agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Turunçgiller
(https)
Beğeni Düzeni57Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 01-06-2006, 23:20   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Turunçgil Yetiştiriciliği

TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de turunçgillerden en çok portakal yetiştirilir. Limon ve mandarin ise, birbirlerine yakın miktarlarda üretilir. En az miktarda yetiştirilen tür altıntoptur.

İKLİM
Turunçgiller Ülkemizde Akdeniz, Ege ve kısmen de Doğu Karadeniz bölgelerindeki, iklim şartlarının uygun olduğu yörelerde yetiştirilir.
Yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli iklim olayı, düşük sıcaklıklar (don) dır. Türlerin düşük sıcaklıklara dayanıklıları farklılıklar gösterir.
Limon 0°C, portakal -2°C, altıntop -3°C ve mandarin -4°C’nin altında zarar görür. Zararın şiddeti don olayının süresine bağlıdır. Uzun sürerse zararı da artar.
İkinci önemli iklim faktörü, rüzgardır. Rüzgar hem şiddetiyle (ağaçların kırılması, meyve dökümü), hem de soğukluğuyla turunçgillere zarar verir.

ANAÇ
Akdeniz bölgesinde yetiştirilecek olan bütün çeşitlerin, uygun anacı turunçtur. Satsuma mandarin yetiştirilecek yöreler için ise, anaç olarak üç yapraklı ve melezleri uygun olmaktadır. Melezlerden Troyer ve Karrizo Sitranjları
kullanılmalıdır.

TOPRAK
Dikimden önce arazinin toprağı, mutlaka analiz ettirilmelidir. Toprak asitliği hafif veya nötr dolaylarında olmalıdır (pH= 5,5-6,5). Turunçgiller, bitki besin maddelerince zengin, süzek, geçirgen toprakları tercih eder. Toprağın derinliği en az 1 m olmalıdır. Taban suyu yüksek olan toprakları, hiç sevmez. Böyle yerlerde, mutlaka drenaj yapılmalıdır. Ağır bünyeli ve fazla kireçli topraklarda turunçgiller için tercih edilmez.

Turunçgil bahçesi yerinin seçimi

İklim, toprak ve sulama şartlarının uygunluğu araştırılır. Çukur ve alçak araziler ile, vadi tabanlarına bahçe kuramaz. Yöneyi güneye doğru olan araziler tercih edilir. Hakim soğuk rüzgarlara açık araziler ile, şehirlere çok yakın alanlar da tercih edilmez.
Don tehlikesinin bulunduğu yörelerde, bahçe tesis edilirken, korunma tedbirleri alınmalıdır.

BAHÇE TESİSİ
Turunçgil yetiştiriciliği için, öncelikle, kaliteli fidan üretimi veya temini gerekir.
Günümüzde virüsten-temiz Turunçgil fidanı elde etmek üzere, Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü, tesislerini hazırlamış olup; virüsten ari fidan üretimine .geçmiştir (Şekil 1). Bahçelerin virüssüz fidanlarla kurulması tercih edilmelidir (Şekil 2).
Sağlıklı fidanların, iyi ürün elde edebilmek için, dikiminde de özen gösterilmesi gereklidir. Dikimden önce, arazi parsellere ayrılır. Yabancı ot ve diğer bitkiler temizlenir.
Şekil. 1. Tüpte turunçgil fidanları Şekil
Name: tr1.jpg
Views: 93363
Size: 28.9 KB
Şekil 2. Rüzgar kıranlı turunçgil bahçesi.
Name: tr2.jpg
Views: 92768
Size: 27.1 KB

Kaliteli ve bol meyve elde edebilmek için, bahçenin kenarına rüzgar kıran dikilmelidir (Şekil 3). Bunun için, yayvan ve dikine gelişen serviler tercih edilir. Araları 1 m'den daha sık olmamalıdır.

Eğer arazinin tesviyesi bozuksa, dikim öncesi tesviye yapılır. Daha sonra, önerilen dikim aralıklarına göre, dikim yerleri işaretlenir. Turunçgillere kare dikim tercih edilir. Çeşitlere göre, dikim aralıkları 5 ila 8 m arasında değişir.


Tür ve Çeşit----------------------------------------------------------------------------------------Aralıklar


Vaşington portakalı
7x7m
Yafa-Valensiya portakalı
8x8m
Limonlar
7x7m
Satsuma mandarini
5x5m
Klemantin mandarini
6x6m
Altıntoplar
8x8m


Ülkemizde, uygun dikim zamanı ilkbahar dönemidir. Şubat ortalarında nisan sonlarına kadar, dikime devam edilebilir. Dikimden önce, fidanlarda budama yapılmalıdır. Naylon (polietilen) torbalarda yetiştirilen fidanlarda da, dikim budaması uygulanmalıdır. Fidanların tutması ve gelişmesi için, bu husus çok önemlidir. Naylon torbalardaki fidanlar,genellikle gölge evlerinde yetiştirildiklerinden; dikimden önce, topluca 10-15 gün süreyle, güneş altında bekletilmelidir.

Dikimin derin olmamasına çok dikkat etmelidir. Dikimden sonra toprak sıkıştırılmalı, fidan başına, enaz 35-40 litre can suyu verilmelidir. Dikimi yapılan fidanların gövdeleri, hava şartlarına (özellikle güneşe) karşı korunmak amacıyla, kalın bir kağıtla sarılmalıdır. Fidan büyüdükçe, kağıdın yerine kireç boyama da yapılabilir.

Sık aralıklarla dikilmiş eski bahçelerden, yeterli miktarda ve kaliteli meyve elde etmek için, ağaçların mutlaka seyreltilmesi gerekir. Bu suretle, her türlü bakım işlemi de kolay uygulanabilir hale gelecektir. Seyreltme, verilen plana uygun olarak, köşegen doğrultusunda yapılmalıdır.


BUDAMA
Budama; ağaçların dengeli ve kuvvetli taç oluşturması; verimlilik süresinin uzatılması; fazla ve kaliteli ürün elde edilmesi; uygun olmayan iklim koşullarıyla, hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması; zirai mücadelede başarının artması; hasatta kolaylık; bazı durumlarda, verimden düşmüş ağaçların yeniden kazanılması gibi, yararlar sağlar.
Şekil budaması yapılmış olan fidanlar, bahçeye dikilince, 2-3 yıl süreyle budama yapılmaz. Eğer fidanlarda şekil budaması yapılmamışsa, bu işlem bahçede uygulanır (Şekil 5).

Şekil 3. Turunçgil fidanında şematik olarak şekil budaması.
Name: trbudama.jpg
Views: 190799
Size: 19.4 KB
Fidan meyveye yatıncaya kadar, yalnız ana dallarla, bundan çıkan iskelet dalları kısaltılır. Sıkışıklık yapan, istenmeyen sürgünler çıkarılır.
Ağacın ortasından geçip, çatallaşma ve karışıklık yaratan dallar mutlaka alınmalıdır.

Budama öncesi ve budamada; ağaç değiştirirken budama aletleri, mutlaka ilaçlarla muamele edilmelidir. Turunçgillerde budama zamanı, kış soğukları tehlikesinin ortadan kalktığı ancak, ağaçların yeteri kadar uyanmadığı, Şubat-Mart aylarıdır. Ancak uçkurutan hastalığıyla bulaşık olan limon bahçeleri, sıcak aylarda (Temmuz- Ağustos) budanmalıdır.

Genel olarak, dikkat edilecek hususlar şu şekilde olmalıdır:
 • Öncelikle, kuru dallar alınır.
 • Obur dalların, büyümesine müsaade etmeden, her zaman alınması gereklidir.
 • Birbiri üzerine binmiş ve sürtünme meydana getiren dallardan, alttaki dallar çıkartılır.
 • Beş parmak ve daha kalın dalların yeri, kesimden 1 gün sonra, mutlaka macunlanmalıdır.
TOPRAK İŞLEME
Turunçgillerde, yıllık bakım işlerinden toprak işlemede; toprak ya işlenmez ya da en az düzeyde işlenir. Toprak işlemenin genelde amacı, yabancı otları imha etmektir. Bu işlem uygun ot öldürücü ilaçlarla da yapılabilir.

Akdeniz ve Ege Bölgesi koşullarında toprak; kışın örtülü bırakılarak, yazın işlenir. Turunçgiller, derin işlenmeye çok hassas olup; bu yapıldığında, kökler büyük oranda zarar görürler. Buna bağlı olarak, meyve küçük kalır ve ağaçlarda gelişme yavaşlar.

Turunçgillerde en uygun toprak işleme derinliği, 8 ila 12 cm civarındadır. Toprak, mutlaka tavlı olduğu zaman işlenmelidir. Toprak işleme aletleri ağır olmamalıdır. Ağır işleme, toprağın sıkışmasına neden olur; bu durumda ağaçların beslenmesi engellenir.

SULAMA
Genellikle, yaz aylarının kurak geçtiği; Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, turunçgillerde sulama gerekir. Sulama suyu yeterli miktarda bulunmalı ve iyi kalite özellikleri taşımalıdır. Sodyum, klor ve bor gibi elementler, suda çok düşük miktarlarda bulunmalıdır.

Ülkemizde, turunçgillerin sulanmasında genellikle, çanak veya tava ile, karık usulü uygulanır. Yeni kurulan turunçgil bahçelerinde, karık usulü tercih edilmelidir (Şekil 6).


Türlerin su ihtiyacı değişiktir. En çok limonlar su ister. Daha sonra birbirine yakın miktarlarla altıntop ve portakallar gelir. En az su mandarinlerde verilir. Yıllık su ihtiyacı, 875-925 mm arasında değişir.

Sulama aralıklarının tespitinde, hava kuraklık durumu ve toprak yapısı, en önemli faktörlerdir. Nisan-Mayıs aylarında başlayan sulamalar havaların çok kurak seyrettiği, Temmuz-Ağustos aylarında, daha sık aralıklarla yapılmalıdır. İklime bağlı olarak yapılan sulamalar, Ekim-Kasım aylarına kadar devam eder. Turunçgillerde, 15 ila 35 gün arayla yapılacak yüzey sulaması genellikle yeterlidir.

Damla ve yağmurlama sulama da, Ülkemiz turunçgil bahçelerine girmiş bulunmaktadır. Bunların, verim ve kalite artışı yönünden önemli avantajları vardır. Özellikle sulama suyunun yetersiz olduğu yörelerde, başarıyla kullanılabilir.

GÜBRELEME
Turunçgillerde tekniğine göre gübreleme için, mutlaka ve toprak analizlerinin yaptırılması gerekir. Analiz için yaprak ve toprak örnekleri, Eylül ortasından Kasım başına kadar olan dönemde ve mutlaka uzman elemanlarca alınmalıdır.

Turunçgillerin gübrelenmesi ile ilgili, yaprak ve toprak analizleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İçel, Antalya, Alata ve İzmir-Bornova'daki, uzman elemanların çalıştığı, modern laboratuarları bulunan, araştırma enstitülerinde yaptırılabilmekte ve gübreleme tavsiyeleri buralardan kısa sürede alınabilmektedir. Gübrelerin mutlaka bu tavsiyeler doğrultusunda verilmesi gerekir.

Genelde, en fazla miktarda gübre limonlara, en az mandarinlere orta derecede portakal ve altıntoplara verilir. Gübrelemede, ilk uygulama Kasım-Aralık aylarında yapılır. Bu devrede, fosforlu ve potaslı gübrelerle, çiftlik gübresi; ağacın taç hizasına açılacak 15-20 cm derinlik ve genişlikteki, çukur veya bant içerisine verilerek üzeri kapatılıp bahçe sulanır.

Azotlu gübrelerin ilk uygulaması ise, çiçeklenme devresinden önce yani tomurcuklanma dönemidir. Bu dönem genellikle Ocak sonu Şubat başına rastlar. Azotlu gübre, ağaçların taç çevresine serpilerek verilir. 2. uygulama ise; Mayıs ayı ortalarından, Haziran ayının ilk haftasına kadar olan devrede, sulama suyuyla birlikte yapılır.
Gerek gübre miktarında, gerekse veriliş şekil ve zamanlarında , tavsiyelere mutlaka uyulmalıdır.

HORMON UYGULAMASI
Turunçgillerde bitki gelişmesini düzenleyiciler (hormonlar) genellikle; meyve tutumunun artırılması (Klemantin mandarini) amacıyla kullanılır. Bununla birlikte, bazı çekirdeksiz çeşitlerde (Vaşington ve Yafa portakalları ile altıntoplar) Haziran dökümü ve hasat önü dökümlerinin azaltılması için de kullanılabilir. Bunun için, resmi kuruluşlardaki uzmanlara başvurulmalıdır. Aksi halde, beklenilen amacın tam tersi bir tepki elde edilebilir.

Uygulamalarda, bu faydaları sağlamak üzere, ruhsat almış maddeler kullanılmalıdır. Ruhsatı olmayan maddelerin kullanımı; hem beklenen faydanın çıkmamasına neden olur, hem de insan ve çevre sağlığı yönünden zararlar meydana getirebilir.

HASAD
Eğer yıllık bakım işleri tekniğine göre yapılmışsa; hasatta üreticinin yüzü gülecek ve daha çok ve daha kaliteli meyve elde edecektir. Hasat, uzman işçiler tarafından ve tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.

Bütün ürünler gibi, turunçgillerinde, hasat zamanının tesbiti çok önemlidir. Zamanında erken veya daha geç yapılacak hasat; meyve kalitesini düşürür ve dayanıklılığını azaltır. Hasat, mutlaka olgun meyvelerde yapılmalıdır. Olgunluğun tespitinde, genellikle, meyvede usare oranı, şeker, asitlik ve meyve kabuk rengi değişimleri göz önüne alınır. Esasen, uzun yıllar boyunca hasat yapıldığından, hasat zamanın belirlenmesinde, fazla bir yanılma olmaz.

Hasat temizlenip ilaçlanmış makasla yapılmalı ve saplar uzun bırakılmalıdır. Hasat sırasında, hava açık veya güneşli olmalı, ağaçlar ıslak olmamalıdır. Hasatta merdiven kullanılmalı; hasat yapılırken ağaçlara zarar verilmemelidir. Hasada başlarken, önce ağaçların, etek dallarındaki meyveler toplanmalıdır. Hasat edilen meyvelerin zarar görmemesi için, toplama kaplarının içleri, düzgün olmalı veya gerekli önlemler alınmalıdır.

Hasat edilen meyvelerden, bereli ve hastalıklı olanları ayıklandıktan sonra, taşıma kaplarına konulmalıdır. Taşıma kapları, hastalık bulaşmalarını önlemek için, doğrudan toprağa konulmamalıdır. Toplanmış meyveler, bahçede 1 gece bekletilmelidir.

AMBALAJLAMA
Her ne kadar, hasat edilen meyveler, az miktarda olduklarında, bahçenin kenarında tasnif edilip ambalajlanabilirse de; meyve çoğaldığında ve iyi bir ambalaj yapmak için, mutlaka paketleme evleri kullanılmalıdır. Türkiye'de üretilen bütün meyveleri işleyecek kapasitede paketleme evi bulunmaktadır. Bunlar yetiştirme bölgelerine dağılmış durumdadır.

Taşıma kapları ile topluca paketleme evlerine getirilen meyveler, burada, bantlar üzerinde önce ayıklanır, daha sonra yıkama bölümlerinde, özel ilaçlı sıvalarla ve fırçalarla temizlenir. Gerekirse (özellikle ihracaat için) mumlanır ve kurutulur. Daha sonra, çaplarına göre boylanarak, uygun boyutlardaki ambalaj sandıklarına yerleştirilir. Bu suretle, meyveler iç ve dış pazarlama için, hazırlanmış olur.

Name: tr7.jpg
Views: 92079
Size: 25.4 KB
Ambalajlanmış turunçgil meyveleri.
DEPOLAMA
Turunçgillerde en ihmal edilen hususlardan birisi de depolamadır. Halbuki, depolamanın çok önemli avantajları bulunmaktadır. Bunlar;

- Ağaç üzerinde oluşan kaliteyi, meyve tüketilinceye kadar muhafaza etmek,
- Pazara düzenli olarak meyve arz edilerek, fiyat istikrarı sağlamak,
- Özellikle ihracaat için, toplu ve düzenli meyve temin etmek;

Bu avantajlardan yararlanabilmek için, meyveler mutlaka, soğuk depolara konularak muhafaza edilmelidir.
Turunçgil meyveleri, adi depolarda veya makineyle soğutulan depolarda muhafaza edilirler. Kış aylarında, adi depo olarak, havalandırılabilen herhangi bir oda kullanılabilir. Havalar ısındıktan sonra, bu odalarda meyve muhafaza edilmez.

Ülkemizde, "yatak limonculuğu" denilen işlem, buna örnektir. Kış aylarında hasat edilen limonlar, Mart ayına kadar üretildikleri yerlerdeki adi depolarda saklanır. Havalar ısınınca, Ürgüp'teki tabii mağaralara götürülür. Bu şekilde limonlar, Ağustos ayına kadar muhafaza edilebilmektedir.

Meyveler, adi depoya veya makine ile soğutulan modern depolara konmadan önce, ambalajlanmalıdır. Depolanacak meyveler, ambalajlanmadan önce veya ambalajlama sırasında, hastalıklara karşı mutlaka ilaçlanmalıdır. Aynı şekilde, soğuk depolarda temizlenip ilaçlanmalıdır. Kullanılacak ilaçlar için, resmi kuruluşlardaki uzmanlara başvurulmalıdır.

Soğuk depolara ambalajlanmış meyveler, ambalaj kaplarının arasından hava geçebilecek şekilde istiflenmelidir.
Turunçgil meyvelerinin depolanmasında, nispi rutubet genellikle % 85-90 olmaktadır.

Depo sıcaklıkları ile muhafaza süreleri, türler itibariyle aşağıdaki gibidir:
Mandarinler: 3-4 derecede 2-3 ay
Portakallar: 5-6 derecede 5-6 ay
Altıntoplar: 7-9 derecede 6-7 ay
Limonlar: 10-12 derecede 7-8 ay

Gerek hasat mevsiminin 9 aylık döneme yayılması; gerekse uzun sayılabilecek bir depolama süresine sahip olmaları nedeniyle; turunçgil meyveleri taze olarak pazarlanabilmekte ve tüketilmektedir.

Devamı bir sonraki mesajdadır.

tener, aloe ve Aksu Belma beğendi.

Düzenleyen Mine Pakkaner : 09-11-2006 saat 19:19
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2006, 23:30   #2
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Turunçgil yetiştiriciliği devamı

TURUNÇGİL HASTALIKLARI

UÇKURUTAN HASTALIĞI
Özellikle de limonlarda büyük zarar oluşturan çok tahripkar bir hastalıktır. Yeni bulaşmalar en fazla sonbaharda ve ilkbaharda en az kışın olmaktadır.
Hastalığın Belirtileri
Yapraklar aniden solar, dalcıklar kurur. Limonlarda büyük dallar ve daha sonra bir veya iki yıl içinde ağacın tamamı kurur.
Kültürel Tedbirler
a) Bahçeye dikilecek fidanlar hastalıksız olmalıdır.
b) Hasta fidanlar imha edilmelidir.
c) Hastalıklı dallar budanmalıdır.
d) Gübreleme zamanı iyi ayarlamalıdır.

GÖVDE ZAMKLANMASI VE KAHVERENGİ MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ
Hastalık, bitkinin toprağa yakın kök boğazı ve gövdesinde meydana geldiği zaman "Gövde Zamklanması" meyvelerde olduğu zaman "Kahverengi Çürüklük" adını alır.

Name: kahvecuruk.jpg
Views: 49728
Size: 61.9 KB
KİMYASAL MÜCADELE
a ) Gövde Enfeksiyonlarına Karşı
1. Sağlam ağaçlar Ekim, Ocak, Mart başlarında koruyucu olarak %2'lik Bordo bulamacı ile gövde ve kalın dallardan ilaçlanmalı.
2. Hasta kısımları, temizlendikten sonra 25-30 cm'den prümüs Alevi ile yıkanır, %0.3'lük Potasyum Permanganat ile fırça ile sürülerek ilaçlanır.
b) Meyve Enfeksiyonlarına Karşı
Ekim ayında ilaçlanır, gerekirse 15 gün sonra tekrarlanır. %1'lik Bordo bulamacı veya %0.3'lük Captan 50 kullanılır.

MAVİ VE YEŞİL KÜF
Genel olarak yeşil küf ve mavi küf aynı meyve üzerinde karışık olarak bulunur. İlk olarak mavi küf kendini belli eder ve bunun üzerine kısa zamanda yeşil küf kaplar. Yeşil küf ve mavi küf sporları havada her yana kolayca yayılır; meyveye yaradan girer. Yeşil küfle bulaşık meyve, mavi küfle bulaşık olana nazaran temas ettiği meyveyi daha çabuk hastalandırır.
Name: mavikuf.jpg
Views: 51503
Size: 26.3 KB
1- Kültürel Tedbirler
 1. Hasattan önce çeşitli hastalık ve zararlılara karşı iyi bir mücadele yapılmalıdır.
 2. Hasat sırasında meyveler yaralanmamalı ve yere düşen meyveler toplanmamalıdır.
 3. Sarartma odası temiz tutulmalı ve önceden dezenfekte edilmelidir.
 4. Paketleme evlerinde fazla yığın yapılmamalı ve çürük veya yaralı olanları ayırmalıdır.
 5. Temizlenmiş ilaçlanmış veya ilaçlanmamış meyveler Difenilli kağıtlara sarılmalıdır.
 6. Ambalaj sandıklarına meyveler sıkışık istif edilmemelidir.
2- Kimyasal Mücadele
Hasattan hemen önce veya sonra yapılarak meyvelerin ambalajlara ilaçlanmış olarak girmesi sağlanmalıdır.

TURUNÇGİL DAL YANIKLIĞI
Turunçgil Dal Yanıklığı turunçgillerin genel bir hastalığıdır. Etmen bakteri 28 ve 30°C larda en iyi gelişme gösterir gelişmenin en yüksek sıcaklığı 35°C, en düşük sıcaklığı 1 °C olup sıcakta ölüm noktası 51 °C' dir.
Etmen bakteri bitkiyi yaprak sapındaki bir yara veya bir çatlaktan girer.

MÜCADELESİ
1. Kültürel tedbirler
a) Gübreleme ve sulamanın ayarlanmasıyla yeni sürgünlerin kışa odunlaşmış olarak girmesi sağlanmalıdır.
b) Bahçe rüzgarlara karşı rüzgar kıranlarla korunmalıdır.
c) Aşırı hasta dallar kesilip yakılmalıdır.

2- Kimyasal Mücadele
Kasım ve Aralık sonunda %1-1,5’luk bordo bulamacıyla ilaçlama yapılmalıdır. Bununla birlikte çiçek tomurcuklarının teşekkülüne kadar havalar hastalığın çıkışına elverişli olduğu taktirde ilaçlamaya devam edilmelidir.

TURUNÇGİLLERDE KAVLAMA GRUBU VİRÜS HASTALIKLARI
Bu hastalıklar turunçgil ağaçlarında, ilkbahar sürgün büyüme mevsiminde yeni oluşan genç yapraklar ve damarcıklarında renk açılmalarına veya açık yeşil renkte bant oluşmalarına neden olur. Ayrıca yapraklar üzerinde küçük nokta şeklinde veya daha büyük çapta açık renkli lekeler oluşabilir.
Name: kavlama.jpg
Views: 46720
Size: 13.8 KB

TURUNÇGİL GÖÇÜREN VİRÜS HASTALIĞI
Hastalık etmeni bir virüstür. Virüs bitkinin tüm aksamında bulunur. Ayrıca bu hastalık yaprak bitleri tarafından turunçgiller taşınabilir. Hastalık turunca aşılı ağaçlarda aşırı bodurluk, dallarda kuruma ve çalılaşma, geriye doğru ölüm, yapraklarda soluk yeşil renk ve matlaşma oluşturur.

SATSUMA CÜCELİK VİRÜS HASTALIĞI
Bu virüs ağacın tüm aksamında bulunur. Esas olarak yapraklarda belirti oluşturur. Ağaçların sürgünlerinde büyüme durur ve anormal şekilli yapraklar oluşur.

TURUNÇGİL TAŞLAŞMA VİRÜS HASTALIĞI
Hastalık bir virüs tarafından oluşturur. Bu virüs ağacın tüm aksamında bulunur. Hastalığın en belirgin özelliği meyvelerde küçülme ve özellikle yaz aylarında şiddetli meyve dökümüdür.
Name: taslasma.jpg
Views: 46176
Size: 8.5 KB

TURUNÇGİL CÜCELEŞME HASTALIĞI
Ağacın tüm aksamında bulunur. Hastalık aşı gözü veya aşı kalemleri ile taşınır.

TURUNÇGİLLERDE GÖZENEKLEŞME HASTALIĞI
Ağacın tüm aksamında bulunur. Hastalık aşı gözü veya aşı kalemleri ile taşınır.

TURUNÇGİL PALAMUTLAŞMA VEYA YEDİVERENLEŞME HASTALIĞI
Turunçgil ağaçlarının besin taşıyan borularında bulunur. Hasta ağaçlarda yaprakların şekli bozulur, yapraklar küçülür. Küçülen ve şekli bozulan bu yapraklar çukurlaşarak kaşık şeklini alır. Dallarda boğum araları kısalır. Hastalıklı ağaçlarda yılın her mevsiminin çiçek ve irili ufaklı meyveler bulunması çok dikkat çekici bir durumdur.

VİRÜS VE VİRÜS BENZERİ HASTALIKLARIN TAŞINMA YOLLARI
Hasta ağaçlardan alınan hastalıklı aşı gözü ve kalemleri aşı bıçağı, budama aletleri, yaprak pireleri, afitler gibi böcekler sağlam ağaçlara bulaştırılır.

VİRÜS VE VİRÜS BENZERİ HASTALIKLARLA MÜCADELE
1- Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü ve aşı kalemi alınmamalı, hastalıklı ağaçlarda kullanılan aşı bıçağı ve budama aletleri sağlam ağaçlarda kullanılmamalı.
2- Hastalık taşıyan yaprak pireleri ve afitler gibi böceklerle mücadele edilmeli.
3- Hastalıklı bitki dikilmemeli.
4- Bahçede hastalıklı bitki görüldüğü taktirde sökülüp yakılmalıdır.


FİZYOLOJİK HASTALIKLAR
ÇİNKO NOKSANLIĞI

Yaprakların damar araları sararır. Damarlar yeşil kalır. Yapraklar normale göre küçük ve şekilleri bozuktur. Meyveler gelişemez, küçük kalır. Verim ve kalite düşer. Meyvenin içi kuru sert lifli ve tatsız olur.

ÇİNKO NOKSANLIĞINI OLUŞTURAN ETMENLER
Çinko noksanlığı çoğunlukla kumlu, çakıllı, rutubeti çok yerlerde kendini gösterir. Yüksek asitli, ağır ve killi topraklarda fazla sulanan rutubetli bahçelerde de görülür. Ayrıca fazla miktarda organik madde verilen topraklarda da çinko noksanlığına rastlanmaktadır.

ÇİNKO NOKSANLIĞININ GİDERİLMESİ
Kültürel uygulamalar
a) Toprak ve iklimin uygun olmadığı yerlerde turunçgil bahçesi tesis etmemek.
b) Gübrelemeyi analiz sonuçlarının öngördüğü esasa göre yapmak,
c) Su tutan ağır toprakları sık sık işlemek,
d) Toprak kireçli ise bol çiftlik gübresi ve yeşil gübre ile ıslah etmek,
Kimyasal uygulamalar
Uygulama genellikle ilkbaharda gelişmenin en hızlı olduğu devrede veya hemen bu devreyi takiben yapraklara pülverizasyon şeklinde yapılmalıdır.

DEMİR NOKSANLIĞI
Demir Noksanlığı Klorozunun tipik belirtisi yapraklarda görülür. Demir, bitki yapısı içinde kolay taşınamadığı için yapraklarda sarıdan sarımsı beyaza kadar değişen bir renk bozulması olur. Ilk başlangıçta damarlar yeşil kalmasına rağmen ileri hallerinde yaprağın her tarafı sararır. Daha çok genç yapraklarda kendini gösterir. Çok şiddetli noksanlıklarda meyvelerin küçükken sarardığı da görülmüştür. Verim ve kalitedeki bozukluk da dikkati çeken önemli bir husustur.
Çoğunlukla kireçli ve alkali topraklarda kendini gösterir. Asit karakterli topraklarda fosfor düzeyi yüksek olduğu takdirde ortaya çıkar.

DEMİR NOKSANLIĞININ GİDERİLMESİ
a) Uygun olmayan yerlerde turunçgil dikimi yapılmamalıdır.
b) Sulama düzenli yapılmalıdır.
b) Kireçli, fosfatlı gübreler aşırı dozda kullanılmamalıdır.
c) Organik gübre kullanılmasına özen verilmelidir.
d) Toprak sürülerek havalandırılmalıdır.

Kimyasal Önlemler
Uygulamalar Mart-Nisan aylarında yapılır. Ayrıca demir içeren yaprak gübreleri de çiçek dökümünden sonra 15 gün ara ile iki defa pülverize edilebilir.

TURUNÇGİL ZARARLILARI

Kırmızı ve Sarı Kabuklu Bitler
Turunçgillerin dal, gövde, yaprak ve meyvelerinde bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Meyveler küçük kalır, yapraklarda klorofilsiz oluşamaz, gözenekleri kapattığı için özümlemeye engel olurlar ve çok ileri zararlanma durumunda dalları hatta ağacı tamamen kurutabilirler.

Bu kabuklu bitler yerleşim alanlarına yakın, tozlu yol kenarlarında yoğun olarak bulunur. Budama, gübreleme, sulama, tavında toprak işlemesi gibi bakım işlemlerinin zamanında yapılarak ağaçların kuvvetli bulundurulması, ağaç taçları arasında 1-1.5 m aralık bulundurularak bahçe içerisinde hava akımının sağlanması, tozlu yol varsa tozun kalkmaması için gerekli önlemlerin alınması, gibi kültürel önlemlerin alınması bu zararlılarla mücadelede başarıyı arttırır.
Zararlının varlığı ve yoğunluğu kışın yapraklarda, ilkbaharda fındık büyüklüğüne ulaşan meyvelerde, sürgün veya yapraklarda, daha ileri dönemlerde iri meyvelerde yapılan kontrollerle belirlenerek mücadele zamanına karar verilir.

Unlu Bit
Bazen tek başına çoğunlukla koloni halinde, yumakçıklar şeklinde çanak yaprakların altında, bitişik meyve ve yaprak aralarında, göbekli portakallarda göbek kısımlarında bulunurlar.
Budama, gübreleme, sulama gibi bakım işleri yerinde yapılarak ağaçların kuvvetli bulundurulması, yabancı ot mücadelesi yapılması, ağaç taçları arasında aralık bırakılarak hava akımının sağlanması, gibi kültürel önlemlerin yerine getirilmesi gerekir.
Parazit ve predatörlerin bahçede başarılı olabilmesi için bunların faaliyetine engel olabilen karıncalarla iyi bir mücadele yapılması büyük yarar sağlar

Beyaz Sinekler
Beyaz sinekler bitki özsuyunu emerek ağaçların gelişmesinin azalmasına, meyvelerin küçük kalmasına, şeker oranının düşmesine, çıkardıkları tatlı maddeler ağaçların isli bir görünüm almasına ve ağaçların verimlerinin düşmesine neden olurlar.
Beyaz sineklerle mücadelede bahçe tesis edilirken bu zararlılarla bulaşık alanlardan yapraklı fidanlar getirilmemeli, eğer getirilecekse etkili bir ilaçla ilaçlanmalıdır.
Turunçgil beyaz sineğinin bulunduğu bahçelerde Aralık-Şubat ayları arasında ağaçlar meyvesizken tüm koşniller içinde tavsiye edilen yazlık beyaz yağlarla bir kış ilaçlaması yapılmalıdır.

Torbalı Koşnil
Bitkinin özsuyunu emerek gelişmesini yavaşlatır, hatta kurutur. Çıkardıkları tatlı madde ile yaprak ve meyvenin islenmesine neden olur.
Bahçede bakım işlemleri usulüne uygun bir şekilde yapılarak ağaçlar kuvvetli bulundurulmalıdır. Zararlı özellikle gövde kalın dallarda görüldüğünde bez parçası ile sıyrılarak temizlenmelidir.
Bu zararlı doğada bol miktarda bulunan bir gelin böceği tarafından tamamen kontrol edilebilmekte ve ilaçlı mücadeleye gerek kalmamaktadır.

Yıldız Koşnili
Bitki özsuyunu emerek ağaçların zayıf kalmasınâ, verim ve meyve kalitesinin azalmasına neden olur. Çıkardıkları tatlı maddeler nedeniyle ağaç ve meyveler isli bir görünüm alır. Ortalama olarak yaprak başına 1'den fazla zararlı düşüyorsa ilaçlama gerekir.

Yaprak Bitleri
Turunçgillerin taze sürgün ve yapraklarında genellikle koloniler halinde bulunurlar.
Bitki özsuyunu emerek yaprakların küçük kalmasına, kıvrılmasına dolayısıyla ağaçların gelişememesine, çıkardıkları tatlı maddeler sonucu yaprakların islenmesine ve ayrıca virüslerin taşınmasına neden olurlar.
Bahçede bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılması, gereğinden fazla azotlu gübre kullanılmamasına ve tavsiye dışı geniş etkili ilaçlara yer verilmemesi gibi kültürel önlemlerin alınması mücadeledeki başarıyı artırır.
Yaprakbitleri turunçgillerde en çok doğal düşmanı bulunan zararlılardan birisidir.

Yaprak Pireleri
Emgi yapmak suretiyle meyvelerde kabuk üzerinde lekelerin oluşmasına neden olurlar.
Mücadelesinde bakım işlemlerinin zamanında ve uygun bir şekilde yapılması, yabancı ot kontrolüne önem verilmesi, yaprak pirelerinin zararlı olduğu diğer kültür bitkilerinde bu zararlıya karşı mücadele yapılması gibi tedbirlerin alınması yarar sağlar.

Limon Çiçek Güvesi
Tırtıllar beslendikleri çiçekleri tahrip ederek meyve tutumuna engel olurlar. Mücadelesi için yaz aylarında çiçek açan virüslü ağaçların yok edilmesi, daima çiçek açan yediveren çeşitlenin bahçede bulundurulmaması vır bakım işlemlerinin usulüne göre yapılması gibi kültürel tedbirlerin alınması yararlı olur.

Harnup Güvesi
Kışı ağaçlar üzerinde veya altında bulunan dökülmüş meyvelerde, a§aç kabukları altında larva döneminde geçirirler. Temmuz ayında turunçgillere geçerek göbekli portakal ve unlu bitle bulaşık altıntoplara yumurta bırakırlar.

Akdeniz Meyve Sineği
Akdeniz Meyve Sine¢ine konukçuluk yapan bitkilerin (kayısı, Şeftali, incir , avokado, mandalina) turunçgil bahçeleri içine veya yakınına dikilmemesi, bu zararlıdan dolayı dökülen meyvelerin toplanarak derince gömülmesi gibi kültürel önlemler mücadelesindeki başarıyı artırır.

Pas Böcüsü
Larvalar ve erginler yaprak, filiz ve meyvelerde emgi yapmak suretiyle zararlı olurlar. Emgi sonucu meyve üzeri pas renginde lekelerle kaplanır.
Turunçgil ağaçları arasında sebze yetiştirilmemesi ve her türlü bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılması gerekir.
Mücadelesi için bir öncesi yıl bahçede pas böcüsü zararı görülmüş ise diğer zararlılara karşı yapılacak olan kış ilaçlamasında akarisitlere de yer verilmelidir.

Turunçgil Tomurcuk Akarı
Çiçekler normalden kısa, kalın ve çatallı olur. Böyle çiçeklerin çoğu meyve bağlayamaz, meyve bağlayanlarda tipik şekil bozuklukları olur. Yaprak ve filizler rozetleşir.
Name: tomakar.jpg
Views: 50740
Size: 23.7 KB

Turunçgil Kırmızı Örümceği
Turunçgillerde yaprak ve meyve üzerine emme suretiyle beslenerek zararlı olurlar. Zarar gören yapraklar çabuk kurur ve erken dökülürler. Kuru ve sıcak havalarda yoğunluğu artar. Daha çok geniş etkili ilaçların kullanıldığı bahçelerde ortaya çıkar ve zararlı olurlar.


Kaynak: Tarım Bakanlığı Yayını

ahkem ve tener beğendi.

Düzenleyen Mine Pakkaner : 09-11-2006 saat 19:18
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-08-2006, 00:34   #3
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-07-2006
Şehir: kocaeli
Mesajlar: 1
Wink evde turunçgillerden mandalinayı yetiştiremedim.

evde turunçgillerden mandalinayı yetiştiremedim.çok iyi bakım yaptığımı düşünüyordum ama yine ağacım kurudu.bu konuda doyurucu bir bilgi bulamıyorum.balkonum çok uygun şartlarda olan bir yer ancak yaprakları yeşilliğini koruyamadı.bahçeye diktim.orada canlanır umudundayım.Bir bilen varsa beni bilgilendirebilirse çok sevineceğim.

pınaryaprak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-08-2006, 23:25   #4
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 26-07-2006
Şehir: Yeşil Bursa
Mesajlar: 84
pınaryaprak kardeşim hoşgeldin.bende yeni sayılırım.benimde senin gibi sorunum vardı.mine hanım yardımcı olmaya çalıştı sağolsun.benim de bir önerim;mandalin fidanını 4köşe çıta üzeri naylon örtü altına al ,bir yüzeyini alttan 30cm havalandırma penceresini (rüzgar yönünün tersine) hep açık tut.hergün güneşsiz zamanda yapraklarına kireçsiz su püskürt.birde toprak ihtiyacı kadar nemli kalması lazım.Ben 1.5 aydan beri limonlarıma yaptım çok filizlenme oldu yapraklar irileşti canlandılar .bakalım çiçek açıp meyve verecek mi?turunçgiller nem isteyen bitki olduğu için kısmi nemi böyle sağlayabilirsin.

muhammed altan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-08-2006, 14:43   #5
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 30-08-2006
Şehir: izmir
Mesajlar: 5
subtropik iklim bitkisi olduğundan dolayı,arkadaşımızında dediği gibi bitkiye özel bi ortam yaratılmasında fayda var..
ayrıca kuruma,besin elementi eksikliği veya mantari bir hastalık sonucuda olabilir..
besin elementi eksikliği varsa NPK +iz elementli (özellikle içerisinde demir ve çinko ihtiva eden) toprağa ve yaprağa uygulanabilen gübreler kullanılması gerekmektedir..
hastalığa karşı önlem olarak bordo bulamacı uygulaması yapılabilir...

Thrips Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-11-2006, 14:42   #6
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 09-08-2006
Mesajlar: 9
verdiğiniz bu güzel bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederim ayrıca böyle bir site hazırlanmasında ve bu sitenin pekiştirilmesinde emeği geçen herkese minnattarım gerçekten minnatarım bütün arkadaşlarıma ve hocalarıma bu güzel bilgilerden ötürü teşekkürü bir borç bilirim
sevgiler
Filiz

filiz hanım Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-11-2006, 23:54   #7
Yeni Üye
 
eses's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-10-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 29
limonu yaşatmak

zmir den yediveren limon aldım. üstünde tam dokuz tane limon vardı. ankara da balkonda şimdiye kadar baktık. limonların hepsi sarardı ve çoğunu meyve gibi soyarak yedik çoluk çocuk. bundan sonrası için bilgi isteyecektim. ev ortamında mı tutayım. yoksa apartman boşluguna mı. sonuncu kattayım ve çatımız camla kaplı olduğu için yılın tüm aylarında aydınlık oluyor. ayrıca yeniden limon vermesi için başka bir limona ihtiyacı var mı?

eses Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-11-2006, 09:52   #8
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 26-07-2006
Şehir: Yeşil Bursa
Mesajlar: 84
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi eses
zmir den yediveren limon aldım. üstünde tam dokuz tane limon vardı. ankara da balkonda şimdiye kadar baktık. limonların hepsi sarardı ve çoğunu meyve gibi soyarak yedik çoluk çocuk. bundan sonrası için bilgi isteyecektim. ev ortamında mı tutayım. yoksa apartman boşluguna mı. sonuncu kattayım ve çatımız camla kaplı olduğu için yılın tüm aylarında aydınlık oluyor. ayrıca yeniden limon vermesi için başka bir limona ihtiyacı var mı?
sevgili kardeşim ankarada daha önce yaşadığım için biliyorum havası sert soğuk ve kurudur.o yüzden işin biraz zor;bence kışın çatıya ışık alması açısından koyabilirsin,yalnız şubatın don havalarında - 7 lerden korumak için odaya pencere kenarına alabilirsin tabi odayı arada bir havalandırman lazım .yazın da nem için bahsettiğim (yukarıda) gibi örtü altına ya da devamlı sulanan çimlerin arasına saksıyı koyabilirsin.ikinci limon dölleme açısından faydalı olabilir meyve tutumu için.

muhammed altan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-11-2006, 11:16   #9
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Thrips
hastalığa karşı önlem olarak bordo bulamacı uygulaması yapılabilir...
BORDO BULAMACI nedir ?Nasıl Uygulanır?

Her fidana uygulamak şartmıdır?

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-11-2006, 13:05   #10
Kaybettik...
 
praecox's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-06-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 4,603
Galeri: 21
bence evde bordo bulamacı ile uğraşmayın captan veya dithane size fazlası ile yeterli olacaktır. bordo bulamacı bir bakır tuzudur... evde neden eski bakır kap kacaklarımızı atık dersiniz?
bu arada yaprakları devamlı gözlemleyin kırmızı örümcek pas lekeleri trhips gibi asalaklar da kolaylıkla barınmaya başlarlar bu gibi şartlarda

praecox Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-11-2006, 13:29   #11
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi praecox
bence evde bordo bulamacı ile uğraşmayın captan veya dithane size fazlası ile yeterli olacaktır. bordo bulamacı bir bakır tuzudur... evde neden eski bakır kap kacaklarımızı atık dersiniz?
bu arada yaprakları devamlı gözlemleyin kırmızı örümcek pas lekeleri trhips gibi asalaklar da kolaylıkla barınmaya başlarlar bu gibi şartlarda
Erkan Hocam,teşekkürler
anlaşılan yakında turuçgil hastalıklarından da başınızı ağrıtacağım ...

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-11-2006, 21:53   #12
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Bordo bulamacı evde uygulanması anlamsız ve imkansız bir bir maddedir. Bakır ve kireç ile hazırlanır. Uygun zamanda ve uygun şekilde kullanımı ile pek çok hastalıkta yarar sağlar. Ayrıca organik tarımda da kullanabilen nadir preparatlardandır.

Evdeki turunçgilinizde koruyucu ilaçlamayı yapmanıza gerek yok. Bir sorun çıkmadan ilaç vermeyiniz. Sadece gözleyiniz. Problem varsa müdahale edersiniz.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-11-2006, 21:40   #13
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
selamlar

öncelikle turunçgillerin yer değiştirmeye hassas olduğunu belirteyim...kışın balkondan eve taşınan turuçgiller yaprek dökerek tepki veriyorlar ...yine çok sulama çok gübre verme yaprak ve meyve düşmesine neden oluyor....
bütün bunlara dikkat ettikten sonra büyük boy ticari turunçgiller yerine ev ve balkon tipi hibrit turunçgil tercih etmenizi öneririm...Ben öyle yapıyorum...Bahçe tipi turunçgiller ,ev ortamında malesef sorunlu....

Limonella ( Eustis limequat )
Calamondin (Citrus madurensis)

örnek turunçgiller için linklere giriş yapın....Bu turunçgilleri bulamazsanız ülkemizde yetiştirilen ve ev ortamı için en çok satılan kamkat alın derim.
http://www.citrusplants.com/fukushu.htm
http://yusufustaoglu.sitemynet.com/meyveler/id7.htm

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-01-2007, 13:28   #14
Ağaç Dostu
 
bonsade's Avatar
 
Giriş Tarihi: 31-10-2006
Şehir: antalya
Mesajlar: 998
Galeri: 16
Sayın pakkane:
Antalyanın bazı bölgelerinde kışın soğuktan narenciyeler zarar görmekte.
Ağaçları soğuğa karşı koruyan ilaç olduğunu söylediler.Daha doğrusu köylülerden birisi duymuş.Konuyu bana ilettiler.İlacın ismine rastlayamadım ve birde size sorayım dedim.


Düzenleyen bonsade : 11-01-2007 saat 07:32
bonsade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-01-2007, 19:30   #15
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Sayın Sgörünüş, böyle bir ilaç bilmiyorum.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2007, 09:18   #16
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 16-02-2007
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 16
Evde Yetiştirilen Limon Ağaçları

Merhaba 3 yıldır çekirdekten yetiştirmeye çalıştığım 2 limon ağacı var. Limonlara evde baktığım için sanırım bu başlık altında sormam daha doğru olacak.Limonların ikiside yukarı doğru uzuyorlar.Tek bir ana dal ve ondan çıkan yapraklar var. Son bir yıl içerisinde 1,5 metreyi aştılar.Yaprakları gayet iyi ve sağlıklı ama ana dal çok ince. Kapalı balkonda duruyorlar ve sabah güneşi alıyorlar.Bitkiler konusunda geniş bir bilgiye sahip olmadığımız için aşılama ve budama yapmadık.Turunçgil yetiştiriciliği konusunu incelerken budamayla ilgili biraz fikir sahibi oldum, sanırım budama için biraz gecikmişiz. Toprağını belli aralıklarla değiştirdik ve besledik.Ana gövdeyi kalınlaştırmak ve limon elde etmek için uygulayabileceğimiz basit önerilerde bulunabilir misiniz? Yoksa onlara bir zarar vermemek için bu tür işlemleri yapabilecek bir fidanlığa götürmek ve yardım almak daha mı doğru olur?
Saygılarımla!

OKİTSU beğendi.
ardaezgi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2007, 10:05   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Limon Çiçeğine Özel Tozlaşma Yöntemi

Sayın Klimanjaro ve Mine Hn,

Yukarıdaki mesajda detaylandırılan çiçek yapılarına ilişkin olarak, benim özelimde, Kıbrıs Limonu çiçeği hangi sınıfa giriyor ve bu meyvenin çiçeklerine özel olarak hangi yöntem ile ev içinde tozlaşma sağlayabilirim?

İlginiz ve ayırdığınız zamanınız için teşekkürlerimle...

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2007, 10:29   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Sevgili Ezgi Arda,

Ben de evimde limon yetiştiriyorum, ancak benimki fide halinde idi ve aşılanmıştı.

Çekirdekten limon yetiştirildiğinde bildiğim kadarıyla fidenin aşılanması gerekiyor meyve vermesi için. Onun için konuyu bilen birisi tarafından aşı yapılması gerekecek.

Budama konusunda ise yanlış ve cahilce bir yönlendirme olmaması için sessiz kalmalıyım. Yoksa bana kalsa, o kadar zayıf ve uzun bir ana gövdenin ileriki zamanlar için sağlıksız olacağını düşünüp, hem de aşılama yapacak iken "dizinizin hizasında kesin ve bu arada da aşısını halledin" derdim... Ama demiyorum

En iyisi "Bir bilen"e danışmalı...


Ya da, daha da en iyisi, Turunçgil Yetiştiriciliği başlığı altında bu konuyu gündeme getirmek; çünkü bu sorunuz için en uygun yer orası; hem orada da "bilen" kişiler mevcut; sorunuza tatminkar yanıt almanız kolaylaşacaktır.
Üstelik, gördüğüm kadarıyla sevgili Todor da size aynı yönlendirmede bulunmuş "Yeni gelen arkadaşlar, kendinizi tanıtın..." başlığında...

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2007, 15:55   #19
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 16-02-2007
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 16
Yardımlarınız için teşekkürler!

Turunç Yetiştiriciliği başlığı altındaki bilgiler oldukça kapsamlı,bu konuda oldukça acemi olduğum ve limonumu bahçede değilde evde yetiştirmeye çalıştığım için bu sayfaya geçtim,sorumu turunç yetiştiriciliği başlığına göndereceğim.

Saygılarımla!

ardaezgi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2007, 16:28   #20
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Ev İçinde Yetiştirilen Limon ve Çiçek Tozlaşması

Madem evde yetiştireceksiniz limonunuzu, benim yaptığım bir hatayı bari siz yapmayın ve olur da limonunuz çiçek açarsa, sadece onlara merakla ve sabırsızlıkla bakıp çiçeklerin meyvaya dönüp dönmeyeceğini gözlemleyerek boşa beklemeyin; o canım çiçeklere yazık olur zira. Bir sezonu boşa harcamış olursunuz.

Çünkü, ev içindeki ortamda, pek çok meyve ve sebzenin çiçeğinde olduğu gibi, limonun da çiçeğinin açtıktan sonra meyveye dönmesi için tozlaşma denen durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Aslında bu döllenme diye tabir edilebilecek bir durum. Çiçekteki/farklı çiçeklerdeki/farklı bitkilerdeki (bu ayrımın sebebini aşağıda vereceğim bağlantıda göreceksiniz) dişi ve erkek unsurların biraraya gelmesi yani.

Tabiatta bunu doğal mekanizmalar gerçekleştiriyor, ancak ev içindeki kapalı ortamlarda bu tozlaşma kendiliğinden gerçekleşmediğinden ötürü, eğer vereceğim bağlantıda söylenenleri yapmazsanız, benim gibi, açan 30-40 çiçeğe rağmen, tesadüfen (nasıl olmuşsa olmuş) döllenmiş 2 çiçek dışında meyveye dönemeden kuruyup dökülen canım limon çiçeklerinize dövünürsünüz.

Şimdiiiii; o sihirli bağlantı ise şurada.

Kolay gelsin...

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-02-2007, 09:20   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Tozlaşma İçin Bir Yöntem

Ayrıca, sebze ve meyve çiçeklerinin tozlaşması ile ilgili Ankara'dan bir üyemizin şöyle bir tecrübesi olmuş; soğuk üfleyen saç kurutma makinası kullanmış.

Biz de bundan sonra deneyebiliriz sanırım; tabii uzman arkadaşlarımız bu durumda bu hata görmüyor iseler...

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 14:36   #22
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Limonun çiçeği hermafrodittir. Yani hem erkek hem dişiyi bünyesinde barındırır.

Lerdemir limon döllenmesi için başka bir foruma konuk olup bir ziraat profesörünün ağzından bilgi alalım.

tener beğendi.
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 18:19   #23
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Thumbs down Üzüntü ve Muz Kabuğu

Mine Hn,

Yönlendirmeniz için çok teşekkür ederim; ancak benim anladığım kadarıyla verdiğiniz bağlantıdaki sözün özü şu:

- Evde limon yetiştirmeyin ("Ekolojik kosullarin gerçek anlamda uygun olmadigi yerlerde limon yetistiriciligi yapilmamali")

Ama evde keyif ve hobi amaçlı bir yetiştiricilikte "tozlaşmayı şu yöntemler yapınız" benzeri bir tarif veya yönlendirme göremedim.


Umarım yanlış anlamışımdır...

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 19:06   #24
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Sizinki balkonda değil miydi çiçeklenme zamanı? Arılar ve böcekler bu işi halleder. Bir sulu boya fırçası ile siz de çalışabilirsiniz Balkonda rüzgar da size yardım eder elbette.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2007, 11:52   #25
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Evet balkonda idi, o dönemde çiçeklenmişti, şu an üzerinde bulunan 12-13 tane meyve de o dönemde oluşmuştu; halen de sağlıklı bir biçimde büyümeye devam ediyorlar. Hatta meyveye ilk dönen limonda sararmalar başladı.

Hasat zamanı yaklaşıyor anlaşılan.

Ancak, başka bir başlıktaki sizin de uyarınız ile, İstanbul'da -Kurban Bayramı öncesinde- havalar iyice soğumaya başlamadan hemen önce balkondan evin içine almıştım limonu.

İçeri aldıktan 3-4 hafta sonra onlarca çiçek açtı heryerinde; ilk hafta döktüğü yapraklardan daha çok sayıda taze yaprakcıklar çıkardı, dallar sürdü bir kaç tane; yaklaşık 30-40 tane çiçekten bir ikisi dışında meyveye dönüşmedi çiçekler...

Şu anda da halen evin içinde muhafaza ediyorum o tatlı kızımızı...

Durumumuz bu maalesef...

Not: İlgi, takip, gösterdiğiniz sabır, anlayış ve yardımlarınız için teşekkürler ederim.


Düzenleyen lerdemir : 22-02-2007 saat 12:11 Neden: Fotoğraf ile Mine Hn.'ın mesajına atfen bağlantı ekledim.
lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-03-2007, 22:13   #26
igk
Ağaçsever
 
igk's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-03-2007
Şehir: Lüleburgaz - Babaeski -İzmir - Ankara
Mesajlar: 40
Kırklareli'de limon ağacı yetişir mi?

21 Yılını İzmir'de geçirmiş biri olarak, limon ağacı sahibi olmak istiyorum, anı olacak herhalde, bilemiyorum.
Ancak şu an Kırklareli'de oturuyorum ve burası da elbette İzmir'e nazaran kışları sert olan bir bölge. Bu da gözümü biraz korkutuyor. Elbet burası Ege kadar güneşli değil. Limon ağacı edinsem burada yaşatabilirmiyim? Nelere dikkat etmeliyim?
Üyelerin 2006'da yaptıkları yazışmaları okudum, Mine Hanımınkini de. Kafam 2 noktada karıştı. Limon çekirdekleri pamuk arasında mı çimlenecek, yoksa, bilenlerin belirttiği gibi, yıkanıp, çekirdek boyu derinliğinde direkt toprağa gömülüp, oksijenli ılık su ile ilk sulaması mı yapılacak? Böyle yapınca, çimlenme gerçekleşince, cücüklerin yeri değiştirilecek mi? Yoksa zaten topraktalar, orada mı kalmaya devam edecekler (ne kadar süreyle)? Diyelim tuttular, ne zaman aşılanacak?
Zor kış şartlarında -gerçi bu yıl bana hoşgeldin kışıydı herhalde, bahar gibi geçti- evin içerisine ya da kapatılmış bir camlı balkona mı almam gerekir?
Bilenler yardımcı olurlarsa (şehir şartlarım doğrultusunda) sevinirim.

Kendimi soru bankası gibi hissettim. İlk fırsatta adımı meraklı ve cahil olarak değiştirmeyi düşünüyorum.

igk Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-03-2007, 22:24   #27
HusKucErdem
 
Giriş Tarihi: 07-01-2007
Şehir: ankara
Mesajlar: 4
Adana kozan portakalı

bizimde portakalımız meşhurdur.
kışın soğukta bazı portakalların içi kururr ama bizim bahçemizin ürünleri asla kurumaz.
hoşçakalın.
www.adanaliyik.net

HusKucErdem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2007, 11:38   #28
Ağaç Dostu
 
bademagacı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-03-2007
Şehir: Bursa
Mesajlar: 162
turunçgillerden ağaç diksem,marmarada yetişir mi?yetiştiren arkadaşlar dikerken nelere dikkat ettiler?paylaşırlarsa sevinirim.

bademagacı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-04-2007, 11:39   #29
Ağaçsever
 
ozlemkoybasi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-04-2007
Şehir: antalya
Mesajlar: 37
*** mıne hanım.sitenıze yenı uye olanlardanım.sıze bır sorum olacaktı.buyuk turuncgıl bahcelerınde budama ıcın kullanılan alet ve ekıpmanlar hakkında bılgı vermenız mumkunmu.sımdıden tesekkur edrım.

ozlemkoybasi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-04-2007, 10:47   #30
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 20-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,120
Galeri: 1
Wink Turunçgiller Dışarıya mı?

Mine Hn ve turunçgil hakkında tecrübeli diğer tüm forum üyeleri,

Kış soğuğundan sakınmak için evimizin içinde muhafaza etmekte olduğumuz limon ağaçlarımızı açık balkonlarımıza çıkartma vakti geldi mi artık sizce?

Ne dersiniz?

lerdemir Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 18:28.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024