agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Agaclar.net Çalışmaları, Projeleri, Etkinlikleri > Tohum Paylaşım Etkinliği
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni61Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 03-08-2017, 23:42   #1
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
2017-2018 Tohum Paylaşım Etkinliği Genel Prensipler1. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin tanımı, amacı, kapsamı, sınırları


agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin amacı, üyelerimizin kendi yetiştirdiği ve tohumdan üretilebilen bitkilere ait tohumların üyelerimiz arasında ücretsiz paylaşımına/değişimine olanak sağlamaktır.

Etkinlik, sebze, çiçek ve tohumdan yetiştirilebilen ağaç tohumlarının paylaşımını kapsar.

 • Paylaşımcının kendisinin yetiştirmediği tohumlar,
 • Hibrid sebze tohumları,
 • Ne olduğu, çeşiti, nasıl yetiştirildiği tam olarak bilinmeyen tohumlar,
 • Yetiştirilmesi, ücretsiz de olsa dağıtılması kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bitkilere ait tohumlar
kapsam dışıdır ve etkinlikte yer almazlar.

2. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin Paydaşları

Tüm aktif üyeler

3. agaclar.net Tohum
Paylaşım Etkinliğinin Prensipleri, görev ve sorumluluklar

Tohum Paylaşım süreci bir agaclar.net etkinliğidir. Etkinlikte paydaş veya görevli olarak yer alan kişiler etkinlik katılımcılarıdır ve etkinlikteki sorumlulukları rolleriyle sınırlıdır.

agaclar.net tarafından verilmiş ya da belirlenmiş görevlerin ifası dışında hiç bir kişi ya da grup etkinlik, etkinlik kayıtları ve paylaşıma girmiş tohumlar üzerinde hak sahibi değildir.

Etkinlikte paylaşıma sunularak paylaşımcılar tarafından fiilen gönderilen tohumlar, sadece agaclar.net insiyatifi ile ve bu metinde anlatıldığı şekilde kullanılır ayrıca başka bir amaç için kullanılamaz.
3.1. agaclar.net'in rolü

a) agaclar.net, prensipleri belirleyip, gereken düzenlemeleri yaparak sürecin bu dökümanda yazılı olduğu üzere, paylaşan ve talep eden kişiler hariç her türlü kişisellikten ve kişisel tasarruflardan uzakta yürütülmesini sağlar.

b) Paylaşım sürecini, başka engeller olmadığı taktirde, geçerli taleplerin tamamının karşılanabileceği şekilde planlar. Buna göre aktiviteleri ve takvimi belirler, gereken eşgüdümü sağlar.

c) İlgili forum başlıkları ile bir bütünlük içinde iletişimi düzenler, her türlü kaydı tutar ve yayınlar, minimize edilmiş bir lojistik faaliyetinin de pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

d) Etkinlik sonunda ağaçlar.net lojistik merkezinde amacı ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapar.

e) Kargolama sebebiyle paylaşımcı ve talep sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini temin eder, bu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması için gereken her türlü tedbiri alır ve süreç tamamlandığında sadece kargo için kullanılmış olunan isim, adres ve telefon bilgilerini imha eder.

f) agaclar.net, lojistik merkezinin talep edenlere zarflarını gönderimlerinde indirimli kargo kullanımını düzenlemek için gayret sarfedecektir.

g) Paylaşımcıların paylaştıkları tohum tanıtımlarını yaptığı katalog bölümündeki tohum tanıtım bilgilerini paylaşımcının forum kullanıcı adını muhafaza ederek yıllık katalog şeklinde pdf/web sitesi vb. formatta yayınlayabilir.


3.2. agaclar.net Etkinlik Kayıt Merkezinin rolü

a) Paylaşan ve(ya) talep eden katılımcıları, paylaşıma sunulan tohumları, bu tohumlardan talepleri, paylaşımcıların karşılayabildiği talepleri, kargo için gereken iletişim bilgilerini bir veritabanında kayıt altına almak.

b) Önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde geçerli ve etiket düzenlenecek talepleri belirlemek, periyodik olarak ilan etmek, zaman planına uygun olarak her bir geçerli talep için tohum etiketi hazırlayarak paylaşımcılara göndermek.

c) Paylaşıma sunulan tohumlara yapılan talepler hakkında paylaşımcıları peyderpey önceden bilgilendirerek talebe yetecek kadar tohum üretimine olanak sağlamak.

d) Yayınlanmasında mahzur olmayan kayıtları ve etkinlik ile ilgili her türlü istatistiği hazırlayıp yayınlamak.

3.3. Tohum paylaşanların rolü

a) Paylaşmak istedikleri tohumları belirlenen formata göre liste halinde ilk mesajda yayınlamak, her bir tohumu bildirilen asgari standartlara göre tanıtmak.

b) Tohum tanıtımlarında, tanıtım formatına (bkz. 4.2.1, 6.1 )azami uyum için gereken dikkati göstermek

c) Tanıtılan tohum şayet forum etkinliklerinde daha önce tanıtılarak paylaşılmış bir tohum ise, tohumun tanıtıldığı başlıkta tohumu ilk tanıtan üyenin kullanıcı adını parantez içinde belirtmek.

d) Beklenmedik durumlar olmadıkça etiketleri kendisine iletilen geçerli talepleri olabildiğince karşılamaya gayret etmek,

e) Tohumları hazırlama zamanı geldiğinde agaclar.net tarafından kendisi için hazırlanacak etiketleri kullanarak kişiye özel tohum poşetlerini hazırlamak,

f) Tohum poşetlerine bir kişiye yetecek miktarda tohum koymak. "Bir kişiye yetecek miktar" paylaşımcının insiyatifinde olmakla beraber büyük tohumlarda en az 5-10 adet, daha küçük tohumlarda 10-15, daha da küçük tohumlarda 50+ şeklinde olabilir (Örnek, fasulye balkabağı 5-10 adet, domates biber patlıcan 10-15 adet, aslanağzı tohumu bir tutam gibi).

g) Paylaşımcı üye, hazırlamış olduğu poşetleri ayrıca, talep edenlere göre daha büyücek poşetlere koymaya gayret eder. Böylelikle lojistik merkezindeki tasnif etme işi kolaylaşarak daha yönetilebilir duruma gelir.

h) Paylaşıma sunulan tohumların bitki türüne özel izolasyon tedbirlerine uyarak tohum hasatlarının yapılmış olması, uygun şekilde saklanmış olması ve tohumların çimlenme özelliklerini kaybetmemiş olmasına dikkat etmek. Yeni alınmış tohumların poşetlenmeden önce yeterli süre gölgede kurutulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde tohumlar küflenebilir.

i) Paylaşıma sunulacak tohumlar mutlaka sağlıklı bitkilerden alınmış olmalıdır. Herhangi bir fungal, bakteriyel veya virüs kaynaklı hastalık belirtisi gösteren bitkilerden tohum alınmamalıdır. Bahçede belirli bir tür bitkide virüs etmenli hastalık şüphesi olduğunda, o türe ait herhangi bir çeşit bitkiden sağlıklı görünse dahi tohum alınmamalıdır. (Örnek: Bahçede mozaik virüsü belirtisi göstermiş bir domates görülmüş ise hiç bir domatesten tohum alınıp paylaşılmamalıdır.)

j) Hazırladığı etiketlenmiş tohum poşetlerini takvime uyumlu olarak bir zarfa doldurup lojistik merkezine kargo ile göndermek (gönderinin ödeme şekli sonradan ilan edilecektir).

3.4. Tohum talep edenlerin rolü

Önemli: Bir katılımcı iki yıl üst üste sadece talep eden olarak etkinliğe katılamaz. Örnek: Geçen yıl paylaşmadan tohum talep eden bir katılımcının bu yıl etkinlikten tohum talep edebilmesi için mutlaka tohum da paylaşması gereklidir.

Önemli: Etkinlikten bu yıl paylaşım yapmadan tohum talep eden katılımcının tohum talebi sayısı 25 ile sınırlıdır. Daha fazla sayıda talep yapan katılımcıların ilk talep ettikleri 25 geçerli sayılacak, fazlası geçersiz sayılacaktır.

Önemli: Etkinliğe aynı zamanda paylaşımcı olarak katılanlar, kendi paylaştıkları tohumlara olan geçerli taleplerin en fazla %50si kadar daha fazla tohum talebinde bulunabileceklerdir. Üst sınır 150 dir. Daha fazlası talep tarihine göre geçersiz kabul edilecektir. Örnek-1: Paylaştığı tohumlara 60 adet geçerli talep bulunan bir paylaşımcı en fazla 90 çeşit tohum talebinde bulunabilir. Örnek-2: Paylaştığı tohumlara 500 geçerli talep bulunan bir paylaşımcı en fazla 150 çeşit tohum talebinde bulunabilir.

Önemli: Etkinliğe tohum paylaşmadan talep eden olarak katılabilmek için üyenin en azından kendini tanıttığı bir mesajı bulunmalıdır. "Ben İstanbuldan Ahmet" tarzı mesajlar tanıtım için yeterli sayılmayacaktır. Sadece alış veriş bölümünde mesajı bulunması yeterli değildir. Talep geçerliliğinin analiz edildiği günde sıfır mesajı bulunan talep sahiplerinin talepleri iptal edilecektir.

a) Takvimde belirtilen zaman aralığı içinde talep etmek istediği tohumları seçip, tohumun tanıtıldığı mesajda "taleplerime ekle" tuşuna basmak.

b) Yukarıda Önemli ibaresiyle belirtilen kısıt kurallarının yanısıra, etkinlikten tohum talep edenlerin, sadece kendileri için ve kendi yetiştirebilecekleri kadar çeşit talep etmeleri beklenir. Fazla talep edildiği düşünülen tohumlar gerekiyorsa "Taleplerimden çıkar" tuşuyla talep listesinden çıkarılabilir.

c) İlan edilen süre içinde kargo bilgilerini lojistik merkezine bildirmek.

Adres bilgilerini nasıl göndereceğim?
Zamanında gönderilmeyen kargo bilgileri üyenin taleplerinin tamamının iptal edilmesine sebep olur.

d) Paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel hazırlanıp lojistik merkezine gönderilen ve burada talep edenlere göre tasnif edilip kendisine "alıcı ödemeli" olarak gönderilecek tohum paketini teslim almak.

e) Etkinlikte standart olarak kullanılacak kargo şirketi yerine başka bir kargo şirketi için özel tercihte bulunulur ise herhangi bir indirim uygulanmıyor olduğunu bilmek.

f) Talep etme son tarihi geçtikten sonra tohum talep etmek üzere "taleplerime ekle" tuşuna basılmaması özellikle rica olunur. Bu gibi sonradan gelen taleplerin herhangi bir şekilde dikkate alınma imkanı yoktur.


3.5. agaclar.net lojistik merkezinin rolü

a) Paylaşımcılardan gelen zarfları açıp, kişiye özel etiketli tohum poşetlerini talep edenler için önceden hazırlanmış zarflara koymak, Bunu yaparken kayıtlardan gerekli kontrolleri yapmak, karşılanan talepleri kayıtlardan işaretlemek, zarfları kapatıp "alıcı ödemeli" olarak kargoya vermek.

b) Talep eden üyeler şayet kargo bilgileriyle birlikte bu yıl standart olarak kullanılacak kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi için özel bir tercihte bulunmuşlarsa ve bu kargo şirketi lojistik merkezine ulaşılabilir bir yakınlıktaysa lojistik merkezi özel tercihleri yerine getirmeye gayret edecektir.

c) Lojistik merkezi katılımcılardan ambalaj zarflarının temini, paylaşımcıların kargo bedellerinin karşılanması ve etkinliğin yürütülebilmesi için gereken sair malzemenin temini amacıyla katılımcılardan sınırlı tutarda gönüllü bağış toplayabilir.

4. Sürecin Yürütülmesi
4.1 Sürecin Özeti
agaclar.net Tohum Paylaşımı, etkinlikte tohum paylaşmak isteyen üyelerin tohumlarını tanıtımıyla başlar.

Paylaşımcıların paylaşabilecekleri tohumları zaman içinde gerekirse ekleyerek, olabildiğince detaylı tanıtmalarına olanak sağlayacak şekilde yeterince zaman sağlanır.

Paylaşımcının imkanları, sezon boyunca meydana gelebilecek tohum üretimini etkileyen koşullar çerçevesinde tüm geçerli taleplerin karşılanabilmesi mümkün olmayabilir ancak bunlar haricinde bu paylaşım etkinliğinin motivasyonu maksimum oranda geçerli talebin karşılanmasına yöneliktir.

Süreçte bilgi sistemleri imkanlarından yararlanmak üzere azami ölçüde kayıt tutulacak, paylaşımcıların, talep edenlerin ve lojistik merkezinin işini kolaylaştırmak üzere pek çok hazırlık kayıt merkezi tarafından yapılacaktır.

Pek çok yararı olduğunu düşündüğümüz uzun bir tanıtım ve talep süreciyle başlayan etkinlikte, yıl sonuna kadar herhangi bir fiili tohum hareketi olmayacak, yıl sonunda oldukça kısa bir süre içinde o güne kadar paylaşım için üretilmiş tohumlar, yapılmış geçerli taleplere göre paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel olarak hazırlanıp, çok basitleştirilmiş lojistik destek ile fiilen yerlerini bularak talep sahiplerine ulaşacaktır.

Etkinlik, paylaşımcıların kendilerine olan talepleri tek bir kargo gönderimi ile karşılamalarını, talep edenlerin de farklı paylaşımcılardan talep ettikleri tohumları tek bir kargo ile elde edebilmesine olanak verir. Bu şekilde olabilecek en yüksek lojistik verimlilik elde edilir.

Etkinlik sonunda, amaçsız ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapılmıştır.

4.2. Açılacak başlıklar

2017-2018 agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliği şeklinde bir genel başlık açılır.

Bunun altında;
 • Etkinlik Prensipleri
 • Etkinlik ile ilgili genel yazışmalar
 • Paylaşılacak Tohumlar
şeklinde alt başlıklar agaclar.net tarafından açılır.

Paylaşılacak tohumlar başlığının da altında etkinliğe tohum gönderecek her üye paylaşacağı tohumları tanıtmak üzere (kendi adıyla) birer başlık açar.

Üye, başlığın ilk mesajına paylaşmak istediği tohumların listesini önceden belirlenmiş formata uygun bir şekilde hazırlayarak yazar.

İkinci mesajdan itibaren her bir tohumu ayrı bir mesaj ile tanıtır. Bu tanıtımlarda bulunması gereken asgari bilgiler belirtilmeli (Örnek: Adı, Bitki ve meyvesinin resmi, tohumun kendisindeki tarihçesi, yetiştirilirken kullanılan gübre ve ilaçlar, bitki ve meyvelerinin özellikleri vb.)

4.2.1 Tohum tanıtım mesajları
Paylaşılacak tohumların her biri ayrı bir mesaj ile tanıtılmalıdır.

Tanıtım mesajları gelişmiş editöre geçilerek hazırlanmalı, mesaj başlığına tohum adı yazılmalıdır.

Mesajda sırasıyla;
 • Varsa bitki ve meyvesinin resmi (tercihan sizin bahçenizdeki resmi)
 • Bitki türü: (meyve, sebze, çiçek, ağaç vb.)
 • Bitki ömrü: (tek yıllık, iki yıllık, çok yıllık)
 • Tohum Türü: (domates, biber, vs)
 • Tohum çeşit adı: (Bhut Jolokia, ayaş domatesi, cherokee purple,..)
 • Tohum kaç yıldır sizdedir (kaç yıldır bu tohumdan bizzat üretim yapıyorsunuz):
 • Tohum alınan bitkinin yetiştirildiği yer: (Adana, Adıyaman, Afyon,Ağrı,.., Düzce, Kıbrıs,..)
 • Tohumun kökeni (size nereden geldi):
 • Dağıtılacak Tohumun Saflığı: Tohum alınan bitkide izolasyon mesafesine dikkat edilip edilmediği, başka çeşitlerden hibridlenmiş olma olasılığı belirtilecek.
 • Tohumu ilk paylaşan:
 • Kullanılan gübreler (bu tohumun yetiştirilmesinde kullanılan):
 • Kullanılan ilaçlar (bu tohumu yetiştirirken herhangi bir aşamada kullanılan):
 • Tohumu alınan bitkinin türe özel izolasyon uygulaması:
 • Hasat yıl ve ayı:
 • Bitki tipi ve gelişim durumu:
 • Meyvelerinin ayırd edici özellikleri:
 • Yetiştirme özellikleri:
 1. Tohum ne zaman hangi ortama ekilmeli:
 2. Tohum ekimi öncesi uygulanacak yöntemler (soğuk katlama vb.)
 3. Toprak, su, besin ve ışık gereksinimleri
 4. İklim gereksinimleri
 5. Bitkinin tohumu ne zaman ve hangi olgunlukta alınır:
bilgileri verilmelidir (bakınız: 6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri )

4.3 Etkinlik Takvimi
 • Paylaşımcıların başlık açarak tohum tanıtımına başlaması ... 10 Ağustos 2017
 • Taleplerin başlaması ... 10 Ağustos 2017
 • Talep edenlerin kargo adreslerini LojistikMerkezi'ne özel mesaj ile göndermesi ... Hemen
 • Taleplerin veri tabanında toplanıp işlenerek paylaşımcıları bilgilendirme başlangıcı ... Ekim sonu (her ay sonu tekrarlanacak)
 • Taleplerin tamamlanması ... Aralık 2017 sonu (dikkat ! bazı paylaşımcılar lojistik nedenlerle paylaştığı tohumlar için daha erken bir tarih belirleyebilirler)
 • Paylaşımcılar için tohum poşetleme etiketlerinin hazırlanması ve yayınlanması ... Ocak 2018 ilk hafta
 • Paylaşımcıların taleplere göre tohumları hazırlayarak lojistik merkezine göndermesi ... Ocak 2018 üçüncü hafta
 • Lojistik merkezinde gelen tohumların tasnif, ayrım ve talep edenlere göre zarflanması ... Şubat 2018 ilk hafta
 • Talep edenlere ait zarfların kargoya verilmesi ... Şubat 2018 ikinci hafta
(Gerektiği taktirde önceden duyurularak tarihlerde değişiklik yapılabilir)

5. Sıkça sorulan sorular
Köydeki kuzenlerim için de tohum talep edebilir miyim?
Hayır, sadece kendiniz için kendi yetiştirme ortamızda yetiştireceğiniz kadar ve kurallarda belirtilen kısıtlamalar çerçevesinde çeşit tohum talep etmeniz beklenir.

Tohum poşetinden az tohum çıktı. Gelen filan çeşit tohumdan bir tarla dolusu ekemedim.
Etkinlikten amaç, sizde olmayan bir çeşide ait tohumun size ulaştırılmasıdır. Siz isterseniz ilk senesinde sadece tohum almak için eker, ertesi sene kendi ürettiğiniz tohumlardan bir tarla ekebilirsiniz.

Mısır çarşısından veya marketten tohum satın alıp etkinlikte paylaşabilirmiyim
Hayır, buna gerek yok. Kendi yetiştirdiğiniz ve başkalarının da yetiştirmeyi isteyebileceği tohumları paylaşınız.

Yoldan geçerken bir fasulye tarlası gördüm. Kurumuş fasulyeler vardı. Sahibinden izin alarak bunlardan toplasam etkinlikte paylaşabilir miyim?
Hayır. Siz yetiştirmemişsiniz, çeşidi bilmiyorsunuz, hangi koşullarda yetiştirildiğini bilmiyorsunuz.

Pazardan bir domates aldım, yerli diye satıyorlardı. Tadını çok beğendim, çekirdeklerini çıkarıp paylaşabilir miyim?
Hayır.

Parkta, ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir ağaç gördüm, olgunlaşmış tohumları vardı, toplayıp paylaşabilir miyim.
Hayır, ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz.

Komşumun bahçesinde nikotin çiçekleri vardı, resimlerini çekmiş, komşumun kullandığı gübre ve ilaçları izlemiştim. Komşumun izniyle tohumlarından toplayıp paylaşabilir miyim?
Evet.

Paylaşımda bulunacağım. Tohumları tanıtırken tohum adını nereye yazmalıyım?
Tohum adını hem tohumu tanıttığınız mesajın içinde ilk madde olarak, hem de mesajın başlığına yazmalısınız. Mesaj başlığı alanı sadece gelişmiş editörde görünmektedir. Fotoğraf yüklerken de gelişmiş editör kullanılmaktadır.
6. Örnekler
6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri

Alıntı:

Yer Kirazı (Meyvelitepe)
 • Bitki türü: Mevsimlik meyve
 • Bitki ömrü: Tek yıllık
 • Tohum çeşit adı: Yer Kirazı (Cape Gooseberry), Physalis peruviana
 • Tohum kaç yıldır sizdedir: İki yıl
 • Tohum alınan bitkinin yetiştirildiği yer: İstanbul
 • Size nereden geldi: bahcedenn
 • İlk paylaşan : Meyvelitepe
 • Tohumun kökeni : Güney Amerika
 • Dağıtılacak Tohumun Saflığı: Bahçede Physalis türünden başka çeşit yetiştirilmediği için hibridlenme olasılığı yoktur.
 • Kullanılan gübreler : Keçi gübresi, kompost
 • Kullanılan ilaçlar: kullanılmadı
 • Hasat yıl ve ayı: 2016 Eylül
 • Bitki tipi ve gelişim durumu: 50-60 santim kadar boylanan, 5-6 ana dal yaparak yayılan bodur bir bitki.
 • Meyvelerinin ayırd edici özellikleri: Altın çilekten tamamen farklıdır. Fener şeklindeki dış kabukların içinde fındık iriliğindeki açık sarı meyvelerin hafif tatlı ve ananas aromasına benzer lezzeti vardır. Taze tüketileceği gibi et ve tavuk yemeklerinde kullanıldığında lezzet verir. Kılıflarıyla beraber ışık almayan kuru bir yerde aylarca saklanabilir. Daha fazla bilgi için buraya bakılabilir.
 • Yetiştirme özellikleri:
 1. Tohum ne zaman hangi ortama ekilmeli: Şubat - Mart ayında viyollere ekilerek fide yapılır.Mayısta kalıcı yerlerine dikilir.
 2. Tohum ekimi öncesi uygulanacak yöntemler (soğuk katlama vb.) Herhangi bir özel uygulamaya gerek yoktur, kolay çimlenir.
 3. Toprak, su, besin ve ışık gereksinimleri: Güneşli, organik maddesi yüksek yerlerde iyi gelişim gösterir. Büyük saksılarda rahatça yetiştirilebilir. Suyu sever.
 4. İklim gereksinimleri: İlkbahardan sonbahardaki ilk soğuklara kadar yaşar.
 5. Bitkinin tohumu ne zaman ve hangi olgunlukta alınır: Dış kabuğu sararıp kuruyan meyveler hem hasat hem de tohum alma olgunluğuna gelmiş olur.

 
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-08-2017, 08:15   #2
Ağaç Dostu
 
KAPTANzst's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-06-2009
Şehir: TRABZON
Mesajlar: 2,666
Galeri: 26
Güzel detaylandırılmış Emeğinize sağlık.

hcorak beğendi.
KAPTANzst Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2017, 09:21   #3
Ağaç Dostu
 
Musa Gündoğan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 21-11-2014
Şehir: Ankara
Mesajlar: 501
ben yeni olduğumdan ve daha önce paylaşıma katılmadığımdan bu soruyu sorma ihtiyacı duydum.

bizim paylaştığımız tohumları taleplerime ekle diyecekler ancak talepleri eklendikten sonra paylaşımcı olarak ben onların taleplerini nasıl/nereden göreceğim. payaşımcının rolünde böyle bir yazı göremediğimden ve daha doğrusu bu konuyla alkalı bir bilgi göremediğimden öncesinde sormak istedim.

Musa Gündoğan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2017, 14:08   #4
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
Eklenen talepler her tohum mesajının altında "beğenen"lerde görünüyor. Ayrıca zaman zaman listeler yayınlıyoruz.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2017, 15:23   #5
Ağaç Dostu
 
Musa Gündoğan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 21-11-2014
Şehir: Ankara
Mesajlar: 501
çok teşekkürler

Musa Gündoğan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-08-2017, 21:04   #6
Ağaç Dostu
 
nazlı06's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-05-2007
Şehir: Tire
Mesajlar: 1,272
Harika bir calisma olmus elinize saglik

nazlı06 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-09-2017, 15:42   #7
Ağaç Dostu
 
Tolga Özmeral's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-12-2007
Şehir: Sinop
Mesajlar: 361
Merhaba,
Öncelikle emekleriniz için çok teşekkürler.

Hazırlanacak etiketlerden çıktı alabilmek için mail adresimizi lojistik merkezine ne zaman yollamamız gerektiğine dair bir zaman aralığı ya da başlangıcı var mıdır? Mesela şu an gönderebiliyor muyuz?

Gerçi bu bilgi bir yerlerde mevcuttur muhakkak ama ben atlıyorum sanırım.

Tolga Özmeral Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-09-2017, 19:44   #8
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Tolga Özmeral Mesajı Göster
Merhaba,
Öncelikle emekleriniz için çok teşekkürler.

Hazırlanacak etiketlerden çıktı alabilmek için mail adresimizi lojistik merkezine ne zaman yollamamız gerektiğine dair bir zaman aralığı ya da başlangıcı var mıdır? Mesela şu an gönderebiliyor muyuz?

Gerçi bu bilgi bir yerlerde mevcuttur muhakkak ama ben atlıyorum sanırım.
Genelde haber veriyoruz ama erken gönderseniz de olur.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-09-2017, 08:33   #9
Ağaç Dostu
 
celalim01's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-09-2013
Şehir: adana-kozan
Mesajlar: 2,130
Merhaba bu yıl hem talep eden hemde gönderen olarak bu etkinliğe katılmayı düşünüyorum. Okullar başladı.Birinci sınıfı okuttuğum için yoğunum. Hafta sonu gönderebileceğim tohumları tasnif edip ,buradan paylaşmayı düşünüyorum.

celalim01 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2017, 16:35   #10
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 07-10-2017
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 22
Merhaba tohum talebinde bulunacagım fakat lojistik bölümüne adres girişi nasıl yapılır bulamadım belkide telefonda göremedim bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim

Hakan2424 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2017, 16:43   #11
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Hakan2424 Mesajı Göster
Merhaba tohum talebinde bulunacagım fakat lojistik bölümüne adres girişi nasıl yapılır bulamadım belkide telefonda göremedim bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim
Bu başlığın ilk mesajı olan Etkinlik Prensiplerini okudunuz mu?

"Önemli: Etkinliğe tohum paylaşmadan talep eden olarak katılabilmek için üyenin en azından kendini tanıttığı bir mesajı bulunmalıdır. Sadece alış veriş bölümünde mesajı bulunması yeterli değildir. Talep geçerliliğinin analiz edildiği günde sıfır mesajı bulunan talep sahiplerinin talepleri iptal edilecektir."

Okuyunca "Kargo Bilgilerini Nasıl Göndereceğim" linkini de görebilirsiniz.

A_NOMAD beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2017, 16:47   #12
TCM
Ağaç Dostu
 
TCM's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-01-2014
Şehir: İzmir
Mesajlar: 2,683
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Hakan2424 Mesajı Göster
Merhaba tohum talebinde bulunacagım fakat lojistik bölümüne adres girişi nasıl yapılır bulamadım belkide telefonda göremedim bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim
Önce tohumları istiyorsunuz, zamanı geldiğinde adres bilgileri isteniyor. Etkinlik kurallarını okuyun mutlaka, kısıtlamalar var, ona göre tohum seçersiniz..

TCM Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2017, 17:01   #13
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 07-10-2017
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 22
Evet en önemlisini atlamışım.
Merhabalar ben Hakan orkide çeşitleri ve sebze çeşitleriyle ilgileniyorum küçük bir alanım var istanbulda ikamet ediyorum boş vakitlerimi bunlarla degerlendirmek beni dinlendiriyor . Aranıza yeni katılmaya calışıyorum.şimdilik bu kadar��

Hakan2424 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2017, 17:04   #14
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Hakan2424 Mesajı Göster
Evet en önemlisini atlamışım.
Merhabalar ben Hakan orkide çeşitleri ve sebze çeşitleriyle ilgileniyorum küçük bir alanım var istanbulda ikamet ediyorum boş vakitlerimi bunlarla degerlendirmek beni dinlendiriyor . Aranıza yeni katılmaya calışıyorum.şimdilik bu kadar��
Burada değil, şurada.

A_NOMAD beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2017, 17:10   #15
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 07-10-2017
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 22
Acemilik zor��

MeyveliTepe ve TCM beğendi.
Hakan2424 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2017, 19:01   #16
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 07-10-2017
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 22
Teşekkür ederim.

Hakan2424 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-10-2017, 09:31   #17
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-11-2016
Şehir: izmir
Mesajlar: 29
adres bilgilerini gönderme

Adres bilgilerini "lojistik merkezi" ne özel mesaj ile göndermeye çalıştığımda uyarı mesajı çıkıyor.ne yapmalıyım?

nyuce Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-10-2017, 12:48   #18
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi nyuce Mesajı Göster
Adres bilgilerini "lojistik merkezi" ne özel mesaj ile göndermeye çalıştığımda uyarı mesajı çıkıyor.ne yapmalıyım?
Nasıl bir uyarı mesajı çıkıyor?

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-10-2017, 12:35   #19
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-05-2015
Şehir: Istanbul
Mesajlar: 380
Merhaba,

Bu yıl tohum paylaşımında bulunmak istiyorum. Presnipleri okudum fakat kafama takılan bir husus var.

Alıntı:
Madde 3.3 e) Tohumları hazırlama zamanı geldiğinde agaclar.net tarafından kendisi için hazırlanacak etiketleri kullanarak kişiye özel tohum poşetlerini hazırlamak,
Paylaşımcı listesi tarafımıza sağlanacak, bunu anladım. Bizde bunlara göre poşetlere koyacağız. Peki bu poşetler nasıl olmalı? Bir standart var mı? Poşetleri nerden temin etmeliyiz/edebiliriz?

Bu hususta geçmiş senelerde paylaşımda bulunan üye arkadaşlar katkıda bulunabilirler ise sevinirim.

Bir ikinci husus ise, paylaştığım tohum başlığında bir yazım hatası gördüm ve düzeltmek istedim. Düzeltince, başlık altındaki talepler yok oldu gibi. Bunlar gerçekten silindi mi yoksa sadece görülmüyor mu?

hobiciakvarist Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-10-2017, 12:42   #20
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
7-8 cm uzunluğundaki kilitli poşetler mükemmel iş görür.

Başlık düzeltmek taleplerin yok olmasına sebep olmaz. Başka bir başlığa girip tekrar oraya döndüğünüzde talepleri görüyor olmalısınız.

YeniBON beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-10-2017, 11:02   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-05-2015
Şehir: Istanbul
Mesajlar: 380
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi MeyveliTepe Mesajı Göster
7-8 cm uzunluğundaki kilitli poşetler mükemmel iş görür.

Başlık düzeltmek taleplerin yok olmasına sebep olmaz. Başka bir başlığa girip tekrar oraya döndüğünüzde talepleri görüyor olmalısınız.
Teşekkürler. Sanırım talep edenler vazgeçtiler o zaman. Sağlık olsun.

hobiciakvarist Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-10-2017, 14:20   #22
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 17-01-2017
Şehir: AFYONKARAHİSAR
Mesajlar: 1
Emeği geçen herkese teşekkürler. Harika bir çalışma olmuş

Hakan03 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-11-2017, 08:42   #23
Yeni Üye
 
sayen21's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-09-2015
Şehir: Ankara
Mesajlar: 13
İyi günler, önceki yıllarda katılmakta geç kaldığımı tohum paylaşım etkinliğine katılmak için gerekli prosedürleri tamamladım. Yerli, atalık ve lezzetli meyveler veren tohumların yayılmasında göstermiş olduğunuz özveriden dolayı naçizane sizleri tebrik etmek ve teşekkür etmek istedim. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Konu ile ilgili merak ettiğim bir kaç hususu da buradan dile getirmek istiyorum.
Bunlar;
-Bazı tohumlarda kişi sayısı sınırlaması getirilmiş ama talep eden sayısı bunun üzerinde bu durumda faydalanacak olanlar talep sırasına göre mi belirlenecek?
-Tohum paylaşımında bulunmadan talep edenlerin talebi 25 adetle sınırlandırılmış, daha fazlası olursa ilk 25 talep değerlendirilecek denilmiş. Bu ilk 25 talep içerisinde üstteki durum meydana gelirse yani talep sayısı sınırlandırılmış bir tohum talebinde sınırın dışında kalınmış ise yine bu 25'in içerisinde kabul görecek mi?
Biraz karışık oldu ama aklıma takılanları iyi kötü aktarabildim sanırım
Tekrar teşekkür ediyor güzel günler diliyorum.

sayen21 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-11-2017, 13:07   #24
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-11-2017
Şehir: Antalya
Mesajlar: 5
Tebrik ederim. Çok iyi bir anlatım olmuş. Bu sitede tohum paylaşımı sıradan bir paylaşım olmaktan çıkmış. Oldukça büyük bir organizasyona dönüşmüş. Emeği geçenlerin emeğine sağlık.

Hilmi1953 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-12-2017, 08:18   #25
Ağaç Dostu
 
Zekoş's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-05-2009
Şehir: ÇORUM
Mesajlar: 410
Galeri: 4
Sayın Sayen21 her ne kadar karışık gözükse de her yeni üyenin aklına gelebilecek sorular..ilk sorunuzu bende bir arkadasıma sormuştum çünkü
Aldığım cevap secim tamamen gönderenin insafına kalmış ister elindeki miktarı böler ya da kendi prensiplerine göre sınırlamayı uygular...Aslinda bunun icin; Sayın Dongyul'du galiba göndereceklerini listelemisti boyle birsey de yapılabilir..
Diger sorunuzu da en iyi Sayın Meyvelitepe cevaplayabilir.Tedbir olarak kritik olanlari sona birakabilirsiniz

YeniBON ve sayen21 beğendi.
Zekoş Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-12-2017, 14:40   #26
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 26-04-2016
Şehir: Ankara
Mesajlar: 3
Öncelikle Merhabalar, Ben ağaçlar.net ailesini yıllardır sessizce takip eden birisiydim. bu sene siteye üye oldum. Tohum paylaşım etkinliği tohum talep eden üyelerin "kendilerini tanıtıcı mesaj göndermesi" istenmekte. Profil sayfasında böyle bir kısım göremedim. bilen arkadaşlar bilgi verirlerse sevinirim.

emeği geçen tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim..

YeniBON beğendi.
bummer Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-12-2017, 20:45   #27
Ağaç Dostu
 
Tolga Özmeral's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-12-2007
Şehir: Sinop
Mesajlar: 361
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi bummer Mesajı Göster
Öncelikle Merhabalar, Ben ağaçlar.net ailesini yıllardır sessizce takip eden birisiydim. bu sene siteye üye oldum. Tohum paylaşım etkinliği tohum talep eden üyelerin "kendilerini tanıtıcı mesaj göndermesi" istenmekte. Profil sayfasında böyle bir kısım göremedim. bilen arkadaşlar bilgi verirlerse sevinirim.

emeği geçen tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim..
Sayın Bummer,
Aradığınız bölüm profil sayfasında değil. Kendimizi forum içerisine şu başlık altında tanıtıyoruz.

MeyveliTepe ve YeniBON beğendi.
Tolga Özmeral Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-12-2017, 21:21   #28
Ağaç Dostu
 
Mehmet Eskizara's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-11-2006
Şehir: Çorum
Mesajlar: 167
Galeri: 15
Sayın arkadaşlar istediğim tohumu talep ettim ve beğendin yazısını gördüm ancak adres bilgilerimi ve kargo seçimini nasıl yapacağımı anlamış değilim.Bilgi verecek arkadaşlara teşekkürler.

YeniBON beğendi.
Mehmet Eskizara Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-12-2017, 21:32   #29
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,841
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi MehmetEskizara Mesajı Göster
Sayın arkadaşlar istediğim tohumu talep ettim ve beğendin yazısını gördüm ancak adres bilgilerimi ve kargo seçimini nasıl yapacağımı anlamış değilim.Bilgi verecek arkadaşlara teşekkürler.
İlk mesajın içinde link var, tekrarlıyayım.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-12-2017, 10:22   #30
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 09-12-2017
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 20
Arkadaşlar 25 adet tohum çeşit olarak mı yoksa istediğimiz çeşitlerin tamamının 25 tane olarak mı gönderilmesi ben de bunu anlayamadım.Tohum isteğinde bulunucam bu yıl ilk defa o yüzden soruyorum. Mesela biber, kabak, çekirdek, mısır, domates istedim ilgili arkadaşlardan.Hepsinden 5' er adet mi gönderiliyor yoksa bu 5 çeşitten 25 tane mi ona göre istemde bulunucam da.Herkese iyi çalışmalar.Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum

Hakan DAG Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 09:25.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018