangi seçeneği işaretlediği belli olmayacaktır. Önemli olan oy oranı...


malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-12-2006, 22:24   #16
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,372
Galeri: 90
Ankete oy vermenin ötesinde fikrinizi de yazabilirsiniz

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-12-2006, 22:53   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,933
Galeri: 29
Çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Herşey gün gibi ortada.
Cargill inşaatı devam etmekte, fabrika yapılmakta, sanki, hukukî mercilerden, bu firmaya, siz merak etmeyin, siz yatırımınızı yapın, biz bu işleri düzeltiriz dercesine, büyük bir cesaretle yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir.... diyen bir milletvekili acaba ne oldu da, bu fabrikanın yasal hale gelmesi için kanun teklifi hazırladı.

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-12-2006, 14:51   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Kurtarılacak. +1

Asıl merak ettiğim ise anket cevaplarından 4.şıkkınhangi ruh hali ile oluşturulduğu

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-12-2006, 16:37   #19
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,113
Galeri: 137
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi lerdemir Mesajı Göster
Kurtarılacak. +1
Kurtarılmayacağına inanmak isterdim! Yazık ki kurtarılacak. Aksi halde birileri çok kızar.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-12-2006, 19:15   #20
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,372
Galeri: 90
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi lerdemir Mesajı Göster
Kurtarılacak. +1

Asıl merak ettiğim ise anket cevaplarından 4.şıkkınhangi ruh hali ile oluşturulduğu
Valla bu benim ruh halim değil, forumdaki o bölüme katılım o kadar az ki, çoğu arkadaşın, bu şıkkı işaretleme ihtimali yüksek gibi geldi.

Boş geçmek zorunda kalmasınlar diye uygun şık oluşturdum

Gördüğün gibi neredeyse 24 saat dolacak sadece 10 kişi katılmış

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-12-2006, 21:30   #21
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,372
Galeri: 90
'Cargill Yasası' aynen geçti

TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkan Vekili Atlan Karapaşaoğlu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, daha önce veto ettiği, “Cargill Yasasıö na ilişkin “Cumhurbaşkanı yanlı davranıyor eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in veto ettiği kamuoyunda Cargill Yasası olarak bilinen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkındaki Kanunda Değişiklik öngören Yasa, Meclis Tarım Komisyonunda aynen kabul edildi.

Yasanın TBMM Tarım Komisyonundaki görüşmeleri iktidar ile muhalefet arasında zaman zaman tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

CHP’li Necati Uzdil, Tarım Bakanlığı ve Tarım Komisyonun, tarım topraklarının başka amaçlarla kullanımına izin veren bir yasayı çıkarmasını yadırgadığını belirterek, “ Bir Amerikan firmasına boyun eğiyorsunuz. Bir yerlerden gelen talimatla virgülüne dokunmadan yasayı aynen çıkaracaksınız, elinizi vicdanınıza koyun siz milletvekiliniz “ diye konuştu.

AKP’li Abdullah Çetinkaya ise yapılan düzenlemenin 20 bin sanayi tesisini ilgilendirdiğini belirterek, “Bu izni biz vermedik 57. Hükümet döneminde verildi. Bu kararın altında da bazı CHP’li milletvekillerinin imzaları var diye konuştu.

CHP’li Ramazan Kerim Özkan, yasanın amacının Cargill’i korumak olduğunu belirterek, “20 bin sanayi tesisi hikaye diye konuşurken, Necati Uzdil, “20 bin değil 20 tanesini gösterin yeter. Bu düzenleme cargill için çıkarılıyor dedi.

CHP’li Fahrettin Üstün ise Cargill için Başbakanlıkta özel toplantı yapıldığını ve sorunun çözümünün Başbakan tarafından bizzat istendiğini hatırlatarak, “Bu yasa Cargill’i ilgilendirmiyorsa neden 20 bin firma Başbakanlığa çağrılmadı da sadece Cargill temsilcisiyle Başbakanlıkta toplantı yapıldı. Biz yatıp kalkıp bir Amerikan firması için mi çalışacağız. Öyle yasalar çıkarıyorsunuz ki bugün Didim’de, Fethiye’de bir İngiliz çıkıp Belediye Başkanlığı için aday olsa kazanacak diye konuştu.

Milliyet

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-12-2006, 21:47   #22
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi...

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-05-2008, 18:26   #23
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 18-06-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 75
Neden bu mesajları yazan arkadaşlar, Cargill'in fabrikasından yaklaşık 300m. ötesinde kurulu ASİL ÇELİK fabrikasına ses çıkarmıyorlar? Sonucta Cargill tarıma dayalı bir endüstri ve zamanındaki hükümet tarafından tüm (haklılığı tartışmalı olsa da) izinlerini almış ve türkiyeye milyonlarca dolarlık yatırım yapmış. Oysaki ASİL ÇELİK yıllardır bölgeye zehir kusan bir ağır sanayi...

Sebep şunlar olabilir mi:

1-Cargill Amerikan, Asil Çelik Türk firması
2-Cargill mısır işliyor (şeker pancarı değil)
3-Cargill 100-150 kişi çalıştırıyor, Asil Çelik çok daha fazla...

ya da kısaca POLİTİKA olabilir mi...

scubat Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-05-2008, 21:13   #24
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Tabiiki politika.
Bush'un Erdoğanı arayıp Cargill'i kurtarma operasyonu istemesi,Hükümetin genelge yayınlayıp Cargill ile yapılacak toplantıların gizliliğini talep etmesi (ki bu genelgede Çevrecilerin by-pass edilmesi yönünde not bile vardı) ,Hükümetin "Cargill Kanunu" çıkarması ,bunların hepsi birer "politika" dır.ABD güdümlü politikalar...

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-08-2008, 18:31   #25
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,372
Galeri: 90
TARİHİ KARAR

Yargıtay, ‘Cargill’in Bursa’daki fabrikasının faaliyetine, aleyhteki mahkeme kararlarına rağmen göz yumdukları’ gerekçesiyle, Erdoğan’la dönemin yöneticilerinin tazminat ödemesine hükmetti

Hükümetlerin yargı kararlarını uygulamamasından ve Türkiye’nin bu nedenle AİHM’ de bile mahkûm olmasından duyduğu rahatsızlığı sürekli dile getiren yargı, siyasileri kararlara uymaya zorlayacak emsal niteliğinde bir hükme imza attı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, “ABD firması Cargill’in Bursa’daki nişasta fabrikasının faaliyetini sürdürmesine, idari yargının aleyhteki kararlarına rağmen göz yumdukları” gerekçesiyle başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, dönemin sorumlu yöneticilerinin kişisel tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Gemlik’te yaşayan Ali Arabacı ve Cevdet Altun ile avukatları Yahya Şimşek, Cumhur Özcan ve Şenay Özeray, Cargill’in tarım alanında fabrika kurmasına karşı açtıkları davaları kazanmalarına rağmen, kararların gereğinin yerine getirilmediğini belirterek yeniden mahkemeye gitti.

‘Erdoğan sorumlu’

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran davacılar, yargı kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle Başbakan Erdoğan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, eski Bursa Valisi, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Bursa Belediye Başkanı Hikmet Şahin ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan manevi tazminat istedi. Mahkeme, tazminat talebini reddetti.

Temyiz üzerine dosyayi inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 26 Mayıs 2008’de yerel mahkemenin kararını bozdu. 2’ye karşı 3 oyla alınan kararın gerekçesi kısa süre önce tamamlandı.

Kararda, Erdoğan, Ergezen ve Turgut’un, yargı kararlarının uygulanmaması konusunda sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Davacıların yargı kararlarını ilgililere göndererek gereğinin yapılmasını istediklerinin anlatıldığı kararda özetle şöyle denildi:

“Davalılar görevlerini yerine getirmemişlerdir. İptal kararları ile fabrika tamamen izinsiz ve ruhsatsız hale gelmiş olduğundan faaliyetlerine son vermesi gerekir. Ancak bu konuda yetkili olan Gemlik Belediye Başkanı, sadece, fabrikaya şekli bir uyarı yapmıştır.

Temel ilkelerin ihlali

Bayındırlık Bakanlığı’nın daha önce vermiş olduğu izinleri geri alması gerekirken bunu yerine getirmemiştir.

Yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen fabrikanın faaliyeti bizzat Başbakan tarafından imzalanmış olan yazı ile devam etmiştir. İptal kararları yerine getirilmediği gibi, fabrikanın faaliyetine imkân verecek yeni idari ve yasal düzenleme arayışlarına girilmiştir.

Davacılar zorlu, karmaşık ve uzun bir yargılama sürecine dahil olup kazandıktan sonra, kararların uygulanması için ayrıca uğraş göstermiştir. Budurum hukukun üstünlüğü ile yönetilen devletin temel ilkelerinin ihlali anlamına gelir. Davacılara tazminat ödenmesi gerekir.”

Yerel mahkeme ilk kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gelecek. Kararına uyarsa, Erdoğan, Ergezen ve Turgut, belirlenecek tazminatı ceplerinden ödeyecek.

Yusuf Bozkurt Özal mahkûmiyeti

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Erdoğan’ı daha önce de yargı kararlarına uymadığı için tazminat ödemeye mahkum etmişti. Avukat Tezcan Çakır, “eski Bakan Yusuf Bozkurt Özal’ın Süleymaniye Camii Haziresi’ne defnedilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal eden mahkemenin kararını uygulamadığı” için Erdoğan aleyhine dava açtı.

Yerel mahkemenin reddettiği davayı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bozdu. Daire, Erdoğan’ın tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Yasa bile çıkarıldı

Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu, 9 Aralık 1997’de Cargill’e tarım alanında fabrika kurma izni verdi. Davacılar, fabrikanın nitelik ve kapasitesi itibarıyla ağır çevre zararlarına yol açacağı gerekçesiyle bu işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Bu süreçte fabrikanın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapıldı. Ruhsat yetkisi önce Bursa Büyükşehir, sonra Gemlik Belediyesi’ne bırakıldı.

Aynı dönemde Bayındırlık Bakanlığı, fabrikaya “deşarz emisyon izni” verdi.
Tüm bu idari işlemlere karşı dava açıldı. Davalar 2004’te kesin hükme bağlandı. Tüm idari kararlar, mahkemelerce iptal edildi ancak her aşamada görmezden gelindi.

TBMM, 2006’da Toprak ve Mera Kanunu’nda değişiklik yaparak, tarım arazilerinde 2004’ten önce izinsiz yapılan tesislerin metrekaresine 5 YTL ödenerek faaliyetini sürdürmesine olanak sağlayan yasayı kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin açtığı davada yasanın yürütmesini farklı bir maddesi nedeniyle durdurdu. TBMM, bunun üzerine ilgili maddeyi düzelterek, geçtiğimiz şubat ayında yasayı yeniden çıkarttı.

Cargill’i kurtaran düzenleme, yeni yasada da korundu.

Bunu hep yapıyorlar

Siyasilerin yargı kararlarını uygulamamasına yönelik tartışmalar hiç bitmiyor. Bugüne kadar çok sayıda bürokrat, haksız atamalara karşı açtıkları davaları kazanmalarına rağmen, bakanlar tarafından yeniden kızak görevlere gönderildi.

AİHM, Yatağan Termik Santralı ve Bergama’da siyanürle altın çıkarılmasına ilişkin yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Karadeniz Sahil Yolu inşaatları, yargı kararlarına rağmen sürdürüldü.

İzmir, Adapazarı, Ankara’daki santral yapımları, yargı kararlarına rağmen Bakanlar Kurulu’nun “prensip kararlarıyla” devam ettirildi.

Gökçer Tahincioğlu
Milliyet

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-08-2008, 17:33   #26
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Galeri: 181
Olacak olan belli değil mi ?

Merhaba,

Bu öyle bir oyun ki, sonucu belli.

ALTINI OLAN KURALI KOYAR

KURALI KOYAN ALTINI ALIR.

İşte kural bu.

Saygılar.

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-08-2008, 19:55   #27
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 22-08-2007
Şehir: yalova
Mesajlar: 248
Ülkemizde oynanan oyunları daha detaylı görmek için şu kitabı tavsiye ediyorum.

" TÜRKİYEDE TARIMIN BİLİNÇLİ YOK EDİLİŞİ"
(Sivil örümceğintarım boyutu)
Serpil Özkaynak


Toplumsal Çözüm Yayınları
Tel: 0212 5207033

toplumsalcozum@hotmail.com

mehtap gürbüz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-09-2008, 12:13   #28
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Cargill hala çalışıyor

Bunca dava, bunca mahkeme ve mahkemenin son kapatma kararına rağmen,bugün 14 eylül 2008, ve Cargill hala çalışıyor.
Neye rağmen çalışıyor ? Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin kapatma kararına rağmen çalışıyor.Cargill'e verdiği destek ve onun adına kanun çıkartabilen hükümet ve yargı kararlarına uymayan kaymakamlık **** valilik makamları suç işlemektedirler. Bu ne biçim bir sistemdir? Yürekli bir medya kurumu çıkıpta bu konu üzerinde bir belgesel hazırlasa keşke...

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-09-2008, 14:39   #29
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,372
Galeri: 90
Alıntı:
Yargıtay, ‘Cargill’in Bursa’daki fabrikasının faaliyetine, aleyhteki mahkeme kararlarına rağmen göz yumdukları’ gerekçesiyle, Erdoğan’la dönemin yöneticilerinin tazminat ödemesine hükmetti
Buna rağmen mi çalışıyor?
Medya olarak ne yapsınlar? Söylenmedik ne kaldı?

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-09-2008, 19:50   #30
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-10-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 44
Galeri: 19
Evet buna rağmen çalışıyor ve yetkililer de suç işlemeye devam ediyorlar.

Arca Atay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 11:00.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018