agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Agaclar.net Çalışmaları, Projeleri, Etkinlikleri > Önceki Tohum Paylaşım Etkinlikleri (Tamamlananlar) > 2014-2015 Tohum Paylaşım Etkinliği
(https)
Sadece okunabilir konu
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 14-07-2014, 16:55   #1
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 8,966
2014-2015 Tohum Paylaşım Etkinliği Genel Prensipler

1. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin tanımı, amacı, kapsamı, sınırları

agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin amacı, üyelerimizin kendi yetiştirdiği ve tohumdan üretilebilen bitkilere ait tohumların üyelerimiz arasında ücretsiz paylaşımına olanak sağlamaktır.

Etkinlik, sebze, çiçek ve tohumdan yetiştirilebilen ağaç tohumlarının paylaşımını kapsar.

 • Paylaşımcının kendisinin yetiştirmediği tohumlar,
 • Hibrid sebze tohumları,
 • Ne olduğu, çeşiti, nasıl yetiştirildiği tam olarak bilinmeyen tohumlar,
 • Yetiştirilmesi, ücretsiz de olsa dağıtılması kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bitkilere ait tohumlar
kapsam dışıdır ve etkinlikte yer almazlar.

2. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin Paydaşları

Tüm aktif üyeler

3. agaclar.net Tohum
Paylaşım Etkinliğinin Prensipleri, görev ve sorumluluklar

Tohum Paylaşım süreci bir agaclar.net etkinliğidir. Etkinlikte paydaş veya görevli olarak yer alan kişiler etkinlik katılımcılarıdır ve etkinlikteki sorumlulukları rolleriyle sınırlıdır.

agaclar.net tarafından verilmiş ya da belirlenmiş görevlerin ifası dışında hiç bir kişi ya da grup etkinlik, etkinlik kayıtları ve paylaşıma girmiş tohumlar üzerinde hak sahibi değildir.

Etkinlikte paylaşıma sunularak paylaşımcılar tarafından fiilen gönderilen tohumlar, sadece agaclar.net insiyatifi ile ve bu metinde anlatıldığı şekilde kullanılır ayrıca başka bir amaç için kullanılamaz.
3.1. agaclar.net'in rolü

a) agaclar.net, prensipleri belirleyip, gereken düzenlemeleri yaparak sürecin bu dökümanda yazılı olduğu üzere, paylaşan ve talep eden kişiler hariç her türlü kişisellikten ve kişisel tasarruflardan uzakta yürütülmesini sağlar.

b) Paylaşım sürecini, başka engeller olmadığı taktirde, taleplerin tamamının karşılanabileceği şekilde planlar. Buna göre aktiviteleri ve takvimi belirler, gereken eşgüdümü sağlar.

c) İlgili forum başlıkları ile bir bütünlük içinde iletişimi düzenler, her türlü kaydı tutar ve yayınlar, minimize edilmiş bir lojistik faaliyetin de pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

d) Etkinlik sonunda ağaçlar.Net lojistik merkezinde amacı ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapar.

e) agaclar.net, süreçte görev alan kişilerin tohum paylaşımı ile ilgili olarak talep sahiplerine herhangi bir telefon erişimini gerektirmeyecek şekilde planlama yapar.

f) Kargolama sebebiyle paylaşımcı ve talep sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini temin eder, bu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması için gereken her türlü tedbiri alır ve süreç tamamlandığında sadece kargo için kullanılmış olunan isim, adres ve telefon bilgilerini imha eder.

g) agaclar.net, hem paylaşımcıların lojistik merkezine, hem de lojistik merkezinin talep edenlere zarflarını gönderimlerinde indirimli kargo kullanımını düzenlemek için gayret sarfedecektir.


3.2. agaclar.net Etkinlik Kayıt Merkezinin rolü

a) Paylaşan ve(ya) talep eden katılımcıları, paylaşıma sunulan tohumları, bu tohumlardan talepleri, paylaşımcıların karşılayabildiği talepleri, kargo için gereken iletişim bilgilerini bir veritabanında kayıt altına almak.

b) Paylaşıma sunulan tohumlara yapılan talepler hakkında paylaşımcıları peyderpey önceden bilgilendirerek talebe yetecek kadar tohum üretimine olanak sağlamak.

c) Yayınlanmasında mahzur olmayan kayıtları ve etkinlik ile ilgili her türlü istatistiği hazırlayıp yayınlamak, süreçde gereken etiketleri otomatik olarak hazırlayıp paylaşımcılara ve lojistik merkezine iletmek.

3.3. Tohum paylaşanların rolü

a) Paylaşmak istedikleri tohumları belirlenen formata göre liste halinde ilk mesajda yayınlamak, her bir tohumu bildirilen asgari standartlara göre tanıtmak.

b) Beklenmedik durumlar olmadıkça kendisine iletilen talepleri olabildiğince karşılamaya gayret etmek,

c) Tohumları hazırlama zamanı geldiğinde agaclar.net tarafından kendisi için hazırlanacak etiketleri kullanarak kişiye özel tohum poşetlerini hazırlamak,

d) Tohum poşetlerine bir kişiye yetecek miktarda tohum koymak. "Bir kişiye yetecek miktar" paylaşımcının insiyatifinde olmakla beraber büyük tohumlarda en az 5-10 adet, daha küçük tohumlarda 10-15, daha da küçük tohumlarda 50+ şeklinde olabilir (Örnek, fasulye balkabağı 5-10 adet, domates biber patlıcan 10-15 adet, aslanağzı tohumu bir tutam gibi).

e) Paylaşımcı üye, hazırlamış olduğu poşetleri ayrıca, talep edenlere göre daha büyücek poşetlere koymaya gayret eder. Böylelikle lojistik merkezindeki tasnif etme işi kolaylaşarak daha yönetilebilir duruma gelir.

f) Paylaşıma sunulan tohumların uygun şekilde tohum hasatlarının yapılmış olması, uygun şekilde saklanmış olması ve tohumların çimlenme özelliklerini kaybetmemiş olmasına dikkat etmek. Yeni alınmış tohumların poşetlenmeden önce yeterli süre gölgede kurutulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde tohumlar küflenebilir.

g) Paylaşıma sunulacak tohumlar mutlaka sağlıklı bitkilerden alınmış olmalıdır. Herhangi bir fungal, bakteriyel veya virüs kaynaklı hastalık belirtisi gösteren bitkilerden tohum alınmamalıdır. Bahçede belirli bir tür bitkide virüs etmenli hastalık şüphesi olduğunda, o türe ait herhangi bir çeşit bitkiden sağlıklı görünse dahi tohum alınmamalıdır. (Örnek: Bahçede mozaik virüsü belirtisi göstermiş bir domates görülmüş ise hiç bir domatesten tohum alınıp paylaşılmamalıdır.)

h) Hazırladığı etiketlenmiş tohum poşetlerini takvime uyumlu olarak bir zarfa doldurup lojistik merkezine "gönderen ödemeli" olarak kargo ile göndermek.

3.4. Tohum talep edenlerin rolü

a) Takvimde belirtilen zaman aralığı içinde talep etmek istediği tohumları seçip, tohumun tanıtıldığı mesajda "taleplerime ekle" tuşuna basmak.

b) Etkinlikten tohum talep edenlerin, sadece kendileri için ve kendi yetiştirebilecekleri kadar çeşit talep etmeleri beklenir. Fazla talep edildiği düşünülen tohumlar gerekiyorsa "Taleplerimden çıkar" tuşuyla talep listesinden çıkarılabilir.

c) İlan edilen süre içinde kargo bilgilerini lojistik merkezine bildirmek. Zamanında gönderilmeyen kargo bilgileri üyenin taleplerinin tamamının iptal edilmesine sebep olur.

d) Paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel hazırlanıp lojistik merkezine gönderilen ve burada talep edenlere göre tasnif edilip kendisine "alıcı ödemeli" olarak gönderilecek tohum paketini teslim almak.

e) Etkinlikte standart olarak kullanılacak kargo şirketi yerine başka bir kargo şirketi için özel tercihte bulunulur ise herhangi bir indirim uygulanmıyor olduğunu bilmek.

f) Talep etme son tarihi geçtikten sonra tohum talep etmek üzere "taleplerime ekle" tuşuna basılmaması özellikle rica olunur. Bu gibi sonradan gelen taleplerin herhangi bir şekilde dikkate alınma imkanı yoktur.

g) agaclar.net, başka etkinliklerde ve toplantılarda üyelerle paylaşımda bulunmak üzere tohum talebinde bulunabilir.

3.5. agaclar.net lojistik merkezinin rolü

a) Paylaşımcılardan gelen zarfları açıp, kişiye özel etiketli tohum poşetlerini talep edenler için önceden hazırlanmış zarflara koymak, Bunu yaparken kayıtlardan gerekli kontrolleri yapmak, karşılanan talepleri kayıtlardan işaretlemek, zarfları kapatıp "alıcı ödemeli" olarak kargoya vermek.

b) agaclar.net lojistik merkezi görevlileri paylaşımcı ve talep edenlerle hiç bir şekilde irtibata geçmez. Herhangi bir sorun ile karşılaşmışlar ise, sorunun çözümü için kayıt merkezi ile irtibat halinde olurlar.

c) Talep eden üyeler şayet kargo bilgileriyle birlikte bu yıl standart olarak kullanılacak kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi için özel bir tercihte bulunmuşlarsa ve bu kargo şirketi lojistik merkezine ulaşılabilir bir yakınlıktaysa lojistik merkezi özel tercihleri yerine getirmeye gayret edecektir.
4. Sürecin Yürütülmesi
4.1 Sürecin Özeti
agaclar.net Tohum Paylaşımı, etkinlikte tohum paylaşmak isteyen üyelerin tohumlarını tanıtımıyla başlar.

Henüz mevsim ortasında başlayan bu süreç ile paylaşımcıların paylaşabilecekleri tohumları zaman içinde gerekirse ekleyerek, olabildiğince detaylı tanıtmalarına olanak sağlanır.

Uzun bir zaman dilimine yayılmış bu süreç boyunca peyderpey toplanan taleplerle paylaşımcı hangi tohumdan kaç kişinin talepte bulunmakta olduğunu takip eder ve yetiştirdiği ürünlerden tohum alırken talebi göz önünde bulundurur. Bu şekilde çok talep edilen tohumlar için yeterli tohum alınmasına imkan sağlanır.

Tohum talebinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Üyelerimiz yetiştirmek istediği tohumları kendisinin de aynı zamanda bir paylaşımcı olup olmadığına bakılmaksızın talep edebilirler.

Paylaşımcının imkanları, sezon boyunca meydana gelebilecek tohum üretimini etkileyen koşullar çerçevesinde tüm taleplerin karşılanabilmesi mümkün olmayabilir ancak bunlar haricinde bu paylaşım etkinliğinin motivasyonu maksimum oranda talep karşılanmasına yöneliktir.

Süreçte bilgi sistemleri imkanlarından yararlanmak üzere azami ölçüde kayıt tutulacak, paylaşımcıların, talep edenlerin ve lojistik merkezinin işini kolaylaştırmak üzere pek çok hazırlık kayıt merkezi tarafından yapılacaktır.

Pek çok yararı olduğunu düşündüğümüz uzun bir tanıtım ve talep süreciyle başlayan etkinlikte, sonbahara kadar herhangi bir fiili tohum hareketi olmayacak, sonbaharda oldukça kısa bir süre içinde o güne kadar paylaşım için üretilmiş tohumlar, yapılmış taleplere göre paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel olarak hazırlanıp, çok basitleştirilmiş lojistik destek ile fiilen yerlerini bularak talep sahiplerine ulaşacaktır.

Etkinlik sonunda, amaçsız ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapılmıştır.

4.2. Açılacak başlıklar

2014-2015 agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliği şeklinde bir genel başlık açılır.

Bunun altında;
 • Etkinlik Prensipleri ve Kayıt Düzeni
 • Etkinlik ile ilgili genel yazışmalar
 • Paylaşılacak Tohumlar
şeklinde alt başlıklar ağaçlar.net tarafından açılır.

Paylaşılacak tohumlar başlığının da altında etkinliğe tohum gönderecek her üye paylaşacağı tohumları tanıtmak üzere birer başlık açar.

Üye, başlığın ilk mesajına paylaşmak istediği tohumların listesini önceden belirlenmiş formata uygun bir şekilde hazırlayarak yazar.

İkinci mesajdan itibaren her bir tohumu ayrı bir mesaj ile tanıtır. Bu tanıtımlarda bulunması gereken asgari bilgiler belirtilmeli (Örnek: Adı, Bitki ve meyvesinin resmi, tohumun kendisindeki tarihçesi, yetiştirilirken kullanılan gübre ve ilaçlar, bitki ve meyvelerinin özellikleri vb.)

4.2.1 Tohum tanıtım mesajları
Paylaşılacak tohumların her biri ayrı bir mesaj ile tanıtılmalıdır.

Tanıtım mesajları gelişmiş editöre geçilerek hazırlanmalı, mesaj başlığına tohum adı yazılmalıdır.

Mesajda sırasıyla;
 • Varsa bitki ve meyvesinin resmi (tercihan sizin bahçenizdeki resmi)
 • Bitki türü: (meyve, sebze, çiçek, ağaç vb.)
 • Bitki ömrü: (tek yıllık, iki yıllık, çok yıllık)
 • Tohum Türü: (domates, biber, vs)
 • Tohum çeşit adı: (Bhut Jolokia, ayaş domatesi, cherokee purple,..)
 • Tohum kaç yıldır sizdedir (kaç yıldır bu tohumdan bizzat üretim yapıyorsunuz):
 • Tohum alınan bitkinin yetiştirildiği yer: (Adana, Adıyaman, Afyon,Ağrı,.., Düzce, Kıbrıs,..)
 • Tohumun kökeni (size nereden geldi):
 • Kullanılan gübreler (bu tohumun yetiştirilmesinde kullanılan):
 • Kullanılan ilaçlar (bu tohumu yetiştirirken herhangi bir aşamada kullanılan):
 • Hasat yıl ve ayı:
 • Bitki tipi ve gelişim durumu:
 • Meyvelerinin ayırd edici özellikleri:
 • Yetiştirme özellikleri:
 1. Tohum ne zaman hangi ortama ekilmeli:
 2. Tohum ekimi öncesi uygulanacak yöntemler (soğuk katlama vb.)
 3. Toprak, su, besin ve ışık gereksinimleri
 4. Bitkinin tohumu ne zaman ve hangi olgunlukta alınır:
bilgileri verilmelidir (bakınız: 6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri )

4.3 Etkinlik Takvimi
 • Paylaşımcıların başlık açarak tohum tanıtımına başlaması ... 15 Temmuz 2014
 • Taleplerin başlaması ... 15 Temmuz 2014
 • Taleplerin veri tabanında toplanıp işlenerek paylaşımcıları bilgilendirme başlangıcı ... Ağustos sonu (her ay sonu tekrarlanacak)
 • Taleplerin tamamlanması ... Ekim sonu (dikkat ! bazı paylaşımcılar lojistik nedenlerle paylaştığı tohumlar için daha erken bir tarih belirleyebilirler)
 • Paylaşımcılar için tohum poşetleme etiketlerinin hazırlanması ve yayınlanması ... Kasım üçüncü hafta
 • Paylaşımcıların taleplere göre tohumları hazırlayarak lojistik merkezine göndermesi ... Kasım dördüncü hafta
 • Lojistik merkezinde gelen tohumların tasnif, ayrım ve talep edenlere göre zarflanması ... Aralık ilk hafta
 • Talep edenlere ait zarfların kargoya verilmesi ... Aralık üçüncü hafta
(Gerektiği taktirde önceden duyurularak tarihlerde değişiklik yapılabilir)

5. Sıkça sorulan sorular
Köydeki kuzenlerim için de tohum talep edebilir miyim?
Hayır, sadece kendiniz için kendi yetiştirme ortamızda yetiştireceğiniz kadar çeşit tohum talep etmeniz beklenir.

Tohum poşetinden az tohum çıktı. Gelen filan çeşit tohumdan bir tarla dolusu ekemedim.
Etkinlikten amaç, sizde olmayan bir çeşide ait tohumun size ulaştırılmasıdır. Siz isterseniz ilk senesinde sadece tohum almak için eker, ertesi sene kendi ürettiğiniz tohumlardan bir tarla ekebilirsiniz.

Mısır çarşısından veya marketten tohum satın alıp etkinlikte paylaşabilirmiyim
Hayır, buna gerek yok. Kendi yetiştirdiğiniz ve başkalarının da yetiştirmeyi isteyebileceği tohumları paylaşınız.

Yoldan geçerken bir fasulye tarlası gördüm. Kurumuş fasulyeler vardı. Sahibinden izin alarak bunlardan toplasam etkinlikte paylaşabilir miyim?
Hayır. Siz yetiştirmemişsiniz, çeşidi bilmiyorsunuz, hangi koşullarda yetiştirildiğini bilmiyorsunuz.

Pazardan bir domates aldım, yerli diye satıyorlardı. Tadını çok beğendim, çekirdeklerini çıkarıp paylaşabilir miyim?
Hayır.

Parkta, ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir ağaç gördüm, olgunlaşmış tohumları vardı, toplayıp paylaşabilir miyim.
Hayır, ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz.

Komşumun bahçesinde nikotin çiçekleri vardı, resimlerini çekmiş, komşumun kullandığı gübre ve ilaçları izlemiştim. Komşumun izniyle tohumlarından toplayıp paylaşabilir miyim?
Evet.

Paylaşımda bulunacağım. Tohumları tanıtırken tohum adını nereye yazmalıyım?
Tohum adını hem tohumu tanıttığınız mesajın içinde ilk madde olarak, hem de mesajın başlığına yazmalısınız. Mesaj başlığı alanı sadece gelişmiş editörde görünmektedir. Fotoğraf yüklerken de gelişmiş editör kullanılmaktadır.
6. Örnekler
6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri

Tohum kaç yıldır sizdedir:
a) yeni aldığım bir çeşit ilk kez ürettim,
b) 2 senedir bu tohumdan bitki yetiştirip yeniden tohum alıyorum,
c) 2 seneden fazla bu tohumdan bitki yetiştirip yeniden tohum alıyorum.
d) diğer ....................( açıklayınız)
Tohumun kökeni:
a) satın aldım,
b) tohum takas etkinliğinden geldi,
c) hatırlamıyorum,
d) hep bu tohumu ekerim, senelerdir bende.
e) diğer........................(açıklayınız)
Kullanılan gübreler:
a) organik gübre(kompost, solucan, keçi, mikroorganizma vs).................
b) kimyasal gübre( yaprak gübresi, toprak gübresi, biliniyorsa oranları)..............
c) aktivatörler ............
d) gelişim düzenleyici ve hormonlar...............
e) ev yapımı bitki besini (enzim, kompost çayı vs.)...............
f) diğer ....................(açıklayınız)
Kullanılan ilaçlar:
a) zararlılara karşı ilaçlar (pamuklu bit, kabuklu bit, ballık, tırtıl, kırmızı örümcek, toprak piresi vs.)...................
b) hastalıklara karşı ilaçlar (halkalı leke, mildiyö, pas, külleme, çökerten, ateş yanıklığı, uç kurutan vs.)..............
c) ekim öncesi veya sonrası ot ilacı............
d) ev yapımı bitki koruma ilacı (arap sabunlu su, aspirinli su vs)....................
f) diğer ....................(açıklayınız)
Hasat yıl ve ayı ( Örneğin; 2012 senesi mayıs ayında bitkiden tohumları aldım):....................................
Bitki tipi ve gelişim durumu (oturak, sırık, sarılıcı, yayılıcı, çalı, ağaç, mevsimlik çiçek, çok yıllık vs.):.......................
Meyvelerinin ayırd edici özellikleri (örneğin çatlama yapmaz, ince kabuklu, kırmızı vs.):..................

MeyveliTepe Çevrimdışı   Başa Dön
Sadece okunabilir konu

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 14:59.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024