Araçlar

Bookmark and Share''S'' : Step iklim kuşağı simgesi ( Köppen'e göre )

Sabicea Tırmanıcı, sarılgan saplı ağaççık; Amerika ve Afrika'daki sıcak ülkelerde ve Madagaskar'da yetişen pek çok türü bilinir.

Sabiku: Amerika'da Lysiloma latisiliqua'dan elde edilen kereste.(Rengi parlak esmerden sarıya kadar değişen sert bir odundur; gemi yapım işlerinde ve ince marangozlukta kullanılır.

Sabinol: kara ardıç esansında bulunan kimyasal bir madde

Sabunotu: blş.i. Çöven

Sac: Hindistan'dan gelen kerestesi değerli sert ağaç.

Saccardo: (Pier Annrea) İtalyan botanikçisi. Bilinen bütün mantarların tamamını kapsayan 22 cilt tutan eseri vardır.

Saccolabium: i. İndenozya-Malezya bölgelerinde yaygın orkide. Başlıca türler; Sacolabium ampullaceum, S. bellinum, S. giganteum.

Sade göz: Bileşik göz karşıtı olarak böceklerde bulunan sade göz.

Sade Meyveler: Tek bir çiçek ve pistilden oluşan meyveler

Safran: Soğanlı ve güzel çiçekli bir bitki. İlmî adı Crocus. Süsengillerden// Çayır safranı. Colchicum automnale'nin yani Güz çiğdeminin başka adı.// Hint safranı. Curcuma longa, yani Su kabağının diğer adı// Kır safranı; Carthamus tinctorius'un günlük dildeki adı.
Safran; kök sapı birbirine bağlı iki soğandan ibaret çok yıllık bir bitkidir; soğanın üzeri kat kat gömleklerle kaplıdır, şeride benzeyen uzun ve dar yaprakları buradan çıkar.
Çiçekler kısa bir sapın üzerinde bulunur, taç yaprağımsı olan çiçek çevresi huni biçiminde ve büyüktür. Bahçe safranının çiçekleri morumsu firfiri renkte ve çok iridir; dişi organın tepecikleri ise büyük ve çok kokuludur.
Safran esansındaki sarı boyar maddesi kendi ağırlığının 100.000 (Yüzbin) misli suyu boyayabilir. Zararsız bir boya olduğu için şekerleme, makarna, tereyaağı ve bitkisel yağ boyamakta kullanılır.

Sagitat: Zıpkın biçiminde, oksu ( yapraklar ) ( sagitatus )

Sahra: Açık ve düz arazi, ova, kır

Sakaldikeni: Spor keseleri uzun tüylerle kaplı boz liken. (Usnea barbata) Ağaç dallarından sarkan yaygın bir likendir.

Sakız: Bazı ağaçların, özellikle sakız ağacının çiğnendiği vakit yumuşuyan, hoş kokulu, sarımtrak beyaz renkli reçinesi

Sakızağacı: Antepfıstığıgillerden bir kaç ağaca verilen ad. (Pistacia lentiscus, P. terebinthus)
Asıl sakız ağacı (P. butiscus) yapraklarını kışın dökmeyen küçük bir ağaçtır. Meyvesi yuvarlak, siyah ve küçük üzüm biçimindedir. Meyvelerinden yenebilen bir yağ çıkarılır. Fakat sakızağacının asıl ürünü << sakız >> denilen reçinemsi bir zamktır.
Diğer sakızağacı; P.terebinthus sıcak ve kurak bölgelerde yetişir. Kestane rengindeki odunu güzel damarlıdır. Kabuğundan chio terementisi denen keskin kokulu bir yağlı reçine elde edilir.

Saksıgüzeli: Yeşilimsi veya kırmızımsı sarkık çiçekli, etli yapraklı, yumru köklü otsu bitki. Kayalıklar ve eski duvarlar üzerinde biter. Boyu 10-60 cm. yi bulur. Damkoruğugillerden (cotyledon umblicus)


Saksikol Bitkiler: Yaşam yeri olarak taşların üzerini seçen, toprağa bağlı olmayan bitki grupları (Mantarlar, likenler gibi )

Sakura: Japon kirazı çiçeği. Japonların milli çiçeği.

Salep: Salapgillerden bitki. (Orchis). Tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde iki yumru bulunur. Kırışık olandan bitkinin kendisi çıkar. Dolgun olan diğeriyse gelecek seneki bitkiyi meydana getirir. Salebin gövdesi silndirimsi ve dik, çiçekler salkım veya başak şeklindedir. Her çiçeğin üst taraftaki taç yaprağı uzun mahfuz biçiminde ve üç lopludur.
Bayağı salep: (Orchis macuketa) Ormanlarda ve nemli çayırlarda yaygındır. Çiçekleri başak biçimindedir.
Kırlarda rastlanan başka bir türü (Orchis morio) çiçekleri kırmızı veye mor renkli, üst taç yaprağı isebeyaz noktalıdır. Birçok türü süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Salepgiller: Bir çenekli, kapalı tohumlu, çiçekli bitkiler familyası. (Mikrosper males takımından). Salepgiller (orchidaceae) çok yıllık otsu bitkilerdir. Genellikle yerde biterse de konuk olarak başka bitkiler üzerinde yetişenleri de vardır.

Salgı: Bitkilerin hücrelerinde biriken, dışarı atılmadığı halde kullanılmayan ürünler. (Msl. kuzukulağı asdi, süt, uçucu yağlar, reçine, zamk,). Hayvanlar gibi bitkiler de hormona benzer etkin maddeler yapar. Bu iç salgılara bitkilerde << oksin >> denir. Salgı organları, genellikle aromatik maddeler yapan ve salgılayan organlardır. Bu organlar çeşitli tipdedir.
Bir kısmı meydana getirdiği salgıyı dışarı çıkarmaz, içinde alıkor. Üst deri hücreleri(gül)-tüyler (nane)- kanallar- sütler (Sütleğen)- marul ve hindibabanın süt kanalları
Bir kısmı ise salgıladığı maddeleri dışarı atar. Kesecikler(portakal)- kanallar(çam).

Salkımotu: Tarlalarda, çayırlarda, yol kenarlarında çok görülen otsu birki. (Poa) Bugdaygillerden.
Salkımotunun pek çok türü vardır. Bazıları çim ve yem olarakl yetiştirilir.
Yassı saplı salkımotu: (Poa compressa) 15-30 sm yüksekliğinde, çok yıllık bir çayır ve mera bitkisidir. Kuraklığa ve hastalığa dayanıklıdır.
Çayır salkım otu: (Poa pratensis) Mera, yeşil saha ve kuru ot üretimi için kullanılır.
Bataklık salkım otu: (Poa trivialis) 50-75 sm kadar boy atabilir. Soğuk mevsim bitkisidir.
Salkım otu tohum ve kök sapları ile kolayca ürer ve yayılabilir.

Salkım söğüt: Ağırlık veya yere yönelim yüzünden dalları toprağan doğru sarkan söğüt türü. (Salix babylonica)

Salpiçhroa: İnci çiçeğini andıran beyza çiçekli, otsu veya dip kısmı odunsu bitki. Güzel ve bol yapraklı olduğu için yetiştirilir. Patlıcangillerden.

Salpiglos: Şili'de yetişen toplu salkım çiçekli, bir veya çok yıllık yapışkan otsu bitki. Slpiglossis sinuata değişik renkteki çiçeklerinden dolayı, tarh kenarlarında yetştirilir. Patlıcangillerden.
Salma Sulama: Salma sulama : Bir su kaynağından, kanal ve kanaletlerle yapılan sulama şekli.

Salsola: Kıyılarda, kumsal bölgelerde yetişen otsu veya ağaçsı bitki.(Ispanakgillerden) Salsolanın en önemli türü Güney Avrupa'da yetişen diken yapraklı Salsola kali'dir. Bunun külünden alkali olan potasyum karbonat elde edilir.

Salsolaceae: Ispanaklar takımından bitki grubu. Bazıları bunları ıspanakgiller gibi ayrı familya sayar, bazıları ise ıspanakgillerin eş anlamlısı olarak kabul eder.

Salvadora: (İspanyol botonikçisi J.Salvador'un adından). Kalın yapraklı yeşilimsi küçük çiçekli ağaç veya ağaççık. Salvadoraceae familyasının örnek tipi.

Salvia: i. Adaçayının ilmi cins adı.

Saman: Tahılların, harmanda taneleri ayrıldıktan sonra kalan saplarına verilen ad.

Samanea: i. (İsp. saman'dan) Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen çalı görünümünde bitki.
Samanea saman ve S.arbereum bölge ağacı olarak yetiştirilir.
S.pedicellaris'ten sarı öz ışınlı kahverengi-siyah bir odun elde edilir.

Samara Meyve: Kanatlı, açılmayan kuru meyveler

Samolus: Bataklık ve tuzlu bölgelerde yetişen otsu bitki. Boyu 30 sm yi bulur. Sapı ve yaprakları tüysüz, çiçekleri beyazdır. Kıyıya çok yakın yerlerde bulunur. (Çuhaçiçeğigillerden)


Sandal: Sert odunlu,kısa boylu ağaç. Yaprakları karşıt, tüysüz, düz kenarlı ve az çok etli, çiçekleri seyrek salkım şeklinde ve erdişidir. Meyvesi yuvarlak bir zeytin biçimindedir. Pek çok türü vardır.
Beyaz sandal(Santalum albun), Avustrulya sandalı (S.spicatum ve Fusanus spitatum), (S.austro caledonicum v.b. gibi)
Bunların hepsinden sanayide kullanılan belsemsi esanslar elde edilir.

[Sandalgiller: İki çenekli, çiçekli bitkiler familyası.(Santalales takımından) Sandalgiler taçsız çiçekli ağaçlardır. Çiçeklerinde yumurtalık alt durumlu, etene düzeni merkezlidir. Bunlar klorofilli halde genellikle asalak yaşayan otsu veya ağaçsı bitkilerdir. Çiçekleri erdişi veya eşeylik organlarıdan birinin körelmesi sebebiyle bir eşeyli olur. Çanak, çanaksı veya taçsı kısım dört-beş parçadan nadiren üç veya altı parçadan meydana gelir. Çiçek çevremiyle eş sayıda olan erkek organlar, dişicik borusunun dibinde veya boğazında birleşip kaynaşmıştır. Uçları dişicik tepesinden az veya çok aşkın olur.

Saplı tomurcuk: Sürgüne bir sapla bağlı tomurcuklar


Saprofit: ( Bkz. Çürükçül )

Sarılıcılar: Bitki, duvar, çit gibi objelere sarılarak yaşamlarını sürdüren, sarmaşıklar gibi bitkiler. Lian'lar

Sarmal Yaprak: Sarmal Yaprak : Sürgün üzerindeki tomurcukların spiral diziliş şekli.

Satırasyon noktası: Saturasyon noktası : Toprak gözeneklerinin tamamen suyla dolu olduğu andaki toprağın nem yüzdesi

Sayvanlı: Tomurcuk pullarının kenarlarının çok ince olarak parçalanmış hali

Sclerotium: Bkz. Skleroti

''sect'' "Bölüm" anlamında kısaltma ( Section )


''sen su''" Anlamında

S crup: Pasifik ve Uzakdoğu'daki kurak alanların çalılıkları

Sedment: Çökel. tortu

Sedimentasyon: Çökelme

Seki: Bkz. Teras

Sekileme: Bkz. Teraslama

Sekonder: İkincil. Tali

Sekonder Çiçek: Kapalı tohumlularda dişi embriyo kesesi içinde, diploid hücre

Seliloz: Bitkilerin destek dokularının bileşimi ve bunların hücre çeperlerinin temel maddesi olan polizit

Semen: Tohum

Senecende: Bitkide yaşlanma

Sentrifugal: Bir çiçek durumunda, tepedeki çiçeklerin yanlarındaki çiçeklerden önce açması durumu

Sentrpetal: Bir çiçek durumunda çiçeklerin dipten başlayarak açılması durumu

Sepal. Çiçeklerde çanak yaprak. Dış yaprak

Septicit Kapsül: Karın çizgisinden 3 yarıkla ayrılan meyveleri oluşturan kapsülle (septisil kapsula)

Septum: Ovaryumun bölmeleri. Perde

Serpme ekimi: Tohumun tüm ekim alanına serpilerek ekimi

Serrat yapraklar: Testere dişi biçiminde yapraklar

Sert Doku: Skeleranşim hücrelerinin oluşturduğu doku.

Sessile: Sapsız, ya da çok kısa saplı ( yapraklar )

Sessilis: Sapsız, çiçek halkaları daire şeklinde olan

Sığırdili: Genellikle mavi,nadiren pembe veya sarımtrak beyaz çiçek açan otsu bitki. İlmî adı; anchusa. (Hodangilerden) Tarla kenarlarında, bağlarda, kumsal deniz kıyılarında veya ormanlarda yetişir. Hekimlikte hodan yerine kullanılabilir.

Sığırkuyruğu: verbuscom.(Sıracagillerden) Geniş yapraklı sarı çiçekli otsu bitki. Çabuk dökülen pamuksu görünüşteki çiçekleri sarı veya kızılımsı sarı renktedir. Her çiçeğinde beş taç yaprak ve birbirine eşit olmayan beş organ bulunur. Meyvesi kapsül şeklindedir.

Sıracagiller: İki çenekli bitişik taç yapraklı bitkiler familyası. Çoğunlukla otları, dip kısmı odunsu bitkileri ve bazı ağaçları kapsar. Sıracagillerin çiçekleri düzensiz ve erdişi, meyveleri çatlamaz kapsül ve üzümsü meyve halindedir. Başlıcaları; Sığırkuyruğu, nevruzotu, sıracaotu, yüksükotu ve melekotu.

Sıracaotu: Scrofularia; Pis kokulu çok yıllık otsu bitki. Eskiden sıraca tedavisinde kullanılırdı. Pek çok türü vardır. Sıraotu veya basurotu en yaygın olanıdır. Bazı türleri dere kenarlarındaki kumsallarda yetişir.

Sızdırma Sulama: Üstü bol delikli plastik boruların toprak altına fidan köklerinin sayıldığı alana döşenerek, içinden geçen suyu bu deliklerden sızdırarak yapılan sulama metodu.

Sicyos: Tırmanıcı bir bitki. Kabakgillerden.

Sida: Otsu veya dip kısmı odunsu bitki. Ebegümecigillerden.

Sideritis: Sarı veya beyaz çiçekli, otsu veya ağası bitki. Ballıbabagillerden.

Siğilli sürgün: Sürgünlerde oluşan, yapışkan, tutunucu işlevi olan uzantılar

Sikalar: Palmiyeye benzeyen açık tohumlu bitkilere verilen grup adı

Sincan: Sakızlı bir çeşit çalı

Sinekkapangiller: Parietales takımından çiçekli bitkiler. Çok yıllıktırlar ve otsu bitkilerdir. Damarları yay gibi kemerli olan yaprakları sapın dibinde rozet biçiminde yer alır. Çiçekleri düzgün, beşer parçalıdır. Beş tane olan erkek organlar dışarıya doğru sarkık durur. Meyve kapsül biçiminde, tohumlar etlidir. Sinekkapanların çoğu böcek yiyen bitkilerdir. Bu özellik bulundukları yerde azotun az oluşuyla açıklanmaktadır.

Sinirotları: Hodanlara oldukça yakın, ikiçenekli bitkiler takımı. (Örnek tip; sinirotu)

Sinirotu: Birçok yabani tipi bulunan otsu bitki. (Sinirotugillerden). İlmi adı plantago.// Su sinirotu, Alisma plantago'nun yaygın adı. (sinirotugillerden)
Sinirotları, yaprakları dipten çıkan, genellikle sapsız çok yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekler tek bir sapım başak durumunda topludur. Büyük sinirotunun (Plantago Majör) tanelerini kafes kuşları çok sever. Kum sinirotu'nun (Plantago poyllium) pembe çiçekleri vardır. Sinir otunun tohumlarından helme yapılır.

Sinirotugiller: Sinirotları takımından iki çenekli, bitişik taçyapraklı bitkiler familyası. Genellikle rozet yapraklı otsu bitkilerdir. Çiçekleri sapın ucunda tıkız başak biçiminde bileşik ve erdişi, çiçek çnağı daimi, tacı borumsudur. Her çiçekte dört erkek organ, iki bölmeli bir yumurtalık bulunur. Bölmelerin içinde bir veya birçok yumurtacık yer alır. Meyvesi kapaklı kapsül biçimindedir.

Sismonasti: Küstüm otunun sarsıntıyla yapraklarını bir yönde kapatması

Silikva meyve İki karpelden yapılmış çift gözlü meyveler

Simbiyoz: Ortak yaşama (Likenler gibi)

Simoz: Çiçek kurulundaki simpodial dallanma şekli olup, monohazyum (Tek dalda), Dihazyum (karşılıklı iki yandalda) ve Pleihazyum (İkiden çok aynı derece yan dalın aynı nodlarından) gibi şekilleri bulunur. Anlamı; "çok dallanma"

Simpodial: Talkım durumunda (Ana dal, yan dallardan kısadır. Ve önce ana dalın ucundaki tomurcuk çiçeklenir; sonra da yan tomurcuklar gelişir. (Gürgen, kayın, söğüt gibi )

Simpton: Hastalık belirtileri

Simpodyum: Sınırlı olarak büyüyebilen gövde veya köksap. Bu çeşit gövde vaya köksaplarda tepe tomurcuğu bir kere büyüdükten sonra artık gelişemez. Bitki yan tomurcukları ile uzamasına devam eder.

Sinirotlar: Hodonlara oldukça yakın, ikiçenekli bitkiler takımı. (Örnek tip: sinirotu)

Sinamaki: Botonik ismi; Cassia sennal olarak bilinen sinemaki bitkisi günümüzde kabızlık olgularında sürgüt olarak sıkca kullanılmaktadır.
Bitkinin yaprak ve meyvelerinin içerdiği antraquinan glikozidleri bağırsak hareketliliği üzerinde etkidir.

Sinkarp: İki ve daha çok sayıda kapsülden meydana gelen pistil

Sinonim: Eş anlamlı isim

Sinpetal: Açık bir taç halkası yerine, üst tarafı huniye benzer boru halini almış çiçekler

Sinsepal: Çanak yaprakların kısmen veya tamamen birleşmiş olduğu çiçekler

Sinsunus: Akrep biçiminde. Çiçekler iki yakın sırada dizilmiş görünümde, ana ekseni zemberek gibi kıvrık olan çiçek kuruluşu ( Cincinnus)

Sintepal: Tepalleri kısmen veya tamamen birleşmiş durumda olan çiçekler

Sistematik: Bkz. Takonomi

Sitüasyon: Bahçe düzenlemesinde, dikkate alınması gereken," çevreye uygunluk" prensibi

Sivilkültür: Orman yetiştirme teknikleri

Siyerozemler: Kurak steplerle (Bozkırlarla) çölümsü (Arit) bölgelerin soluk kahverengi ve gri toprakları

Skleroti: Bazı mantarların devam organı olarak oluşturdukları sert ve koyu renkli iplik yumakları (Sclerotium)

Slikula Meyveler: Boyu eninin 3 misli kısa olan silikva meyveler ( Slika )

Sliqua: Hardalsı meyveler (Bkz. Şote)

''sL'' : "Görüş" anlamında kısaltma (Sensu Lato)

Solanum: Sıcak ve ılıman bölgelerde yaygın, sekizyüzden fazla ayrı türü kapsayan bitki cinsi. Patates, tatlı patates, patlıcan, itüzümü, domates bu cinstendir. Bir hayli türü de çiçeklerinin veya yapraklarının güzelliğinden dolayı süs bitkisi olarak yetiştirilir. 3-4 metre yüksekliğinde bir ağaç olan Solanum betaceum'un meyvesi domates gibi kullanılıe. Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetiştirilen bu ağacın meyvesine << Ağaç domatesi>> denir.

Soldenella: Rozet yapraklı 10-20 cm boylu, çok yıllık küçük bitki. Dağlık bölgelerde karların erime sınırında, nemli topraklarda yetişir. (Çuhaçiçeğigillerden)


Soymuk: Yalamuk. Besi suyu

Soymuk Boruları: Kambiyumun dışa doğru bölünerek soymuk dokusunu oluşturan ve besi suyunu organlara ileten borular, damarlar.

''s.n'' : "Numarasız" anlamında kısaltma (sine numero)

Sörvey: Bir bahçe düzenlemesinden önce o bahçe içinde var olan nesnelerin envanteri ve plana geçirilmesi işlemi ile bunların değerlendirilmesi kuralı

(SP) : Suda çözünen toz bitki ilaçları

''sp.'' : "Tür" anlamında kısaltma (species)

''sp. nova'' : "Yeni tür" anlamında kısaltma ( Subsipecies nova )

Spadiks Koçan şeklinde, çomaksı çiçek kuruluşu

Spatulat Yaprak: Spatül şeklinde yapraklar

Species: Tür, nevi. Sistematikte ana birim olup "Sp" ile gösterilir.

Sperma: Jeneratif erkek hücre, tohum

Spermatophyta:Tohumlu veya çiçekli bitkiler

Spika: Başak şeklinde (çiçek durumu)

Spiral: Helezoni, çok sıralı sarmal

Spor Çiçeksiz bitkilerin (kriptogam'ların) üreme organı

Sporae: Sporlu bitkiler

Sporanj: Spor kesesi

Sporophyl (Sporofil) : Spor keselerini üzerinde taşıyan yapraklar. (Eğrelti otları gibi)

Sporophyt (Sporofit) : Sporlu bitkiler grubu

Stamen: Çiçeklerde erkek organlar olup, sap (flament) ve başçık (anter) den oluşur.

Stelon (Stolon) : Toprak yüzeyinde yayılan ve nodları ile köklenip üreyen sürünücü gövdeler. Bir tepe tomurcuğundan oluşan ince bir hava sürgünü

Step (Bozkır) : Ilıman–kurak iklim bölgelerinin, her yıl bahar aylarında bol otlarla kaplı, yazları kurak geçen vejetasyon tipi

Stiğma: Çiçeğin dişi organlarında pistilin poleni tutan bölümü üst, giriş bölümü. Pistil tepeciği. Başçık

Stilus: Pistil tepeciği ile yumurtalığı birleştiren uzantı. Boyuncuk

Stipes: Dal, sap

Stipites: Dallar , saplar

Stipula: Yaprak tabanının iki yanındaki kulakçık şeklindeki çıkıntılar

Stolon: Bkz. Stelon

Stomat ( Stoma'lar) : Yaprakların alt yüzeyindeki hava delikleri. Gözenekler.

Strobil (Strobilus) : Brakteleri birbirini örten, tek eşeyli ve aynı cinste olan yoğun bir spika (Strobil kozalak)

Strüktür : Yapı (Topraktaki zerreciklerin diziliş ve oturuş şekli. Blok, granül gibi)

Stylus : Çiçeğin dişicik borusu. Boyuncuk.

Sub : Altında. Bitişiğinde

Suber : Mantar.

Suberin : Mantar özü

Submarjinal reçine kanalı : Reçine kanallarının hipodermisin altında ve bitişiğinde bulunması

Subtropik : Tropik kuşağın kuzey ve güneyinde yer alan sıcak iklim kuşakları

Subcpecies (Subspesiyes) : Alt tür "Sub sp."

Subterminal : Uç tomurcuğun altında bitişik

Subulat (Subulatus) : Tığ, bız şeklinde.

Succus : Usare

Suffrutescens : Yarı odunsu, otsu – odunsu bitkiler. Çalımsılar

Sukkulent : Saplarında sulu özek dokular bulunan, yazları kurak iklim kuşağının bitki formları Etli ve sulu saplı – gövdeli bitkiler

Sulak Alanlar : Doğal – yapay, süreli ,geçici, akar – durgun, tatlı – tuzlu; 6m.den daha sığ, bataklık, turbalık gibi habitatlar.

Summitates : Dal uçları

Suspensor : Tohum tomurcuğunun bağı

Su sürgünleri : (Bkz. Uyuyan gözler)

Sünger parankiması : Yaprağın klorofil içeren bölümünün süngerimsi dokular arası, boşluklu hücreleri

Sünger yapı : Aralarında boşluklar bulunan, çapları 1-10 mm topaçlardan oluşan gözenekli toprak yapısı

Süpersuder: Arıların ana arıyı yenileme olayı

Sürgün : Gövde ve dallardaki genç kısımlar

Süspansiyon : Bkz. Asıltı

Stylus : Bkz. Stilus

''syn'' : Sinonimin kısaltılmışı

Silphium : i. bot. Kuzey Amerika kökenli çok yıllık otsu bitki. (İlmi ad; Silphium petfoliatum. Bileşikgiller familyasından.
Bir kez ekildikten sonra sürekli biçilebilen bol yapraklı çok verimli bir bitki. Yem bitkisi olarak yetiştirilir. Sra arası 70 sıra üzeri 10-20 cm ara ile ekilir. İkinci yıldan itibaren biçilmeye başlanır. İlk biçim çiçek açmak üzere iklen, ikinci biçim 7-8 hafta sonra yapılır. Sıcak ülkelerde 3ncü biçim de yapılabilir.

Sorgum : i. Taneleri için yetiştirilen ve dıştan bakıldığında mısırı andıran tarım bitkisi. Hint darısıda denir.( İlmi adı; Sorghum)
Sorgumlar botanik bakımdan beş kategoriye ayrılır.
Tanelik sorgum: S.vulgare
Yemlik sorgum: S.vulgare, S.bicolar
Tatlı sorgum: S.dochna
Süpürgelik sorgum: S.dochna var.technicum
Otsu sorgum ya da sudan otu: S.vulgare var.sudanense
Not: Bütün sorgum türleri çiçek açıncaya kadar siyan hidrik asit üretimine yol açan, bir glikozit içerirler. Dürrin denilen bu asit hayvanlarda ölüme yol açabilir.
21-03-2009
Eski 10-03-2013, 12:59  
Cumhur Tonba
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-07-2008
Şehir: EDİRNE-ANTALYA
Mesajlar: 11,407
Kelime yukarı taşındı

Cumhur Tonba Çevrimdışı Kurallara Aykırı Mesajı Bildir IP  
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021