agaclar.net

agaclar.net (http://www.agaclar.net/forum/)
-   Zeytin (http://www.agaclar.net/forum/zeytin/)
-   -   Zeytin Hastalık ve Zararlıları (http://www.agaclar.net/forum/zeytin/5276.htm)

Mine Pakkaner 25-07-2007 22:28

Zeytin Hastalık ve Zararlıları
 
2 Eklenti(ler)
Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları

HASTALIKLAR

ZEYTİN HALKALI LEKE HASTALIĞI (Spilocaea oleagina)

Belirtileri: Yaprakların üst yüzeyinde siyahımsı gri renkte yuvarlak noktalar şeklindeki lekeler meydana gelir. Bu noktaların bulunduğu yerde renk açılır, daha sonra bunun çevresinde normal yaprak renginde bir halka oluşur. Bunu dıştan ikinci bir açık renkli halka çevirir. Lekeli yapraklar fonksiyonlarını tam yapamadıkları için hastalıklı ağaçlarda meyve tutumu az olur ve meyveler erken dökülür.
MÜCADELESİ
Kültürel önlemler:
Ağır su tutan topraklarda, nemli yerlerde zeytinlik tesis edilmemeli, tesis edildiyse drenaj kanalları açılarak fazla su akıtılmalıdır.
Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalı, Kireç bakımından zayıf topraklar kireçlenmeli, ağaçların tacı ışık alacak şekilde budanmalı, Kuru dallar ve yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama:

1. İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. İlaçlama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
3. İlaçlama hasat sonrası yapılmalıdır.

ZEYTİN DAL KANSERİ (Pseudomonos savastanoi )
Belirtileri: Zeytin ağacının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte ur ve siğiller şeklinde görülür. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan urlar ise çatlaklar boyunca dalı sarar.
MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler:
Sık sık don olaylarının meydana geldiği yerlerde, zeytin dikilmemelidir. Fazla su tutan, tabanı killi topraklarda zeytin dikiminden kaçınılmalı, dikim yapılmışsa toprağın fazla suyu, drenaj yapılarak akıtılmalıdır. Ağaçlara gereğinden fazla azotlu gübre verilmemelidir. Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
Kimyasal Mücadele: Tümör belirtilerinin belirgin olarak ortaya çıktığı, temmuz ağustos aylarında urlu kurumuş dallar temizlenmeli ve yara yerine %5’lik göztaşı eriyiği sürülmelidir. Bulaşık bahçelerde “% 1-2’lik Bordo Bulamacı” ile “yılda 4 defa” aşağıdaki şekilde ilaçlama yapılmalıdır.
1. ilaçlama : Aralık sonunda hasattan hemen sonra,
2. ilaçlama : Şubat sonunda dolu, don zararından sonra,
3. ilaçlama : İlkbahar yağmurları başlamadan önce,
4. ilaçlama : Sonbahar yağmurları başlamadan önce,

ZEYTİN SOLGUNLUĞU (Verticillium dahliae)
Belirtileri: Yapraklar ilk önce solmaya başlar sonra açık kahve renge döner. Ve geriye doğru kıvrılmaya başlar. Hasta sürgün ve dallar morumsu renk alır. Genç ağaçlarda ölümden önce kısmi yaprak dökümü görülebilir. Bazı durumlarda genç ve yetişkin ağaçlarda kuruyan yapraklar sürgün ve dallarda asılı kalırlar ve iletim demetlerde koyu kahve rengi renk değişimi görülür. Çiçekler mumyalaşır ve sürgünlere asılı kalır. Etkilenen sürgünlerdeki yapraklar donuk yeşile döner ve solmadan dökülür. Genellikle yaprak simptomları görülmeden önce çiçeklerde belirtiler gözlenir. Sürgünlerin kabuğu kırmızımsı- kahverengiye döner ve iletim demeti koyu kahverengi renge döner . Toprağın sürüm şeklinin ve sayısının hastalığın şiddetini artırdığı düşünülmektedir. Sulamanın yapıldığı alanlarda hastalık % 21 oranında görülürken sulanmayan alanlarda % 9 oranında görülmüştür. Yine toprak ve hava sıcaklığı hastalığı oldukça etkilemektedir. Hastalığın 20-25ºC hava sıcaklığındaki ilkbaharda iyi geliştiği, yazın en fazla 30-35ºC de çıkabildiği bildirilmiştir.
MÜCADELESİ
Kültürel önlemler:
Hastalık kontrolü için ara ziraat yapılmamalı, yabancı ot kontrolü ve minimum toprak işleme yapılmalıdır. Damla sulama tercih edilmelidir. İnfekteli dal ve sürgünlerin hemen bahçeden uzaklaştırılması gerekir.
Kimyasal Mücadele:
İlaçlama:
İlaçlı mücadelesi yoktur. En az 3 yetişme dönemi solarizasyon uygulaması önerilir.

ANTRAKNOZ-ÇÜRÜK LEKE (Gloeosporium olivarum Alm.)
Belirtileri: Bu hastalık sürgünlerde ölü dokular oluşturur ve ağaçta az veya çok yaprak dökümüne sebep olur. Meyve üzerinde kuru bereli şekilsiz lekeler oluşur. 20 günlük bir hastalanmadan sonra, % 40’ a ulaşan bir ağırlık kaybı ile meyvede kuruma oluşur. Çıkarılan yağda bir asitlik artışı meydana gelir, tamamen hastalanmış meyve sayısı ve yağın asitleşmesi, aynı yönde bir artış gösterir. Yağlar 12-13 asitlik derecesine ulaşır. Hastalığın yayılması için 18-25 derece sıcaklık ve yüksek nem (%90) yağış koşulları gerekir.
MÜCADELESİ
Kimyasal Mücadele:

Şayet dallar ve yapraklarda önemli ölçüde bulaşma varsa, ilkbaharda ilaçlama tavsiye olunur. Eğer hastalanma sadece meyvelerde ise, bölgelere bağlı olarak, yaz sonu, sonbahar başlarında mücadele daha etkili olur. En etkili aktif maddeler şunlardır:
- % 50’lik Bakır oksiklorür
- Benzimadazol’ler

ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Armillaria mellea( Vall.) Quel)
Belirtileri: Zeytin ağaçlarının köklerinde çürüklük yaparak ağaçların ölümüne neden olur. Hastalığa yakalanan ağaçlarda sürgün oluşumu azalır, sürgün ve dallar ölmeye ve kurumaya başlar, nihayet ağaçlar tamamen kururlar. Bu belirtilerin oluşumu ve ağaçların ölümü 4 yıllık süreyi gerektirir, ancak şiddetli enfeksiyon koşullarında bu süre 1-2 yıldır. Hastalığa yakalanmış ağaçların kökleri incelendiğinde ikinci köklerden başlayarak kök boğazına kadar kabuk dokusu ile odun dokusu arasında beyaz fungal tabakanın oluştuğu görülür. Hastalığın başlangıcında odun dokusu açık kahve rengidir, daha sonra sarımtırak veya beyaz süngerimsi beyaz dokuya dönüşür. Hasta ağaçların kütüklerinde oluşan sarımsı kahverengi olan ve aşağıya doğru siyahlaşan şapkalar 5-15 cm çapındadır.
MÜCADELESİ
Toprağı iyi seçilmemiş, bahçe kuruluşu ve kültürel işlemleri tekniğine uygun yapılmamış bahçelerde etmen kolay gelişebilmektedir. Bu fungusun entansif tarım uygulanan bahçelerde ağaçları çok az hastalandırdığı bilinmektedir. Fungus hem toprakta, hem de odun dokusunda yaşar. Ölü ağaçlarda ve toprakta kalan kök parçalarında uzun süre yaşamını sürdürür. Nemli yerlerde iyi gelişme olanağı bulur.
Kültürel Önlemler :
-Kuruyan ağaçlar bahçeden sökülerek imha edilmeli ve yerlerinde kireç söndürülmelidir.
-Hastalık bahçenin belli kesimlerinde ise rizomorfların sağlam ağaçlara ulaşmaması için hasta olanlar 60cm derinlik ve 30 cm genişlikteki hendekler ile izole edilmelidir.
-Çevre bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının getireceği hastalıklı parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine 60-70 cm derinlikler hendekler açılmalıdır.
-Ağaçlar sağlam ve sağlıklı yetiştirilmesi için tekniğin gerektirdiği önlemler alınmalıdır.
-Orman ağaçlarının kesimiyle elde edilen boş araziye hemen zeytin bahçesi tesis edilmemeli, toprak 2-3 yıl boş bırakılmalıdır.
-Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan fungusun şapkaları ve oluşturdukları yerdeki kök parçaları imha edilmelidir.
-Ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı ve köklerin yaralanmamsına dikkat edilmelidir.
Kimyasal Mücadele : Uygulamalara hastalık görüldüğünde başlamalıdır.
a) Hastalık yeni başlamış ise, hasta kökler kesilip hasta kısımlar kazındıktan sonra bu yerlere % 5’lik Bordo Bulamacı, % 2’lik göztaşı eriyiği veya %5’lik karaboya ilaçlarından biri fırça ile sürülmeli, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu ve veya 750 gr ardıç katranı + 250 gr göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.
b) Kökler tamamen hastalanmış ise , ince kökleri dahil sökülerek kendi çukurlarında yakılmalı ve yerine sönmemiş kireç dökülerek kapatılmalıdır. Hastalığın görüldüğü bahçedeki sağlam ağaçları korumak için sonbaharda veya ilkbahar başında ağaçların izdüşümleri % 5’lik karaboya,% 2’lik göztaşı, m2 ye ilaçlı su gelecek şekilde sulanmalıdır.

Eklenti 58047
Hastalık görüntüleri

ZARARLILAR

ZEYTİN SİNEĞİ ( Bactrocera oleae )

Zarar şekli: Zeytin sineği öncelikle iri, parlak ve yağlanmaya başlamış zeytin meyvelerine iğ şeklindeki yumurtasını bırakır.
Zeytin sineği larva döneminde meyve etinde zarara neden olur. Larva gelişme süresince çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir. Böylece meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına ve asitliğin yükselmesine neden olur.
Kültürel önlemler: Pupaların yok edilmesi için, kış aylarında toprağın sürülmesi ve zarar periyodu boyunca 3-4 günde bir kurtlu zeytinlerin toplanarak uzaklaştırılması gerekir. Ayrıca sineğin sonbahardaki yoğun zararını önlemek için erken hasat yapılmalıdır.
KİMYASAL MÜCADELE: Meyvelerin yumurta koyma dönemine geldiği dönemde vuruk sayımı yapılmalıdır. Salamuralık çeşitlerde % 1 vuruk, Yağlık çeşitlerde ise % 6-8 vuruk saptandığında ilaçlama yapılır.

ZEYTİN GÜVESİ (Prays oleae)
Zararı: Zeytin Güvesi üç döl verir.
Yaprak dölü: Meyvelerde beslenen larvalardan çıkan erginlerin yaprakların üst yüzeyine bıraktığı yumurtalardan çıkan Bu larvalar iki epidermis arasında açtıkları galerilerle ve taze sürgün uçları ile yapraklarla beslenerek zararlı olurlar.
Çiçek dölü: Çıkan larvalar Çiçek salkımları arasında beslenerek, salkımlardaki çiçek ve tomurcukları yok ederek meyve tutumunu engeller
Meyve dölü: Zeytin meyvelerinin karabiber
Büyüklüğünü aldığı dönemde Meyve dölü larvaları meyve sapı dibinden meyvenin içine girerek, meyve ile meyve sapının birleştiği kısmı yok eder ve meyvelerin dökülmesine neden olur. Bunlara ‘’Karabiber dökümü’’ denir.
KİMSAYAL MÜCADELE: Zararlının tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Zeytin meyveleri mercimek büyüklüğüne geldiğinde % 10 unda canlı yumurta + larva olması halinde ilaçlama yapılmalıdır.

ZEYTİN KARA KOŞNİLİ (Saissetia oleae Olivier)
Zarar şekli: Zeytin kara koşnili larva ve ergin dönemlerinde ağacın özsuyunu emerek beslenir ve salgıladığı tatlı madde bütün ağacı sarar. Saprofit mantarlar bu tatlı maddede çabuk ürediğinden karaballık hastalığı ( fumajin ) meydana gelir. Bir yandan özsuyun emilmesi, diğer yandan karaballığın fotosenteze engel olması ağaçları zayıflatır ve üründe azalmalara neden olur. Koşnilin yoğunluğu arttıkça yaprak ve meyve dökümleri ile yapraklarda kurumalar başlar, ürün kaybı % 60-70’ e kadar çıkabilmektedir.
MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler : Koşnil kuvvetli ağaçlarda daha az yaşam şansı bulduğundan zayıf düşmüş ağaçları kuvvetlendirmek gerekir. Bu yüzden kuruyan dallar kesilmeli, ağaçların iç kısımlarının hava ve ışık almasını sağlayacak şekilde budama yapılması, aşırı sulamadan kaçınılması ve dengeli gübreleme yapılması gerekmektedir.
Biyolojik Mücadele : Doğada bulunan çeşitli faydalılar koşnili % 50’nin üzerinde kontrol altına alabiliyorsa böyle bahçelerde kimyasal mücadele uygulanmamalıdır.
Kimyasal Mücadele : Eğer doğal düşmanlar zararlıyı baskı altına alacak yoğunlukta değilse kara koşnile yaz ilaçlaması yapılır. Yaz mücadelesi iki uygulamalı olup, aktif larva çıkışına göre saptanır. Yumurtalı dişilerin yumurtaları kontrol edilerek % 50’sinin boş olduğu devrede birinci, % 90’ nın boş olduğu devrede ikinci ilaçlama yapılır. Mevsim başındaki kontrollerde % 50’ nin üzerinde parazitlenme görülen bahçelerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlamada yazlık beyaz yağlar gibi doğaya en az zararlı ilaçlar kullanılmalıdır.


ZEYTİN KABUKLU BİTİ (Parlatoria oleae)
Bitki özsuyunu emerek ağaçları zayıflatır. Verimin azalmasına ve kurumalara neden olur. Meyvelerde kırmızı ve mor lekeler oluşturur. Meyvelerin kalitesi düşer.
MÜCADELESİ
Kültürel önlemler: Kuruyan dallar kesilmeli, ağaçların havalanması ve güneşlenmesi için budama ve aralama yapılmalıdır. Toprak işlemesi, sulama ve gübrelemeye önem verilmeli, fazla sulamadan kaçınılmalıdır.
KİMYASAL MÜCADELE
Zararlının birinci dölüne karşı, çok yüksek populasyonların dışında, ilaçlama yapılmamalıdır.
*İkinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu yüksek ve parazitlenme oranı %50’ den düşük olan bahçelerde ilaçlama yapılmalıdır.

ZEYTİN PAMUKLU BİTİ(Euphyllura olivina)

Zarar şekli: Zeytin somaklarında, tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin özsuyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına, çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olurlar.
Kültürel önlemler: Ağaçların sağlıklı tutulmasına, bol güneş almasına ve havalanmasına dikkat edilmelidir.
KİMYASAL MÜCADELE Aynı dönemde zararlı olan zeytin güvesi çiçek nesline karşı bir ilaçlama yapılmış ise bu zararlıyı hedefleyen başka bir ilaçlamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi zararının olmadığı bahçelerde ise ağaçların sadece zarar görmüş somakları ilaçlanır. En uygun ilaçlama zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanma görüldükten 10 gün sonra ile çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir.

ZEYTİN FİDAN TIRTILI (Palpita unionalis)
Zarar şekli: Larvalar fidanlıklarda yaprak, genç sürgün hatta meyvelerde bile beslenerek zararlı olur. Yapraklar dantel gibi olur. Olgunlaşmamış meyveleri yer.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler
Bahçe kenarlarında veya çevresinde bulunan zararlının diğer konukçularının yok edilmesi birinci
döl larvalarının beslenmesini engellemesi bakımından yararlıdır. Ayrıca, toprak altında kışlayan
larvaların soğuk günlerde toprak yüzeyine çıkarılması için kış aylarında yapılacak toprak sürümü
yararlıdır. Son olarak, ilk dönem larvaların obur sürgünleri sevdiği ve bunlar üzerinde kolay
gelişebildiği göz önüne alınarak, bunların temizlenip yakılması ve böylece larva popülasyonunun
düşürülmesi mümkündür.
Kimyasal Mücadelesi: Fidanlıklar sık sık kontrol edilmeli yaprak ve sürgünlerde taze yenikler olması durumunda sürgünler kontrol edilmeli, zararlının larvasının görülmesi halinde ilaçlama yapılmalıdır.

Eklenti 58046
Zararlılar

Kaynak: ZAE, DAZB, KKGM, Manisa Tarim İl Md.

kale 24-10-2007 21:04

Geçen yıl ektiğim zeytinlerin filizlerini bitler yiyor.Nasıl bir ilaç kullanayım.

Melih Bakırlıoğlu 25-10-2007 14:49

Bağcıların kullandığı Laser adlı ilacı kullanabilirsiniz.Yinede ilçe tarıma sorarak onların önerdiği ilaçları kullanın isterseniz.Laser çok etkilidir.

Lilium 10-05-2008 17:35

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi kale (Mesaj 165590)
Geçen yıl ektiğim zeytinlerin filizlerini bitler yiyor.Nasıl bir ilaç kullanayım.

Sayın kale zeytinde pit filiz yesin senden duyuyorum.Genelde filizleri zeytin güvesi dediğimiz,küçük yeşil boyları 2 cm kadar olan kurtcuklar yer iyi araştırın ona göre müçadele yapın.

hsnayta 10-05-2008 20:40

Zeytinlerin üzerinde Balıkesir halkının MARAZ adını verdiği yapışkan,beyaz pamuk benzeri özellikle de dalların uçlarında yer alan lezyonlar gördüm.Ellediğim zaman elimde yapışkan his oldu. Bu ne tür bir hastalık acaba? Tedavisi mümkün mü?

Lilium 10-05-2008 22:01

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi hsnayta (Mesaj 234596)
Zeytinlerin üzerinde Balıkesir halkının MARAZ adını verdiği yapışkan,beyaz pamuk benzeri özellikle de dalların uçlarında yer alan lezyonlar gördüm.Ellediğim zaman elimde yapışkan his oldu. Bu ne tür bir hastalık acaba? Tedavisi mümkün mü?


Dediğiniz beyaz pamuk benzeri şeyler halk arasında pamucuk ta denen pomuklu bittir. Bilhassa bu dönemde tomurcuk ve çiçek döneminde görülür.

Pamuklu bit ilaçları ile sorununuzu çözebilirsiniz.

mesut5 05-06-2008 18:30

Merhaba Mine hanım..!Mevcut olan zeytinlerime şimdieye kadar bordo bulamacı,yaprak gübresi ve yaprak biti ilaçlamalrını yaptım.Sulama yapmaya başladım,ağaçların meyveleri nohut içi büyüklüğüne geldiler ancak bugün yaptığım kontrollerde bazılarının az da olsa meyve dökmeye başladığını gördüm.Sulamamın her hangi bir zararı olurmu,ayrıca meyveler için yapabileceğim ilaçlama nedir acaba (Oluşabilecek herhangi bir hastalık ve kurtlanma v.s)bilgilendirirseniz memnun olurum.Şimdiden teşekkür ederim..!

ysftek 21-07-2008 13:27

Arkadsım zaten zeytinler mutlaka meyvelerini dökerler.senden isteğim bordo bulamacını ihmal etme bide hektaş ın poligor diye bir insektisiti var .yaprak gübresi kullanma ağacı topraktan besle gerisine karışma.

ysftek 21-07-2008 13:28

Arkasdasım hasat zamanını hesapla
bence organik fosforlu ilaçlardan kullan

neconeco 21-07-2008 20:11

selam arkadaşlar, merak 'ı mucibimi celbetti 2adet zeytın ağacı diktim kovalara vede büğüdüler, işte sorunda bu balkonda çok az güneş görüyor meyva verirmi acaba ...

catozly 03-10-2008 23:31

herkese selamlar ağaç ve bitki severler.ben forumunuza daha yeni üye oldum. size sormak istediğim şu; ailemin 5-6 dönümlük arazisi üzerinde zeytin ağaçlarımız var .bu ağaçların bazılarının üzerinde özellikle ince dallarda delikler oluyor. sanki birisi dalı çivi ile delmiş diğer tarafıntan da çıkmış gibi.. bu yüzden zaman içerisinde dallar kırılıyor kuruyor.ağaç heba oluyor.bu konuda bilgisi olan beni aydınlatabilirse memnun olurum.

Özcan2007 06-10-2008 19:51

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi catozly (Mesaj 293604)
herkese selamlar ağaç ve bitki severler.ben forumunuza daha yeni üye oldum. size sormak istediğim şu; ailemin 5-6 dönümlük arazisi üzerinde zeytin ağaçlarımız var .bu ağaçların bazılarının üzerinde özellikle ince dallarda delikler oluyor. sanki birisi dalı çivi ile delmiş diğer tarafıntan da çıkmış gibi.. bu yüzden zaman içerisinde dallar kırılıyor kuruyor.ağaç heba oluyor.bu konuda bilgisi olan beni aydınlatabilirse memnun olurum.

Sorunuzun cevabı şu olabilir ağaç kabukları altında delik varsa ağaç tırtılı demektir. Mücadelesi supracide veya poligor uygulamanız gerekmekdedir. Diğer yöntem ilk delikten başlayarak deliği bıcakla açınız tırtılı bulasaya kadar deliği açmaya devam edin. Tırtılı bulursanız öldürün ve yara açtığınız yerleri aşı macunu ile kapatın.

sgokce 26-10-2008 18:23

Zeytin fidemdeki tırtıl
 
1 Eklenti(ler)
Merhaba,
Dün zeytin fidelerimi incelerken fotoğraftaki tırtılla karşılaştım ve öldürdüm. Sadece bir adet tırtıl vardı ve diğer ağaçlarda herhangi bir tırtıl görmedim. İlaçlama gerekirmi? İlaçlama zamanı ne zamandır? Eğer gerekiyorsa hangi ilacı kullanmalıyım?

Bu arada fidede 11 adet zeytin vardı. Birkaç hafta içinde sayı önce 6'ya düştü, sonra hiçbiri kalmadı. Zeytinler ağacın dibinde de yoktu. Acaba karga vb. kuşlar yemiş olabilirmi?

Saygılarımla

Özcan2007 26-10-2008 19:21

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi sgokce (Mesaj 306254)
Merhaba,
Dün zeytin fidelerimi incelerken fotoğraftaki tırtılla karşılaştım ve öldürdüm. Sadece bir adet tırtıl vardı ve diğer ağaçlarda herhangi bir tırtıl görmedim. İlaçlama gerekirmi? İlaçlama zamanı ne zamandır? Eğer gerekiyorsa hangi ilacı kullanmalıyım?

Bu arada fidede 11 adet zeytin vardı. Birkaç hafta içinde sayı önce 6'ya düştü, sonra hiçbiri kalmadı. Zeytinler ağacın dibinde de yoktu. Acaba karga vb. kuşlar yemiş olabilirmi?

Saygılarımla

Tırtılı yok edebilmek için subracide adlı ilaç var kökten çözüm yapıyor. Zeytinleri karga ve diğer kuşlar yemiştir.

sgokce 26-10-2008 22:50

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi Özcan2007 (Mesaj 306281)
Tırtılı yok edebilmek için subracide adlı ilaç var kökten çözüm yapıyor. Zeytinleri karga ve diğer kuşlar yemiştir.

Cevabınız için teşekkür ederim. Peki ilaçlama için doğru zaman ne zamandır? İlkbaharda yapraklar çıkınca ilaçlasam daha mı doğru olur? O ilacı diğer ağaçlarıma da kullanabilirmiyim?

Özcan2007 27-10-2008 08:37

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi sgokce (Mesaj 306389)
Cevabınız için teşekkür ederim. Peki ilaçlama için doğru zaman ne zamandır? İlkbaharda yapraklar çıkınca ilaçlasam daha mı doğru olur? O ilacı diğer ağaçlarıma da kullanabilirmiyim?

İlk bahar daha doğru olurdu ama şimdide ilaçlama yapabilirsiniz. İlaçlamayı yağmursuz ve rüzgarsız günde yapın. İlaçlamayı hiç vakit kaybetmeden yapın. Yaprak gübresi koyabnilirsiniz içine ilacın. Kesinlikle alkali ilaç koymayın. Kolay gelsin.

sgokce 27-10-2008 10:17

Çok teşekkür ederim...

izzeterisen 27-10-2008 14:26

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi sgokce (Mesaj 306254)
Merhaba,
Dün zeytin fidelerimi incelerken fotoğraftaki tırtılla karşılaştım ve öldürdüm. Sadece bir adet tırtıl vardı ve diğer ağaçlarda herhangi bir tırtıl görmedim. İlaçlama gerekirmi? İlaçlama zamanı ne zamandır? Eğer gerekiyorsa hangi ilacı kullanmalıyım?

Bu arada fidede 11 adet zeytin vardı. Birkaç hafta içinde sayı önce 6'ya düştü, sonra hiçbiri kalmadı. Zeytinler ağacın dibinde de yoktu. Acaba karga vb. kuşlar yemiş olabilirmi?

Saygılarımla


Bu kır tırtılına benziyor. bildiğim kadarıyla çalıştığım yıllarda Devlet mücadelesi şeklinde mücadelesi yapılıyordu. Detaylı resim koyabilir misiniz.

sgokce 27-10-2008 22:00

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi izzeterisen (Mesaj 306646)
Bu kır tırtılına benziyor. bildiğim kadarıyla çalıştığım yıllarda Devlet mücadelesi şeklinde mücadelesi yapılıyordu. Detaylı resim koyabilir misiniz.

Çektiğim fotoğraflara baktım da, 4 fotoğrafın hepsi birbirine benziyor. En iyisi yukarıdaki fotoğraf. Siz deyince kır tırtılını biraz internette araştırdım. Daha çok fındık bahçelerinde görüldüğünü ve 5-6 yılda bir yerel olarak etkin olduklarını yazıyor.

seckayn 09-11-2008 14:25

Merhabalar. Benim 1200 ağaçlık bir zeytinliğim var. Deniz kumu fazla olan bir arazide bulunuyor ve 5 yaşındalar. Damlama sulama ile suluyorum. Kadı lokması denen zararlı yaklaşık 5 yılda 300 ağacımı mahvetti. Yaklaşık 2 yıldır ilaçla mücadele yapıyoruz sonuç alıyoruz ama yinede fidanlar üzerindeki etkileri görülüyor.
Benim sorum ilaçla mücadele haricinde tarlanın derin sürülmesi,otların temizlenmesi gibi işlemlerin zeytine vereceği zarar nekadar olur. Bize toprağı yumuşatmanın fidanların rüzgarda devrilmesini kolaylaştıracağı söylenmişti. Aynı şekilde otları sürülerek değil üstten biçilerek alıması gerektiği toprağı sertleştirip fidanın sağlam durmasını sağlayacağı gibi bilgiler aldık. bir de derin sürmenin toprağın verimli kısmı olan üst kısmını karıştırmanın iyi olmadığı yönünde yazılar okumuştum. Bu bilgiler ne kadar doğrudur ve sizin önerileriniz nelerdir. Benim kumlu arazide ilaç haricinde nasıl bir mücadele yapmamı önerirsiniz.Teşekkür ederim.

Mine Pakkaner 09-11-2008 15:46

Zeytinin sık ve derin sürülmemesi gerekir. Bu konuda zeytin başlığında konuşabilirsiniz, hatta başlığın ilk mesajı bu konuya ait.

seckayn 09-11-2008 16:11

Mine hanım okudum ancak bir çelişkide kaldım. Kadı lokması için sürmem gerek zeytin için sürmemem gerek. Peki ben ne yapıcam. Kadı lokmaları ölsün diye süreyimmi yoksa ilaçlamı mücadele edeyim?

yücelgürler 11-11-2008 15:26

Merhaba...Gerçi benim zeytinliğim yok ama bonsai yapmak için yetiştirdiğim 4 adet yabani zeytinim var. Bunları şimdilik 6-7 litlelik normal boy saksılarda yetiştiriyorum. Sorunum şu yaprakların üzerinde kepeğe benzer beyaz gri yuvarlak oluşumlara rastladım. El ile sıvazlayınca aynı şaçta oluşan kepek gibi yapraktan ayrılıyorlar. İşin kötüsü cibrium orkideme de sıçramış.Hastalık olup olmadığına karar veremedim ancak sıçradı ise hastalıktır diye düşünüyorum. Daha önce pamuklu bit ile haşır neşir olduğum için o olmadığı kanaatine vardım.Acaba zeytinlerimdeki bu hastalık nedir ve varsa tedavisi nasıl yapılır.İnternetten araştırdım ama pek tatmin edici bilgiye ulaşamadım.Cevaplarsanız sevinirim... Fotoğraf çekebilirsem yüklemeye çalışacağım şimdiden teşekkürler

Lonicera 26-04-2009 18:10

2 Eklenti(ler)
Zeytin ağacımda bu yıl oluşan bir hastalık var. Resimleri pek net çekemedim. Çiçeklerin etrafı beyaz pamuksu bir tabaka ile kaplanmış durumda. El ile dokunduktan sonra yapış yapış oluyor. Dalı silkelediğim zaman ise hemen uçuşarak yere dökülüyorlar. Acaba bu illetten nasıl kurtulabilirim? Dallardaki tüm çiçeklerin dibinde var neredeyse.

Melih Bakırlıoğlu 27-04-2009 12:48

Bu zeytin pamuklu biti oluşumudur.İlaçlama yapmanız gerekiyor.Hoşçakalın

Lonicera 27-04-2009 15:12

Çok teşekkürler Sn Melih Bakırlıoğlu. İnternetten biraz araştırayım bu zararlıyı da ona göre ilaçlama yapayım.

Bostancik 27-04-2009 15:49

2 Eklenti(ler)
Merhabalar;
Bir kac gundur zeytin agaclarimizda fotograflarda gordugunuz bocekleri goruyoruz. Dallar neredeyse bunlarla kapli. Genellikle ciceklerin uzerindeler. Zeytin zararlisi bir bocek mi emin olamadik.

Eklenti 75034
Eklenti 75035

Cevaplariniz icin simdiden tesekkurler.

Bostancik 30-04-2009 14:55

Bugun buradaki ziraatcilere gittim. Dukkandaki cocuk bu bocegin ismini bilmemekle birlikte, o sirada dukkanda olan ciftci hemen bildi ve her sene bu aylarda butun bitki ve agaclari bu bocegin bastigini soyledi. Klasik hemen zeytin agaclarindaki diger zararlilar icin kullanilan bir ilaci onerdi.

Bu bocek zeytin tomurcuklarini yiyor. Simdilik ilac kullanmayi dusunmuyoruz. Bir kac gundur elle topluyorum. Ilk gun 1 orta boy poset doldurdum!

paklatepesi 14-06-2009 20:57

selam arkadaşlar bodur zeytin ağacı dikdim 2 sene oldu budaması nasıl olacak bilmiyorum.sulama sorunum vardı ekosorb kullandım sorunum kalmadı herkese tavsiye ederim.armut ağacım var 2 yaşında çiçek açıyor ve döküyor neden olur .teşekürler

mughee 20-06-2009 11:03

Zeytin ağacımın gövdesinde siyah akıntı / Bergamotumun yapraklarında sararma..
 
5 Eklenti(ler)
Herkese merhabalar.. Yeni, acemi ve amatör meyve yetiştiricisiyiz eşimle birlikte.. Bu siteden gerçekten çok şey öğreniyoruz. Herkese şimdiden çok teşekkürler..

Zeytin ağaçlarımızdan birinde, birkaç hafta önce bir daldaki yapraklar yavaş yavaş sararıp seyrelmeye başladı. O daldaki yapraklar tamamen döküldü ve kurudu. Eşim o dalı kesti. Fakat ağaçtaki hastalık diğer taraflara ilerlemeye başlamış. Ağacın gövdesinden kahverengimsi siyahımsı bir akıntı başladı. Nedir, nasıl çözülür bilemiyoruz.

İkincisi de bu kış ektiğim bergamot fidanı.. Capcanlı yaprakları ve ektikten hemen sonra açan ve meyveye döner gibi olan çiçekleriyle çok umutlanmıştım doğrusu. Ancak daha sonra yapraklar rengini kaybetmeye ve büzülmeye başladı.. Yeni çıkan filizler sağlıklı görünüyor ama ben biraz kaygılandım.

Zeytine bu bahar başında organik gübre verdik.. Bergamot ise keçi gübresi karışımlı toprağa ekildi ve çok düzenli olarak sulandı.

Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 22:30.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018