agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Temel Konular (Toprak, Gübre, Tohum, Sulama)
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni440Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 03-04-2007, 10:54   #1
Ağaç Dostu
 
Dogasever's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-04-2007
Şehir: Appleton-İngiltere
Mesajlar: 1,703
EM (Etkin Mikroorganizmalar)EM NEDİR?


EM “Etkin Mikroorganizma” teriminin kısaltılmış şeklidir. EM değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmekte piyasada kahverengimsi sıvı şeklinde bulunan bir mikroorganizma kokteylidir. EM, Japonya’nın Okinava kentindeki Ryukyus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geçen yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir. Üzerinde yoğun araştırmalar yapılarak mükemmelleştirilen EM’nin kullanımı tarım, hayvancılık ve çevre alanlarında tüm Dünya’da son 20 yıl içinde son derece yaygınlaşmıştır.

İDEAL TARIMIN İLKELERİ NELER OLMALIDIR?
Kyusei Doğal Çifçiliğin ana teması, İDEAL TARIMIN uygulanmasıdır. Kyusei Doğal Çifçiliğin savunduğu ideal tarımın beş ilkesi şunlardan oluşmaktadır:

1. İnsanların sağlıklı olmaları için güvenli ve besin değeri olan gıdalar üretmek
2. Hem üreticiye (çiftçiler) hem de tüketiciye ekonomik ve manevi olarak katkı sağlamak
3. Sürdürülebilir ve herkes tarafından kolayca uygulanabilir olmak
4. Çevreyi korumak
5. Artan dünya nüfusunu beslemek için yüksek kalitede ve yeterli miktarda gıda üretmek

EM'NİN FOTOSENTEZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Tarımsal üretim; güneş enerjisi, su ve karbondioksit gerektiren yeşil bitkilerin fotosentez prosesi ile başlar. Fotosentez için gerekli bu maddeler her yerde bol miktarda bulunmaktadır. Böylece, Tarımı, “yoktan birşey üretmek” olarak tanımlayabiliriz. Ekonomik etkinlik açısından bakıldığında bu iyi bir şey gibi görünse de, mevcut tarım son derece düşük verimlidir. Bunun nedeni, bitkilerce güneş enerjisinin çok düşük bir verimlilikte kullanılmasıdır. Güneş enerjisinin bitkiler tarafından teorik olarak potansiyel kullanılabilme oranı %10-20 arasındadır. Ancak, gerçek kullanım oranı ise %1'in altındadır. Yüksek fotosentez verimliliğine sahip şeker kamışı gibi C4 bitkilerinin kullanılma oranı bile azami büyüme dönemi sırasında %6-7'yi pek geçmemektedir. En iyi verim alınan tahıllarda bu oran normalde %3'ün altında seyretmektedir. Geçmişte yapılan çalışmalar, ana ürün kloroplastlarının fotosentez verimliliğinin daha fazla artırılamayacağını göstermiştir. Bu, biyokitle üretim kapasitesinin azami düzeye ulaştığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden, biyokitle üretimini artırmanın en iyi yolu, insan gözüyle görülebilen ışığı (visible light) (kloroplastlar halen bu ışığı kullanamamaktadır) ve kızıl ötesi ışınları kullanmaktır. Bu ışınlar birlikte toplam güneş enerjisinin %80'ini oluşturmaktadır. Ayrıca, organik moleküllerin bitkiler tarafından doğrudan kullanımı yoluyla bitki ve hayvan artıklarının içerdiği organik enerjinin geri kazanılmasının yollarını da araştırmalıyız. Fotosentetik bakteri ve yosun (alg), ortamda organik madde bulunduğunda, 700 ila 1200 nm dalga boylarını kullanabilmektedir. 11 Yeşil bitkiler bu dalga boylarını kullanamazlar. Ayrıca, fermantasyon mikroorganizmaları organik maddeyi parçalayarak, amino asitler gibi karmaşık bileşikleri açığa çıkararak bitkilerin kullanımına sunarlar. Bu ise, organik maddenin tarımdaki verimliliğini artırır. Buradan yola çıkarak, tarımsal üretimin artması için önemli bir etmenin, toprakta organik maddeyi ve güneş enerjisini verimli biçimde kullanacak ve organik maddeyi parçalayacak etkin mikropların bulunması olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle, güneş enerjisinin kullanım verimliliği artırılmış olur.

EM İÇİNDEKİ MİKROORGANİZMALARIN TOPRAKTAKİ ETKİLERİ NELERDİR?

(1) Fotosentez bakterisi (Fototropik bakteri)
Fotosentez bakterileri, yaşamlarını kendi kendilerine destekleyen bağımsız bakterilerdir. Bu bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddelerse amino asitler, nükleik asitler, biyoaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir. Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından emilirler hem de bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı (substrate) olarak davranırlar. Bu yüzden, topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer etkin mikroorganizmaları daha da artıracaktır. Örneğin, fototropik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (amino asitler) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular- arbuscular) mikoriza artmıştır. VA mikoriza, topraktaki fosfatların çözünürlüğünü artırarak, normalde bitkilerin alımı için çözeltide olmayan fosfatları çözeltiye geçirir. VA mikoriza, azot fikse eden Azotobakter ve Rhizobium bakterileri ile birarada bulunabilir ve baklagillerin havadaki azottan yararlanma yeteneğini artırır.

(2) Laktik asit bakterisi
Laktik asit bakterisi, fotosentez bakterisinin ve mayanın ürettiği şekerler ve diğer karbohidratlardan laktik asit üretir. Uzun süredir laktik asit bakterilerini kullanarak yoğurt ve turşu yapılması bu sayede mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozunmasını hızlandırır. Dahası, laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozunmasını da artırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın, fermantasyona uğratır. Laktik asit bakterisi, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan Fusaryum çoğalmasını/yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir. Fusaryum popülasyonunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır. Laktik asit bakterileri, Fusaryumun yayılmasını ve işlevini bastırırken, nematod oluşumları da yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.

(3) Mayalar
Mayalar; fotosentez bakterileri, organik madde ve bitki kökleri tarafından salgılanan amino asitler ve şekerlerden bitkilerin büyümeleri için yararlı antimikrobiyel ve yararlı maddeler sentezlerler. Mayalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi biyoaktif maddeler aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve aktinomisetler gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.

(4) Aktinomisetler
Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip aktinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan amino asitlerden antimikrobiyel maddeler üretirler. Bu antimikrobiyel maddeler ise, zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar. Aktinomisetler fotosentez bakterileri ile bir arada yaşayabilirler. Böylece, her iki tür de toprağın antimikrobiyel etkinliğini artırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.

(5) Küfler
Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; alkol, esterler ve antimikrobiyel maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler. Etkin Mikroorganizmalar içinde bulunan her bir türün (foto sentetik bakteriler, laktik asit bakterileri, mantarlar, aktinomisetler ve küfler) kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak, fotosentez bakterileri, EM etkinliğinin en önemli bileşenidir. Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinliklerini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar. Bu olay, “birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)” olarak adlandırılmaktadır. Toprakta Etkin Mikroorganizmalar arttıkça, yerli etkin mikroorganizmaların popülasyonu da giderek artar. Böylece, mikro flora zenginleşir ve topraktaki mikrobiyal ekosistemler iyi dengelenir. Belirli tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur. Bitki kökleri; karbonhidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. Etkin mikroorganizmalar büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, EM, amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlar da salgılarlar. Dahası, bu tür topraklarda, etkin mikroorganizmalar kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis). Sonuç olarak, etkin mikroorganizmaların baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler. Aşağıdaki çizelgede, topraktaki Etkin Mikroorganizmaların işlevleri gösterilmektedir .

 
Dogasever Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 10:54   #2
Ağaç Dostu
 
Dogasever's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-04-2007
Şehir: Appleton-İngiltere
Mesajlar: 1,703
TARIMDA EM KULLANIMI

Ülkemizdeki tarım işletmeciliğinde, çok uzun yıllardır aşırı kimyasal gübreler ve zehir kullanımı sonucu maalesef topraklarımız ölmüş, canlılığını yitirmiş, doğal yapısını kaybetmiş, dolayısıyla artık verim alınamaz hale gelmiştir.

Aslında, geçmiş yıllarda, doğal yapısı itibarıyla topraklarımızda var olan yoğun miktardaki yararlı mikroorganizmalar, son yıllarda iyice artan, aşırı kimyasal madde kullanımı ve zehirlerle yok edilmiş ve topraklarımız tamamen patojenlerin (kötü ya da zararlı mikroorganizmaların) istilasına uğramıştır. Yani kısaca, topraklarımız işlevini yitirmiş; üstelik nematod, fusaryum vb.’ne dayalı köklerde çürüklük, verim ve kalite düşüklüğü, kalıntı pestisit içeren ve doğal olmayan sağlıksız ürünler, bitkilerde çökme, hastalıklar, ölüm v.s. gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalınmıştır.

Yine tamamen patojen (zararlı) mikroorganizmaların topraktaki hastalık yapıcı etkisi sonucu, zeytin ağaçlarında vertisilyum solgunluğu denilen hastalık, narenciyede uçkurutan hastalığı, diğer meyve ağaçlarımızdaki patojen kaynaklı hastalıklar, verim düşüklükleri, üzümlerimizdeki hastalıklar v.b gibi sorunlar maalesef hızla artmıştır. Üstelik hastalıklı topraklarımıza bir başka ürün ekilse de veya fidan dikilse de, ana hastalık kaynağı bizzat topraktaki zararlı bakteriler olduğundan sıkıntı devam etmektedir. Sonuç olarak da, topraklarımızın üzerinde sağlıklı olarak tarım yapılamaz, yapılsa da sağlıklı olarak verim alınamaz hale gelinmiştir.

Ayrıca kimyasal gübrelerin toprakta oluşturduğu kalıntılar ile zehir kullanımının doğal bir sonucu olarak, toprak yaşamsal işlevini yitirdiği gibi; tekstür yapısı da bozulmuş ve topraklarımız biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak zarar görmüştür. Üstelik kimyasal ve zehir kullanımı doğal dengeyi öylesine bozmuş ve hatta yok etmiştir ki; topraktaki yararlı mikroorganizmalar neredeyse tamamen yok olduğu gibi, keklik, yılan, solucan hatta arı v.b gibi doğal denge için çok önemli olan canlı türleri de tarım alanlarından kaybolmuş ve sonuçta, örneğin, hızla artan fare istilası gibi sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır.

Arı, yeryüzündeki mevcut bitki varlığının %86’sını dölleyen bir canlıdır. Yani yeryüzünden arı nesli kaybolsa mevcut bitki varlığının %86’sını kaybetme tehlikesi baş gösterecektir. İşte günümüzde, ülkemizdeki döllenememeden ötürü meyve alınamamış olmasının ana nedenlerinden biri de bu sorundur.

Maalesef, kendi ellerimizle kendi toprağımızı ve doğamızı öldürmekteyiz. Üstelik bunun için, üstüne bir de para ödemekteyiz. Şu anda ülkemizde tarım yapılan tüm topraklardaki sıkıntıların ana nedeni budur.

Bitkiler atmosferdeki ve toprakta parçalanmakta olan organik maddenin sağladığı azottan yararlanamamaktadır. Oysa havadaki azot miktarı %76 dır. Normal olarak gerek bitkiye ve gerekse toprağa organik ya da kimyasal azot takviyesi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Fakat topraklar artık nefes alamadığından, yeterli derecede yararlı mikroorganizma bulunmadığından (aksine patojenlerin istilası söz konusu olduğundan); bitkilerde, her türlü hastalıklar oluşmaktadır.

Ülkemizde çiftçilerimiz bu tür sıkıntılardan kurtulabilmek için çareler aramakta ve fakat maalesef kesinlikle bulamamaktadırlar. Çare diye sunulan pek çok ürün ise sadece ticari amaçlarla piyasa sürülmüş olup kafa karıştırmakta, geçici, ufak tefek etkilerinin bir süre sonra kalmadığı da anlaşılmaktadır.

Toprak analizleri yaptırarak, topraklarımızdaki var olan makro ve mikro elementlerin oranları ile ilgili bilgi alabilmek ve güya buna göre kimyasal gübrelerle takviye yapılması önerilmektedir. Oysa bu da tek başına tamamen eksik veya yanlış bir çözümleme yöntemidir. Özellikle hastalıklı topraklarımızdaki gerçek sorunu ve sebebini açığa çıkarmadığından, yanlış uygulamalara sebebiyet verilmektedir. Üstelik de zaten sorunun kaynağı aşırı kimyasal gübre ve zehir kullanımı olduğundan, hastayı tedavi ediyoruz diyerek hastalığın bizzat sebebi olan kimyasal ve zehirleri, tedavi etmek için önermek akıl işi değildir.

Belki ticari kazanç adına yapılabilir. Ancak böyle bir uygulamadan ötürü, milli ekonominin, ülke topraklarının, milli servetin ve insanlarımızın zarara uğradığı düşünülürse, bu durum hiç de ahlaki değildir. Sadece fiziksel ve kimyasal analizlerle problemin kaynağı bulunamamaktadır. Kaldı ki toprakta doğal denge gereği; makro ve mikro bitki besin maddelerini uygun oranda ve bitkilerin alabileceği formda bitkiye sunma görevlerini yapacak olan yararlı bakterilerin yok edilmiş olması sonucu, toprağa vereceğimiz her türlü kimyasal gübrenin pek çoğu toprakta kalarak kimyasal birikinti teşkil etmekte, sonuçta taşlaşan, çoraklaşan, hasta topraklarla karşılaşmaktayız. Sorunun esas kaynağı, topraktaki iyi veya kötü mikroorganizmaların durumlarıdır, yani sorun biyolojiktir!

Bir başka deyişle, sorun, toprağın bozulmuş olan doğal yapısının sonucu hastalık yapıcı kötü mikroorganizmaların istilası ile karşı karşıya bulunulması gerçeğidir. Buna neden olan da topraklarımızdaki bu kimyasal birikimlerdir. Toprakların hasta olmasının tek nedeninin kötü mikroorganizmaların istilası ile hastalık üretmeleri olduğunun, bunu engelleyecek olan yararlı mikroorganizmaların maalesef yok edildiğinin bilinmesi gereklidir.

Daha anlaşılır bir ifadeyle, ortamdan iyiler yok edilmiş, ortamı tamamen kötüler istila etmiştir. Topraklarımızla ilgili analizi yapılması gereken öncelikli ve asıl konu işte budur. Ülkemizde bu tip ileri analizler yeteri kadar yoğun yapılamamaktadır. Bu nedenle de sorunun esas nedeni tesbit edilememiş olmakta, dolayısıyla çiftçimize ya toprakları ektirilmemekte ya da çözüm diye bir başka kimyasal ya da zehir satılmaktadır. Bunlar çözüm değildir. Bilakis hastayı daha da ölüme sürüklemekte ve çiftçimize gereksiz yere para harcattırılmaktadır. Böylece, bir yandan verim düşüklüğü ya da bitkilerinde, ağaçlarında hastalık sıkıntısı ile boğuşan çiftçilerimiz, diğer yandan da yanlış çözümlere yönlendirilerek daha büyük açmazlara ve çaresizliğe sevk edilmektedir.

Çözüm toprakların yeniden sağlığına kavuşturulup canlandırılmasıdır.

Ektirilmeyen topraklarımızın bile kısa sürede EM (Etkin Mikroorganizmalar) ile kurtarılarak tarıma ve milli ekonomiye kazandırılması çok kolay olup fazla bir maliyet de gerektirmez. İşte EM (Etkin Mikroorganizmalar) teknolojisi tarımda çaresiz kalındığı sanılan sorunların halledilmesini sağlayan dünyadaki tek ve muadili olmayan üründür. Bu özelliğiyle de liderdir.

Yukarıda açıklanan sebepler sonucu düşülen kötü durumdan topraklarımızı ve bitkilerimizi, kesinlikle herhangi bir kimyasal ürünle kurtarabilmemiz mümkün değildir. Ayrıca kimyasal ve zehirlerle tarım yapmak da son derece yanlıştır.

Yeniden topraklarımızı kazanmanın, sağlıklı ve tarım yapılabilir, verim alınabilir hale getirmenin tek yolu; topraklarımızı yararlı bakterilerle yeniden canlandırmaktır. Bunu başardığımız zaman, aynı zamanda toprakta hastalık yapan zararlı bakterileri yok etmiş ve mevcut kimyasal gübre kalıntılarını da parçalayıp toprağın doğal formuna kavuşturulmasını da sağlamış olacağız.

Dolayısıyla, tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için, toprağımızın yeniden yararlı mikroorganizmalar ile aşılanması ve toprağın canlı ve aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Yani toprağın gerçek anlmada düzene sokulması gerekmektedir. Buna, bir nevi, hasta ve hatta, işlevlerini yitirmiş haldeki toprağın yeniden canlandırılması işlemi de denilebilir. İşte bu işlemi yapabilecek dünyadaki tek ürün EM’dir.

EM’nin dünyada bir başka eşdeğeri yoktur. EM (Etkin Mikroorganizmalar), bugüne kadar dünya mikrobiyoloji biliminde geliştirilmiş en üst düzeyde bir buluştur.
 • EM teknolojisi, etkin mikroorganizmaların kullanıldığı teknoloji anlamına gelmektedir. EM çoğu gıda ve sağlık alanında kullanılmakta olan yararlı bakteriler topluluğudur. EM içinde 6 ana tür olmak üzere (fotosentez bakterisi (fototropik bakteri), laktik asit bakterisi, mayalar, aktinomisetler, küfler, penisilin (antibiyotik yapıcılar) olmak üzere toplam 86 çeşit bakteri bulunmaktadır. Bunlar tamamen birbiriyle iyi geçinen ve birbirlerinin yararlı etkilerini daha da artıran canlı mikroorganizmalar topluluğudur.
 • EM (Etkin mikroorganizma), Japonya’nın Okinova kentindeki Ryukyus Üniversitesi’nden mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı Japon Prof. Dr. Teruo Higa tarafından 12 yıllık bir çalışma sonucu geliştirilen ve kendi alanında asrın buluşu olarak nitelenen bir üründür.
 • EM ile tarıma başlayan çiftçi EM’nin etkisini birkaç hafta içinde görmeye başlayacaktır. EM’nin gücünü ve farkını hemen anlayacaktır.
 • EM, hastalıklı ya da işlevini kaybetmiş topraklara aşılandığında; topraktaki mevcut kötü patojenleri baskı altına alarak zararsız hale getirir. Dolayısıyla toprağı düzenleyerek toprağın yeniden doğal formuna ve sağlığına kavuşmasını sağlar.
 • EM, kötü patojenleri yok ederek bunların sebep olduğu hastalıkların ortadan kalkmasını da sağlamış olur. Ayrıca kimyasal gübre kalıntılarını parçalayarak, bitkinin alabileceği forma dönüştürüp bir nevi aşçılık görevi yapar. Toprakta var olan bütün kimyasalları parçalar ve bitkiye sunar, toprağı temizler.
 • EM, sadece toprağı doğal yapısına kavuşturmakla kalmaz, çiçeklenmeyi, filizlenmeyi artırır, fotosentez kapasitesini, erken meyve vermeyi de teşvik eder.
 • EM tüm meyve ağaçlarında da; zeytin ve narenciyede olduğu gibi son derece değerli hizmetler yapmaktadır. Çiçeklenmeyi, filizlenmeyi arttırır, güçlü sürgün, kaliteli ve bol ürün verir. Ağaçlar son derece sağlıklı ve dayanıklı olur. EM kullanılarak elde edilen meyveler tamamen organik olup, depolama ve uzun süreli dayanıklılık yönünden çok kazançlıdır.
 • EM sertleşmiş toprakların tamamen çözülerek yumuşamasını, toprağın havalanmasını, nefes almasını sağlayarak oksijen, azot-karbondioksit-kötü gazlar sirkülasyonunu sağlar.
 • EM içindeki mevcut fotosentez bakterileri ile de bitkinin fotosentez gücünü en üst düzeye çıkarır.
 • EM tarla ortamındaki tüm organik kalıntıları (sap, saman, yaprak, bitki artıkları, hayvan dışkısı v.b gibi) tamamen parçalar, doğal gübre haline getirip, organik maddeyi humus haline dönüştürerek organik kompost oluşumunu ve bunu bitkinin alabilmesini sağlar.
 • EM bünyesindeki bakterilerin tümü birer laborant gibi görev ifa ederler. Allah, tüm alemi bir denge üzerine yarattığı gibi her yarattığını da bir görev için yaratmıştır. Doğa bir laboratuar ise, yararlı mikroorganizmalar da doğal dengeyi sağlayan laborant görevi görmektedirler.
 • EM toprağı sağlıklı hale getirdiği gibi üzerinde yetiştirdiğimiz bitkilerin de son derece sağlıklı olmasını, yüksek verim vermesini ve üstelik tamamen organik ürün almamızı sağlamaktadır.
 • EM ile üretilen ürünler tamamen organik olduğu gibi, önceden bitkiye verilen kimyasal ve zehirlerle ürünlerde oluşan kalıntıların yok edilebilmesi de yine EM uygulaması ile mümkündür. Yani, kanserojen maddeleri, ağır metalleri kısaca ürünlerdeki insan sağlığını bozan tüm kalıntıları da yok eder.
 • EM, uygulanan bitkilerde soğuk ve donlara karşı bitkiyi korur, yani bitkinin soğuğa karşı mukavemetini arttırır. Bitki bünyesindeki canlılık ve yararlı mikroorganizmaların (EM) sürekli faaliyeti sonucu ısı ve enerji açığa çıkardığından soğuklara ve donlara karşı dayanıklılık kazandırmaktadır.
 • EM ile elde edilen ürünler depolama ve saklama avantajı bakımından da çok sağlam ve sağlıklıdır. Çünkü bozulmayı ve çürümeyi hızlandıran kötü mikroorganizmalardır. Yararlı mikroorganizmalar (EM) ile elde edilen organik ürünlerin depolama ömürleri uzundur.
 • EM, bitkide, çiçeklenmeyi, filizlenmeyi artırır, meyve vermeyi, olgunlaşmayı teşvik eder, bitki gelişimini garanti eder. Çok güçlü kök gelişimi sağlar. Dolayısı ile verimi artırıp, kaliteli ve organik ürün almayı sağlar. Günümüzde çok aşırı olan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilerimiz büyük sıkıntılar çekmektedirler. Oysa büyük çoğunluğu gereksiz ve hatta zararlı olan kimyasal ve zehir kullanımı yerine EM ile yapılan tarım sonucu verim ve kalite artacak, organik ve üst düzey ürün alınacak, topraklar sağlıklı ve canlı kalacak, çiftçimiz sıkıntı çekmeyecek, korkulu rüya görmeyecek, gübre diyerek bir kısım ürünlere vereceği paranın da en az yarısı cebinde kalacaktır.
 • EM topraktan ve yapraktan kullanılmaktadır. Tek başına bir takım görevi görmekte olup, toprak düzenleyici, toprak ve yaprak gübresi, yapraktan kullanımı ile böceklerin ve mantarların bitkiye arız olmasını ve zararlarını engelleyen üründür.
 • EM; Hollanda, Almanya, Fransa gibi ileri düzeyde tarım işletmeciliği yapan Avrupa ülkelerinde, ve yine ABD, Japonya gibi üst düzey teknoloji kullanan dünya ülkelerinde tarım, hayvancılık ve çevrede kullanılan vazgeçilmez üründür.
 • EM, Prof. Dr. Teruo Higa tarafından Japonya’da üretilmektedir.
 • EM, tüm bitkilerde ve meyve ağaçlarında mükemmel olarak kullanılmaktadır.

Dogasever Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 10:54   #3
Ağaç Dostu
 
Dogasever's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-04-2007
Şehir: Appleton-İngiltere
Mesajlar: 1,703
TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN EM ÜRÜNLERİ

1) EM Aktif (EMa):
Tarımda uygulanan ana üründür. EM’nin tüm yararlı özelliklerini sağlar. Sulama suyuna ya da yapraktan uygulanır. Sabahleyin erken ya da güneşin etkisini kaybettiği zamanlarda uygulanmalıdır.

2) EM 5:
Kaliteli bir sıvı mikrobiyal gübre ve yardımcı bitki besin maddesidir. Hastalık ve zararlılara karşı direnci artırmak için yapraktan uygulanır. Sürekli uygulandığında kimyasal tarım ilaçları gereksinimini yok denecek kadar azaltır. Çimlenmeden sonra, hastalık ve zararlılar ortaya çıkmadan önce korumak amacıyla spreylenirse en iyi sonucu verir. Sabahleyin erken ya da güneşin etkisini kaybettiği zamanlarda uygulanmalıdır.

EM5’İN YARARLARI NELERDİR?

Kimyasal uygulamalar hızlı sonuç verse de, bitkilere ve toprağa zararlı olabilir. EM5, aşırı derecede uygulansa bile hiçbir kötü etkisi söz konusu değildir. Aksine, içindeki EM’nin bitki tarafından absorblanmasından ötürü, bitkinin gücünü ve antioksidasyon düzeyini
(bir başka deyişle, hastalıkları, haşereleri ve gücünü azaltacak herhangi bir olumsuzluğu yenme yeteneğini) artırabilir.
EM5 kullanımı sayesinde toprağın koşulları değişeceği için, uzun vadede daha az EM5 kullanılacaktır. Bu sayede, kendilerini hastalıklardan ve haşerelerden koruyabilen sağlıklı ve güçlü ürünler yetiştirilecektir.
.
Çimlenmeden hemen sonra haşarat ve hastalık görünmeden önce spreylemeye başlayınız.
• Sabah erken veya öğleden sonra güneşin sıcaklığının azaldığı ya da çok yağmur yağdıktan bir süre sonra spreyleyiniz.
• EM5’i düzenli aralıklarla uygulayınız.
EM5; pestisit, germisit ya da zararlı bir kimyasal madde olmadığından, uygulama yöntemi diğer tarım kimyasallarından farklıdır. Kimyasal maddeler bir sorunu zorla ve çabucak çözmek için kullanılır ve belirli aralıklarla uygulanırlar. EM5 ise, bitki dikildikten sonra herhangi bir haşere ya da hastalık ortaya çıkmadan önce uygulanmalıdır. Bu yapılmaz ve hastalık ya da haşere ortaya çıkarsa, EM5 ile sorun ortadan kalkana dek her gün veya gün aşırı spreylenmelidir.
Uygulama, haftada bir ya da iki kere doğrudan bitkiler üzerine spreylenerek yapılabilir. Bitkinin her tarafı spreylenirse, iyi sonuç elde edilmesi garanti altına alınmış olur. EM5 etkisini zaman içinde gösterir. Bu yüzden, düzenli olarak uygulanırsa en iyi sonuç elde edilir.

3) EM.FPE

Kaliteli bir sıvı mikrobiyal gübre ve yardımcı bitki besin maddesidir. Hastalık ve zararlılara, soğuk ve donlara karşı bitkini n direnci artırmak için yapraktan uygulanır. Enzimler, antioksidan maddeler, organik asitler, biyoaktif maddeler, mineraller, doğal hormonlar ve diğer yararlı maddeler içerir.

4.) EM BOKASHI:

‘’Bokashi ‘’ ,’’Fermente olmus organik madde’’ anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. Bokashi normal olarak toz **** granül şekilde bulunur.Bokashi,Japon çiftçiler tarafından toprağın mikrobiyel çeşitliliğini artırmak ve bitkilere besin maddesi sağlamak amacıyla geneleksel olarak kullanılmaktadır.

EM BUKAŞİ ‘NİN YARARLARI NELERDİR?
Önerdiğimiz oranlarda düzenli olarak kullanıldığında Bukaşi™ Organik Kompost Gübre aşağıdaki yararları sağlar:
• Topraktaki besinleri bitkilerin alabileceği şekilde açığa çıkarır.
Besinler, bitki bünyesine aldıkça yavaş yavaş açığa çıkar. Böylece, besinlerin
yağmur sularına karışarak ziyan olması ve yeraltı sularını kirletmesi
önlenmiş olur.
• Topraktaki mikrobiyel aktiviteyi arttırır. Toprağın fiziksel, kimyasal
ve biyolojik ortamını iyileştirir.
• Toprağın yapısını ve su tutma kapasitesini geliştirir.
• İçerdiği fototropik bakteriler sayesinde bitkilerin fotosentez kapasitelerini
(güneş ışınlarından yararlanma oranını) arttırır.
• Topraktaki patojenleri ve hastalıklara neden olan zararlıları
bastırır. İçindeki yararlı mikroorganizmalar, topraktaki ne yararlı ne de
zararlı mikroorganizmaları yararlı mikroorganizma şeklinde işlev görmeye
teşvik eder.
• Bitkinin sağıklı bir şekilde gelişmesini sağlar
• İçindeki antioksidan maddeler sayesinde bitkilerin daha sağlıklı
ve ürünlerin raf ömrünün daha uzun olmasını sağlar
• Topraktaki kimyasal madde ve pestisit kalıntılarını parçalar ve
zararsız hale getirir.

5) EM KOMPOST:

Çeşitli organik atıkların EM ile fermantasyonu sonucu kendinizin üretebileceği bir komposttur. Öyle ki, tarlanızda otları temizlediğinizde yine tarlada en kolay yoldan kompost yapabilirsiniz. Hayvansal gübre ve/veya mutfak atıklarıyla daha da zenginleştirilebilir. Kolay ve hızlı bir şekilde (en fazla 3-4 hafta içinde) kompost elde edilir. Kendi atıklarınızdan mikroorganizmalarca zengin değerli bir kompost elde edilmiş olur. Mutlaka deneyiniz. EM Kompostun yapımı için bu kitapçığın sonuna bakınız.

Not: EMa, EM5, EM FPE sıcaklığı fazla değişmeyen karanlık ve serin bir yerde saklanmalıdır. BUZDOLABINDA YA DA DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI ALAN YERLERDE SAKLANMAMALIDIR. Her kullanımdan sonra artan ürünün ağzı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
(Yapraktan uygulamalarda EM5 ya da EM FPE bulunamadığında EMa ile yapraktan uygulama yapmanızda mahsur yoktur.)


-TOPRAKTAN EM uygulamasının açıklaması:
1. Damlama sulama: Damlama ile sulamanın yapıldığı alanlarda damlama olarak öncelikle alana boş (EM’siz) olmak üzere 10-15 dakika su verilir. Yani zeminin ıslatılmış olması sağlanır. Arkasından damlama kazanı suyla doldurulup, içine her dönüm için izah edilen kadar EMa konarak damlamalardan alana verilir. Mümkünse her 1000 m2 için en az 200-300 litre su kullanmanız önerilir. Çünkü EM canlıdır, ve bu canlıları fazla su ile alana vermemiz iyi olacaktır. Damlama kazanındaki Ema’lı suyumuz bittiğinde en son olarak da 5 dakika boş (EM’siz) akıtırsak, boruların içindeki EMa’yı da vermiş oluruz.
(not: henüz yeni yağmur yağmışsa veya toprak zaten ıslaksa ön sulamaya gerek yoktur)
2.Yağmurlama ile sulama: damlama sulamada olduğu gibi öncelikle toprağı 10-15 dakika boş su ile ıslatacağız. Arkasından kazana doldurduğumuz suya EMa .ilave edip alana vereceğiz. Mümkünse 1000 m2 alan için en az 400-500 litre su kullanmanız önerilir. Bittiğinde yine boş su ile 5 dakika yağmurlama yapılıp işlem bitirilir.
(not: henüz yeni yağmur yağmışsa veya toprak zaten ıslaksa ön sulamaya gerek yoktur)
3. Salma sulama ile: Öncelikle son karıktan çıkmış olacak şekilde su salınır. Böylece alanın ıslatılmış olması sağlanır. Salma suyun tarlaya girdiği yerde, sulamanın başına denk gelecek şekilde musluklu bir bidon, varil v.s konulur içine su doldurulup EMa. İlave edilir ve musluk ince akacak şekilde açılır, yani Ema’lı su salma suyuna karışmış bir şekilde tarlaya akış sağlanır.

-Yapraktan EM uygulamasının açıklaması:

İçinde kesinlikle zehir bulaşığı olmayan holdere (pulvarizatöre), sırt pompasına v.s. önerilen miktar kadar su ve içine EMa konulup, yapraktan tamamen ıslanacak şekilde uygulanır.
Ayrıca yağmurlama sistemleri ile de yapraktan rahatlıkla verilebildiği gibi, pulvarizatörle uzaktan püskürterek de verilebilir. Genellikle çiftçilerimiz kendi uygulama tekniklerini yine en iyi şekilde kendileri rahatlıkla geliştirebilirler.

ÖNEMLİ NOT:
-EM toprağa uygulanırken daima ıslak zemin üzerine uygulanmalıdır. En iyi sonuç bu şekilde elde edilir.
-EM uygulamaları yapılırken, güneş ışınlarının dik gelmediği kapalı havalarda, ikindi, akşam ya da gece vakti uygulama yapılması çok iyi olur
- EM canlı bakteriler topluluğudur. Bu nedenle uygulama esnasında kullanılacak ekipmanlarda hiçbir şekilde zehir bulunmamalıdır. Zehir bulaşığı olmamalıdır. Varsa iyice sıvı sabunla yıkanmış olmalıdır.
-EM uygulanacak toprağa veya yaprağa daha önce zehir atılmış olmamalıdır. Şayet atılmışsa zehrin atıldığı tarihten 10 gün sonra EM uygulanmalıdır. Zehirle EM in buluşmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü zehir zararlıdır ve öldürücüdür, bu nedenle de EM’nin içindeki milyonlarca yararlı bakterinin ölümüne sebep olacaktır. Bu durumda EM’den beklenen etki doğal olarak alınamaz.
-Bitkiye mutlaka zehir atmanız gerekiyorsa, daima EM uygulaması ile zehir uygulaması arasında 10 günlük süreyi koruyun.
-EM, canlılara ve çevre sağlığına zararlı değildir. Bu nedenle fazla kullanılmış olmasının hiçbir mahsuru olmayıp, aksine faydalıdır. Ancak önerildiği kadar kullanılması ekonomik olması nedeniyle uygundur ve yeterlidir. Ancak EM kullanımı parasal olarak da avantajlı olduğundan, kimi çiftçilerimiz topraktan ve yapraktan uygulama sayısını arttırmaktadırlar. Örneğin topraktan ve yapraktan uygulama sayılarını önerilenden birkaç kez artırdığı sık sık gözlenmektedir. Bu uygulama kılavuzunda verilen uygulama sayıları asgari düzeyde uygulanması gereken sayı olup, bu uygulama sayılarının üzerine çıkılması tamamen çiftçimizin kendisine bırakılmaktadır. Çok üst düzey tarım yaparak, çok daha fazla verim alınması, bitki ve toprağa gösterilen ilgi ile doğru orantılı olarak gelişmektedir. Bitki boyları 15 cm. ye geldikten itibaren, hasada kadar her 15 günde bir yapraktan uygulama yapılmasıyla mükemmel sonuçlar elde edilir. Çünkü her uygulamada 1000 m2’ye sadece 0,5 litre EMA kullanılacağından fazla masraf tutmaz.
-Mümkünse EM uygulamasını (topraktan veya yapraktan) daima ikindiden sonra, akşama doğru veya gece yapmak daha iyi olacaktır.
-EM kullanarak tarım yapılmasında sadece hayvan gübresinin, organik bitki atıklarının v.b. gübre olarak takviyesi yeterlidir. Ancak bu organik gübreleri bulamayanlar, önceki kullandığı kimyasal gübrelerin oranını ilk yıl yarıya, bir sonraki yıl ¼ e indirip; EM kullanımına devam etmesi durumunda da, 3. yıldan itibaren kimyasal gübre kullanımına tamamen son vermiş olacaklardır. (Üre kullanımının hemen bırakılması yararlı olacaktır)
SONUÇ:
EM ile tanıştığınızda tarımla ilgili sorunlarınızın birer, birer çözüldüğünü anlayacak ve EM, sizin için vazgeçilmez olacaktır.

- BUĞDAY, ARPA tarımında EM kullanımı (1000 m2 alan için)

Buğday ve arpada EM kullanmak için tarlaya, sonbahar aylarında uzun süreli etkisi olan ot ilacı (zehir) atılmamış olmalıdır.
1. uygulamaYapraktan yapılacaktır):Bitki boyları 10-15 cm olduğunda (kardeşlenme başlangıcı veya dönemi) ot ilacı attıktan 10-15 gün sonra uygulanır. 100-200 litre suya 1 litre EMa konur ve yıkanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama Yapraktan yapılacaktır): 1. uygulamadan 15-20 gün sonra 1. uygulamanın
Aynısıdır.
Not: EM kullanımı ile üre, yaprak gübresi v.b gibi kimyasallara ihtiyaç kalmayacaktır. Sadece, uygulama güç gibi görünse de (yani birkaç kez tarlaya müdahale etmek gibi) EM uygulandığında kazançlı çıkacağınızı deneyerek görebilirsiniz.
Uygulamaların mümkünse, toprağın nemli ya da ıslak olduğu zamanlarda yapılması önerilir.
Sırt pompası kullanacak olanlar için: 15-20 litre suya 100 ml EMa koyup 100 m2 alana uygulama yapmak uygundur.

- AYÇİÇEĞİ, MISIR tarımında EM kullanımı ( 1000 m2 alan için)

Topraktan:
1. uygulama: Ekimden sonraki ilk sulama ile birlikte 1,5 litre EMa
2. uygulama: Bitki boyları 15-20 cm’ye geldiğinde 1,5 litre EMa
Not: Topraktan uygulamalarda sulama imkanı yoksa yağış sonrası ya da çiğ düşmesi sonrası toprak ıslakken, 1,5 litre EMa 200-250 litre suya konup toprağa püskürtülür)
Yapraktan:
1. uygulama: Bitki boyları 10-15 cm iken 500 ml Ema, 100-150 litre suya konup yıkanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Bitki boyları 20-25 cm iken 1 litre Ema, 250-300 litre suya konup uygulanır.

MERCİMEK, NOHUT tarımında EM kullanımı (1000 m2 alan için)

Topraktan:
1. uygulama: Ekimden sonra olmak üzere 2 litre EMa
(Not: Yağış sonrası veya çiğ düşmesi sonrasında 2 litre Ema, 250-300 litre suya konup toprağa püskürtülür.)
Yapraktan:
1. uygulama: Çiçek öncesi 500 ml Ema, 150-200 litre suya konup yıkanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Çiçek dökümünden sonra kapsül bağlamaya başladığında 1 litre EMa, 250 litre suya konup yapraklar yıkanacak şekilde uygulanır.

ÇELTİK tarımında EM kullanımı (1000 m2 alan için)

Japonya’da üst seviyedeki çeltik tarımı tamamen EM kullanılarak yapılmaktadır.
Topraktan:
Çeltik tarlaları suyla doluyken sadece bir kez olmak üzere 4 litre EMa
(zehir bulaşığı olmayan temiz pulvarizatöre 400 litrelik suyun içine 4 litre EMa konularak seyreltilip, 1000 m2 alana püskürtülür. Ya da daha çok alanda uygulama yapılacaksa, yani 400 litre daha fazla alana püskürtülebiliyorsa (örneğin 5000 m2’ye), her 1000 m2 için 4 litre EMa hesap edilerek toplam 20 litre EMa, 400 litrelik pulvarizatöre konup 5000 m2’ye püskürtülebilir. Çünkü nasıl olsa tarla su ile dolu olduğundan bakteriler rahatça yayılabilecektir. Böylece uygulama kolaylığı sağlanmış olur.)

Yapraktan:
1. uygulama: Kurutmadan sonra bitki boyları 15 cm. olduğunda 1 litre EMa, 250 litre suya ilave edilip yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Birinci uygulamadan 25-30 gün sonra aynen 1. uygulama gibi tekrar uygulama yapılır.


-PATATES tarımında EM kullanımı 1000 m2 alan için )

Topraktan:
1. uygulama: Patates ekiminden sonraki ilk sulama ile birlikte 3 litre EMa
2. uygulama: Birinci çapadan sonraki ilk sulama ile birlikte 1,5 litre EMa
3. uygulama: Yumru bağlamaya başladığında 1,5 litre EMa

Yapraktan:
1. uygulama: Birinci çapadan sonra 150 ml EM5 + 150 ml EM FPE, 150 litre suyun içine konup yapraklar ıslanacak şekilde verilir.
2. uygulama: Yapraktan verdiğimiz 1. uygulamadan 15-20 gün sonra 250 litre suyun içine 250 ml EM5 + 250 ml EM FPEilave edilip yapraklar ıslanacak şekilde verilir.
3. uygulama: Yumru bağlamaya başladığında, 500 litre suyun içine 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE ilave edilip yapraklar ıslanacak şekilde verilir.

- SOĞAN-SARIMSAK tarımında EM kullanımı: (1000 m2 alan için)

Topraktan:
1. uygulama: Ekimden sonraki ilk sulama ile birlikte 3 litre EMa
2. uygulama: Yumru teşekkülünden hemen önceki sulama ile birlikte1,5lt EMa
3. uygulama: Yumru teşekkül ettikten sonra 1,5 lt EMa.

Yapraktan:
1. uygulama: Bitki boyları 15 cm. olduğunda150 ml EM5 + 150 ml EM FPE 150 litre suyun
içine konup yapraklar ıslanacak şekilde verilir.
2. uygulama: Yumru teşekkülünden hemen önce 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE 250 lt
suya konup yapraklar ıslanacak şekilde verilir.
3. uygulama: Yumru teşekkül ettikten sonra 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE 500 litre
suya konup yapraklar ıslanacak şekilde verilir.

-PANCAR tarımında EM kullanımı: (1000 m2 alan için)

Aynen soğan-sarımsak tarımında olduğu gibidir. Fakat çok ağır hastalıklı topraklarda EMa miktarı özellikle topraktan uygulamalarda biraz daha artırılabilir. Örneğin topraktan 3. uygulamadan sonra 4. bir uygulama ile toprağa 1,5 litre daha EMa verilebilir. Yapraktan uygulama ise yine aynen soğanda olduğu gibidir.

-KAVUN, KARPUZ, KABAK, HIYAR, FASULYE, SOYA tarımında EM kullanımı: (1000 m2 alan için)

Topraktan:
1. uygulama: Ekimden sonraki ilk sulama ile birlikte 2 litre EMa
2. uygulama: Bitkiler kol atmaya başladığında (10-15 cm olunca) 1 litre EMa
3. uygulama: Kavun, karpuz, kabak, hıyarda meyveler ceviz veya badem büyüklüğünde iken, fasulye ve soyada ise kapsül bağlayınca 1 litre EMa.

Yapraktan;
1. uygulama: Bitkiler kol atmaya başladığında(10-15 cm. olunca), 150 litre suya
150 ml EM5+150 ml EM FPE ilave edilip yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 250 litre suya 250 ml EM5+250 ml EM FPE konur
Yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
3. uygulama: Meyveler ceviz büyüklüğünde iken, ya da fasulye kapsul bağlayınca, 500 litre suya 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE konup yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.

-DOMATES, BİBER, PATLICAN tarımında EM kullanımı 1000 m2 alan için)
Topraktan:
1. uygulama: Dikimden sonraki ilk sulama ile birlikte 2 litre EMa
2. uygulama: Çiçeklenme öncesinde sulama ile birlikte 1 litre EMa
3. uygulama: Meyve tutumundan sonraki sulama ile birlikte 1 litre EMa
Yapraktan:
1. uygulama: Dikimden 15-20 gün sonra 150 litre suya 150 ml EM5 + 150 ml EM FPE konup, yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 250 litre suya 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE konup, yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
3. uygulama: Meyve tutumundan sonra 500 litre suya 500 ml EM5+500 ml EM FPE konup, yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.

-LAHANA, ISPANAK, PIRASA, MARUL, KARNABAHAR, BROKOLİ tarımında EM kullanımı(1000 m2 alan için)

Topraktan:
1. uygulama: Dikimden sonraki ilk sulama ile birlikte 2 litre
2. uygulama: 1. uygulamadan sonraki 15-30 gün içinde 1,5 litre

Yapraktan:
1. uygulama: Dikimden 15-20 gün sonra 250 litre suya 250 ml EM5+250 ml EM FPE konup, yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: 1. uygulamadan sonraki 20-30 gün içinde 500 litre suya 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE konup, yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.

-ÇİLEK tarımında EM kullanımı

Topraktan:
1. uygulama: Dikimden sonraki ilk sulama ile birlikte 3 litre EMa.
2. uygulama: 1. uygulamadan 15-20 gün sonra 1.5 litre EMa
3. uygulama: 2. uygulamadan 15-20 gün sonra 1.5 litre EMa

Yapraktan:
1. uygulama: Dikimden 10-15 gün sonra 150 ml EM5+150 ml EM FPE 150 litre suya konup, yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: 1. uygulamadan 15-20 gün sonra 250 ml EM5+250 ml EM FPE 250 litre
Suya konup yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
3. uygulama: 2. uygulamadan 15-20 gün sonra 500 ml EM5+500 ml EM FPE 500 litre
Suya konup yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.

- ÇAY için EM kullanımı(1000 m2 alan için)
Topraktan:
1. uygulama: Nisan veya Mayıs aylarında 2 litre EMa

Yapraktan:
Çay tarımında Nisan, Mayıs aylarından başlayarak her 15 günde bir yapraktan EM verilmesi ve çay toplama sezonu boyunca verilmeye devam edilmesi halinde, sürekli taze sürgünlerin oluşması sağlanmış olacaktır. 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE, 350 litrelik suya ilave edilip yapraklar güzelce ıslanacak şekilde tatbik edilir.

-FINDIK için EM kullanımı (1000 m2 alanda)

Topraktan:
Mayıs veya Haziran ayında ağaçların kök kısımlarına denk gelecek şekilde tatbik edilmek suretiyle 3 litre EMa. (1 tonluk holdere 3 litre EMa konulup ağaçların kök çevrelerine gelecek şekilde her ağaç için 50-60 litre ağaçların dip kısımlarına tatbik edilir)

Yapraktan:
1. uygulama: Yapraklanma başladığında 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE, 250 litre suya konup, ağaçlara yaprakları ve dallarıyla birlikte ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Meyveler mercimek büyüklüğüne ulaşıp iç kurdu ilacı atıldıktan 10 gün sonra
500 ml EM5 + 500 ml EM FPE 500 litre suya konup ıslanacak şekilde uygulanır.
(Aslında EM uygulanan ağaçlarda iç kurdu için zehir kullanımına gerek yoktur. Fakat henüz EM’in etkisini bilemeyen çiftçilerimizin tedbir olarak alıştıkları uygulamayı yapacakları düşüncesiyle izah ettik. Bir kısım ağaçlarına iç kurdu mücadele ilacı atmadan sadece EM ile uygulama yapmalarını tavsiye ederiz).
3. uygulama: Ekim ayında filiz güvesi mücadele ilacı atmadan 10-15 gün önce 2. uygulama
ile aynı şekilde tatbik edilmelidir (Burada da yine bir kısım ağaçlarına filiz güvesi mücadele ilacı atmadan sadece EM ile uygulama yapmalarını tavsiye ederiz).
Not: Yapraktan EM uygulaması ile zehir atılmasına gerek kalmayacaktır. Denemeniz önerilir.

-NARENCİYE (limon, mandalina, portakal), NAR için EM kullanımı (1000 m2 alanda)
Topraktan:
1. uygulama: Mart veya Nisan aylarında 2 litre EMa
2. uygulama: Mayıs veya Haziran aylarında 2 litre EMa
3. uygulama: Temmuz veya Ağustos aylarında 2 litre EMa

Not: Topraktan uygulamalarda daima ağaçların kök kısımlarına denk gelecek şekilde uygulama yapılması EM in ekonomik kullanımı için uygun olacaktır.

Narenciye alanlarında, topraktaki zararlı patojenlerin hastalık yapıcı etkisi sonucu uçkurutan denilen, ağaçların ölümüne sebebiyet veren hastalık, narenciye ağaçlarımızı tehdit etmektedir. Üstelik bu patojenler su ile çoğalmakta, ilkbahar ve sonbahar yağışları ile de yayılarak hastalığın sağlıklı alanlara da bulaşmasına sebep olmaktadır. Uçkurutan denilen bu belanın tek sebebi topraktaki zararlı mikroorganizmalardır. Toprağın EM ile aşılanması ve ağaçlara yapraktan EM uygulanması sonucu ağaçlarımızı, topraklarımızı, ürünlerimizi kurtaracağımız gibi, sağlıklı ve kaliteli, yüksek verim almamızı da sağlamış olacağız. Bundan sonra hastalıklı ağaçlarınızı kesmeyiniz. EM ile kurtarabileceksiniz.

EM toprağın düzenlenmesini, doğal formuna ve sağlığına kavuşmasını sağlar. Hastalıklı ağaçların hastalığa karşı dirençlerinin arttığı, üstelik kaliteli ve yüksek verim verdikleri görülecektir. Ayrıca yine dallarından meyve dökülmesi sorunu da büyük ölçüde bitmiş olacaktır.

Ayrıca uçkurutan hastalığının bulunduğu narenciye alanlarındaki hastalıklı ağaçlara özel müdahale edilmelidir. Her hastalıklı ağaç için ağacın büyüklüğüne göre 0,5 litre ile 1,5 litre EM, 50-100 litre suyun içine ilave edilip, ağacın kök çevresine açılacak 1-2 metre çapındaki havuzlara dökülmelidir. Örneğin 10-15 cm. kalınlığındaki hastalıklı bir ağaç için 50-60 litre suya 0,5 litre EMa konup ağacın dip kısmında açılacak olan 1 metre çapındaki, 10 cm derinliğindeki havuza dökülür. Şayet ağacımız 20-25 cm. kalınlığında ise bu sefer de 1,5litre EMa, 100 litre suyun içine dökülüp yine ağaç dibinde açacağımız 1,5-2 metrelik havuza dökülür. Hastalıklı ağaçlara aynı zamanda yapraktan da uygulama yapılır. (Yapraktan her ağaç için yaklaşık 50-100 ml EMA 20-40 litre suyla seyreltilip uygulanır)

Yapraktan:
1. uygulama: Çiçek öncesi 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE 250 litre suya konup, ağaçlar yaprakları ve dalları ile birlikte yıkanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Çiçek dökümünden sonra 1. uygulamanın aynısı yine yapılır.
3. uygulama: Meyveler fındık iriliğine gelince 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE, 500 litre suya
Konup, yapraklar ve dallar yıkanacak şekilde uygulanır.
4. uygulama: Meyveler ceviz iriliğine gelince 3. uygulamanın aynısı yapılır.

-ÜZÜM için EM kullanımı (1000 m2 alanda)

Topraktan:
1. uygulama: Mart veya Nisan aylarında 2 litre EMa
2. uygulama: mayıs veya haziran aylarında 2litre EMa

Yapraktan:
1. uygulama: Yapraklanmanın başlaması ile birlikte 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE, 250 litre suya konup, dallar, gövde ve yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Sürgünler 15-20 cm. olunca 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE, 500 litre suya konup, dallar, gövde ve yapraklar ıslanacak şekilde uygulanır.
3. uygulama: İnce koruk döneminde 2. uygulamanın aynısı uygulanır
4. uygulama: 3. uygulamadan 15-20 gün sonra aynen 2. ve 3. uygulama gibi tatbik edilir.

-ELMA, ARMUT, KİRAZ, BADEM, ERİK, ŞEFTALİ, CEVİZ vb. gibi tüm meyve ağaçları için EM kullanımı (1000 m2 alanda).

Topraktan:
1. uygulama: mart veya nisan aylarında 2 litre EMa
2. uygulama: mayıs veya haziran aylarında 2 litre EMa.

Yapraktan:
1. uygulama: İlk yapraklanma ile birlikte 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE, 250 litre suya konup ağaçlar dalları ile birlikte yıkanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Sürgünler 10-15 cm olduğunda 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE, 500 litre suya konup, ağaçlar dalları ve yaprakları ile birlikte yıkanacak şekilde uygulanır.
3. uygulama: Meyveler küçük fındık büyüklüğüne geldiğinde aynen 2. uygulama gibi uygulama yapılır.
4. uygulama: 3. uygulamadan 15-20 gün sonra aynen 2. ve 3. uygulamada olduğu gibi uygulanır.
Not: Ağaçların kış aylarını tamamen sıkıntısız atlatmaları için eylül ya da ekim aylarında topraktan son bir kez daha EM uygulanması mükemmel olur. Ancak bu tamamen çiftçimizin kendisiyle ilgilidir. Yapmasa da olur, yaparsa mükemmel olur. Bu durum fidanlar için ve narenciye, zeytin dahil tüm ağaçlar için böyledir.

-FİDANLAR için EM kullanımı (1000 m2 alanda)

Topraktan:
1. uygulama: Ağaçlara su yürümesi ile birlikte 2 litre EMa
2. uygulama: 1. uygulamadan 1 ay sonra, 2 litre EMa


Yapraktan:
1. uygulama: ilk yapraklanma ile birlikte 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE, 250 litre suya konup fidanlar tamamen ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: 1. uygulamadan 1 ay sonra, aynen 1. uygulama gibi yapılacaktır.
3. uygulama: 2. uygulamadan 1 ay sonra, aynen 1. ve 2. uygulama gibi yapılacaktır.

Not. EM kullanılarak yetiştirilen fidanlar, ağaçlar ya da bitkilerle, EM kullanılmadan yetiştirilenleri lütfen sezon içinde ya da sonunda kıyaslayınız. Farkın büyüklüğünü göreceksiniz.

- ZEYTİNDE EM kullanımı:

EM’nin patojenleri baskı altına almasının doğrudan bir sonucu olarak, zeytinde dal kanseri olarak da adlandırılan vertisilyum solgunluğu denen, zeytin ağacı ölümlerine sebep olan topraktaki patojenlerin yarattığı zarara karşı ağaç güçlendirilmiş olur. EM, toprağı düzenleyip, doğal formuna kavuşturarak; kurumakta olan zeytin ağaçlarının yeniden dal ve tepe sürgünleri vererek kurtulmasını sağlar. Üstelik zeytin verimi ve kalitesini arttırarak, üreticinin ağacını kurtardığı gibi yüksek ve kaliteli verim almasını da sağlar. Zeytin dökülmesi, leke, mantar gibi hastalıklara karşı da ağacın direncinin arttığı dolayısıyla bu sorunların da ortadan kalktığı görülecektir. Kesinlikle EM ile tanışmadan boşu boşuna ağaçlarınızı kesmeyiniz.

Ülkemizde son yıllarda vertisilyum solgunluğu denilen hastalık nedeniyle büyük bir hızla yayılan zeytin ağaçları ölümleri ile karşı karşıyayız. Bu hastalığın da ana sebebi topraktaki zararlı mikroorganizmalardır. İlkbahar ve sonbahar yağışlarıyla yayılmakta, sağlıklı alanlara da bulaşmaktadır. Milli servetimiz olan topraklarımızı ve ağaçlarımızı tehdit etmekte, maalesef çare bulamayan insanlarımız ağaçlarını keserek büyük kayıplara uğramaktadırlar. Bundan sonra hastalıklı hiçbir ağacınızı kesmeyiniz. EM ile kurtulacaktır. EM uygulanan tüm hastalıklı zeytin ağaçları, ve hatta neredeyse tamamı kurumakla yüz yüze gelmiş ağaçlarımız dahi EM uygulaması sonucu istisnasız hepsinde de kurumakta olan dallardan ve gövdelerden yeniden çok güçlü sürgünler vermekte, zeytin ağaçlarımız kurtulmaktadır. EM uygulaması yapılan tüm ağaçlarda bu görülebilir. Bu hastalıkla mücadele için artık elinizde çok güçlü ve sağlam ürün olduğunu bilmenizi isteriz. BUNDAN SONRA LÜTFEN KURUMAKTA OLAN ZEYTİN AĞAÇLARINIZI BOŞ YERE KESMEYİNİZ. Mutlaka EM’nin gücünü deneyiniz.

Ayrıca zeytin verimi artmakta, kalitesi ve tane iriliği bakımından büyük gelişme olmaktadır. Yapraktan uygulanması sonucunda da mantar hastalığı, böcek zararlısı, benek v.b. gibi sorunlara karşı da ağacın direnci artmaktadır.

Topraktan: ( 1000 m2 alan için)

1. uygulama: Baharda (Mart, Nisan ya da Mayıs aylarında) 2-4 litre EMa

2. uygulama: Yazın ya da sonbaharda (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) aylarında 2-4 litre EMa

Yapraktan: (1000 m2 alan için )
1. uygulama: Mart, Nisan aylarında 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE, 350-400 litre suya konup, dallar ve yapraklar ıslanacak şekilde yıkanır.
2. uygulama: Çiçek nesli güvesi ilacı mücadelesinden 10-15 gün önce aynen 1. uygulamada
olduğu gibi uygulanır.
3. uygulama: Meyve tutumundan sonra Dane nesli güvesi ilacı mücadelesinden 10-15 gün önce aynen 1. ve 2. uygulamalarda olduğu gibi uygulanır.


NOT: Biz hiçbir zaman bu tarz zehir kullanımını savunmayız ve önermeyiz. Aslında EM kullanıldığında bunlara hiç gerek kalmadığını ileride sizler de anlayacaksınız. Fakat şimdilik her ihtimale karşı deyip bu alışkanlığınıza devam edebileceğiniz düşüncesiyle çiçek nesli, ya da dane nesli güvesi ilacı atmadan 15 gün evvel (zehirle karışıp yararlı bakterilerin ölmemesi için) EM kullanılmasını önerdik. Sizler bir kısım bazı alanlarınızda bu tarz zehir kullanmadan sadece EM uygulayarak neticeyi kendiniz görebilirsiniz. EM’yi deneyerek gücünü öğrenebilirsiniz.

VERTİSİLYUM HASTALIĞINA YAKALANMIŞ AĞAÇLARA ÖZEL UYGULAMA:
Ancak vertisilyum sıkıntısı nedeniyle kurumakta olan ağaçlarımıza yukarda belirtilen sağlıklı ağaçlara yapılan uygulamanın dışında özel müdahale de yapmak gerekir.
Bu tarz hasta ağaçlarımız için ağaç diplerinde ağaçların büyüklüğüne ya da gövde kalınlığına göre 10-20 cm. derinliğinde havuz açılır. (Örneğin 5-10 cm. kalınlığındaki ağaçlar için 1 m çapında, 10-20 cm. kalınlığındaki ağaçlar için 1,5-2 m çapında, 20-30 cm çapında ağaçlar için 2,5-3 m çapında gibi).
Her ağacın kalınlığı göz önüne alınarak tesbit edilen EMa miktarı uygun orandaki suyla seyreltilip bu havuzlara boşaltılır. (Örneğin 5-10 cm kalınlığındaki ağaç için 1 litre EMa 100-150 litre suyla, 10-20 cm. kalınlığındaki ağaç için 2 litre EMa 150-200 litre suyla, 20-30 cm kalınlığındaki ağaç için 3 litre EMa 300-400 litre suyla seyreltilip bu havuzlara yani ağaçların kök kısımlarına dökülür). Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta önce dökülecek toplam suyun yarısı içine EMa konmadan dökülerek toprağın ıslatılmasıdır. Toprak o suyu çektikten sonra, suyun kalan kısmına EMa ilave edilerek dökülmelidir.
Yine kökten müdahale edilen hastalıklı her ağacınıza yaprakları ve dalları da yıkayacak şekilde uygulamak kaydıyla yukardan EM uygulaması yapınız (ağacın büyüklüğüne göre ortalama 10-50 litre suya 50-250 ml EMa veya aynı miktarda EM5 + EM FPE koyup yukardan spreyleyiniz)
Zeytin alanlarımızda EM kullanım miktarları sahadaki hastalıkla orantılı olarak değişiklik
gösterebilir.

-SERALARDA EM kullanımı (1000 m2 alan için)

Buraya kadar anlatılan uygulamalar açık tarla uygulamaları içindir. Seralar için ekstra uygulmalar yapılmalıdır.

Topraktan Uygulama:
Henüz sera toprağı hazırlanırken (dikimden 10-15 gün evvel) EM verilmesi çok
faydalı olacaktır. Çünkü sera toprakları çok kullanılmaktan, aşırı kimyasal gübre yığılmalarına maruz kaldığı gibi, zehir kullanımı nedeniyle de topraktaki yararlı mikroorganizmaların büyük çoğunluğu ölmüştür. Zararlı patojenlerin istilası sonucu da nematod, fusaryum gibi ölümcül zararlılar sık görülmektedir. Seraya dikilen fideler bu nedenle çoğunlukla ölmekte, çiftçimiz sürekli fidan takviyesi yaparak masrafa girdiği gibi, emek harcamakta, zaman kaybetmektedir. Oysa EM’yi dikimden önce toprağa aşılamakla öncelikle toprağını kurtaracak ve bu tarz sıkıntılarla boğuşmayacaktır. Ancak dikimden evvel EM veremeyen çiftçimiz 1. uygulamayı dikimden hemen sonraki sulama ile de yapabilir. Her şeye rağmen EM ile başlangıçta tanışamamış olsa da, serasında EM kullanmaya başladığı andan itibaren üreticimiz kazançlı çıkacaktır.

Seralardaki ilk uygulamada 1000 m2 lik alan için 4 litre EMa verilecektir. Daha sonra sezon boyunca her 15-25 günde, 2 litre EMa. vermeye devam edecektir. EM kullanan seracının kimyasal gübreye kesinlikle ihtiyacı yoktur. Kullanmasına gerek kalmayacağını kendisi gözlemleyecektir. Seraya hayvan gübresi ya da EM kompost takviyesi (Aşağıda “EM Kompost Üretimi bölümüne” bakınız) yapılabilir ya da üretilen ürünün cinsine göre potasyum içerikli organik sıvı gübre verilebilir.

Eğer kompost yapma olanağı ya da zamanı yoksa, ve ürünün cinsi gereği belirli mikro ve makro elementlerin kullanılması gerekiyorsa, bu besin elementleri ya da iz elementleri EM ile birlikte rahatlıkla verilebilir.


Yapraktan Uygulama:

500 ml EM5+500 ml EM FPE 500 litre su dolu temiz pulvarizatöre konulup seraya her 15-25 günde bir yapraklar yıkanacak şekilde tatbik edilir. Bu uygulama aynen toprakta olduğu gibi sezon süresince devam edecektir.
Seralarda 1000 m2 lik alanda 8 aylık aralıksız, sezon boyunca kullanılan EM miktarı 50 litreyi bulmaktadır. Fakat EM kullanımı ile başkaca kimyasal ve hatta zehir kullanımına gerek kalmayacaktır. Üstelik yüksek verim ve kaliteli olmak üzere tamamen organik ürün alınacaktır. Sel baskınları ile oluşan sıkıntılarda da EM kullanarak seralarınızı kurtarabilirsiniz. Pestisit kalıntısı çıkan ürünleri yetiştiren seraların, EM kullanılması halinde, kullanımdan 10-15 gün sonra alınacak üründe artık kalıntının çıkmadığı da görülecektir.
Bugüne kadar bir sezonda seracının cebinden çıkan paranın EM kullanımı ile en az yarısı cebinde kalacağı gibi, alacağı organik ve kaliteli yüksek verim sonucu karını katlayacaktır. Korkulu rüya görmeyecektir.

TOPRAKSIZ TARIMDA EM kullanılması (1000 m2 alan için)

Topraksız tarımda bitkinin ihtiyacı olan tüm makro elementler (N, P, K), ya da mikro elementler (demir, bakır, çinko, mangan, magnezyum, bor, molibden, kobalt v.s gibi) tamamen bitkiye dışardan, tanklarda suyla seyreltilmek suretiyle verilmekte ve sürekli olarak bu işlem devam etmektedir. EM, bitkilerin tüm bu besin elementlerini daha verimli olarak bünyelerine almalarını sağlar. Bünyelerine besin elementlerini almalarını kolaylaştırır. Bitkinin daha sağlıklı olmasını sağlar. EM kullanılarak yapılacak topraksız tarımda şu neticeler alınacaktır:
Yine makro ve mikro besin maddeleri verilmelidir. Bitkiye ihtiyacı olan elementler sunulmak zorundadır. Fakat bununla birlikte EM de takviye edilmelidir. Çünkü EM içindeki bakteriler bu elementlerin tümünü bitkinin almasını kolaylaştırmaktadır. EM tamamen doğal laborant görevi ile bitki-besin-atmosfer-kök döngüsünü ayarlamış olacak, kısaca Allah’ın kendisini yarattığı şekildeki görevlerini ifa ederken bizler de topraksız tarımda mükemmel neticeler alacağız.
EM verilirken hiçbir şekilde zehirle bir araya getirilmemelidir. (Aslında tarımda zehir kullanımı tamamen yanlıştır. EM kullanılarak yapılan tarımda zehir kullanımı için yaratılan ortamın kalmadığı zaten görülecektir)
-Ayrı bir tanka her 500 litre suya 1 litre EM konarak damlamalardan verilir. (Yani, her uygulamada, 1000 m2 alan için 1 litre EM verilmesine dikkat edilecek şekilde uygulama yapılmalıdır). Ayrıca veya alternatif olarak, 1000 litre suya 1 litre EM karıştırılarak yapraktan spreylenir.
-Yapraktan ise mutlaka her 10-15 günde bir olmak üzere EM verilmesi önerilir. 400-500 litre suya 500 ml EM5+500 ml EM FPE konup 1000 m2 lik alandaki bitkiler yıkanacak şekilde ıslatılır. Bu işlem sezon boyunca devam ettirilir.

Eğer ayrı bir damlama sulama sistemi yoksa ve sadece besin elementlerini içeren sıvı ile EM verilmek zorundaysa, EM, besin elementlerini içeren sıvının 1/10000 oranında verilebilir.

EM kullanıldığında, topraksız tarımda her ne kadar kimyasal gübrelerle tarım yapılmış olsa da EM’nin kalıntıları yok eden, parçalayan etkisiyle, elde edilen ürünlerin, kalıntı ve ağır metal içermeyen, organik özelliklerdeki ürünler olacağı görülecektir. EM ile yapraktan uygulamalar sonucu da, zararlı haşerelerin gelemeyeceği, zararlı mantar hastalıklarının oluşamayacağı, fotosentezin en üst seviyeye çıkmasıyla da çok güçlü, koyu yeşil yaprakların, aşırı çiçek ve filizlenmenin, yüksek ve kaliteli verimin alındığı da görülecektir.


EM Kompost hazırlama:

EMA ile üzerine spreyleyerek (%40 - 45 nem oranı olacak şekilde(*)) muamele edeceğiniz ahır gübresi ve/veya otları üzerini koyu renk bir naylonla örterek doğrudan güneş almayan bir yerde 3-4 hafta fermantesyona bırakınız. Bu işlemi, meyve bahçelerinizde otları temizlediğinizde hemen orada bir yığın oluşturarak yapabilirsiniz. Otları toprağıyla birlikte söktünüzse, sakın toprağı ayırmaya kalkmayınız. Hepsini bir arada kompost yapabilirsiniz. Örtünün kenarları iki tuğla arasına sıkıştırılarak yığının üzerinden çok az da olsa hava geçmesi sağlanır. 15 gün sonra yığın bir kez altüst edilir. Başlangıçtan itibaren yaklaşık 3-4 hafta sonra yığının üzerinde beyaz küfler oluşacaktır. Bu beyaz küfler oluştuğunda EM Kompost kullanıma hazır demektir. 3 kısım toprak ile 1 kısım fermente olmuş ahır gübresini karıştırarak bir köşede yine üzerini aynı şekilde naylonla kapatarak 2 hafta bekletiniz. Ve kompost olarak kullanınız. Eğer toprakla karıştırmadan kullanmak isterseniz, fidanların /ağaçların kök bölgelerinden 35-40 cm uzağa gelecek şekilde fermante olmuş organik madde karışımını (EM Kompost) üst toprağa çapayla karıştırınız.

(*) Pratik Nem kontrol yöntemi: Yığını avucunuza alıp sıkınız, su çıkarsa veya akarsa, aşırı nemlidir. Kuru malzeme ilave ediniz. Avucunuzu açtığınızda, malzeme tamamen dağılıyorsa, nemi çok düşüktür. Eğer topaklanmış olarak duruyorsa ve parmağınızla dokununca dağılıyorsa, tam istediğimiz nemde demektir (%40 civarı).

Dogasever Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 11:29   #4
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Dünyadaki diğer EM projelerinden örnekler:

EM, yaklaşık 150 ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. 13 ülkede ise EM kullanımı yasalarla devlet politikası olarak benimsenmiştir. Kullanıldığı alanlar, tarım, hayvancılık, çevre ve evsel kullanımdır. Dünya’daki projelere örnek vermek gerekirse:

- Japonya’da Seto İç Denizi’nin temizlenmesi
- Elbe Nehrinde EM uygulamaları
- Pakistan’da petrol atıklarının çevreye zararsız hale getirilmesi
- Hollanda ve İngilitere’de EM kullanılarak daha uzun ömürlü ve besin değeri yüksek mısır ve ot silajı yapımı
- Mısır’da çölleşmiş arazilerin EM Kompost ile tarıma kazandırılması
- Kahire Katı Atıklarındaki koku ve sinek sorununun EM ile çözümlenmesi ve organik gübre üretimi.
- Hawai’de Hayvanat Bahçesinde EM kullanımı
- Kosta Rika’da muz üretiminde EM kullanımı, muz ağacı atıklarından kompost yapımı.
- İngiltere ve Kanada’da saz ve EM ile atıksu arıtma.
- Kenya’da gecekondu bölgelerinde caddelerden atık atıksuların zararsız hale getirilmesi ve fakir insanların yaşama kalitelerinin yükseltilmesinde. (organik atıklardan kompost üretilip, organik tarım yapılarak). EM Kenya’ya ücretsiz verilmektedir.
- Tayland’da tsunami felaketinden sonra kötü kokuları önlemek amacıyla EM kullanılmıştır.

Tüm dünyada her türlü tarım ürününün yetiştirilmesinde ve hayvancılıkta ve tavukçulukta EM yaygın olarak kullanılmaktadır.


kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 11:56   #5
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-12-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,239
Sn Kümes 14 sıra ile mesajlarnızı okumaya çalışıyorum.
2 nolu mesajda hasta ağaçalar üzrine EM FPE spreylendiğini yazmışsınız. EM=Etkin mikroorganizma ise
Bitki özü ile fermente olmuş EM nasıl spreyleniyor? Bu mikroorganizmalar sulu ortamda ölmüyor mu?
Bu mikroorganizmalar nerden tedarik ediliyor?
Yazdığınız tüm sorunlara yönelik özel mikroorganzima bulunması gerekiyor bu durumda. Doğru mu?
Bunları nerden bulacaksınız veya bulacaklar? İlgimi çekti. Teşekkürler şimdiden.

Poyrazs beğendi.
sukranayalp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:07   #6
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Bizler de ilk duyduğumuzda inanamamıştık ancak işin içerisine girdiğimizde EM nin gerçekten bir Mucize olduğuna karar verdik ve çalışmalarımıza başladık.
Türkiye de yapılan çalışmaların tarihi çok eski olmamasına rağmen kayda değer sonuçlar alınmaya başlandı.Bu da bizi iyiden iyiye heveslendirdi.
İstanbul Küçüksu Deresi,Kayseri Keykubat Gölü,Eskişehir belediyesi,Çubuk Kaymakamlığı nın Talimatı ve özellikle BOLEM olarak bizim üzerinde durmuş olduğumuz Kümeslerden kaynaklanan Kötü Kokunun önlenmesi ve Altlığın Organik Gübreye dönüştürülmesinde EM nin sağladığı faydalar şu ana kadar ki başarılarımızdır.
Önümüzdeki aydan itibaren Bolu da EM ile yetiştirilmiş bitkiler ile Doğal Arıtmaya da başlayacağız.
Anlatacak ve paylaşacak o kadar çok şeyimiz var ki......
Alın size bir örnek : http://www.scdworld.com/shop/product...duct_id=010101
Her zaman ve her konuda olduğu gibi yine Avrupa ve Amerikanın gerisinde kaldık.İnsanlar EM yi içmeye başlayalı o kadar uzun zaman oldu ki....

kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:12   #7
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi sukranayalp Mesajı Göster
Sn Kümes 14 sıra ile mesajlarnızı okumaya çalışıyorum.
2 nolu mesajda hasta ağaçalar üzrine EM FPE spreylendiğini yazmışsınız. EM=Etkin mikroorganizma ise
Bitki özü ile fermente olmuş EM nasıl spreyleniyor? Bu mikroorganizmalar sulu ortamda ölmüyor mu?
Bu mikroorganizmalar nerden tedarik ediliyor?
Yazdığınız tüm sorunlara yönelik özel mikroorganzima bulunması gerekiyor bu durumda. Doğru mu?
Bunları nerden bulacaksınız veya bulacaklar? İlgimi çekti. Teşekkürler şimdiden.
EM hali hazırda sıvı formda bulunuyor.EM nin içeriğinde,doğadan toplanarak özel koşullarda üretilmiş başlıca Laktik Asit bakterileri,fotosentetik bakteriler ve mayalar ile toplam 82 çeşit mikroorganizma bulunmaktadır. ve kesinlikle genetik müdahale görmemiştir.

kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:14   #8
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi sukranayalp Mesajı Göster
Sn Kümes 14 sıra ile mesajlarnızı okumaya çalışıyorum.
2 nolu mesajda hasta ağaçalar üzrine EM FPE spreylendiğini yazmışsınız. EM=Etkin mikroorganizma ise
Bitki özü ile fermente olmuş EM nasıl spreyleniyor? Bu mikroorganizmalar sulu ortamda ölmüyor mu?
Bu mikroorganizmalar nerden tedarik ediliyor?
Yazdığınız tüm sorunlara yönelik özel mikroorganzima bulunması gerekiyor bu durumda. Doğru mu?
Bunları nerden bulacaksınız veya bulacaklar? İlgimi çekti. Teşekkürler şimdiden.
EM ve diğer çeşitleri bizim elimizde mevcut ve 3 senedir yaptığımız gibi hemen size de ücretsiz numune gönderebiliriz.
Daha ayrıntılı bilgiyi; www.emro.co.jp/English ve www.emturkey.com dan da edinebilirsiniz.

bezginkuh beğendi.
kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:27   #9
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
EM yi anlatmaya devam etmek istiyorum.Çok kısa başlıklar ile EM ile neler yapılabileceğinden bahsedeceğim ve ilgili arkadaşlara detayları da açıklayabilirim.

Japonya’da Seto İç Denizi’nde EM ile Temizlenmesi amacıyla yapılan uygulamalarda yararlı etkilerin görülmesi ilk altı ay içinde gerçekleşmiştir. Sanayi, Hükümet, Üniversiteler ve Yurttaşların Katılımıyla Başarılan Sektörler arası bir Projedir. Proje uygulanmadan önce deniz kirliliği kırmızı yosunlarla kendini gösteriyordu. Kötü kokan 1 metre derinliğinde bir çamur oluşumu vardı. EM aktif, EM Çamur topları ve EM seramik kullanılmıştır.

EM uygulamaları sonucunda kıyıda oluşan 70 cm derinliğindeki çamur tabakası yok oldu . Kıyıya yakın bölgelerde Yumurta Midyelerinde (Fulvia Mutica) büyük artış görüldü. Şekil 1 de görüldüğü üzere EM uygulamalarının başladığı 1998 yılından itibaren su ürünleri verimlerinde denizdeki kirlenmenin azalmasıyla birlikte artış gözlenmektedir


Denizde yaşayan canlıların artışına bağlı olarak Uchuira Körfezi’nde çamur 1 metre azaldı. Uchiura Körfezinde yoğun biçimde yeşil laver (deniz yosunu) ve mükemmel Sugassum spp görülmeye başlandı. 2003 ve 2004’de, Utsumi’deki Crescent Plajı’nda Deniz tarağı (clam) (Ruditapes Philippinarum) ortaya çıktı. Deniz suyunda görünürlük 4,5 metreye yükseldi. (Hakozaki Limanı, Şubat 2004).

Gaziefe beğendi.
kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:30   #10
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
EM, 1980’li yılların başında Japonya’nın Okinawa kentinde Prof Dr Teruo Higa tarafından geliştirilmiştir. Temel olarak üç mikroorganizma grubundan oluşmaktadır: Laktik asit bakterileri, fototropik bakteriler, mayalar. EM, çevre, hayvancılık ve tarım alanlarında kullanılmaktadır. Bugün EM, yeryüzüyünde yaklaşık 150 ülkede kullanılmaktadır ve 13 ülkede EM kullanılması yasalarla devlet politikası olarak benimsenmiştir.

Bu raporda, son iki yılda Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan başlıca çevre, tarım ve hayvancılık projeleri ele alınmakta ve çevre, tarım ve hayvancılıktaki kullanım şekilleri hakkında bazı genel bilgiler verilmektedir.

Doğada organik maddeler kendi haline bırakıldığında aerobik mikroorganizmalarca uzun bir süre içinde parçalanmaktadır. Ancak bu basit bileşiklere parçalanma olayı oksidasyon yoluyla olmaktadır. Doğal olarak, oksidasyon yoluyla, bir başka deyişle pütrifikasyon (kokuşma) yoluyla parçalanma neticesinde hidrojen sülfit, amonyak, merkaptanlar gibi çevreyi son derece rahatsız eden gaz bileşikleri açığa çıkmakta ve çevreyi son derece rahatsız etmektedir.

Organik maddelerin (gerek karada gerekse su içinde) oksidasyon yoluyla parçalanması şart değildir. Bir diğer yol da fermentasyondur.

EM, organik maddelerin fermentasyon yoluyla parçalanmasını teşvik eder. Bunun neticesinde:
• Organik maddeler daha kısa sürede kompostlaşır (mineralleşir) kullanılacak hale gelir (EM kullanılan gübre hemen tarlaya atılabilir ama en iyisi olgunlaşma için 4-6 hafta beklemektir)
• Koku yapan gazlar yerine, antioksidan maddeler, mineraller, vitaminler, biyolojik aktif maddeler içerir ki, buınlar su havzalarında ekolojik yaşamı destekler toprakta ise bitkiler için yararlıdır.
• Sinek oluşumunu en aza indirir.
• EM mikroorganizmaları doğadaki kimyasal maddeleri (pestisit kalıntıları ve diğer zararlı kimyasal maddeler) parçalar, zararsız hale getirir.
• Hayvan barınaklarında daha hijyen koşullar oluşturur ve rahatsız edici gazlar olmadığından hayvanların rahat nefes almalarını ve patojenlerden arınmış bir ortamda yaşamalarını sağlar. Mastitis vakalarını yok denecek düzeye indirir. Barınaklardaki ve hayvanlar üzerindeki kene ve pire sayısını yok denecek kadar azaltır.
• Çöplüklerin kokudan ve sinekten arınmasını ve organik çöplerin kısa sürede kompostlaşmasını sağlar. Çöp süzüntü sularını çevreye zararsız hale getirir.
• Dibinde zamanla organik kaynaklı çamur birikmiş dere ve göllerin temizlenmesini sağlar, bu su havzalarından çevreye yayılan kötü kokuları ortadan kaldırır.

kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:30   #11
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
-Bitkilerde filizlenmeyi, çiçeklenmeyi, meyve vermeyi ve olgunlaşmayı teşvik eder.

-Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirir ve topraktaki patojenleri ve zararlıları (haşeratı) bastırır.

-Tarımsal ürünlerin fotosentez yapma kapasitesini yükseltir.

-Daha iyi filizlenmeyi ve bitki büyümesini garanti eder

-Organik maddenin gübre olarak verimliliğini artırır.

-Tarımsal ürünlerin verimliliği ve kalitesini artırır.

kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:33   #12
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Projenin adı:
Zeytinyağı atıksularında (karasu) koku giderme

Projenin Türü:
Çevre

Proje Yeri:
Kalkan - ANTALYA

Sorun:
Kötü koku

Çözüm:
3 defa EM uyguladıktan sonra sorun çözümlendi

Yorumlar:
Turistik bir bölge olduğu için yaz gelince kötü kokular yörede yaşayanları rahatsız ediyordu. İlk defa fabrika sahipleri koku konusunda bir şey yaptılar. Atığın tamamı havuzda biriktirildiği için ve zeytin sezonu geçince yeni atık ilave edilmediğinden sürekli EM kullanımı gerekmemektedir yalnızca sezonluk kullanım yeterli olmaktadır.


Projenin adı:
Kesmievi Atıksu Arıtma

Projenin Türü:
Çevre

Proje Yeri:
ANTALYA

Sorun:
Kötü koku, Atıksuda yüksek oranda kirlilik (Yüksek KOİ, BOİ ve AKM değerleri)

Çözüm:
Uygulama kesimevi binasının içinde ve atıksu kanallarına EM spreylenerek yapıldı. 1:20 oranında suyla seyreltilmiş EM aktif kullanıldı. 3 defa uygulandıktan sonra kötü koku problemi çözüldü ve yaklaşık 4 ila 6 hafta içinde de atıksudaki kirlilik parametreleri istenilen düzeye indi.

Yorumlar:

Kesimevi atıksuları organize sanayi sitesi içindeki merkezi arıtma tesisine gitmektedir. Kesimevi atıksularının KOİ’si 20,000 mg/l idi. EM uygulamasıyla 1700 mg/l’ye indi. Merkezi Arıtma Sistemi KOİ değeri 4000 mg/l ve altındaki altıksuları kabul etmektedir. Ayrıca, kötü kokular yok olduğundan kesimevi çalışanları da uygulamadan son derece memnun kalmıştır


Projenin adı:
Afyon Alkoloidleri Fabrikası Atıksuyu

Projenin Türü:
Çevre

Proje Yeri:
AFYON

Sorun:
Kötü koku, yüksek KOİ, BOİ ve AKM değerleri

Çözüm:
Atıksuyun debisi 350 m3/gün’dür. EM uygulaması, atıksu biyolojik reaktöre girmeden önce 3 gün kaldığı dengeleme tankında gerçekleştirildi. Uygulama başladıktan sonra 10 gün içinde kötü koku sorunu çözüldü. Atıksuyun KOİ değeri 20,000 mg/l’nin üzerindeydi. Bu değer, bir ay içinde 390 mg/l’ye indirildi. Atıksuyun fabrikadan çıkış sıcaklığı 35 ila 40 derece C arasındadır.

Yorumlar:

Fabrika atıksu tesisinin kapasitesini 1000 m3/gün’e çıkardığından şimdi yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa etmektedir. Ayrıca, yeni atıksu tesisinde de EM kullanılacaktır.


Projenin adı:
Istanbul Küçüksu Deresi’nde Koku giderimi ve İyileştirme

Projenin Türü:
Çevre

Proje Yeri:
Istanbul

Sorun:
Kötü Koku

Çözüm:
Dere evsel atıklarla son derece kirlenmiş durumdaydı. Istanbul Belediyesi’nin 2006 yazı ortasında Küçüksu Plajı’nı açmasından sonra plajı kullanan vatandaşlar yanı başındaki Küçüksu Deresi’nden gelen kötü kokulardan şikayet etmeye başladılar. Belediye, derenin temizlik işini almış olan firmaya kötü kokuları halletmesi için talimat verince, müteahhit firma Naturem’e başvurarak deredeki kötü koku sorununu EM ile çözmesini istedi. 3 haftalık bir uygulamadan sonra kötü koku sorunu çözüldüğü gibi, derenin suyunda gözle görülür bir iyileşme gerçekleşti.

Yorumlar:

Eskiden aşırı organik yük dolayısıyla oksijeni tükendiği için hiçbir canlının yaşayamadığı suda sadece 4 hafta sonra denizden gelen binlerce balık yaşamaya başlamıştır! Dereye bugüne kadar 8200 litre EM uygulanmıştır ve daha 6800 litre daha uygulanacaktır. Derede ekolojik denge kurulduktan sonra da ayda bir 500 ila 1000 litre bakım dozu uygulanacaktır.

K4GE ve Anadolu2019 beğendi.
kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 12:39   #13
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Projenin adı:
Limon ağaçlarında Mal Secco hastalığının önlenmesi

Projenin Türü:
Tarım

Proje Yeri:
MUGLA

Sorun:
Limon ağaçlarında Mal secco hastalığına Phoma tracheiphila adlı bir mantar neden olmaktadır. Bu mantar önceden Deuterophoma tracheiphila olarak bilinmekteydi. Bu hastalık özellikle ülkemizde büyük sorun yaratmaktadır ve çözümsüz olduğu için sağlıklı ağaçları korumak amacıyla her yıl binlerce hastalıklı limon ağacı kesilmektedir.

Çözüm:
Hasta ağaçlar üzerine EM FPE (bitki özüyle fermente olmuş EM) spreylendi. EM FPE bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırmaktadır. Spreylenen ağaçlarda hastalığın önüne geçildi ve ağaçlar vejitatif büyümeye devam etmeye başladı.

Yorumlar:
Şimdiye kadar bu hastalığı kontrol etmenin tek yolu ya ağaçları kesmek ya da fazla etkili olmasa da kimyasal ilaç kullanmaktı. EM ile ağaç sadece hastalığı durduracak dirence ulaşmakla kalmadı, hastalık durduktan sonra büyümeye devam etti. TRT 3’deki “Bu Toprağın Sesi” programında bu konu da ele alındı.Projenin adı:
Serik-Antalya koşullarında organik greyfurt üretiminde yeşil gübre, zeytin prinası ve EM çalışmaları

Projenin Türü:
Tarım

Proje Yeri:
SERİK - ANTALYA

Sorun:
Verim ve greyfurt ağaçlarının hastalıklara karşı direncinin artırılması.

Çözüm:
Bu projede, organik greyfurt ağaçlarında yararlı etkisini görmek amacıyla yeşil gübre, zeytin prinası ve EM kullanılmıştır.

Yorumlar:
Bu proje Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve BATEM (Batı Akdeniz Tarım Arşatırmaları Enstitüsü) işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Proje Lideri Yüksek Ziraat Mühendisi Zeynep Eryılmaz’dır. Araştırmada yeralan diğer araştırmacılar: Bilge GÖLÜKÇÜ, Prof Dr. Lami KAYNAK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet EŞİTKEN, Cevdet Fehmi OZKAN, Nejla CELIK, Emine TOPUZ, İlyas TEKSAN’dır.

Proje Özeti:

Ekolojik tarım hem Türkiye’de hem de dünyada gittikçe önem kazanmaktadır. Bunun nedeni düşünülmeden bol miktarda kullanılan kimyasal gübre ve pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılmış olmasıdır. Ayrıca, Türkiye’de koşullar organik üretime çok uygun olduğundan bu üretim şeklinin Türkiye’de artmasını beklemekteyiz.

Toplam turunçgiller üretiminin %87’si Akdeniz’de, %12’si Ege Bölgesi’nde ve küçük bir bölümü de Batı Karadeniz Bölgesindedir. Turunçgiller her ne kadar elma ve üzümden sonra Türkiye’de çok üretilen üçüncü meyve olsa da, ihracatta birincidir.

Türkiye’de bitki besleme konusunda yeterince araştırma yoktur. Daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu proje bu talebi karşılama amacını gütmektedir ve ekolojik üretimde Etkin Mikroorganizmaları, yeşil gübreyi, zeytin kekini, yumuşak kaya fosfatını kullanma olanaklarını araştıracaktır. Ayrıca bu araştırmada, ekolojik üretimin teknik ve ekolojik yanları da, kimyasal maddelerin kullanıldığı geleneksel üretimle karşılaştırılarak değerlendirilecektir.Projenin adı:
Eskişehir Belediyesi Park ve Bahçeler

Projenin Türü:
Bahçecilik

Proje Yeri:
ESKİŞEHİR

Sorun:
Toprak veriminin artırılması

Çözüm:
EM Belediye’nin park ve bahçelerinde, ağaç ve çiçek yetiştirmede EM kullanımı.

Yorumlar:
Geçen yıl ve bu yıl 40,000 litre EM aktif kullanılmıştır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaç ve çiçeklerinin sağlıklı olması konusunda EM’nin gösterdiği performanstan son derece memnundur ve bunu belirten bir de referans yazısı vermişlerdir.

Anadolu2019 beğendi.
kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 13:28   #14
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Diğer Tarımsal Projeler:

Yukarıdaki projelerden başka EM’yi, domates, salatalık, biber, buğday ve ayçiçeği dahil birçok ürünün tarımsal üretiminde başarıyla kullanmış bulunuyoruz. Tarımsal üretimde fusaryum ve nematoda karşı bitkilerin direncini artırdığını gözlemledik.

Önümüzdeki 5 yıl için odaklanacağımız başlıca proje konuları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

- Aşırı kirlilikten ötürü ekolojik dengesi bozulmuş göl ve akarsuların temizlenip ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesi. Türkiye’deki bazı göl ve akarsularda EM uygulamayı planlıyoruz. (EM’nin su havzalarında ekolojik dengeyi nasıl tesis ettiğini anlamak için EK 6’ya bakınız)
- Bazı belediyelerle işbirliği içinde çöp depolama alanlarında EM uygulaması.
- EM ve su bitkilerini (sazlar) kullanarak küçük yerleşim birimleri için (en fazla 5000 nüfuslu) doğal arıtma sistemleri kurulması. Bu konuda ayrıntılı bilgi için www.dogalarıtma.com adlı web sitesine bakınız.

Tarım Bakanlığı bu projeyi başlatmış, proje 40 kadar köyde uygulandığı halde, bitkiler başka sulak alanlardan sökülüp buralara dikildiği için proje pek başarılı olamamıştır. Büyüdükleri sulak alanın koşullarına adapte olmuş bitkiler, yeni ortamlarına alışamamakta ve ancak toplam kapasitelerinin %20’si kadar arıtma yapabilmektedir. Biz bu projeye EM’yi de dahil ederek gerçekleştireceğiz. Ayrıca, su bitkilerini sera ortamında EM kullanarak yetiştirip, dikildikleri ortama kolayca adapte olmalarını sağlayacağız.

- Hayvansal ve bitkisel atıkları kullanarak EM ile organik gübre üretilmesi.
- EM’nin hayvancılıktaki kullanımının tüm Türkiye çapında yaygınlaştırılması.


Dünya’dan haberler: Birleşmiş Milletler projesi, Pakistan’da
petrol rafineri çamurlarının biyoremediasyon yöntemiyle EM
kullanılarak çevreye zararsız hale getirilmesi ve gübre üretilmesi

Lahor’daki EM Research Organisation (EMRO) ile
National Cleaner Production Centre’ın, rafineri çanurlarını
güvenli bir şekilde bertaraf etmnek amacıyla başlattıkları
ve Birleşmiş Milletler’in finansal olarak desteklediği proje
başarıyla tamamlanmış bulunmaktadır. Rawalpinti’deki
Attock Refinery Limited Şirketi’nin tessilerinde
gerçekleştirilen araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
Birinci aşamada, ağır ve geleneksel atıksu arıtma
yöntemleriyle arıtılması zor hidrokarbonlar içeren yağlı
çamura, EM ürünleri uygulanmıştır. Sadece 43 gün içinde
çamurun özelliklerinde büyük değişiklikler gözlenmiş ve
çamur çevreye zarar vermeyecek hale getirilmiştir.
Araştırmanın ikinci aşamasında ise, bu EM ile işlenmiş
olan aynı çamur, 50:50 topraklar karıştırıldıktan sonra bu
karışıma soğan ekilmiş ve üretilen soğanın tüm kalıntı
anlizleri yapıldığında, kalıntı elementleri açısından Dünya
Sağlık Teşkilatının öngördüğü kalıntı miktarlarından pek
farklı olmadığı ve insani tüketimine uygun olduğu
ispatlanmıştır.

Anadolu2019 beğendi.
kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 13:32   #15
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Evet, gerçekten inanılması güç ama EM nin yaptıklarından sadece birkaç örnek bunlar.

Lütfen şaşırmayın.EM ile daha sağlıklı bir hayat ve çevre.
EM nin en büyük sıkıntısı UCUZ olması.Bu kadar geniş bir alana hitap eden bir ürün, maalesef çok ucuz.
İnsanlarda ki genel kanı, '' Pahalıdır vardır bir hikmeti,ucuzdur vardır bir illeti''
EM bu kanıyı altüst etmek için çalışmalarına ara vermeden devam edecek...

Anadolu2019 beğendi.
kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 16:09   #16
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,923
Galeri: 90
İkili iletişimler tabii mümkün ama forum olarak bunun duyusunun forumdan olmasına sıcak bakmıyoruz. Sorusu olan arkadaşlar burada sormalı ve cevaplar burada yer almalı... Bu yüzden son mesajınızı sildim.

Ancak böyle, daha çok kişe aynı anda ulaşmak mümkün olabilir...

Bir de farklı konulara bu sayfanın linkini vermenize gerek yok. Merak etmeyin arkadaşlar genel olarak forumun bütün bölümlerine göz atıyor.

Daha açıklayıcı olması için konunun adını genişletiyorum önerinizi yazabilirsiniz.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 16:17   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
http://www.emturkey.com/

linkine de bir göz atın..

EM1

EM1 bütün EM ürünlerinin başlangıç hammaddesidir. 1 ya da 10 litrelik plastik ambalajlarda piyasada bulunmaktadır.EM5 (EM ile fermente edilmiş çözeltiler)

EM5; sirke, alkol, melas ve EM1 ile fermente olmuş bir karışımdır.

Bitkilerin direncini artırarak hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirir ve spreylenerek uygulanır.EM ile Fermente Edilmiş Bitki Özü (EM-F.P.E.)

EM ile fermente edilmiş bitki özü, melas ve EM1 ile fermente edilmiş yabancı ot karışımıdır. Bitkilerin direncini artırarak hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirir ve tek başına ya da 50:50 oranında EM5 ila karıştırılıp spreylenerek kullanılır.EM BUKAŞİ (EM ile fermente olmuş organik madde)

"Bokashi", "Fermente olmuş organik madde" anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. Organik madde (buğday kepeği, pirinç kepeği, yağ keki, balık unu vb.) fermente edilerek yapılır. Bukaşi normal olarak toz ya da granül şekilde bulunur. Bukaşi, Japon çiftçiler tarafından, toprağın mikrobiyel çeşitliliğini artırmak ve bitkilere besin maddesi sağlamak amacıyla geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bukaşi, geleneksel olarak, buğday veya pirinç kepeği gibi organik maddeler, ormanlardan ve dağlardan toplanan ve içinde çeşitli mikroorganizmalar içeren topraklarla fermente edilerek üretilegelmiştir.

Bununla birlikte, EM Bukaşi, orman ya da dağ toprağı yerine EM ile fermente edilmiş organik maddedir. Bu yüzden, EM Bukaşi, topraktaki etkin mikroorganizmaların artırılması için önemli bir ilave maddedir.EM KompostHerhangi organik madde karışımı C/N oranı 15-30 olacak şekilde karıştırılıp, üzerine nem oranı %40 ila 50 olacak şekilde EM ilave edilerek 3-4 hafta havasız ya da havalı bir ortamda fermente edilerek üretilir. Kimyasal gübre ihtiyacını birinci yıl %50, ikinci yıl %75 azaltır. Üçüncü yılda kimyasal gübre kullanmaya gerek kalmaz.EMXEMX insanlar için üretilmiş antioxidan maddeler ve çeşitli vitaminler içeren bir EM içeceğidir. Mango ve Papaya meyveleri EM ile fermente edilerek hazırlamıştır. Koruyucu probiyotik olarak hergün 5 ila 10 ml alındığında, vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek çeşitli hastalıklara karşı direnci artırır.

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 22:06   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Sn kumes14 ve sevgili denizakvaryumu,

Bence bu başlığın devamında, kumes14'ün, detaylı yönlendirici açıklama yapmadan, sadece bir linkin ratingini artırmaya çalışırcasına, teaser (meraklandırıcı reklam türüne ilişkin sektörel tabir) içerikli mesajı uygun olmamış.

Yöneticilerden silinmesini talep edeceğim.
Tabii, sonrasında da benim bu mesajımın...

denizakvaryumu ise bence o uzun açıklamaları kopyalayıp yapıştırmak yerine, bahsi geçen ürünün tanıtım ve reklamının yapıldığı o konu başlığındaki sadece 2 numaralı mesajdan alıntı yapmış olsa idi; ki orası da şu şekildedir, limon ağaçları ile ilgili proje uygulamasına ilişkin olanı- bu konu başlığındaki dertlerin çözümlenmesi çabasına yönelik olarak daha doğru olurdu bence.

-----------------------------
Projenin adı:
Limon ağaçlarında Mal Secco hastalığının önlenmesi

Projenin Türü:
Tarım

Proje Yeri:
MUGLA

Sorun:
Limon ağaçlarında Mal secco hastalığına Phoma tracheiphila adlı bir mantar neden olmaktadır. Bu mantar önceden Deuterophoma tracheiphila olarak bilinmekteydi. Bu hastalık özellikle ülkemizde büyük sorun yaratmaktadır ve çözümsüz olduğu için sağlıklı ağaçları korumak amacıyla her yıl binlerce hastalıklı limon ağacı kesilmektedir.

Çözüm:
Hasta ağaçlar üzerine EM FPE (bitki özüyle fermente olmuş EM) spreylendi. EM FPE bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırmaktadır. Spreylenen ağaçlarda hastalığın önüne geçildi ve ağaçlar vejitatif büyümeye devam etmeye başladı.

Yorumlar:
Şimdiye kadar bu hastalığı kontrol etmenin tek yolu ya ağaçları kesmek ya da fazla etkili olmasa da kimyasal ilaç kullanmaktı. EM ile ağaç sadece hastalığı durduracak dirence ulaşmakla kalmadı, hastalık durduktan sonra büyümeye devam etti. TRT 3’deki “Bu Toprağın Sesi” programında bu konu da ele alındı.

--------------------

Kaldı ki, son soruların içeriğine ilişkin bir tanımlama ve yardım unsuru da bulunmamaktadır kumes14'ün bu konu başlığındaki yukarıdaki cevabında.

Limon ağacında sorun yaşayan üyemizin tarifi ile ilgili olmadan, kumes14'ün doğrudan kendi ürününe yönelik tanıtım fırsatı yaratma çabasına alet olmuştur sevgili denizakvaryumu zannımca.

Saygılarımla

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 22:13   #19
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Sevgili malina,

Şu bağlantıdaki mesajımı dikkat ve değerlendirmelerinize sunmak isterim.

Teşekkürlerimle...

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 22:31   #20
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
sonuçta tüm yazılanlar ürün tanıtımı için reklam da olsa bu ürünler şimdiye kadar duymadığım okumadığım ama sonuçta yararı çok büyük ürünler...tabi yazılanlar doğruysa...

sanki sihirli bir üründen söz ediliyor ancak uygulamalar adıyla adresi ile veriliyor yani doğruluğu denetlenebilir.

Bence sitenin amacıyla da örtüşen süper ürünler...iyiki haberim oldu...

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 22:38   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
merak ettiğim husus ise benim gibi salonunda balkonunda 5-10 çeşit süs bitkisi vs.olanlar için kırmızı örümcek-yaprak biti-pamuklu bit-yaprak kenesi-mantar -virüs gibi hastalıkların ve zararlılara karşı amatör bitki severlerin kullanımına uygun bir EM ürünün olup olmadığı...

Varsa adıyla sanıyla yazıp ,yararlarını belirtirseniz sevinirim.

hepgül beğendi.
denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-04-2007, 09:54   #22
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi lerdemir Mesajı Göster
Sn kumes14 ve sevgili denizakvaryumu,

Bence bu başlığın devamında, kumes14'ün, detaylı yönlendirici açıklama yapmadan, sadece bir linkin ratingini artırmaya çalışırcasına, teaser (meraklandırıcı reklam türüne ilişkin sektörel tabir) içerikli mesajı uygun olmamış.

Yöneticilerden silinmesini talep edeceğim.
Tabii, sonrasında da benim bu mesajımın...

denizakvaryumu ise bence o uzun açıklamaları kopyalayıp yapıştırmak yerine, bahsi geçen ürünün tanıtım ve reklamının yapıldığı o konu başlığındaki sadece 2 numaralı mesajdan alıntı yapmış olsa idi; ki orası da şu şekildedir, limon ağaçları ile ilgili proje uygulamasına ilişkin olanı- bu konu başlığındaki dertlerin çözümlenmesi çabasına yönelik olarak daha doğru olurdu bence.--------------------

Kaldı ki, son soruların içeriğine ilişkin bir tanımlama ve yardım unsuru da bulunmamaktadır kumes14'ün bu konu başlığındaki yukarıdaki cevabında.

Limon ağacında sorun yaşayan üyemizin tarifi ile ilgili olmadan, kumes14'ün doğrudan kendi ürününe yönelik tanıtım fırsatı yaratma çabasına alet olmuştur sevgili denizakvaryumu zannımca.

Saygılarımla

Merhaba;
Öncelikle EM ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz.

EM nin ticari bir ürün olduğu kesindir.Yani para ile satılıyor.Bu sitedeki insanların büyük bir kısmıda, bu tarz ürünlerin para ile satın alınabildiğinin farkına varacak kadar eğitimli insalar olduğunu düşünüyoruz.
Forum da yer alan mesajlarımıza dikkat ederseniz henüz EM ile ilgili bir fiyat açıklanmadı.Hatta isteyene belirli miktarda ürünüde PARASIZ olarak göndereceğimizi ifade ettik.
Bu forum ortamını seçmemizin sebebi, Japonya başta olmak üzere dünyanın 150 ülkesinde kullanılan ve 13 ülkenin de milli politikasında yer alan bir ürünün, amatör ruh ile evlerinde bitki yetiştiren insanlara tanıtmak idi.
Limon ağacında ki EM nin başarısı, yıllardır çözülemeyen bir hastalığın EM ile yenilmiş olmasını açıklamak idi.Bahse konu olan link te ki hastalık,EM nin başardığı ile farklı olabilir.Bizce önemli olan EM nin üstesinden geldiği problemi yaşayan **** yaşayacak olan değerli forum kullanıcılarına bilgi aktarmaktı.
Amacımız,reklamdan daha önemli olan, dünya da birçok dalda kabul görmüş,değişik laboratuvarlar ve sertifikasyon kuruluşlarından izinler almış bir ürünü siz kullanıcılara duyurmak idi.
Üzerinde durmuş olduğumuz diğer bir husus ise, anlattığımız başarıların tamamının tescilli olmasıdır.Yazdıklarımızın iddia olmadığını kanıtlamak için birçok link vermiştik.Amacımız,ratingi arttırmak değil,eğitimli ve bilinçli insanların bu linklerden faydalanması idi.
Keşke sizde biraz merak edip kaynakları araştırmış olsaydınız.Hatta,verdiğimiz linklere girip EM yi yakından tanısaydınız eminiz ki ortaya çıkacak sonuç bizleri üzmeyecek bir sonuç olacaktı.
EM her yönü ile araştırmaya,belgelendirilmeye hazırdır.
Göstermiş olduğunuz ilgi için tekrar teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dileriz.
EM TÜRKİYE

kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-04-2007, 10:03   #23
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Red face

Sayın Denizakvaryumu;
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum.EM kullanıcılarının büyük bir çoğunlu sizin gibi evde balkonda hobi bahçeleri oluşturan insanlardan oluşuyor.
Hatta hobi bahçesi ile de kalmayıp EM yi tüm hayatlarına alıyorlar.Temizlikten tutun,çöplerini bile kompost olarak gübreye dönüştürüp,saksılarında **** bahçelerinde değerlendiriyorlar.Okinawa da belediye tarafından değişik noktalarda ücretsiz olarak dağıtılan EM,ayrıca yine Okinawa da bulunan eski adı Sheraton olan 5 yıldızlı otelde her aşamada kullanılıyor.EM nin her aşamada kullanılması sonucu ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor.
Otel e ait septik tank tan çıkan su Hollanda Agriton firmasının sahibi tarafından bardağa doldurulup içiliyor.
Evinizde birçok alanda kullanabileceğiniz EM varyasyonlarının bir kısmı Türkiye de var.Olmayanları ise zaten siz kendiniz EM1 ile evinizde yapıyorsunuz.
Bu şu demek,minimum ürün maksimum fayda.
Detaylı bilgileri bulabileceğiniz adresleri biliyorsunuz.Tekrar vermek istemiyoruz malum TEASER olmasın.
Saygılarımızla
EMTÜRKİYE

kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-04-2007, 10:13   #24
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2007
Şehir: Bolu
Mesajlar: 42
Eğer arzu ederseniz vereceğiniz adrese kullanabileceğiniz ürünlerden ücretsiz olarak gönderebiliriz.
Paket içerisinde kullanımını da anlatırız.
Hatta daha iyisini yapalım, site yöneticilerine gönderelim.Onlar dağıtımını belki yaparlar.Böylece daha çok kullanıcıya ulaştırabiliriz.
Saygılarımızla;
EMTÜRKİYE

kumes14 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-04-2007, 10:47   #25
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Ben şüpheci bir insanımdır ama verdiğiniz örnekler ve siteler fazlasıyla tatmin edici.Türkiye, başta arıtma olmak üzere bu ürünü acilen kullanmalı hatta Devlet tarafından bu ürünün kullanılması teşvik edilmeli...derim

Şimdiye kadar bu ürünün Türkiye de duyulmamış olması bana ilginç geldi.

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-04-2007, 21:24   #26
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
Merhaba;
Öncelikle EM ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz.
İlgilenmedim; (bence) kuru ve soğuk, profesyonel olmaya çalışan bir his uyandıran bir iletişimci repliği yazmışsınız.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
.Bu sitedeki insanların büyük bir kısmıda, bu tarz ürünlerin para ile satın alınabildiğinin farkına varacak kadar eğitimli insanlar olduğunu düşünüyoruz.
Hafife alan, alaycı bir üslup sezinlediğim ifadenizin aksine; "büyük bir kısmı" değil, hiç şüphesiz "hepsi" şeklinde algılamak istiyorum.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
Forum da yer alan mesajlarımıza dikkat ederseniz
Etmedim, niye edeyim ki; sizin tüm mesajlarınızı mı takip edeceğim? Ben sadece bu konu başlığında yazdığınız mesaja ve sadece o mesajdaki linkte neleri nasıl yazdığınıza baktım öncelikle; kaldı ki asıl dikkate aldığım mesele de bu başlıkta limon yetiştiren üyelerimizin yardım taleplerine karşı yaklaşımınızdı. Ya da benim tarafımdan algılanan yaklaşımınızdı demem daha hakkaniyetli olur sanırım.

Zira "yardım" niyetinden çok, "reklam" niyetine odaklanmış bir izlenim edindim. "Tepkim" ve itirazım sadece buna.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
Hatta isteyene belirli miktarda ürünüde PARASIZ olarak göndereceğimizi ifade ettik.
"Siz" kaç kişisiniz de "ettik" diyorsunuz?
Yoksa, çoğul kişi ekinin Türkçenin güzelliklerinden biri olan etkilerinden birini mi hususiyetle ifade ediyorsunuz?

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
... bir ürünün, amatör ruh ile evlerinde bitki yetiştiren insanlara tanıtmak idi.
Bu söyleminiz bana hiç "samimi" gelmiyor. Aynen, gönderilecek sms geliri ve reklam hasılatından ağzının suyu akan yarışmavari kepazeliklerin yapımcılarının "Türkiye'ye yeni starlar sunmak istiyoruz" demeleleri gibi bir his yarattı bir an bende.[/QUOTE]

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
Limon ağacında ki EM nin başarısı, yıllardır çözülemeyen bir hastalığın EM ile yenilmiş olmasını açıklamak idi.Bahse konu olan link te ki hastalık,EM nin başardığı ile farklı olabilir.
Forumumuzdaki hassasiyetlerden biri olan, karşılıksız yardım düsturuna çok aykırı bir biçimde, sizin de itiraf ettiğiniz gibi; üyemizin sevgili limonundaki hastalık sizin öncelikli konunuz değil; onu teşhis için bir yorum ve katkınız bile yok.
NE DEMEK üyemizin bahsettiği HASTALIK ÜRÜNÜNÜZ'ün BAŞARDIĞI İLE FARKLI OLABİLİR?!
O zaman niye buraya yazıyorsunuz? ! Açarsınız sadece ürününüze yönelik bir başlık, orada yaparsınız ne yapmak istiyorsanız.(Tabii, forum yönetiminin uygun gördüğü çerçevede)

Forumun olur olmaz türlü başlıklarını SPAMvari uygulamalarla KİRLETTİĞİNİZİ düşünüyor, şiddetle tavrınızı ve uygulamalarınızı KINIYORUM.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
Amacımız,reklamdan daha önemli olan... bir ürünü siz kullanıcılara duyurmak idi.
"Kullanıcılar", yerine "Potansiyel Müşteriler" daha mı uygun olurdu acaba? Bakın, burada, sizin yukarıda yapmış olduğunuz bir üslup kullandım. Bkz: 2. alıntı.


Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
Keşke sizde biraz merak edip kaynakları araştırmış olsaydınız.Hatta,verdiğimiz linklere girip EM yi yakından tanısaydınız...
İtham ediyorsunuz yok yere; zira, tam aksine, linkleri inceledim ve ürün oldukça İLGİMİ ÇEKTİ. Bunda samimiyim.
Benim asıl üzerinde durmaya çalıştığım konu, algılanan TAVRINIZ ve ÜSLUBUNUZ. Yoksa, ürünle ilgili gerçekten ilgi ve merak uyandı bende; gerçekliğini görmeyi ve değerlendirmeyi düşünüyorum; bu ayrı mesele.

Umarım, hassasiyetle üzerinde durduğum detayı ifade edebilmişimdir.


Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
Göstermiş olduğunuz ilgi için tekrar teşekkür eder...
Bahse konu mesajımda ilgi falan göstermedim; aksine TEPKİ gösterdim. Hala, soğuk, samimiyetsiz, sıradan iletişimci üslubu hissedilmekte bu ifadede de.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kumes14 Mesajı Göster
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Ne "çalışması"?! Ben bu forumda çalışmada bulunmuyorum ki!
Sanırım SİZ "ÇALIŞIYORSUNUZ" ki, buna vurgu yapmayı denedim onca satırda.

Dilimde de tüy bitti...
Sözümün özü: SPAMvari REKLAM YAPMAYINIZ OLUR OLMAZ BAŞLIKLARDA !
AÇIN -ki açmışsınız- kendinize ve ürününüze özel bir başlık, orada yapın tanıtımınızı. İlgilenen girer bakar, yazışırsınız.
Muhtelif konu başlıklarında müteaddit defalar ürün reklamınızı yaparak konu içeriklerimizi SABOTE ETMEYİNİZ!

Not: Konu hakkında bu başlıkta bir daha mesaj yazmayacağımı bildiririm (polemiğe kendi tarafımca devam etmemek adına).
Zaten, üstüme vazife olmamasına rağmen "Körün Gözüne Parmak" bir yazı oldu. Yönetimin dikkatine !

atabora beğendi.
lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-04-2007, 21:38   #27
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Sevgili denizakvaryumu,

Ben de ilgi ve merak ile okuyorum bu başlıktaki bilgileri.

Ürünün bizlere neler katacağını çok merak ediyor ve ilgi ile okuyorum bu başlığı.

Ama başka başlıklardaki kirliliğe dem vurmak istedim ilgili yerlerde ben.


Denizakvaryumu,

Ürünü deneyip kullandıktan sonra görüşlerinizi paylaşabilir misiniz yine bizlerle, hep beraber aramızdan birinin tecrübesini görmüş oluruz.
Ya da belki aramızdan başka denemek isteyenler de olabilir.

Neyse, zaten başlıktaki gelecek mesajlarda yine beraber oluruz nasılsa...

Saygılar

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-04-2007, 07:54   #28
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
ürünü deneyip buraya yazacağım...

fakat şüphesi olan arkadaşlar ,yazılarda adresi belirtilen kurumlarla telefon bağlantısına geçip son durumu öğrenebilirler...özellikle koku yok etme ,arıtma vs.olayları ...

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-04-2007, 08:03   #29
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Tüm bu yazılardan sanki iki rakip var gibi bir izlenim doğdu ...bu tür atışmalara gerek olmadığını ve konu başlığı ile ilgisi olmayan yazıların silinmesini veya başka bir başlık altına alınmasının iyi olacağını düşünüyorum.

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-04-2007, 10:42   #30
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,923
Galeri: 90
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi denizakvaryumu Mesajı Göster
Tüm bu yazılardan sanki iki rakip var gibi bir izlenim doğdu ...bu tür atışmalara gerek olmadığını ve konu başlığı ile ilgisi olmayan yazıların silinmesini veya başka bir başlık altına alınmasının iyi olacağını düşünüyorum.
Bu kadar yazıdan çıkardığınız sonuç iki rakip mi?
Lerdemir neden rakip olsun ki? Ürünü ilgi çekici bulduğunu belirtmiş, yönteme itirazı var. Bunu ben de yukarıda bir yerlerde yazmıştım.

Sorun halledildi, konuya burada devam edebilirsiniz.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 09:52.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020