agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Temel Konular (Toprak, Gübre, Tohum, Sulama)
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni55Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 30-06-2006, 23:39   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,732
Galeri: 99
Deniz Yosunları

DENİZ YOSUNLARININ ORGANİK TARIMDA KULLANIM OLANAKLARI

Kezban YAZICI , Lami KAYNAK


GİRİŞ

Deniz yosunları üzerinde araştırmalar ve onların kullanılmaları üzerindeki çalışmalar çok uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Deniz yosunları M.Ö. 2700 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Milattan sonraları da tıbbi ve besin maddesi olarak Çin, Japonya ve Kore’de büyük öneme sahip olmuşlardır. Fakat bilimsel metodlarla değerlendirmeleri son yüzyıllarda olmuştur. Genellikle ada ülkelerinde besin olarak kullanılma olanakları nedeniyle dikkati çekerek zamanımıza kadar artan bir ilgiyle gözlenmiştir. Bu nedenle çok uzun bir tarihsel geçmişleri bulunmaktadır. Deniz yosunlarının bilinen en eski kullanım sahası gübre olup en çok uzak doğuda kullanılmıştır. Avrupa’da 12. yüzyılda Fransa, İrlanda, İngiltere gibi kıyıları geniş ülkelerde bu tip değerlendirme çok olmuştur. Fransa , deniz yosunlarından yararlanmaya genel olarak 17. yy’da başlamıştır. İngiltere de 1720 yılından itibaren yosun toplanmaya başlanmış ve bu yüzyılın sonlarında İskoçya’da yıllık yosun üretiminin 20.000 ton kuru alg ağırlığına eriştiği söylenmektedir. Bu değer de yaklaşık olarak 400.000 ton yaş alg’e eşdeğer kabul edilmektedir (Abetz 1980). Deniz yosunları; Japonya, Çin, Kore, Filipinler ve benzeri yerlerde yiyecek olarak, Avrupa ve Amerika’da endüstrinin bir çok alanında bazı ürünlerin ham maddesi olarak kullanılmıştır. Bu nedenle deniz yosunları her yönleriyle incelemeye ve üzerinde durulmaya değer organizmalar olarak karşımızda durmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz yüzyılda deniz yosunlarından ham madde olarak yararlanma çalışmaları hızlanmış ve bu konuda çok sayıda yeni alg cinslerinden ve türlerinden ürün elde eden endüstriler geliştirilmeye başlanmıştır. Örneğin Danimarka’da agar elde etme denemeleri önem kazanmış ve 1940 yılında “Danimarka agarı” adı altında kırmızı alglerden olan Furcellaria cinsinden bol miktarda ürün elde edilmeye başlanmıştır (Blunden 1992). Deniz kıyısı uzun ve deniz yosunu bol olan Norveç, İrlanda, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde mevcut algleri değerlendirmek için yukarıdaki çalışmaların dışında diğer yararlanma yollarıda aranmış ve gübre olarak fakir toprakların değerlendirilmesinde kullanılmalarına yönelinmiştir. Dolayısı ile gübre sanayi gelişmeye başlamıştır. Deniz yosunlarının tek hücreli, hareket edenleri olduğu gibi, Antarktiklerde yaşayan metrelerce uzunluğunda ve ağırlıkları 100 kg’ı bulan türleri de vardır.

Dünyada ticari olarak büyük ölçüde kullanılan yosun kaynakları genellikle 4 ayrı yosun türünü veya bu türlerden bazılarının karışımını ya da isimleri tam olarak belirlenmemiş türleri kapsamaktadır (Güner ve Aysel 1996);


1. Rhodophyta (Kırmızı Algler)
2. Phaeophyta (Kahverengi Algler)

3. Chlorophyta (Yeşil Agler)

4. Cyanophyta (mavi-yeşil algler)


Besin ve diğer ekonomik değerleri tam olarak saptanmış olan deniz yosunları, yeryüzünün 2/3’ünü kaplayan denizlerdeki dağılımı, suların yapısına ve iklimlere göre büyük değişiklikler göstermektedir. Denizler, genellikle suyun üst sınırından, 1000m derinliğe kadar değişik nitelik ve sayıda deniz yosunu ile örtülüdür (Güner ve Aysel 1996).
Yosun özleri; meyve depo kayıplarının azaltılması, ürün miktarının, topraktan inorganik besin maddelerinin alınımının, tohum çimlenmesinin ve stres koşullarına direncin arttırılması gibi alanlarda özellikle gelişmiş ülkelerde organik tarımda daha fazla değerlendirilmektedir (Blunden 1991).

DÜNYA TARIMINDA DENİZ YOSUNLARININ KULLANIM OLANAKLARI

Deniz Yosunlarının Kullanım Şekli ve Tarımdaki Etkileri

Günümüzde deniz yosunları birçok ülkede; gerek sıvı ekstrakt gerekse direk olarak toprağa karıştırılmak suretiyle kullanılmaktadırlar. Toprağa direk olarak karıştırıldıklarında; toprak yapısının düzeltilerek, toprak verimliliğinin uzun süre korunması amaçlanmaktadır. Deniz yosunlarının çok eski zamanlardan beri topraktan, gübre olarak kullanıldığı biliniyorsa da sadece 40-50 yıldan beri deniz yosun ekstraktlarının (yosun özü) yapraklardan püskürtme yolu ile uygulanmasının da verim ve ürün kalitesini arttırdığı anlaşılmıştır.

Fransa sahillerinde "maerly" olarak bilinen bazı kırmızı yosunlar, %80 kalsiyum karbonat içerdiği için asitli topraklarda ve turbalarda toprak pH'sını düzenlemek için kireç yerine kullanılmaktadır (Şimşek 1995).
Abetz ( 1980), Deniz yosunu ekstraktının yaprak ve toprağa uygulanabileceğini, ancak topraktan yapılan uygulamalarda daha fazla deniz yosun ekstraktı kullanılması gerektiğini bildirmiştir. Fransa, İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın kıyı bölgelerinde deniz yosunları taze veya işlenmiş besin olarak hayvan besiciliğinde kullanılmaktadır (Verkleij 1992).

Genellikle kahverengi alglerin sıvı extraktları tarımda ve bahçe bitkilerinde kullanılmak için pazarlanmaktadır. Bu extraktların çoğu Ascophyllum nodosum adlı yosundan (örneğin “Maxicrop” İngiltere’de imal edilmektedir) hazırlanmaktadır.


Yine Fransa'da “SM3” olarak adlandırılan extraktın yapımında, Fucus serratus ve Laminaria türlerinden yararlanılmaktadır. Bugün pazarlanmakta olan “Kelpak 66” Güney Afrikada, Ecklonia maxima türünden hazırlanmaktadır.
Yine “Algifert” Norveç'li bir şirket tarafından; “Seagro” adıyla yeni Zellanda’da; “Seasol” adıyla Avustralya’da imal edilmektedirler.

Bu ürünler, hem kuru hem de ıslak deniz yosununun sıcak su extraktlarından hazırlanmaktadırlar. Bazen de ekstraksiyona hidrolizi kolaylaştırmak için sodyum karbonat eklenmektedir (Blunden ve ark. 1992).
Okyanuslar ve denizler; vitamin, mineral ve iz elementlerin zengin kaynağıdırlar, deniz yosunları da tıpki bir sünger gibi bu elementleri yüksek konsantrasyonlarda absorbe etme yeteneğindedirler. Bu nedenle deniz yosunları eskiden beri diğer alanlarda olduğu gibi tarımda da çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur (Dring 1986).

Deniz yosunları:

- Kuvvetli kök gelişmesini sağlayarak, bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi ve su almalarını
- Bitkilerde klorofil oluşumunu hızlandırarak yeşil aksamın artmasını, dolayısıyla daha fazla karbonhidrat, protein vb. maddelerin sentezlenmesini

- Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olmalarını

- Bitkilerin don, kuraklık, yetersiz güneş, aşırı su, aşırı sıcak ve aşırı soğuk gibi çevresel streslere dayanımını sağlarlar.
- Bitkilerin makro ve mikro besin kaynağıdırlar.
Toprakta bitki tarafından alınamayan özellikle mikro elementleri şelat formuna sokarak bitkinin en yüksek oranda almasını sağlar ve bunları bitkide dengeli hale getirirler.

- Meyve ağaçlarında yan dallanmayı ve meyve tutumunu arttırırlar. Ayrıca çiçek ve meyve dökümünü azaltırlar. Bitkilerde %30’a kadar verim artışı sağlarlar

- Ürünlerin depolamaya dayanıklılığını arttırırlar.
- Virüslerin çoğalmasını frenler, nematodların zararını azaltırlar.

- Tarım ilaçlarının etkilerini %25 arttırırlar.

- Makro ve mikro besin elementlerinin topraktan dengeli olarak ve uzun süreli alınmasını sağlayarak verimi yükseltirler, kaliteyi düzeltirler,
-Pazar ve ihracat değerini arttırırlar (Blunden ve ark 1992).


Deniz yosun ürünleri toprakta uzun müddet kaldıkları zaman doğal şartlarda kolayca parçalanarak bol miktarda azot (N) ve kalsiyum (Ca) ortaya çıkarmaktadırlar.

Ayrıca iz element olan magnezyum (Mg), mangan (Mn), bor (B), demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve kobalt (Co) da ihtiva etmektedirler.


Deniz yosunlarının bütün bu etkileri içerisinde bulunan; makro ve mikro elementler (N, Ca, Mg, Mn, B, B, Fe, Zn, Cu, Co), bitki büyüme düzenleyicileri (Oksinler, Sitokininler, Gibberellinler, Absisik Asit) ve betainler gibi bileşiklerden kaynaklanmaktadır (Hong ve ark. 1995).

Dünya Tarımında Deniz Yosunlarının Kullanım Olanakları

Günümüzde, deniz yosunlarının tarımda ve özellikle biyolojik tarımda verim ve kaliteyi arttırmak, bitki büyümesini düzenlemek, hastalık ve zaralılara karşı dayanıklılığı arttırmak, toprak yapısını iyileştirmek ve hayvan besiciliği amaçlarıyla dünyanın birçok bölgesinde kullanıldıkları bilinmektedir.

Deniz yosun ekstraktları birçok ülkede; örtü altı sebzeciliği, meyve (turunçgil, asma, elma, armut vb.) ve süs bitkileri (orkideler vb.) yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Güner ve Aysel 1996).

Uzun yıllardan beri denizler tarafından doğal olarak kıyıya atılan bazı deniz algleri tarlalarda gübre olarak kullanılagelmiştir. Bu konuda Avrupa ülkeleri genellikle Kahverengi Alg’lerden Fucus, Ascophyllum ve Laminaria cinslerini kullanmışlardır. Amerika’da ise Macrocystis, Nereocystis gibi büyük talluslu Kahverengi algler değerlendirilmiştir (Güner ve Aysel 1996).

Eski yıllarda deniz yosunu gübreleri çok özen isteyen özel kültürler için kullanılmıştır. Örneğin, Fransa’nın Atlantik kıyılarındaki seralarda sebze yetiştiricileri tarafından çileklerin gübrelenmesinde yararlanılmıştır (Whapham ve ark. 1994).
Gübre materyali olarak yalnız kahverengi deniz yosunları değil yeşil ve kırmızı algler de kullanılmaktadır. Brezilya’lı Balıkçılar sahillerde bol olan deniz yosunlarından Hypnea türlerini toplayıp hindistan cevizi ve palmiyelerin kuvvetli kök yapmaları için gübre olarak değerlendirmişlerdir. Yine Brezilya’da Yeşil alglerden Ulva , Enteromorpha da aynı amaçlar için toplanıp değerlendirilmiştir (Güner ve Aysel 1996).

Düzenli bir şekilde deniz yosun ekstraktlarını kullanan çiftçiler; yonca, soya, karnabahar, hıyar, domates, patates ve çilekte yüksek verim ve kalite elde etmişlerdir. Yine turunçgil, elma, şeftali, kiraz, üzüm ve domatesde deniz yosun ekstraktlarının meyve tutumunu arttırdığı bildirilmiştir(Kumbul 2000).


Ascophyllum nodosum extraktının çim alanlarına uygulanması sonucu çimlerde yeşil rengi arttırdığı kaydedilmiştir. Son zamanlardaki birçok çalışma bu etkilerin sayısını arttırmıştır.

Domates bitkilerine Ascophyllum nodosum extraktının kökten ve yapraktan uygulanması sonucu yapraklardaki yeşil rengi farkedilir bir biçimde arttırdığı saptanmıştır.

Yine hıyarlarda deniz yosunu extraktlarının klorofil miktarını arttırdığı bildirilmiştir (Whapham ve ark.1993).
Serada yetiştirilen hıyarlara haftada bir defa deniz yosunu özü verilmesi sonucu kök büyümesinin uyarıldığı, bitkinin toplam kuru ağırlığının %50 oranında arttığı ayrıca, kökler vasıtasıyla daha çok bitki besin elementi alındığı belirlenmiştir.

Benzer şekilde, lahanalarda topraktan veya yapraktan deniz yosunu özü uygulandığında kök ve sürgün büyümesinin arttığı saptanmıştır (Verkleij 1992).


Yine, Ecklonia maxima'dan elde edilen ekstraktın laboratuvar kosullarında yetiştirilen domates bitkilerinde köklenmeyi arttırdığı kaydedilmiştir (Finnie ve Staden 1985).
Şimşek (1995).

Klemantin mandarininde deniz yosunu özü uygulamasının vegetatif gelişmeyi teşvik ettiğini saptamıştır.


Deniz yosunlarının yaprak spreyi şeklindeki uygulamaları portakal, laym, elma, hıyar ve domateste hasat süresince oluşacak bozulmaları önlediği belirtilmiştir (Blunden 1991).


Yine Verkleij (1992), şeftalilerde hasad öncesinde 100-1000 kez seyreltilmiş deniz yosunu özü uygulamasının depo ömrünü uzattığını, muz ve mango meyvelerinin sulandırılmış ticari deniz yosunu solusyonuna batırılmasının da olgunlaşma oranını arttırdığını bildirmiştir.


Ascophyllum nodosum ekstraktı olan Goemar GA 14'ün ıspanak bitkisine sprey şeklinde uygulanması sonucunda; ıspanakta taze ağırlık miktarının arttığı saptanmıştır (Gassan ve ark. 1992).


Buğdayda deniz yosunu extraktlarının gerek yaprak gerekse topraktan uygulanması sonucunda, bitkilerin boyunu ve kuru ağırlığını arttırdığı bulunmuştur.

Normal koşullarda deniz yosunu extraktlarının topraktaki mikroorganizma sayısını da değiştirdiği kaydedilmiştir (Allwright 1992).


Bazı deniz yosun ekstraktları kıraç alanları iyileştirmek amacıyla kısmen Aran Adaları, İrlanda ve İskoçya'da kullanılmaktadır. Yine besin maddelerince fakir alanlar ile kurak alanlarda suyu tutması nedeniyle deniz yosunları oldukça kullanışlı olabilirler. İngiltere’de deniz yosunları gübre ve toprak yapısını iyileştirmek amacıyla oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Güner ve Aysel 1996).


Bir kahverengi alg olan Himanthalia Elongata, Breton çiftçileri tarafından enginar yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Yine kahverengi alg ekstraktları tohumu uzun süre toprağa bağlamak ve topraktaki suyu tutması nedeni ile tohum çimlenmesinde işlenmiş toprağa sprey şeklinde uygulanmaktadır (Alwright 1992).


Marullarda büyüme ve besin maddesi içeriği üzerine sıvı yosun ekstraktı (Kelpak)'nın etkisi incelenmiş ve Kelpak'ın ürün miktarını ve yapraklardaki Ca, K, Mg miktarını arttırdığı kaydedilmiştir (Grouch ve ark. 1990).


Deniz yosunu ekstraktları bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığını da etkilemektedir. Fakat bu konuda yapılmış çok az çalışma vardır.
Deniz yosunu extraktlarının bitki nematodları üzerine olan etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, deniz yosunu extraktının Belonolaimus longicaudatus nematodunun zararını azalttığı kaydedilmiştir (Grouch ve Staden 1993; Whapham ve ark. 1994). Morgan ve Tarjan (1980), bu exrtaktın domates bitkilerine uygulanması sonucunda kök büyümesinin arttığı ve kök ur nematodu (meloidigyne spp.)'nun zararının azalttığını belirtmişlerdir.

Verkleij (1992),
şalgamlara her hafta 120 kez sulandırılmış deniz yosunu ekstraktının püskürtülmesi sonucunda uygulama yapılan bitkilerin toplam yaprak yüzeylerinin %15'inin kontrol bitkilerinin ise %85'inin mildiyöden etkilendiğini bildirmiştir.

Aynı araştırıcı çileklerde yaptığı bir çalışmada Botrytis Cinerea enfeksiyonunun oluşumunu araştırmıştır. Deniz yosunu ekstraktı püskürtülen bitkilerde enfeksiyon oluşum oranının %4.6, kontrol bitkilerinde ise %22.5 olduğunu belirlemiştir.


Ayrıca, elmalarda kırmızı örümceğin ilk generasyonunun deniz yosunu ekstraktı uygulanması ile baskı altına alındığını saptamıştır.


Deniz yosun extraktlarının dünya tarımında kullanımı sonucunda; daha iyi kök gelişmesi sağlamak, çimlenme ile meyve ve sebzelerin depo ömrünü arttırmak, daha koyu renkli, büyük çiçek ve yaprak oluşumunu sağlamak, hastalık ve zararlılar ile don, kuraklık gibi stres koşulları ve olumsuz toprak koşullarına dayanımın arttırılması, topraktaki besin elementlerinin alımının arttırılması, bitkilerin daha uzun süre genç kalmalarını sağlamak gibi bir çok farklı etkileri kaydedilmiştir (Hong ve ark. 1995).


SONUÇ


Dünyada tarım yapılabilecek arazinin sınırına gelinmektedir. Artan nüfusun beslenmesi için daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulunca, birim alandan daha fazla ürün elde etmek zorunda kalınmış ve bunun sonucu olarak; kimyasal girdi kullanımı oldukça artmıştır. Tarım alanlarındaki bu yoğun girdi kullanımı sonucu verim ve üretim artmış, fakat sürdürülebilir toprak verimliliğini ve doğal dengeleri tehlikeye sokmuştur (Tortopoğlu, 2000).

Sentetik kimyasal girdilerin kullanımındaki artış ve çevre kirliliği; doğal dengenin bozulması ve besin zincirleriyle tüm canlılara ulaşan hayati tehlike yaratmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak: Başta gelir düzeyi yüksek ülkelerde olmak üzere birçok ülkede üretici ve tüketiciler örgütlenerek insanlarda toksik etki yapmayan, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle üretilen tarımsal ürünleri tercih etmeye başlamışlardır.


Bu amaçla, insan ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren; kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan; organik ve yeşil gübreleme ile ekim nöbeti uygulamayı, parazit ve predatörler gibi doğal kaynaklardan yararlanmayı tavsiye eden ve üretimde ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim şekli olan organik tarım ortaya konmuştur (Akkaya 1999).
Yukarıda saydığımız yararlı etkilerinden dolayı, dogal bir kaynak olarak deniz yosunlarının da organik tarımda geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Günümüzde, deniz yosunlarının tarımda ve özellikle biyolojik tarımda verim ve kaliteyi arttırmak, bitki büyümesini düzenlemek, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı arttırmak, toprak yapısını iyileştirmek amacıyla ve hayvan besiciliği için dünyanın birçok bölgesinde kullanıldığı bilinmektedir.

Son yıllarda deniz yosun extraktlarının bu büyük avantajları anlasıldığı halde; Çok sayıdaki deniz yosunlarından hangisinin deniz yosunu ekstraktı yapımı için uygun olduğu, extraktların nasıl kullanılacağı, aktif bileşenlerinin ne olduğu ve standardizasyon konularında birçok bilgiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu konudaki yeni çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Kaynak: TÜRKİYE 2. EKOLOJİK TARIM SEMPOZYUMU Bildirileri 14-16 KASIM 2001

 
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-09-2006, 11:11   #2
Ağaç Dostu
 
fmt79's Avatar
 
Giriş Tarihi: 17-07-2006
Şehir: Hatay
Mesajlar: 342
Bu çalışmalar interdisiplinerdir (bölümler arası). Mutlaka farklı uzmanlık alanlarından araştırıcılar gerekir. Yosunların üretimi, hasatı ile ilgili kısmı Su ürünleri fakültesi, Tarım bakanlığının su ürünleri ile ilgili araştırma kurumları, enstitüleri, Organik Tarımda kullanımı ve faydaları ile ilgili kısımları Ziraat Fakülteleri ve Tarım bakanlığının ilgili araştırma enstitüleri üstlenmektedir.

fmt79 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-06-2007, 00:31   #3
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
ALGOVITAL Plus® Organik Bitki Gübresi
Denizden Gelen Güç
Canlandırıcı ve uyarıcı bitki güçlendirme etkeni olan AlgoVital Plus® bitkinin besin almasını geliştirerek soğuğa direncini yükseltir ve meyve kalitesini artırır. AlgoVital Plus®, Bakanlıkça tescil edilmiş Organik Gübredir.

AlgoVital Plus®: Deniz yosunu Özütü, bitkinin hastalıklara ve böceklere karşı doğal direncini artırarak bitkinin eksiklik belirtilerini telafi eder. AlgoVital Plus®, vitaminler, amino asitler, alginik asit ve diğer aktif maddeleri içerir. Organik bileşenlerin yanısıra, özellikle bor, iyot, molibden, kobalt, manganez, kükürt, çinko, bakır, demir, selenyum ve krom gibi iz elementler bulunur.

Çekirdekli meyvelerin çiçeklenme dönemi sırasında uygulandığında, AlgoVital Plus® tomurcukları olumlu yönde etkiler ve elmalarda memeli pas hastalığının azaltılmasında etkili olur.

AlgoVital Plus®'ın avantajları:

Filizlenmeyi ve kök oluşumunu artırır
Hastalıklara ve zararlılara karşı doğal direnci güçlendirir
Topraktaki besinler bitki tarafından daha hızlı emilir
Ürünlerde daha yüksek verim elde edilir
Zor koşullara (kuraklık, soğukluk, nem) bitkinin dayanabilmesini sağlar
Dona karşı dayanıklılığı artırır
AlgoVital Plus®'ı özellikle, normal bitki koruma yöntemlerinizle birleşik olarak, fideleri desteklemek ve çiçeklenmeden sonra bitkiyi güçlendirmek için kullanılır. Ayrıca AlgoVital Plus®, ilaçların yapışkanlığını artırdığı gibi pek çok organik insektisit ve fungisitlerle problemsiz olarak karıştırılabilir. Karıştırılarak kullanıldığında zaman tasarrufu sağladığı gibi çok güçlü ilaçların bitkide oluşturabileceği olumsuz etkileri hafifletmeye de yardımcı olur.

Kullanım Şekli:
Kullanmadan evvel iyice çalkalanır.

AlgoVital Plus®, %0,1- 0,5 oranında su ile çözülür.

Yaprak GübresiMeyveler 4-5 litre / ha
Sebze ve patates 4 litre / ha
Üzüm bağları 4 litre / ha
Memeli Pas Hastalığının Azaltılması
Meyveler: Memeli Pas hastalığının kritik döneminde 3-5 litre/ha dozunda 4 uygulama yapılır. (çiçeklenme ile meyveler ceviz büyüklüğüne eriştiği dönem)

Kullanım Tavsiyeleri
Yaprakların çok olması durumunda, AlgoVital Plus® dozu artırılabilir. Uygulamayı düzenli aralıklarla tekrarlayın (yaklaşık 2 haftada bir defa).

AlgoVital Plus® suda çözünür olmasından dolayı direkt olarak su tankına katılabilir. Bilinen püskürtme ve spreyleme metotları ile sorunsuz olarak kullanılabilir.

Bitkinin uygulama yapılan tüm yüzeylerinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

Karışımı kullanmadan önce iyice karıştırın.
http://www.vit-verim.com/tr/biofa_tr.htm

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-06-2007, 16:31   #4
Ağaç Dostu
 
nevsune's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-05-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 4,918
Galeri: 215
Merhaba Denizakvaryumu

Bu sözünü ettiğiniz organik bitki gübresinin sitesine baktım, Ankara'da bölge müdürlüğü yok. Ben de günlerdir balkonda yetiştirmeye çalıştığım sebzelerim için, organik gübreleri araştırıyorum. Koçtaş, Beğendik, Praktiker vs. Ulus tarım ilaçları satan yerlere baktım, oralarda bitki besini adı altında satılan gübreler var. Şu anda praktikerden aldığım Helin sıvı bitki besini kullanıyorum ama onun da üzerinde organik olduğuna dair bir yazı bulamadım.Siz bu ürünü kullanıyor musunuz ya da Ankara'da nerede satıldığı hakkında bilginiz var mı?

nevsune Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-08-2007, 16:35   #5
Ağaç Dostu
 
COYOTE's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-01-2007
Şehir: Giresun
Mesajlar: 1,515
Galeri: 1
Merhaba
Ben de bugün alginafol /özel gübreler katkılı sıvı deniz yosunu diye birşey aldım. Hiç kullanan var mı acaba?

COYOTE Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-08-2007, 21:08   #6
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi nevsune Mesajı Göster
Merhaba Denizakvaryumu

Bu sözünü ettiğiniz organik bitki gübresinin sitesine baktım, Ankara'da bölge müdürlüğü yok. Ben de günlerdir balkonda yetiştirmeye çalıştığım sebzelerim için, organik gübreleri araştırıyorum. Koçtaş, Beğendik, Praktiker vs. Ulus tarım ilaçları satan yerlere baktım, oralarda bitki besini adı altında satılan gübreler var. Şu anda praktikerden aldığım Helin sıvı bitki besini kullanıyorum ama onun da üzerinde organik olduğuna dair bir yazı bulamadım.Siz bu ürünü kullanıyor musunuz ya da Ankara'da nerede satıldığı hakkında bilginiz var mı?
Koçtaş da satılan-- sebze coşturanın ---içinde yosun extratı var

denizakvaryumu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-08-2007, 00:40   #7
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,732
Galeri: 99
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi COYOTE Mesajı Göster
... katkılı sıvı deniz yosunu diye birşey aldım. Hiç kullanan var mı acaba?
Güvenle kullanabilirsiniz.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-08-2007, 08:46   #8
Ağaç Dostu
 
COYOTE's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-01-2007
Şehir: Giresun
Mesajlar: 1,515
Galeri: 1
Teşekkür ederim Mine Hanım, pepino ve avokado için almış ama tam emin olamamıştım.

COYOTE Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-11-2007, 09:27   #9
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 30-09-2007
Şehir: Niğde
Mesajlar: 7
Merhabalar...

Sayenizde deniz yosunlarının bitkiler açısından ne denli önemli olduğunu kavramış bulunmaktayım... Bu konuda birşey merak ediyorum.. Yosunların önemi tamami ile denizde (tuzlu su diyelim) uzun yıllar kalmasından mı geliyor? Yoksa tatlı sularda oluşan yosunları da benzer çalışmalarda kullanmamız mümkün mü?

Ben Adana'lıyım ve Adana'da çok büyük sulama kanalları bulunur. Her birinin genişliği yaklaşık 20metre ve 2 metreye yakın dolulukta akar bu kanallar. Tüm yaz boyunca sulamada kullanılır. Son bahar ve kışa girerken ise bu kanalalrın suyu DSİ tarafından kesilir.. Bu durumda kanal içerisinde (kanallar betonarme olmasına rağmen) aşırı bir şekilde yosun oluşumu söz konusu olmakta.. Bu yosunları toprağı nemli tutmakta, airlayering uygulamalarında veya bahsedilen diğer uygulamalarda kullanmamız mümkün olurmu? Eğer mümkün olursa ilk fırsatta köklendirme çalışmalarımda denemeyi düşünüyor yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

herkul beğendi.
ykmzz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-11-2007, 00:42   #10
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 18-09-2007
Şehir: Manavgat
Mesajlar: 46
Deniz bitkilerinden gübre üretilebilir mi?

Merhaba arkadaşlar,
bulunduğum ilçede her yıl tonlarca ölü deniz bitkisi (sanırım alg) kıyıya vuruyor. Burası turizm bölgesi olduğundan her hafta bu yığınlar traktörlerle toplanıp boş bir arsaya bırakılıyor. Bu bitki atıklarından gübre veya kompost üretmek mümkün müdür?

sokak lambası Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-11-2007, 19:49   #11
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 18-09-2007
Şehir: Manavgat
Mesajlar: 46
Peki deniz bitkilerini gübre haline nasıl getirebiliriz?

muminbaykal beğendi.
sokak lambası Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-03-2008, 07:41   #12
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,732
Galeri: 99
Deniz bitkilerini doğrudan gübre haline getiremezsiniz. Burada bahsedilen deniz yosunları soğuk ve nispeten tatlı okyanus suyunda yetişmekte olan makro algler.

Yani tuz çok önemli. Okyanustaki yosun ormanlarından hasat edilen yosunlar çok bol su ile yıkanmakta, sonra kurutulup asitle muamele edilerek sodyum veya potasyum alginatlara elde edilmekte.

İrlandalı çiftçiler ise eski çağlarda okyanustan topladıkları yosunları çok bol suyla yıkayıp parçalayıp temizledikten sonra tarlalarına karıştırmaktalarmış, bizim yeşil gübreleme gibi. Kompostlaştırılması da söz konusu olabilir belki.

Bu yosunların bizim denizlerimizde doğal olarak yetişmemekte olduğunu öğrendik.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-04-2008, 21:23   #13
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 17-02-2008
Şehir: GAZİANTEP
Mesajlar: 202
Deniz yosunlarını kökten mi, yoksa yapraktanmı vermek gerekir? ayrıca limoni selvilerdede

kullanılabilinirmi?

kızılhisar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-04-2008, 21:40   #14
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,732
Galeri: 99
Hem topraktan hem yapraktan verebilirsiniz, Lİmon servide de topraktan vererek kullanabilirsiniz.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-04-2008, 13:31   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 17-02-2008
Şehir: GAZİANTEP
Mesajlar: 202
Teşekkür ederim. Mine hn.

kızılhisar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-04-2008, 16:59   #16
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 03-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 65
kırmızı deniz yosunundan şeker ve diş kalıbı yapıldığını duymuştum. aslında araştırınca her şeyin faydası olduğunu öğreniyoruz.

deniz-kızı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-05-2008, 04:15   #17
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 18-05-2008
Şehir: New York
Mesajlar: 32
Burada sea magic diye satiliyor. Arka bahcede golet gibi bir sey var, yosunla kapli, onlari toplayip arada compost pile ima ekliyorum. Japon supermarketinden aldigim yenilebilir deniz yosunum var, paket cok buyuk bir kismini ogutup, su ile karistirip dogal gubre olarak sebze bitkilerime verecegim. Bir baska formda sormustum, sea magic in daha konstrante oldugunu soylediler. http://www.burpee.com/product/garden...h+activator.do

YorkerJenny Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-01-2010, 10:46   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 26-10-2009
Şehir: Bandırma
Mesajlar: 934
Yosun gübresi nedir.?

Arkadaşlar bu yaz bir zirai ilaç satıcısından sıvı gübre istedim.(Bu konuda bilgim olmadığı için seçimi kendisine bıraktım.). Bana kuzey denizlerindeki yosunlardan yapılmış yaklaşık yarım Kg lık bir sıvı gübre verdi, ve 1 Kg suya 2 gr koymamı söyledi. Bahçemdeki sebzelere bir iki kere kullandım fakat gözle görülür bir gelişme görmedim. Püskürtücüyle yapraklarına uyguladım. Acaba ben mi bir yerde yanlış yaptım, veya bu gübre sanıldığı kadar verimli değilmi.? Bu konuda bilgisi olan arkadaşların bilgilerini bizlerle paylaşmalarını rica ediyorum. Selamlarımla....

amatör hobici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-01-2010, 11:08   #19
Moderatör
 
Güler's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 27,712
Galeri: 103
Yosun Gübresini ben de İzmir Eğitim Toplantısında sayın Mine Hanım'dan duymuştum. Ben bu gübreyi çim alanda daha çim tohumunu ekmeden öce toprakta kullanacağım. Sıvı gübreyi belirtilen oranda sulandırarak motorlu pompa ile toprağa vereceğim daha sonra da tohumu ekeceğim.

Siz bir bilene soralımda Mine Hanım'a danışın isterseniz.

Güler Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-01-2010, 11:54   #20
Ağaç Dostu
 
idris şenol's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-05-2009
Şehir: EDİRNE
Mesajlar: 1,572
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi amatör hobici Mesajı Göster
Arkadaşlar bu yaz bir zirai ilaç satıcısından sıvı gübre istedim.(Bu konuda bilgim olmadığı için seçimi kendisine bıraktım.). Bana kuzey denizlerindeki yosunlardan yapılmış yaklaşık yarım Kg lık bir sıvı gübre verdi, ve 1 Kg suya 2 gr koymamı söyledi. Bahçemdeki sebzelere bir iki kere kullandım fakat gözle görülür bir gelişme görmedim. Püskürtücüyle yapraklarına uyguladım. Acaba ben mi bir yerde yanlış yaptım, veya bu gübre sanıldığı kadar verimli değilmi.? Bu konuda bilgisi olan arkadaşların bilgilerini bizlerle paylaşmalarını rica ediyorum. Selamlarımla....
toprak analizi neticesinde kullanılırsa sonuç alınacağaından eminim
birde güvenilir firmalardan garanti içerikli tescilli ürünler almanızı tavsiye ederim
sanırım toprağnız zayıf içerikli sadece bir yosun gübresi ile çözülmeyecek siz
enisi biran önce toprak analizi yaptırın)

idris şenol Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-01-2010, 18:45   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 26-10-2009
Şehir: Bandırma
Mesajlar: 934
Sn. Mine Pakkaner,
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

amatör hobici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2010, 13:58   #22
Ağaç Dostu
 
Adalet Yağcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 25-06-2008
Şehir: MERSİN
Mesajlar: 11,080
Galeri: 260
Sayın Mine Pakkaner, 5. Uluslararası Mersin Tarım Fuarından ComCat Alga deniz yosunu(sağdaki yeşil kutu) almıştım.
20.gr. lık toz halinde, satıcı bana ağaçlar çiçek açarken sulandırıp vermemi söylemişti, ancak benim ağaçlarım iyice çiçeklenmişler.

Çok kalabalık olduğu için satıcıdan yeterli bilgiyi alamadım, bir şeyler söyledi ama not almaya bile fırsatım olmadı.

Şimdi bu ürünün nasıl kullanılacağı hakkında pek emin değilim, netten araştırdığımda bir sonuca ulaşamadım.

Organik gübre olarak geçen bu ürünü nasıl ve ne zaman kullanabileceğim hakkında beni aydınlatabilir misiniz?
Teşekkürler.

Adalet Yağcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-03-2010, 16:09   #23
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,732
Galeri: 99
Adalet Hanım, yolladığınız fotoğrafta bir web adresi görüyorum, baktım, ürünle ilgili bilgi yok. Buraya mesaj yazıp ürünle ilgili bilgi istemeniz doğru olacak, çünkü hiçbir bilgi yok, üstelik ambalajda bunlar belirtilmek, kullanım şekli ve analiz sonuçları yazılmak zorunda...

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-03-2010, 16:34   #24
Ağaç Dostu
 
Adalet Yağcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 25-06-2008
Şehir: MERSİN
Mesajlar: 11,080
Galeri: 260
Teşekkür ederim Mine hanım, ben de açıklayıcı bir bilgiye ulaşamadım netten.
Bir de mail göndereyim bakalım ne cevap gelecek.
Açık bir bilgiye ulaşabilirsem bu başlıkta paylaşırım.

Adalet Yağcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2010, 16:15   #25
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-11-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 18
Sayın Bay-Bayanlar bir sorum olacaktı
acaba denizdeki yeşil yosunlardan alıp evde güzelce yıkayıp saksılarıma koysam bir yarar veya zarar durumu olabilir mi? ne dersiniz?

canercp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2010, 16:31   #26
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-08-2009
Şehir: İzmir
Mesajlar: 1,299
Galeri: 5
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Mine Pakkaner Mesajı Göster
DENİZ YOSUNLARININ ORGANİK TARIMDA KULLANIM OLANAKLARI

Kezban YAZICI , Lami KAYNAK


GİRİŞ

Deniz yosunları üzerinde araştırmalar ve onların kullanılmaları üzerindeki çalışmalar çok uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Deniz yosunları M.Ö. 2700 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Milattan sonraları da tıbbi ve besin maddesi olarak Çin, Japonya ve Kore’de büyük öneme sahip olmuşlardır. Fakat bilimsel metodlarla değerlendirmeleri son yüzyıllarda olmuştur. Genellikle ada ülkelerinde besin olarak kullanılma olanakları nedeniyle dikkati çekerek zamanımıza kadar artan bir ilgiyle gözlenmiştir. Bu nedenle çok uzun bir tarihsel geçmişleri bulunmaktadır. Deniz yosunlarının bilinen en eski kullanım sahası gübre olup en çok uzak doğuda kullanılmıştır. Avrupa’da 12. yüzyılda Fransa, İrlanda, İngiltere gibi kıyıları geniş ülkelerde bu tip değerlendirme çok olmuştur. Fransa , deniz yosunlarından yararlanmaya genel olarak 17. yy’da başlamıştır. İngiltere de 1720 yılından itibaren yosun toplanmaya başlanmış ve bu yüzyılın sonlarında İskoçya’da yıllık yosun üretiminin 20.000 ton kuru alg ağırlığına eriştiği söylenmektedir. Bu değer de yaklaşık olarak 400.000 ton yaş alg’e eşdeğer kabul edilmektedir (Abetz 1980). Deniz yosunları; Japonya, Çin, Kore, Filipinler ve benzeri yerlerde yiyecek olarak, Avrupa ve Amerika’da endüstrinin bir çok alanında bazı ürünlerin ham maddesi olarak kullanılmıştır. Bu nedenle deniz yosunları her yönleriyle incelemeye ve üzerinde durulmaya değer organizmalar olarak karşımızda durmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz yüzyılda deniz yosunlarından ham madde olarak yararlanma çalışmaları hızlanmış ve bu konuda çok sayıda yeni alg cinslerinden ve türlerinden ürün elde eden endüstriler geliştirilmeye başlanmıştır. Örneğin Danimarka’da agar elde etme denemeleri önem kazanmış ve 1940 yılında “Danimarka agarı” adı altında kırmızı alglerden olan Furcellaria cinsinden bol miktarda ürün elde edilmeye başlanmıştır (Blunden 1992). Deniz kıyısı uzun ve deniz yosunu bol olan Norveç, İrlanda, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde mevcut algleri değerlendirmek için yukarıdaki çalışmaların dışında diğer yararlanma yollarıda aranmış ve gübre olarak fakir toprakların değerlendirilmesinde kullanılmalarına yönelinmiştir. Dolayısı ile gübre sanayi gelişmeye başlamıştır. Deniz yosunlarının tek hücreli, hareket edenleri olduğu gibi, Antarktiklerde yaşayan metrelerce uzunluğunda ve ağırlıkları 100 kg’ı bulan türleri de vardır.

Dünyada ticari olarak büyük ölçüde kullanılan yosun kaynakları genellikle 4 ayrı yosun türünü veya bu türlerden bazılarının karışımını ya da isimleri tam olarak belirlenmemiş türleri kapsamaktadır (Güner ve Aysel 1996);


1. Rhodophyta (Kırmızı Algler)
2. Phaeophyta (Kahverengi Algler)

3. Chlorophyta (Yeşil Agler)

4. Cyanophyta (mavi-yeşil algler)


Besin ve diğer ekonomik değerleri tam olarak saptanmış olan deniz yosunları, yeryüzünün 2/3’ünü kaplayan denizlerdeki dağılımı, suların yapısına ve iklimlere göre büyük değişiklikler göstermektedir. Denizler, genellikle suyun üst sınırından, 1000m derinliğe kadar değişik nitelik ve sayıda deniz yosunu ile örtülüdür (Güner ve Aysel 1996).
Yosun özleri; meyve depo kayıplarının azaltılması, ürün miktarının, topraktan inorganik besin maddelerinin alınımının, tohum çimlenmesinin ve stres koşullarına direncin arttırılması gibi alanlarda özellikle gelişmiş ülkelerde organik tarımda daha fazla değerlendirilmektedir (Blunden 1991).

DÜNYA TARIMINDA DENİZ YOSUNLARININ KULLANIM OLANAKLARI

Deniz Yosunlarının Kullanım Şekli ve Tarımdaki Etkileri

Günümüzde deniz yosunları birçok ülkede; gerek sıvı ekstrakt gerekse direk olarak toprağa karıştırılmak suretiyle kullanılmaktadırlar. Toprağa direk olarak karıştırıldıklarında; toprak yapısının düzeltilerek, toprak verimliliğinin uzun süre korunması amaçlanmaktadır. Deniz yosunlarının çok eski zamanlardan beri topraktan, gübre olarak kullanıldığı biliniyorsa da sadece 40-50 yıldan beri deniz yosun ekstraktlarının (yosun özü) yapraklardan püskürtme yolu ile uygulanmasının da verim ve ürün kalitesini arttırdığı anlaşılmıştır.

Fransa sahillerinde "maerly" olarak bilinen bazı kırmızı yosunlar, %80 kalsiyum karbonat içerdiği için asitli topraklarda ve turbalarda toprak pH'sını düzenlemek için kireç yerine kullanılmaktadır (Şimşek 1995).
Abetz ( 1980), Deniz yosunu ekstraktının yaprak ve toprağa uygulanabileceğini, ancak topraktan yapılan uygulamalarda daha fazla deniz yosun ekstraktı kullanılması gerektiğini bildirmiştir. Fransa, İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın kıyı bölgelerinde deniz yosunları taze veya işlenmiş besin olarak hayvan besiciliğinde kullanılmaktadır (Verkleij 1992).

Genellikle kahverengi alglerin sıvı extraktları tarımda ve bahçe bitkilerinde kullanılmak için pazarlanmaktadır. Bu extraktların çoğu Ascophyllum nodosum adlı yosundan (örneğin “Maxicrop” İngiltere’de imal edilmektedir) hazırlanmaktadır.


Yine Fransa'da “SM3” olarak adlandırılan extraktın yapımında, Fucus serratus ve Laminaria türlerinden yararlanılmaktadır. Bugün pazarlanmakta olan “Kelpak 66” Güney Afrikada, Ecklonia maxima türünden hazırlanmaktadır.
Yine “Algifert” Norveç'li bir şirket tarafından; “Seagro” adıyla yeni Zellanda’da; “Seasol” adıyla Avustralya’da imal edilmektedirler.

Bu ürünler, hem kuru hem de ıslak deniz yosununun sıcak su extraktlarından hazırlanmaktadırlar. Bazen de ekstraksiyona hidrolizi kolaylaştırmak için sodyum karbonat eklenmektedir (Blunden ve ark. 1992).
Okyanuslar ve denizler; vitamin, mineral ve iz elementlerin zengin kaynağıdırlar, deniz yosunları da tıpki bir sünger gibi bu elementleri yüksek konsantrasyonlarda absorbe etme yeteneğindedirler. Bu nedenle deniz yosunları eskiden beri diğer alanlarda olduğu gibi tarımda da çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur (Dring 1986).

Deniz yosunları:

- Kuvvetli kök gelişmesini sağlayarak, bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi ve su almalarını
- Bitkilerde klorofil oluşumunu hızlandırarak yeşil aksamın artmasını, dolayısıyla daha fazla karbonhidrat, protein vb. maddelerin sentezlenmesini

- Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olmalarını

- Bitkilerin don, kuraklık, yetersiz güneş, aşırı su, aşırı sıcak ve aşırı soğuk gibi çevresel streslere dayanımını sağlarlar.
- Bitkilerin makro ve mikro besin kaynağıdırlar.
Toprakta bitki tarafından alınamayan özellikle mikro elementleri şelat formuna sokarak bitkinin en yüksek oranda almasını sağlar ve bunları bitkide dengeli hale getirirler.

- Meyve ağaçlarında yan dallanmayı ve meyve tutumunu arttırırlar. Ayrıca çiçek ve meyve dökümünü azaltırlar. Bitkilerde %30’a kadar verim artışı sağlarlar

- Ürünlerin depolamaya dayanıklılığını arttırırlar.
- Virüslerin çoğalmasını frenler, nematodların zararını azaltırlar.

- Tarım ilaçlarının etkilerini %25 arttırırlar.

- Makro ve mikro besin elementlerinin topraktan dengeli olarak ve uzun süreli alınmasını sağlayarak verimi yükseltirler, kaliteyi düzeltirler,
-Pazar ve ihracat değerini arttırırlar (Blunden ve ark 1992).


Deniz yosun ürünleri toprakta uzun müddet kaldıkları zaman doğal şartlarda kolayca parçalanarak bol miktarda azot (N) ve kalsiyum (Ca) ortaya çıkarmaktadırlar.

Ayrıca iz element olan magnezyum (Mg), mangan (Mn), bor (B), demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve kobalt (Co) da ihtiva etmektedirler.


Deniz yosunlarının bütün bu etkileri içerisinde bulunan; makro ve mikro elementler (N, Ca, Mg, Mn, B, B, Fe, Zn, Cu, Co), bitki büyüme düzenleyicileri (Oksinler, Sitokininler, Gibberellinler, Absisik Asit) ve betainler gibi bileşiklerden kaynaklanmaktadır (Hong ve ark. 1995).

Dünya Tarımında Deniz Yosunlarının Kullanım Olanakları

Günümüzde, deniz yosunlarının tarımda ve özellikle biyolojik tarımda verim ve kaliteyi arttırmak, bitki büyümesini düzenlemek, hastalık ve zaralılara karşı dayanıklılığı arttırmak, toprak yapısını iyileştirmek ve hayvan besiciliği amaçlarıyla dünyanın birçok bölgesinde kullanıldıkları bilinmektedir.

Deniz yosun ekstraktları birçok ülkede; örtü altı sebzeciliği, meyve (turunçgil, asma, elma, armut vb.) ve süs bitkileri (orkideler vb.) yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Güner ve Aysel 1996).

Uzun yıllardan beri denizler tarafından doğal olarak kıyıya atılan bazı deniz algleri tarlalarda gübre olarak kullanılagelmiştir. Bu konuda Avrupa ülkeleri genellikle Kahverengi Alg’lerden Fucus, Ascophyllum ve Laminaria cinslerini kullanmışlardır. Amerika’da ise Macrocystis, Nereocystis gibi büyük talluslu Kahverengi algler değerlendirilmiştir (Güner ve Aysel 1996).

Eski yıllarda deniz yosunu gübreleri çok özen isteyen özel kültürler için kullanılmıştır. Örneğin, Fransa’nın Atlantik kıyılarındaki seralarda sebze yetiştiricileri tarafından çileklerin gübrelenmesinde yararlanılmıştır (Whapham ve ark. 1994).
Gübre materyali olarak yalnız kahverengi deniz yosunları değil yeşil ve kırmızı algler de kullanılmaktadır. Brezilya’lı Balıkçılar sahillerde bol olan deniz yosunlarından Hypnea türlerini toplayıp hindistan cevizi ve palmiyelerin kuvvetli kök yapmaları için gübre olarak değerlendirmişlerdir. Yine Brezilya’da Yeşil alglerden Ulva , Enteromorpha da aynı amaçlar için toplanıp değerlendirilmiştir (Güner ve Aysel 1996).

Düzenli bir şekilde deniz yosun ekstraktlarını kullanan çiftçiler; yonca, soya, karnabahar, hıyar, domates, patates ve çilekte yüksek verim ve kalite elde etmişlerdir. Yine turunçgil, elma, şeftali, kiraz, üzüm ve domatesde deniz yosun ekstraktlarının meyve tutumunu arttırdığı bildirilmiştir(Kumbul 2000).


Ascophyllum nodosum extraktının çim alanlarına uygulanması sonucu çimlerde yeşil rengi arttırdığı kaydedilmiştir. Son zamanlardaki birçok çalışma bu etkilerin sayısını arttırmıştır.

Domates bitkilerine Ascophyllum nodosum extraktının kökten ve yapraktan uygulanması sonucu yapraklardaki yeşil rengi farkedilir bir biçimde arttırdığı saptanmıştır.

Yine hıyarlarda deniz yosunu extraktlarının klorofil miktarını arttırdığı bildirilmiştir (Whapham ve ark.1993).
Serada yetiştirilen hıyarlara haftada bir defa deniz yosunu özü verilmesi sonucu kök büyümesinin uyarıldığı, bitkinin toplam kuru ağırlığının %50 oranında arttığı ayrıca, kökler vasıtasıyla daha çok bitki besin elementi alındığı belirlenmiştir.

Benzer şekilde, lahanalarda topraktan veya yapraktan deniz yosunu özü uygulandığında kök ve sürgün büyümesinin arttığı saptanmıştır (Verkleij 1992).


Yine, Ecklonia maxima'dan elde edilen ekstraktın laboratuvar kosullarında yetiştirilen domates bitkilerinde köklenmeyi arttırdığı kaydedilmiştir (Finnie ve Staden 1985).
Şimşek (1995).

Klemantin mandarininde deniz yosunu özü uygulamasının vegetatif gelişmeyi teşvik ettiğini saptamıştır.


Deniz yosunlarının yaprak spreyi şeklindeki uygulamaları portakal, laym, elma, hıyar ve domateste hasat süresince oluşacak bozulmaları önlediği belirtilmiştir (Blunden 1991).


Yine Verkleij (1992), şeftalilerde hasad öncesinde 100-1000 kez seyreltilmiş deniz yosunu özü uygulamasının depo ömrünü uzattığını, muz ve mango meyvelerinin sulandırılmış ticari deniz yosunu solusyonuna batırılmasının da olgunlaşma oranını arttırdığını bildirmiştir.


Ascophyllum nodosum ekstraktı olan Goemar GA 14'ün ıspanak bitkisine sprey şeklinde uygulanması sonucunda; ıspanakta taze ağırlık miktarının arttığı saptanmıştır (Gassan ve ark. 1992).


Buğdayda deniz yosunu extraktlarının gerek yaprak gerekse topraktan uygulanması sonucunda, bitkilerin boyunu ve kuru ağırlığını arttırdığı bulunmuştur.

Normal koşullarda deniz yosunu extraktlarının topraktaki mikroorganizma sayısını da değiştirdiği kaydedilmiştir (Allwright 1992).


Bazı deniz yosun ekstraktları kıraç alanları iyileştirmek amacıyla kısmen Aran Adaları, İrlanda ve İskoçya'da kullanılmaktadır. Yine besin maddelerince fakir alanlar ile kurak alanlarda suyu tutması nedeniyle deniz yosunları oldukça kullanışlı olabilirler. İngiltere’de deniz yosunları gübre ve toprak yapısını iyileştirmek amacıyla oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Güner ve Aysel 1996).


Bir kahverengi alg olan Himanthalia Elongata, Breton çiftçileri tarafından enginar yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Yine kahverengi alg ekstraktları tohumu uzun süre toprağa bağlamak ve topraktaki suyu tutması nedeni ile tohum çimlenmesinde işlenmiş toprağa sprey şeklinde uygulanmaktadır (Alwright 1992).


Marullarda büyüme ve besin maddesi içeriği üzerine sıvı yosun ekstraktı (Kelpak)'nın etkisi incelenmiş ve Kelpak'ın ürün miktarını ve yapraklardaki Ca, K, Mg miktarını arttırdığı kaydedilmiştir (Grouch ve ark. 1990).


Deniz yosunu ekstraktları bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığını da etkilemektedir. Fakat bu konuda yapılmış çok az çalışma vardır.
Deniz yosunu extraktlarının bitki nematodları üzerine olan etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, deniz yosunu extraktının Belonolaimus longicaudatus nematodunun zararını azalttığı kaydedilmiştir (Grouch ve Staden 1993; Whapham ve ark. 1994). Morgan ve Tarjan (1980), bu exrtaktın domates bitkilerine uygulanması sonucunda kök büyümesinin arttığı ve kök ur nematodu (meloidigyne spp.)'nun zararının azalttığını belirtmişlerdir.

Verkleij (1992),
şalgamlara her hafta 120 kez sulandırılmış deniz yosunu ekstraktının püskürtülmesi sonucunda uygulama yapılan bitkilerin toplam yaprak yüzeylerinin %15'inin kontrol bitkilerinin ise %85'inin mildiyöden etkilendiğini bildirmiştir.

Aynı araştırıcı çileklerde yaptığı bir çalışmada Botrytis Cinerea enfeksiyonunun oluşumunu araştırmıştır. Deniz yosunu ekstraktı püskürtülen bitkilerde enfeksiyon oluşum oranının %4.6, kontrol bitkilerinde ise %22.5 olduğunu belirlemiştir.


Ayrıca, elmalarda kırmızı örümceğin ilk generasyonunun deniz yosunu ekstraktı uygulanması ile baskı altına alındığını saptamıştır.


Deniz yosun extraktlarının dünya tarımında kullanımı sonucunda; daha iyi kök gelişmesi sağlamak, çimlenme ile meyve ve sebzelerin depo ömrünü arttırmak, daha koyu renkli, büyük çiçek ve yaprak oluşumunu sağlamak, hastalık ve zararlılar ile don, kuraklık gibi stres koşulları ve olumsuz toprak koşullarına dayanımın arttırılması, topraktaki besin elementlerinin alımının arttırılması, bitkilerin daha uzun süre genç kalmalarını sağlamak gibi bir çok farklı etkileri kaydedilmiştir (Hong ve ark. 1995).


SONUÇ


Dünyada tarım yapılabilecek arazinin sınırına gelinmektedir. Artan nüfusun beslenmesi için daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulunca, birim alandan daha fazla ürün elde etmek zorunda kalınmış ve bunun sonucu olarak; kimyasal girdi kullanımı oldukça artmıştır. Tarım alanlarındaki bu yoğun girdi kullanımı sonucu verim ve üretim artmış, fakat sürdürülebilir toprak verimliliğini ve doğal dengeleri tehlikeye sokmuştur (Tortopoğlu, 2000).

Sentetik kimyasal girdilerin kullanımındaki artış ve çevre kirliliği; doğal dengenin bozulması ve besin zincirleriyle tüm canlılara ulaşan hayati tehlike yaratmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak: Başta gelir düzeyi yüksek ülkelerde olmak üzere birçok ülkede üretici ve tüketiciler örgütlenerek insanlarda toksik etki yapmayan, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle üretilen tarımsal ürünleri tercih etmeye başlamışlardır.


Bu amaçla, insan ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren; kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan; organik ve yeşil gübreleme ile ekim nöbeti uygulamayı, parazit ve predatörler gibi doğal kaynaklardan yararlanmayı tavsiye eden ve üretimde ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim şekli olan organik tarım ortaya konmuştur (Akkaya 1999).
Yukarıda saydığımız yararlı etkilerinden dolayı, dogal bir kaynak olarak deniz yosunlarının da organik tarımda geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Günümüzde, deniz yosunlarının tarımda ve özellikle biyolojik tarımda verim ve kaliteyi arttırmak, bitki büyümesini düzenlemek, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı arttırmak, toprak yapısını iyileştirmek amacıyla ve hayvan besiciliği için dünyanın birçok bölgesinde kullanıldığı bilinmektedir.

Son yıllarda deniz yosun extraktlarının bu büyük avantajları anlasıldığı halde; Çok sayıdaki deniz yosunlarından hangisinin deniz yosunu ekstraktı yapımı için uygun olduğu, extraktların nasıl kullanılacağı, aktif bileşenlerinin ne olduğu ve standardizasyon konularında birçok bilgiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu konudaki yeni çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Kaynak: TÜRKİYE 2. EKOLOJİK TARIM SEMPOZYUMU Bildirileri 14-16 KASIM 2001
Sayın Canercp, Mine hanım' ın deniz yosunu hakkındaki yukarıdaki açıklamalarını okuyunuz lütfen.

kalambaklı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2010, 16:48   #27
Ağaç Dostu
 
Lonicera's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-03-2008
Şehir: İZMİR-ANTALYA
Mesajlar: 3,556
Adalet hanım, aşağıdaki linkte satışı var. Ürün üzerine tıkladığınızda biraz açıklama mevcut. Kullanım dozajı olarak da ayda 1 kere, 1 litre sulama suyuna 2 gr. koyarak uygulanmalıymış.

http://www.udopea.de/product_info.ph...hs--1Ltr-.html

Lonicera Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2010, 18:20   #28
Ağaç Dostu
 
Adalet Yağcı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 25-06-2008
Şehir: MERSİN
Mesajlar: 11,080
Galeri: 260
Sayın Lonicera, teşekkür ederim, benim ürünüm bundan, ama toz halinde.
Verdiğiniz linkteki açıklamaları anlayamadım, İngilizcem olmadığı için.
Bu ürün için de 1 Litreye 2 gr. karıştırılıp kullanılacaksa kolaymış.

Eklenen Resimler
 
pria beğendi.
Adalet Yağcı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2010, 19:22   #29
Ağaç Dostu
 
Lonicera's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-03-2008
Şehir: İZMİR-ANTALYA
Mesajlar: 3,556
Rica ederim Adalet hanım, linkteki ürün sizin elinizdeki ürünle aynı. Yani toz halinde ve kullanımı dozajı bu şekilde.

Aynı ürünü yine Mersin Tarım Fuarına katılan bir başka firma da satıyor. Orada da ürünün Alman menşeli bir firma ( Agraforum) olduğundan bahsetmiş. Ne yazık ki, ürün detayı bu sitede de yok. Diğer firmadan net yanıt alamazsanız buraya da sorabilirsiniz. Kolay gelsin

http://www.organikgrup.com/urunler.html

Lonicera Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-03-2010, 07:44   #30
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-11-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 18
Sayın kalambaklı teşekkürler...
Mine hanımın yazısını okudum.
Acaba aramıza deniz yosunu'nu gübre olarak kullanan var mı?

Ben de biber filizlerimin bazılarında kullanmayı düşünüyorum bu konuda denemeler yapacağım (filizlerden birine kahverengi alg, diğerine yeşil alg vermek gibi)
böylece hangi alg'in daha çok verimli olduğunu ölçebilmiş olacağım...

canercp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 14:10.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020