agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Bitki Dünyası > Mantar
(https)
Beğeni Düzeni2Beğeniler
  • 1 Gönderen Doku_Kültürcü
  • 1 Gönderen LeDeRici

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 27-07-2020, 15:52   #1
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Çadırda mantar üretimi için yapı ruhsatı

Öncelikle herkese merhaba.

Ben Kocaeli İzmit'te, mutlak tarım arazisi vasfındaki arazimde çadırda mantar üretimi yapmayı planlamaktayım.

Süreç için İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Mühendisi ve İzmit Belediyesi ile sözlü görüşmelerim oldu.

Çadırın zeminine atılması gereken 10cm betonu sebebiyle Zemin Etüdü yaptırmam ve Yapı Ruhsatı almam gerektiği söylendi. Bu da vergi ve harçlar hariç ek 30.000 TL daha demek.

Bu konuda bilgisi tecrübesi olan var mı acaba?

Gözden kaçırdığımız ya da yanlış bilinen bir nokta mı var?

Şimdiden çok teşekkürler..

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-07-2020, 00:30   #2
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Ben bir şeyler buldum galiba, merak edenlere de belki faydası dokunur (1)....

5403 Sayılı Kanun - TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR UYGULAMA TALİMATI

Tarımsal amaçlı yapılar
MADDE 5- (1) Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendinde tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar; toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile "Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler" tarımsal amaçlı yapı olarak kabul edilmektedir.
(2) Bu kapsamda; ipek böcekçiliği tesisleri, hara (at üretimi), evcil hayvanların ve bilimsel araştırmalarda kullanılan hayvanların üretim tesisleri, silo, lisanslı depo, bitkisel üretimden elde edilen ürünlerin depolandığı soğuk hava deposu (kasalama ve tasnif etme ünitesi dahil), solucan ve solucan gübresi üretim tesisleri, yeni bir ürün elde edilmeyen hububat kırma, tarımsal ürün yıkama ve bitkisel ürünleri kurutma tesisi (mısır, ayçiçeği, çeltik, meyve ve bunun gibi), mantar üretim tesisleri ile bir parsele sadece bir adet olmak şartıyla yüzölçümü 2 hektar ve üzerinde olan mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve marjinal tarım arazileri,
0,5 hektar olan dikili tarım arazileri ile 0,3 hektar olan örtü altı tarım arazilerinde; taban alanı müştemilat dahil 75 metrekare ve toplam inşaat alanı 150 metrekareyi geçmeyen bağ (çiftlik) evi, Bakanlıkça entegre nitelikte olmayan tarımsal yapı olarak kabul edilmiştir.

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-07-2020, 00:33   #3
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Ben bir şeyler buldum galiba, merak edenlere de belki faydası dokunur (2)....

3194 Sayılı İmar Kanunu

Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar (1)
Madde 27 –(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)
Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerin
valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. (Ek cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Bu fıkrada belirtilen projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı yapıldığının muhtarca tespiti ya da
öğrenilmesi halinde durum, muhtar tarafından ivedilikle valiliğe bildirilir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre
tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre
mimar ve mühendislerce üstlenilir.(2)
(Ek fıkra:4/7/2019-7181/10 md.) Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak
tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak
koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen,
sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü
olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu
alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-07-2020, 00:34   #4
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Farklı fikri ya da tecrübesi olan var mı acaba?

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-08-2020, 21:16   #5
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Kimse bir şey yazmadığına göre ya burası ölmüş ya da herkes kaçak yapmış

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-08-2020, 11:05   #6
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-02-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 991
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi LeDeRici Mesajı Göster
Kimse bir şey yazmadığına göre ya burası ölmüş ya da herkes kaçak yapmış
Zemine beton dökmeyip, topraksız seralarda kullanılan yer örtüsünden kullanabilirsiniz (standart plastik örtülü sera kurulumu gibi). Mesela: https://www.e-tartes.com/taban-ortul...AN-ORTUSU.html
Zeminin çok iyi şekilde tesfiye edilip düzleştirimesi ve sonrasında da örtünün serilmesi gerekiyor. Beton dökülmeyeceği için izin basamağını doğrudan geçebilirsiniz. Sera etrafına drenaj hendeği kazmalısınız (bu topraktan seraya su sızmasını önler).

Doku_Kültürcü Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-08-2020, 09:47   #7
Ağaç Dostu
 
Portakal Rengi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-02-2018
Şehir: Muğla
Mesajlar: 610
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi LeDeRici Mesajı Göster
Kimse bir şey yazmadığına göre ya burası ölmüş ya da herkes kaçak yapmış
Akıllıca bir cümle olmamış. Özel bir durum için sorduğunuz soru üstelik.

Portakal Rengi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-08-2020, 21:25   #8
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Doku_Kültürcü Mesajı Göster
Zemine beton dökmeyip, topraksız seralarda kullanılan yer örtüsünden kullanabilirsiniz (standart plastik örtülü sera kurulumu gibi). Mesela: https://www.e-tartes.com/taban-ortul...AN-ORTUSU.html
Zeminin çok iyi şekilde tesfiye edilip düzleştirimesi ve sonrasında da örtünün serilmesi gerekiyor. Beton dökülmeyeceği için izin basamağını doğrudan geçebilirsiniz. Sera etrafına drenaj hendeği kazmalısınız (bu topraktan seraya su sızmasını önler).
Çok teşekkür ederim. Ürünü hemen inceleyeceğim...

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-08-2020, 21:30   #9
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Portakal Rengi Mesajı Göster
Akıllıca bir cümle olmamış. Özel bir durum için sorduğunuz soru üstelik.
Forumdaki yorum tarihlerinden sitenin ölmediğini anlayabildim. Benim kastım Mantar konu başlığıydı.
Dahası, yaptığım araştırmalarda mantar çiftliğini teşvik ya da hibe ile kuranlar dışında yapı ruhsatına da rastlamadım...

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-08-2020, 21:35   #10
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2020
Şehir: iZMİT
Mesajlar: 11
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Doku_Kültürcü Mesajı Göster
Zemine beton dökmeyip, topraksız seralarda kullanılan yer örtüsünden kullanabilirsiniz (standart plastik örtülü sera kurulumu gibi). Mesela: https://www.e-tartes.com/taban-ortul...AN-ORTUSU.html
Zeminin çok iyi şekilde tesfiye edilip düzleştirimesi ve sonrasında da örtünün serilmesi gerekiyor. Beton dökülmeyeceği için izin basamağını doğrudan geçebilirsiniz. Sera etrafına drenaj hendeği kazmalısınız (bu topraktan seraya su sızmasını önler).
Ben zemini kilitli parke taşı ile kaplamayı düşünmüş ama taşların arasından çıkacak böcek ve yabani ot için çözüm bulamamıştım. Bu fikir harika. Çok teşekkürler

LeDeRici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2021, 07:54   #11
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 04-02-2021
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1
Merhaba, bu konuda nasıl ilerlediniz? Benzer sorulara sahibim de

Burak1234 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Etiketler
çadırda mantar, istiridye mantarı, mantar üreticiliği

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 06:25.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021