agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Sert Çekirdekli Meyveler
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni114Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 04-03-2006, 17:48   #1
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-02-2006
Mesajlar: 2
Şeftali

Arkadaşlar meraklı olanlar için Şeftali yeiştiriciliği hakkında bilgi ekliyorum umarım yararlı olur.

2.1. İklim İstekleri
Şeftali değişik iklim şartlarına uyabilen bir meyve türüdür. Ekvatorun kuzey ve güneyinde 25-45 enlem dereceleri arasında yetiştirilebilmektedir. Normal yetişebilmesi için en uygun rakım 500-600 m. arasıdır. Sıcak iklimlerde 1500 m.’ye kadar yetiştiği görülebilir. Ülkemizde; sıcak iklim Akdeniz Bölgesi, ılıman iklim Marmara Bölgesi ve soğuk iklim olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetişebilmektedir. Ülkemizde çok geniş bir ekolojide yetiştirilmektedir.
Şeftali yetiştiriciliğini sınırlayan çeşitli iklimsel faktörler mevcut bulunmaktadır. Bunların başında düşük kış sıcaklıkları, çeşitlerin kış soğuklama ihtiyaçları, ilkbahar geç donları ve düşük yaz sıcaklıkları gelmektedir.

2.1.1. Düşük Kış Sıcaklıkları: Kış sıcaklığının –18 ve –20 °C ye düştüğü zamanlarda gözler ve yıllık sürgünler donar. Sıcaklık –25 °C ye düştüğünde ise ağaçlar tamamen donabilir. Bununla birlikte, oluşabilecek düşük sıcaklığın süresi donun olduğu dönemlerdeki ağacın fizyolojik durumu, havadaki nem miktarı gibi faktörlerde ağacın dondan etkilenmesinde önemli rol oynar. Redhaven çeşidi dona en fazla dayanıklı olup, bunu J.H.Hale ve dixired çeşitleri izlemektedir.

2.1.2. Kış Soğuklama İhtiyaçları: Şeftalinin değişik çeşitler bazında 250 ile 1250 saat arasında kış soğuklama ihtiyaçları vardır. Ağaçlar kış soğuklama ihtiyaçlarını tamamlayamadıkları zaman, çiçekler ve çiçek tomurcuklarını silkerler. Çiçeklenme gecikir ve düzensizleşir.

2.1.3. İlkbahar Geç Donları: Şeftali, erken uyanan ve vejetasyonu erken başlayan bir bitkidir. Çiçekler açıldıktan sonra oluşabilecek bir don olayı, çiçekleri ve çiçek gözlerini dondururlar. Çiçek tomurcukları açılmadan önce –5 ve –6 °C de zarar gördükleri halde, açılma sonrasında –3 °C de donmaktadırlar. Küçük meyvelerde bu durumdan zarar görürler.

2.1.4. Düşük Yaz Sıcaklığı: Yaz sıcaklığının düşük olması, meyve eti rengi başta olmak üzere diğer meyve kalite unsurlarını olumsuz yönde etkiler, meyve olumu gecikir. Türkiye’de şeftali yetiştiriciliğinde yaz sıcaklığı yönüyle problem yoktur.

2.2. Toprak İstekleri
Şeftalinin toprak isteği üzerinde bulunduğu anaca göre değişiklik arzeder. Yetiştiriciliğe en uygun topraklar; süzek, killi, kumlu, çakıllı, milli, derin ve çabuk ısınan alüviyal topraklardır. Toprak PH derecesi 6-7 olmalıdır. Yeterli gübreleme ve sulama yapıldığında kumlu topraklarda da yetiştirilebilir. Toprak tabakası derinliği 1 m. den fazla olan topraklar en uygun yetiştiricilik ortamıdır.
Killi, ağır, soğuk ve taban suyu yüksek olan topraklarda sürgünler pişkinleşemez. Böyle durumlarda zamklanma meydana gelir.

3. ŞEFTALİ ANAÇLARI
3.1. Tohum Anaçları:
Tohumdan elde edilen anaçlardır.
3.1.1. Şeftali Çöğürü: Genellikle küçük çekirdekli yabani formlar mütecanis çöğür vermektedir. Alüvyonlu, süzek, sıcak topraklarda iyi gelişirler. Ağır ve kireçli topraklara ve nematodlara hassastırlar.

3.1.2. Nemaguard:
Kendine verimli ve nemaguard adı verilen ağaçlardan elde edilmişlerdir. Nematodlara (Melodogyne incognita agrita, M. javanica) dayanıklı, tüm çeşitlerle uyuşması (affinite) iyi, ancak kloroza karşı hassastırlar.

3.1.3. GF 305:
Fransa’da selekte edilmiştir. Kendine verimli olan bu anaç homojen çöğür vermektedir. Bütün şeftali çeşitleri ile affinitesi iyi olup, gelişmesi kuvvetlidir. Yaprak kıvırcıklığına (klok) dayanıklıdır. İyi drene edilmiş orta kuvvetteki topraklarda iyi gelişir, nematodlara mukavim olup, çimlenme oranı % 100 dür.

3.1.4. Şeftali Yozları:
Homojen çöğür vermeleri nedeniyle, Amerika’da; Halford, Rutgers Red Leaf, Lowel ve Elberta kültür çeşitleri anaç üretiminde kullanılmaktadır. Ancak bunlar ağır ve kireçli topraklarda yetişememekte ve nematoda dayanıksız bulunmaktadırlar.

3.1.5. Erik Çöğürü: Ağır, killi, taban suyu yüksek olan soğuk topraklarda kullanılırlar.Ancak, vegetatif faaliyet bunlarda erken sona erdiğinden, erik anaçlarına geç olgunlaşan şeftali çeşitleri aşılanmamalıdır. Erik anaçlarından en önemlileri; St. Julien çöğürleri, St julien Hybrit No 1, Myrobolan ve Damask çöğürleridir.

3.1.6. Badem Çöğürü:
Bu anaç, kireçli ve çakıllı topraklar (PH>7) için uygundur. Şeftali çeşitleri ile affinitesi iyi değildir. Ağaçlar küçük ve verimsiz olup, kısa ömürlü olurlar.

3.1.7. Kayısı Çöğürü: Bu anaç, kurak iklim bölgelerinde ve kurak toprak şartlarında kullanılır. Kök-ur nematodlarına dayanıklı olup, şeftali çeşitleri ile uyuşumu iyi değildir.

3.2. Klon Anaçları: Şeftali yetiştiriciliğinde; badem x şeftali melezlemesinden elde edilen klon anaçları ile, erik klon anaçları da kullanılmaktadır.

3.2.1. Badem x Şeftali Melezleri
3.2.1.1. GF 677 Klonu: Çok kuvvetli olup, nematoda mukavimdir. % 12- 13 aktif kireç bulunduran topraklarda kullanılabilir. Kuru, kireçli ve bilhassa yamaç araziler için uygundur. Yeşil çelik ve doku kültürü ile üretilirler.
3.2.1.2. Hansen 2168 ve Hansen 536 klonları: Bu anaçlarda Gal nematodlarına dayanıklı olup, Kuzey ve Güney Afrika’da şeftali yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir. Bu melezler daha çok yorgun topraklarda kullanılabilirler. İtalya’dan yayılmış olup, doku kültürü ile çoğaltılırlar.

3.2.2. Erik Klon Anaçları.
3.2.2.1. GF 43:
Kuvvetli büyüyen bu anaç, tüm şeftali çeşitleri ile iyi uyuşan, Avrupa tipi verimli bir eriktir. Organik maddece zengin, kumlu-killi karakterdeki kuvvetli topraklar için uygun olup, yorgun topraklara elverişli değildir. Çelikle ve doku kültürü ile çoğaltılırlar.

3.2.2.2. Damask 1869: İtalya’da şeftali üretiminde kullanılan bir erik klonudur. Kloroz görülen ağır topraklar için uygundur. Üzerine aşılı ağaçların tacında % 20 oranında küçültme yapar, erken ve çokça çiçeklenir. Ancak, çöğür anacına göre meyveler daha küçüktür ve daha kısa ömürlüdür. Nectarinler için uygun olmayıp, çelik ve doku kültürü ile çoğaltılırlar.

3.2.2.3. Saint Julien GF 655-2:
Kloroza meyilli, ağır ve kuru topraklarda iyi sonuç verir. Taşlı topraklar için uygun olmayıp, ağacın tacını % 30 oranında küçültür. Damask 1869 ve çöğürden daha az verimli olup, bol dip sürgünü verir. Üzerine aşılı olan çeşitlerde meyve küçük olur.

Nectarinlerle uyuşumu iyi olup, doku kültürü ile çoğaltılırlar.
Tüm meyvelerde olduğu gibi, şeftalide de kendi tohum anacının üzerine aşılama yapıldığı taktirde; en iyi anaç-kalem uyuşumu, mükemmel ağaç ve meyve gelişimi elde edilebilmekte ve standart özelliklerini gösterme noktasında en iyi sonuç alınabilmektedir. Genel bir kural olarak; zaruret olmadığı müddetçe yetiştiricilikte, o türe ait klon **** çöğür anacı dışında başka bir anaç kullanılmamalıdır

4. ÇOĞALTILMASI
En uygun olarak kullanılan ve yaygın çoğaltma metodu, T durgun göz aşısı ile üretmedir. Yeşil çelik ve odun çeliği ile de üretilebilir ancak ekonomik değildir. Gerekli durumlarda kalem aşıları ve diğer üretim yöntemleri de kullanılabilmektedir.

5. DÖLLENME BİYOLOJİSİ
Şeftali çeşitlerinin hemen hepsi kendine verimlidirler. June Elberta, J.H.Hale, Late Crawfort ve Mikado çeşitleri kendine kısır olup, diğer çeşitlerden herhangibiri ile döllenebilir. Şeftalinin tozlanmasında birinci derecede arılar ve böcekler rol oynar.

6. ŞEFTALİ BAHÇESİNDE UYGULANAN KÜLTÜREL VE TEKNİK İŞLEMLER

6.1. Bahçe tesisi

Şeftali tüm gelişimini kısa sürede tamamlayan ve erken meyveye yatan bir bitkidir. İyi bakıma kolay cevap verir. Toprağının iyi işlenip, hazırlanması gerekir. Şeftali bahçelerinin dikimden önce derin ve yüzeysel sürülerek hazırlanmaları gerekir. Son sürümle beraber dekara 1-2 ton yanmış çiftlik gübresi verilmesi en uygunudur.
Aşı bölgesi, toprak yüzeyinden 5-10 cm. yukarda kalacak şekilde ve durgun dönemde fidan dikimi yapılır. Dikim aralığının belirlenmesinde; iklim, toprağın kuvveti, anaç, çeşidin büyüme gücü gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Kuvvetli toprak ve iyi bakım şartlarında aralık daha geniş tutulur. Genel itibarla dikim aralığı 5x5 m. verilmekte ise de, belirtilen faktörler ışığında bu aralığın belirlenmesi en uygun olanıdır.

Bahçe tesis edilmeden önce; bahçenin hangi amaçla kurulduğu, tesisden beklenilen hedefler çok iyi belirlenmeli, bunun için gerekli teknik ve ekonomik altyapı geniş çapta düşünülerek, sağlam bir zemin hazırlığı yapılmalıdır.

6.2. Budama
Şeftali ağaçları diğer meyve ağaçlarına göre daha fazla budama ister. Bunun nedeni meyvelerin 1 yıllık dallarda teşekkül etmesidir. Her yıl düzenli ürün alınabilmesi için, yeterli miktarda yıllık sürgün olmalıdır. Yetiştiricilik yönünden çok hassas olup, iyi bir budama, gübreleme ve sulama ile uzun ömürlü olabilirler. Tüm meyvelerde olduğu gibi şeftalide de ağaçta uygun bir tacın oluşturulması ve ileriki yıllarda bu şeklin korunması çok önemlidir. Bu nedenle meyve ağaçlarına şekil vermeden önce yetiştirilmek istenen meyve tür ve çeşidinin, bazı fizyolojik özellikleri, yetiştirileceği ekolojik şartlar ve ekonomik kriterler de iyi incelenmelidir.

6.2.1. Şekil Budaması :
Meyve fidanlarına şekil verirken, beslenme fizyolojisi ile buna bağlı olarak tür ve çeşitlerin özel budama istekleri, özel dallanma şekilleri, budamaya karşı dal ve dalcıkların vereceği tepki gibi bilgiler ve çevresel ekolojik şartların iyi bilinmesi gereklidir.
Kurak bölgelerde meyve ağaçlarına, iç kısımlarında nem tutacak yapay bir ortam oluşturmaya ve güneş’in zararlı etkilerinden korumaya uygun (doruk dallı şekil gibi) kapalı şekillerin verilmesi gerekir.Aynı zamanda böyle yerlerde, topraktaki suyun kısa zamanda buharlaşmasını önlemek amacıyla tacın, toprağa yakın yani, gövdelerin bodur olması istenir.
Nemli bölgelerde ise, bu durumun tersi olması amaçlanır.Yani fidanlar iç kısımlarında fazla nem tutmayacak şekilde açık (goble gibi) ve aşırı toprak neminden zararlanmayacak şekilde de yüksek gövdeli olarak şekillendirilmelidir.
Belirtilen bu kriterler gözönüne alınarak; goble,değişik doruk dallı ve palmet taçlandırma şekillerinden en uygun olanı tatbik edilmelidir.

6.2.2. Mahsul Budaması:
Meyveler 1 yaşlı sürgünler üzerinde oluştuğundan, bunlarda uç alma yapılmaz. Ancak sık olup havalanmaya engel teşkil eden ve tacın şeklini bozan dallar dipten çıkarılır. Bu şekilde aynı zamanda bir sonraki senenin meyve gözlerini oluşturacak, yeni sürgünlerin oluşması sağlanır. Bu arada yaşlanmış, kırılmış, sağlıksız dallarda çıkarılır. Temel esas olarak; ağacın vejetasyon gelişmesi ile meyve tutumu dengesi iyi kurulmalı ve korunmalıdır.

6.3. Sulama
Meyvelerin olgunluk tarihinden 3-4 hafta evvel yapılan sulamalar, en güzel sonucu verirler. Meyvelerin büyüklük, lezzet ve renkleri mükemmel olur.
Toprağın işlenen kısmından aşağı doğru 10 cm. lik kısmı kuruduğunda, sulama zamanı gelmiş demektir. Sulamanın bir defada bolca suyla yapılması en uygun sulama şeklidir. Günün sabah ve akşam saatlerinde sulama yapılması, hem ağacın faydalanması ve hem de su ekonomisinin sağlanması yönünden önemlidir.
Ayrıca taban suyu seviyesi kesinlikle yüksek olmamalıdır. Bu derinliğin en az 2 m. veya daha fazla olması istenir.

6.4. Gübreleme
Şeftali ağaçları çabuk gelişen ve çok verimli ağaçlardır. Çabuk gelişme ve yüksek verimde iyi bir beslenmeyi gerektirir. Aksi halde ağaçlarda gelişme yavaşlar ve durur. Bu bahçelerde; çiftlik gübresi ve yeşil gübrelerle birlikte ticari gübrelerde kullanılmalıdır. Gübreleme oranı; ağacın yaşı, verim durumu, topraktaki besin maddeleri miktarı ve ekoloji ile yakından ilgilidir. Bu nedenle yapılacak yaprak ve toprak analizleri doğrultusunda kimyasal gübreleme yapılmalıdır. Bu şekilde en ekonomik ve en uygun gübreleme yapılmış olacaktır.
Gübrelemenin ağaçtaki ve üründeki başarısı, budama ve meyve seyreltmesinin iyi olmasına bağlıdır.

Genel olarak, 2-3 yıldabir dekara 1-2 ton yanmış çiftlik gübresi uygulaması idealdir. Verilemediği zamanlarda da uygun bir yeşil gübre bitkisi ekilerek, toprağa karıştırılabilir.

Azot noksanlığında; yaprak damar ve damar aralarında sararma olmakta, gelişme durmakta ve meyveler küçük kalmaktadır.

Fosfor noksanlığında; tesbiti güç olmakla birlikte, yıllık sürgünlerin dip yapraklarında renk koyulaşmakta ve bronz renk almaktadır.

Potas noksanlığında; yıllık sürgünlerin orta kısımlarındaki yaprakların damarlarında kırışıklıklar meydana gelmektedir. Bu yapraklar yırtılarak, uzun süre dallarda kalırlar

Demir noksanlığında; ilkbaharda yıllık sürgün uçlarındaki yapraklarda sararmalar görülür. Yaprak damarları yeşil renkte olup, kloroz denilen sararmalar oluşur. Bunun için demir içerikli bitki besin maddeleri ile gübrelenmelidir.

6.5. Meyve seyreltme
Şeftali ağaçlarında genellikle meyve tutumu fazladır. Bu meyveler olgunluğa kadar ağaçta kalırsa irileşmez, dal kırılmaları, sürgünlerin yeteri kadar pişkinleşmemesi nedeniyle, kış aylarında don zararı ve gelecek yıl meyve miktarında azalmalar görülür. Meyvelerin gerçek iriliğine ulaşabilmesi, albenisinin artması ve ağaç dengesinin korunabilmesi için meyve seyreltmesi yapılmalıdır. Meyve seyreltmesi iki şekilde yapılabilir.

6.5.1. Kimyasal maddelerle seyreltme :
Üretim alanının çok geniş olduğu ve işgücü giderlerinin yüksek olduğu yer ve zamanlarda meyve seyreltmesi için kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallardan Sevin,DNOC,NAA ve Ethephon en çok uygulananlardır.Bu seyreltme şeklinde seyreltme oranı; uygulama zamanı,püskürtme dozajı,ortam sıcaklığı ve çiçek yoğunluğu gibi faktörlere bağlıdır. Araştırma kuruluşlarında yapılan denemelerde; Selinon Powders, 100 lt suya 60-100 gr dozajında çiçekler % 80-85 açtığında kullanılmıştır. Bu kimyasal çiçeklerin stil tepesini yakmak suretiyle seyreltme yapar. İlaçlamadan sonra yağış ve sıcaklığın düşmesi **** yükselmesi yakıcı etkiyi arttırır.

Yine Gibberallik Asitin 150 ppm lik konsantrasyonlarının bir yıl önceden (Temmuz- Ağustos dönemi) ağaçlara pülverizasyonu ile de seyreltme gerçekleştirilebilmekte ancak bu metodun seyreltme oranı tesbit edilememektedir.

6.5.2. El ile seyreltme :
En sağlıklı ve eskiden beri kullanılan en garantili yoldur. Seyreltme meyve çekirdekleri sertleşmeden çağla döneminde yapılmalıdır. Seyreltme her 15-20 cm de bir meyve ve her meyveye 40-60 yaprak düşecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

6.6. Zirai mücadele
Tüm kültür çeşitlerinde olduğu gibi şeftalide de birçok hastalık ve zararlılar etkili bulunmaktadır. Bunlardan önemli ve yaygın olarak görülenler isimler halinde şu şekilde sıralanabilir.
Önemli Hastalıklar:
a) Monilya (mumya) hastalığı
b) Yaprakdelen (çil)
c) Şeftali küllemesi
d) Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Klok)
e) Bakteriyel kanser ve zamklanma.

Önemli Zararlılar:
a)Fidan dip kurtları
b)Şeftali filiz güvesi
c)Şeftali virgül kabuklu biti
d)Doğu meyve güvesi
e)Kök-ur nematotları
f)Yaprak bitleri
g)Şeftali gövde kanlı biti

Hastalık ve zararlılarla ilgili ayrıntılı ve daha geniş açıklamalı bilgilerin, mahalli tarım teşkilatları ve bu konuda görevli yetkili elemanlardan öğrenilmesi ve uygulamanın bu çerçevede gerçekleştirilmesi en uygun mücadele yöntemini oluşturacaktır.

KAYNAKLAR
ANONİM,1993. Türkiye Tarımının Dünya Tarımı İçindeki Yeri,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,APK Kurulu Başkanlığı,ANKARA.
ANONİM,1998.Türkiye İstatistik Yıllığı (1997),T.C.Başbakanlık DİE Yayını,ANKARA.
DEVECİ,L.,1967.Şeftali Ziraatı,Türkiye Ziraatçılar Cemiyeti Yayınları No.7,İSTANBUL.
HACIÖMEROĞLU,İ.,1994. Meyvecilik 1-2, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TEDGEM Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi Yayınları, ANKARA
ÖZBEK,S.,1988.Genel Meyvecilik, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 31, ADANA
YAPICI,M.,1992. Meyve Fidanı Üretim Tekniği, (Kışın Yaprağını Döken Türler), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM Yayın Dairesi Başkanlığı, ANKARA
YILMAZ,M.,1990. Meyve Ağaçlarında Budama, Çukurova Üniversitesi Basımevi, ADANA

 
hyoruk84 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-02-2007, 16:48   #2
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 05-02-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 62
Şeftali çeşitleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Ağaç başına verim ortalama ne kadar olmakta ve ticari amaçla düşünüldüğünden hangi çeşidi tercih etmeliyim. Fidanların dikileceği yer Çatalca/İstanbul. Şimdiden teşekkür ederim

Gelibolu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-03-2007, 00:48   #3
Ağaçsever
 
cupressus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-01-2007
Şehir: BALIKESİR
Mesajlar: 69
http://www.tarim.gov.tr/arayuz/10/ic...fl=seftali.htm

http://www.ebkae.gov.tr

Bu linklerde şeftali çeşitleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Şeftali yetiştiriciliği için iklim bakımından uygun bir yerdesiniz. Çeşit tercihi ile ilgili tavsiyede bulunamayacağım. Kolay gelsin.


Düzenleyen cupressus : 12-03-2007 saat 22:22
cupressus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2007, 00:38   #4
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Zehra Hanım, şeftali yetiştiriciliğinde erken ve geç donlar çok önemlidir.

20 da alanda ticari yetiştiricilik önemli bir konu, acilen tarım il müdürlüğü ile görüşüp görüş alın. J.H.hale çeşidinin soğuklama isteği 900 saattir. Bölgenizde bu ihtiyaç karşılanıyor mu buradan öğrenin. Komşularınızın yetiştirdiği çeşitleri de sorun.

J.H.hale çeşidi kısır bir çeşittir, ama bütün çeşitller tarafından döllenir, bölgenize uygun herhangi bir başka çeşitle beraber dikebilirsiniz.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2007, 20:00   #5
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-03-2007
Şehir: aksaray
Mesajlar: 17
Şeftali ağacı

Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Ama Tozlanma zamanı olarak en yakın çeşit hangisidir ve ekonomik ömrü ne kadardır? Şimdiden teşekkürler. Tozlayıcı çeşitte verimli olsun ayrıca tozlanma zamanları ve ekonomik ömürleri yakın olsun. Teşekkürler.

zehra- Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-12-2007, 16:44   #6
-
 
Giriş Tarihi: 19-11-2007
Şehir: izmir
Mesajlar: 10
nektarin başlı başına bir meyvemidir yoksa şeftali çeşidimidir. Birde manavlardan alırız ama adını bilmem kayısı büyüklüğünde, sarı, tüysüz nektarine benzeyen meyvenin adı nedir, fidanını nereden bulabilirim. teşekkürler.

feyzi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-12-2007, 19:03   #7
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 30-12-2007
Şehir: kahramanmaraş
Mesajlar: 1
merhaba ben aranıza yeni katıldım. Ziraat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Tez konum GF677'nin doku kültürüyle çoğaltılması, anaç olarak özellikleri. bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz. Şİmdiden teşekkürler.

saniş Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-02-2008, 00:13   #8
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 31-01-2008
Şehir: kocaeli
Mesajlar: 3
çekirdekten şeftali yetiştirmek

yediğim ve tadını çok beğendiğim nektar görünümündeki şeftalinin çekirdeğini saksıya ektim.Geçen yıldan beri yaklaşık bir metre boyu oldu. Kapalı balkonda duruyor. Yapraklarını dökmedi. Bunu ne zaman ve nasıl bir toprağa ekmeliyim.Ne çeşit gübre ve ilave besin vermeliyim.Ne zaman meyva alabilirim.

çingülü Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-02-2008, 14:13   #9
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 14-01-2007
Şehir: izmir-selçuk
Mesajlar: 15
her şeyden önce üzücü olarak söyleyebilirimki diktiğin ve yetişmekte olan şeftali deli=yabani olacaktır bunun üzerine aşı yapılması gerekiyor

drfatih35 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-02-2008, 20:19   #10
Ağaç Dostu
 
Filiz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2007
Şehir: burdur
Mesajlar: 1,218
Galeri: 1
drfatih35'in dediği gibi aşı yapılması gerekli. Şeftali ağacınızın verimi düşük ve yediğiniz aynı tatta olmayacaktır. Çekirdekler döllenirken anne ve baba bireyin özelliklerini alır ve bu çekirdekten çıkaracağınız meyve büyük ihtimalle daha düşük kalitede olacaktır. Size tavsiyem yediğiniz ve tadını beğendiğiniz bir şeftalinin dalından çelik alıp boyu bir metre kadar olan şeftali çöğürünüze aşılamanız aşı için en uygun zaman ağacın kabuk vermeye başladığı bahar başlangıcıdır.

Filiz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-02-2008, 21:58   #11
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: gümülcine
Mesajlar: 19
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi çingülü Mesajı Göster
yediğim ve tadını çok beğendiğim nektar görünümündeki şeftalinin çekirdeğini saksıya ektim.Geçen yıldan beri yaklaşık bir metre boyu oldu. Kapalı balkonda duruyor. Yapraklarını dökmedi. Bunu ne zaman ve nasıl bir toprağa ekmeliyim.Ne çeşit gübre ve ilave besin vermeliyim.Ne zaman meyva alabilirim.
Değerli arkadaşım siz onu saksıdan çıkarıp güneş gören bir yere saksıdaki toprağını dağıtmadan dikiniz. Eğer saksıda baktığınız gibi bakarsanız üçüncü yılında meyvesini görürsünüz.Şeftali toprak konusunda seçici değildir. Yemişi farklı olursa aşılama yönüne gidersiniz.

zemlek Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2008, 10:57   #12
Lidya
 
imperfect's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-01-2008
Şehir: hatay
Mesajlar: 60
Ben de balkonumdaki bir saksıya şeftali çekirdeği atmıştım. Ve şimdi 4-5 yapraklı oldu. Ama aşılamam gerektiğini bilmiyordum. Şimdi çok küçük, boyu 2 cm vardır. Ne zaman aşılamam gerekir?

imperfect Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-04-2008, 14:54   #13
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 16-01-2008
Şehir: HATAY
Mesajlar: 43
Sn. imperfect,
Çöğür kurşun kalem kalınlığına geldiğinde göz aşı şeklinde aşılanmalıdır.

nkbalki Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-04-2008, 10:42   #14
Lidya
 
imperfect's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-01-2008
Şehir: hatay
Mesajlar: 60
Sevgili nkbalki verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Umarım ağacım hemen büyür ve ben aşı için uygun bir ağaç bulurum.

imperfect Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-04-2008, 21:16   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-04-2008
Şehir: Antalya
Mesajlar: 395
ne gereği var çekirdekden dikip sonra aşı atmak antalya piyasasında nektarin ve şeftali çeşitleri 3-5 lira çekirdekden dikip besleyip sonra aşı yapması ölüm boşa emek ve zaman

Kemal Kutlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-04-2008, 16:56   #16
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 9
Şeftali ağacımın hastalığı nedir?

Merhaba,
Bahçemdeki şeftali ağacı hastalandı. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi yeni çıkan yaprakların üzerinde hastalıklı kabartılar beliriyor. Kabartılar zamanla kırmızlaşıyor. Ardından yaprak tümüyle buruşarak kuruyor. Geçen yaz sonu da aynı görüntü vardı ancak eve yeni taşındığımızdan üzerinde durmadım. Bu baharda ise aynı hastalığın devam ettiğini gördüm. Yanındaki elma ağacında, hatta güllerde bile aynı belirtiler var. Bu hastalık nedir ve nasıl iyileşir?
Ayrıca bahçedeki diğer bitkiler: biberiye, yer sarmaşıkları, alev çalısı gibi bitkilerim de hastalanır mı?
Böcek korkusu ile ağaçlara ve toprağa ilaçlama yaptım ama etkisini göremedim. Yapraklara spreyle uyguladığım ilaç: Çiem Malathion 20 EC ( böcek ilacı-kırmızı örümcek ilacı)
Toprağa uyguladığım: İmpa Sevin 5 / toz ( İnsektisit toz)
Umarım yanıtınız çabuk gelir. Ağaçlar ölür ya da diğerlerini de hasta eder diye endişeleniyorum.
İlginiz için şimdiden teşekkürler.

Eklenen Resimler
    
udbita ve Bilge Kerem beğendi.
eoztaylan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-04-2008, 20:46   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-04-2008
Şehir: Antalya
Mesajlar: 395
Kırmızı Örümcek **** Harita Böceği

Kemal Kutlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-04-2008, 20:52   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 28-11-2007
Şehir: Balıkesir / Altınoluk
Mesajlar: 212
Bu hastalığın adını bilmiyorum ama tedavisi bordo bulamacı uygulayınız düzeliyor.

Özcan2007 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-04-2008, 21:16   #19
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,279
Galeri: 15
Klok veya kurbağacık.

Bordo bulamacıyla düzelir. Linki takip edin bilgileneceksiniz.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2008, 08:22   #20
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 06-01-2007
Şehir: Çanakkale - Yapıldak Köyü
Mesajlar: 9
selamlar

sevgili dostum,
senin şeftali ağaçlarında oluşan bu hastalığın adı glock'tur. Çözümü bordo bulamacı'ndan öte göztaşı'dır. Bordo bulamacıda yeterli bir çözümdür ama en çok kabul gören göztaşı'dır. Göztaşını da meyve gözleri kabarmaya başladığı vakit atman gerekir. Bu vakitte atki agaçlar uyandığı vakit göztaşının tesiri devam etsin ve yaprak çıkmaya başladığı zaman da glock yapmasın. Göztaşını nasıl hazırlıyacağını ilacı aldığın yerdeki ziraat mühendislerine danışabilirsin. Biraz zahmetlidir ama en iyi çözüm odur. Ama ben fazla uğraşamam ya da bahçem benim ufak gibi bi mazeretin varsa bordo bulamacı nı kullanman daha pratik olur. Bi nevi hazır göztaşıdır. Yardımcı olabildiysem ne mutlu..

mehmetacar17 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2008, 09:15   #21
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 9
Merhabalar,
Cevaplarınız için çok teşekkürler... Çok cahilce bir soru daha sorsam acaba cevap verebilir misiniz? "Meyve gözlerinin kabarması" ne zaman oluyor? Bu ilk çiçeklenme dönemi midir? Ne zamana tekabül eder? Çiçeklenme geçtiğine göre geç mi kaldım?
Çok teşekkürler...

eoztaylan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2008, 09:25   #22
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 9
Tekrar merhaba...
Az önce internette bordo bulamacına baktım da... Yapraklı dönemde yapılmamalıdır diyor. Benim ağaçlar artık yapraklandı. Bu durumda ne yapmalıyım?
Tekrar teşekkürler...

eoztaylan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2008, 09:57   #23
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,279
Galeri: 15
Klok için bordo bulamacı dışında fungusitler vardır mutlaka, ilaç bayinizden ilaç konusunda durumu izah ederek ilaç önerisi isteyebilirsiniz.


Meyve gözlerinin kabarması sonbahardan bahara hatta çiçek açma dönemine kadar cereyan eden bir zamandır. Eğer çiçek açmış veya meyve oluşmuşsa meyvelerin olduğu sürgünü incelerseniz sorunuzu daha iyi cevaplarsınız.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2008, 11:15   #24
Ağaç Dostu
 
seren's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-08-2006
Şehir: antalya
Mesajlar: 315
Galeri: 11
Benim yaptığım bir uygulamadan bahsedeyim...
Yaprakların tamamen ilaçla ıslanması,yıkanması gerekiyor.
Yoksa yaprağın kuru kalan yerinden hastalık devam edip yayılıyor.
Benim ağaç küçüktü ve ben bir kaba koyduğum ilacın içine yaprakları dalından tutup
içine daldırıp 2-3 dk beklettim ve bir hafta arayla tekrarladım.

seren Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2008, 15:30   #25
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 16-01-2008
Şehir: HATAY
Mesajlar: 43
Sn. eoztaylan,
Bu hastalığın adı şeftali yaprak kıvırcıklığı (klok) tur. Bu hastalık bakteriyel bir hastalıktır. Ağaçta ortaya çıktıktan sonra heryıl tekrar ortaya çıkar. Baharın serin ve yağışlı hava şartlarında ortaya çıkar. Hava sıcaklığı 27 derecenin üzerine çıktığında hastalık kendiliğinden durur. Fakat daha önce bulaştığı yapraklar dökülmediğinden hastalık devam ediyormuş gibi görülür. Bu hastalık görülmeden ilaçlama yapmak gerekir. Yapraksız dönemde gözler açılmaya yakın % 1,5-2 lik bordo bulamacı uygulaması yapılmalıdır. Fakat % 2lik bordo bulamacı bazen şeftalide taç yaprağ olmayan veya zayıf taç yapraklı çiçeklenmeye neden olmaktadır. Borda bulamacı uygulaması yapılırken gözlerin iyce ıslanmasına dikkat edilmelidir. Gözler iyce ıslanmassa bu gözlerde hastalık ortaya cıkabilir. yaprak açtıktan sonra ise bakırlı ilaçlarla ilaçlamaya devam edilmelidir. sıcaklıklar 27 derecenin üzerine çıktığında ilaçlama yapmanıza gerek yoktur. Fakat ağaç üzerinde kalan ve enson aşamada kahverengini almış yapraklar temizlenmelidir. diğer meyvelerde zarar yapmaz.

nkbalki Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2008, 19:00   #26
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 9
Şeftali ağacı için bordo bulamacı hangi dönem ve nasıl uygulanabilir?

Merhaba,
Forumda hasta şeftali ağacıma bordo bulamacı yapma tavsiyesi aldım. Ancak ağacım şu anda çiçeklerini döktü, yapraklandı. Bir sitede yapraklanmadan sonra yapılması uygun değildir diyor. Ayrıca hastalıklı bölümler ağaçtan uzaklaştırılmalıdır da diyor.
Bulamacı ne zaman uygulamalıyım? Hastalıklı bölümleri kesince ağaçta zaten yaprak kalmayacak. Dalları kesip şu anda bulamaç yapmam uygun mudur? Bulamaç nasıl ağaca tatbik edilir?
Bilgi verebilirseniz sevinirim.
Teşekkürler.. )

eoztaylan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-04-2008, 09:56   #27
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 16-01-2008
Şehir: HATAY
Mesajlar: 43
Sn. eoztaylan,
önerimizde yapraksız dönem olduğu belirtilmişti şimdi çiçeklenmesonunda herhangi bir bakırlı ilaç atsanız olur. Ayrıca kesme yerine ağaçtaki yaprak miktarı arttıktan sonra dökülmeyen ve kahve rengini almış yaprakların temizlenmesi gerekir.

nkbalki Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-04-2008, 13:58   #28
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 9
Teşekkürler )

eoztaylan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-05-2008, 12:46   #29
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 06-05-2008
Şehir: izmir
Mesajlar: 13
izmirliyim arazimiz bahsettiginiz rakimlardan asgida zannedersem 200-250 ola bilir. Ama deniz gordugu icin ruzgar var o onu telafi eder mi?

serkan2172 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-05-2008, 16:51   #30
Ağaç Dostu
 
ibrahim37's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-07-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 435
Galeri: 797
Arkadaşlar benimde bahçemde iki adet şeftali ağacı var. Yaprakların tamamı yukarıdaki gibi kıvrık. Neredeyse benim bahçeye uyum sağlamadı diyerek kesip başka birşeyler ekmeyi bile düşünüyordum. Ancak bir sene çok güzel meyve verdikleri için bir türlü kıyamadım. Geçen sene ağaçları kurumaktan zor kurtardım. Önce kıvrık yapraklar kuruyor ardından bu kuruyan yaprakları toplamazsam ince dallar kuruyor. Derken bu senede yaprakların tamamı kıvrık. Bu durum azda olsa elma ve erik ağaçlarımdada oluşuyor. Anlaşılan ben en önemli noktayı kaçırıyormuşum. Ben ilaçlamayı hep çiçeklenip yapraklanmalardan sonra yapıyordum. Oysa ilkbahardan önce yapmak gerekiyormuş. Önümüzdeki yıllarda buna mutlaka dikkat edeceğim.
Benim hesas öğrenmek istediğim bu durumun sebebi nedir. Benim bahçe hafif kuzeye açık ve rüzgar alıyor. Bundan olabilirmi?.

ibrahim37 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 10:57.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018