Araçlar

Bookmark and Share
Anıt ağaçların Saptaması ve Kaydetmesi

ANIT AĞAÇLARIN SAPTANMASI VE KAYDEDİLMESİÜlkemizde anıtsal değeri olan yerli ve yabancı yurtlu birçok bitki bulunmaktadır ve iki kuruluş anıt ağaçları saptanması, envanterinin hazırlanması ve korunmasından sorumludur. Bu kuruluşlar;
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma Kurulları,
 • Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi,
Bu kuruluşlardan ilkinin çalışma alanı kentsel ya da kırsal karakterdeki tüm alanları kapsarken ikincisi sadece orman alanları içindeki anıt ağaçları da kapsayan tabiat anıtlarını saptamak ve korumakla yükümlüdür. Ülkemizde anıt ağaç çalışmaları ile ilgili durum ve sorunlar aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından her geçen gün sayısı artan ait ağaçların doğru, kapsamlı ve hızlı envanterlerinin hazırlanmasında ve özellikle korumanın gerçekleştirilmesinde çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır.
 • Milli Parklar Dairesi ise bu açıdan avantajlı konumdadır. Hem çalışma alanı ormanlarla sınırlıdır hem de gerek anıt ağaç bilgi formlarının doldurulmasında gerekse bakımlarında daha düzenli bir yapıya ve iş gücü ile donanıma sahiptir.
 • Her iki kuruluşun anıt ağaç bilgi formları, kapsamı, yer saptama da kullandıkları harita ölçekleri vb. birbirinden farklıdır. Bu durum anıt ağaçların saptanması ve korunmasına ilişkin yaptırımlarda bir standardın oluşturulmasını engellemektedir.
 • Anıt ağaçların iki farklı kuruluşta derlenmesi, bilgiye çabuk ulaşmayı engellemekte ve uygulamadaki bürokrasiyi artırmaktadır.
 • Her iki kuruluşta da koruma önlemlerine ilişkin kılavuz bir döküman bulunmamaktadır.
 • Anıt ağaçların iki farklı kuruluşta derlenmesi, bilgiye çabuk ulaşmayı engellemekte ve uygulamadaki bürokrasiyi artırmaktadır.
 • Her iki kuruluşta da koruma önlemlerine ilişkin kılavuz bir doküman bulunmamaktadır.
Anıt ağaçlara ilişkin mevcut durum aşağıdaki yaptırımların gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
 • Tek bir bilgi bankasının oluşturulması ya da aynı anda farklı bilgi bankalarına erişim kolaylığı,
 • Bu amaçla standart bir bilgi formunun oluşturulması,
 • Gerekli koruma, bakım ve onarım önlemleri için yasal olacak şekilde kılavuz bir dokümanın oluşturulması.
İlgili kuruluşların bu konuda gereken adımları atması gerekmektedir..
03-01-2005
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2022