agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Yumuşak Çekirdekli Meyveler
(https)
Beğeni Düzeni38Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 16-03-2006, 19:23   #1
Ağaç Dostu
 
aydolum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-03-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 209
Galeri: 3
Bodur Elma Yetiştiriciliği

Toprak Hazırlığı
Bahçe kurulacak arazi uzun süre işlenmemiş ise sürüm öncesi toprak patlatılmalı ve ardından derin sürülerek ve yaz mevsimi sonuna kadar toprağın havalanmasını ve güneşlenmesini sağlamak için beklenmelidir. Eğer daha önce yetiştiricilik yapılan bir alanda dikim yapılacak ise bahçe yapılacak yerin toprağı ilkbahar, yaz aylarında derin bir şekilde sürülmelidir. Çıkan eski kökler temizlenmelidir. Sonbaharda kesekleri kırmak dağıtmak, araziyi tesviye etmek için tırmık veya diskaro çekilerek arazi dikime hazır hale getirilir. Elma fidanı dikilmeden önce mutlaka toprak analizleri yardımı ile bahçe kurulacak alanın toprak özelliği ve içeriği belirlenmeli, yapılacak uygulamalar analiz sonrası ortaya çıkan değerler ışığında yapılmalıdır. Toprağın hazırlanması sırasında genel olarak yapılacak uygulamalar; gerek olduğu takdirde dikim öncesi dekara 3-4 ton 2-3 sene yanmış gübresi çiftlik gübresi (gübre yanmamış olursa yabancı ot tohumu ve toprak altı zararlıların larva ve yumurtaları olacaktır), dekara 25-50 kg Triple Süper Fosfat (TSP) veya Diamonyum Fosfat (DAP) dekara 20-40 kg Potasyum Sülfat gübreleri uygulanabilir. Uygulama sırasında gübreler pulluk yardımı ile derin sürüm yapılarak toprağın 20-25 cm derinliğine ulaştırılmalıdır. Damla veya mini spring sistemi kurulacak ise azot, fosfor ve potaslı gübreler sulama ile birlikte bir program dahilinde verilir.

Dikim Yerlerinin Belirlenmesi ve İşaretlenmesi

Fidan dikimi yapılmadan önce dikim noktaları kazıklarla işaretlenir, bu amaçla uzun bir ipin arazinin üst başına gerilmesi ile dikim sıraları, sağ **** sol başına gerilmesi ile de ilk sıranın fidan yerleri belirlenir. Bu aşamadan sonra her sıraya gerilen ip doğrultusu boyunca fidan aralıklarına eşit boyda bir demir profil **** şerit metre yardımı ile sıra üzeri fidan yerleri tek tek ve kontrollü olarak belirlenir ve kamışlarla işaretlenir. (Şekil – 1).


Şekil-1

Tavsiye edilen bodur ve yarı bodur elma dikim aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
M9 (bodur anaçlı) – M106 (yarı bodur anaçlı) çeşitlerin sıra arası ve sıra üzeri (m.)

Dikim sıklığı arttıkça dekara dikilen fidan sayısı artmakta, dolayısıyla ilk yıllarda dekardan alınan meyve miktarı da artmaktadır. Güneş ışığından iyi yararlanmak amacı ile dikim sıraları kuzey – güney istikametinde olmalıdır Tozlayıcı çeşit sırası 30 metreyi geçmemelidir. Bu amaç ile her 5-6 sırada bir dölleyici sırası dikilmelidir.. Şekil-1 de belirtilen örnek dikim planında içi dolu yuvarlak noktalar dölleyici çeşidin dikim yerlerini, siyah oval çizgiler ise ana çeşitlerin dikim yerlerini belirtmektedir. Fidan yerlerini belirlemede ve fidan dikimi esnasında dikim tahtası kullanılmalıdır (Şekil – 2). Fidan dikilecek çukur, burgu **** elle kök uzunluğunun yaklaşık 2 katı (40 cm.) çapında ve 30-40 cm derinliğinde olacak şekilde hazırlanır (Şekil -3). Bazen pratik olması amacı ile sıra üzeri, kanal açan pullukla derin ve geniş olarak sürülür ve dikim yapılır.


Şekil2


Şekil3

Drenajı bozuk olan topraklara drenaj kanalları açılmadan dikim yapılmamalıdır. Su geçirgenliği az olan arazide 50 cm genişlik ve 30 cm yüksekliğindeki set üzerine çukur açıldıktan sonra fidan dikilmesi ve iki sıranın tam ortasına tekli pullukla 25 cm derinlikte bir kanal açılması bahçenin uzun ömürlü olması için iyi bir tavsiyedir


(Şekil-4)


Düzenleyen malina : 16-03-2006 saat 20:11
aydolum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2006, 19:24   #2
Ağaç Dostu
 
aydolum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-03-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 209
Galeri: 3
Fidan Dikimi
Basit bir işlem olan fidan dikim işlemi doğru yapılmadığı takdirde ağaçlar gelişemezler veya ölürler. Dikim yapılırken dikilecek fidanlar uzun süre açıkta bırakılmamalı, köklerin kurumasına izin verilmemelidir.Fidanlar nemli olarak korunmalıdır.

Fidan dikimi genel olarak sonbaharda yaprak dökümü ile ilkbaharda ağaçlara su yürümesine kadar geçen zamanda yapılır. En uygun dönem kışı ılık geçen yerlerde sonbaharda, kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda dikmektir. Fidanlar iklim ve toprak şartlarının müsait olduğu durumlarda ağaca su yürümeden önce dikilmelidir. Kışı çok sert olmayan kurak yerlerde sonbahar dikimi daha iyi sonuç veriri. Bunun nedeni sonbaharda dikilen fidanların kış yağışları ve toprak ısısının uygun olduğu günlerde kök gelişmesine başlamasıdır.

Dikimi yapılacak olan fidanların köklerindeki yaralı ve kırık kısımlar makas ile temizlenir. (Özellikle odunsu kökler) bu sayede söküm sırasında zarar görmüş kök parçaları kesilerek temizlenmiş olur (Şekil -5). Daha sonra bir kap içerisinde hazırlanan ilaçlı suya (100 litre suya 400 gr. Captan + 100 gr. Benlate veya 100 litre suya 400 gr. Captan + 100 gr Deresol) fidan kökleri daldırılarak kök hastalıklarına karşı önlem alınır.

Fidan dikim yerleri küçük kazıklarla belirlendikten sonra gerek çukurların açılması gerekse fidanların dikimi için dikim tahtası kullanılmalıdır. Böylece fidanların tam işaretlenen yerlere dikilmeleri nedeniyle sıraların düzgün olması sağlanır.

Şekil-5


Şekil-6

Açılmış olan çukurlar içerisine üst toprak konur ve kümbet yapılır. Fidan dikim tahtasının ortasına aşı noktası hakim rüzgara karşı (genellikle güneye bakacak şekilde) ve aşı noktası toprak seviyesinden 20 cm. yukarıda olacak şekilde yerleştirilir ve toprakla doldurulur. Kökler arasında hava boşlukları kalmaması için toprak, hafif hafif ayakla bastırılarak yerleştirilir. Killi ağır topraklarda sıkıştırma işlemi su ile yapılmalıdır (Şekil -6). Fidan dikiminden hemen sonra derhal 20-25 litre can suyu verilmelidir.

İlkbaharda dikilen dalsız fidan tamamen, don tehlikesi tamamen geçtikten sonra aşı noktasından 65-70 cm., yerden ise 85-90 cm.’den lider olabilecek iyi gelişmiş bir gözün 1-2 mm. yukarından meyilli kesilir. Eğer fidan 3 den az yani 1-2 dalı var ise bu dallar kesilir ve fidan yukarıda tarif edildiği şekilde bir göz üzerinden kesilerek dikilir.


Şekil-7

Fidanlıktan alınan fidan geniş açı ile çıkmış en az 5-8 dallı ise fidan dallı olarak dikilir. (Şekil-7) Dikim işlemi çiçeklenmeye yakın bir zamanda yapılmış ise dalların uzunluğunun yarısı bir alt gözden kesilir. Dikim işlemi çiçek açımından 6-8 hafta önce yapılmış ve dalların uzunluğu 60 cm den az ise dalların uç kesimini yapmak isteğe bağlıdır. Kesilmeden bırakılan ve yere paralel olacak şekilde eğilen dallar ikinci yıl bol meyve verecektir. Bunun aksine dal uzunluğunun 1/4 veya 1/3 ünün kesilmesi dallanmayı arttıracak, meyve gözünün gövdeye yakın yerde oluşmasını arttırarak ölü göz (çıplak gövde) oluşumunu azaltacak ve dalın kalınlaşmasına neden olacaktır. Dallı fidan dikiminde lider en üstteki daldan 30-35 cm yukarıdan kesilir, ancak kesimden sonra dallanma olacağı ve birinci katta dal sayısı artacağı için yeni çıkan dallar koparılır ve liderin büyümesi sağlanır.

NOT: Aşı noktası toprak seviyesinden 20 cm yüksekte olmalı, böylece aşı noktası yüksek olan ağaçların kuvvetli gelişmesi önlenmiş olur. Aksine aşı noktası yere yakın olan Ağaç güçlü gelişir. Aşı noktası toprakla örtülür ise ağaç aşı noktası üstünden köklenerek bodur ağaç özelliğini kaybetmiş olur.

Bodur Ağaçlarda Direk Dikimi
Modern meyve yetiştiriciliğinde bodur anaçlar (M9, M26) kullanıldığında; ağaçların yıkılmasını önlemek, dalları eğmek ve meyve yükünü taşımak amacıyla her ağaca bir direk veya telli terbiye sistemi gereklidir. Bu amaç için sanayi borusu, empreylenmiş ağaç direk veya beton direkler kullanılmaktadır. Direk dikim işlemi fidan dikiminden önce yapılır ise çok iyi olur (Şekil -8).


Şekil-8

Sulama ve Gübreleme Uygulamaları
Sulama; diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi etkinliği arttıran ve günümüz iklim koşullarında mutlaka gerekli olan bir uygulamadır. Sulama uygulamasının önemi kadar bir sulamada verilmesi gerekli oan su miktarı ve sulama zamanın iyi belirlenmesi gerekir. Meyve yetiştiriciliğinde kontrollü su uygulaması meyve verim ve kaletesine büyük ölçüde etki eder.

Kontrollü su uygulamaları modern sulama yöntemleri ile mümkündür. Bu yöntemlerin başında damla ve mini yağmurlama sulama yöntemleri gelmektedir. M9 anacı ile sık dikilen bahçeler için damla, M106 anaçları ile dikilen bahçelerde mini yağmurlama sistemleri uygundur.

Bodur elma yetiştiriciliğinde yöntemlerden her ikiside kullanılabilir. Ancak yöntem seçiminde; bitkinin sı üzerindeki aralığı, su kaynağının debisi, içindeki çözünmüş maddelerin miktarı ve toprağın bünyesi (hafif, ağır toprak) etkilidir. Unutulmaması gereken en önemli koşul, ağacın gölgelediği alanın yani kök bölgesinin tamamına yakın ıslatılmasıdır. Hangi sistem kurulursa kurulsun bitkinin su ihtiyacının tam karşılanması tavsiye edilir.

Damla **** mini yağmurlama sulama yöntemiyle sulama yaparken özellikle aşırı sulamalardan kaçınmak gerekir. Aşırı sulamalarda besin maddeleri kök bölgesinden yıkandığı gibi sürgün gelişimide fazla olur ve meyve gözü oluşumları azalır, ayrıca kloroz gözlenir. Dolayısıyla üreticilerimizin sulama yaparken bitkide oluşan durumları iyi incelemesi buna uygun sulama programı oluşturması tavsiye edilir. Bunun yanında unutulmaması gereken ağır bünyeli toprakların su tutma kapasiteleri hafif bünyelilere göre daha fazla olacağından çok geçirgen topraklarda sulama aralıkları ve uygulanan su miktarı fazla olabilir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre özellikle çiçek döneminde sulama yapılmaması ve meyve bağlamanın ardından yaratılacak su stresi sonucunda meyve dökümü artar, meyve kalitesi büyük ölçüde azalır ve ebadı küçük kalır. Ancak meyvede istenen tat ve aroma ve iriliğinin korunması amacıyla sulama düzenli yapılmalıdır.

Gübreleme programı yapılırken mutlaka toprak ve yaprak tahlili (tam çiçeklenmeden 8-10 hafta sonra) sonuçları göz önünde tutulmalıdır. Ancak genel bir tavsiye olarak aşağıdaki gübre uygulaması yapılabilir.

Dikimden sonraki ilk yıl (Dekara) :

Dikim anında, fidan çukuruna kimyasal gübre uygulamaları yapılması, yanlış uygulamalar sonucunda taze köklerin yanmasına neden olabileceğinden tavsiye edilmez. Bunun yerine, vejatasyon başladıktan 2-3 hafta sonra damla **** mini sprik sistemi ile gübrelemelere başlanması tavsiye edilmektedir. Ayrıca vejetasyon dönemi içerisinde 2 kez mikro elementleri içeren bir yaprak gübresi ile uygulama yapmak uygun olmaktadır.

Dikimden sonraki ilk yıl (dekara):

· 3-4 kg N/Da, 1,5-2 kg P2O5 /da, 5-6 K2O /da besin elementi için

· 10 kg Amonyum Sülfat

· 2 kg MAP (Mono Amonyum Fosfat)

· 12 kg Potasyum Sülfat veya Potasyum Nitrat

· 2 kg Fosforik Asit ( %85 )

Normal Verimdeki Bir Bahçe İçin (Dekara)

· 8-10 kg N/da, 2-3 P2O5 /da, 14-16 kg K2O /da

· 30 KG Amonyum Sülfat

· 5 kg MAP

· 32 kg Potasyum Sülfat veya Potasyum Nitrat

· 8 kg Magnezyumlu bir gübre

Bortraks ve Zimtraks sonbaharda yapraktan uygulanır.

aydolum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2006, 19:25   #3
Ağaç Dostu
 
aydolum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-03-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 209
Galeri: 3
M9 Anaçlı Ağaçlarda Budama ve Terbiye
DİKİM YILINDA BUDAMAŞekil 9.1
Dalsız bir fidan dikilmiş ise aşı noktasından 70 cm veya yerden 85-90 cm’den iyi bir göz üzerinden kesim yapılır. 1-2 dallı fidan dikilmiş ise dallar kesilerek fidan tek kamçı haline getirilir ve yukarı da izah edildiği şekilde kesilir.


Şekil 9.2.
Gözler 1-2 cm sürünce en tepedeki iki göz (lider olması için) bırakılır. Diğer 3.4.5 ve 6. göz koparılır. Böylece koparılan gözlerin altındaki diğer gözlerden geniş açılı dallar elde edilir.


Şekil-10.
İlk 50-60 cm de oluşan dal grubundaki sürgünler 10-15 cm boya geldiklerinde değişik istikametlere yönelmiş en az 3-4 dal mandalla geniş açılı olacak şekilde yatırılır. Bu sayede dal üzerinde erken meyve oluşumu temin edilmiş olur.

Şekil -11. Lider olması için bırakılan gözlerden çıkan sürgünler 15-20 cm olunca dik ve güçlü gelişen biri lider olur, diğer sürgün kesilir. Böylece liderden 10-15 cm uzakta değişik yönlerde geniş açı ile çıkan 5 ila 7 dal elde edilir. Gelişen fidanda en az 3 dal olmalı. Granny Smith, Gala, Jonagold, Fuji gibi çeşitlerde 6-7 dal olabilir. Dallanma yerden en az 50-60 cm de başlamalı. 50 cm den aşağıdaki dallar kesilmeli.

NOT : Birinci yıl yaz boyunca, üst üste büyüyen, gelecek yıl çıkarılması gereken dallar çıkarılır.
İkinci Yıl Terbiye ve Budama

Şekil -12. Birinci yıl terbiye sonucunda en az 85 cm uzunluğunda büyümüş bir lider ve değişik yönlerde geniş açı ile çıkmış ortalama 40-60 cm uzunluğunda en az 3, ideali 5, kuvvetli büyüyen ağaçlarda 6-7 dalı olan bir ağaç elde edilmiş olacaktır (Şekil).

Lider en üstteki daldan 85 cm mesafeden birinci yılda olduğu gibi kesilir. Kesim yerinin altından 15-20 gün sonra süren sürgünler 2 cm olunca birinci yılda olduğu gibi kesilerek 2. kat dalları oluşturulur. 2. katta geniş açı ile çıkan 3-5 yeni dalımız olur. Bu dallar 1. yıldaki gibi kürdan, mandal veya iple bağlanarak güçlü büyümesi engellenir ve meyveye yatırılır. Şekil:

2. yıl sonunda 1. katta 5-6 ana dalı ve ana dallarda meyve gözleri oluşmuş. Bu kattan 70 cm yukarıda 3-5 ana dalı ve 2. kattan itibaren yaklaşık 80 cm büyümüş bir lider elde edilir. Böylece ağaç pramit şeklinde, çam ağacına benzer şekilde büyütülmüş olur.

Üçüncü Yıl Terbiye ve Budama
Şekil-13. Ağaç uyanmadan önce 2. kattaki en üstteki daldan 75 cm yukarıda bir göz üzerinden tepe kesimi yapılır. 1. ve 2. yılda olduğu gibi 3-4 göz kaldırılarak 3. kat oluşumu yapılır. Üst üste gelerek güneş ışığını engelleyen dallar kaldırılır. Gereğinden fazla uzayan dallar bir meyve gözünden veya yan daldan kısaltılır.
Dallı Dikilen Fidanda Budama

Şekil -14. Liderden, değişik yönlerde ve geniş açı ile çıkan asgari 3, ideali 5, kuvvetli gelişen çeşitlerde 6-7 dalı olan bir fidan dikilmiş ise; yere 50-60 cm den yakın olan dallar ve dik dallar kesilerek fidan dikilir. Dikim çiçek açmaya çok yakın dikilmiş ise dal uzunluğunun yarısı kesilir. Fidan erken dönemde dikilmiş ise dal uzunluğunun 1/3 kesilerek dal kısaltılır. Lider dalın kesimi ise, en üst daldan 30 cm yukarıdan bir gözden kesilir. Kesimden sonra lider üzerinde çıkan sürgünler 1. katta 5-6 dal var ise kaldırılır. 3 dal varsa 2-3 sürgün dal olması amacı ile bırakılarak dal sayısı artırılır. Lider yaz boyunca büyümeye devam ederken liderden çıkan yan dallar geniş açı ile büyütülerek 2. kat dalları oluşturulur. Budama ve terbiye 2.3. yılda olduğu gibi devam edilir.


M106 Anacı Üzerinde Redchief Gibi Büyüyen Ağaçlarda Terbiye ve Budama
Redchief gibi zayıf ( spur ) büyüyen çeşitlerde terbiye ve budama kuvvetli gelişen çeşitlerden aşağıda sayılan nedenlerden dolayı farklıdır.

Spur gelişen çeşitlerin büyüme özellikleri;

- Fazla dal vermez ve dallar lidere rakip olarak dik gelişir.

- Meyve gözleri dallar üzerinde spurlar da bol miktarda oluşur.

- Meyve gözleri bol miktarda olduğu ve erken yaşlarda bol meyve verdiğinden sürgün gelişimi az olur.

Birinci Yıl Terbiye ve Budama

Şekil -15. Lider aşı noktasından 60 cm den veya yerden 75-80 cm den kesilir. Kesim noktasının altındaki 1. ve 2. göz lider olması amacı ile bırakılır. Diğer 3, 4, 5 ve 6. Gözler kaldırılır. Kaldırılan bu gözlerin altında gelişen sürgünler 45 O açı ile büyütülür. Yere 40 cm den aşağıda olan sürgünler temizlenir. . Böylece ana daldaki yan dallarında geniş açı ile büyümesi sağlanmış olur. Birinci yıl sonunda asgari 3-5 dalı olan ve dalları 45 derecelik açı ile büyümüş bir ağaç yapısı elde edilmiş olur.

İkinci Yıl Terbiye ve Budama
Şekil-16. Birinci yıl 45 O açı ile büyüyen dalların uzunluğunun 1/3 ü alt bir gözden kesilir. Kesim yerindeki gözden sonraki 2 göz kaldırılır. Böylece ana daldaki yan dallarında geniş açı ile büyümesi sağlanmış olur. İkinci yıl lider, 1. Kattan 80 cm yukarıdaki bir göz üzerinden kesilir. Bitişik gözler daha önce izah edildiği şekilde kaldırılma işlemine tabi tutulur.Şekil-17. Spur gelişen çeşitlerde en önemli konu yıllık gelişen sürgün uzunluğunun 1/3 ünün kesilmesi ve dalların 45-60 O lik açı ile büyütülmesidir. Böylece; gözlerin bir kısmı atılarak iri ve kaliteli, güneş ışığının ağacın iç ve alt kısmına girmesi sağlanarak ta çok renkli ve kaliteli meyve alınmış olur.


Elmalarda Russet (Pas) Hastalığı
Elmalarda meyve dış yüzeyinin bir ağ gibi kabuk bağlaması şeklinde görülen anormalliğe “Russet” adı verilmektedir. Bu anormallik : meyvenin yüksek nem,yağmur,çiğ,don gibi bazı çevre koşullarından; epidermal hücrelerin anormal büyümesinden ; kimyasal maddelerin kötü etkisinden ;düzensiz beslenmeden ya da Pseudomonas cinsine ait bazı bakterilerden kaynaklanmaktadır.

Bilindiği üzere tüm bitkilerde hastalık denildiğinde ‘ hayat olayları seyrinin normalden uzaklaşması ‘ anlaşılır. Hastalıkların nedenleri ise önce iki ana gruba ayrılır : a) Canlı etmenler , b) Cansız etkenler . Russet hastalığı yukarıda belirtildiği gibi daha çok cansız etkenlerden kaynaklanmaktadır. Türkçe’de “pas hastalığı” olarak da isimlendirilen “Russet” hastalığının çeşitli fungal patojenlerden ileri gelen pas hastalığı ile ilgisi yoktur.

Meyve, çiçeklenme ile taç yaprakların dökülmesinden 30 gün sonraki süre arasında daha duyarlı olmaktadır. Bu süre, meyvedeki kütiküla tabakasının gözle görülür gelişmesi ile çakışmaktadır. Çiçeklenme sırasında ya da çiçeklenmeden hemen sonra meyve kütikülası fiziksel olarak zarar görürse yahut da epidermel hücreler çok hızlı bölünürse (fizyolojik russet) kütikülanın kırılması vukubulur ve aktif kabuk kambiyumu alt epidermel bölgede oluşmaya başlar ve böylece kabuk teşekkül eder.Bu oluşumdan sonra , kabuk hücreleri dışa dökülür ve sonunda meyvenin o bölgesinde esas koruyucu tabaka halini alır.

Russet’e duyarlılık meyve çeşitlerine göre değişmektedir.Belirli bazı armut çeşitlerinde (örn.: Beurre Bosc) ve elma çeşitlerinde (örn.:Golden Russet) tam russet (pas) oluşumu bazan normal bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Aslında russet oluşumu istenmeyen bir durumdur.Golden Delicious ve Cox’s Orange Pippin elma çeşitleri bu istenmeyen russet oluşumuna meyillidir. Golden Delicious elma çeşitlerinin bazı bireyleri duyarlılık yönünden farklılıklar göstermektedir: spur tipler genellikle diğer alışılagelmiş tiplerden daha duyarlı olmaktadır.Jonathan ve Northern Spy gibi bazı çeşitlerde russet oluşumu gövde çukurluklarında olmaktadır. Çiçeklenme sırasındaki don, russet oluşumunu teşvik etmektedir. İlaçlamalardan dolayı oluşan russet , elmanın ilaçlanan yüzeyinde görülmektedir.Oysa fizyolojik russet meyvenin tüm yüzeyinde düzgün (uniform) bir dağılım gösterir.

Russet genellikle birçok etkenden kaynaklanır ve bu nedenle mücadelesi zordur.Hava kökenli ya da fizyolojik russet(çiçeklenmenin 30 günlük süresi içinde başlayan) ; yüksek nem,yağmur, ya da çiğden kaynaklanan ;yüksek sıcaklıktan ya da beslenme düzensizliğinden (yüksek azottan) ; yakıcı ilaçlamalardan ileri gelen russet, bu hastalığın başlıca şekillerini oluşturmaktadır.

Russet hastalığı ile mücadelede : yeni bahçe tesis ederken genetik olarak dayanıklı çeşitlerin seçimi ; hastalığı teşvik eden ilaçlamalardan sakınılması ( ıslanabilir toz –WP-formülasyonlar emülsiyon konsantre-EC-‘lerden daha emniyetlidir ) ; ağaçların dengeli beslenmesine dikkat edilmesi (yüksek azottan sakınılması , yeterli fosfor verilmesi) ; budamanın tam olarak yapılması ; russet oluşumuna uygun hava koşullarında (yavaş kuruma durumlarında,yüksek nemde ve sıcaklığı 32 C ‘den büyük olduğu zaman ) ilaçlamaların yapılmaması gerekmektedir. Giberellik asit (hormon) uygulamaları bazı meyve çeşitlerinde russet oluşumunu azaltmıştır.

kosangolge ve zynlby beğendi.
aydolum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2006, 19:41   #4
Ağaç Dostu
 
aydolum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-03-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 209
Galeri: 3
burda da bodur elma yetiştiriciliğiyle ilgili proje var ilgilenenlere sunulur
buyrun

aydolum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2006, 20:06   #5
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,239
Galeri: 88
Çok çoook teşekkürler

Kaynak eklemenizi de rica edebilir miyim?

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2006, 20:16   #6
Ağaç Dostu
 
aydolum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-03-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 209
Galeri: 3
kaynak mı şimdi kaynak dersen kaynak net isim veremem bunları o kadar farklı yerlerden derlenip toparlandı ki tamamen bir paçal yani

aydolum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-04-2006, 14:37   #7
Yeni Üye
 
mustkara's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-04-2006
Mesajlar: 2
bodur elmada sulama

Bodur elmalara sulama hakkında detaylı şekilde bilgi yok sanırım tek bildiğim çicek ve meyve döneminde sulama yapılmaması. Bu konu hakkında bana detaylı bir açıklama yapabilirmisiniz. Damlama sistemi kullanıyorum şuan 150 ağacım var. İşin tekniğini öğrendikden sonra 5000 üzerinde ağaç dikmeyi düşünüyorum.
Teşekkürler

mustkara Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-04-2006, 21:09   #8
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
M9 anaçlı bir elma bahçesinde dikim yılından itibaren aylara göre verilmesi gereken su miktarları.Bu miktarlar her bölgeye göre ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Bu tablo size genel bir fikir verir umarım.

Name: elmadamlasulama.JPG
Views: 105610
Size: 13.9 KB

Elmada sulama için aşağıdaki tablo da aklınızda olsun.

Name: elma sulama.JPG
Views: 102073
Size: 38.2 KB

tarku beğendi.
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-04-2006, 10:27   #9
Ağaç Dostu
 
aydolum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-03-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 209
Galeri: 3
mine hanım öncelikle verdiğiniz bu bilgiler için teşekkür ederim tablo biraz kafamı karıştırdı

bu tablodaki 1-3-5-7 sayıları neyi ifade ediyor

aydolum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-04-2006, 13:13   #10
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
1- 3- 5- 7 Fidanın yaşı, dikimden itibren geçen yıllar.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-04-2006, 14:43   #11
Yeni Üye
 
mustkara's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-04-2006
Mesajlar: 2
Mine hanım teşekkürler yanlız bir sorum daha olacak size konya için değerlerde büyük bir sapma söz konusumu.
Bodur elmacılıkla ilgili güvenilir kaynakları nerden bulabilirim
Teşekkür ettim tekrar

mustkara Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-04-2006, 20:31   #12
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Ağaçlara verilecek su miktarını saptamak için aslında sadece ili, bitkinin su tüketim miktarını bilmek de yeterli değil.Bunların hepsi sadece genel bir fikir verir size. Konu derinleştikçe sulama, gübreleme, bakım konularının ne kadar teknik ve ağaçlarınız açısından hayati olduğunu göreceksiniz.

Toprağınızın yapısından, su tutma kapasitesinden başka,toprağınızdan olan buharlaşmayı da,bitkinin terleme ile kaybettiği suyu da bilmek durumundasınız. Buna biz evapotranspirasyon deriz. Basit olarak toprak tansiyometrelerini veya buharlaşma kaplarını (pan) su ihtiyacı belirlemek için kullanabilirsiniz. Ticari yetiştiricilik yaptığınız için en yakın ziraat teşkilatına örneğin tarım il müdürlüğü bahçe bitkileri şubesine başvurunuz. Meslektaşlarım sizi hem bodur elmacılık, hem de bölgenizdeki en uygun su miktarları konusunda detaylı bilgilendireceklerdir. Bu arada bodur meyve yetiştiriciliği şu anda çok gündemde olduğu için özel sektördeki pek çok fidan yetiştiricisi firmanın sitelerinden de bilgi alabilirsiniz. İnternette de özellikle yabancı sitelerde bodur elma ile ilgili inanılmaz bilgi var.

Toprak tansiyometresi
Name: tansiy9.jpg
Views: 99526
Size: 4.5 KB

Tansiyometre ile ölçüm
Name: tansiy.jpg
Views: 99655
Size: 42.4 KB

Buharlaşma kabı pan
Name: pan.jpg
Views: 98496
Size: 3.1 KB

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 08:52   #13
rangecook
 
Giriş Tarihi: 20-10-2006
Şehir: mudanya-bademli-bursa
Mesajlar: 3
Bodur ağaçları sevmiyorum. Ne ağaca benziyor, ne ota, ne gölgesi var nede dalı, aralıkta ek mayısta meyve al, büyük ağaç gibi yetiştiğini izleyemezsin, dalına tırmanamazsın. Ticari amaçla yetiştiriliyor, TÜP BEBEK GİBİ

HakanG, estikey ve Bora57 beğendi.
rangecook Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-10-2006, 23:57   #14
Ağaç Dostu
 
Sebahattin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2006
Şehir: Türkiye
Mesajlar: 365
Ama

Ama ekonomi tanrısı onu seviyor
)

Sebahattin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-01-2007, 19:40   #15
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 06-01-2007
Şehir: Çanakkale - Yapıldak Köyü
Mesajlar: 9
Bodur elma (şekil verirken nelere dikkat etmeliyim?)

Sayın moderator,

Sİze bu konuda bir sorum olacak.Geçen kış diktiğim bodur elma bahçem var 12 dekar. Bu sıralarda şekil budaması yapmaktayım. Bıraktığım meyve dallarınının maksimum 10 -15 cm. olanlarını (incelerse eğer) kürdanla açtıtrıyorum. Kürdanların uçlarının ağaca batması herhangi bir zarar verir mi? YA da bir başka deyişle meyve dallarını açmak için ne önerirsiniz? Şimdiden teşekkürler...

mehmetacar17 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-01-2007, 17:05   #16
Ağaç Dostu
 
aydolum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-03-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 209
Galeri: 3
bunlar için bir çok malzemeden imal edilen edilen dal ayırma aparatları var onları kullanmanı tavsiye ederim

burda bir örneği var

aydolum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-01-2007, 08:30   #17
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 06-01-2007
Şehir: Çanakkale - Yapıldak Köyü
Mesajlar: 9
AYdolum,
Teşekkürler cevabın için. Sİte bakımda olduğu için verdiği linki açamadım fakat açıldığı vakit ivedilikle inceleiyeceğim. SAğol...

mehmetacar17 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-01-2007, 11:25   #18
Ağaç Dostu
 
Sebahattin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2006
Şehir: Türkiye
Mesajlar: 365
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi mehmetacar17 Mesajı Göster
Sayın moderator,

Sİze bu konuda bir sorum olacak.Geçen kış diktiğim bodur elma bahçem var 12 dekar. Bu sıralarda şekil budaması yapmaktayım. Bıraktığım meyve dallarınının maksimum 10 -15 cm. olanlarını (incelerse eğer) kürdanla açtıtrıyorum. Kürdanların uçlarının ağaca batması herhangi bir zarar verir mi? YA da bir başka deyişle meyve dallarını açmak için ne önerirsiniz? Şimdiden teşekkürler...
Dalları açmak için mandal kullanabilirsiniz. Bu iş için piyasada satılan ahşap ya da plastikten yapılmış çamaşır mandalları kullanılabilir. 10-15 cmlik ince dallar için bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ağaçlarda bu iş için kullanılmak üzere yapılmış özel mandallar da sanırım üretiliyor.

Sebahattin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-01-2007, 19:31   #19
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi mehmetacar17 Mesajı Göster
Sayın moderator,

Sİze bu konuda bir sorum olacak.Geçen kış diktiğim bodur elma bahçem var 12 dekar. Bu sıralarda şekil budaması yapmaktayım. Bıraktığım meyve dallarınının maksimum 10 -15 cm. olanlarını (incelerse eğer) kürdanla açtıtrıyorum. Kürdanların uçlarının ağaca batması herhangi bir zarar verir mi? YA da bir başka deyişle meyve dallarını açmak için ne önerirsiniz? Şimdiden teşekkürler...
Mehmetacar17 aramıza hoşgeldiniz. Kürdan kullanırsanız hem dayanıklı olmaz, hem de kabuğu zedeleyip enfeksiyon riskini arttırırsınız. Aydolum'un ve Sebahattin Bey'in bahsettiği dal ayırma aparatları ve dala takılması şu şekilde;

Name: aparat2.jpg
Views: 83217
Size: 69.4 KBName: aparat3.jpg
Views: 82601
Size: 55.9 KB

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-01-2007, 20:34   #20
Yeni Üye
 
flyakan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-11-2006
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 20
dal ayırma aparatı

ayrıca elma dallarına asacağınız küçük poşet içine doldurduğunuz taşlarla dalları ayırabilirsiniz.ama illaki aparat almak istiyorum derseniz size bir site adı verebilirim.

flyakan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-01-2007, 00:13   #21
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 06-01-2007
Şehir: Çanakkale - Yapıldak Köyü
Mesajlar: 9
SEvgili arkadaşlar,
Ben de sizlerin arasına katıldığım için çok mutluyum. Cevaplarınız için çok teşekkürler.
"Flyakan" aparat için verebileceğin websitesinin adını yollarmısın? Şimdiden teşekkürler...

mehmetacar17 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-01-2007, 02:20   #22
Ağaç Dostu
 
turunç's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-10-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,032
Galeri: 5
Bence aparatla uğraşmayın, dalları kırmayacak şekilde ipin bir ucunu dala diğer ucunu taşa bağlayın. Özellikle tavsiye ederim.

Stajımın bir kısmını pozantı araştırma tesislerinde yapmıştım. O zaman, konunun Türkiye' de sayılı uzmanlarından, Küden isimli bir elma çeşidi de geliştirmiş ve şimdi Prof. olan Ali hocamızın çalışmasını gördüm, uyguladım ve sonuçlarını kaydettim. Analizlerini yaptım. Bu durumda önerim taş bağlayarak dalları aşağı eğmenizdir.

Bilmeyen ve merak eden arkadaşlar için kısaca neden böyle yaptığımızı anlatayım. Elmanın daha fazla meyve vermesi ve kaliteli elmaları daha kısa sürede yetiştirmesi amacıyla dallarla gövdenin arası açılarak, dalların güneşten daha fazla faydalanması sağlanır. Ayrıca bu eğme işlemiyle dalda oluşan fizyoloji; köklerden dallara daha fazla besinin gitmesini sağlar. Böylece meyvede şeker oranı arttırılır. Ayrıca dalların eğilmesiyle, dallar arası açılarak; iç kısımlarda daha fazla hava akımı sağlanır ki; bu hastalıklardan korunmak için güzel bir önlemdir.

Koca arazideki sayısız ağaca taş bağlarken; bu nasıl bir iş, buraya taş bağlamaya mı geldik diyen gençlik hallerimiz aklıma geldi

Emine Akman ve HakanG beğendi.

Düzenleyen turunç : 15-01-2007 saat 11:47 Neden: Özel isimde büyük harfle başlama
turunç Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-01-2007, 03:41   #23
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Bu aparatlar çok genç ve taze sürgünleri yönlendirmek için kullanılır. Dalları yönlendirmede ise taş dolu torbalar kullanılır. Ekte bir kapama kiraz bahçesinde yaptığımız uygulamayı görmektesiniz.

Name: kiraz.jpg
Views: 82468
Size: 68.6 KB

Emine Akman beğendi.
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-01-2007, 11:13   #24
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 06-01-2007
Şehir: Çanakkale - Yapıldak Köyü
Mesajlar: 9
SEvgili arkadaşlar,

Verdiğiniz cevaplar için hepinize çok teşekkür ederim. Benimde aslında en çok aklıma yatan taşdolu torbalar yahut bir ağırlık bağlamaktı. Bu konuda beni aydınlattığınız için çok teşekkürler.

mehmetacar17 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-01-2007, 21:27   #25
Yeni Üye
 
flyakan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-11-2006
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 20
dal ayırma aparatı

Merhabalar istediğiniz aparatı bu verdiğim site adresinden temin edebilirsiniz.Herkese kolay gelsin.www.alarafidan.com.tr

flyakan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2007, 14:47   #26
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 19-10-2006
Şehir: RİZE/ Pazar
Mesajlar: 10
Sayın arkadaşlar geçen sene bodur elma fidanı aldım, bana satan kişi öyle söyledi ama hiç birisi bodur elma çıkmadı bodur elmayı nasıl tanırız.Teşekkür ederim.

Kasım Yücel BABUÇÇUOĞLU Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2007, 15:56   #27
Ağaç Dostu
 
ÇeteÇakal's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-02-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 305
Kasım bey bodur elma olmadığını nereden anladınız? Daha bir yıl olmuş...

ÇeteÇakal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2007, 18:35   #28
Ağaç Dostu
 
Sebahattin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2006
Şehir: Türkiye
Mesajlar: 365
Elmada bodurluğu sağlayan çeşit değil, altındaki anaçtır.
Eğer tam bodur diye size verdilerse; Bunun anacı Türkiye'de piyasada yaygın olarak bulunan M 9'dur zayıf bir ihtimal de M 26 olmasıdır.

-M 9'u dikmeden önce fidanlarındaki saçak köklerinin sıklığından ve anacın boğumlarının sık oluşundan anlayabilirsiniz. Eğer dikenli bir yapısı var ise M 26 olabilir.

-Bodur diye size yarı bodur MM 106 üzerine aşılı fidan vermiş olabilirler.

- 1. yılda çöğür anaçlar ve klon anaçların büyümesinden ne olduğuna karar vermek güçtür. İkinci yılda tam bodurlarda çiçeklenme ve meyve tutumu olabilir.

-Büyüme kontrolü sağlayan anaçlar üzerine aşılı fidanlar dikilirken aşı bölgesi toprağın üzerinde kalmalıdır. Aksi takdirde üzerine aşılı çeşit köklenecek ve anacın büyüme kontrolü özelliği gerçekleşemeyecektir.

- Ayrıca fidanları güvenilir kaynaklardan almalısınız. ''İsmine Doğruluk'' fidancılıkta önemli bir kavramdır.

Acaba sizde hangi durum gerçekleşti?

Sebahattin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-03-2007, 20:48   #29
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 19-10-2006
Şehir: RİZE/ Pazar
Mesajlar: 10
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bahssettikleriniz içinden köklerin sıklığı aldığım fidanlardan birkaç tanesinde vardı demek ki bunlar bodur elmadır diyorum.

Kasım Yücel BABUÇÇUOĞLU Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-05-2007, 15:34   #30
okyanus
 
Giriş Tarihi: 07-05-2007
Şehir: izmir karşıyaka
Mesajlar: 30
sevgili Kasım Yücel bey.almış olduğun elma fidanları eğer bodur değilse,bunlar budama terbiyesi yöntemiyle,bodur gibi yetiştirebilirsin.tabii M9 **** M26 gibi olmaz.ama ürün normal elma ağacından,daha az olur, az olur ama daha kaliteli bir ürün alırsın.Bu benim fikrim.yinede ustalarım daha iyi bilir.ben kendi bahçemde Waşington portakalı ve şeftali ağacına bu yöntemi uyguladım gayet memnunum. Elma içi aşağıda gösterilen şekil budamasını yapabilirsin

Eklenen Resimler
 
orman adamı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Etiketler
çiçek, elma, mevsim, sert çekirdekli meyve

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 14:21.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2023