agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Yumuşak Çekirdekli Meyveler
(https)
Beğeni Düzeni56Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 17-05-2006, 18:38   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Arrow Ayva Yetiştiriciliği

Name:  ayva.JPG
Views: 72106
Size:  20.3 KB

AYVANIN KÜLTÜR TARİHİ
Ayvanın anavatanı kuzey – batı İran, kuzey Kafkasya, Hazar Denizi dolayları ve kuzey Anadolu’ dur. Yabanileri doğuda Türkistan’ a kadar uzandığı gibi batıda da Avrupa’ nın Güney bölgelerine ve kuzey Afrika’ ya kadar genişler. Adları sayılan bu yerlerde ayva yabani olarak yetişmektedir.
Ayva kültürü çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Kültürü Anadolu’ dan, milattan önceki yıllarda Yunanistan ve Roma’ ya geçmiştir. Milattan önce 650 yıllarında Yunanistan’ da yetiştirildiği bilinmektedir. Sonradan orta ve doğu Avrupa’ya yayılmıştır.
Ayva bugün Avustralya hariç diğer ülkelerin hepsinde yetiştirilmektedir. Bununla birlikte, bu meyve türü öteki meyvelere göre rağbet görmemiş ve üretimi sınırlı kalmıştır.

SİSTEMATİĞİ VE GENOLOJİSİ

Ayva (Cydonia vulgaris Pers.) Rosales takımının, Rosaceae familyasının Pomoide altfamilyasının Cydonia cinsine girer.
Cydonia cinsi içerisinde bu türden başka, özellikle süs bitkisi olarak önem kazanmış Cydonia sinensis Thouin ve Cydonia japonica Pers. olmak üzere iki tür daha vardır. Bu iki tür Türkiye’ de süs bahçelerinde yer almış bulunmaktadırlar.
Cydonia vulgaris türü içerisinde iki botanik varyete ayrılabilir. Bunlardan C. vulgaris maliformis, meyveleri elma biçiminde olan kültür çeşitlerini, C. vulgaris piriformis ise meyveleri armut şeklinde olan çeşitleri içine alır.

Ayvalarda kültür çeşitleri buna yakın olan akraba olan elma ve armutlardaki kadar fazla değildir. Buna sebep, kültürünün önem kazanmamış olması yüzünden yeni çeşitlerin seleksiyon ve ıslahı üzerinde durulmaması, aynı zamanda çoğunlukla da kendi kendini dölleyen bu çeşitte melez açılmasının çok olmaması yüzünden yeni çeşitlerin tabi olarak ortaya çıkma şansının azlığıdır. Ayrıca çok eski zamanlardan beri vejetatif üretme (çelik, dip sürgünü) metodunun kullanılması da çeşit sayısının azlığında etkili olmuştur. Elimizde bulunan kültür çeşitleri yabaniler içerisinde nispeten yüksek kaliteli olanlarının seçilmesi sureti ile ortaya konulmuştur.

POMOLOJİK BAKIMDAN SINIFLANDIRILMASI

Ayvalar şimdiye kadar daha çok meyve şekli dikkate alınarak iki gruba ayrılmıştır.

1 – Meyveleri elma biçiminde olan ayvalar (v. maliformis)
2 – Meyveleri armut biçiminde olan ayvalar (v. piriformis)

Bizim ayva çeşitlerimizin çoğu, Limon, Demir, Ekmek ve Bardak ayvalar bu ikinci gruba girer.

ÇEŞİTLERİ

Bardak Ayvası; özellikle Kocaeli bölgesinde yetiştirilen bir çeşittir. Bağlar arasında bu ayvaya kirazlar ile birlikte rastlanır.
Meyvelerin üzeri sık tüylü, eti gevrek, sulu ve mayhoştur. Eylül sonlarında toplanarak hevenk yapılır ve uzun bir süre kilerde saklanır.
Ağacı çoğunlukla tek gövdeli, orta irilikte (3 – 4 m) ve verimlidir.

Demir Ayvası; bu çeşidin meyveleri ekmek ayvasına göre küçük şeklide toparlaktır. Meyve eti çok sıkı olduğundan bu ad verilmiş olsa gerektir.
Meyve yeşilimtırak sarı renkte, tüysüz, parlak, eti sert, sulu, mayhoş ve boğucu değildir. Ekim ayında olgunlaşır.
Ağacı orta kuvvette olup çok gövdelidir. Ağaçları önce dikine büyürlerse de meyveye yattıktan sonra dalları sarkmaya başlar.

Ekmek Ayvası; Bu çeşidin aynı ad altında tanınan bir çok tipleri vardır. Bu tiplerde meyveler gerek tat ve gerekte büyüklük bakımından farklılık gösterir.
Esas tipi teşkil eden Ekmek ayvaları güzel sofralık ve mutfaklık meyvelerdir. Bunlarda meyveler; iri ve gösterişli, sap tarafı dar, karın kısmı geniş, kabuk sarı renkte, üzeri hafif havlı, kalın, meyve eti; gevrek sulu ve mayhoştur. Kocaeli bölgesinde Eylül sonlarında toplanan meyveler Şubat ayına kadar saklanabilir.
Ağacı, orta kuvvette büyür, seyrek dallıdır, verimlidir.

Limon Ayvası; Piyasalarda aranan bir çeşittir.
Meyveler toparlak, sap tarafına doğru uzunca, kabuk limon sarısı renginde, havlı, kalın ve sert, eti; sarımtırak, gevrek, bol sulu ve mayhoştur. Eylül sonlarında olgunlaşan meyveler Aralık ayına kadar saklanabilir.
Ağacı, orta kuvvette gelişir, önce dikine büyür, ağaç yaşlandıkça dallarda sarkmaya başlar.

Eşme Ayvası; Yetiştiriciliği son yıllarda Marmara bölgesinde yaygınlaşmıştır. Orta – iri, iri, yuvarlak geniş karınlı, sapa doğru daralır. Meyve eti gevrek sulu, mayhoş, boğucu değildir. Sofralık değeri yüksektir. Uygun koşullarda Şubat – Mart’ a kadar saklanabilir.


Şekergevrek : Meyve iri düzgün şekilli, karın tarafı şişkin, sap ve çiçek çukuruna doğruna doğru dardır. Meyve kabuğu ince, gevrek, sulu ve hafif mayhoştur. Ekim ayının ilk haftasında hasat edilir.

Altın : Meyvesi çok iri ve sap tarafında belirgin boyun vardır. Kabuk koyu sarı renkli, üzerinde parçalı pas lekeleri bulunur. Meyve eti altın sarısı renkte, az sulu fakat boğucu değildir.

Tekkeş : Meyveleri iri, gösterişli, ince kabuklu, gevrek, sulu, mayhoş ve verimli bir çeşittir. Meyve kabuğu parlak sarı renkli, ince tüylü ve meyve eti gevrektir.

Bu çeşitlerin haricinde; Havan, Gördes, Beyaz, Viranyadevi, Bencikli çeşitlerimiz bulunmaktadır.

MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Morfolojisi

Habitüsü ; Çalı şeklindedir. Tek gövdeli olduğunda 6 – 8 m boylanabilir. Gövde kısadır. Yüzlek ve saçak köklüdür.
Dallar ; Elma ve armutta olduğu gibi özel meyve dalları yoktur. Genç dallar sık keçe gibi tüylü, sarı yeşil, yaşlıca dallar, seyrek keçe gibi tüylü kahverengi – yeşildir.
Tomurcukları ; Tomurcuklar küçük, tüylü ve birkaç pulla örtülüdür. Çiçek tomurcukları, karışık yapıda olup, hem sürgün hem de çiçek oluştururlar, meyve dalcıklarının ucunda meydana gelirler. Her tomurcuktan bir çiçek meydana gelir. Sürgün tomurcuklarından ise sadece sürgünler oluşur.
Yapraklar ; Yumurta veya geniş elips şeklindedir. Koyu yeşil kenarları dişsiz, genç yapraklarda sap kanatçıklıdır.
Çiçekler ; Rosacaea tipinde olup, 5 çanak ve 5 taç yaprak vardır. Çanaklar, meyve üzerinde kalır. Taç yapraklar pembe – beyaz veya beyazdır. Stamen 15 – 20, yumurtalık 5 karpellidir.
Meyve ; Elma ve armut grubundan olup (pome) yalancı meyvedir. İri üzeri az veya çok havlıdır. Eti sert veya gevrek, sulu veya boğucudur, güzel kokuludur. Çekirdek ters yumurta şeklinde, üzeri yapışkan ve çok sayıdadır. Meyvede yüze kadar çıkar.

Döllenme Biyolojisi

Kültür çeşitlerinin çoğu kendine verimli olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle tek çeşitten kapama bahçeler kurulabilmektedir. Kromozom sayısı n=17 dir. Bu türde triploidiye rastlanmamıştır .

EKOLOJİK İSTEKLERİ

İklim
Ayvalar için en iyi iklim mutedil deniz iklimidir. Bununla birlikte ayvaya memleketimizin deniz ikliminden çok uzak olan yerlerinde, mesela iç anadolu illerimizde de çoklukla rastlamaktayız. Ancak bu gibi yerlerde ayvanın yetişmesi uygun yöneylere ve vadi içlerine bağlı kalmaktadır.
Ayva ağacı Türkiye şartlarında armut kadar kış soğuklarına dayanıklıdır. Bu meyve türünün kış soğuklanma isteği elma ve armutlara göre daha azdır (Özbek, 1979). Çiçeklerin o yılda büyüyen sürgünlerin ucunda meydana gelmesi nedeniyle özellikle soğuk yerlerde geç çiçek açar. Sıcak iklimlerde eriklerle birlikte çiçeklenir. Çok rüzgarlı yerlerde iyi yetişmez. Dallar kırılır. Fazla meyve dökümü olur. Yaprak ve meyveleri sclerotinia’ ya (mumya) karşı hassastır. Fazla yağışlı yerlerde ürün tehlikeye girer .

Toprak
Kumlu tınlı, geçirgen sıcak topraklarda yetişir. Kökleri yüzlek olup çok derine gitmediğinden toprağın fazla derin olması şart değildir. Ancak bu hiçbir zaman boğucu nem şartları ile bir araya gelmemelidir. Soğuk ve nemli topraklarda meyveler odunumsu bir hal alarak kaliteleri düşer. Ayvaya anaç olarak alıç kullanıldığı takdirde o zaman bunu kuru kumlu topraklarda da yetiştirmek mümkün olursa da genellikle bu gibi durumlarda ağaçların büyümesi zayıf ve verimi düşüktür.

YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ayvanın Çoğaltılması ve Anaçları

Ayva çeşitlerinin autogam olmaları bu türde tohumla üretme imkanını sağlarsa da, türün vegetatif olarak da kolaylıkla üretilmesi yüzünden kültür çeşitlerinin çoğaltılması geniş ölçüde çelik, dip sürgünü veya bazı durumlarda aşı ile olur.
Aşı yapma zorunluluğu olan durumlarda durgun göz aşısı tercih edilir.
Ayva ayva anacı üzerinde düzgün gelişirse de alıç üzerinde büyümesi yavaş ve zayıf olur. Aşı yerlerinde ve kalem tarafında daima bir şişkinlik meydana gelir.

Ayva Bahçesi Tesisi

Dünyanın hemen her tarafında kapama ayva bahçelerine pek az rastlanır. Memleketimizde de yalnız sapanca gölü kenarında Eşmede ve bir de İzmir’ de kapama ayva bahçeleri vardır.
Kapama ayva bahçeleri kurarken tek gövdeli olarak yetiştirilecek ağaçlar arasında 3 – 4 m aralık ve mesafe bırakılır ve genellikle dikim kare şeklindedir.
Dik dörtgen dikimde 4x5 veya 5x6 m aralık ve mesafelerle dikilirler. Verilecek olan aralık - mesafeler toprak tipine ve yetiştirme sistemine göre değişiklik gösterir. Dikim budaması yapılan fidanlar aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde ılıman iklimlerde Kasım – Ocak ayları arasında dikilmeleri tavsiye edilir. Daha soğuk olan bölgelerde ise fidan dikimi Şubat ve Mart aylarında yapılmalıdır. Yetiştiriciliği yapılan ayva çeşitlerinin çoğu kendine verimli olduğu için tek bir çeşitten kapama ayva bahçesi kurulabilir. Fakat düzgün şekilli meyveler elde etmek için mutlaka tozlanma ve döllenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için çeşit karışımı yapmakta fayda vardır. Dikim sırasında bahçede sağlıklı bir tozlanma ve döllenme için mutlaka aynı dönemde çiçek açan çeşit karışımlarına yer verilerek bahçe kurulmalıdır. Aksi takdirde iklimsel olayların olumsuz gittiği bazı yıllarda meyve tutumu oranlarında ciddi düşüşler yaşanır.

Bakım

Toprak İşleme ; Kapama ayva bahçelerinde toprak işlemesi yapılırken dikkat edilecek en önemli nokta toprağı derin sürmekten kaçınmaktır. Ayva kökleri yüzlek ve toprak yüzüne yakındır. Sürme derin yapılırsa kökler çok fazla kesilerek ağaçlar bundan zarar görür. Bahçelerin biri baharda biri de yaz başlarında sürülmesi yeterlidir. Bu sürmeden sonra bir örtü bitkisinin ekilmesi çok faydalı olur.
Örtülü toprak işlemede bahçede herhangi bir toprak işlemesi söz konusu değildir. Sadece aşırı boylanmış olan otlar biçilir veya özellikle ağaç altlarında yabancı ot ilaçları ile düzenli bir mücadele yapılır. Yarı-örtülü veya geçici örtülü toprak işlemede ise bahçede toprak işlemenin uygun olduğu ilkbahar ve yaz aylarında işleme yapılır. Sonbahar ve kış aylarında ise bir kez toprak işleme yapılır veya hiç yapılmaz. Özellikle genç bahçelerde yabancı ot ilacı kullanırken dikkatli olunmalı ve ağaç gövdeleri ilacın etkisinden korunmalıdır. Aksi takdirde genç ağaçların gelişmesi bundan olumsuz etkilenir.

Sulama ; Kapama ayva bahçelerinde yazı kurak geçen yerlerde, mesela Orta Anadolu’ da olduğu gibi, yazın sulanır. Ağaçların sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi, düzenli ve kaliteli meyve elde edebilmesi için mutlaka sulamaya ihtiyaç vardır. Sulama sırasında aşırı sudan ve sulama suyunun ağacın gövdesine değmesinden kaçınılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde damlama veya mini-yağmurlama sistemleri kurulmasında fayda vardır. Salma ve karık sistemi sulamalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Su bulunmayan yerlerde ayva bahçeleri ancak yeterli yağış alan ve yağışların iyi dağılmış olduğu yerlerde kurulabilir.

Gübreleme ; Tüm meyve bahçelerinde olduğu gibi ayva bahçelerinde de dengeli ve düzenli bir gübreleme yapmak için mutlaka her yıl toprak ve üç yılda bir yaprak analizleri yapılmalıdır. Yapılan analizlerin sonucuna göre de bahçenin gübre ihtiyacı belirlenmelidir. Verilecek olan kimyasal gübreler ağaçların taç iz düşümü içersine ama asla gövdeye ve köklere temas etmeyecek şekilde uygulanmalıdır. Bitkinin daha fazla ihtiyacı olan makro elementler hemen her yıl mikro elementler ise ihtiyaca göre verilmelidir. Ayrıca toprağın organik madde miktarına göre de organik gübrelemeye önem verilmelidirAyvanın kökleri derine gitmediğinden besin maddelerini belli kalınlıktaki topraktan almak zorunluluğundadır. Bu nedenle toprağın bu kısmının besin maddelerince zengin tutulmasına çaba gösterilmelidir. Her üç dört yılda bir dönüme üç dört ton çiftlik gübresi verilmesi çok faydalıdır. Ayrıca azotlu gübrelerle iyi bir destek ister.

Budama ; Ayva yetiştiriciliğinde budama olayına fidanın alınması ile başlanır. Budamada daha çok ayvanın doğal büyüme şekline yakın olan Goble (Vazo, Kase) veya bu şeklin değiştirilmiş varyasyonlarının kullanılmasında (uygulama kolaylığı bakımından) faydalar vardır. Gövde alçaktan taçlandırılır ve ileriki yıllarda da uç almalarla tacın daha fazla yükselmesine meydan verilmez. Ancak uç almalarda gereğinden çok kesme yapılmamalıdır. Çünkü meyveler sürgün uçlarında oluşur ve çok uç alınırsa ağaç tamamen meyvesiz kalabilir.
Özellikle daha sıcak iklimlerde doruk dallı şekle yakın (yıllar ilerledikçe doruk-dal hakimiyeti kayboluyor) bir sistemin uygulanmasında fayda vardır. Ayva düzgün bir taç teşkil eder. Onun için başlangıçta taçlandırma iyi yapılırsa sonraki yıllarda fazla budamaya ihtiyaç kalmaz.

Name:  ayvagble.jpg
Views: 70443
Size:  4.4 KBGoble (Vazo ) Şekli Name:  ayvadoruk.gif
Views: 72302
Size:  7.3 KBDoruk Dallı Sistem


MEYVE İŞLERİ

Derim

Ayva meyvelerinde olgunluk meyve kabuğu yeşil rengin sarıya dönmeye başlaması ve havlı çeşitlerde bu havın kolayca silinmesiyle anlaşılır. Erken toplanan meyveler çoğunlukla susuz, tatsız ve boğucu olur.
Ayvalar el ile ve bir makas veya bıçak yardımıyla toplanır. Meyve dalcıkla birleştiği yerden kesilerek ayrılır. Toplama sırasında meyvelerin zedelenmemesine özel olarak dikkat edilmelidir. Ayva meyveleri görünüşte sert ve bu nedenle basınçlara karşı dayanıklı hissini verirse de gerçekte böyle değildir. Meyve eti çabuk zedelenir. Zedelenen yerler kararır ve buralardan çürümeye başlar. Bu nedenle gerek toplamada ve gerek bundan sonraki ellemelerde çok dikkatli olmak gerekir.
Toplama için meyvelerin üzerinin nemli olmadığı bir zaman seçilir ve genellikle derim bir ağaçta bir defada yapılır.

Ayvaların Depoda Saklanması

Ayvalar derimden sonra soğuk hava depolarında 2 – 3 ay saklanabilir. En uygun saklama sıcaklığı 1,5 OC, en iyi hava nispi nemi de % 75 – 80 dir.
Ayvalar saklama sırasında öteki meyvelerle bir arada tutulmamalıdır. Ağır olan kokuları öteki meyvelere sinerek onların tatlarını bozabilir.


HASTALIK VE ZARARLILAR

-Armut ateş yanıklığı
-Mumya (Monilia) hastalığı
-Meyve İç kurdu
-Kahverengi benek
-Bu hastalık ve zararlılarla mücadele teknik talimatlarda belirtildiği gibidir.
Name:  ayvabenek.jpg
Views: 69911
Size:  2.7 KBKahverengi benekName:  ayvamonilya.jpg
Views: 69810
Size:  3.8 KB Mumya

Kaynak:1) Ayva Yetiştiriciliği Ziraat Mühendisi Mustafa PEKTAŞ, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yayını
2)Dr. M. Emin AKÇAY Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Ayva Yetiştiriciliği Çiftçi Broşürü
Bir nolu yayın temel alınıp, üzerine 2 nolu yayından bilgi ve resimler eklenmiştir.Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-05-2007, 18:53   #2
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,884
Galeri: 29
Alıntı:
Ayva (Cydonia vulgaris Pers.) Rosales takımının, Rosaceae familyasının Pomoide altfamilyasının Cydonia cinsine girer.
Ayva üzerine gül aşılanabilir mi acaba?

tener beğendi.
Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-06-2008, 02:18   #3
Ağaç Dostu
 
Lilium's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-05-2008
Şehir: Balıkesir Gönen
Mesajlar: 7,546
Galeri: 106
Hiç ayvacı yok galiba

gulcingiller beğendi.
Lilium Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-06-2008, 19:13   #4
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 24-03-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 11
Mayıs başında %2 lik bordo bulamacı ile ilaçladığım ayva ağaçlarım çok güzel çiçek açmıştı. Ancak çiçekler meyve tutmadan çiçek sapı ile birlikte kurudu. kahverengi ve sert bir görünüm aldı. köyde yaşıyanlar bunun sebebini don olayına bağladılar. Diğer ağaçlarıma hiç bir şey olmaması beni düşündürdü. sizce bunun sebebi ne olabilir. İlgilenenler için teşekkürler.

serpilcix Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-06-2008, 04:04   #5
Ağaç Dostu
 
kuzen38's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-10-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 585
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Lilium Mesajı Göster
Hiç ayvacı yok galiba
Olmaz mı?
Henüz dün cektigim ayva agaclarim. Sanirim 2 ay sonra onlar artık midemde olacaklar

Eklenen Resimler
  
tener ve gulcingiller beğendi.
kuzen38 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-07-2008, 21:07   #6
Ağaçsever
 
halilk's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-07-2008
Şehir: tekirdağ
Mesajlar: 89
dostum 1 hafta önce kökü topraklı 1.5 metre boyunda ayva fidanı aldım bahçeye toğrağını dagıtmadam diktim. bir hafta sonra bütün yapraklarını döküldü gübresimi ? suyumu fazla geldi.neye dikkat etmek gerekir.
saygılar

halilk Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-07-2008, 22:20   #7
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 26-05-2008
Şehir: ankara
Mesajlar: 24
biliyormusunus aslen fidan dikim işi binevi şans işi yukarıda yazılanlar bu işi proffessiyonel yapanlar için geçerli bilgiler,bizim gibi hobi maksatlı yetiştirenlerin işine yaramaz....

olay şu fideyi dikersin tutar tutmaz oda şansına kalmış.....

ben mesela 4 adet lambert kirazı fidesi diktim 2 si tuttu 2 si tutmadı,bukar yani tutmayana ne yapabilirimki....hiçbirşey seneye bi fide daha,ya nasip hesabı....

damat ferit Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-07-2008, 19:57   #8
Ağaç Dostu
 
Lilium's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-05-2008
Şehir: Balıkesir Gönen
Mesajlar: 7,546
Galeri: 106
Sayın kuzen38 mesajını geç farkettim, bahçen güzelmiş 3 yıllık fidanlarmı çinsleri nedir, birdahaki yıl daha çok bağlarlar, sizlere kolay gelsin.

Bunlarda benim mideme inenler

Eklenen Resimler
  
Lilium Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-07-2008, 20:14   #9
Ağaç Dostu
 
Lilium's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-05-2008
Şehir: Balıkesir Gönen
Mesajlar: 7,546
Galeri: 106
yukarıda yazılanlar bu işi proffessiyonel yapanlar için geçerli bilgiler,bizim gibi hobi maksatlı yetiştirenlerin işine yaramaz....


Sayın damat ferit sizin için burası ne işe yaradığını anlatırmısın.

gulcingiller beğendi.
Lilium Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-07-2008, 20:18   #10
Ağaç Dostu
 
sakagun's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-05-2007
Şehir: Geyve
Mesajlar: 2,024
Galeri: 107
Bunlar da benim ayva bahçemden fotoğraflar. 90 tane ayva ağacım var.

Eklenen Resimler
     
sakagun Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-07-2008, 20:54   #11
Ağaç Dostu
 
Lilium's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-05-2008
Şehir: Balıkesir Gönen
Mesajlar: 7,546
Galeri: 106
O maşallah maşallah bakın ayvacılar yavaş yavaş çıkıyor,

Sayın sakagun;
Bahçeniz çok güzel sanırım 6-7 yıllık var, sizler gibi ayvacı varken bizler ayvacık kalırız,
Çinsleri nelerdir biraz anlatırmısın,bu yıl verim nasıl sorunlarınız varmı.

Lilium Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-07-2008, 05:28   #12
Ağaç Dostu
 
kuzen38's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-10-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 585
Sayın Lillium malasef cinslerini bilmiyorum ama ekmek ayvası olduklarını tahmin ediyorum. Büyüdükleri zaman resimlerini eklerim, Maşallah sizinkiler epey önden gitmişler kocaman olmuşlar, bizimkiler Eylülü buluyor yenecek hale gelmeleri icin.

kuzen38 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-07-2008, 06:31   #13
Ağaç Dostu
 
sakagun's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-05-2007
Şehir: Geyve
Mesajlar: 2,024
Galeri: 107
Lilium, bahçeyi bu sene aldım. Ayvacılık hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama olacak. Bahçeyle ilgilenecek birini tuttuk. Şimdi sulanacak, şimdi gübrelenecek diyor. Biz de tamam yap diyoruz. Bahçe 4-5 senedir bakımsızmış. Bu sene masrafını bile çıkarmayabilir. Biz ağaçlar toparlansın, toprak kendine gelsin istedik. Yaklaşık 300 ağaç var bahçemizde. 90'ı ayva.

sakagun Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-07-2008, 12:45   #14
Ağaç Dostu
 
Lilium's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-05-2008
Şehir: Balıkesir Gönen
Mesajlar: 7,546
Galeri: 106
Sayın kuzen benim geçen yıl çektiğim fotoğraflar bu yıl daha o kadar olmadılar.

Lilium Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-10-2008, 14:50   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 15-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 3,592
Arkadaşlar bizim ayvalar amatörce ve el yordamı ile yetiştiği için meyva görünümü çok iyi fakat inanılmaz derecede kurt var. Ne yapmalıyım. Sanıyorum bu yıl böyle olacak ama seneye önlemimizi şimdiden almalıyız. Bilgi lütfen

Mahmut Leventoğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-10-2008, 01:06   #16
Ağaç Dostu
 
Lilium's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-05-2008
Şehir: Balıkesir Gönen
Mesajlar: 7,546
Galeri: 106
Sevgili Mahmut Leventoğlu;
Önçe kış ilaçlaması yapmanız şart, daha sonra meyvalar ceviz iriliğine geldiğinde kurt ilaçlaması gerekli.
Zamanında iki defa ilaçlamanız yeterli olur kanısındayım (tabi kış ilaçı hariç) Daha ileride ki ilaçlama kansorejen kalıntı bırakacağından tavsiye etmiyoruz.

Ama en güzeli doğal olanı, imkanınız varsa hiç ilaç kullanmadan haşere cezbedici ilaçlar var bunlarla haşere müçadelenizi yaparsanız daha iyi olur.

Birde burada söz açılmışken şunuda söyliyeyim, kurttan korkmayın, eğer ki bir meyvanın içinde kurt varsa bu meyvayı, kurtlu bölümünü çıkarın diğer kısmını gönül rahatlığı ile yiyiniz, bu demektir ki o meyvaya zehir tesir etmemiş, veya değmemiş tesir etse idi kurt yaşamazdı.

Buradan da meyvalarınızı kurtlandırın anlamı çıkarmayınız lütfen, ****** kurtsuz bir meyva daha güzel ama,
Zirai ilaçlı bir meyvaya da, kurtlu bir meyvayı terçih edelim.

Saygılarımla
lilium

Lilium Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-10-2008, 08:38   #17
Ağaç Dostu
 
kuyucu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-03-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 369
Arkadaşlar değişik Ayva fidanı çeşitlerinden temin etmek istiyorum fakat Ekmek Ayvası ve Eşme dışında fidancılarda bulamadım. Yardımcı olabilecek birileri varmıdır?
teşekkürler

kuyucu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-10-2008, 06:01   #18
Ağaç Dostu
 
eylems's Avatar
 
Giriş Tarihi: 02-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,444
Galeri: 58
Çelikle ayva yetiştirebilmek için, hangi ayda ve nasıl bir çelik almalıyım? Bu çeliğe IBA kullanabilir miyim?

eylems Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-10-2008, 20:25   #19
Yeni Üye
 
aybala-06's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2008
Şehir: ankara
Mesajlar: 9
Galeri: 1
Merhaba arkadaşlar buda benim bahçede bulunan ayva agaclarım dan bir tanesi

Eklenen Resimler
 
tener ve herkul beğendi.
aybala-06 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2008, 16:18   #20
Ağaç Dostu
 
sakagun's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-05-2007
Şehir: Geyve
Mesajlar: 2,024
Galeri: 107
Bir sepet ayva

Bu da benim bahçemden bir sepet ayva. Büyük bir ayvayı tarttım, 840 gr. geldi.

Eklenen Resimler
 
tener, herkul ve nzlıcan beğendi.
sakagun Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2008, 16:21   #21
Ağaç Dostu.
 
MSaygin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 25-01-2006
Şehir: Adana
Mesajlar: 1,794
Galeri: 36
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi eylems Mesajı Göster
Çelikle ayva yetiştirebilmek için, hangi ayda ve nasıl bir çelik almalıyım? Bu çeliğe IBA kullanabilir miyim?
Dün eniştemin yayladan getirdiği ayva dallarından çelikler hazırladım.
Dip kısmını 45 derece açıyla kesip yüzeyi büyüttüm, ayrıca yine dipten her iki yandan 2 cm kadar kabuğu makasla sıyırdım, IBA, toz hormona batırıp, %50-50 perlit/torf karışımına diktim.
Dallar biraz kalıncaydı, sonuç ne olur bilmiyorum ama 10 tane çelik hazırladım, sonucu size bildiririm buradan.

tener beğendi.
MSaygin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2008, 18:47   #22
Ağaç Dostu
 
limon's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-03-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 6,265
Galeri: 637
Ayvalar şahane görünüyor, ellerinize sağlık. Aybala-06 sizin arkada görülen (çok küçük olanlar değil diğerleri) ağaçlarınız büyüklüğünde bir ayva ağacım var ama çok çiçeklenip meyve bağladığı halde ceviz büyüklüğündeyken tüm meyvelerini döktü.

Bu kadar bol meyvelenmesi için neler yapmak gerekiyor?

tener beğendi.
limon Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2008, 19:15   #23
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi eylems Mesajı Göster
Çelikle ayva yetiştirebilmek için, hangi ayda ve nasıl bir çelik almalıyım? Bu çeliğe IBA kullanabilir miyim?
Sevgili eylems, ayvaya dikkat et gördüğün ve beğendiğin ayva fidnalrında eğer aşılı değilse kök çevresinde dip sürgünleri patlatır bunlar aynı bitkinin özelliklerini taşıyan köklü parçalardır bunları dikebilirsiniz. Ama eğer aşılı ise o zaman aşı yapmak gerekir o zaman ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.

tener beğendi.
Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2008, 19:17   #24
Ağaç Dostu
 
nazlı06's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-05-2007
Şehir: Tire
Mesajlar: 1,489
[QUOTE=Lilium;296699]Sevgili Mahmut Leventoğlu;
Ama en güzeli doğal olanı, imkanınız varsa hiç ilaç kullanmadan haşere cezbedici ilaçlar var bunlarla haşere müçadelenizi yaparsanız daha iyi olur.Haşere cezbedici ilaçlar nasıl birşey? Adını yazabilirmisiniz?

nazlı06 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2008, 19:29   #25
Ağaç Dostu
 
eylems's Avatar
 
Giriş Tarihi: 02-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,444
Galeri: 58
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Selahattin YILMAZ Mesajı Göster
Sevgili eylems, ayvaya dikkat et gördüğün ve beğendiğin ayva fidnalrında eğer aşılı değilse kök çevresinde dip sürgünleri patlatır bunlar aynı bitkinin özelliklerini taşıyan köklü parçalardır bunları dikebilirsiniz. Ama eğer aşılı ise o zaman aşı yapmak gerekir o zaman ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
Bilgiler için teşekkür ederim. Sayenizde görsel olarak aşı yapmayı öğrendim. Sıra uygulamada. Öğrenip öğrenemediğim **** beceri düzeyim aşı sonucunda ortaya çıkacak. Yaprak, kalem **** yarma aşı hangisini önerirsiniz. Ayva için başarı şansım hangi aşıda ve hangi ayda yüksek olur?

Sayın MSaygin, çeliklerinizin gelişimini merakla takip edeceğim.

eylems Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-10-2008, 18:41   #26
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi eylems Mesajı Göster
Bilgiler için teşekkür ederim. Sayenizde görsel olarak aşı yapmayı öğrendim. Sıra uygulamada. Öğrenip öğrenemediğim **** beceri düzeyim aşı sonucunda ortaya çıkacak. Yaprak, kalem **** yarma aşı hangisini önerirsiniz. Ayva için başarı şansım hangi aşıda ve hangi ayda yüksek olur?

Sayın MSaygin, çeliklerinizin gelişimini merakla takip edeceğim.

Sevgili eylems, ayvada kalem aşısını mart ayında yapın, göz aşısını ise size haziran ayı içerisinde tavsiye ederim (sizin acemiliğinizi düşünerek sizin için söylüyorum gözlemlemeniz için). Ayrıca ben bir hata yaptım size gönderdiğim 200 gr yerine 100 gr gönderip yerine aşı bıçağı gönderebilirmişim bu sorunuz üzerine aklıma geldi ama bir dahaki sefere artık.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-10-2008, 18:54   #27
Ağaç Dostu
 
eylems's Avatar
 
Giriş Tarihi: 02-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,444
Galeri: 58
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Selahattin YILMAZ Mesajı Göster
Sevgili eylems, ayvada kalem aşısını mart ayında yapın, göz aşısını ise size haziran ayı içerisinde tavsiye ederim (sizin acemiliğinizi düşünerek sizin için söylüyorum gözlemlemeniz için). Ayrıca ben bir hata yaptım size gönderdiğim 200 gr yerine 100 gr gönderip yerine aşı bıçağı gönderebilirmişim bu sorunuz üzerine aklıma geldi ama bir dahaki sefere artık.
Teşekkür ederim hocam. Aşı bıçağı sizinde dediğiniz gibi bir dahaki sefere.

eylems Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-10-2008, 19:11   #28
Ağaç Dostu
 
Kudret's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-08-2006
Şehir: YALOVA--BOLU
Mesajlar: 493
Galeri: 52
Şubat ayında 50-60 cm'lik ayva çeliklerini direkt toprağa dikmiştim. Çoğu köklendi. Ancak aklımda şöyle bir soru işareti var. Acaba çelikleme ile elde edilen fidan ile çöğür olarak kullanılan fidanın verimi, dayanıklılığı ve kök açısından farkı varmıdır?

Kudret Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-11-2008, 11:50   #29
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-06-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 303
Galeri: 2
Geçen hafta dalından koparıp ayva yedim ve harika bir tadı vardı dolayısıyla çekirdeklerini hemen sakladım. ağaç henüz 3 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir ayva vardı üzerinde ve kendini taşıyamamış desteklerle ayakta duruyordu fotoğrafladım fakat karanlık olduğu için güzel çıkmadı...

ayax Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-11-2008, 12:46   #30
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-06-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 303
Galeri: 2
Sonunda ayva ağacının fotoğrafları çektim.

Eklenen Resimler
   
ayax Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 00:46.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024