agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Temel Konular (Toprak, Gübre, Tohum, Sulama)
(https)
Beğeni Düzeni76Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 05-06-2005, 00:57   #1
Ağaç Dostu
 
DarkYES's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 5,587
Galeri: 363
Toprak, Saksı Harçları

Bu konuda bulduğum bir yazıyı buraya aktarıyorum. Ağaçları tanıtırken eklenmesi istenen bir özellik

Toprak TürleriKum, toz ve kilin karışması ile meydana gelen ince-toprak bu karışımın tane çapı durumuna göre isimlendirilir. Kumun hakim ol*duğu topraklar kumlu toprak, tozun hakim olduğu topraklar tozlu top*rak, kilin haklim olduğu topraklar killi toprak, kum, toz ve kilin belirli oranlarda bulunduğu topraklar balçık (kumlu balçık, tozlu balçık, balçık, killi balçık, ağır balçık gibi) toprakları olarak tanınırlar. Bu toprak tür*lerinin adı ile belirli fiziksel ve kimyasal özellikleri de birlikte ifade edil*miş ve anlaşılmış olur.Toprak türünü tayin için toprak türleri üçgeni kullanılmaktadır.

Toprak türlerinin arazideki tayininin el muayenesi ile yapılması ge*rekmektedir. El muayenesiile toprak türünün tayini oldukça kaba bir işlemdir. Bu nedenle fazla ayrıntıya gidilmeden kum, balçıklı kum, kum*lu balçık, balçık, ağır balçık (killi balçık ve balçıklı kil) ve kil türündeki topraklar belirlenir.Kum toprağı: Tanecikler bağlı değil, kuru iken parmaklar arasından kolayca akar bağsız bir yığın halinde görülür. Islak halde iken gıcırtı yapar; şekil veri*lemez; ele ve herhangi bir cisme yapışıp bulaşmaz.

Balçıklı kum:Tanecikler kuru halde iken bağlı, yani toprak kırıntı halinde, fakat parmaklar arasında ezilince kırıntılar kolayca toza döner, ve parmaklar arasından akıp gider. Nemlendirilince avuçlar arasında yuvarlanırsa kurşun ka*lem kalınlığında çubuklar meydana gelmeden dağılır.

Kıımlu balçık:Toprak kuru halde iken kırıntılı yapıdadır; parmaklar arasında kuvvetlice ezilirse ince kırıntı şeklinde (toz değil) dağılır. Nemlendirilince kur*şun kalem kalınlığında çubuklar yapabilir; bu çubuklar dayanıklı değildir; ku*ruduklarında dağılırlar. Fakat kum taneleri halen hissedilir; işaret ve baş par*maklar arasında ezilirse kum gıcırtısı duyulur.

Balçık:Kum içeriği ancak kulağa yakın götürülerek parmaklar arasında ezilince duyulacak gıcırtıdan anlaşılır. Nemlendirildikten sonra işaret ve baş parmaklar arasında ezilince mat ve pürtüklü bir yüzey meydana gelir. Avuçlar arasında yuvarlanırsa kaytan kalınlığına kadar incelebilen çubuklar elde edilir.

Ağır balçık (killi balçık):Kum içeriği ancak toprağın dişler arasına alın*masında duyulacak gıcırtı ile anlaşılır. Nemlendirilip parmaklar arasında ezi*lince parlak ve pürtüksüz bir yüzey meydana gelir; parmaklara iyice yapışır. Şekil verilebilir.

Kil toprağı:Nemlendirilip parmaklar arasında ezilince cilalı bir yüzey mey*dana gelir. Dişler arasında dahi belirgin bir kum gıcırtısı duyulmaz. Şekil veri*lebilir. İplik inceliğine kadar çubuklar yapılabilir ve bunlar halka haline getiri*lince kırılmaz. Fazla yapışkandır. Nemlendirildiğinde ele ve herhangi bir cisme yağlı hissi verecek şekilde yapışır .

KUM TOPRAKLARI VE KUMLU TOPRAKLAR

Kum toprakları ve kumlu topraklarda tane çapları 0.02 mm' den bü*yük! olan bölüm hakimdir. Bu iri tane çapları arasında kalan iri çaplı boşluklar (gözenekler) nedeni ile kum toprakları süzek (suyu tutama*yan) , iyi havalanabilen ve çabuk ısınan topraklardır. Kuraklığın hakim olduğu mıntıkalarda veya mevsimlerde kum toprakları kurudur (Taban* suyu etkisi altında değillerse). Kilin bulunmayışı veya az bulunuşu kum topraklarında bitki besin maddelerinin de az tutulmasına sebep Bu nedenle kum toprakları genellikle fakir topraklardır. Kumla*rın mineralojik yapısına ve organik madde miktarına bağlı olarak ve*rimli kum topraklarının verim derecesi .yükselir. Kum topraklarının özel*likleri organik madde ile iyileştirilebilir. Kimyasal gübreleri tutamadık*ları için gübrelemenin etkisi kalıcı değildir. Bazı yerlerde kum toprak*Iarına bir miktar kil karıştırmak uygun olur.

BALÇIK TOPRAKLARI

Kum ile kilin ve bir miktar da tozun karışması ile balçık toprakları meydana gelir. Kumun hakim olduğu balçıklar kumlu balçık, tozun ha*kim olduğu balçıklar tozlu balçık, kilin hakim olduğu balçıklar killi balçık (ağır balçık) adını alır. Eğer bu üç tane çapı sınıfı arasında dengeli bir karışım oranı varsa toprak balçık olarak isimlendirilir. Balçık toprakları iri, orta ve ince gözeneklere sahip, aşırı süzek olmayan fakat aşırı su tut*mayan topraklardır. Bu nedenle bitkiler tarafından faydalanılabilir su tutma kapasiteleri yüksek, havalanmaları yeterlidir. Kumlu topraklardan geç, kil topraklarından erken ısınırlar. Kil bölümünden dolayı bitkiler için yeterli besin maddelerinin tutulması da mümkündür Balçık topraklarının verim gücü yüksektir. Kimyasal gübrelerin de etkisi yeter*li ve belirli bir süre için devamlıdır.

KİL TOPRAKLAR

Kil bölümünün (0< 0.002 mm) hakim olduğu topraklardır. İnce çaplı kil tanecikleri arasında kalan küçük gözeneklerde suyun ve hava*nın hareketi güçleşmiştir. Bu nedenle kil toprakları sıkı, ıslandıkları va*kit havalanmaları çok güç, ısınmaları da o derece geç olan topraklardır. Genellikle süzek değillerdir. Kilin yüksek miktarda bu*lunuşu kil topraklarının bitki besin maddelerince zenginliğini ve gübre*lemelerin etkisinin kalıcılığını sağlar. Buna karşılık kök gelişimi için fi*ziksel özellikler pek elverişli sayılmaz veya bazı şartlarda yetersiz dahi kalabilir). Bu topraklara organik madde karış*tırılarak toprağın özellikleri iyileştirilebilir.
Toprağın iç yapısı (Bünyesi = Strüktürü)

Toprağın katı kısmı serbest tanecikler veya ,birbirine yapışmış par*çacıklar durumunda bulunur. Katı taneciklerin veya parçacıkların top*rağın özelliklerine ve toprak horizonlarına bağlı bir düzenlenme şekli var*dır. Toprağın bu iç düzenine toprağın iç yapısı (toprağın bünyesi veya toprağın strüktürü) denir.Toprağın İç Yapı Elemanları :Toprağın iç yapısını oluşturan tanecikler ve parçacıklar şekillerine göre gruplandırılıp,çaplarına göre sınıflandırılırlar. İç yapı elemanları*nın şekilleri ve çapları toprağın önemli 'birçok özelliğinin anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlar. '

Toprak tanecikleri eğer bir yapıştırıcı madde tarafından bir araya getirilmemişse bu duruma tek tane yapısı denir. Tek tane yapısı kum ve ' killerde görülür. Kum tanecikleri birbirine yapışmadan serbest tek tane yapısını oluştururlar. Kil tanecikleri ise çok küçük oldukları için birbir*lerine yapışarak bağlı - masif yapıyı oluştururlar.

Toprak taneciklerinin yapıştırıcı bir madde (kil, organik kolloidler, katyonlar, oksitler, gibi) ile birbirine yapıştırılması ve parçacıkların oluş*ması ise, birleşik yapı adını alır. Birleşik yapı kırıntılı, topaklı, prizmalı ve levhamsı olmak üzere başlıca dört grupta toplanabilirKIRINTILI YAPI

Toprak taneciklerinin birbirine. yapışıp ufak parçacıklar halinde bir iç yapı kazanmalarına toprağın kırıntılanması denir. Kırıntıların çapı en fazla 10 mm ye kadardır. Toprağın kırıntılanmasında özellikle kolloid humusun , kalsiyumun ve toprak canlılarının faaliyetinin büyük etkisi varTOPAKLI YAPI

Toprak taneciklerinin birbirine yapışarak oluşturdukları ve eni, bo*yu, derinliği birbirine yakın ölçülerde, kırıntıdan daha iri olan parça*cıklardır. Topakların çapı 5 - 50 mm arasında değişir

PRİZMALI YAPI

Toprak tanecikleri birbirine yapışarak boyu eninden fazla olan priz*ma şeklindeki parçacıkları da geliştirirler. Prizmalı yapıda boy < 10* - >100 mm arasında olabilir .LEVHALI YAPI

Toprak taneciklerinin bazen basınç altında bazen asit ortamda bir*birine yapışarak eni boyundan daha uzun olan iç yapı elemanları geliştir*dikleri görülmüştür. Bu yapı levhalı yapı olarak isimlendirilir. Levhalı yapıda parçacıkların kalınlığı < 1- > 10 mm arasında değişir


Kaynak: http://www.odevarsivi.com/
TOPRAK KONUSUNUN GLOBE PROJESİ YOLU İLE ÖĞRETİLMESİ ESRA ÖZTERMİYECİ , Fen Bilgisi Öğretmeni
MURAT DİNÇER , GLOBE Öğretmeni
Dr. ITIR AY, Fen Proje Koordinatörü ve GLOBE Eğitmeni

enes turan beğendi.
DarkYES Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-11-2005, 02:19   #2
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,247
Galeri: 88
Toprak ve Gübreler

Toprak özellikleri:
  • Toprağı oluşturan malzemelerin hacmi, kuru ve yaş iken değişmemelidir yani kuruduğunda aşırı bir şekilde büzülüp bitkilerinin köklerine zarar vermemelidir.
  • Su tutma kapasitesi iyi olmalıdır.
  • Havalanma koşulları iyi olmalıdır.
  • Gözenekli olmalıdır.
  • Hava ve su kapasitesi dengesi uygun olmalıdır.
  • Ortamın pH değeri yetiştirilecek bitkiye uygun olmalıdır.
  • Yeterli miktarda bitki besin maddeleri içermelidir.
  • Yabani otlara ve tohumlarına, mantarlara, böceklere, karşı sterilize edilmiş olmalıdır.
  • Geçirgen olmalıdır.
Toprak hazırlama kullanılacak malzemeler

Doğal organik maddeler:

torf, çeşitli ağaçların kabukları, lif veya talaşları, yaprak çürüntüleri, şehir veya tarıma dayalı endüstri atıkları (saman, şaraphane ve mantar kompost atıkları) hayvan gübresi

Doğal inorganik maddeler:
kum, çakıl, granit parçaları, ponza, perlit, vermikulit, volkanik tüf (siyah, beyaz, kahverengi vb.) köpük, kaya yünü, cam yünü, volkanik taşlar, Cüruf, Plastik köpük

Gübre olarak neleri kullanıyorsunuz?

lolla ve enes turan beğendi.

Düzenleyen malina : 22-01-2006 saat 13:40
malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-11-2005, 02:26   #3
Ağaç Dostu
 
cemboa's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-11-2005
Şehir: izmit
Mesajlar: 662
Bitkileri geliştirip büyütecek her türlü gübreyi kullanabilirsiniz. Yanlız kullanma talimatlarına uygun olarak kullanın.

cemboa Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-10-2006, 01:35   #4
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Toprak, Saksı Harçları ve İnorganik Malzemeler

İnorganik maddeler şunlar;
1. Perlit,
2. Vermikülit,
3. Kum,
4. Kömür ve maden cürufları (Volkanik tüfler, sünger taşları),
5. Yanmış killer,
6. Cam yünü, kaya yünü,
7. Sentetik maddeler (polystyrene parçalar, üre- formaldehit köpükler.)

Bunlardan en kolay ulaşacağınız kum gibi gözükse de saksı harçlarında su ve besin tutma kapasitesi üzerinde etkisi olmadığı için artık tercih etmiyoruz. Bir de kum çok ağır bir materyal.

Perlit, pomza ve patlak kil en hızlı temin edebilecekleriniz. Aralarındaki farklar amatör yetiştiricilikte çok anlam taşımaz.En ucuza temin edebileceğiniz agregat hangisiyse onu kullanırsınız.Artık hipermarketlerin bahçe bölümlerinde bile bulunabiliyorlar. Oralarda bulamazsanız, bahçe malzemeleri satan yerlerde kesin vardır. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Bizde ambalajlanmış olarak genelde zaten en fazla 2-3 boy bulursunuz.

Köklendirmede ince, iç mekan bitkilerinde orta, dış mekan bitkilerinde iri boyları kullanılır diye genel bir değerlendirme yapılsa da çok yeterli olmaz çünkü mevsimlik çiçekler de dış mekan bitkisidir ama küçücük kapları vardır. Dolayısıyla kullanacağımız bitkinin ebadıyla ilişkilendirmemiz daha doğru olur. Amatör yetiştiriciler için orta boy agregat kullanımı yeterli olur. Topraksız tarım ve çelik köklendirme dışında yalın olarak kullanılmazlar, bitki harçlarında bulunurlar.

Ticari yetiştiricilikte bu tür inorganik maddeler torfla birlikte karışıma % 50 oranında bile katılırlar. Çünkü hafif olur, su ve dolayısıyla besin tutar. Ancak unutmayın ki oralarda çok ciddi bir bitki besleme programı da uygulanır.

Çiçekçiden , seradan gelen bitkiler evde aynı performansı göstermeyince şaşırmamanız gerekir. Çünkü zaten çiçekçi dükkanlarında sirkülasyon yüksektir, bozulmaya kalmadan bitki satılır, bozulanlar ise zaten satıştan çekilir,serada ise sürekli bakılır. Nereden mi biliyorum her ikisini de işlettim de ondan. Dolayısıyla bunlara evimizde yetiştiricilik yaparken ideal karışım diyemeyiz.

Peki ne kadar saksı harcına ne oranda ne konulur? John Innes Bahçe Kültürleri Enstitüsünün saksı harçları genel bir kabul görmüştür. Ancak o zaman bu formüller en ucuz agregat olan kumla hazırlanmışlardı. Ben de formülleri olduğu gibi yazıyorum. Siz kumu bulabildiğiniz perlit, pomza, vermikülitten biriyle değiştirin.Olmazsa olmaz diye bir şey yok.

Tohum Harcı2 kısım tınlı toprak
1 kısım torf
1 kısım kum
karışımın her m3 ü için 1,2 kg süperfosfat , 1,2 kg potasyum nitrat ve 630 gr tarım kireci eklenir.

Saksı Harcı ( düşük ph (yani asit ortam )sevenler için )
2 kısım kompost ( Ben kompost olarak Hep Yeşil Organik Gübre kullanıyorum. )
1 kısım torf
1 kısım kum
karışımın her m3 üne 1,2 kg süperfosfat, 630 gr toz veya granül kükürt katılır.

Saksı Harcı
7 kısım tınlı toprak
3 kısım torf
2 kısım kum
Bu karışımın her m3 üne 2.8 kg gübre karışımı katılır ( 2 kısım öğütülmüş boynuz,tırnak, kan unu- % 13 N içerir, 2 kısım % 20 lik P2O5 ve 1 kısım da % 48 K2O içeren gübre karışımı) Ya da 13-20-48 lik NPK oranında veya buna yakın oranda bir gübreden 2,8 kg ve 630 gr tarım kireci.

Evdeki salon bitkileriniz için benim genel karışımım,

1 ölçü Hep Yeşil Organik Kompost,
1 ölçü Torf
1/2 ölçü perlit veya pomza
Bu karışımın 1 m3 üne 150 gr 15-15-15 kompoze gübre katın.

Bunu dış mekan bitkileri için saksılarımda genel olarak kullanılmak üzere şöyle hazırlıyorum,

% 50 tınlı bahçe toprağı,
% 30 Hep Yeşil Organik Kompost
%20 Perlit veya pomza.
Karışımın her m3 üne 0.5 kg 15-15-15 kompoze gübre.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-11-2006, 22:28   #5
landscaper
 
Giriş Tarihi: 23-07-2006
Şehir: konya
Mesajlar: 6
Nasıl Bir Toprak Seçimi Yapılmalı

merhaba ben ömer peyzaj mimarıyım size bi sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim.konyada tohumdan sedir ,mavi servi üretmeye çalışıyorum sizce torf içinde tohumları çimlendirebilirmiyim **** nasıl bi toprak seçimi yapmam gerekiyor? şimdiden teşekkürler

landscaper Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-11-2006, 23:49   #6
Ağaç Dostu
 
ormanbotanigi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-08-2005
Şehir: Rize-Çayeli
Mesajlar: 433
Galeri: 21
Sedirde çimlenme engeli vardır. Katlamaya almalısınız. Çeşitli karışımlar kullanılmakta; çimlendirmede daha ziyade kum oranın yüksek olması istenirki tohumlar fazla sudan çüremesinler.

Servilerde ise çimlenme engeli yoktur; yine kumlu veya çiçekçilerde satılan saksı toprağınıda kullanabilirsiniz.

ormanbotanigi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-12-2006, 20:41   #7
KBY
 
borap's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-11-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 22
Galeri: 2
İyi sohbetler
Ben yağsız (elma muz kabukları), alkolsüz(portakal kabuğu cinsi hariç) hertürlü sofra atığı, ambalaj kağıtlarından fazla baskı ve yazısı olmayanlar (çünki kurşun bilesikleri vardır içinde), mevsim sonu bitki artıkları (özellikle domates dalları) gibi atıkları bir çukurda toplayıp üstlerinne naylon kapatarak bir kış bekletiyorum. Harika bir toprak karışımı çıkıyor. Atıkların değerlendirilmesi açısından öneririm.
Özellikle kış ayları boyunca muz kabuklarını toplamamız gerek. Çok önemli bir potasyum kaynağıdır.

eozen81 beğendi.
borap Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-12-2006, 21:03   #8
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Bu konuda Kompost hazırlama (sıcak kompost) (Evsel ve bitkisel atıklar)
başlığında uzun uzun konuştuk. Kompost yapım tekniği de anlatılıyor, belki bir göz atmak istersiniz.

bb_re ve aloe beğendi.
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-12-2006, 22:41   #9
Ağaç Dostu
 
Cahide Kartal's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-06-2006
Şehir: konya-seydişehir
Mesajlar: 194
merhaba arkadaşlar epey bir uzaklaşmışım buradan edindiğim bilgilerle bazı çiceklerimin topraklaını değiştiriyordum onları şimdilik dinlenmeye aldım bahara hazırlık yapadursunlar ben şimdi değiştirdiğim saksılardan çıkan toprakları tekrar kullanabilirmiyim ya da yine kullanabilmem için fiziksel ve kimyasal hangi aşamalardan geçmeleri gerekiyor iyi çalışmalar.

Cahide Kartal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-12-2006, 23:01   #10
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Kullanmadan önce dezenfeksiyon yapsanız aslında ne güzel olur. Hiç olmazsa bir geniş leğene dökün açık havada güneşte 1 hafta 10 gün havalandırın. Miktar çok değilse eski bir tepsiye koyup fırınlayabilirsiniz.

Huwasan 50 TR alıp onunla muamele edebilirsiniz. Hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş bazlı aktivatör bir dezenfektandır.

eozen81 beğendi.
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-12-2006, 22:38   #11
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
1-bahçenin 100 metre yakınında küçük bir dere var ve yazın akmıyor.
yaz başladığında dere yatağına kışın akan su ile taşınmış mili üstten kürek ile sıyırıp 1 römork topladım.
1 römork da yine aynı dereden kum topladım
1 römork da yakındaki köyden yanmış keçi gübresi sardım.
üçünü harç şeklinde karıp siyah poşetlere doldurduk ve kiraz çöğürlerini viyolden çıkarıp bunların içine diktik.
yazın ne hikmetse poşetlerin kenarları yüksek geldiğinden midir nedir kirazlar yaprakları kurumak suretiyle yandı. şu an poşette o karışımlar duruyor.
ben de bunları evde saksılara koymayı ve bir kısmında da çelik daldırıp çimlendirmeyi yine bir kısmında tohum çimlendirmeyi deneyeceğim.
bu toprağa huwasan50tr ile dezenfekte etme dışında başka bir madde ilave etmeli miyim?
zirai ilaç ve tohum satan birkaç yer var orada bulunabilen bir malzeme olması gerekiyor.
bir de bunu 1 cm lik kafes teli ile elemeyi düşünüyorum.
içine bir miktar daha mil mi ilave etsem daha iyi olur.
ayrıca baraj suyu yazın çekildiğinde temmuzda bu milin çok daha kalitelisi baraj havzasında oluyor. ondan mı almalı?

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-12-2006, 22:51   #12
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Fidanlarınızın yapraklarının kuruması pek çok sebepten olabilir. Poşetinizin kenarının yüksek olması iyidir, bu sayede su alması kolaylaşır. Yoksa yeterli su almaz.
Huwasan 50tr çok memnun olduğum bir preparat. Kolloidal gümüş ve hidrojen peroksitten mamul. Şimdilik onu kullanmanız yeterli. Ancak dere sularıyla nematod taşınması riski çok biliyorsunuz. Bu tip topraklarda maalesef suyla taaşınıp gelmişş nematot olabiliyor.İnşallah öyle bir sorununuz olmaz.

Hazırladığınız harcı elerseniz iyi olur. Aslında mil değil de bulabilirseniz samra (bitkisel çürüntü), kompost katın.

Ben olsam zeolit de katardım. Yalnız çelikleri neden bu harçta köklendiriyorsunuz? Perlitte veya kumda ya da torf-perlit karışımında köklendirin.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2006, 17:32   #13
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
bugün karışımı eledim. içinde fidan yetişemeden kuruduğu için besin maddeleri de içinde kaldı sanırım.
daha sonra bunları kestiğim teneke kola kutularına doldurdum biraz.
daha sonra da sobadan çıkardığım kül geldi aklıma.
bu kavak-meşe odunu külünden ne kadar bu karışıma karıştırayım?
bir de yine bir poşetten çıkan toprağın içine beyaz straforu birbirine sürtme yöntemiyle bir avuç kadar çıkardım. toprağa karıştırdım. gel gelelim karıştırdıkça straforlar üste çıkıyor. ben de bir miktar toprak koydum tenekeye üstüne biraz strafor-toprak karışımı ve en üste biraz daha toprak koyarak işlemi tamamladım.
bir sorum daha olacak aşağıdaki resimdeki iki ilacı 20 litre suya yaklaşık 10 ar cc koyup karıştırıyoruz. bahçeye dikeceğimiz fidanları da bunların içinde yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz. sağdaki ilaç nematod için olduğu yazıyor. bundan huwasan gibi toprağa uygulasak olur mu acaba? mantarı yok eder mi?

hazırladığım karışım suyu tutacak gibi görünüyor aslında akvaryumun içinde deneyeceğim için fazla su vermek de istemiyorum evin içinde.
bu toprak ve mildeki ısrarım başkasına bağımlı olmadan kendi yapabileceğim malzemelerle birşeyler oluşturmak.
ancak bahçede sebze çürüntüleri de olacak seneye onları değerlendireceğim muhakkak. bu sene fıstık sökmüş bizimkiler, burada bir evin kuruluğuna yığmışlar yaş vaziyette. bir hafta 10 gün kalmıştı fıstıklar. daha sonra ayıkladığımızda fıstık dallarının altta kalanlarının aynı keçi gübresinin yanması gibi yandığını ve sımsıcak olduğunu gördüm. bahçede kalan dalları ise bahçe ile yolun kenarına attım hala duruyorlarsa bir kısmını alıp üstünü naylon ile örtüp bu çürümüş bitki gübresinden muhakkak yapacağım.

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2006, 17:36   #14
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
bir şey daha;
kendime yararlı olabileceğini düşündüğüm veya yarın birgün bakabileceğim konuları yazıcıdan çıkarıp dosyalıyorum. kitap haline getireceğim bir gün.
elimde tarım hariç 4-5 kitapçık oldu böyle. kenarlarını kırtasiyede spiral cilt yaptırıyorum. herkese tavsiye ederim. çünkü para verseniz bu bilgileri birçok kişi vermez veya vermek istemez.
teşekkürler agaclar.net ve tüm üyeler.

lolla beğendi.
kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2006, 17:55   #15
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Bu şişelerden sağda olanı ısr 2000, o da bir bitki aktivatörüdür. Lance 25 EC hakkında ise bilgim yok. İkisinin karışıp karışmayacağı konusunda ise etiket bilgilerini çok doğru okumalısınız. Isr 2000' i toprağa değil, bitkiye uygulamalısınız.

Straforu niye harca koydunuz? Perlit, pomza gibi doğal materyaller kullanın. Külde özellikle potasyum yüksektir. Ondan da bir miktar koyabilirsiniz.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2006, 18:16   #16
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
soldaki şişe insektisit.
yeni dikilen fidanı buna batırıp dikince nematod ve kök kurtlarından korumuş oluyoruz. bursada ......plant firmasında uygulanmaktaymış.
babamlar da kiraz fidanı bakmışlar oradan, onlar tavsiye etmiş.
geçen yıl kirazları bunlara batırıp diktik ve zaiyat pek olmadı. dikimin 1 yılında da 3-4 cm çapında gövdeleri oldu kirazların.
akvaryum için başlık açmıştım. yaptıklarımın resimlerini ve sonraki sorularımı oraya yazacağım buradaki konuyu da dağıtmayalım.

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2006, 18:26   #17
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Kursad,yaptığın harçla ilgili olanları buraya yazmaya devam et. İlaç sorularını da "harca katayım mı?" dediğin için burada cevapladım.

Diğer işlemleri de uygun başlıkta sorarsın.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-12-2006, 16:12   #18
Ağaç Dostu
 
Cahide Kartal's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-06-2006
Şehir: konya-seydişehir
Mesajlar: 194
değiştirdiğim saksılardan çıkan toprakları dediğiniz gibi genişçe bir yere döktüm havalandırıyorum hatta yanından geçerken ara sıra karıştırıyorum içine biraz yanmış gübre ya da ticari gübre koyabilirmiyim

Cahide Kartal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-12-2006, 21:15   #19
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
Mine Hanım ben aynı zamanda inşaat teknikeriyim.
ytong veya gazbeton adı verilen bir tuğla çeşidi var.
aslında tam olarak tuğla denemez.
aleminyum tozu kireç vs maddelerden yapılıyor. fırınlandığında kabararak da gözenekleri oluşuyor.
ponza taşı yapısında ve suda yüzebilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan bir malzemedir. aynı zamanda ytongların fabrikadaki zayi olan parçalarını küçük parçalar haline getirip ytong mıcırı yapılmaktadır. bunları da çimento gibi torbalayıp satıyorlar. ve tarımda kullanılıyor diye biliyorum. (1997 de derste işlemiştik)
biraz aradım ancak tarım firmalarında bunu satan pek yok galiba.
perliti biraz iinceledim, ponza taşını da çocukluğumdan bilirim. bunlarıın yerine ytong da toprak karışımında kullanılabilir mi?
küçük parçalara bölsek ve elesek ponzanın yaptığı işi yapmaz mı?
http://www.akvaryumkulubu.org/vbulle...p/t-29840.html
http://www.akvaryumkulubu.org/vbulle...d.php?p=413966

ytong bulunması oldukça kolay bir malzeme halini aldı da kırma işi nasıl olur bilemiyorum en kısa zamanda deneyeceğim.
bu arada forumdaki Can Bakır da internette tanıştığım bir akuvarist hatta askere gittiğimde bir gece misafir etti İzmirde beni.

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-12-2006, 00:22   #20
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi cahide kartal Mesajı Göster
değiştirdiğim saksılardan çıkan toprakları dediğiniz gibi genişçe bir yere döktüm havalandırıyorum hatta yanından geçerken ara sıra karıştırıyorum içine biraz yanmış gübre ya da ticari gübre koyabilirmiyim
Elbette gübre ilave edebilirsiniz Cahide Hanım. 1/4 oranında çok iyi yanmış gübre veya kompost koymanızı öneririm.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-12-2006, 00:25   #21
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kursad Mesajı Göster
Mine Hanım ben aynı zamanda inşaat teknikeriyim.
ytong veya gazbeton adı verilen bir tuğla çeşidi var.
aslında tam olarak tuğla denemez.
aleminyum tozu kireç vs maddelerden yapılıyor. fırınlandığında kabararak da gözenekleri oluşuyor.
ponza taşı yapısında ve suda yüzebilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan bir malzemedir. aynı zamanda ytongların fabrikadaki zayi olan parçalarını küçük parçalar haline getirip ytong mıcırı yapılmaktadır. bunları da çimento gibi torbalayıp satıyorlar. ve tarımda kullanılıyor diye biliyorum. (1997 de derste işlemiştik)
biraz aradım ancak tarım firmalarında bunu satan pek yok galiba.
perliti biraz iinceledim, ponza taşını da çocukluğumdan bilirim. bunlarıın yerine ytong da toprak karışımında kullanılabilir mi?
küçük parçalara bölsek ve elesek ponzanın yaptığı işi yapmaz mı?
http://www.akvaryumkulubu.org/vbulle...p/t-29840.html
http://www.akvaryumkulubu.org/vbulle...d.php?p=413966

ytong bulunması oldukça kolay bir malzeme halini aldı da kırma işi nasıl olur bilemiyorum en kısa zamanda deneyeceğim.
bu arada forumdaki Can Bakır da internette tanıştığım bir akuvarist hatta askere gittiğimde bir gece misafir etti İzmirde beni.
Kursad Bey, ytongun tarımda kullanımı ile ilgili bir bilgim yok ve tecrübem yok. Bu konuda teknik bir döküman da okumadığım için faraziye yorum yapmak istemiyorum. Elinde teknik dökümanı olan üyemiz varsa ve paylaşırsa birlikte öğrenir ve bilgiyi yorumlarız.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-01-2007, 15:07   #22
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
bugün yağmura rağmen traktörle bahçenin yanındaki kuru dereye girdim ve 1 metreküp kadar çınar yaprağı çürüntüsü, toprak ve mil, kumdan oluşan toprak topladım. toprak aldığım yerde yazın domuzlar yiyecek bulmak için eşinip duruyordu. üstünde de papatyaya benzeyen sarı çiçekler var ondan doluydu. yazın bile yeşil oluyor burası. yalnız içinde bitki yumruları da toplandı. bahçenin bir kenarına döktüm. yazın üstüne bir o kadar yanmış keçi gübresi de ilave edeceğim. ayrıca sobadan çıkan odun külünü de biriktiriyorum. biraz oldu mu üstüne su döküp hacmini de küçültüyorum.

2 m*4m lik bir sera yapma fikrim var. kendi perestelerimizi üretmek ve sınırlı sayıda edindiğim tohumların tekrardan tohumunu almak için burada yetiştirip tohumunu almayı düşünüyorum. toprağı da kafes teli ile eleyeceğim kullanmadan önce. şimdi herhangi bir yerden birşeyler satın almadan bu toprağın içine neler ekleyebilirim.
mesela külü % kaç oranında eklemeli?
ayrıca içindeki yeşil otlar şu an gübre oldu içinde yazın başında çıkanlara da bir iki kere yabancı ot ilacı atma düşüncem var.
dezenfektan uygulamayı düşünmüyorum belki biraz gübre.


ayrıca gazbetonu suda bekletip suyun önceki ve sonraki hali analiz edilse faydası zararı belli olur mu?
düzeltme : külün dezenfektan özelliği de var mıdır?


Düzenleyen kürşad : 03-01-2007 saat 15:10 Neden: kül
kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-01-2007, 21:55   #23
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
komşunun bahçesinde koyun damı vardı.
çarşamba günü komşunun bahçeyi sürerken kapkara bir toprak buldum damın tam önünde. bir çuval doldurdum ve eve getirdim. daha sonra eledim ve sırf yanmış gübre olduğunu gördüm. bugün de 2 çuval yaklaşık 60-70 kg. kadar getirdim.
koyun gübresi damın önünde toprağın üstünde yaklaşık 15 cm tabaka halinde birikmiş. sanırım 3 veya 4 senedir orada. kürekle üstünü sıyırıp aldım.
şimdi de kola tenekelerinden 2 sine koydum ve bahçeden getirdiğim 2 kök küçük ve az yapraklı çilek ekerek akvaryuma yerleştirdim. gerçi çileklerin toprağını tamamen silkmedim tutmaz diye ancak kılcal kökler birkaç cm uzayınca gübreye ulaşacak. sonucu yine yazarım. bu arada daha önce yaptığım ve kola tenekelerine koyduğum harçta 15 ocakta ektiğim 6 çam fıstığından 2 si çimlendi.(11 günde)
ne dersiniz bu toprak (tamamı yanmış koyun gübresi) torf olarak bahsedilen malzemenin yerini tutar mı?

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-01-2007, 22:52   #24
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,884
Galeri: 29
Bence koyun gübresi diktiğin bitkileri yakacak.
Gerçi 3-4 senedir orda diyorsun ama gene de çok kuvvetli geleceğini düşünüyorum. Torfun yerini tutmayacaktır.

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-02-2007, 15:14   #25
Ağaçsever
 
papatyama's Avatar
 
Giriş Tarihi: 08-02-2007
Şehir: bursa
Mesajlar: 89
merhaba *** salon arokaryam var.gayet büyük bir saksıda yetisiyor.3 ayrı kök vermiş.ve bunlar birbirlerinin gelişimini engelliyor.bunları nasıl ayırabilirim.ayırırken kökleri zarar görürmü?ayrıca toprağı çok çabuk kuruyor ve bembeyaz oluyor.nasıl bir toprak kullanabilirim

papatyama Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-03-2007, 15:37   #26
ebonsa
Guest
 
Mesajlar: n/a
Torf ile normal toprak karıştırılır mı?

Satın aldığım torfun üzerinde normal toprakla karıştırmayın gibi bir şey yazıyor, ikisinin karıştırılması zararlı mı bitkiler için?

Normal toprakla karıştırdıktan sonra içerisine diktiğim fidanlardan yalnız bir tanesi tuttu diğerleri öldü, ölenlerin yerine yenisi ekme konusunda yardım istiyorum bilenlerden...

  Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-03-2007, 16:30   #27
Kaybettik, Allah rahmet eylesin
 
memet's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-02-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 13,948
Galeri: 11
Ebonsa, Mine hanımın bu konuda karışım hazırlama tarifi var. Detayları bulman için biraz araman gerekecek, şu an nerde olacağını bilemiyorum. Torf, dere kumu ve toprağın üçte bir oranlarında karıştırılmasının en uygun karışım olduğunu anlatmıştı. Fidanların tutmamasının nedeninin karışım olması olasılığı en zayıf olasılık. Hangi fidanları nasıl diktiğini anlatırsan bir çare arayabiliriz.

memet Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-03-2007, 16:40   #28
ebonsa
Guest
 
Mesajlar: n/a
Söğütleri köklendikten sonra dikmiştim o kumlara lakin öldüler; ben de torfun kabında "kesinlikle normal toprak ya da hayvansal gübre ile harmanlamayınız" yazınca onunla bağlı olabileceğini düşündüm. Bağlı değilse mutlu olurum çünkü o saksılardaki kumları başka fidanlar için kullanmak istiyorum...

  Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-03-2007, 16:42   #29
Kaybettik, Allah rahmet eylesin
 
memet's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-02-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 13,948
Galeri: 11
biraz bekle ,mine hanımın fikrini alalım..

memet Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-03-2007, 16:48   #30
ebonsa
Guest
 
Mesajlar: n/a
Tamam Memet abi, sağol yorumların için, bekliyoruz Mine hanımın fikrini

  Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 10:58.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024