agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Kaktüs ve Sukulentler > Kaktüs
(https)
Beğeni Düzeni267Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 10-08-2006, 18:20   #1
Ağaç Dostu
 
Kagan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-04-2005
Şehir: Erzurum
Mesajlar: 216
Galeri: 54
Kaktüs Hakkında Genel Bilgiler

CACTUS
“Kaktüs”

Botanik Adı: Cactus
Türkçe Adı: Kaktüs
Familyası: Cactaceae
Vatanı: Kaktüslerin anavatanı Amerika kıtası ve yöresindeki adalar olup, en çok kaktüs türüne Meksika’da rastlanmaktadır.
Tanımı: Kaktüs adı Yunanca’da “dikenli bitki” anlamına gelen “kaktos” kelimesinden gelmektedir. Yaprakları hemen hemen kaybolmuş, bunların yerini dikenler almıştır. Gövde genelde dilimli, köşeli, kıvrımlıdır. “Areol” adı verilen kadife tüylü diken dipleri en belirgin özelliğidir. Çiçekleri güneşi yansıtmak için saten gibi parlak, kısa ömürlü, maviden başka her renktir.
Diğer Türleri: Doğada 5.000 türü bulunan Cactaceae familyasını 3 altfamilyaya ayırmak ve bu altfamilyaları oluşturan önemli cinsleri şu şekilde sıralamak olanaklıdır.
1. Altfamilya: Peireskioideae (ince ve uzun, çoğu hala yapraklı kaktüsler): Peireskia.
2. Altfamilya: Opuntioideae (gelişme noktalarından sürgün veren, yassı veya sütunumsu kaktüsler): Opuntia.
3. Altfamilya: Ceroideae (diğer top ve sütun formlu kaktüsler): Aporacactus, Astrophytum, Cephalocereus, Cereus, Chamaecereus, Echinocactus, Echinopsis, Epiphyllum, Ferocactus, Mamillaria, Melocactus, Notocactus, Rebutia, Rhipsalidopsis, Trichocereus, Zygocactus.

YETİŞME İSTEKLERİ
Sıcaklık: Büyüme ve çiçeklenme dönemlerinde sıcağı çok severler. Kışın birçok kaktüs türü 6-10 oC arasında sıcaklığa gereksinim gösterir. Daha ılık iklimlerde yetişen bazı türleri ise sıcaklığı 10-15 oC olan yerlerde bulundurulur. Ancak, kaktüslerin iyi bir şekilde çiçeklenebilmeleri kışın su verilmeden aydınlık ve serin bir yerde tutulmaları ile sağlanır.
Orantılı Nem: Kuru havayı severler. Dolayısıyla % 50-60’lık nem yeterlidir.
Işık: Aydınlık ve güneşli yerleri severler. Eğer iç mekanlarda bulunduruluyorlarsa, güneşe bakan pencere önleri en uygun yerlerdir. Uzun süre yoğun gölge yerlerde bırakılan kaktüslerin yeni çıkan sürgünleri anormal uzamaya başlar ve renkleri açık yeşil, giderek sarıya dönüşür. Bitkiler kışın daha az aydınlık yerlerde tutulabilir. Kışı gölge yerlerde geçiren kaktüsler, İlkbaharda güneşe birdenbire değil, alıştırılarak çıkarılmalıdır.
Saksı Harcı: Kumlu, süzek toprakları severler. Yeterli havalanma ve drenaj sağlayabilmek için karışımların en az 1/6’sı kaba dişli kumdan oluşmalıdır. Genel olarak kaktüs yetiştiriciliğinde kullanılan saksı toprakları hacim olarak 1 kısım tınlı toprak, 1 kısım yaprak çürüntüsü, 1 kısım kaba dişli kum ve 1 kısım odun kömürü, tuğla veya saksı kırığının karışımıyla elde edilmektedir. Ayrıca, hacim olarak eşit miktarlarda tınlı toprak, yaprak çürüntüsü, kaba dişli kum ve yanmış ahır gübresinin karışımından oluşan harç da kullanılmaktadır. Bazı kaktüslerin büyütülmesinde ise 1:1:1 veya 2:1:1 oranlarında perlit, turba ve yaprak çürüntüsünün karışımından yararlanılmaktadır.

ÜRETİM TEKNİĞİ
Kaktüsler hem Generatif (tohum ile), hem de vegetatif (çelik, aşı, ayırma ile) yöntemlerle üretilebilmektedir. Uygulamada vegetatif üretim daha kullanışlıdır. Ancak, fazla miktarda üretim söz konusu olduğunda, tohumla üretim yöntemi yeğlenir.

Tohum ile Üretim: Tohumlar genellikle 1 yıl bekletildikten sonra ekilir. Ancak Epiphyllum (Atlas Çiçeği) ve Zygocactus’un (Yılbaşı Çiçeği) tohumları taze iken ekilmelidir. Çimlenme süresini kısaltmak için, iri ve sert kabuklu tohumlar ekimden önce suda ıslatılır veya mekaniksel yollarla aşındırılır. Ekim İlkbaharda (Mart-Nisan aylarında) yapılır. Tohumların çimlendirilmesinde, hacim olarak eşit miktarlarda orman toprağı, turba ve kumun karışımından oluşan harç kullanılabilir. Bu karışıma bir miktar odun kömürü tozu eklenmesi yararlıdır. Tohumlar, yine hacim olarak eşit miktarlarda yaprak çürüntüsü, dişli dere kumu ve odun kömürü karışımına da ekilebilir-ler. Çimlendirme ortamının yüzeyine 3-4 mm aralıklarla ekilen tohumların üzerleri kendi irilikleri kadar harç tabakası ile örtülür. Çok ince tohumların üzeri örtülmez, düzgün bir tahta parçasıyla hafifçe bastırılır. Ekim işi bittikten sonra tohum yastığı süzgeçli kova ile sulanır ve üzeri camla örtülür. Kaktüslerin çoğu ışıkta çimlendik-lerinden, yastık veya kasalar aydınlık bir yerde bulundurulur. Çimlenme süresince ortam aynı şekilde nemli kalmalı; sıcaklık gündüz 20-30 oC, gece ise 18-20 oC dolayında tutulmalıdır. Kaktüs cinslerine bağlı olarak çimlenme 4 gün ile 1 yıl içerisinde olur. Sözgelişi, Rebutia cinsi kaktüslerde çimlenme 4 gün içerisinde gerçek-leşmektedir. Fideler birbirine değinceye değin tohum yastığında bırakılmalı, daha sonra köklerine zarar verme-meye özen göstererek başka kasalara şaşırtılmalıdır. Genç bitkiler 1 veya 2 yıl sonra küçük saksılara alınırlar.

Çelik ile Üretim: Çelikler olgunlaşmamış sürgünlerden tepe çeliği tarzında ve büyüme dönemi içerisinde (Haziran-Eylül ayları arasında) alınırlar. Kesim işi keskin bir bıçakla kuru ve güneşli bir havada yapılır. Köklerin yanlardaki diken diplerinden çıkmasını önlemek için çeliklerin alt kısımları konik bir şekilde yontulur. Hazırlanan çelikler yara yerinin kuruması için sıcak, gölgeli ve havadar bir yerde 2-3 gün bekletilir. Kesim yeri tümüyle kuruyan çelikler, köklendirilmek üzere bir miktar odun kömürü tozu ile karışık dişli dere kumu veya perlit içerisine dikilirler. Köklendirme ortamı olarak, eşit hacimlerdeki turba (veya yaprak çürüntüsü) ve dişli kumun karışımından oluşan harç da kullanılabilir. Çelikler uzun ise sallanma ve devrilmeyi önlemek için bir çubuk ile desteklenmelidir. Dikilen çeliklere su verilmemeli, sık sık su püskürtülmelidir. Bu koşullarda çelikler 10-15 gün ile 1 yıl içerisinde köklenirler. Kökler 2-3 cm’lik bir uzunluğa erişince, köklenme yastığından alınarak normal kaktüs harcına dikilirler. Bu durumda yine kısıtlı su vermeye devam edilir.

Aşı ile Üretim: Bu üretim yöntemi, köklerinin duyarlılığı nedeniyle nemli toprakta uzun süre kalmaları halinde çürüyebilen; özümleme olayını gerçekleştiren yeşil renkten yoksun oluşları nedeniyle kendi kendilerine yaşaya-mayan; az veya çok yavaş büyüyen kaktüs türlerinde uygulanmaktadır. Aşı ile üretimde anaç olarak kökleri duyarlı olmayan ve hızlı büyüyen Cereus türleri seçilir. En çok yeğlenenler Eriocereus jusbertii, Trichocereus spachianus, Trichocereus pachanoi, Cereus peruvianus ve Myrtillocactus geometrizans’tır.

Aşılamada ilke, anaç ve kalem olarak seçilen iki kaktüsün ana damarlarının bir veya birkaç yerinden birbirleriyle kaynaşmasıdır. Aşılama için en uygun zaman kaktüslerin büyümeye başladıkları dönemdir. Sıcak havalarda yapılan açıların tutma şansı daha yüksektir. Her iki kaktüsün birbiriyle kaynaşması, 2-3 gün ile birkaç hafta arasında değişir. Anaç olarak kullanılacak kaktüsün aşılanacak kısmı en az 3-4 aylık, en çok 2 yıllık olmalıdır.

Anaç kaktüs temiz ve keskin bir bıçak veya jiletle uygun yerinden kesilir. Tepesi düzgün olara kesilen anacın kenarları da, kuruyup büzüldüğü zaman kalem olarak kullanılan kaktüse baskı yapmaması için eğik olarak kesilir. Kesim aleti temizlendikten sonra, aşı kalemi olarak kullanılacak kaktüs de alt kısmından kesilir ve kenarları alınır. Kesilen kısımların kurmaması için hemen kalem kaktüs anacın üzerine oturtulur ve bir iki kez çevrilerek arada kalan hava dışarı çıkartılır. Ana damarların herhangi bir noktadan birbirine değmesi sağlanır. Kaktüslerin damarları kaynaşıncaya değin temas halinde kalmalarını sağlamak için üzerlerine bir ağırlık konabilir. Paket yapmak için kullanılan lâstik bantlar gerilerek de istenen ağırlık sağlanabilir. Aşılama işlemi bittikten sonra bitki sıcak ve gölge bir yere konularak, saksı toprağı nemli tutulur. Bir veya iki hafta kadar sonra bağlantılar çözülebilir. Aşı tutan kaktüs 3-4 hafta sonra belirgin biçimde büyümeye başlar. Büyüme görülmez ise bitki yeniden aşılanabilir.

Ayırma ile Üretim: Bazı kaktüs türleri yavru oluştururlar. Bunlar kolayca koparılabilir, ancak ana bitkiden keskin bir bıçakla ayrılmaları daha uygundur. Yavruların en uygun ayırma zamanı Haziran-Eylül arası ve İlkbahar’dır. Yavru kaktüsler, içerisinde normal kaktüs harcı bulunan küçük saksılara alınırlar.

BAKIM ÖNLEMLERİ
Saksı Değiştirme: Yavaş büyüyen kaktüslerin saksıları 3-4 yılda bir, hızlı büyüyenlerin ise 2-3 yılda bir kez değiştirilir. Çok küçük saksılarda yetiştirilen kaktüslere ise, her yıl saksı değiştirme işlemi uygulanır. Saksı vr toprak değiştirme işlemi genellikle ilkbaharda (Mart-Nisan aylarında) yapılmalıdır. Saksısı değiştirilecek kaktüsler, köklerin zedelenmeden saksı duvarından ayrılmasını kolaylaştırmak için bir iki gün önceden hafifçe sulanırlar. Kılcal kökler hafifçe zedelendiği için, saksı değişiminden sonra bir hafta süreyle kaktüslere su verilmez. Su kaybını azaltmak için bitki gölge bir yerde bulundurulur ve ara sıra üzerine su püskürtülür. Yeni saksı eskisinin büyüklüğünde veya ondan bir boy büyük alınır. Daha büyük saksı kullanıldığı zaman, bitkinin sürgün gelişimi iyi olur, fakat çiçek açmaz. Kaktüsleri küçük seramik saksılara dikmek, onlara güzel bir görünüm kazandırır. Ancak, bu kapların büyük bir bölümünde akıtma deliği bulunmamaktadır. Eğer dip kısımda delik açma olanağı yoksa, birkaç küçük çakılla bir drenaj tabakası oluşturulur ve seramik saksılara ilke olarak daha seyrek su verilir.
Gübreleme: kaktüslere diğer iç mekân bitkilerinde kullanılan (sözgelişi N:P2O5:K2O oranı 6:4:6 olan) gübre karışımları verilirse, gevşek dokulu ve sağlıksız olarak büyürler. Bu nedenle kaktüslerin beslenmesinde kullanılan gübre karışımları daha az N, buna karşılık daha fazla P ve K içermelidir. Kaktüs gübrelerinde en uygun oran 4:7:9 şeklindedir. Kaktüsler gelişme dönemine rastlayan İlkbahardan Sonbahara değin (genellikle Mart-Ağustos ayları arası) haftada veya 15 günde bir kez 1-2 g gübre 1 lt su içerisinde eritilerek verilebilir. Dinlenme dönemlerinde bitkilere gübre verilmemelidir.
Sulama: Kaktüslere su verilmeye dinlenme döneminin bittiği Şubat-Mart aylarında seyrek olarak (yaklaşık 15 günde bir) başlanır. Ancak çiçeklenecek bitkilere tomurcuklar iyice irileşinceye değin su verilmemelidir. Yazın bitkiler 4-5 günde bir bolca sulanarak saksı toprağının suya iyice doyması sağlanmalıdır. Sıcak havalarda üzerlerine su püskürtülmesi yararlı bir önlemdir. Sonbaharda verilen suyu yeniden azaltılmalı, kışın (dinlenme ve tomurcuk oluşumu döneminde) ise özellikle soğuk yerlerde bulundurulan kaktüslere hiç su verilmemelidir. Çünkü, bitkiler bu dönemde su gereksinimlerini, gövdelerinde depoladıkları kendi özsularından karşılarlar. Ancak, Kasım-Şubat ayları arasında sıcaklığın 10 oC’den daha yüksek olduğu yerlerde bulundurulan kaktüslere ayda bir püskürtme ile çok az su verilebilir. En uygun sulama suyu pH derecesi 4,5-6,5 olan yağmur suyudur. Yağmur suyu sağlanamazsa, çeşme veya kuyu suları en az 24 saat dinlendirildikten sonra kullanılabilir.
Havalandırma ve Temizleme: Kaktüslerin bulundurulduğu yerler çok sıcak günlerde sık sık havalandırılmalı-dır. Böylece hastalık ve zararlıların olumsuz etkileri önlenebilir. Öte yandan, bitkilerin kirlenen kısımlarını sıvı sabun damlatılmış su ile temizlemek olanaklıdır.
Budama: budama yapılmaz. Yalnızca kuruyan, çürüyen yaprak ve çiçekler temizlenir.
Hastalıklar ve Zararlılar: kaktüslerin önemli hastalıkları Kök ve Gövde Çürüklüğü (düşük sıcaklık ve aşırı nemden dolayı), Fusarium Solgunluğu, Kurşuni Küf ve Yaş Çürüklük (Botrytis cinerea); zararlıları ise Kırmızı Örümcekler, Yaprak Bitleri, kabuklu ve Unlu Bitler’dir.

Kaynak: Necdet Oral – İç Mekân Süs Bitkileri

Kagan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-11-2006, 20:22   #2
Ağaç Dostu
 
Ateş Öztan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 500
Galeri: 1
Bildiğim kadarıyla kaktüsler kök boğazlarından çürüyor. Onun için gövdenin toprakla temasını kesmek ve hep kuru kalmasını sağlamak için toprak yüzeyinde 1cm'e kadar kumlu bir tabaka yapmakta fayda var.

Ateş Öztan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-11-2006, 21:50   #3
Yeni Üye
 
bulut's Avatar
 
Giriş Tarihi: 20-10-2006
Şehir: selçuk/izmir
Mesajlar: 11
Ben kaktüslere bakımları çok kolay oldugu için ilgi duymuştum.
Bir ara yirmi kadar çeşit yaptım,şimdi beş tane kaldı.
Bir tanesi ondokuz yaşında,saçları beyazlamaya başladı.
Saksıya dikilecekse topraga yarıyarıya mil veya ince kum karıştırılıp
toprak saksılara dikilmeli,pilastik saksılar topragı çok nemli tuttuklarından
çürümeye sebep oluyorlar.Kaktüslerde fazla suyu hiç sevmezler
Toprak kurumaya yüz tutunca sulamakta fayda var.
Sıvı kaktüs gübreleride faydalı olacaktır

bulut Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-06-2007, 12:31   #4
Ağaçsever
 
dulantes's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-07-2006
Şehir: ankara
Mesajlar: 41
Benim de 1 senedir kaktüsüm var.
Ama hiç çiçek açmadı her cinsi açıyor mu acaba?

dulantes Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-06-2007, 13:18   #5
kaktüs
 
ferdi binici's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-08-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 52
Galeri: 14
kaktüs

her kaktus değilde çoğu açar bazıları ie geç açar yani belirli bir olgunluğa ulaşmaları gerekir.tabii açmaları için onlara gerekli şartları oluşturmanız gerekir.öncelikle kışı soğukta ve çok az su **** hiç su kullanmadan geçirmeleri gerekiyor.böylelelikle dinlenme dönemine girecek ve çiçek açmak için gerekli gücü toplayabilecektir.ve tabii güneş bazı türler çiçek açmaları için uzun süre güneş almaları gerekmektedir.bazı türler de ise fazla güneş bitkiyi yakmamıza sebep olur bu yüzden cinslerini iyi bilmek gerekiyor benim 150 kaktüsüm var.7 enedir gerek kitap gerekse internetten araştırma yapmaktayım.eğer fotoğraflarını gönderirseniz bilgi vermeye çalışırım.

ferdi binici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-06-2007, 13:23   #6
Ağaç Dostu
 
selenn's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-04-2007
Şehir: Bursa
Mesajlar: 2,696
Galeri: 12
Sayın ferdi binici,

Yararlandığınız kitaplar konusunda sizden bilgi rica ediyorum. Yerli ya da yabancı olabilir. Kitapçıların bazılarında sukulentler ve kaktüsler hakkında bazı kitaplara rastladım fakat bilgi sahibi birisinden tavsiye ile satın almak daha mantıklı geldi. Şimdiden teşekkürler.

selenn Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-06-2007, 19:43   #7
kaktüs
 
ferdi binici's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-08-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 52
Galeri: 14
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi selenn Mesajı Göster
Sevgili Ferdi,

Yararlandığınız kitaplar konusunda sizden bilgi rica ediyorum. teşekkürler.
merhaba
benim aldığım Türkçe kitaplar fazla bilgi içermiyor.Yabancı kitaplardan ise A pocket guade to cacti and succulents adlı kitap benim çok hoşuma gidiyor.sıcaklık istekleri çiçekleriinin boyutu gibi detaylı bilgiler mevcut.ama tabii her türü kapsamıyor.Kitaplar genellikle bazı türlere çok yer verirken bazılarına ise hiç yer vermiyor.

ferdi binici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-06-2007, 12:14   #8
Ağaçsever
 
bottistar's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-10-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 73
Bildiğim kadarıyla kaktüsün çiçek açmasını bulunduğu ortama alışması, kışın güzel bir soğuk periyod geçirmesi, aldığı güneş, toprak, kaktüs besini, vs.. gibi parametreler etkiliyor. Tecrübelerine dayanarak en çok hangilerine dikkat etmeliyiz bizi aydınlatır mısın?

bottistar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-06-2007, 23:49   #9
kaktüs
 
ferdi binici's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-08-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 52
Galeri: 14
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi fiancee Mesajı Göster
Ferdi Bey,iyi günler dilerim.Benimde bir kaktüsüm var Acaba rebutia mıdır?)
kusura bakmayın yoğunluğumdan ilgilenemedim.fotoğraf net değil ama rebutia olabilir ama mammillaria'**** benziyor.ama ne olursa olsun kaktüsünüz çiçek aça merak etmeyin biraz güneş gören bir yere koyun göreceksiniz açacaktır.

ferdi binici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-07-2007, 21:14   #10
Ağaç Dostu
 
COYOTE's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-01-2007
Şehir: Giresun
Mesajlar: 1,515
Galeri: 1
Ferdi Bey açan kaktüsleri ve sizdeki kaktüslerden bazılarını gördükten sonra ne yapmıyorum da açmıyorlar diye düşündüm. Bir dergide çakıl,cam kırıkları,kömür parçaları toprağın altına dizilir ise çiçek açarlar yazıyordu. Bir bilginiz var mı acaba?

COYOTE Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-07-2007, 23:17   #11
kaktüs
 
ferdi binici's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-08-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 52
Galeri: 14
ben hiç öyle birşey duymadım.Tamam çakıl ve benzeri şeylerin konulması çok yararlı hava almasını sağlıyorlar ama bunun çiçek açmasıyla olan alakasını hiç duymadım.Açıkçası ben gübrede vermiyorum.benim gözlemlediğim kışı kesinlikle soğuk bir yerde geçirmesi gerektiği.benimde kaktüslerim hiç açmıyordu ve kışın balkonda tuttuğumda bir dahaki yaza ****** güneş gören bir yerde bütün hepsi açtı.

ferdi binici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-07-2007, 09:44   #12
Ağaç Dostu
 
COYOTE's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-01-2007
Şehir: Giresun
Mesajlar: 1,515
Galeri: 1
Teşekkürler Ferdi bey. Yalnız kapalı balkonum yok maalesef kışın çok ayaz oluyor buralar denizden gelen rüzgarı da yiyorlar. Sanırım sera gibi bişeyler yapıp balkonda bırakırsam daha iyi olacak.

Kagan bey çiçek bir harika. İnşallah bende görürürüm benimkilerde

COYOTE Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-07-2007, 09:49   #13
kaktüs
 
ferdi binici's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-08-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 52
Galeri: 14
Haydi hayırlası inşaallah devamı gelir.Orada kaktüs bulmakta umarım zorlanmıyorsunuzdur.Bende her sene Tekirdağ Şarköy'e giderim ve orada bir sera var kesin uğrarım.Elinde çok olmasada kaktüs bulunuyor kendi üretiyor.özellikle yaz başlangıcında çeşit çoğalıyor.Birde orada akvaryumcu var oda çok meraklı ondada olabiliyor çoğunu kendi evinde bakıyor.

ferdi binici Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-08-2007, 08:43   #14
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 27-06-2007
Şehir: Balıkesir
Mesajlar: 101
Galeri: 30
Güneş altında kaktüslere su püskürtmesi yaptığımızda kaktüsün üzerinde oluşan damlacıklar büyüteç etkisi yapıp kaktüsün bünyesine zarar getirir mi?

ferahzade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-08-2007, 09:06   #15
Ağaç Dostu
 
COYOTE's Avatar
 
Giriş Tarihi: 11-01-2007
Şehir: Giresun
Mesajlar: 1,515
Galeri: 1
Sanırım getiriyor. Ancak bazı kaktüs türlerinin nemli havayı sevdiğini ve su püskürtülmesi gerektiğini yazıyor bende ki kaktüs kitapları. Ben ara sıra bu işlemi çok sıcak havalarda ve erken saatlerde yaparım daha iyi oluyor. Üstünde çok bariz su noktaları kalırsa kulak çubuğu ile silebilirsiniz. Ayrıca sulama konusunda da öyle 1-2 hafta bir sulayın gibi genelleme yapılamayacağı toprak yapısına,bulunduğu saksının cinsine(galvaniz,plastik,çömlek vs) ve saksı büyüklüğüne göre değiştiğini de yazıyor. En iyisi toprak tamamen kuruyunca sulamak.

COYOTE Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-08-2007, 20:43   #16
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 27-06-2007
Şehir: Balıkesir
Mesajlar: 101
Galeri: 30
Kaktüslerin üstüne ped şişe geçirmek

Kaktüslerin üstüne yaz, kış ped şişe geçirsek sera etkisi yapar mı? Böyle bir yöntem kaktüsler için faydalı olabilir mi?

ferahzade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-08-2007, 22:43   #17
Ağaç Dostu
 
Kagan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-04-2005
Şehir: Erzurum
Mesajlar: 216
Galeri: 54
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi ferahzade Mesajı Göster
Kaktüslerin üstüne yaz, kış ped şişe geçirsek sera etkisi yapar mı? Böyle bir yöntem kaktüsler için faydalı olabilir mi?
Bence sakın denemeyin... Gece-gündüz arasında oluşacak sıcaklık farklarına bağlı olarak pet şişenin içi nem yapacak, sonuçta kaktüsleriniz çürüyecektir. Havasız kalmaları da cabası...

Kışı serin (10 C dolaylarında) ve kuru geçirmelerini sağlayın. Böylece bahar ve yaz aylarında muhteşem çiçeklerini sergileyeceklerdir...

Kagan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-08-2007, 21:38   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 27-06-2007
Şehir: Balıkesir
Mesajlar: 101
Galeri: 30
Kaktüslerin dişisi erkeği var mıdır?

Başka bir forumda araya kaynamasından çekindiğim bir soruyu müstakil konu olarak açtım.

Kaktüslerin dişisi erkeği olur mu? Varsa bunu nasıl ayırdedebiliriz?

Sevgi ve saygılarımla

ferahzade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-08-2007, 14:13   #19
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 14-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 6
Galeri: 2
evet kaktüse su vermede en iyi zaman güneşin olmadığı zaman...gece duş aldırabilirsiniz sanırım en iyisi bu...

ysndk Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-08-2007, 16:06   #20
Ağaçsever
 
pene's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-05-2006
Mesajlar: 47
Galeri: 5
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi ysndk Mesajı Göster
evet kaktüse su vermede en iyi zaman güneşin olmadığı zaman...gece duş aldırabilirsiniz sanırım en iyisi bu...
yıllardır kaktüslerle doludur balkonumuz..
hiç gece sulamadım..
bunu hiç bilmiyordum..
ve sanırım kaktüslerim de bilmiyor

pene Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-08-2007, 16:22   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 27-06-2007
Şehir: Balıkesir
Mesajlar: 101
Galeri: 30
Seyreltilmiş insan idrarı kaktüsleri gübrelemede kullanılabilir mi?

ferahzade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-08-2007, 16:25   #22
Ağaçsever
 
pene's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-05-2006
Mesajlar: 47
Galeri: 5
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Kagan Mesajı Göster
Konuyu aşağıya doğru bir incelerseniz, asıl konunun "sulama" değil de bitkiyi "yıkayarak sulama" ve "su püskürtme" olduğunu göreceksiniz...
açıkçası kitaplarda yazanlara pek fazla aldırmadan bitki yetiştiriyorum ben..
konuyu okudum..
sadece bahsettiğiniz konunun içerisinde güneş ışınlarının etkisiyle kaktüs üzerinde kalan su damlacıklarının zararlı etkisi olabileceğinden bahsetmiyor mu?
ben mi yanlış anladım yoksa??
terimlerle konuşabilecek durumum yok..
zira botanikçi değilim..
ama siz adına ne derseniz benim kaktüsler için böyle bir ayrım olmadığını ifade etmeye çalıştım..
asıl konu <kaktüs> mü yoksa <asıl konunun farkında değil,okumamış bile> şeklindeki hayret verici tavrınız mı..
bilemiyorum..
öğrenmek amacıyla bu forumdayım..
bunu kişiselleştirmek hoş değil..

pene Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-08-2007, 16:32   #23
Ağaç Dostu
 
ephesos's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-02-2007
Şehir: Çaycuma/Zonguldak-Pendik/İstanbul
Mesajlar: 808
Galeri: 11
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi ferahzade Mesajı Göster
Seyreltilmiş insan idrarı kaktüsleri gübrelemede kullanılabilir mi?
kokuya dayanabilirim diyorsan yap ilk defa duydum ama faydasının olacağını sanmıyorum
Kaktüsler için hazır gübrelerden kullanıyorum gayet faydalı; kanımca bu bitkinin ihtiyacı falan yok gübreye bol güneş , uygun karışımda hazırlanmış toprak , kış döneminde dinlendirme ve sabır bu bitkinin tüm ihtiyacı bu bence.

ephesos Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-08-2007, 17:02   #24
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 27-06-2007
Şehir: Balıkesir
Mesajlar: 101
Galeri: 30
Normal idrar değerlerinde olan bir idrarda rahatsızlık verici bir koku yoktur. Bu soruyu sorduktan sonra; internette "Normal idrardaki değerler konusuna" şöyle bir göz attım, ama bir türlü normal değerleri bulamadım.

Bir belgeselde seyretmiştim. Bir bitki vardı biranın içine atılıp bekletilince çimlenmesi mümkün oluyordu. Nedenini çözememişlerdi.

Annem sağdan soldan duyduklarına çok itibar eden bir kişidir. Vakti zamanında bahçemizi ekip biçerken; bamya, fasülye, vs şeylerin altına insan idrarı dökerdi. -Biraz da gizli yapardı, çevrenin tepkisinden olacak - Bir nevi gübre olduğunu söylerdi. Böylece bu bitkiler halk tabiriyle "azıyorlarmış." Gözlemlemedim ama o öyle derdi.

Şu sıra bitkilerle çok haşır neşir olunca su, gübre, toprak derken aklıma geldi. Bir sorayım dedim. Yine de araştırma da fayda olduğunu düşünüyorum. Aramızda doktor bir arkadaş varsa sorumu mümkün olduğu kadar bilimsel cevaplarsa memnum olurum.

ferahzade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-08-2007, 21:56   #25
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 28-08-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1
Kaktüs hakkında yardım lütfen...önemli...

Merhabalar;
Ben bir araştırma yapıyorum.Bir haber yazacağım kaktüs'ün radyasyonu önlediğine dair kanılar var ve ben de bunun doğruluk derecesini merak ediyorum ayrıca benim gözlemlerim de bu kanıyı doğruluyor daha önce hiç büyümeyen kaktüsüm bilgisiyarın yanına gelince 1 ay geçmeden hızlıca büyümeye başladı bunun bir sebebi olmalı kanıtı olmalı diye düşünüyorum..beni bilgilendirir, yardımcı olursanız çok memnun olacağım...sevgiler, saygılar...

asra Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-08-2007, 14:51   #26
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-05-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 240
Galeri: 12
Kaktüs dostlarına,


evde yaptığım bir düzenleme

Eklenen Resimler
 
k.çontay ve FIDAN beğendi.
esen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-09-2007, 22:23   #27
Ağaçsever
 
melnils's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-07-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 82
Merhaba Ferdi Bey
Kaktüslerin çiçek açması için kışın soğukta beklemeleri gerektiğini yazmışsınız. Benim kaktüslerim evin salonunda oldukları için kışın soğuk almıyorlar malesef. Çiçek açma şansları hiç mi yok demek bu?

melnils Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-09-2007, 23:04   #28
Ağaçsever
 
miriel's Avatar
 
Giriş Tarihi: 02-09-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 49
selam herkese benim de 4 tane kaktüsüm var. Bir tanesi gittikçe büyüyor saksısı sanırım küçük geliyor değiştirmeli miyim? Yoksa küçük saksıda çiçek açma olasılıkları daha mı fazladır? Bir de diğer 3'ü hiç büyümüyor. Nedeni ne olabilir cinsleri ile mi alakalıdır? Sanırım çok fazla soru oldu

miriel Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-09-2007, 23:15   #29
Ağaçsever
 
miriel's Avatar
 
Giriş Tarihi: 02-09-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 49
bunlar da kaktüslerimin fotoları pek bir şeye benzemiyorlar henüz ama ilk fotoğraftaki kırmızı çiçek açmıştı aldığım günün ilk haftası tabi Ferdi Bey sizinkilerle boy ölçüşemezler

Eklenen Resimler
    
miriel Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-09-2007, 19:13   #30
Ağaç Dostu
 
GLCN's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 844
Galeri: 15
Saksı harcı nasıl sevgili saydemir yani açıkçası bu sarılar nedir?

GLCN Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 15:46.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024