agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Egzotik Meyveler
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni43Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 29-05-2006, 18:28   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,732
Galeri: 99
Arrow Avokado Yetiştiriciliği

AVOKADO YETİŞTİRİCİLİĞİAvokado, genelllikle yayvan fakat bazen belirgin şekilde dikine gelişme gösteren, herdem yeşil 6-20 m. yükseklikte bir ağaçtır.

Avokado meyvesi, yağ içeriği, kg başına kalori ve protein bakımından bir çok meyve türüne göre üstünlük gösterir. Kalori değeri muzun 3 katı, bifteğin 1-1.5 katıdır. Yapısında %1-2 protein %10-17 yağ, %1.5-2.0 toplam şeker ve %80 su bulunur. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen daha çok doymamış yağ asitleri içerdiği için hazmolması kolaydır ve kandaki kolesterol seviyesini düşürüçü bir etkiye sahiptir. Ayrıca içeriğinde 11 değişik vitamin (A, B, C ve E gibi) ve 14 değişik mineral madde (demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko gibi) bulunmaktadır. Doğal olarak yetiştiği yerlerde yerli halkın önemli bir besin kaynağını oluşturmakta ve “fakirin tereyağı” olarak isimlendirilmektedir.

Avokado yaprağı, oval, mızrağımsı, yumurtamsı veya yuvarlağımsı veya bunların karışımı şekillerdedir.

Küçük, yeşil-sarımtırak çiçekler salkım uçlarında oluşur. Her çiçekte birbirine benzer yapıda 3’er adet taç ve çanak yaprak, 1 adet dişi organ ile 2 sıralı olarak dizilmiş, 9 tanesi fonksiyonel 3 tanesi kısır toplam 12 adet erkek organ bulunur. İç sıradaki erkek organların dip kısmında birer çift nektar (bal özü) kesesi bulunur. Tam açılmış bir avokado çiçeği 1 cm genişliğ’inde 6-7 mm uzunluğundadır.

Avokado meyveleri değişik şekil, renk ve büyüklüktedir. Meyve iriliği 200-600 gram arasında değişir. Meyveler yuvarlak, oval veya armut şeklinde olabilir. Kabuk rengi hafif sarımtırak yeşilden koyu yeşile, kahverengi kestane renginden, erguvani siyaha kadar değişir. Kabuk yüzeyi düz veya pürüzlü olabilir. Meyve eti açık sarı - krem renginde olup kabuğa doğru yeşilimsidir. Meyve eti yüksek oranda yağ içerir. Her meyvede tek bir çekirdek bulunur.

Avokadonun döllenme biyolojisi diğer birçok meyve türüne göre oldukça farklıdır.
Avokado çiçekleri hem dişi, hem erkek organa sahip olmasına rağmen bu organlar aynı anda işlev yapmazlar. Çiçekler iki eşeyli bir açılma düzeni gösterir. Her çiçek ilk açıldığında dişi safhadadır. Bu safhada dişi organ başka çiçeklerden gelen çiçek tozlarını kabul eder, erkek organlar çiçek tozu saçmazlar. Bu safhaya “Dişi Safha” denir. Daha sonra çiçek kapanır, gece kapalı kalır, ertesi gün aynı çiçek tekrar açılır. Bu açılışta ise erkek organlar çiçek tozu saçarken dişi organ artık kabul edici değildir. Dişicik tepesi kararmış ve kurumaya başlamış olabilir. Bu safhaya da “Erkek Safha” denir. Avokado çiçeğinin bu durumu bilimsel olarak “Senkronoiz Dikogami” olarak adlandırılır. Yani erkek ve dişi organların olgunlaşması farklı zamanda ama günün hep aynı saatlerinde olur.

Avokado çeşitleri çiçek tipi bakımından A ve B tipi olarak 2 grupta sınıflandırılır.
  • A tipi çeşitlerde çiçek ilk günün sabahı dişi, ertesi gün öğleden sonra erkek safhadadır.
  • B tipi çeşitlerinde ise çiçek birinci gün öğleden sonra dişi, ertesi sabah erkek safhadadır.
Avokado çiçeğinin bu iki eşeyli açılma düzeninden dolayı iyi bir meyve tutumu ve yüksek verim alabilmek için A ve B tipi çeşitler birlikte dikilmelidir.

Avokadolar değişik yöntemlerle çoğaltılabilir. En çok kullanılan ticari üretim yöntemi aşı ile çoğaltmadır.

Ülkemizde avokadoların aşı ile çoğaltılmasında anaç olarak soğuğa, kirecin neden olduğu kloroza ve bazı hastalıklara daha dayanıklı oldukları için Meksika soyu çöğürleri tercih edilir.

Tohumlar, kuvvetli çöğür meydana getiren, hastalıktan temiz ve soğuğa dayanıklılığı bilinen bir çeşidin ağaçlarından alınır. Tohum, meyveden çıkarıldıktan sonra hemen ekilmelidir. Ekilmeden önce tohum kabuklarının çıkarılarak alt ve üst kısmından ince bir tabakanın kesilmesi, tohumların sıcak su ile muamele edilmesi bazı hastalıkları önler ve çimlenmeyi çabuklaştırır.

Ayrıca tohumların tohum kasalarına 3-4 hafta süreyle katlanması da bir örnek çöğür çıkışı sağlar.
Tohumları kum veya talaş içinde 4,5-7°C de birkaç ay saklamak mümkünse de taze tohum kullanılması daha iyidir.
Tohumun sivri ucu toprak yüzeyinin hemen altına, geniş olan dip kısmı aşağıya gelecek şekilde her torbaya bir tohum ekilir. Tohumun ekildiği ortam 3:1:1 oranında torf: kum: perlit karışımıdır. Ekim yapılan ortamın pH’sının 6.5-7.0 arasında olması gerekir. Daha yüksek pH derecelerinde bazı besin maddelerinin alımı güçleşeceği için iyi bir fidan gelişimi sağlanamaz.

Avokado fidan yetiştiriciliği mevcut imkanlara göre ya doğrudan yarı gölge ortamda ya da başlangıçta serada daha sonra yarı gölge ortamnda yapılabilir. Yarı gölge ortamda 2-2.5 yılda fidan yetişirken, başlangıçta serada daha sonra yarı gölge ortamda yetiştiricilikte bu süre yarı yarıya kısalır.

Ekilen tohumlar yetiştirildiği ortama bağlı olarak 1 ila 6 ayda çimlenirler. Gelişmekte olan çöğürlere 5-6 yaprak olduklarında gübrelenmelidir. Çöğür gelişimi süresince görülen hastalık ve zararlılara karşı da gerekli mücadele yapılmalıdır.

Serada yetiştirilen çöğürler tohum ekiminden 5-6 ay sonra aşılanacak duruma gelirler. Çöğürlerin tepeleri toprak seviyesinin 12-15 cm. üzerinden kesilerek yarma aşı veya dilcikli İngiliz aşı ile aşılanır. Aşı kalemleri, çöğürle aynı kalınlıkta, üzerinde 3-4 göz bulunan sürgünlerdir. Aşılamadan sonra, aşı yeri plastik aşı bağı ile bağlanır ve aşı kaleminin üstüne aşı macunu sürülür.
Aşılamadan 2-3 hafta sonra, tutan aşıların yaprak sapları düşer ve sürme belirtileri görülür. Bu devrede anaçtan süren filizler temizlenmelidir. Kalemden süren sürgünler 10-15 cm’ye eriştiklerinde en iyi gelişme gösteren sürgün bırakılır diğerleri kalemin dibinden kesilir. Daha sonra kalan sürgün bir hereğe bağlanarak fidanın dik olarak ve tek gövde halinde büyümesi sağlanır. Aşı bağları aşılamadan 8-10 hafta sonra alınmalıdır.

Gelişmekte olan fidanlara 3 hafta arayla Azot-Fosfor-Potasyum’lu gübreleme yapılmalıdır. Demir noksanlığı gösteren fidanlara demir şelat ilave edilerek noksanlığın giderilmesi sağlanır. Bu devrede görülecek hastalık ve zararlılara karşı gerekli mücadele yapılır.

Büyüme süresince fidanlar 7-10 gün arayla sulanır. Kuru ve sıcak rüzgarların estiği yaz günlerinde, sulama aralığı daha da kısaltılabilir.
Bu şekilde yetiştirilen fidanlar tohum ekiminden itibaren 1 yıl sonra bahçeye dikilebilecek duruma gelirler.

Yarı gölge ortamda fidan yetiştiriciliğinde ise, sonbaharda ekilen tohumlar 1 yıl sonra aşılama kalınlığına erişirler.

Avokadoların istediği iklim ve toprak şartları göz önünde bulundurularak yer seçimi yapılmalıdır. Avokado bahçesi kurulacak yer doğal olarak rüzgarlardan korunmuyorsa rüzgarkıran tesisi mutlaka gereklidir.
Ayrıca bahçe yerinin toprak yapısı da incelenerek bünye durumu, yüzeyde 1.5-2 m derinliğe kadar geçirgen olmayan, killi ve sert tabakalarının bulunup bulunmadığı ve taban suyu seviyesi saptanmalıdır. Taban suyu 1.5-2 m’den yüksek yerlerde kapalı ve açık drenaj yapılarak, taban suyu seviyesi düşürülmelidir.

Arazini, eğim durumu ve uygulanacak sulama sistemlerine göre toprak hazırlığı yapılır. Eğim durumuyla ilgili olarak gerekli tesviye ve teraslama işlemleri dikimden önce tamamlanmış olmalıdır.
Avokado ağacı gevrek yapısından dolayı rüzgara oldukça hassastır. Kuvvetli rüzgarlarda, büyük dal kırılmaları meydana gelir. Bu nedenle rüzgara açık alanlarda yetiştiricilikte rüzgarkıran tesisi gereklidir. Rüzgarkıranlar bahçe kurulmadan mümkün olduğunca önce tesis edilmelidir.

Soğuklara dayanıklılık bakımından avokado çeşitleri arasında farklılık bulunduğundan çeşit seçiminde bahçe kurulacak yerin iklim özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca çeşitlerin birbirini tozlama durumu, hasat mevsimi, taşımaya uygunluğu ve ticari olarak değerleri dikkate alınır.

Avokadolara verilecek dikim aralığı çeşide, toprak yapısına, kültürel uygulamalara ve fidanın kalitesine göre değişir. Bununla birlikte 7x7 m., 6x6 m veya daha az dikim aralığı verilebilir. Daha fazla verim almak amacıyla sık dikim yapıldığında ağaçlar budamayla kontrol altında tutulmalıdır.

Dikimden önce arazinin düzgün ve uzun kenarından, en az verilecek aralık ve mesafenin yarısı kadar uzaklıktan, ana hat çekilir. Sonra ana hatta dik ikinci bir hat çekilir ve bu hatlar üzerinde belirlenen dikim aralıkları işaretlenir. Daha sonra hazırlanan dikim tahtası ile, diğer dikim yerleri işaretlenip yine dikim tahtası ile üçlemeleri yapılır.
Dikim çukurları toprağın bünye ve derinliğine göre en az 60 cm derinlikte açılır. Üst toprak yanmış ahır gübresi ile karıştırılıp çukura doldurulur. Eğer imkan varsa dikim yerlerinin işaretlenmesi ve dikim çukurlarının açılma işlemleri dikimden önceki sonbaharda yapılmalıdır.
Avokado fidanları genellikle ilkbahar döneminde dikilir. Soğuk tehlikesinin kalktığı Mart ayı içerisinde veya Nisan ayı ortalarında dikim yapılmalıdır. Don tehlikesi olmayan yerlerde sonbahar dikimi de yapılabilir.

Avakoda fidanları genellikle polietilen torbada yetiştirilir. Dikim sırasında torba kesilip alınır, kıvrılmış kökler varsa makasla temizlenir, fidan toprağı dağıtılmadan çukura oturtulur. Kökle tacı dengeleyen dikim budaması mutlaka yapılmalıdır. Dikim seviyesi, fidanın alt toprak seviyesi, arazi seviyesinin 3-5 cm üzerinde olacak şekilde ayarlanır. Derin dikimden kaçınılmalıdır. Dikimden sonra fidanlara can suyu verilir ve herekleme yapılır.

Avokado fidanları yarı gölge ortamda yetiştirildiklerinden dikimden sonra fidanların güneş yakmalarına karşı korunması gerekir. İlk yıllar fidanın çevresinin çıta, kargı, hurma dalı, gölgelik bezi vs. materyallerle gölgelenmesi, fidanları yazın güneş yakmasına, kışın da düşük sıcaklıklara ve kırağıya karşı koruyacaktır. Fidanın etrafına eğer bir gölgelik yapılamıyorsa, hiç değilse gövdenin su geçirmez kağıt vs. gibi materyalle sarılması da güneş yanıklarına karşı fidanı korunmada yeterli olacaktır.

Genç avokado ağaçlarının çevresindeki gelişmeyi engelleyen yabancı otların sık sık temizlenmesi gerekir. Her bir iki sulamadan sonra çıkan yabancı otlar çapa ile temizlenir.

Verime yatmış bahçelerde açık ve örtülü toprak işlemesi uygundur. Yaz aylarında bahçe işlenerek temiz tutulur. Kış aylarında ise baklagiller gibi örtü bitkileri bulundurulabilir.

Avokado bahçelerinde turunçgillerde olduğu gibi derin toprak işlenmesinden kaçınılmalıdır. Yaz aylarında her 2 sulamadan sonra toprak tava geldiğinde goble disk, diskaro, rotovatör ve kaz ayağı gibi aletlerle yabancı otlar toprağa karıştırılır. Ayrıca ot öldürücü ilaçların kullanımı toprak işlemeyle ortaya çıkan kök yaralanmalarını azaltma bakımından tercih edilebilir.

Avokado fidanları, dikimden sonra ilk gelişmeye başladıkları andan itibaren gübrelenmeye başlanmalıdır. Avokado yetiştiriciliğinde en yaygın kullanılan gübreler azotlu gübrelerdir. Genç ağaçlarda azotlu gübreleme her yıl artan miktarlarda ve dikkatli yapılmalıdır. Gübreler genç ağaçların gövdesine temas ettirilmemeli, gövdeden 20-50 cm uzaklıktaki taç izdüşümüne verilmelidir. Her gübre uygulamasını az ve kontrollü bir sulama izlemelidir.

Verime yatmış ağaçlarda azot ihtiyacı en çok çiçeklenme ve meyve tutumu sırasındadır. Azotlu gübrenin tamamı Şubat ayı içerisinde yağışlarla birlikte verilebildiği gibi 2-3 defada Şubat-Mayıs-Haziran döneminde de verilebilir.

Fosforlu ve potaslı gübreler ilk yıllarda çok gerekli değildir. 4. yıldan itibaren bu gübreler triple süper fosfat ve potasyum sülfat olarak ağaç taç izdüşümüne çepeçevre açılacak 10-15 cm derinliğindeki banda verilip kapatılabildiği gibi, yine taç izdüşümü içinde açılacak 4-6 adet ocağa da verilebilir.

Uygulama zamanı Ekim-Kasım aylarıdır.
Ayrıca toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirmek için her 3-4 yılda bir dekara 2-3 ton civarında ahır gübresi uygulanmalıdır.

Ağaçlara verilecek gübre miktarının belirlenmesinde en iyi yol yaprak ve toprak analizine göre gübreleme yapmaktır. Yaprak örnekleri ağacın 4 ayrı yönünden, 1.5-2 m yükseklikten, o yılın 5-7 aylık meyvesiz ilkbahar sürgünlerinden Ağustos ortası Ekim ortası dönemde alınmalıdır. 5 dekarlık bir alandan 60-80 yaprak alınması yeterlidir. Toprak analizinin dikimden önce yapılması yararlıdır. Toprağın yapısına göre bahçeyi temsil edecek şekilde örnek alınarak analiz yaptırılmalıdır.

Avokado bahçelerinde ilk yıllarda her fidan için yapılan çanak veya fidanları içine alan karıklara su verilerek sulama yapılır. İklim ve toprak yapısına göre fidanlar 7-10 gün ara ile kök bölgesini ıslatacak kadar sulanmalı, fazla sulamadan kaçınılmalıdır.

Ağaçların verime başlamasıyla birlikte genellikle tava ve karık usulü sulama yöntemi uygulanmaktadır. Son yıllarda kurulan bazı ticari avokado bahçelerinde modern sulama sistemleri olan damla sulama veya mini sprink sulama yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistemlerin birçok avantajları vardır. Aynı zamanda sulama ile birlikte ağaçlara gübre uygulamasına da olanak verir. Sulamaya başlama ve bitiş tarihlerini yağmurların başlama ve bitiş tarihlerine göre ayarlanır.
Avokadolar, en fazla Temmuz-Ağustos aylarında suya ihtiyaç duyarlar. Bu aylarda susuz bırakıldıkları takdirde şiddetli meyve dökülmeleri ortaya çıkar.

Genellikle avokadolar için sistemli bir budama yöntemi izlenmez. İlk birkaç yıl dengeli bir taç gelişimi sağlanmak amacıyla, özellikle dikine gelişme gösteren çeşitlerde, sürgün uçları koparılarak veya kesilerek bu eğilim kırılmalıdır. Tepe kısmın kesilmesi dışında genç ağaçların budama istekleri azdır.

Verime yatmış ağaclarda budama; kültürel işlemleri daha kolay ve az masrafla yapmak, kuru ve obur dalları temizlemek, şiddetli periyodisitiyi (ağaçların bir yıl ürün verip diğer yıl çok az veya hiç ürün vermemesini) azaltmak, hasat işlemlerini kolaylaştırmak, dal kırılmalarını önlemek ve ağaç yüksekliğini devamlı konrol altında tutabilmek için uygulanır.

Budama yapılan dallarda 2-3 cm den daha kalın kesim yerlerine aşı macunu sürülmelidir. Budama için en uygun zaman gelişmenin henüz başlamadığı Şubat ayıdır.

Dünyada avokado yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde birçok hastalık ve zararlı görülmesine rağmen Ülkemizde yeni bir ürün olduğu için nispeten daha az hastalık ve zararlı görülür. Görülen bu hastalık ve zararlılara karşı gerekli mücadele konu uzmanı kişilere danışılarak yapılmalıdır.

Bazı avokado çeşitleri ikinci yıldan itibaren çiçek açıp meyve bağlayabilirler. Bu çiçeklerin koparılması fidanın daha kuvvetli gelişmesi açısından yararlı olacaktır.

Avokado meyveleri çeşitlere bağlı olarak değişik zamanlarda olgunlaşırlar. Olgunluğun belirlenmesinde en önemli ölçü meyvedeki yağ oranıdır. Yağ oranının saptanması laboratuvarda yapılabilir. Bazı ülkelerde hasat edilecek meyvelerde en düşük yağ oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Son yıllarda meyve olgunluğunun belirlenmesinde kolay, ekonomik ve pratik bir yöntem olarak toplam kuru ağırlık veya meyvenin su içeriği, üzerinde en fazla durulan bir kriter olmuştur. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda %21 kuru ağırlığın minimum olgunluk standardı olarak kabul edilebileceği saptanmıştır.

Derim olgunluğunun belirlenmesi meyvenin dış görünüşüne bakılarak da tespit edilebilir. Mor renkli meyvelerde renk, yeşilden mora dönmeye başladığında; yeşil renkli meyvelerde ise, kabuk zemin renginin sarımsı bir durum alması ve parlaklığın azalmasıyla, meyvelerin olgunluğa geldiği kabul edilebilir.

Ayrıca tohum kabuğu rengi ve bazı çeşitlerde çekirdeğin meyve etine bağlılığının azalması da bir olgunluk belirtisidir. Meyve olgunlaştıkça tohum kabuğu rengi sarımsı beyazdan, kahverengiye döner ve tohumdan kolay ayrılır.

Meyveler hasat olumuna eriştikten sonra ağaç üzerinde uzun süre kalabilirler. Yumuşamaları ancak toplandıktan sonra olur. Olgun olmayan bir meyve ise buruşur ve yumuşamaz.

Hasat olumuna gelen meyveler saplı olarak koparılmalı, daha sonra meyve makası ile sapları kısaltılmalıdır. Meyve sapsız koparılırsa kopma yerinde çürümeler olur.

Meyvelerin toplanmasında zedelenmemeleri için gerekli özen gösterilmelidir. Toplanan meyveler bahçede gölge bir yere alınır, daha sonra meyveleri berelemeyecek kaplarda paketleme yerine getirilir. Ülkemizde henüz çok miktarda avokado üretimi olmadığı için özellikle uzak pazarlar ve dış satım için yapılması gereken seçme, boylama, ambalajlama gibi paketleme evi uygulamaları yapılmaz. Yinede uzak pazarlara gidecek meyvelerin tercihen 270-330 gr arasında olmaları ve üzerlerinde çürüme, yaralanma, ezilme gibi bir belirti bulunmaması gerekir. Bu özelliklerdeki meyveler tercihen, karton kutularda tek sıralı ambalajlanır. Genel olarak ambalaj kapları içine 12, 15, 18 veya 21 adet meyve konulabilir.

Meyveler normal oda sıcaklığında 6-12 günde, 5°C de 30-40 günde yumuşar. Depolama sıcaklığı çeşitlere göre değişmekle birlikte 4-7°C olarak belirtilebilir. Daha düşük sıcaklıklarda tutulan meyvelerde soğuk zararı ortaya çıkar. Depo nispi nemi %85-90 olmalıdır. Depolama süresi en uzun 2 aydır.

Avokado esas olarak taze salata meyvesi olarak tüketilir. Değerlendirilen kısım kabuk ile çekirdek arasındaki meyve etidir. Avokado ile hazırlanan bazı yiyeceklere örnek olarak avokado salatası, değişik ürünlerle hazırlanan avokado püreleri, avokado çorbası, avokado dondurması verilebilir.

Avokado ayrıca kozmetik sanayiinde kullanılır; kremleri, sabun ve şampuanları yapılır.

Kaynak: Tarım Bakanlığı Broşürleri

 

Düzenleyen Mine Pakkaner : 19-07-2006 saat 00:57
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-01-2007, 20:30   #2
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 07-01-2007
Şehir: antalya/kemer
Mesajlar: 1
Avokado kaç metre yükseklikte yaşar?Bilgilendirirseniz sevinirim.

kemalyüksel Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-11-2009, 21:27   #3
Ağaç Dostu
 
Samsunlu55's Avatar
 
Giriş Tarihi: 08-08-2009
Şehir: Samsun
Mesajlar: 1,231
Galeri: 1
Avokado kaç derece soğuğa dayanabiliyor?

Samsunlu55 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-11-2009, 21:29   #4
Ağaç Dostu
 
Harun Parlak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-01-2007
Şehir: İstanbul Sarıyer
Mesajlar: 4,271
Galeri: 22
Karadeniz sahil kesimlerinde kışın yaşamadığını söyleyebilirim. Güney cephelerde denemek lazım Kuzey rüzgarları öldürüyyor

Harun Parlak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-11-2009, 22:33   #5
Ağaç Dostu
 
nariçi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-09-2008
Şehir: Gaziantep-Adıyaman
Mesajlar: 3,411
Galeri: 8
Benim diktiğim avakadolar büyük yağ tenekelerinde yazın hergün su istiyor du. Birgün sulanmasa toprak kuruyordu. Üç avakado fidanı var, tenekedeler, dahasonra onları sera içine yere dikmeyi düşünüyorum. Açık alanda idiler sürgün vermeyi durdurmuşlardı bir ay oldu örtü altına aldım, şimdi yeniden uyandılar yeni yapraklar çıkıyor.

nariçi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-12-2009, 21:33   #6
Ağaçsever
 
silence's Avatar
 
Giriş Tarihi: 09-03-2009
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 89
Galeri: 7
çekirdeksiz avakado diye bişe bulduk pazarda bilen duyan varmı ufak salatalıklara benziyolar çok sevimliler...

silence Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2009, 22:26   #7
Ağaçsever
 
silence's Avatar
 
Giriş Tarihi: 09-03-2009
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 89
Galeri: 7


Bu avokado hakkında bilgisi olan yokmudur? acaba

silence Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-12-2009, 23:00   #8
Ağaç Dostu.
 
Giriş Tarihi: 29-08-2008
Şehir: Antalya
Mesajlar: 3,436
Bence bu avakado meyveleri hormon kullanılarak çekirdeksiz olarak üretilmiş olabilir.

Kış aylarında domates vb. sebzelerde tozlaşmanın az, hatta tozlaşma olmadığı zamanlarda üreticiler hormon kullanıyorlar. Bu hormon sayesinde çiçek kendini polenlerle tozlaşmış saydığından meyve tutumu gerçekleşiyor. Bu oluşan meyvelerde çekirdek olmuyor, kısaca kış aylarında yediğimiz sebze ve meyvelerde çekirdek görmediğimizde bilmeliyizki düşük miktarda hormon yiyoruz.

Diğer bir olasılık, çekirdeksiz üzüm gibi ayrı bir avakado türü geliştirilmiş olabilir.

Mutlu Kutlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-12-2009, 16:39   #9
Ağaç Dostu
 
siniroluyorum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-11-2009
Şehir: Edirne
Mesajlar: 390
Galeri: 1
Bende bir kök avakado var yazın çok fazla sulamıyordum ilk geldiğinde ben bir yere gitmiştim üç gün su içinde durmuş o zaman yaprakları sörpmüş hala düzelmediler ancak yeni yapraklar veriyorlar uzun süredir sulamdadım belki bir hafta belki daha fazla bu sıralar ne kadar sıklıkla sulamalıyım?

siniroluyorum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-12-2009, 17:15   #10
Ağaç Dostu.
 
Giriş Tarihi: 29-08-2008
Şehir: Antalya
Mesajlar: 3,436
Toprak nemli kalmalı, suyun fazlasıda saksı veya teneke gibi şeylerin dibinden dışarı çıkabilmeli. su dışarı çıkamazsa kökler boğulur ve çürür.

Mutlu Kutlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-12-2009, 20:53   #11
Ağaç Dostu
 
siniroluyorum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-11-2009
Şehir: Edirne
Mesajlar: 390
Galeri: 1
Saksının altı delik şimdi sulayacağım sonra da sıklıkları artıracağım bakalım gelişme ne olacak?

siniroluyorum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2010, 13:59   #12
Ağaç Dostu
 
siniroluyorum's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-11-2009
Şehir: Edirne
Mesajlar: 390
Galeri: 1
Avokadom donlardan etkilendi!!Yaprakları kurudu üst kısım da gitmiş kırdım kupkuruydu geri kaan kısmının yaniden filizlenme ihtimali var mı acil yardım!!(

siniroluyorum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-03-2010, 18:16   #13
Ağaç Dostu
 
tropik's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-11-2008
Şehir: izmir
Mesajlar: 380
Mutlu abimden aldığım 2 adet avokado'dan biri bu sene yeni yaprak ve tomurcuk çıkardı inşallah meyvelerinide görebileceğim. Şu an gayet sağlıklılar.

Eklenen Resimler
  
Segul beğendi.

Düzenleyen tropik : 17-03-2010 saat 18:18 Neden: .
tropik Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2010, 18:46   #14
Ağaç Dostu
 
nariçi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-09-2008
Şehir: Gaziantep-Adıyaman
Mesajlar: 3,411
Galeri: 8
Avakadoları açık alana aldım. Önce içeride verdiği sürgünler güneşi görünce boynunu büktüler, güneş geçince düzeldiler. Bugün hem güneşte hem gölgede normal idiler.

nariçi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-04-2010, 20:50   #15
Ağaç Dostu
 
tropik's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-11-2008
Şehir: izmir
Mesajlar: 380
Maalesef bu sene avokadolarımdan meyve alamadım ama seneye kesin bekliyoruz.

tropik Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-04-2010, 20:41   #16
Ağaç Dostu
 
nariçi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-09-2008
Şehir: Gaziantep-Adıyaman
Mesajlar: 3,411
Galeri: 8
Kaç yılda meyve başlıyor?

nariçi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-08-2010, 23:59   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 06-07-2010
Şehir: Adana
Mesajlar: 564
arkadaşlar 2 senelik 7-8 kök aynı saksıda olan avakodoyu ayrı ayrı saksıya dikmek istiyorum hangi ayda ayrı saksıya dikeyim,şimdi yapsam olurmu?bir okulda avakado agacı meyve veriyor ,ondan aşı yapmak için nasıl alınır bilgi verirmisiniz?
aşı olmazsa meyve verirmi?

dünyam1 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-08-2010, 22:06   #18
Ağaç Dostu
 
nariçi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-09-2008
Şehir: Gaziantep-Adıyaman
Mesajlar: 3,411
Galeri: 8
Dört adet avakado var ama aşılı değil. Köy TV den izlediğim görüntülerde avakadolar çok geniş ve boylanan ağaçlar. Çevre dalları da oldukça yaygınlık gösteriyor. Bu durumda saksıda ve serada olacak gibi gözükmüyor. Belki aşılı küçük, bodur saksı ev avakadosu olarak yetiştirilebilir. Bunun için de aşılı fide bulmak gerekli.

nariçi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-09-2010, 17:13   #19
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-06-2007
Şehir: samsun
Mesajlar: 6
Çekirdekten yetiştirdiğim avokadomun boyu 4 senede 3 m.yi geçti.Bu yaz ilk defa bol çiçek açtı,döküldü.Meyve vermesi için ne yapmam gerekiyor.Ağacım Samsun'da.

cahit55 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-09-2010, 19:18   #20
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 10-06-2009
Şehir: Yalova
Mesajlar: 74
Bende 2 yaşında bir avokado var, aşı kalemini nereden bulabilirim?

Ali İnan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-09-2010, 13:06   #21
Ağaç Dostu
 
Samsunlu55's Avatar
 
Giriş Tarihi: 08-08-2009
Şehir: Samsun
Mesajlar: 1,231
Galeri: 1
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi cahit55 Mesajı Göster
Çekirdekten yetiştirdiğim avokadomun boyu 4 senede 3 m.yi geçti.Bu yaz ilk defa bol çiçek açtı,döküldü.Meyve vermesi için ne yapmam gerekiyor.Ağacım Samsun'da.
Samsun'da açık alanda avokado yetişiyor mu Bir sitede 4,4°C altında soğuktan zarar görür yazmış, korumaya mı aldınız yoksa kivi gibi buda gençken 4 derecede zarar görüp geliştikçe daha mı toleranslı oluyor

Samsunlu55 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-10-2010, 12:27   #22
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-05-2009
Şehir: Mugla-Gokova
Mesajlar: 297
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Ali İnan Mesajı Göster
Bende 2 yaşında bir avokado var, aşı kalemini nereden bulabilirim?

Buradan bulabilirsiniz sanirim:

http://www.batem.gov.tr/haber/fidansatis.htm

Ama asi yapmak icin en uygun zamani 21 Mart - 28 Mart diye okumustum


burada soguga dayaniklik ve cesitli bilgiler yaziyor:
http://www.batem.gov.tr/urunler/meyv...do/avokado.htm

istcallst Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-10-2010, 09:45   #23
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 15-07-2010
Şehir: Antalya
Mesajlar: 3
İyi günler,ben Antalya/Kemerden yazıyorum bahçemde 2 adet avokado ağacı var,2 farklı tür olduğunu düşünüyorum zira birtanesinin boyu 10-12m oldu diğeri salkım söğüt gibi aşağı sarktı.Boyu uzun olan iri fakat az meyve veriyor,diğeri ise daha çok meyve veriyor.Yalnız bu sene salkım söğüt gibi olanın üstünde yine bol meyve var ama 1 hafta 10gündür meyveler buruşmaya başladı sanki suları çekiliyor gibi bir hal aldılar ve ağacın üzerinde büyümeden kararıp dökülüyorlar.Acaba bir hastalıkmı geldi,aşağı yukarı 10 yıldır meyve alıyordum bu ilk bu yıl başıma geldi,ne yapabilirim?Yardımcı olur ve yol gösterirseniz sevinirim.

haserkut Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-03-2011, 11:57   #24
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-01-2008
Şehir: Antalya
Mesajlar: 15
avokadomun problemini anlayamadımmerhaba,
avokado bitkimizi çekirdekten yetiştirdik ve neredeyse kış başından beri yapraklarında karamalar başladı. buna rağrem yeni yaprak vermeye devam ediyor ancak onlarda bir süre sonra uclarından kararıyor. ilk önce yaprak uclarını kestim ilerlemesini belki bu şekilde durdurabilirim diyerek. sonra yeni bir toprak alıp toprağını değiştirdim ama fayda etmedi.. sizin bu konuda öneriniz nedir?

siyim Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-09-2011, 10:46   #25
Yeni Üye
 
bb_re's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-12-2009
Şehir: İstanbul, Tekirdağ
Mesajlar: 22
Wink Avokado yapraklarında kavrulma

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi siyim Mesajı Göster

avokado bitkimizi çekirdekten yetiştirdik ve neredeyse kış başından beri yapraklarında karamalar başladı. buna rağrem yeni yaprak vermeye devam ediyor ancak onlarda bir süre sonra uclarından kararıyor.
Ben de aynı sorunla karşı karşıyayım. Kuzenimin çekirdekten yetiştirdiği 2 yaşındaki avokadosunun yaprakları uçlarından kavrulmaya başlıyor. Yer yer yaprak damarlarının etrafında renk açılmaları da var. İstanbul'da, evde büyüyor. Ne yapmamızı önerirsiniz?

Eklenen Resimler
   
bb_re Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-09-2011, 10:50   #26
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 24-06-2010
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 108
Aynı sorun bende de var.Alt yapraklar tamamen kurudu koparttım.Üstten filiz verip büyümeye devam ediyor ama alttan yukarı doğru yaprakların uçlarından kurumalar devam ediyor :S

Virtue Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-09-2011, 11:41   #27
Ağaç Dostu
 
neşride's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-03-2009
Şehir: Tekirdağ
Mesajlar: 288
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi bb_re Mesajı Göster
Ben de aynı sorunla karşı karşıyayım. Kuzenimin çekirdekten yetiştirdiği 2 yaşındaki avokadosunun yaprakları uçlarından kavrulmaya başlıyor. Yer yer yaprak damarlarının etrafında renk açılmaları da var. İstanbul'da, evde büyüyor. Ne yapmamızı önerirsiniz?
Bence saksı artık küçük geliyor ve topraktan yeterli besin alamıyor. Saksı değişimi ve toprak ilavesi yapabilirsiniz.

Benim de Ocak ayından beri tohumdan yetiştirmeye çalıştığım iki adet avokadom var. Bahar'da camın dışına koymuştum. Sulamayı da azar azar yapıyordum. İlk çıkan yaprakları kurudu ve döküldü. Geçen ay 2 hafta yoktum. Giderken bolca suladım ve tabağına su doldurdum. Geldiğimde gözlerime inanamadım. Yaprakları kocaman olmuş ve gayet sağlıklı gözüküyor. Yaz döneminde bol su seviyor anladığım kadarıyla. Bir de toprağı büyük oranda bahçe toprağı benimkinin.

Sulamayı nasıl yapıyorsunuz? Sıcak havalarda yapraklarına su da püskürtebilirsiniz.

bb_re beğendi.
neşride Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-09-2011, 16:22   #28
Ağaç Dostu
 
gultar's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-02-2009
Şehir: İzmir
Mesajlar: 495
avokado

Benim bahçemde de 11 adet çekirdekten yetiştirdiğim avokadolarım var.Belli bir boya gelinceye kadar ör; 2 m alttan gelen yaprakları temizleyip çatallanmasını engelliyorum.
2 metreden sonra gelişmesi için dal-budak salmasına izin veriyorum.o boya gelene kadar,yapraklarda sararma ya da beslenememek gibi bir sorun oluşmuyor.Şu anda 2 m olan 1 adet diğerleri 40-60-80cm civarında.Diğerleri daha küçük. Yaprakların kuruması besleyememesinden bence.Alt yaprakları temizleyin sararma duracaktır.

Eklenen Resimler
   
gultar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-09-2011, 09:56   #29
Yeni Üye
 
bb_re's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-12-2009
Şehir: İstanbul, Tekirdağ
Mesajlar: 22
Talking

Neşride ve Gultar, önerileriniz için teşekkürler. Bakalım neler olacak. Elimde bir miktar yarasa gübresi var, onu da kullanmayı düşünüyorum.

Sulaması kısa aralıklarla ve az miktarda ama iki sulama arasında biraz kuruyacak şekilde yapılıyor. 2 sene önce çekirdekten ekildiği saksıyı kullanıyor hala. Bu vesileyle şaşırtmasını da yaparız.

Avokadoyu apartmanın bahçesine dikmeyi düşünüyoruz ama İstanbul iklimi bu tropik bitki için pek uygun değil. Ekim'de dikip, soğuklarda üzerini forumdaki bir başka yorumda okuduğum gibi siyah çöp poşetiyle örtüp alttan bağlamak yeterli olur mu dersiniz? Kışı atlattıktan sonra dikip, yeni yerinde güçlendikten sonra gelecek kışı karşılaması da bir başka yol olabilir. Ama gövdesi henüz kendini taşıyamadığından hala desteğe ihtiyaç duyuyor.

bb_re Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-09-2011, 14:41   #30
Ağaç Dostu
 
neşride's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-03-2009
Şehir: Tekirdağ
Mesajlar: 288
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi bb_re Mesajı Göster
Neşride ve Gultar, önerileriniz için teşekkürler. Bakalım neler olacak. Elimde bir miktar yarasa gübresi var, onu da kullanmayı düşünüyorum.

Sulaması kısa aralıklarla ve az miktarda ama iki sulama arasında biraz kuruyacak şekilde yapılıyor. 2 sene önce çekirdekten ekildiği saksıyı kullanıyor hala. Bu vesileyle şaşırtmasını da yaparız.

Avokadoyu apartmanın bahçesine dikmeyi düşünüyoruz ama İstanbul iklimi bu tropik bitki için pek uygun değil. Ekim'de dikip, soğuklarda üzerini forumdaki bir başka yorumda okuduğum gibi siyah çöp poşetiyle örtüp alttan bağlamak yeterli olur mu dersiniz? Kışı atlattıktan sonra dikip, yeni yerinde güçlendikten sonra gelecek kışı karşılaması da bir başka yol olabilir. Ama gövdesi henüz kendini taşıyamadığından hala desteğe ihtiyaç duyuyor.
Sayın bb_re, İstanbul iklimi avokado için çok uygun değil, ama sizinkinin gövdesi biraz kalınlaşmış. Bahçede denemeyi düşünürseniz benim önerim, Ekim'de değil de İlkbahar'da bahçeye almanız. Böylece gelecek kışa kadar biraz güçlenir.

Siyah poşet yerine de, eskiden kullanılan konik biçimli, çubuklarla örülmüş arı kovanları vardı. Ben bu yaz Tekirdağ'da gördüm. Daha çok dekoratif amaçlı asılmıştı dükkanın önüne. Bal satışı yapan bir yerdi. Ben sorunca, merkalandı o da. Ne amaçla kullanacağımı merak etti. Ben de bazı tropikal bitkileri kışın korumak için üzerine geçirmeyi düşündüğümü söylediğimde bayağı ilgilendi. Olabileceğini söyledi. Hem de bitkiyi tamamen naylonlara sarıp hapsetmekten daha iyi olduğunu, havalanmasının da sağlanacağını söyledi.

Ben henüz denemedim. Ama bitkilerimi dışarıya dikeceğim zaman böyle bir yöntem uygulamayı düşünüyorum.

bb_re beğendi.
neşride Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 14:10.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2019