Araçlar

Bookmark and Share


Ş
Şah: Dip kütüklerden çıkan sürgünler. (Aşılı ağaçlardaki "piç" ler )

Şaşırtma: Fidanlıklarda, fide ve fidanların yer değiştirmesi suretiyle direnç kazandırılması, uyum şansının artırılması işlemi ( Repikaj )

Şaşula: Soğanlı ve çiçekli bitkileri dikmeye yarar mala şeklinde araçlar

Şerbet (Gübre şerbeti): Ahır ve ağıl hayvanlarının dışkıları ile idrarlarının karıştırılmasından oluşan doğal ve sıvı gübreler

Şizo karp Meyve Bölmeli meyveler. Yarılabilir. Kuru meyveler.

Şote: Hardalsı ( Siligua ) meyve. İki meyve yaprağından oluşmuş, ince bir zar ile yalancı bölme meydana getirmiş meyve tipleri


Mar 21, 2009 - 11:14 PM - Gönderen malina

T
''T'' Tundralar iklim kuşağının simgesi (Köppele göre)

''t'' "Levha" anlamında kısaltma (Tabula)

''tab'' "Levha anlamında" kısaltma ( Tabula )

Taban suyu: Toprakta durgun ( statik ) halde bulunan ve toprak boşluklarını dolduran su. Toprak suyu.

Taban TaşıTaban Taşı : Ağır araçların bastırması ya da üst katmandaki kil gibi materyalin alta inmesi ile oluşan sert katman. Pulluk tabanı. Saban tabanı.

Taban Toprak: Düzlüklerdeki verimli topraklar

Tabiat Anıtları: Doğa ve doğa olaylarının oluşturduğu özellikler sebebiyle bilimsel Değerlere sahip, Milli Parklar statüsünde korunan yerler...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 12:19 PM - Gönderen malina

U
Umbella: Şemsiye şeklinde çiçek durumu (Umbel)

Umbo: Şemsiye

Undulat: Dalgalı (Undulatus)

Uniseksüel: (Unisexual): Bir cinsli

Urseolat Çiçek yapraklarının testi şeklinde birleştiği çiçek kurulu

Usare: Bitki özsuyu. Besi suyu, soymuk.

Uyuyan Gözler: (Uyuyan Tomurcuklar): Gövde ve dalların kabukları altında uzun yıllar bekledikten sonra, kırılma, yaralanma gibi durumlarda açılarak yaşamını devam ettiren tomurcuklar veya sürgünler (Provantiv Sürgünler )

Uzun Sürgün: Ağacın uzamasını sağlayan sürgünler


Oct 30, 2006 - 12:19 PM - Gönderen malina

Ü
Üçgül Yaprak: ( Bkz. Trifoliat )

Üst bitken: ( Bkz. Asalak )

Üst toprak En üstteki, koyu renkli, gevşek ( çoğunlukla süngersi) organik maddeler içeren 20 – 25 cm ortalama kalınlıktaki toprak katmanı Ahorizon

Üşniye: Su yosunları

Üzümsü meyve: Meyveleri etli, sulu ve çok çekirdekli olup üzümü andıranlar


Mar 21, 2009 - 11:15 PM - Gönderen malina

V
Valekulum: Merikarpın sırt kısmındaki girintiler

Valf: Kapsül meyvenin yarılan kısımlarından her biri.

''Var'' : Varyete'nin kısaltılmışı, simgesi

''var. nov'' : Yeni varyetenin kısaltılmışı ( Varietes nova )

Variegate: Alacalı renkte olan

Varyete: Aynı türde ( species) olup ta bazı küçük farklılıklar gösteren taksonlar "var." ile gösterilir. Coğrafi faktörlere dayalı bir alt tür.

Vasküler: İletme demetleri taşıyan pteridophytalarla spormatophytalar

Vejetasyon: (vegetation) Her çeşit bitki topluluğu. Bitkilerde uyanma, büyüme, hareketlenme

...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 11:16 PM - Gönderen malina

W
''W'' : Çöl iklim bölgelerinin simgesi ( Köppele göre )

Wezcillum: Baklagillerin çiçeklerindeki üst kısım ( Sancak )

(WP) : Islanabilir toz bitki ilaçları


Mar 21, 2009 - 11:16 PM - Gönderen malina

X
''X'' : Melez bitkilerde, yani aynı cinsin iki değişik türü arasında oluşan hibrit'in türleri arasına konulan simge

''x'' : Geçiş iklim tipleri simgesi ( Köppele göre )


Mar 21, 2009 - 11:18 PM - Gönderen malina

Y
Yaban: Evcil olmayan. Doğada kendi kendine yaşayan, büyüyen ve üreyen (wild) . Yabanıl

Yağmurlama: Özel borularla, arazinin yağmur yağar gibi sulanması

Yalancı Maki: (Bkz. Pseudomaki)

Yalancı Terminal Tomurcuklar: Kurumuş, mahmuza benzeyen çıkıntılar. (Pseudo Terminal Tomurcuklar)

Yan Durumlu Tomurcuk: Tomurcukların sürgün üzerinde yer almaması durumu

Yapışık Dal: Uyuyan gözlerin gövde üzürinde oluşturduğu dallar.

Yaprak: Bitkilerin terleme, besin üretme ve soluma organları. Çiçeği oluşturan bölümler (Çanak yaprak, taç yaprak gibi)

Yaprak Ayası: Gözenek...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 11:17 PM - Gönderen malina

Z
Zararlılar: Faaliyetleri ile insanların ulaşmak istedikleri gayelere engel olan ve doğal dengeyi bozacak kadar sayıları artıp insan sağlığını tehdit eder duruma gelen hayvan ve bitki formlarının tümü ( Böcekler, mantarlar, zararlı otlar gibi )

Zer: Ekme, tohum ekme

Zer'iyat Ekim işlemleri

Zerofitler: Kuru ortam bitkileri

Zigomorf Çiçek: Değişken eksenli çiçekler

Zigot: Erkek ve dişi gametlerin birleşmesiyle oluşan döllenmiş yumurta.

Zonal: Bölgelendirilmiş, sınıflandırılmış

Zonal Topraklar: Gelişim sonucu horizonları iyice belirmiş, iklim bölgelerine...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 11:17 PM - Gönderen malina

2 sayfadan, 2.sayfa 1 2
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021