Araçlar

Bookmark and Share


Sözlük

Sözcük *
Türkçe, İngilizce, Almanca arama yapabilirsiniz. * ile işaretlenmiş alanları doldurmanız gereklidir.
Türkçe İngilizce Almanca Anlamı
elit ağaç seçilmiş ağaç plus tree plusbaum Bir yetişme bölgesinde tohum elde etmek yahut aşı çubuğu almak için seçilmiş iyi şekilli ağaçlar.
ağaç boyu top height scheitelhöhe Ağacın toprak yüzünden son yıla ait tepe sürgünü ucuna kadar olan boyudur
geniş yapraklı ağaç hardvood laubholz Botanikte iğne yapraklıların aksine geniş yapraklara sahip olan ağaçlar genellikle bu isim altında bir grup olarak ayrılır
noel ağaç christmas tree weinachtsbaum Bildiği üzere hırıstiyanlar alemi 24-26 aralı tarihlerinde (Nonel 'de ) şehir meydanlarinda evlerde özel ağaçları ampul ve türü süs eşyaları ile donatarak mukaddes geceyi kutlamaktadırlar
ağaç sınırı tinber line baumlinie En azından 5 m boyundaki yetişkin bireysel ağaçların yayıldığı alanların üst sınırından geçen çizgi
ağaç türü tree species baumart Elverişli ekolojik koşullarda yüksek boy geliştiren odunsu bitkilerin canlı ve dikili durumda iken taksonomik bir birim olarak * tür* ünü belirten bir deyimdir.
üst ağaç tabakası overstory obere baumschicht Bir meşcerede (ormanda) tepe çatısını oluşturan ağaç tabakası
ana ağaç türü principal species haupbaumart Bir karışık meşçere için silvikültür ve ekonomik bakımından ağırlık merkezini oluşturan bir orman işletmesinde ise özel bir ekonomik değer taşıyan ağaç türüdür.
ağaç stebi tree steppe baumsteppe Ormandan steplere geçiş zorunda teker teker ağaçların yayıldığı stepler.
ağaç kabyk yanığı heat check hitzeriss Bir meşçerenin güney tarafının birdenbire açılması veya normalim üzerindeki sıcaklıkların açıktaki ağaçları etkilemesi sonucunda kabuk yanığı ve çatlaklar meydana gelir
öncü ağaç türü pioneer treespecies pionierbaumart Doğal afetler sonunda oluşmuş çıplak elverişsiz toprak ve iklim koşulları altında ilk olarak gelen ve bir ön orman kuruluşu sağlayabilen ağaç türleridir.
bakım ağaç türü accesorry species diende baumart Bir mesçerede toprak özelliklerinin korunması iyileştirilmesi ve diğer ağaçların düzgün gövde yapması için yararlı ve koruyucu olarak hizmet gören ağaç türleri.
klimaks ağaç türü climax tree species klimaxbaumart Dengelenmiş kararlı vejetasyon kurulusu içinde en büyük rekabet gücüne sahip olanonun için son orman şeeklini kuran ağaç türüdür
ağaç yetiştirme sınır bölgesi tree limit baumgrence Kapalı meşçereler oluşturamayacak şekilde sadece izole edilmiş ağaçların yaşayabildiği enlem dereceleri ve dağlardaki belirli yükseltilerdeki bölgelerdir
ağaç türü seçimi choice of tree species baumartenwahl Ekolojik - biyolojik esasları ağaç türlerinin bir yetişme ortamına getirilme tehlikelerini ekonomik koşulları silvikültürel olanakları göz önünde bulundurarak gençleştirme ve meşçere kura amacı ile ağaç türlerinin belirlenmesidir.
genç yapraklı ağaç young oak beech sapling heister Yapraklı ağaçların, özellikle meşe ve kayının 2-3 m. boyundaki genç bireylerine verilen isimdir
dikili kuru ağaç death standing tree trockenholz Ormanlarda bireysel olarak veya toplu halde herhengi bir nedenle dikili durumda tamamen kuruyup ölmüş olan ağaç.
kök sökümü ağaç köklerini çıkarma grubbing uprooting roden Ağaç köklerinin topraktan uzaklaştırılması
sert yapraklı ağaç türleri slerophyll woodland hartlaubgehölze özellikle akdeniz iklim koşullarında aşırı buharlaşmaya karşı sertleşmiş geniş yapraklara sahip ağaç türleridir.
ağaç türlerinin yetişme ortamı site reguirements standortsansprüche Bir ağaç türünün gelişimizi etkileyen bireysel faktörler karışımı bakımından istekleridir
ağaç türlerinin karakteristikleri nature of species charatacteristics baumartencharakter Ağaç türlerinin ekolojik istekleri ve toplum özellikleri bakımından karakteristikleri.
ağaç türü optimizasyonu optimisingchoice of tree species baumartenoptimierung Bir meşçerede belirli bir amaç ile optimal ağaç türü karışımı saptamak için optimizasyon araştırmalarının modern yöntemleri kullanma.
meşçereyi son aşamasında oluşturan ağaç türü closestand of tre species schlussbaumant Normal koşullara sahip yetişme ortamlarında gelişen ve süksesyonuniklime bağlı olarak son kuruluşunu sağlayan ağaç türü veya aüaç türleri karışımıdır
ağaç türünün ekonomik mekanı economyof growing space usa standraumökkonomie Bir ağaç türünün veriminin tepe tacı mekanına uygun olarak ifadesidir
değerli ağaç türü free species of high guality and value wertbaumart Yüksek derecede gövde kalitesi ile az hacim verimini bağdaştırabilen ve çok pahalıya satılan değerli oduna sahip ağaç türleri
büyük grup ağaç toplumu large group grove horst Yaklaşık olarak 10-15 ar büyüklüğünde olan ekolojik ve işletme bakımından belirli bir ölçüde bağımsızlığa sahip bulunan fakat uzun vadeli silvikültür uygulaması bakımından henüz ayrı bir muamele yapılacak durumda olmayan mesçere kısmıdır.
yetiştirme değeri olan ağaç türü worth growing anbauwürdig Belirli bir yetiştirme ortamında ekonomik ve ekolojik bakımdan yetiştirilibilen ve yetiştirilmeye değer ağaç türü
yabancı ağaç türleri ekzotik türler exotictree species gasthaumart Doğal yayılılış arealinden getirilip belirli yetişme ortamlarında yetiştirilen ağaç türleridir.bunlar dış faktörlere dayanıklılık hızlı artım gövde şekli gibi nedenlerde yetiştirilir.
ağaç türlerinin ekolojikiştekleri silvikültürel istekleri silvical requirements ansprüche Orman ağaçlarının normal bir gelişim yapabilmesi için sahip olmaları gereken ekolojik istekler
arktik ağaç sınırı artic tree line arktische baumgrenze Ağaç gelişim ve yayılış kuzey sınırıdır.bu sınır kuzey soğuk bölge ormanları ve tundra arasında sinizoidal bir şekilde geçer.
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
agaclar.net © 2004 - 2021