agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Hastalık ve Zararlılar > İç mekan bitkilerinde hastalık ve zararlılar
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni7Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 18-06-2006, 01:31   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Süs Bitkileri Zararlısı Böcekler ile Mücadele

Süs Bitkileri Zararlısı Böcekler ile Mücadele

1. GİRİŞ


Bitkilerin görünüşünden, zayıf büyümesinden bazı problemlerin olduğunun farkına varır, ancak problemin sebebini belirlemek zordur. Birçok Böcek ve benzeri eklembacaklılar hayatlarını devam ettirebilmek ve çoğalmak için bitkilerle beslenmek zorundadır.


2. BÖCEKLERİN ZARAR BELİRTİLERİ


Zararlıların çoğu, bitkilerin üzerinde zararlı türünü belirleyecek görünür etkilere sebep olurlar. Bitkinin belirlenmesi ve zarar belirtilerinin tanınması teşhis işleminde önemli birinci adımdır. Böceklerin meydana getirdiği zararlar ile beslenme sırasındaki dışkıları gibi belirtiler beş grupta toplanabilir:


2.1. Yaprak ve çiçekleri yiyerek zarar verilmesi


Yaprak ve çiçeklerde yenik izleri; böceklerin çiğneyici ağız parçalarına sahip olan bir böceğin mevcudiyetini gösterir. Bu şekilde zarar yapan zararlılar, Lepidopter larvaları, bazı Hymenoptera larvaları, Coleoptera erginleri ve çekirgelerdir.


2.2. Yapraklarda nokta ve benekler, sararma, beyazlaşma, bronzlaşmaya sebep olunması


Sokucu emici ağız parçalarına sahip olan böcek ve akarların beslenme faaliyetleriyle oluşur. Bu belirtiler sokucu emici ağız parçalarının yaprağa sokulması, bitki özsuyunun emilmesi sonucu o bölümdeki klorofilin tahrip olması sebebiyle noktalar, benekler oluşur. Çok miktarda tasallut olduğunda bu noktalar birleşir, yapraklar kısmen veya tamamen beyazlaşma, sararma, bronzlaşma veya gümüş rengini alır. Bu zarara sebep olan zararlılar; Cicadinea alt takımı (Köpüklü ağustos böcekleri), Mridae(Bitki tahta kuruları), Tingitidae (Ağ kanatlı tahtakuruları), Aphidler, Pseudococcidae (Unlu bitler), Psyllidae (Yaprak piresi), akar türleridir.


2.3. Bitki Parçalarında Şekil Bozukluğu


Şekil bozukluğu, yapraklarda kıvrılma, büyüme noktalarında yamukluk, yapraklarda, tomurcuklarda, gövde ve sürgünlerde çeşitli şekillerdeki galler olarak ortaya çıkar. Çoğunlukla zararlı zarar görmüş kısmın yüzeyinde görülmeyebilir. Bu şekil bozukluklarına sebebiyet verenler; aphidler, thripsler, gal arıları, lepidopter larvaları, akarlar (Eriophidae)’dır.


2.4. Bitki organlarında kuruma

Yaprak, dal, sürgün kurumaları bu kategorideki zararlardır. Çok zaman bitkinin tamamen kuruması ile sonuçlanabilir. Yapraklı ağaçların vejetasyon mevsimi içinde kuruyan sürgün ve dallardaki kurumuş yapraklar, ağaç yapraksız kaldığı mevsimde de dökülmez, bir süre asılı kalır. Aynı durum kısmen iğne yapraklı ağaçlar içinde geçerlidir. Bu zararlara; koşniller, kabuk ve kambiyumda zarar yapan Coleopter ve Lepidopter larvaları, gal arıları sebep olurlar.


2.5. Böcek dışkılarının mevcudiyeti

Bazı böcek ürünleri bitkideki zararın ötesinde böceklerin varlığının belirtileridir. Bu ürünlerin çoğu böcek aktivitesini bitirdikten sonra da uzun zaman orada kalır.

En çok görülen ürünler ve oluşturan zararlılar;
 • Tatlı sıvı (şekerli sıvının üzerinde ekseriya siyah küf gelişir)- Aphid, bazı koşniller, unlubit, psilidler, beyaz sinekler.
 • Siyah dışkı lekeleri (Damlalar)- thripsler, ağ kanatlılar-(Lepidopter larvaları daha büyük dışkı parçaları çıkarırlar).
 • İpeksi ipliklerden örtü ve keseler oluşturulması; Çadır tırtılları, kese tırtılları, yaprak bükücüler, bazı akarlar.
 • Köpüksü sıvı salgılayanlar; Cicadinea alt takımına mensup böcekler.
 • Deri değiştirme sebebiyle terkedilen vucut derileri; Aphidler, Cicadinea, Tingitidae (Ağ kanatlı tahtakuruları).
 • Pamukumsu, veya mumsu maddeler; unlu bitler, bazı koşniller ve bazı aphidler.
 • Odun talaşı, odun parçacıkları, reçine benzeri akıntılar, delikler; odun zararlısı bazı Coleopter ve Lepidopter’ler, kabuk böcekleri (Scolytidae), bazı sürgün zararlısı Lepidopterler.
3. ZARARLILARIN VE DOĞAL DÜŞMANLARININ İZLENMESİ VE ÖRNEKLENMESİ

Ağaç ve çalılardaki böceklerin örneklenmesi ve miktarının hesaplanmasında çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin çoğu önce tarım ürünlerinde kullanılmak için geliştirilmiştir, fakat birkaçı çevre düzenlemesinde kullanılan süs bitkileri ile ilgili araştırma sonucudur. Örnekleme veya izlemenin amacı; zararlının mevcudiyetinin, zararlının ve doğal düşmanlarının miktarının, etkinliğinin meydana çıkarılması, düzenli periyodik örneklemelerle böceklerin populasyon düzeylerinin takip edilmesidir. İzlemenin amacı; zararlı populasyonunun ne zaman mücadele gerektirdiğinin kararının verilmesidir.

Bütün örnekleme yöntemleri belli özellikleri paylaşırlar:
 • Yapraklar, terminal sürgün, çırpma veya dakika gibi genel örnekleme birimi kullanılır.
 • Seçilen birim gözlenen zararlı populasyonunun beslenme alışkanlığı ile uyumlu olmalıdır. Örneğin sürgünde zarar yapan bir koşnil yapraklarda örneklenmez veya yaşlı yapraklarda görülen bir aphid için sayım ünitesi olarak taze yapraklar alınmamalıdır.
 • Alınan örnek sayısı yeterli olmalıdır. Yeterlilik ne olduğu duruma, zamana, malzeme imkanlarına göre belirlenir. Zararlıların bir ağaç veya çalı üzerindeki dağılımı nadiren tekdüzedir. Benzer bir şekilde aynı tür bir grup ağacın her biri aynı derecede böcek zararına konu olmaz. Genel olarak, her bir mesafedeki her bitkiden alınan örnek sayısı, örnekleme periyodunun tamamı, ve bitki örnekleri grubunun tamamı için sabit tutulur.
 • Örnekleme yöntemi standardize edilmelidir. Bütün örneklemeleri aynı şahıs yapmalıdır. İki veya daha fazla kişi ile yapılırsa, öncelikle örnekleme metotları ve sonuçlarının aynı olduğunu belirledikten sonra yapılmalıdır.
 • Böcek sayımı ile ilgili yazılı kayıtlar tarih, yer, örnekleyen kişi, kullanılan yöntem hakkında kısa bilgi ile birlikte tutulur.
 • Bazı böcekler ve akarlar çok küçük olduğundan zararlıların ve onların doğal düşmanlarının izleme ve örneklemesinde büyüteç (10X) kullanılmalıdır.

3.1. Örnekleme Metotları

3.1.1. Bitki parçalarında böcek sayımı

Bitkiden alınan herbir örnekteki mevcut böcekler çıplak gözle veya büyüteç altında sayılırlar. Herbir bitkiden alınan örnek sayısı 5 ila 25 arasında değişir.
Bitki parçalarında böcek sayımı aphid, koşnil, akarlar gibi örnek üzerinde kısmen hareketsiz zararlılar için etkilidir.


3.1.2. Belli Zaman Aralığında Sayım

Örnekleme işleminden sorumlu kişi, bir veya iki dakika bitkiyi bakarak gördüğü böcekleri sayar.Bitki büyükse inceleme birkaç defa aynı bitkinin farklı kısımlarında tekrarlanır. Bu işlem yapraklarda zararlı lepidopter larvaları, yaprak zararlısı bazı Coleopter larva ve erginleri gibi büyük böcekler ile gövde ve dallardaki yumurta kümeleri için faydalıdır. Bitki zarar görmez, sayılan böcekler daha sonraki sayım içinde değerlendirilir. Bu işlem için alarmlı saat veya zaman tutan ikinci bir kişi gereklidir.


3.1.3. Dallara Vurularak Düşen Örneklerin Toplanması

Dal veya yaprakların altına standart bir ölçüde tepsi veya örtü konur, bir ağaç parçası veya el ile yapraklara standart sayıda (3-5 kere) sertçe vurulur ve düşen böcekler sayılır. Bu işlem bitkinin çevresinde birkaç kere tekrarlanır. Tepsi veya örtü düşen böceklerin rahatça görülebilmesi için beyaz renkli olmalıdır.


3.1.4. Böcek dışkı parçacıkları toplama

Yaprak zararlısı lepidoptera larvaları kısmen büyük, koyu renkli, sert tanecikler halinde dışkı çıkarırlar. Bu yere düşen dışkı parçacıkların büyük çoğunluğu yere düşer. Ağacın altına konulan 3-5 adet toplama kabında birken parçacıklar sayılarak böceğin populasyon miktarı tahmin edilebilir. Parçacıkların boyutu, larvaların genç veya olgun gibi gelişim durumunun göstergesidir. Toplama kapları genellikle herbir hafta için 24 saat süreyle bırakılır. Yağmur gibi kabın ıslanma ihtimali olduğunda kullanılmamalıdır. Ayrıca kese veya örtü içinde yiyim yapan türler için faydalı değildir.


3.1.5. Feromon Tuzaklarıyla Örnekleme

Zararlı böcek türlerinin varlığının, yoğunluğunun belirlenmesi ile uygun mücadele zamanının tespitinde tuzak ve Feromonlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun için kullanılacak çekici madde kadar tuzağın şekli de önemlidir. Hedef böcek türüne uygun olacak tuzak tipleri (yapışkan yüzeyli, su yüzeyli, delta tipi, kelebek tipi, funnel tipi vs.) geliştirilmiştir.


3.2. Doğal Düşmanlarının İzlenmesi ve Örneklenmesi

Zararlıların örneklemesi yapılırken aynı kişi zararlılar üzerinde beslenerek yaşayan doğal düşmanları da arayıp örneklemelidir;
Bazı Cicindalidae, Carabidae, Histeridae, Coccinellidae, Cleridae türleri, Bazı Formicidae, Chamaemyiidae, Hemerobiidae, Rabhiidae türleri gibi böcekleri parçalayıp yiyerek beslenen böcekler.

Aphidler ve Lepidopter yumurta, larva ve pupalarında parazit canlı varlığı veya yumurta, pupa ve koşnillerde parazit çıkış deliği varlığı,
Siyahlaşmış, ölü Lepidopter larvaları gibi hastalık belirtileri, mantar enfeksiyonları sebebiyle rengi değişmiş Aphidler.


Biyolojik mücadelenin etkisi her bir örnekleme birimindeki doğal düşmanların miktarı sayılarak, sonra sağlıklı olanlarla etkilenmiş zararlıların oranı hesaplanarak tahmin edilebilir. Biyolojik mücadelenin etkileri görülüyorsa, insektisit uygulamaları ertelenir. Bir hafta içinde hem zararlı hemde doğal düşman için örnekleme yapılır. Eğer doğal düşman populasyonu zararlı populasyonundan daha hızlı artıyorsa, ilaç kullanılmaması düşünülür. Eğer doğal düşmanlar hala aktif fakat, oran zararlı lehine artıyorsa, zararlı sayısı ve zarar görmüş bitkiler kabul edilemez seviyeye yaklaştığında aşağıdaki tedbirler alınarak böcek ilacı uygulanır;

Eğer mümkünse doğal düşmanları koruyan seçici madde kullanılmalı ( Lepidopter larvaları için Basillus thuringiensis) veya, doğal düşmanlar için en az zararlı maddeler ( sistemik insektisitler, insektisit etkili yağ ve sabunlar gibi) kullanılmalıdır.

Eğer seçici ve az zararlı madde kullanımı mümkün değilse, sadece üzerinde zararlı mevcut olan bitkiler ilaçlanmalı, diğer bitkiler doğal düşman kaynağı olarak bırakılmalıdır.


Şekerli sıvı üreten aphid ve bazı koşniller, onlarda yiyecek kaynağı olarak faydalanan karıncalar tarafından korunmakta, bu yüzden parazit ve predatör etkinliği azalmaktadır. Karıncaların varlığı emici aphid ve koşnillerin bitkiye saldırısını kolaylaştırmaktadır, bu durumda karıncalara karşı ağacın kök boğazı kısmında ilaçlama yapılabilir. Ayrıca gövdeden tırmanarak yapraklarda zarar yapan bazı türler için ağaç gövdesine yapışkan bant kullanılabilir.


4. ZARAR YAPAN BAZI ÖNEMLİ BÖCEKLER


Yapraklarda Zarar Yapan Böcekler

Thaumetooea pityocampa (Schiff.) (Lepidoptera- Thaumetopoeidae), Hyphantria cunea (Drury) (Arctiidae), Lymantria dispar (L.), Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lymantriidae), Diprion pini (L.) (Hymenoptera- Diprionidae) , Chrysomela populi L.(Coleoptera- Chrysomelidae), Phylodecta vitellinae (L.), Agelestica alni (L.),


Tomurcuk, Sürgün ve İnce Dallarda Zarar Yapan Böcekler

Rhyaciona buoliana (Den. And Schiff.) (Lepidoptera- Tortricidae), Gypsonoma dealbana (Fröl.), Helicomyia salicis (Schr.) (Diptera- Cecidomydidae), Eriophyes triradiarus Nal. (Acarina- Eriophidae), Eriophyes fraxinivorus Nal.


Özsu Emen Böcekler

Cinara cedri Mimeur (Homoptera- Lachnidae), Aphis craccivora koch.(Aphididae), Aphis fabae Scop. (Aphididae), Pineus pini (Macquart) (Adelgidae), Chionaspis salicis (L.) (Diaspididae) , Lephidosaphes ulmi (L.), Leucaspis pusilla Löw, Pericerya puchasi (Mask) (Monophlebidae)


Kabuk ve Kambiyum Zararlısı Böcekler

Scolytus scolytus (Fabr.) (Coleoptera- Scolytidae), Scolytus multisriatus (Marsh.), Hylesinus crenatus Fabr., Blastophagus piniperda (L.), Blastophagus minor (Htg.), Phloeosinus aubei (Perris), Ips sexdentatus (Boerner), Ips acuminatus (Gyll.), Orthotomicus erosus (Woll.), Doryctria splendidella H.S. (Lepidoptera- Pyralidae), Agrilus viridis (L.) (Coleoptera- Buprestidae), Chrysobothris affinis (Fabr.), Pissodes notatus (Fabr.) (Curculinoidae).


Odunda Zarar Yapan Böcekler


Buprestis cupressi Germar Coleoptera- Buprestidae), Aromia moschata (L.) (Cerambycidae), Cryptorrhychus lapathi (L.) (Cuculionidae), Cossus cossus (L.)( Lepidoptera-Cossidae).


Köklerde Zarar Yapan Böcekler


Gryllotalpa, gryllotalpa (L.) (Orthoptera- Gryllotalpidae), Melolontha melolontha (L.) (Coleoptera-Scarabaeidae), Polphylla fullo (L.), Hylobius abietis (L.) (Curculionidae).

5. MÜCADELE METOTLARI

Süs bitkilerini etkileyen zararlılara karşı mücadelede Biyolojik, kültürel, mekanik ve ilaç uygulaması yöntemleri kullanılır.


5.1. Biyolojik Mücadele

Her böcek ve akarın zararlı populasyonlarını azaltmaya hizmet eden doğal düşmanları(predatör ve parazitler) mevcuttur. Peyzaj bitkileri zararlılarının doğal düşmanlarını çoğu, doğal türlerdir, fakat bazıları yabancı ülkelerden getirilip biyolojik mücadele amacıyla bitkilerin bulunduğu çevreye bırakılırlar. O halde biyolojik mücadele zararlıları baskı altına almak için parazit ve predatör kullanılmasıdır.
Farklı ortamdan parazit ve predatör getirilmesi oldukça zor ve zaman isteyen bir süreç olduğundan çalışmalarda yerli türlerin bulunduğu yerde korunması önem kazanmaktadır.

Bu işler için;
Zararlıların önemli doğal düşmanlarını belirlemek,
Fissziksel ve kültürel tedbirlerle zararlı sayısını kabul edilebilir seviyeye indirildiğinde ilaç kullanımından kaçınmak,
Parazit ve predatörlere en az zarar veren ilaçların kullanılması.


5.2. Kültürel Mücadele


Bitkiyi kuvvetlendirmek, seyrekleştirmek, uygun budama, dayanıklı tür ve kültürlerin seçimi gibi işlemleri içeren bitki gelişmesi ile ilişkili işlemler zararlı etkisini önleme ve azaltmada faydalıdır.


5.2.1. Bitkilerin Aralık Mesafesinin Artırılması

Kuru ve kurumaya yüz tutmuş bitkilerin çıkarılması bazı yumuşak kabuklu koşnillerin için uygun olmayan bir fiziki çevre meydana getirir. Örneğin; Yapılan gözlemlerde, Zakkum bitkisinin sık dikimlerde iç kısımlara kadar daha fazla hava akımı ve güneş ışığı girmesi sağalandığında , siyah koşnil populasyonunun azaldığı görülmüştür. Koşnilin azalması kısmen doğal düşmanlarının etkinliğinin artmasıyla bağlantılıdır.


5.2.2. Bitkinin Kuvvetli Olması


İbreli ağaçlarda kabuk böcekleri baskı altındaki ağaçlara, kuraklık, kök hastalıkları, inşaat çalışmalarında köklere zarar verilmesi, kök civarındaki toprağın kompaklaşması, hava kirliliği, zayıf yetişme muhiti, aşırı yaşlanma gibi sebeplerle zayıflamış bitkiler arız olurlar. Yapraklı ağaçlarda zarar yapan bazı kabuk böcekleri, benzer bir şekilde tercihen zayıflamış ağaçları tercih ederler. Birçok Odun zararlıları (buprestid ve Cerabycid) tercihen zayıf ağaçlar üzerinde zararlı olurlar. Bu odun zararlısının arız olduğu ağaçlardaki zararlılar ile mücadele çok zordur, bu sebeple zararlının gelişine engel olmak için kültürel tedbirler uygulanarak bitkilerin kuvvetlendirilmesi zararlı gelişini engellemektedir.


5.2.3. Budama

Yılın uygun zamanında ağaçları düzgün bir şekilde budanması bazı delici böceklerin saldırısını azaltır. İbreliler özellikle, gövdeleri yaralandıktan sonra bazı odun ve kabuk böceklerinin saldırısına hassas hale gelir.

Uygun şekilde budama, kök ve gövde arasındaki dengenin bozulmasına sebep olacak tepe düzeltmeleri ve su sürgünleri vermesini sağlayacak aşırı budamadan kaçınılmalıdır. İbreliler aşırı budamanın arkasından gelen kabuk böceği tasallutu kurumalara sebep olur.


Bazı delici böcekler için kış sonu, ilkbahar ve yaz periyodundaki budama (Gövdede açık yaralar) yapılması, sonbahar ve kış başlangıcında yapılana nazaran daha fazla tasallut ile sonuçlanır. Ergin delici böcekler sonbahar ve kış aylarında faal değildir, bu zamanda budama yapılması böceklerin aktif olacağı zamana kadar yaraların kapanması için gerekli zamanı sağlamış olur. Yaraların macun ile kapatılması tasallutu engellemekle birlikte, budamanın uygun zaman ve şekilde yapılması daha uygundur.


5.2.4. Dayanıklı Bitki Kullanımı

Zararlılar bitkilerin tür ve kültürlerinin hepsine eşit şekilde saldırmaz. Bu yüzden zararlılara en az hassas türlerin seçiminde, büyüklük, şekil ve renk gibi temel gerekler karşılandığı sürece, zararlılara karşı ilaç kullanım ihtiyacı azalır veya kalmaz. Dayanıklılık terimi bağışıklılık anlamına gelmez. Dayanıklı bitkinin üstünde az miktarda zararlı mevcuttur fakat, bu seviyedeki zarar önemsizdir. Dayanıklı bitki kullanımındaki büyük yararlara karşın, bu kültürel işlem aşağıdaki eksik ve sınırlandırmaları vardır.

Önemli bir zararlı böceğe dayanıklı bir bitki, ciddi bitki hastalıklarına veya diğer problemlere karşı hassas olabilir.

Çevre düzenlemesi halihazırda yapılmışsa, zararlılara dayanıklı bitkiler, yeni bitki ihtiyacı olana kadar kullanılamazlar.

Bugün önemli bir zararlıya mukavim olan bitki, bir zaman sonra sahaya yeni giren yeni zararlıya muhtemelen dayanıklı olmayabilir.
Ergeç bazı zararlı böcekler mukavim bitkiye adapte olma kabiliyeti gösterebilir. Bu zararlının yeni soyu biyotip olarak adlandırılır.
Az kullanılan bir bitki, zararlılara karşı dayanıklı olarak bulunduğu için yaygınlaştırılırsa, Artan sayıda böceğin bu bitkide zararlı olması şansı büyüktür.


5.3. Mekanik Mücadele

Bazı durumlarda bir zararlı tasallutu mekanik yöntemle mücadele edilebilir ve önlenebilir.

5.3.1. Budama

Lepidopter larva kolonilerinin olduğu dalların uçlarını kesilmesi, Yeni yumurtadan çıkmış toplu halde beslenen larvaların olduğu dal uçlarının kesilmesi en iyi çözümdür. Kese yapan larva zararlarında, larvalar keseden uzak yapraklarda beslenirler, fakat akşama doğru keseye döner ve soğuk günlerde kesede kalırlar Bu yüzden larva bulunan keseler, larvaların kese içinde oldukları zamanda kesilerek imha edilmelidir.


Ülkemizde en önemi zararlılardan Çam keseböceği gece beslenir, gündüz kesede kalır. Zarar zamanı Ekim-Nisan arası yani Sonbahar, Kış, İlkbahar dönemlerini kaplar. Normal şartlarda meşcere kenarlarında yoğunlaşır. Kese toplama mücadelede en önemli unsurlardan birisidir.


Bazı kese oluşturmayan Lepidopter larvaları, genç dönemlerinde bir yumurta kümesinden çıkanların tamamı toplu halde aynı yaprakta beslenir. Böyle durumda bir yaprak koparılması bile bir koloninin tamamen yok olmasını sağlayabilir. Budama ile mücadelede epidemi hali ve ağaçların çok büyük oluşu sınırlayıcı faktörlerdir.


5.3.2. Bazı Kabuk ve Odun Zararlısı böceklerin tasallutunun azaltıcı Faaliyetler

Çeşitli kabuk böcekleri ibrelilerin sıkıntıdaki ağaçlarda ve kuru veya yeni kuruyan odunlarında ürerler. İbreli ormanlarda böyle odunların uzaklaştırılması yaşayan ağaçlarda olabilecek tasallutları azaltır. Bu işlem epidemi olsun olmasın, potansiyel üreme kaynağı odunlar görüldüğünde yapılır. Karaağaç hastalığı taşıyıcısı, küçük karaağaç kabuk böceği (Scolytus multistriatus) ve (Shothole borer) benzer şekilde yeni kurumuş ve kurumakta olan Karaağaç ve Prunus sp. gibi ağaçlarda çoğalırlar. Böceğe hassas sağlıklı ağaçların korunması için bu üremeye elverişli materyalin uzaklaştırılması tavsiye edilmektedir.

Kuruyan ve kurumakta olan ağaçların yakılması, yonga şeklinde parçalanması, 40-50 cm derinliğinde gömülmesi veya alandan en az 500-600 m kadar uzaklaştırılması, etkili olmaktadır.

Zor olmakla birlikte, yeni kesilmiş ağaçların hemen kabuklarının soyulması, ağacı uygun üreme yeri olmaktan çıkararak, odunu kullanım için emniyetli şekilde bekletilmesine imkan sağlar. Soyulmuş kabuklar böcekler için uygun konukçu olmadığından sahadan uzaklaştırılmasına gerek yoktur.


5.4. Kimyasal Mücadele (İlaçlı Mücadele)

Ciddi bir zararlı afeti ile karşılaşıldığında genellikle ilaçlı mücadeleden başka çözüm yolu kalmamaktadır. İlaçlı mücadele çoğunlukla gövde ve yapraklara püskürtme şeklinde olmakla birlikte, toprağa sulama gibi verilmesi ve gövdeye enjekte edilmesi yöntemleri de kullanılmaktadır.


5.4.1. Püskürtme şeklinde tatbik metotları

Püskürtme hidrolik pulvarizatör veya sisleme makineleriyle uygulanabilir. Hidrolik pülverizatörde ilaç suyla karıştırılarak yüksek basınç altında püskürtme borusu ve ucundaki meme vasıtasıyla hedef ağaca püskürtülür. Sislemede yüksek konsantrasyonda ilaç ve hava akımı kullanılır. İlacın 10-20 mikron gibi çok küçük zerreciklerden meydana gelmiş sis bulutu oluşturması, birkaç saat atmosferde kalarak bitkinin bütün organlarına nüfüs etmesi sağlanır. Uygulama için geniş sahada ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.


5.4.2. Sistemik İlaçlar


Sistemik ilaçlar bitkilerin köküne yapraklarına, kabuğuna veya iletim sistemine injekte edildiğinde, Emilir, yukarı doğru taşınarak öncelikle yapraklarda beslenen böcekleri öldürür. Püskürtülerek uygulandığında hem temas zehiri hemde yaprağın bünyesine geçerek mide zehiri olarak böcekleri öldürür (Acephate, Dimethoate). Sistemik ilaçların avantajlerı, uzun süreli etki, uygulandığında mevcut olmayan yeni oluşan yaprakların korunması, püskürterek ilacın nüfus edemeyeceği tomurcuk, sürgün gibi bitki organlarının korunması, faydalı böceklere zararın azaltılmasıdır.


Sistemik ilaçlar bitki üzerinde yaşayan bütün böcekleri öldürmez. İlaç nasıl tatbik edilirse edilsin, derhal bitki bünyesine geçerek bitki organlarına ve yaprakların hepsine nüfüs eder. Uygun sistemik ilaçlarla birçok emici böcek ve yaprak yiyen bazı böcekler ile mücadele edilebilir. Temas etkisi ile ölüme sebep olan uygun maddeler kullanılmadıkça, sistemik ilaçlar odun zararlısı böceklerin çoğu ve kabukta beslenen koşnillere karşı etkili değildir.


5.4.3. Sistemik etkili İlaçların Gövdeye enjeksiyonu


Bazı özel süs bitkilerinde böceklerle mücadele için gövdeye sistemik ilaç verilmesi amacıyla iki sistem(Mauget, Acecap) geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Uygulamalar genelde vejetasyon mevsimi içinde yapılır. Birinci sistemde (Mauget) herbir deliğe beslenme tüpleri yerleştirilir.


İnsektisit enjeksiyonu , ağaç ilacı hemen kabul eder ve hedef böceğe karşı etkili olduğu takdirde çok tavsiye edilir. Bu şekil uygulama, uzun kalabalık sokaklar, çarşı çevresi gibi diğer uygulamaların zor olduğu yerlerdeki ağaçlardaki zararlılarla mücadele için yararlıdır. Gerekli ekipman basit ve ucuzdur, pülverizasyonun yapılamayacağı olumsuz hava şartlarında yapılabilir, çevreye ilaç dağılması olmaz, faydalı böceklere etkisi azdır


5.4.3. İnsektisit olarak Yağlar


Yağlar kimyasal etkiden ziyade hava almayı engelleyerek bszı böcekleri ve akarları öldüren temas etkili maddedir. Yağların hiç kalıntı etkisinin olmadığını, ancak uygulandığında mevcut zararlıları etkilediğini, sonra gelenler üzerinde bir etkisinin olmadığını yapılan araştırmalar göstermiştir. Uygulama sonrası gelen bazı böceklere uzaklaştırıcı etkisi olduğu da belirlenmiştir.


Zararlının bulunduğu gelişme devresine göre yağlar; yumurta, larva ve ergin safhasında öldürebilir. Bitkilerin durgun döneminde yağlar koşnillere, akarlara, aphidlere, psyllidlere ve bazı lepidopterlere karşı kullanılması faydalıdır. Yağlar ister vejetasyon mevsimi içinde ister durgun devrede kullanılsın, toprakta nem açığı olduğu devrede ağaçlara ve çalılara tatbik edilmemelidir. Vejetasyon mevsiminde kullanıldığında, ilkbaharda tomurcukları patlayıp, yapraklanmaya başlayan bitkilerde taze yaprakları zarar görebileceği için kullanılmamalıdır.


5.4.3. İnsektisit olarak sabunlar


Böcek öldürücü olarak yağlarla aynı şekilde etkiye sahiptir. Kalıntı etkisi olmadığından vejetasyon mevsimi süresince hedef zararlılara karşı uygulamalar tekrarlanmalıdır. Sabunlar aphidler, thripsler, akarlar, psyllidler ve beyaz sineklere karşı iyi sonuçlar vermektedir. 5 birim arap sabunu + 95 birim su karışımı ile yapılan uygulamalarda Aphidlere karşı iyi sonuç alınmıştır (SEKENDİZ ve Ark. 1997).


5.4.4. Mikrobiyal İnsektisitler

Bu insektisitler yaşayan mikroskobik (virüs, bakteri, mantar, protozoa, veya nemotod) organizmalardan veya bunların ürünleri olan zehirlerden oluşmaktadır. Bunlar diğer insektisitler gibi püskürtme, toz ve granül halde uygulanacak şekilde kullanıma sunulmuşlardır.
Mikrobiyal insektisitler birçok zararlı böcekle mücadelede için etkili seçenektir. En büyük artıları insan ve hayvanlarda zehirlenme ve hastalıklara sebep olmamasıdır. Her zararlı için kullanılamasa da bu ürünler süs bitkilerinde yaşayan bazı zararlı böcekler için başarılı bir şekilde kullanılabilir. Çünkü mikrobiyal insektisitlerin çoğu belli böceklere karşı etkilidir ve bu insektisitler çevrede çok çabuk şekilde zehir etkilerini kaybederler. Kullanıcılar hedef zararlıyı düzgün şekilde tanımlamalı ve etkili uygulama planı yapmalıdır.

Dr. Faruk Şakir Özay


Kaynak:http://www.angelfire.com/ks/faruk/suszarar.htm

 

Düzenleyen malina : 18-06-2006 saat 03:59
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-06-2008, 17:54   #2
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 16-05-2007
Şehir: YALOVA
Mesajlar: 4,833
Mine hanım!

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Sağ olun.

cemal.S Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-06-2008, 16:48   #3
Yeni Üye
 
oktaylaremlak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-06-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 5
ben de bu bilgileri paylaştığınız için teşekkür ediyorum.ancak, zorluğunu kabul etmekle birlikte yabancı terimler yerine keşke daha anlayabileceğim latince bilgi seviyem olsaydı diyorum.saygılarımla

oktaylaremlak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-06-2008, 18:54   #4
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Bizi sürekli takip eder ve başlıkları vakit buldukça başından okursanız teknik terimleri kısa sürede öğrendiğinizi göreceksiniz.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2009, 16:52   #5
Ağaç Dostu
 
oobd's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-01-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 142
benim minik mum çiçeği çeliğimi ektiğim saksıda mini mini gri renkte böcekler gördüm.
çok hızlı ve oldukça fazlaydılar.çiçeğimin saksısına bir siteden bulduğum karışımı döktüm.
biraz rendelenmiş sabun,biraz alkol,biraz su...
evet böcekler öldü artık saksımda bir hareketlilik görmüyorum ama çeliğim kötü etkilenmez inşallah bu durumdan.
zaten 15 cm boyunda 2 çeliğim bayaa bir süredir yaprak vermiyordu.
şimdi saksının üstü biraz küfle kağlanıyor karıştırıyorum düzelmiş gibi duruyor..
umarım zarar vermemişimdir çeliklere..
aslında cesaretimin sebebi bir saksı daha mum çiçeğim var diye ama kaybetmeyide göze almak istemiyorum onuda..

oobd Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-05-2009, 19:28   #6
Ağaç Dostu
 
Funda Kalaycıoğlu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-11-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 264
Sayın Mine Hanım,
Sitede ve google görsel ve sözsel aramalarda bu zararlıyı bulamadığım için sizi rahatsız ediyorum.
Kış başı diktiğim 7 adet iri Fritillaria soğanım Mart sonunda çok sağlıklı gelişerek çiçek vermeye başlamıştı. Ben yavrulardan da çiçek beklerken birden bitkiler sararmaya ve yumuşamaya başladı. Bu sabah erken ve gölgeli, nemli bir saatte sararanların gövdelerini kesmek isterken her bitkinin yaprak koltuk altlarından üçer beşer birsürü garip böcek kaçışıp hızla toprağın altına gittiler.
Burada fotoğraf çekme şansım yok. Böcekler parlak kabuklu, 1-1,5 cm boyunda, mekik şeklinde, kırkayak gibi kılsı çok bacaklı, gövdesinin yarısı koyu-yarısı açık kahverengi.

Bu böcek bu anlatımla teşhis edilebilir mi? Bütün bahçemi sarar mı? Ne yapmalıyım?

Saygılar.

Funda Kalaycıoğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-07-2009, 12:26   #7
Kaybettik, Allah rahmet eylesin
 
izzeterisen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-01-2007
Şehir: Muğla-Ortaca
Mesajlar: 1,316
Galeri: 66
Portulacaria afra 'larımda sorun.

Mine Hanım,
İyi çalışmalar dilerim.
Portulacaria afra bitkim var epey. bir ayı geçkin bir zamandan beri yeni süren filizlerinde anormallikler var. Büyüme noktaları ölmeye de başladı. Büyüme noktası öldüğü zaman yaprak koltuklarından filiz veriyor ama çıkan filiz de sorunlu çıkıyor. Dün peyzaj mimarı bir arkadaşıma örnek götürdüm. Binokülerle akar aradık bulamadık.
İşin ilginç yanı yanyana duran bir bitkide var, ötekinde yok. Aynı saksı (kasa) içinde bulunan bitkilerin (yaklaşık 20 bitki) bir tarafındakiler hasta, diğer tarafındakiler sağlam. Bu bitkiler birbiriyle temas halinde, içiçe.
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Name: JD605876.JPG
Views: 20834
Size: 58.3 KBName: JD605884.JPG
Views: 19525
Size: 51.1 KB
Name: JD605885.jpg
Views: 19764
Size: 34.1 KBName: JD605886.JPG
Views: 19645
Size: 67.8 KB

izzeterisen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-07-2009, 16:48   #8
Ağaçsever
 
Michiganensis's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: Antalya
Mesajlar: 62
Galeri: 6
İzzet bey merhabalar ;

Şimdi bu çeşitin çiçekli halini gördüm google arattığımda hoşuma gitti. Birde sizin bitkilerinizin çiçekli halini görmek istiyorum. Ben bu yıl istanbula çok gönderdim bunlardan makrome saksılarda bende ki çeşitler Portulaca grandiflora ve Portulaca pilosa. İstanbul'lu lar buna yubbi diyorlar. Seneye üretime alıp bunlardan biraz deneme yapma fikri geldi şimdi aklıma İstanbul' da gidiyor böle seyler. Kaliteli birşeyler çıkarabilirsek tutar. Bende bu çeşit yok.. Şuan ki problemı hallettikten sonra gelişimini seyretmek isterim.

Teşekkürler.

Michiganensis Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-07-2009, 09:13   #9
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
İzzet Bey bu bitkiyi hiç yetiştirmedim, dolaysıyla ne olduğun konusunu da anlamadım maalesef. Ben bu gibi müphem durumlarda koruma amaçlı genel bir insektisit ve fungusit uygulaması yapıyorum. Sorunlu bitkilerle sağlamları keşke ayırma olanağınız olsa.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-07-2009, 13:24   #10
Kaybettik, Allah rahmet eylesin
 
izzeterisen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-01-2007
Şehir: Muğla-Ortaca
Mesajlar: 1,316
Galeri: 66
Mine Hanım, ilginize teşekkür ederim.
Kükürtün ardından içerisinde % 1,5 oranında bor olan bir gübre ile suladım. Belirtilerin bor noksanlığı da olabileceğini düşündüm. Daha sonra da keçi gübresinden şerbet hazırlayarak verdim. Şimdilik bekliyorum.

izzeterisen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-07-2009, 13:38   #11
Ağaç Dostu
 
maki01's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-05-2008
Şehir: Adana
Mesajlar: 8,416
Galeri: 73
Eminim tekrar sorusu olacak ama lütfen acil yardım.

Name: 000_0310.JPG
Views: 19230
Size: 18.3 KB

Name: 000_0311.JPG
Views: 19304
Size: 21.2 KB

Fulyaseminim ve begonvilimi yiyip bitiriyor ne olduğu konusunda bilgim olmayan tırtıl. Gece avı başarısız, göremiyorum. Saksılar çok büyük ve ağır , kendinden büyük bir şeyin içine koyup su ile boğma imkanım yok. Bunları yok edecek zehir, ilaç gibi bir çözüm var mıdır?
Neemazal buna da çözüm olur mu?


Düzenleyen maki01 : 09-07-2009 saat 13:39 Neden: düzeltme
maki01 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-07-2009, 14:11   #12
Ağaç Dostu
 
maki01's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-05-2008
Şehir: Adana
Mesajlar: 8,416
Galeri: 73
Bir yandan da ziraat mühendisi olan yeğenime ulaşmaya çalıştım. 2 fotoğrafda 2 ayrı zararlı söz konusu imiş.
1.fotoğraf nezara virudula diye pis kokulu yeşil böceğe benziyormuş.
2.fotoğraf ise meyve agaçlarına da zarar veren tırtılmış
Her ikisi için aynı şeyi söyledi. Saksıları ortaya çek, başka yerle teması olmasın. Çift taraflı bant ya da fare bandı yapıştır.
Sahada olmamasına çok sevindim

Yiğitece beğendi.
maki01 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-11-2009, 19:37   #13
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 27-11-2009
Şehir: konya/ereğli
Mesajlar: 5
forumda yeni üyeyim bitkilrim üzerinde yapışkan sıvılar var ve ufak sinek gibi böçekler bunlardan kurtulmak için ev yapımı ilaçlar kullanmakmı yararlı yoksa kimyasal mücadelemi?

miskoisko Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-01-2010, 19:42   #14
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 05-12-2009
Şehir: İstanbul-K.çekmece
Mesajlar: 101
Lütfen yardım!
adını bilemediğim çiçeğimin alttaki yapraklarında, uç kısımlarından başlayan çürümeler meydana geliyor.
bu durumu nasıl önleyebilirim, rica etsem bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz?
şimdiden teşekkürler..

Eklenen Resimler
 
muratkoç Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-06-2010, 00:35   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 05-06-2010
Şehir: sakarya
Mesajlar: 221
bitkilerin topraklarında olan küçük böceklerin bitkiye zararları olurmu? olursa ne yapmalıyım?

mavisedir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-06-2010, 16:37   #16
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 17-02-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 5
Merhaba lütfen yardım edin Bitkimin on beş gün önce yaprakları sararmaya başlamıştı.Tatile gittim geldim döndüğümde hertarafını fotoğraftaki gibi küçük böcekler sarmış.Forumdan okuyup bulmaya çalıştım ve yaprak bitleri olduklarını düşünüyorum. Ancak ağ örüyorlar.Birde siz göz atarsanız zaten zor durumda olan bitkime yanlış bir tedavi uygulamak istemiyorum.Şimdiden teşekkür ederim.

Eklenen Resimler
   
pakard Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-06-2010, 18:13   #17
Ağaç Dostu
 
fmt79's Avatar
 
Giriş Tarihi: 17-07-2006
Şehir: Hatay
Mesajlar: 342
pakard,

bitkinizde kırmızı örümcek zararı var, hem de çok yoğun...

fmt79 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-06-2010, 19:33   #18
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 17-02-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 5
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi fmt79 Mesajı Göster
pakard,

bitkinizde kırmızı örümcek zararı var, hem de çok yoğun...

Çok teşekkür ederim.Hemen gerekli tedaviyi uygulayıp bitkimi sağlığına kavuşturmaya çalışacağım.

pakard Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-07-2010, 11:17   #19
Ağaç Dostu
 
emmi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 25-05-2010
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 351
Galeri: 3
Selam Arkadaşlar.
Benim sorunum beyaz sinekler çiçeklerimin yaprak altlarında yumurtlayarak çoğalıyor.zirai ilaç kullandım bir çözüm olmadı.bitkileri dışarı çıkardım hala devam ediyor.Bu konuda bana yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.saygılar.

emmi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-07-2010, 12:23   #20
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Hangi ilacı ve nasıl kullandığınız da önemli. CYPERMETHRIN veya DELTAMETHRIN etki maddeli ilaçları denediniz mi?

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-07-2010, 10:12   #21
Ağaç Dostu
 
emmi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 25-05-2010
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 351
Galeri: 3
Sayın Mine Pakkaner.
İlgilendiğiniz için teşekkür ediyorum.beyaz sinek için diyerek zirai ilaç satan satıcıdan
istediğim ve kullandığım ilaç New DDVP 50EC adlı bir böcek ilacı(litrede 550 gr Dichlorvos 2,2 dichlorovinyl dimethyl phosphate)
Yazmış olduğunuz,Cypermethrın ve Deltamethrın içerikde yazmıyor.sanırım bu yazmış olduğunuzu zirai ilaç satanlardan değil çiçekçiden temin edebileceğim!

emmi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-07-2010, 10:15   #22
Ağaç Dostu
 
zerrinsrt's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-10-2008
Şehir: DÜZCE
Mesajlar: 362
Galeri: 4
Bu yıl bahçemde farklı bir parazit var.
Dallarda beyaz, pamuk gibi oluşum ve üzerinde beyaz renkli tüylerle kaplı, uçamayıpta sanki zıplayan,genel görünümü minik bir kuş gibi, ,karın bölgesi yeşilimsi,yarım mercimek büyüklüğünde olan bu parazite hangi ilacı kullanmalıyım.

zerrinsrt Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-05-2012, 10:28   #23
Yeni Üye
 
sinem kamalı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-04-2012
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 20
Merhaba,
Ben yeni üyeyim.siteniz çok güzel emeklerinize sağlık.Forumları çok gezdim ama benim sorumun cevabını bulamadım.Umarım yanlış bir başlık altına yazmıyorumdur ama artık bir şekilde yardım almam gerekiyordu çiçeklerim için.Torf üzerine yeni getirdiğimiz toprağın içinde kımıldayan minik bir şey gördüm ama anlayamadım ne olduğunu.ilk önce toprağın içindeki zararlı canlılar için yapabileceğim bir şey var mı?Diğer sorum ise zar zor büyüttüğüm Aslanağzı çiçeğimin yapraklarının üzerinde minik delikler olmuş.inceledim gövde temiz ama çiçeğin üzerin zar zor görülen minik pamuk gibi şeyler vardı.böcek olduğunu bile anlayamadım o kadar minik şeylerdi.çiçeklerim yan yana olduğu için korkuyorum.bana yardımcı olursanız çok sevinirim.eğer yanlış yere açtıysam forumu şimdiden özür dilerim.teşekkürler.

saygılar

sinem kamalı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-05-2012, 21:13   #24
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-04-2012
Şehir: Bursa
Mesajlar: 28
Benim scheflera bitkimin yapraklarında bazı minik lekeler var. sanki koza içinde böceğe benziyor gibi yakından. tırnağımla hafifçe kazıyınca çıkıyor. bit falan mıdır acaba??

Sinem hanım sizin sorunuza cevap gelmemiş ama ben de bir umut yazıyorum yine de...
Yaprakların altına doğru yerleşen beyaz pamukcuklar unlu bit oluyor genellikle. arap sabunu sarımsak zeytinyağı karışımını püskürtüp pamuklu çubukla böcükleri temizleyin. Bit değilse de zararı olacağını sanmam karışımın. Sonuçta doğal bir şey... Resmini koyabilir misiniz?

Eklenen Resimler
  
aybükeahmet Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-05-2012, 21:46   #25
Kaybettik, Allah rahmet eylesin
 
izzeterisen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-01-2007
Şehir: Muğla-Ortaca
Mesajlar: 1,316
Galeri: 66
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi izzeterisen Mesajı Göster
Mine Hanım,
İyi çalışmalar dilerim.
Portulacaria afra bitkim var epey. bir ayı geçkin bir zamandan beri yeni süren filizlerinde anormallikler var. Büyüme noktaları ölmeye de başladı. Büyüme noktası öldüğü zaman yaprak koltuklarından filiz veriyor ama çıkan filiz de sorunlu çıkıyor. Dün peyzaj mimarı bir arkadaşıma örnek götürdüm. Binokülerle akar aradık bulamadık.
İşin ilginç yanı yanyana duran bir bitkide var, ötekinde yok. Aynı saksı (kasa) içinde bulunan bitkilerin (yaklaşık 20 bitki) bir tarafındakiler hasta, diğer tarafındakiler sağlam. Bu bitkiler birbiriyle temas halinde, içiçe.
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Eklenti 90421Eklenti 90422
Eklenti 90423Eklenti 90424
Bu bitkimdeki sorunu Kükürt 80 WP ilacı kullanarak çözdüm. iki yıldan beri kullanıyorum kükürdü. Belki çözdüğüm sandım, kendi kendine düzelmiş olma ihtimali de var. Bu bitkiyi yetiştiren arkadaşların dikkatine.

mrduran beğendi.
izzeterisen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-05-2012, 21:29   #26
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 30-05-2012
Şehir: k.maraş
Mesajlar: 4
annemin çiçekleri

merhabalar
annem şehir dışında olduğu için bir süredir çiçeklerini ben suluyorum ve çiçeklerden gülde ve adını bilmediğim diğer çiçekte bi hastalık var. gülde daha yoğun diğerinde ise çok yoğun değil sorun.üstlerinde çok minicik beyaz kurtçuk ya da böcek gibi gezinen bişiler var. yaprakların üstü ıslak yapış yapış görünüyo hatta çiçeğin bulunduğu yerlerde öyle yapış yapış olmuş..birde gülde örümcek ağına benzer bişiler olmuş... çiçeklerden hiç ama hiç anlamam bu nedenle yardıma ihtiyacım var fotolardan ne olduğuna bakıp bana yardımcı olursanız çok sevinirim..

Name: IMG_0515.JPG
Views: 16194
Size: 68.1 KB
Name: IMG_0517.JPG
Views: 16562
Size: 65.0 KB
Name: IMG_0518.JPG
Views: 16012
Size: 68.8 KB
Name: IMG_0519.JPG
Views: 16112
Size: 69.7 KB

bu da adını bilmediğim ve farklı balkonda bulunan diğer bitki

Name: IMG_0521.JPG
Views: 15310
Size: 67.4 KB

mediday Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-08-2012, 14:57   #27
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 25-08-2012
Şehir: ankara
Mesajlar: 8
bilgiler için sağolun

kalanchoe'm Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2012, 16:15   #28
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 02-12-2012
Şehir: Ankara
Mesajlar: 1
Pamuk benzeri böcekler yardım lütfen

Çiçeklerimi küçük beyaz pamuk yığınına benzeyen böcekler istila etti ne yapmam gerekiyor.

Eklenen Resimler
  
selinüner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2012, 23:21   #29
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 07-04-2009
Şehir: istanbul
Mesajlar: 4,378
Galeri: 1
Merhaba sayın selinüner

Bitkilerinize musallat olan, unlu bit zararlısıdır.

Müdalesi için ev yapımı ilaçlar başlığında ihtiyacınız olan karışımlar bulunmaktadır.

İlgili zararlı için tavsiye edilen karışımları kullanın gelişmeleri paylaşın, süreci takip edelim...

Kolay gelsin, geçmiş olsun...

Nuri Murvet Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-03-2013, 00:52   #30
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 28-02-2013
Şehir: istanbul
Mesajlar: 11
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Mine Pakkaner Mesajı Göster
Süs Bitkileri Zararlısı Böcekler ile Mücadele

1. GİRİŞ


Bitkilerin görünüşünden, zayıf büyümesinden bazı problemlerin olduğunun farkına varır, ancak problemin sebebini belirlemek zordur. Birçok Böcek ve benzeri eklembacaklılar hayatlarını devam ettirebilmek ve çoğalmak için bitkilerle beslenmek zorundadır.


2. BÖCEKLERİN ZARAR BELİRTİLERİ
İbreli ağaçlarda kabuk böcekleri baskı altındaki ağaçlara, kuraklık, kök hastalıkları, inşaat çalışmalarında köklere zarar verilmesi, kök civarındaki toprağın kompaklaşması, hava kirliliği, zayıf yetişme muhiti, aşırı yaşlanma gibi sebeplerle zayıflamış bitkiler arız olurlar. Yapraklı ağaçlarda zarar yapan bazı kabuk böcekleri, benzer bir şekilde tercihen zayıflamış ağaçları tercih ederler. Birçok Odun zararlıları (buprestid ve Cerabycid) tercihen zayıf ağaçlar üzerinde zararlı olurlar. Bu odun zararlısının arız olduğu ağaçlardaki zararlılar ile mücadele çok zordur, bu sebeple zararlının gelişine engel olmak için kültürel tedbirler uygulanarak bitkilerin kuvvetlendirilmesi zararlı gelişini engellemektedir.


5.2.3. Budama

Yılın uygun zamanında ağaçları düzgün bir şekilde budanması bazı delici böceklerin saldırısını azaltır. İbreliler özellikle, gövdeleri yaralandıktan sonra bazı odun ve kabuk böceklerinin saldırısına hassas hale gelir.

Uygun şekilde budama, kök ve gövde arasındaki dengenin bozulmasına sebep olacak tepe düzeltmeleri ve su sürgünleri vermesini sağlayacak aşırı budamadan kaçınılmalıdır. İbreliler aşırı budamanın arkasından gelen kabuk böceği tasallutu kurumalara sebep olur.


Bazı delici böcekler için kış sonu, ilkbahar ve yaz periyodundaki budama (Gövdede açık yaralar) yapılması, sonbahar ve kış başlangıcında yapılana nazaran daha fazla tasallut ile sonuçlanır. Ergin delici böcekler sonbahar ve kış aylarında faal değildir, bu zamanda budama yapılması böceklerin aktif olacağı zamana kadar yaraların kapanması için gerekli zamanı sağlamış olur. Yaraların macun ile kapatılması tasallutu engellemekle birlikte, budamanın uygun zaman ve şekilde yapılması daha uygundur.


5.2.4. Dayanıklı Bitki Kullanımı

Zararlılar bitkilerin tür ve kültürlerinin hepsine eşit şekilde saldırmaz. Bu yüzden zararlılara en az hassas türlerin seçiminde, büyüklük, şekil ve renk gibi temel gerekler karşılandığı sürece, zararlılara karşı ilaç kullanım ihtiyacı azalır veya kalmaz. Dayanıklılık terimi bağışıklılık anlamına gelmez. Dayanıklı bitkinin üstünde az miktarda zararlı mevcuttur fakat, bu seviyedeki zarar önemsizdir. Dayanıklı bitki kullanımındaki büyük yararlara karşın, bu kültürel işlem aşağıdaki eksik ve sınırlandırmaları vardır.

Önemli bir zararlı böceğe dayanıklı bir bitki, ciddi bitki hastalıklarına veya diğer problemlere karşı hassas olabilir.

Çevre düzenlemesi halihazırda yapılmışsa, zararlılara dayanıklı bitkiler, yeni bitki ihtiyacı olana kadar kullanılamazlar.

Bugün önemli bir zararlıya mukavim olan bitki, bir zaman sonra sahaya yeni giren yeni zararlıya muhtemelen dayanıklı olmayabilir.
Ergeç bazı zararlı böcekler mukavim bitkiye adapte olma kabiliyeti gösterebilir. Bu zararlının yeni soyu biyotip olarak adlandırılır.
Az kullanılan bir bitki, zararlılara karşı dayanıklı olarak bulunduğu için yaygınlaştırılırsa, Artan sayıda böceğin bu bitkide zararlı olması şansı büyüktür.


5.3. Mekanik Mücadele

Bazı durumlarda bir zararlı tasallutu mekanik yöntemle mücadele edilebilir ve önlenebilir.

5.3.1. Budama

Lepidopter larva kolonilerinin olduğu dalların uçlarını kesilmesi, Yeni yumurtadan çıkmış toplu halde beslenen larvaların olduğu dal uçlarının kesilmesi en iyi çözümdür. Kese yapan larva zararlarında, larvalar keseden uzak yapraklarda beslenirler, fakat akşama doğru keseye döner ve soğuk günlerde kesede kalırlar Bu yüzden larva bulunan keseler, larvaların kese içinde oldukları zamanda kesilerek imha edilmelidir.


Ülkemizde en önemi zararlılardan Çam keseböceği gece beslenir, gündüz kesede kalır. Zarar zamanı Ekim-Nisan arası yani Sonbahar, Kış, İlkbahar dönemlerini kaplar. Normal şartlarda meşcere kenarlarında yoğunlaşır. Kese toplama mücadelede en önemli unsurlardan birisidir.


Bazı kese oluşturmayan Lepidopter larvaları, genç dönemlerinde bir yumurta kümesinden çıkanların tamamı toplu halde aynı yaprakta beslenir. Böyle durumda bir yaprak koparılması bile bir koloninin tamamen yok olmasını sağlayabilir. Budama ile mücadelede epidemi hali ve ağaçların çok büyük oluşu sınırlayıcı faktörlerdir.


5.3.2. Bazı Kabuk ve Odun Zararlısı böceklerin tasallutunun azaltıcı Faaliyetler

Çeşitli kabuk böcekleri ibrelilerin sıkıntıdaki ağaçlarda ve kuru veya yeni kuruyan odunlarında ürerler. İbreli ormanlarda böyle odunların uzaklaştırılması yaşayan ağaçlarda olabilecek tasallutları azaltır. Bu işlem epidemi olsun olmasın, potansiyel üreme kaynağı odunlar görüldüğünde yapılır. Karaağaç hastalığı taşıyıcısı, küçük karaağaç kabuk böceği (Scolytus multistriatus) ve (Shothole borer) benzer şekilde yeni kurumuş ve kurumakta olan Karaağaç ve Prunus sp. gibi ağaçlarda çoğalırlar. Böceğe hassas sağlıklı ağaçların korunması için bu üremeye elverişli materyalin uzaklaştırılması faydalı bilgi tavsiye edilmektedir.

Kuruyan ve kurumakta olan ağaçların yakılması, yonga şeklinde parçalanması, 40-50 cm derinliğinde gömülmesi veya alandan en az 500-600 m kadar uzaklaştırılması, etkili olmaktadır.

Zor olmakla birlikte, yeni kesilmiş ağaçların hemen kabuklarının soyulması, ağacı uygun üreme yeri olmaktan çıkararak, odunu kullanım için emniyetli şekilde bekletilmesine imkan sağlar. Soyulmuş kabuklar böcekler için uygun konukçu olmadığından sahadan uzaklaştırılmasına gerek yoktur.


5.4. Kimyasal Mücadele (İlaçlı Mücadele)

Ciddi bir zararlı afeti ile karşılaşıldığında genellikle ilaçlı mücadeleden başka çözüm yolu kalmamaktadır. İlaçlı mücadele çoğunlukla gövde ve yapraklara püskürtme şeklinde olmakla birlikte, toprağa sulama gibi verilmesi ve gövdeye enjekte edilmesi yöntemleri de kullanılmaktadır.


5.4.1. Püskürtme şeklinde tatbik metotları

Püskürtme hidrolik pulvarizatör veya sisleme makineleriyle uygulanabilir. Hidrolik pülverizatörde ilaç suyla karıştırılarak yüksek basınç altında püskürtme borusu ve ucundaki meme vasıtasıyla hedef ağaca püskürtülür. Sislemede yüksek konsantrasyonda ilaç ve hava akımı kullanılır. İlacın 10-20 mikron gibi çok küçük zerreciklerden meydana gelmiş sis bulutu oluşturması, birkaç saat atmosferde kalarak bitkinin bütün organlarına nüfüs etmesi sağlanır. Uygulama için geniş sahada ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.


5.4.2. Sistemik İlaçlar


Sistemik ilaçlar bitkilerin köküne yapraklarına, kabuğuna veya iletim sistemine injekte edildiğinde, Emilir, yukarı doğru taşınarak öncelikle yapraklarda beslenen böcekleri öldürür. Püskürtülerek uygulandığında hem temas zehiri hemde yaprağın bünyesine geçerek mide zehiri olarak böcekleri öldürür (Acephate, Dimethoate). Sistemik ilaçların avantajlerı, uzun süreli etki, uygulandığında mevcut olmayan yeni oluşan yaprakların korunması, püskürterek ilacın nüfus edemeyeceği tomurcuk, sürgün gibi bitki organlarının korunması, faydalı böceklere zararın azaltılmasıdır.


Sistemik ilaçlar bitki üzerinde yaşayan bütün böcekleri öldürmez. İlaç nasıl tatbik edilirse edilsin, derhal bitki bünyesine geçerek bitki organlarına ve yaprakların hepsine nüfüs eder. Uygun sistemik ilaçlarla birçok emici böcek ve yaprak yiyen bazı böcekler ile mücadele edilebilir. Temas etkisi ile ölüme sebep olan uygun maddeler kullanılmadıkça, sistemik ilaçlar odun zararlısı böceklerin çoğu ve kabukta beslenen koşnillere karşı etkili değildir.


5.4.3. Sistemik etkili İlaçların Gövdeye enjeksiyonu


Bazı özel süs bitkilerinde böceklerle mücadele için gövdeye sistemik ilaç verilmesi amacıyla iki sistem(Mauget, Acecap) geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Uygulamalar genelde vejetasyon mevsimi içinde yapılır. Birinci sistemde (Mauget) herbir deliğe beslenme tüpleri yerleştirilir.


İnsektisit enjeksiyonu , ağaç ilacı hemen kabul eder ve hedef böceğe karşı etkili olduğu takdirde çok tavsiye edilir. Bu şekil uygulama, uzun kalabalık sokaklar, çarşı çevresi gibi diğer uygulamaların zor olduğu yerlerdeki ağaçlardaki zararlılarla mücadele için yararlıdır. Gerekli ekipman basit ve ucuzdur, pülverizasyonun yapılamayacağı olumsuz hava şartlarında yapılabilir, çevreye ilaç dağılması olmaz, faydalı böceklere etkisi azdır


5.4.3. İnsektisit olarak Yağlar


Yağlar kimyasal etkiden ziyade hava almayı engelleyerek bszı böcekleri ve akarları öldüren temas etkili maddedir. Yağların hiç kalıntı etkisinin olmadığını, ancak uygulandığında mevcut zararlıları etkilediğini, sonra gelenler üzerinde bir etkisinin olmadığını yapılan araştırmalar göstermiştir. Uygulama sonrası gelen bazı böceklere uzaklaştırıcı etkisi olduğu da belirlenmiştir.


Zararlının bulunduğu gelişme devresine göre yağlar; yumurta, larva ve ergin safhasında öldürebilir. Bitkilerin durgun döneminde yağlar koşnillere, akarlara, aphidlere, psyllidlere ve bazı lepidopterlere karşı kullanılması faydalıdır. Yağlar ister vejetasyon mevsimi içinde ister durgun devrede kullanılsın, toprakta nem açığı olduğu devrede ağaçlara ve çalılara tatbik edilmemelidir. Vejetasyon mevsiminde kullanıldığında, ilkbaharda tomurcukları patlayıp, yapraklanmaya başlayan bitkilerde taze yaprakları zarar görebileceği için kullanılmamalıdır.


5.4.3. İnsektisit olarak sabunlar


Böcek öldürücü olarak yağlarla aynı şekilde etkiye sahiptir. Kalıntı etkisi olmadığından vejetasyon mevsimi süresince hedef zararlılara karşı uygulamalar tekrarlanmalıdır. Sabunlar aphidler, thripsler, akarlar, psyllidler ve beyaz sineklere karşı iyi sonuçlar vermektedir. 5 birim arap sabunu + 95 birim su karışımı ile yapılan uygulamalarda Aphidlere karşı iyi sonuç alınmıştır (SEKENDİZ ve Ark. 1997).


5.4.4. Mikrobiyal İnsektisitler

Bu insektisitler yaşayan mikroskobik (virüs, bakteri, mantar, protozoa, veya nemotod) organizmalardan veya bunların ürünleri olan zehirlerden oluşmaktadır. Bunlar diğer insektisitler gibi püskürtme, toz ve granül halde uygulanacak şekilde kullanıma sunulmuşlardır.
Mikrobiyal insektisitler birçok zararlı böcekle mücadelede için etkili seçenektir. En büyük artıları insan ve hayvanlarda zehirlenme ve hastalıklara sebep olmamasıdır. Her zararlı için kullanılamasa da bu ürünler süs bitkilerinde yaşayan bazı zararlı böcekler için başarılı bir şekilde kullanılabilir. Çünkü mikrobiyal insektisitlerin çoğu belli böceklere karşı etkilidir ve bu insektisitler çevrede çok çabuk şekilde zehir etkilerini kaybederler. Kullanıcılar hedef zararlıyı düzgün şekilde tanımlamalı ve etkili uygulama planı yapmalıdır.

Dr. Faruk Şakir Özay


Kaynak:Saksı toprağından zararlı böcekleri temizleme

2.5. Böcek dışkılarının mevcudiyeti

Bazı böcek ürünleri bitkideki zararın ötesinde böceklerin varlığının belirtileridir. Bu ürünlerin çoğu böcek aktivitesini bitirdikten sonra da uzun zaman orada kalır.

En çok görülen ürünler ve oluşturan zararlılar;

Tatlı sıvı (şekerli sıvının üzerinde ekseriya siyah küf gelişir)- Aphid, bazı koşniller, unlubit, psilidler, beyaz sinekler.
Siyah dışkı lekeleri (Damlalar)- thripsler, ağ kanatlılar-(Lepidopter larvaları daha büyük dışkı parçaları çıkarırlar).
İpeksi ipliklerden örtü ve keseler oluşturulması; Çadır tırtılları, kese tırtılları, yaprak bükücüler, bazı akarlar.
Köpüksü sıvı salgılayanlar; Cicadinea alt takımına mensup böcekler.
Deri değiştirme sebebiyle terkedilen vucut derileri; Aphidler, Cicadinea, Tingitidae (Ağ kanatlı tahtakuruları).
Pamukumsu, veya mumsu maddeler; unlu bitler, bazı koşniller ve bazı aphidler.
Odun talaşı, odun parçacıkları, reçine benzeri akıntılar, delikler; odun zararlısı bazı Coleopter ve Lepidopter’ler, kabuk böcekleri (Scolytidae), bazı sürgün zararlısı Lepidopterler.

ZARARLILARIN VE DOĞAL DÜŞMANLARININ İZLENMESİ VE ÖRNEKLENMESİ

Ağaç ve çalılardaki böceklerin örneklenmesi ve miktarının hesaplanmasında çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin çoğu önce tarım ürünlerinde kullanılmak için geliştirilmiştir, fakat birkaçı çevre düzenlemesinde kullanılan süs bitkileri ile ilgili araştırma sonucudur. Örnekleme veya izlemenin amacı; zararlının mevcudiyetinin, zararlının ve doğal düşmanlarının miktarının, etkinliğinin meydana çıkarılması, düzenli periyodik örneklemelerle böceklerin populasyon düzeylerinin takip edilmesidir. İzlemenin amacı; zararlı populasyonunun ne zaman mücadele gerektirdiğinin kararının verilmesidir.

Bütün örnekleme yöntemleri belli özellikleri paylaşırlar:

Yapraklar, terminal sürgün, çırpma veya dakika gibi genel örnekleme birimi kullanılır.
Seçilen birim gözlenen zararlı populasyonunun beslenme alışkanlığı ile uyumlu olmalıdır. Örneğin sürgünde zarar yapan bir koşnil yapraklarda örneklenmez veya yaşlı yapraklarda görülen bir aphid için sayım ünitesi olarak taze yapraklar alınmamalıdır.
Alınan örnek sayısı yeterli olmalıdır. Yeterlilik ne olduğu duruma, zamana, malzeme imkanlarına göre belirlenir. Zararlıların bir ağaç veya çalı üzerindeki dağılımı nadiren tekdüzedir. Benzer bir şekilde aynı tür bir grup ağacın her biri aynı derecede böcek zararına konu olmaz. Genel olarak, her bir mesafedeki her bitkiden alınan örnek sayısı, örnekleme periyodunun tamamı, ve bitki örnekleri grubunun tamamı için sabit tutulur.
Örnekleme yöntemi standardize edilmelidir. Bütün örneklemeleri aynı şahıs yapmalıdır. İki veya daha fazla kişi ile yapılırsa, öncelikle örnekleme metotları ve sonuçlarının aynı olduğunu belirledikten sonra yapılmalıdır.
Böcek sayımı ile ilgili yazılı kayıtlar tarih, yer, örnekleyen kişi, kullanılan yöntem hakkında kısa bilgi ile birlikte tutulur.
Bazı böcekler ve akarlar çok küçük olduğundan zararlıların ve onların doğal düşmanlarının izleme ve örneklemesinde büyüteç (10X) kullanılmalıdır.

Çok ayrıntılı işime yaradı eyv.

pamuktopu beğendi.
hakanya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 20:00.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021