Araçlar

Bookmark and Share''A'' : Köppen iklim tiplerinde tropik yağmur kuşağı simgesi

Aberratio: Patolojik varyete. Bir alt tür

Abkordat: Ters yüreksi şekilde.

Aboval: Ters yumurta şeklinde

Absorbe: Emme, Mas. , Soğurma

Acualis: Gövdesiz

Acephasus: Başsız

Acris (Akre): Sivri, keskin

Aculeatus: Dikenli

Aderant: Yapışıcı özellikte

Adhezyon: Toprak zerrelerinin tarım aletlerine yapışma özelliği

Advandif Kök: Gövde, dolu, sürgün,veya çeliklerden oluşan kökler. (Ek kökler)

Advandif Sürgün: Arızi sürgün veya tomurcuk (kök veya gövdenin yaralanması ile oluşur)

Aerob: Havaya(oksijen) gereksinim duyan.

Aerosol: Havada süspansiyon ilaçlar

''Aff'' : Yakın anlamında kısaltma (Affinis)

Afrodizyak: Seks gücünü arttırıcı

''Agg'' : Küme anlamında kısaltma (Aggregatio)

Agregat: Toprak taneciklerinin bir araya gelerek çeşitli yapıştırıcı maddelerle bağlanması sonucu oluşan ikincil yapı birimleri

Agregat Meyve: Tek çiçek, çok sayıda pistilden oluşan, bileşik meyve tipi (Aggreate) Çilek, incir, ananas gibi

Ağaç: Boyu 5m. Çapı 10 cm.den büyük, odunsu ve tek gövdeli uzun ömürlü, gelişmiş bitki grupları

Akaç: Dren

Akaçlama: Bkz. Drenaj

Akarisit: Akarlara karşı ilaçlar

Akarlar: Bir tür kırmızı örümcek

Aken: Perikarp ile tohum zarı kısmen birbiriyle kaynaşmış olup, ovaryumun üstte bulunduğu meyve yapısı. (Kapçık meyve)

Aklemideit Çiçek: Çıplak, taç ve çanak yaprakları olmayan, örtüsüz çiçek

Aktinomorf Çiçek Muntazam simetrili çiçekler.

Akuminat: Yaprak uçları damla şeklinde, birden daralmış ve sivrilmiş (Acuminatus)

Akut (Acutus): Sivri (yaprak için)

''Al.'' : Diğerleri anlamında bir kısaltma (Alii)

Alba, Albus, Album: Beyaz

Alkali topraklar PH' 7.3 ten büyük topraklar

Allopatrik Türler: Yayılış alanları birbirinden farklı türler

Almaçlı Yapraklar: Yaprakların iki sıralı bir şekilde yani bir sağda bir solda olmak üzere dizilişi sarmal dizilişi.

Almaşıklı: Bkz. Almaçlı

Alt Toprak: Üst toprağın altındaki açıksarı, kırmızı renkli, sıkı ve az geçirgen toprak katmanı, (B horizon)

Alüvyonlu Toprak: Bkz. Lığlı toprak

Amenajman: Bir işletme biriminin zaman ve mekan olarak planlanması. Bir ormanın varlığına zarar vermeden iktisadi olarak planlı bir biçimde işletilmesi ve değerlendirilmesi için uygulanan kuralların tümü.

Amentum: Kedicik, salkım (söğütler gibi)

Amorf Şekilsiz, formsuz. Belli bir geometrik şekli olmayan

''ampl'' : Genişletilmiş anlamında bir kısaltma ( Ampliatus)

Amylum: Nişasta

Anabiyont: Meyve veren çok yıllık bitki grupları

Anabolizma Besin maddelerinin canlı doku haline geçmesi

Anaç: Meyve verecek duruma gelmiş. ya da üzerinde aşı yapılan ağaç.

Anaerop Oksijensiz ortam

Ana kaya: Toprak katmanlarının en altındaki sert ve su geçirmez bölümü

Anatomi: Bir canlının iç yapısı. Teşrih.

Anatrop Yumurtacık Durumu: Meyve taslağında göbek bağının, tohum tomurcuğunun aksi aksi yönde olması hali.

Androceum: Çiçekte etaminler, erkek organlar toplumu (Andrökeum)

Androginofor Sap: Çiçek Dişi organlarını taşıyan sapta erkek organlar ve çiçek yapraklarının da bulunduğu sap.

Anemofil (Anemophyl) : Çiçekte tozlaşma olayını rüzgar aracılığı ile yapan bitki grupları

Anemogamie: Çiçekteki tozlaşmanın rüzgarla olması hali.

''anon'' : ismi bilinmeyen anlamında kısaltma (Anonimus)

Angyospermae(Anjiyosderm) :Tohumlu (çiçekli) bitkiler şubesinin en gelişmiş alt şubesi olup, 300 familya, 10 bin cins ve zoobin türü içine almış olan " Geniş Yapraklı" bitkiler alt şubesi

Anıt Ağaç: Yaş, boy, çap ve şekilce emsallerinden farklı, çok az bulunan ve yaşamını sürdürmekte olan tek ağaç ve ağaç toplulukları.

Anız: Biçildikten sonra tarlada, bahçede kalan ekin veya ot sapları.

Annual: (Annüel): Ömrü bir yıl olan otsu bitkiler. Yıllık otsular.

Anuus: Bir yıllık

Anter: Çiçeklerde, çiçek tozlarını taşıyan torba. (Başçık. Stigma. Mikrosporanj.)

Anteridium: Sporlu bitkilerde erkek organ (Anteridyum)

Anthophyta: Çiçekli bitkiler. Fanerogam. (Antofita)

Antibiosis: Bir bitki türünden zararlıların biyolojisine olumsuz yönde etkileyebilecek özel
zehirli bileşiklerin bulunması ya da yeterince besin maddeleri bulunmaması nedenleriyle oluşan dayanıklılık.

''ap'' : Orada, içerde anlamında bir kısaltma (Apud)

Apofiz (Apophyse): Bkz. Kalkan

Apokarp: Çiçeklerde tek meyve yaprağından oluşan dişi organ.

Arborescens: Ağaçsı bitki.

Arboretum: Değişik türde bitkilerin bir arada bulunduğu ağaç, ağaçcık ve çalı parkları

Area: Bitkilerin yayılış alanları

Areal: Bitki taksonlarının dünyadaki bulunuş yerleri

Arenikol: Kumcul, kumlu, yerlerde yetişen

Arid (Arit) Kurak

Arid İklim: Yağışın az, buna karşın buharlaşmanın çok olduğu, kurak iklim tipi.

Arillus: Tohum örtüsü. (Kapçık.)

Aristal: Kılıçsı, kılıç gibi. (Aristat)

Arkegon: Açık tohumlular bazı eğrelti grupları ve yosunlarda dişi organ

Arkeofit Çok eski tarihlerden beri bir yörede yetişmiş bitkiler

Aromatik Rayihalı, güzel kokulu.

Asalak: Bir canlının üzerinde veya içinde, onun zararına olarak yaşayan bir canlı. Parazit.

Asepal: Çanak yaprakları olmayan çiçek tipleri

Asıltı: Süspansiyon. Çok ince toz halinde dağılmış bir katı maddenin, bir sıvı madde ile yaptığı saydam olmayan karışım.

Asikular: İğnemsi. İğne şeklinde (yapraklar)

Asimilasyon: Bkz. Özümleme

Asit Topraklar: PH=7 ve daha küçük olan topraklar

Askospor: (Ascospor) Askuslu mantarlarda oluşan eşeyli sporlar.

Ascus (Askus): Askosporların torbaları

Assosiasyon: Bitkilerin küçük toplulukları. Küçük Bitki Birlikleri

Atrop: Nusellus fanikulusun düz doğrultuda devam etmesi durumu (Atrotrop)

Atrop Yumurtacık:Atrop Yumurtacık: Tohum tomurcuğu göbek bağı yönünde olan mikropilin yukarı doğru Baktığı yumurtacıklar

''auct'' : Yazarların anlamında bir kısaltma (Auctorum)

''auct. mult.'' : Bir çok yazarların kısaltılmışı (Auctorum Multorum)

Auto vejetatif: Çelikle üretme.

Avenü: İki tarafı apaçlıklı şehir yolu ( Hıyaban )

Azonal topraklar Oluşumları iklime bağlı olmayan, olgunlaşmamış, tabaka oluşturmayan
genç topraklar. Kuşak dışı topraklar. Alüvyonlu,taşlı,regosal,kolluviyal topr.

Anter: Çiçek tozu kesesi. Genelde sarı renkte, uzunca bir torba veya kapçık biçimindedir. Çiçeğin erkek organında (başçık) bir ipliğin ucundadır. Erkek organın en önemli kısmıdır. İki kesecikten yapılmıştır. İçinde yumurtacıkları döllemeye yarayan çiçek tozları bulunur. Çiçek olgunlaşıp açıldığı xaman Anter (Başçık) in de bölmeleri açılır. (Anter (Başçık) çatlaması) Çiçek tozları dışarı çıkar

Apical dominanse: Tepe sürgünü baskınlığı

Apomiksis: Tohumda döllenme olmadan meyve oluşumu. Eşeysiz üreme.


Abscission: Dökülme. Yaprak, meyve vs.


Antagonistik etki: Bir besin elementinin başka bir besin elementinin alınabilirliği üzerine olumsuz etki yapması.

Anemochory; Tohumların hem rüzgar hem de diğer canlılara kancalarla tutunarak yayılması. Baklagil familyasından bazı pterocarpus türü ağaç bilinen tek örnektir.

aminizasyon; Toprağa karışan organik maddeler heterotrof mikroorganizmaların hucumuna uğrar. Azot içeren organik bileşiklerin mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılmasında en son aşamalardan birisi, proteinlerin hidrolitik parçalanması. Bu amaçla mikroorganizmalar tarafından çeşitli enzimler sentezlenir. Aminizasyon adı verilen bu aşamada aminlar, aminoasitler ve üre oluşur.

amonifikasyon; Organik maddenin aminizasyon işlemiyle ayrışması sonucu oluşan aminler ve aminoasitlerin ileri düzeyde parçalanması ve amonyağa indirgenmesi olayı.

Anti-oksidantlar; Olumsuz gelişim koşulları altında bitkinin normal gelişimine devam edebilmesi için yardımcı olur.

antosiyanin; Siyah havuca renk veren mor piğment

Antisepsi: Canlı doku yüzeyindeki patojen mikroorganizmaların, kimyasal maddeler kullanılarak öldürülmesi.

Antiseptik: Antisepsi işleminde kullanılan kimyasal maddeler.
30-10-2006
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021