agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Hangi bitkiler, hangi şehre, hangi koşullara uygun?
(https)
Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 23-11-2007, 12:11   #1
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Bitkilerin Soğuğa Dayanıklılık Haritası üzerine konuşmalar

Türkiye için böyle bir harita bulmaya çalışıyorum.

www.meteor.gov.tr de Zirai Meteoroloji bölümüne baktım. Aşağıdaki bilgilerin çoğu oradan.

Ama konuyu toparlayamadım.


malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-11-2007, 12:13   #2
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-11-2007, 12:52   #3
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Türkiye İklimi

Türkiye ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Yurdumuzun kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Sıradağları, deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller (Şekil 5.14.). Bu yüzden yurdumuzun iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür. Dünya ölçüsünde yapılan iklim tasniflerinde kullanılan ölçütler esas alınarak, ülkemizde şu iklim tipleri ayırt edilebilir (Atalay, İ., 1997).
  1. Karasal İklim (a, b, c, d)
  2. Karadeniz İklimi
  3. Akdeniz İklimi
  4. Marmara (Geçiş) İklimi
1.Karasal İklim

Yaz ile kış arasında sıcaklık farkı fazla, yağışlar genellikle ilkbahar ve kış mevsiminde gerçekleşmekte, yazın kuraklık egemen olmaktadır. Bu iklim; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Trakya'nın iç kısmında hüküm sürmektedir. Yağış ve sıcaklık özelliklerine bağlı olarak karasal iklim dört alt tipe ayrılabilir.
1a. İç Anadolu Karasal İklimi

Yazları biraz sıcak, kışları soğuktur ve soğuğun şiddeti Orta Anadolu’nun doğu kısmına doğru artmaktadır. Doğal bitki örtüsü, yaz kuraklığından dolayı alçak kısımlarda bozkırlardan, yüksek kesimlerde ise kuru ormanlardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı -0.7°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22°C, yıllık ortalama sıcaklık 10.8°C dir. Ortalama yıllık toplam yağış 413.8mm dir ve yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %14.7 dir. Yıllık ortalama nispi nem %63.7 dir.

1b. Doğu Anadolu Karasal İklimi

Kış mevsimi oldukça soğuk ve uzun, yazı serin geçer. Ancak düşük rakımlı sahalarda yazın sıcaklık yüksektir. Soğuk periyot boyunca bu bölge kar altındadır ve don olayı sık görülür. Doğal bitki örtüsü, yüksek rakımlı yerlerde çayırlardan, düşük rakımlı yerlerde ise bozkırlardan ve bunların çevresindeki yüksek kesimlerde kuru ormanlardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı –4.2°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24.2°C, yıllık ortalama sıcaklık 10.2°C dir. Ortalama yıllık toplam yağış 579.4mm dir ve yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %9.5 dir. Yıllık ortalama nispi nem %60.2 dir.

1c. Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi

Yazları çok sıcak, kışları ise nadiren soğuk geçer. Doğal bitki örtüsü, düşük rakımlı düzlüklerde cılız bozkırlar ve kuraklığa dayanıklı çalılardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 3.7°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 29.8°C, yıllık ortalama sıcaklık 16.4°C dır. Ortalama yıllık toplam yağış 565.7mm dır ve yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %2.6 dır. Yıllık ortalama nispi nem %53.6 dır. Bölgede nispi nem oranının düşük olması buharlaşma miktarını artırmakta ve yaz yağışları zaten az olan bölgede, yaz kuraklığı oldukça yoğun ve uzun sürmektedir.

1d. Trakya Karasal İklimi

Yazı sıcak ve kışı nispeten soğuk geçer. Doğal bitki örtüsü kuru ormanlardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.8°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 23.9°C, yıllık ortalama sıcaklık 13.2°C dır. Ortalama yıllık toplam yağış 559.7mm dır ve yağışların çoğu kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimindedir. Bölgede az da olsa yazın da yağış olur. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %17.6 dır. Yıllık ortalama nispi nem %69.6 dır
2. Karadeniz İklimi

Bu iklim tipi Karadeniz Bölgesi'nin kıyı ve dağların kuzeye bakan kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyı kuşağında etkilidir. Yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı fazla değildir. Yazlar nispeten serin, kışlar ise kıyı kesiminde ılık, yüksek kesimlerde karlı ve soğuk geçer. Her mevsimi yağışlı olup su sıkıntısı görülmez. Doğal bitki örtüsünü, kıyı bölümünde geniş yapraklı nemli ormanlar ve yüksek kesimlerde ise soğuk ve nemli şartlarda yetişen iğne yapraklı ormanlar oluşturur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 4.2°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22.1°C, yıllık ortalama sıcaklık 13.0°C dır. Ortalama yıllık toplam yağış 842.6mm dır. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %19.4 dır. Yıllık ortalama nispi nem %71 dır.

3. Akdeniz İklimi:

Bu iklim, Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümü ile İç Anadolu'nun batı kesiminde ve Akdeniz Bölgesi'nde Torosların güneye bakan kesimlerinde etkilidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kıyı kuşağında kar yağışı ve don olayları nadir olarak görülür. Yüksek kesimlerde kışlar karlı ve soğuk geçer. Kıyı kuşağının doğal bitkisini, sıcaklık ve ışık isteği yüksek ve kuraklığa dayanıklı olan kızıl çam ve bunların tahrip edildiği yerlerde her zaman yeşil olan makiler oluşturur. Yüksek yerlerde ise iğne yapraklı karaçam, sedir, ve köknar ormanları hakimdir. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6.4°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26.8°C, yıllık ortalama sıcaklık 16.3°C civarındadır. Ortalama yıllık toplam yağış 725.9mm dir ve yağışların çoğu kış mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %5.7 dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir. Yıllık ortalama nispi nem %63.2 dir.

4. Marmara İklimi:

Marmara Bölgesi'nin kuzey Ege'yi de içine alacak şekilde güney kesiminde görülür. Kışları Akdeniz iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Karasal iklim kadar kışı soğuk, yazı da kurak geçmemektedir. Bu özelliklerden dolayı Marmara iklimi, karasal Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir. Buna bağlı olarak doğal bitki örtüsünü alçak kesimlerde Akdeniz kökenli bitkiler, yüksek kesimlerde kuzeye bakan yamaçlarda Karadeniz bitki topluluğu özelliğindeki nemli ormanlar oluşturmaktadır. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 4.9°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 23.7°C, yıllık ortalama sıcaklık 14.0°C dir. Ortalama yıllık toplam yağış 595.2mm dir ve yağışların çoğu kış mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %11.7 dir. Yıllık ortalama nispi nem %73'tür.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-11-2007, 13:02   #4
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88

Türkiye uzun yıllık sıcaklık dağılımı


Sonbahar Erken ve İlkbahar Geç Ortalama Don Tarihleri Haritaları (Periyod 1978-2000)

1978-2000 dönemine ait Yurdumuzda görülen don olayları ile ilgili verilerin yorumlanması ile hazırlanan don haritaları başlıca ilkbahar geç ve sonbahar erken olarak incelenmektedir. İlkbahar geç ve sonbahar erken donları her istasyon için anılan periyotta en erken ve engeç tarihler olarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu iki tarihin ortalaması alınarak ilkbahar geç ortalama ve sonbahar erken ortalama don tarihleri belirlenmiş ve haritaları çizilmiştir. Bu tarihler her istasyon için %50 ihtimalle don tarihini göstermektedir. Bu tarihlerden önceki dönemde don ihtimali artmakta, sonraki dönemlerde don ihtimali azalmaktadır. Zirai Meteoroloji Şube Müdürlüğünce bu haritalara ilave olarak -4, -2 °C, toprak üstü minimum sıcaklık (buzlanma) 0 °C, günlük ortalama sıcaklık (bitkisel dönem) 5 °C, güvenli ve riskli dönem haritaları hazırlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Sonbahar Erken Ortalama Don Tarihleri Haritası


İlkbahar Geç Ortalama Don Tarihleri Haritası

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-11-2007, 13:08   #5
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88

Aydeniz’e göre Türkiye İklimi (D.M.İ.Klimatoloji Şubesi, 2004)

A.Ü.Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Akgün Aydeniz’in geliştirdiği formülde, yağış, sıcaklık, nispi nem, ve güneşlenme süresi verileri kullanılmaktadırErinç’e göre Türkiye iklimi (D.M.İ.Klimatoloji Şubesi, 2004)

Erinç iklim sınıflandırmasında yağış miktarlarının doğrudan ortalama sıcaklıklara oranlanması ile elde edilen indis, karasal bölgelerde gerçekte olduğundan daha nemli bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle Erinç, indisin hesaplanmasında ortalama sıcaklık yerine ortalama maksimum sıcaklığı almıştır. Ancak bu değerlendirmede ortalama maksimum sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü aylar, evapotranspirasyonun olmadığı varsayılarak dikkate alınmaz.De Martonne’a göre Türkiye iklimi (D.M.İ.Klimatoloji Şubesi, 2006)

De Martonne’un İklim Sınıflandırmasında diğer parametrelerin yanında sıcaklık ve yağış da dikkate alınmıştır. Yıllık ortalama yağış ve sıcaklığın yanında, Temmuz ve Ocak ayı sıcaklık ve yağış ortalamaları arasındaki ilişki hesaplamada göz önünde tutulmaktadır. Yıllık yağış miktarı yağışlı ve kurak iklimleri ayırmaya imkân verir. Kurak devrelerin tespitinde aylık yağışların yanında buharlaşma da önemli bir parametredirThornthwaite ‘a göre Türkiye iklimi (D.M.İ.Klimatoloji ve Araştırma Şb. Md., 2006)

Thornthwaite’in iklim sınıflandırması, yağış - buharlaşma ve sıcaklık - buharlaşma arasındaki ilişkiye dayanır. Thornthwaite’e göre yağışın buharlaşmadan fazla olduğu yerlerde toprak doymuş haldedir ve bu yerlerde su fazlalığı vardır. O halde bu yerin iklimi nemlidir. Bunun aksine, yağışların buharlaşmadan az olduğu yerlerde toprakta su birikememekte ve bu toprak bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu verememektedir. Bu gibi yerlerde bir su noksanlığı vardır. O halde bu yerin iklimi kuraktır. Thornthwaite’ın sınıflandırmasındaki iklim tipleri, işte bu iki uç arasında oynar. Thornthwaite iklimleri, önce yağışla buharlaşma arasındaki ilişkiye dayanarak nemli ve kurak iklimler diye 2 büyük grupta toplamıştır.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-11-2007, 18:14   #6
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Yardım istiyorum

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 11:19   #7
Ağaç Dostu
 
Oğuzhan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-07-2006
Şehir: Karabük
Mesajlar: 4,526
Link veriyim konu dağılmasın diye eklemedim.Değişik güzel bilgiler var.
http://cografyadersanesi.blogcu.com/4547831/

Oğuzhan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 11:21   #8
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Benim aradığım Türkiye için böyle bir harita... Yoksa farklı kaynaklarda yazılı metinler olduğunu biliyorum ve bulabilirim..


malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 12:11   #9
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 28-11-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 22
http://www.cbs2007.ktu.edu.tr/bildiri/S_59.pdf

http://www.hgk.mil.tr/uyekurulus/tuj...usal_rapor.pdf

marmara için özel bir çalışma

http://www3.itu.edu.tr/~toros/yayinl...esicakligi.doc

iklim sempozyumu sunumu

http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/sunumlar/kayhan.pdf

http://www.emo.org.tr/resimler/ekler...f1d72f4_ek.pdf

http://www.ksef.gazi.edu.tr/dergi/pd...3daydinozu.pdf
TÜRKİYE’DE GERÇEK SICAKLIKLARIN DAĞILIŞI İLE BİTKİ
ÖRTÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

sonuncu linkin aradığınız bilgiyi kapsadığını sanıyorum.

TunaE Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 12:21   #10
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2007
Şehir: yalova
Mesajlar: 479
Sayın Malina,

Bu konuda bir kaynak buldum ama biraz eski, Arkın yayınları modern büyük atlası,

Hazırlayanlar: Ord.Prof. Dr. Besim Darkot ( İst üniversitesi)

Dr.Guiseppe Motta (De Agostini coğrafya enst. kartografi direktörü)

İzotermler, en yüksek,en düşük sıcıklık, yağış, iklimler, toprak örtüsü, bitki toplulukları haritaları var. bence işe yarar ama size nasıl ulaştırırım sorun burada. Hoşçakalın.

Mucip Gürbüz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 12:27   #11
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
M.Gürbüz,
Ben hepsini ayrı ayrı istemiyorum. + ve + sıcaklıkların dağılım haritası gerekiyor ki, bir bitki için 3,4,5 ve 6 numaralı bölgelerse sorunsuz yetişiz diye yazabileyim.

Fotoğraf makinenizle fotoğrafını çekip epossta ile gönderirseniz sevinirim.

TunaE, sizin linklere bakmaya devam ediyorum, sonra cevap yazacağım.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 13:00   #12
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
http://www.cbs2007.ktu.edu.tr/bildiri/S_59.pdf
İKİNCİL VERİLER KULLANILARAK TÜRKİYE ORTALAMA YILLIK YAĞIŞ DEĞERLERİNİN MEKANSAL DAĞILIMININ MODELLENMESİ

http://www.hgk.mil.tr/uyekurulus/tuj...usal_rapor.pdf
marmara için özel bir çalışma
TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI


http://www3.itu.edu.tr/~toros/yayinl...esicakligi.doc
iklim sempozyumu sunumu
MARMARA BÖLGESİ İÇİN ÜŞÜME SICAKLIĞI ANALİZİ

http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/sunumlar/kayhan.pdf
KUVVETLI METEOROLOJIK OLAYLARIN TAHMINI
27, 25, 29. sayfalar (Tüm Türkiye için değil, rastgele "örnek" gösterimler olarak hazırlanmış)

http://www.emo.org.tr/resimler/ekler...f1d72f4_ek.pdf
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ

http://www.ksef.gazi.edu.tr/dergi/pd...3daydinozu.pdf
TÜRKİYE’DE GERÇEK SICAKLIKLARIN DAĞILIŞI İLE BİTKİ
ÖRTÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

18. ve 19. sayfaları okuyup harita çıkarmak gerek ama amatör birinin yapması zor. Haritalar dikey olarak yerleştirilmiş, okumak bile imkansız... Birini çevirdim. Küçüldüğü için fotoğraf kalitesi bozulmasın diye yarısını yüklüyorum. Amaca tam uygun değil.

Name:  sicaklikk.gif
Views: 6989
Size:  62.0 KBSonuçta alıp kullanabileceğim bir harita bulamadım.

Name:  kuraklik.jpg
Views: 16860
Size:  69.3 KB

En azından 12 aylık kuraklık dağımını gösteren bir tane buldum

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 14:04   #13
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 28-11-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 22
fao tarafından yapılan bir çalışma
http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/C...key/Turkey.htm

hardiness zone for europe
http://www.backyardgardener.com/zone/europe1zone.html

Eklenen Resimler
 
TunaE Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 14:18   #14
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/C...key/Turkey.htm

Bir harita görünce çevireyim dedim. Tabii ki www.hemencevir.com

Alıntı:
CLIMATE AND AGRO-ECOLOGICAL ZONES

Climatic features

Being in the temperate zone and due to significant topographic and ecological variations over short distances, Turkey has a variety of climatic types. The average annual temperature varies between 18-200C on the south coast, falls to 14-150C on the west coasts and depending on the elevation, fluctuates between 4-180C in the interior. Highest temperatures are recorded in July and August. Average temperature during these two months is 270C on the Mediterranean and Aegean coasts; 22-240C on the Marmara and Black Sea coasts. Likewise interior parts of the country have hot summers. However, in the east Anatolian plateau and north eastern parts, summers are cooler. Substantial temperature variations are observed between the coast and the interior in winter. The winters are cold in the east and interior and relatively warm on the south coasts. Annual average temperature in January and February is around 00C in the east, 5-70C on the north and west coasts and 8-120C on the south coasts.

Turkey is subject to both a continental climate characterized by rainy weather throughout the year and also to a subtropical climate distinguished by dry summers. Heavy rainfall is general on the mountain slopes facing the sea. Moving towards the interior the rainfall generally decreases. Thus there is a substantial variation with respect to precipitation between parts of the coastline mountains facing the seas and those facing the interior regions. Autumn is the start of the rainy season, which continues until late spring on the Marmara, Mediterranean and Aegean coasts. The Black Sea coasts receive rain throughout the year; in this region, the amount of rainfall steadily decreases in an east-west direction from 2 000 to 600 mm/year. In the interior and South-eastern Anatolia, rainfall mostly occurs in spring. Throughout much of the area snow lies in winter above 1 000 m. In the east of Turkey, rainfall occurs in spring; winter temperatures are much lower then the rest of the country, particularly in the highlands of this region nearly the whole area is under snow from November to March or April. Although the west and south coasts are near the sea, they receive less rainfall then the Black Sea coasts. These regions are very dry in summer but humidity is higher than inner and eastern parts of the country.

Agro-ecological zones

Turkey is characterized by extreme geo-climatic diversity which permits the production of a wide range of livestock and crops. There are several publications concerning the climatic zones of Turkey. Depending on the method used up to 22 agro-ecological zones and several sub zones were determined. For practical reasons to reflect the similarities of pastoral and animal husbandry systems, the classification developed by State Institute of Statistics (SIS, 1994) will be used in this document. The SIS recognizes nine agricultural zones (AZ) in Turkey; (1) Central North, (2) Aegean, (3) Marmara and Thrace, (4) Mediterranean, (5) North East, (6) South East, (7) Black Sea, (8) Central East, and (9) Central South. The main characteristics of the agricultural zones (AZ) are as follows: (Figures in the map refer to Agricultural Zones)

Figure 2. Agricultural Zones of Turkey


Alıntı:
İklim, ve AGRO-çevrebilimsel, ılımlı bölgede ve önemli topographic yüzünden oluyor olan iklimle ilgili özellikleri ayırır, ve kısa mesafelerin üzerinde çevrebilimsel değişmeler, Türkiye'nin, türlü iklimle ilgili tipleri var. Ortalama yıllık sıcaklık, güney kıyıda 18 200C'in arasında değişir, batı kıyılarda 14 150C'e düşer, ve yükselmeye güvenmek, içte 4 180C'in arasında dalgalanır. En yüksek sıcaklıklar, Temmuz ve Ağustos'ta kaydedilir. Bu iki ay esnasında ortalama sıcaklık, Akdeniz ve Ege kıyılarında 270C'dir; Marmara ve Karadeniz kıyılarında 22 240C. Ülkenin aynı şekilde iç parçalarının, sıcak yazları var. Yine de, doğuda Anadolu'yla ilgili yayla ve kuzeyde doğu parçalarda, yazlar, soğutucudur. Önemli sıcaklık değişmeleri, kıyı ve kışta için arasında gözlenir. Kışlar, doğu ve içte soğuktur, ve göreli olarak güney kıyılarda ısıtır. Ocak'ta yıllık ortalama sıcaklık ve Şubat, doğuda 00C'in etrafındadır, kuzeyde 5 70C ve güney kıyılarda batı kıyılar ve 8 120C.

Türkiye, yıl boyunca yağmurlu hava ile tanımlanan hem anakarasal bir iklime bağlıdır, ve astropikal bir iklime hem de, kuru yazlara kadar ayırdı. Ağır yağış dağ eğimlerinde genel, deniz karşılıyor. Genellikle yağışa içe doğru hareket etmek, azaltır. Böylece, denizler ve o kaplamayı karşılıyor olan sahil şeridi dağlarının parçalarının arasında aceleye göre önemli bir değişme iç bölgeler vardır. Sonbahar, devam eden yağmurlu mevsimin başlangıcıdır, geç kadar, Marmara, Akdeniz ve Ege kıyılarında sıçrar. Karadeniz kıyıları, yıl boyunca yağmuru alır; Bu bölgede, yağışın miktarı durmadan, 2 000'den 600 mm yılına doğu-batı bir yönde azaltır. İç ve güney-doğu Anadolu'da, yağış çoğunlukla, baharda meydana gelir. Alanın büyük kısmı boyunca kar, Türkiye doğusunda 1 000 m.in yukarısında kışta yalan söyler, yağış, baharda meydana gelir; Kış sıcaklıkları, çok daha aşağı sonra ülkenin kalanının olduğudur, bu bölgenin İskoçya'nın dağlık bölgesinde neredeyse tüm alan özel olarak, Kasım'dan karın altında yürümek içindir, veya Nisan. Batının ve güney kıyıların, denizin yakınında olmasına rağmen, onlar, sonra daha az yağışı alır, Karadeniz kıyılarıdır. Bu bölgeler, yazda çok kurudur, ama nem, ülkenin iç ve doğu parçalarından daha yüksektir.

Agro-çevrebilimsel bölge
Türkiye, çiftlik hayvanlarının geniş bir sahasının üretimine izin veren ve yiyen uç noktadaki geo-iklimle ilgili çeşitlilik ile tanımlanır. İklimle ilgili Türkiye bölgeleriyle ilgili olarak birkaç ilan vardır. Metoda güvenmek, 22 agro-çevrebilimsel bölgeye tüketti, ve birkaç avans bölgesi, kararlaştırıldı. Pratik sebepler için pastoral ve hayvansal çiftçilik sistemlerinin benzerliklerini yansıtmak için, verilerin resmi enstitüsü tarafından geliştirilen sınıflandırma (Kız kardeş, 1994), bu dokümanda kullanılacak. Kız kardeş, (AZ) Türkiye'de dokuz tarımsal bölgeyi tanır; (1) merkezi kuzeyde, (2) Ege'nin olduğu, (3) Marmara ve Thrace, (5) kuzeyde doğuda, (6) güneyde doğuda, (7) Karadeniz, (8) merkezi (4) Akdeniz doğuda, ve (9) merkezi güneyde. Tarımsal bölgelerin ana karakteristikleri (AZ), takip eden gibidir:
(Haritada figürler, tarımsal bölgelere başvurur)

figür 2 Tarımsal Türkiye bölgelerimalina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 14:22   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 02-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,419
Galeri: 5
Sayın malina
Evde bulduğum bir atlastaki konu ile igili haritaları, (yazıcıya sığdırabildiğim kadar) bilgi vermek amacıyla yüklüyorum

Eklenen Resimler
   
Ferda Ülkümen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 14:22   #16
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
devamı:

Alıntı:
AZ 1 - Central North:Continental climate with annual rainfall of 375 mm/yr. Rainfed cereals, food legumes and forage legume production. Extensive small ruminants, intensive dairy cattle.

AZ 2 - Aegean: Mediterranean climate with annual precipitation up to 800 mm/yr. Extensive small ruminant and beef cattle, intensive dairy cattle. Rainfed cereals, olives, figs, irrigated cotton.

AZ 3 - Marmara and Thrace:Cereals, sunflower, olives, vegetables. Important cattle region with many pure and cross bred animals for milk and meat production. Proportion of pasture areas are only 9 percent of total land area. Precipitation 700 mm/yr.

AZ 4 - Mediterranean:Western coastal area. Annual average rainfall up to 700 mm/yr. Rainfed and irrigated cereals, olives, cotton, citrus, maize. Livestock less important. Significant goat meat production.

AZ 5 - North East:Hilly and mountainous high elevation area. Coldest part of the country with 100-180 days of frost/yr. Pastures occupy 75 percent of the total land area. Extensive livestock production. Subsistence cereal production.

AZ 6 -South East:Large fertile plains in the southern part. The biggest irrigation project (GAP Project) under process. Extensive sheep production. Rainfed cereals and food legumes, irrigated cotton. Increasing use of irrigation.

AZ 7 - Black Sea:Annual average rainfall of 1 500 mm. Rainfed hazelnuts, vegetables, maize, tea. Significant local cattle production and extensive sheep raising.

AZ 8 - Central East:Rainfed cereal, food legume production. Extensive small ruminant production. Local and cross-bred cattle for milk. Annual average precipitation 400 mm, days of frost 80-120. Pasture areas cover 54 percent of the total land area.

AZ 9 - Central South:Extensive small ruminants, intensive dairy cattle. Rainfed cereals, food legumes and forage production. Annual precipitation 350 mm/yr, days of frost 80-100.

Alıntı:
AZ-1 — merkezi kuzeyde: 375 mm yrin yıllık yağışıyla anakarasal iklim. Rainfed tahılları, yiyecek baklagillerden bitkileri ve yem baklagillerden bitki üretimi. Geniş küçük geviş getiren hayvanlar, yoğun süt ineği.

AZ-2 — Ege: Yukarıya 800 mm yre yıllık aceleyle Akdeniz'e ilişkin iklim. Geniş küçük geviş getiren hayvan ve kesimlik sığır, yoğun süt ineği. Rainfed tahılları, incirler olan zeytinler, pamuğu suladı.

AZ-3 — Marmara ve Thrace: Tahıllar, ayçiçeği, zeytinler, sebzeler. Süt ve et üretimi için birçok saf ve ters beslenen hayvanlarla önemli büyükbaş hayvan bölgesi. Orantılı hale getir, otlak alanlarından, sadece toplam kara alanının yüzde 9u mudur. Acele, 700 mm yrdir.

AZ-4 — Akdeniz: Batı kıyıyla ilgili alan. Yukarıya 700 mm yre yıllık ortalama yağış. Rainfed ve sulanan tahıllar, zeytinler, pamuk, turunçgiller, mısır. Daha az önemli çiftlik hayvanları. Önemli keçi et üretimi.

AZ-5 — kuzeyde doğuda: Tepelik ve dağlık yüksek yükselme alanı. Ayazın 100-180 günüyle ülkenin en soğuk parçası, yrdir. Otlaklar, toplam kara alanının yüzde 75i'ni işgal eder. Geniş çiftlik hayvanı üretimi. Geçim tahıl üretimi.

AZ-6 — Güneyde doğu: Güney parçada büyük verimli ovalar. Sürecin (Aralık projesi) altında en büyük sulama projesi. Geniş koyun üretimi. Rainfed tahılları ve yiyecek baklagillerden bitkileri, pamuğu suladı. Sulamanın kullanımını artırmak.

AZ-7 — Karadeniz: 1 500 mmin yıllık ortalama yağışı. Rainfed hazelnuts, sebzeler, mısır, çay. Önemli yerel büyükbaş hayvan üretimi ve geniş koyun kaldırması.

AZ-8 — merkezi doğuda: Rainfed tahılı, yiyecek baklagillerden bitki üretimi. Geniş küçük geviş getiren üretim. Süt için yerel ve haç-beslenen büyükbaş hayvan. 400 mmin olduğu yıllık ortalama acele, ayaz 80-120'in günleri. Otlak alanları, toplam kara alanının yüzde 54ü'nü örter.

AZ-9 — merkezi güneyde: Geniş küçük geviş getiren hayvanlar, yoğun süt ineği. Rainfed tahılları, yiyecek baklagillerden bitkileri ve yem üretimi. 350 mm yrin olduğu yıllık acele, ayaz 80-100'in günleri.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 14:24   #17
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Ferda, ent alttaki yıllık yağışla ilgili, ona benzer sıcaklık haritası gerekiyor... Bir üstteki daha büyük tarayıp eposta adresime gönderir misin? Okuyamıyorum bu boydakini...

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 14:31   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 02-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,419
Galeri: 5
Ortadaki sıcaklık la ilgili.Ayrıca Mucip beyin bahsettiği atlas da bende var. onu da tarayıp, picasadan hepsini göndereceğim. 15 no lu mesaj konuyu böldü, silebilirsiniz.

Ferda Ülkümen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 17:24   #19
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Ferda,

Büyükleri geldi, teşekkür ederim.

Yalnız en düşük sıcaklak -4 olarak görünüyor.

Yıllık ortalama soğukluk haritası ile sıcaklık haritasının bir arada olduğu bir haritayı henüz bulamadık...

Yani ilk mesajda duyurduğum haritayı...

Meteorolojiden, böyle bir istekte bulunma işini yürütmek için zamanın var mı?

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 17:49   #20
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 02-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,419
Galeri: 5
Zamanım var da, nasıl yapacağım, bilmiyorum. Yeni haritalar gönderdim, orada (-15 )derece nin altı gösteriliyor. Modern büyük atlas ve Büyük atlas isimli olanlar Mucip beyin bahsettiği atlastan alınmış olanlar. Zaten onun mesajını görünce bunların bende olduğunu hatırladım.

Ferda Ülkümen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 18:10   #21
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Zone 1: below -46 C
Zone 2: -46 to -40 C
Zone 3: -40 to -34 C
Zone 4: -34 to -29 C
Zone 5: -29 to -23 C
Zone 6: -23 to -18 C
Zone 7: -18 to -12 C
Zone 8: -12 to -7 C
Zone 9: -7 to -1 C
Zone 10: -1 to 4 C
Zone 11: above 4 C

Türkiyeyi bulabildiğimiz yer sadece burada : http://www.backyardgardener.com/zone/europe1zone.html

Böyle bir şey hazırladım.

Name:  hardiness-zones-avrupa.jpg
Views: 5241
Size:  35.3 KB

Yazıları okuyamadım, gözü daha sağlam birisi var mı?

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 18:26   #22
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 02-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,419
Galeri: 5
Yazıları ben de okuyamadım ama gördüğüm kadarıyla, Akdenız bölgesiyle Karadeniz bölgesi aynı renk gibi. Hatta Güneydoğu Anadolu ile Bolu - Ankara civarları aynı renkte.
Bu bölgeler iklim olarak hiç birbirini tutmuyor.Yanlış mı anladım?

Ferda Ülkümen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-11-2007, 21:55   #23
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2007
Şehir: yalova
Mesajlar: 479
sayın Malina,

Büyüterek eşime okuttum değerler şöyle;

Zone 1 <-46.6

" 2 -46.6 bw -40.1

" 3 -40.0 " -34.5

" 4 -34.4 " -29.0

" 5 -28.9 " -23.4

" 6 -23.3 " -17.8

" 7 -17.7 " -12.3

" 8 -12.2 " -6.7

" 9 -6.6 " -1.2

" 10 -1.1 " +4.4

" 11 > + 4.4

Mucip Gürbüz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-12-2007, 16:02   #24
Ağaç Dostu
 
tasdelenmurat's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-03-2007
Şehir: samsun
Mesajlar: 207
Galeri: 2
Bu zone ( bölgeler) ile ilgili bir şey sormak istiyorum.

Bende aynı dertten muzdaripim. Mesela bir bitki yetişterecem. Zone: 5-7 demiş. bazısında sadece zone=6 demiş.

ben mugladayım. Zone 9 içinde ( ben 8 diye biliyordum ) yer alıyorum. bu bitkiyi yetiştirebilirmiyim? Yani 5-6-7 bölgelerin sıcaklık, nem , yağış vs. vs. şartlarına uygun önlemlermi almam gerekiyor? Yoksa matematikteki "kapsar" edasıyla, zone 8 e kadar olan bitkileri büyütürüm şeklindemi davranmam gerekiyor?

tasdelenmurat Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-12-2007, 16:34   #25
Ağaç Dostu
 
sabah's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-03-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 2,922
Galeri: 11
Sözkonusu tablo endüşük değerlerin ortalamasına göre hazırlanmış.
Diğer koşullar göz önüne alınmamış. Bitkinin dayanabildiği en düşük sıcaklık önemli ama sadece bu bilgi yeterli değil.

Sizin de düşündüğünüz gibi mutlaka nem, yağış, rüzgar, toprak yapısı vb tüm etkenleri düşünerek bitki seçimi yapılmalı.

sabah Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-12-2007, 20:29   #26
Ağaç Dostu
 
petulya's Avatar
 
Giriş Tarihi: 17-09-2007
Şehir: Istanbul
Mesajlar: 147
Sayın Malina ben bir aralar site e-mailine gönderdiğim bir yazıda tıpkı bunun gibi toprak tipi çeşitliliğine görede bir forum **** bu durumda bir harita açılmasını istemiştim. Umarım hem iklim hemde toprak çeşitliliği ile ilgili detaylı bir haritamız olur.

petulya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-12-2007, 22:10   #27
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Becerebilirsek olacak

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-12-2007, 17:50   #28
Ağaç Dostu
 
Sebahattin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2006
Şehir: Türkiye
Mesajlar: 365
http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/z...r.aspx?subPg=f

Burada farklı konularla ilgili Coğrafi bilgi sistemlerine dayalı çalışmlar yapılıyor.
Serhat ŞENSOY (Ziraat Mühendisi)
Lisede bizim Hidrometeoroloji dersine gelmişti. Belki kurumdan temasa geçilirse o konuda çalışma yapabilir. Bu konunun farkında olduğunu pek sanmıyorum.


Sanırım Plant Hardines Zone Map meteorolojistlerin ilgi duymadıkları bir alan. Kurum da da o konuda çalışma yapan birileri de bildiğim kadarı ile yok (ben hariç )

Bu konu 3 yıl öncesinde benim de düşündüğüm bir şeydi ama niyetten öte geçmedim, geçmekte istemedim. Bunun için bir proje hazırlamak , meteorolojik veri tabanınan ulaşabilmek gereki,yor ve bu da taşradan mümkün değil. Ankara da genel müdürlükte olmak lazım.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zirai Meteorolojide de böyle bir haritanın ya da ihtiyacın farkında olan ya da çalışma yapmak arzusunda olan birisinin olduğunu sanmıyorum. Eğer meteorolojide çalışmaya devam edersem ki bu önümüzdeki 1 yıl içinde belli olacak bu haritanın hazırlanması için proje sunmayı düşünüyorum. Belki başkaları da uyandırılırsa yapabilirler. Bundan daha önemli olan başka bir projemi malesef kendime saklıyorum . Ama ileride belki burda paylaşabillir ya da uzman arkadaşlarla olgunlaştırabiliriz.


Bu arada işi, fazla kişiselleştirmeden bu haritalar ile ilgili, şunları söyleyeyim;

- Kuzey yarımkürede bitkilerin doğal yayılım alanları o bitkilerin dayanabildikleri en düşük sıcaklık değerleri ile sınırlanmıştır. Yani -35 C'de zarar gören bir tür doğal olarak -35 C'nin ve daha aşağı sıcaklık değerinin görüldüğü alanlarda yetiştirilemezler. Yani Söz konusu olan Bitki Soğuğa Dayanıklılık Haritası olunca
en kritik sıcaklık değeri en süşük sıcaklık değeridir.

- Bitkilerin dayanabildikleri en düşük sıcaklık değerleri, türler ve türler içindeki genetik farklılıklara bağlı olarak değişmektedir. Örneğin;İ Farklı çeşitlerin dayanım değerleri de birbirinden farklıdır.

-Bitkilerin yetiştirileceği alanların seçiminde öncelikle bir yörede görülmüş en düşük sıcaklık değerini bilmek gerekir.


-Bitki ıslahında soğuklara dayanıklılık oldukça önemli bir konudur. Soğuğa dayanımla ilgili ilk ve önemli çalışmalar Rus bilim adamları tarafından yapılmıştır.

-Bu konuda yazılan diğer mesajlarda da gösterildiği gibi; Gelişmiş ülkelerde en düşük sıcaklık değerlerine göre zone lar belirlenmiştir. Herhangi bir türü ya da çeşidi yetiştirecek kişi öncelikle bu haritalara bakarak karar verir. Burada esas alınan modele bağlı olarak farklılıklar olabilir ama bu o kadar da önemli değil. Önemli olan bu haritalamanın doğru yapılması, zone lar için belirlenmiş sıcaklık aralıklarının kullanışlı olması ve ihtiyaçlara cevap verecek derecede ayrıntılı ve kullanışlı omasıdır.


Haritayı Türkiye'de kullanmanın ya da hazırlamanın zorlukları;

Türkiye kısa mesafelerdeki (Yeryüzü şekilleri, topoğrafik yapı vd.) büyük sıcaklık değişimleri nedeni basit haritalama ile tanımlamayacak bir ülkedir.

Verilerin kullanılması ve hazırlanması için gerekli veri tabanları (meteorolojik ) daha yeni bilgisayar ortamına aktarılmıştır ya da aktarılmaya devam edilmektedir.

Bununla ilgili kurumsal, yönetimsel ya da kişisel engellerin ortadan kaldırılması ya da yönetim anlayışının ve insan kaynaklarının belli bir yeterlilik düzeyine gelmesi gerekmektedir. Burada hemen şunu belirteyim bunu olmsuz anlamda söylemeiyorum. Kurum çoğu yönetim anlayışı, yeniliklerin uygulanması, araştırma yapma bakımından eskisne göre çok daha iyi durumda. Ama öncelikler başka konulara verilmiş durumda.Günümüz de aşağıdaki örneklerde verildiği gibi basit haritalalar yerine Coğrafi bilgi Sistemi tabanlı bir çalışmanın yapılması daha uygun olacaktır. Öyle bir çalışmanın sonucunda zaten bu haritalar kolaylıkla hazırlşanabilir.
Bu tarz haritalar mesajlar da da ifade edildiği gibi kullanıma uygun değildir.
Yani bulunduğunuz noktanın koordinatları ve rakım değerlerini girdiğiniz de sizin için kritik değerleri verecek bir sistem daha kullanışlıdır.


Bu işin bir başka boyutu da sadece en düşük değeri bilmenin yanında elinizdeki tür ya da çeşidin dayanabildiği en düşük sıcaklık değerinin bilinmesidir. Bunun için elinize türler ve çeşitler için onların dayanabildiği en düşük sıcaklık değerini gösteren bir anahtar olması gerektiğidir.
Amerika da yeni geliştirilen bir çeşit içi,n (örneğin yeni ıslah edilmiş bir meyve çeşidi) hangi zone lar da yetiştirilebileceği ya da dayanabildiği en düşük sıcaklık değeri ile birlikte piyasaya sürülür.

Askerlik arifesinde bu kadar, konuya ilerleyen dönemde katkıda bulunmak isterim. Tam olarak ne yapılmak istendiği netleşir ya da netleştirilirse kurum ile gönüllü arkadaşlar arasında köprü de olabilirim.

Sebahattin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-12-2007, 17:54   #29
Ağaç Dostu
 
Sebahattin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2006
Şehir: Türkiye
Mesajlar: 365
Ayrıca bu konuyu yakalayan Malina'yı da tebrik ediyorum.

Çoğu profesyonelden daha derin bir algılamanız, dikkatiniz, merakınız ve konuya hakimiyetiniz var.

Bu forumda bu kadar farklı konuların ele alınabilmesi çok etkileyici.
Zaten ben de bu yüzden burayı seviyorum.

Sebahattin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-12-2007, 18:46   #30
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,245
Galeri: 88
Teşekür ederim

Bu konuyu siz askerden dönünceye kadar rafa kaldırmam gerek sanırım
Ama onun hiç olmazsa süresi belli

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 04:59.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024