agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Biyoteknoloji
(https)
Beğeni Düzeni2Beğeniler
  • 2 Gönderen zencefil1708

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 14-02-2011, 13:19   #1
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-01-2010
Şehir: Sakarya
Mesajlar: 8
Doku kültürü ile çoğaltım-meristem ucu kültürü

Meristem Kültürü ve Ticari Uygulamaları
Hastalıksız Bitki Üretimi
Vejetatif çoğaltmada temiz bir başlangıç materyalinin kullanımı son derece önemlidir. Temiz materyallerin elde edilmesi amacıyla da bazı doku kültürü tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Genellikle in vitro çoğaltılan bitkiler hastalıklardan ari (mantar ve bakteri enfeksiyonları bazen doku kültürü uygulamalarında büyük kayıplara neden olmaktadır) kabul edilmektedir.
Bitki doku kültüründe kontaminasyon üç türlü olabilir;
1) Etkisiz yüzey sterilizasyonun neden olduğu akut kontaminasyon
2) Eksplant içinde gizli olan mikroorganizmaların ve ya alt kültür sırasında yerleşen mikroorganizmaların neden olduğu kontaminasyon
3) Uzun bir steril kültür döneminden sonra meydana gelen kontaminasyondur.
Hastalıksız bitki üretmek için in vitro kültür teknikleri geliştirilmiştir ve meristem kültürü bu amaçla kullanılan bir tekniktir. Bir bitkinin hücrelerinde virüs konsantrsyonu hücreden hücreye değişmektedir ve özellikle apikal sürgün ve kök meristem hücrelerin virüs içermesi ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle meristem kültürlerinden virüsten ari bitkilerin elde edilmesi mümkün olmaktadır.
Meristem Kültürü
Meristem ve Sürgün Ucu Kültürlerinin Uygulama Alanları
1. Virüssüz materyal elde etmek
2. Mikroçoğaltım
3. Germplazm muhafazası
4. Genetik transformasyonlar
5. Bitki materyallerinin uluslar arası değişimi
6. Bakteri ve mantarlardan ari bitkilerin üretilmesi
Meristem Ucu Kültürlerinde Başarıyı Etkileyen Faktörler
Meristem Ucu Kültürlerinde Başarıyı Etkileyen Faktörler
1.Bitki materyali ile ilgili bazı özellikler,
2.Kültür ortamının bileşimi ,
3.Kültür koşulları olmak üzere,
3 grup altında toplanarak aşağıdaki gibi ele alınabilir
1. Bitki Materyali
a. Eksplantın büyüklüğü
b. Donör bitkinin fizyolojik durumu
c. Eksplantın alındığı mevsim

1.1. Eksplantın Büyüklüğü: Pek çok araştırmada eksplant boyutunun önemi üzerinde durulmuş ve büyük eksplantların daha yüksek canlılık ve rejenerasyon kapasitesine sahip olmasına karşın, küçük eksplantların virüs eleminasyonunda daha avantajlı olduğu ortaya konmuştur
1.2. Donör Bitkinin fizyolojik Durumu: Meristem ucu eksplantları bitkide ve vegetatif büyümenin aktif olduğu bir dönemde alınırsa kültürde başarı oranı artmaktadır.
1.3. Eksplantın Alındığı Mevsim: Karanfilde meristem uçlarının erken ilkbahar ve sonbaharda alınması, yaz ve kış aylarında alınmasından daha iyi sonuç vermiştir.
1.4.Çeşit: Bitki doku kültürlerinde iki genotipin aynı kültür koşullarlı altında her zaman benzer şekilde cevap vermediği bilinmektedir. Çalışmalar, in vitro kültürde farklı genotipler arasında ki bu önemli farklılığı fizyolojik ve epigenetik faktörlerin de etkilediğini ortaya koymuştur.
2.Kültür Ortamı
Meristem kültürünün ilk uygulandığı yıllarda White ortamı kullanılmış sonra MS ortamının daha uygun olduğu bulunmuştur. MS ortamı ve bazı modifikasyonları halen en fazla kullanılan ve en başarılı sonuç veren ortamdır.
2.1.Mineral Tuzlar: Kültür ortamındaki azot oranı meristem kültürünün başarısında kritik bir etkiye sahiptir.
2.2.Şekerler: Genel olarak tüm ortamlar bir karbon kaynağı olarak %1-3 sakkaroz içerir.
2.3. Agar: Çoğunlukla eksplantlar yarı-katı ortamda kültüre alınmakta ve kültür ortamında ortamı katılaştırmak için de agar kullanılmaktadır.
2.4.Büyüme Düzenleyicileri: Meristem ucu kültürleri için gerekli bitki büyüme düzenleyicileri bitki türüne ve kültür safhasına bağlıdır.
3.Kültür Şartları(çevresel faktörler)
Işık, sıcaklık ve fotoperiyot gibi çevre şartlarını in vitro da farlılaşmayı etkilediği bilinmektedir. Meristem ucu kültürlerinin çeşitli dönemleri için kültür çevresi koşulları araştırmalarla belirlenmeye çalışılmaktadır.
MERİSTEM UCU KÜLTÜRÜ UYGULAMASI
Ortam: Meristem Kültür çalışmalarında en yaygın olarak kullanılan ortam MS ortamıdır. Ortamda büyüme düzenleyicileri çeşit ve konsantrasyonları türlere göre meristem kültürü için agarlı ortam ve ya sıvı ortamlar kullanılmaktadır.
Yüzeysel Sterilizasyon: Bitki materyalinin sterilizasyonu için ön sterilizasyon ve genel sterilizasyon yapılmaktadır.
Kültür Odası Koşulları: Sıcaklık ve ışık yoğunluğu türlere ve kültür safhasına göre araştırma sonuçları ile belirlenmelidir.

METODUN UYGULANMASI
1.Öncelikle meristem eksplantların alınacağı donör bitki seçilir (en az bir boğum içermelidir)
2 . Donör bitkiye uygulanan streilizasyon yöntemi kesililen sap parçalarına uygulanır.
3. Meristem ucu çıkarılacak bitki materyali stereomikroskop tablasına yerleştirilir. En az 15x büyütmede meristemini görmek için öncelikle yapraklar temizlenir sonra genç yaprak taklakları ile apikal kubbe kesilir.
4. Ayrılan eksplant kültür ortamına yerleştirilir ve ortamın su kaybını önlemek için kültür kapları parafilm ile kapatılr.
5. Kültür kapları kültür odasına yerleştirilir ve genellikle 25 C de 4000 lüks ışıkta 12-16 saat fotoperiyotta bırakılır. Optimal koşullar bitki türüne göre ayarlanmalıdır.
6. Eğer eksplant canlılığını devam ettirirse 7-14 gün içerisinde eksplantta bir uzama ve bitkicik gelişimi görülür.
7. Gelişen bitkicikler çoğaltım için boğumlarının ayrılabileceği büyüklüğe ulaşıncaya kadar in vitroda gelişmeye bırakılır.
8. İn vitroda gelişen bitkicikler steril koşullar altında kültür kaplarından çıkarılır ve boğumlarına ayrılır. Her bir parça aksiler tomurcuğun büyümesini sağlayacak taze ortama aktarılır.
MERİSTEM UCU KÜLTÜRÜ ÇALIŞMLARINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
1.Donör dokular genç kısımlardan ve bitkinin aktif olarak büyüyen bölgelerinden alınmalıdır.
2.Donör bitkilerin damlama sulama ile sulanması enfeksiyon problemlerini azaltmada yardımcı olabilir.
3.Meristem bölgesi etil alkol ile silinmiş binoküler stereomikroskobu altında yatay hava akışlı kabinde çalışarak meristem bölgesi izole edilmelidir. Meristemi ayırmak için kullanılan kesicilerin keskin olması gerekir.
4.Meristemin yaprak taslakları ile birlikte kültüre alınması başarılı bir kültür için gerekli olmalktadır ve bu meristem ucu kültürü olarak tanımlanmaktadır.
5.Kesmenın bir sonucu olarak ortaya çıkan fenolik eksidasyon,toksik etki yapabilir.

MERİSTEM UCU KÜLTÜRLERİNİN YARARLARI
1.En yüksek genetik kararlılık in vitro klonal çoğaltımla elde edilmektedir
2.Meristem ucu kültürü ile bulaşık olan bir donör bitkiden viral, bakterial ve fugal patojenler uzaklaştırılabilmektedir.
3. Meristem ucu soğukta muhafaza ve diğer kültür muhafaza teknikleri için homojen bir doku tipi olması ve küçük olması bakımından çok uygundur.
4. Kimera olan bir materyalin aynen çoğaltımı için meristem ucu kültürü çok uygun bir tekniktir.
5. Meristem ucu kültürleri karantina uygulamalarına göre uluslar arası taşımada çoğunlukla kabul edilen kültürlerdendir.
MERİSTEM UCU KÜLTÜRÜ TEKNİĞİNİN SINIRLAMALARI
Meristem ucu kültürü virüs probleminin üstesinden gelebilen tek yöntem değildir. Meristem ucu kültürünün tek başına başarısız olduğu durumlarda termoterapi(sıcaklıkla tedavi), kemoterapi(kimyasal yolla tedavi) ve krayo terapi(soğukla tedavi) yöntemleri ile birlikte uygulanmasının daha elverişli olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur.
VİRÜSTEN ARİ BİTKİLERİN ÜRETİLMESİ
Virüsten ari bitkilerin elde edilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
1.Meristem ucu kültürü
2.Sıcaklık Uygulaması
3.Meristem kültürü ile birlikte sıcaklık uygulaması
4.Kimyasal madde kullanımı
5.Soğuk uygulaması
6. Mikroaşılama
7.Virüsten ari bitkilerin kallus ve protoplasttan elde edilmesi
8.Virüsten ari diğer eksplantların kullanılması

MERİSTEM UCU KÜLTÜRÜ
Birkaç yaprak taslağı ile beraber 1mm den küçük eksplantların kültürü ‘meristem ucu kültürü’ olarak ifade edilmektedir. Sadece meristematik kubbeden meraistem kültürü başlatılabilmektedir ancak bu işlem son derece zordur ve izole edilen apikal meristemin büyümesi başlangıçta çok yavaş olmaktadır. Genellikle yapılan uygulama birkaç gelişmemiş yaprak taslağı ile beraber apikal meristematik kubbenin kültüre alınmasıdır.
SICAKLIK UYGULAMASI( TERMOTERAPİ)
Artan sıcaklıkların virüs inaktivasyonundaki etkisi ortaya konmuştur. Sıcak uygulaması aktif olarak büyüyen vejatatif büyüyen materyal üzerinde etkili olmaktadır. Sıcaklık uygulaması ile çoğu virüslerin ve bazı sistemik bakteriyal hasatalıkların eleminasyonu gözlenmiştir.
Meristem kültürü ile birlikte sıcaklık uygulaması
Sıcaklık uygulaması, çoğunlukla sadece meristem ucu kültürüyle uzaklaştırılması zor olan virüslerin eliminasyonu için kullanılmaktadır. 3 farklı şekilde yapılabilmektedir;
1.Bulaşık olan bitkiler önce artan sıcaklıklara maruz bırakılmakta sonra meristem uçları kültüre alınmaktadır.
2. Meristemlerin kültüre alınmasından önce in vitro sürgünlere yüksek sıcaklık uygulaması yapılmaktadır.
3. Kültüre alınan meristemlere sıcaklık uygulaması yapılmaktadır.
Kimyasal Madde Kullanımı (Kemoterapi)
Eğer virüsün replikasyonunu engelleyen veya virüs hareketini önleyen bir bileşik uygulanabilirse, kültüre alınan doku ve organlardan virüsü arındırma çok basit olacaktır. Böylece ana bitkiye sıcaklık uygulaması için harcanan zaman ve meristem kültürünün zorluğu da aşılmış olacaktır. Ancak bu konuda birkaç bileşik bulunmuştur, araştırmalar devam etmektedir.
Genellikle ribavirin konsantrasyonunun ve kültürde uygulama zamanının artması ile virüs eliminasyonu oranının arttığı belirtilmekle beraber, 20-50 mg/litre’nin üzerindeki konsantrasyonların bitki büyüme oranını azalttığı ve sitotoksik olduğuda belirtilmektedir.
Soğuk Uygulama (Krayoterapi)
Yüksek sıcaklık uygulamaları ile meristem ucu kültürünün kombinasyonuna benzer şekilde meristem ucu kültürü ile birlikte düşük sıcaklık uygulamalarınında virüs eliminasyonu konusunda süs bitkilerinde başarılı örnekleri vardır.Mikroaşılama
Mikroaşılama, virüsten ari anaçların üzerinde meristemlerin aşılanması tekniğidir. Virüsle bulaşık olmayan tohumlar kök stokları olarak kullanılmaktadır.
Meyve ağaçlarından virüs eliminasyonu genellikle termoterapi ile meristem ucu kültürlerinden gelişen köklü sürgünlere mikroaşılama ile başarılmıştır.
Virüslerin tanımlanması
Virüsten ari sözcüğü teşhis edilebilen virüslerden arındırılmış anlamında kullanılır. Ve bu virüsler virüs analizleri ile teşhis edilir. Virüsleri tanımlamada kullanılan teknikler;
1. İndikatör bitkiler kullanılarak yapılan testler
2. Elektron mikroskobu ile virüs partiküllerinin varlığını araştırma
3. Serolojik testler: en yaygın kullanılan ELİSA
4. Nükleik asit analizleri

Bakteri ve Mantarlardan Ari Bitkilerin Üretilmesi
Meristem kültürü tekniği virüsten ari bitkilerin elde edilmesi amacının yanı sıra donör bitkinin bakteriyal ve fungal patojenler ile enfekte olduğu durumlardada avantaj sağlamaktadır çünkü bitkide terminal bölgenin vasküler farklılaşma bölgesinin üst kısmı patojenik partükülleri pek içermez bu nedenle eğer bulaşık olan bir bitkiden söz konusu bu bölgeden küçük bir eksplant alınıp in vitroda başarılı olarak geliştirilirse patojensiz bitki elde edilmesi mümkün olmaktadır.
SONUÇ
Meristem ucu kültürü gerek mikroçoğaltım amacı ile gerekse virüsten ari bitkileri elde etme amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle meristem ucu kültürleri süs bitkilerinden krizantem, karanfil tarla bitkilerinden patates, bahçe bitkilerinden çilek ve narenciyede rutin olarak uygulanmaktadır. Özelliklede narenciyede mikroaşılama tekniği ile virüs eliminasyonu başarı ile kullanılmaktadır
KAYNAK:BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ CİLT 1

swordm ve Futurist beğendi.
zencefil1708 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 12:44.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2022