agaclar.net

agaclar.net (http://www.agaclar.net/forum/)
-   Zeytin (http://www.agaclar.net/forum/zeytin/)
-   -   Zeytin Fidanı Yetiştirme ve İyileştirme (http://www.agaclar.net/forum/zeytin/2892.htm)

daraban 10-12-2006 02:19

Zeytin Fidanı Yetiştirme ve İyileştirme
 
Selamlar arkadaşlar.. ben Kalem ile domat zeytin, köklendirilmesi ve üretimi hakkında bilgi edinmek istiyorum. bunun için uygulamam gereken yöntemleri ve malzemeleri sırasıyla anlatabilirmisiniz?

şimdiden teşekkür ederim. selam ve saygılarımla...

Selahattin Yılmaz 10-12-2006 14:20

Buradaki linkte bir PDF dosyası var orada köklenmesi zor olan Domat Zeytininin köklendirme çalışmaları sonuçları var...

Ve yine burada da işinize yarayacak bilgiler bulacaksınız...
Umarım işinize yarar...

daraban 10-12-2006 18:08

Çok teşekkür ederim. çok yararı dokundu. sağolun...

daraban 11-12-2006 09:05

Selamlar hocam. aklıma birşey takıldı!

ben domat zeytin ağacından kalem alıp köklendirsem, sonra köklendirdiğim bu fidana yeniden domat zeytinden alacağım kalem ile aşı yapmam gerekiyormu?

yoksa, domat zeytin ağacından kalem alıp köklendikten sonra oluşan fidandan domat zeytini üretebilirmiyim? (yani köklenen çeliğe yeniden aşı yapmam gerekiyormu? gerekmiyormu? )

bu konuda yardımcı olursanız sevinirim..

selam ve saygılarımla..

Selahattin Yılmaz 11-12-2006 10:55

Çelikle üretimini yaptıktan sonra aşılamanıza gerek yok vegetatif yolla çoğalttığınız bu kısım ağacın aynı özelliklerini gösterir. Köklendirdiğiniz ortamda iyi bir kök sistemi geliştirmesini sağlamanız domat zeytin fidanı elde etmenize yeterlidir. Ürettiğiniz fidanları gönül rahatlığıyla dikebilirsiniz.

daraban 11-12-2006 12:08

çok sağolun bu bilgi benim için gerçekten çok faydalı oldu. sağolun...

Mine Pakkaner 08-01-2007 20:17

Zeytin Fidanı Yetiştirme Teknikleri
 

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜRETİM METODLARI:
Zeytin üretim metodlan 2 grup altında toplanmaktadır.

A-Vegatatif (Eşeysiz) Üretim:Bu metodun esasını çelik, obur, yumru, sürgün gibi ağaç parçalanmn köklendirilmesi oluşturur. Bu metodla her fert kendi irsi vasıflarını devam ettirir.


B-Generatif (Eşeyli) Üretim:Bu metodun esası çekirdekten elde edilen çöğürlerin ve ergin ağaçların aşılanmasıdır. Tohumla üretmede, çoğunlukla nesillerde az veya çok bir açılma görülür.
Dünyadaki zeytin ağacı varlığının %98 ne sahip bulunan Akdeniz sahil şeridinde yer alan memleketlerde yetiştiriciliğin 19. yüzyılın sonlarına kadar kalın dal çelikleri, yumrular ve köklendirilmiş oburlar kullanılmak suretiyle yapıldığı bilinmektedir. 1880 yılından başlayarak'özellikle yeni endüstiriyel zeytin bahçelerinin kurulmasında-kullanılacak vegatatif materyalin, ihtiyacı karşılayamaması genaratif üretim tipinin fidan çoğaltımında ağırlıklı olarak uygulanmasında zorlunluluk yaratmış ve bu yolla ihtiyacı karşılayacak çok sayıda fidanı üretmek mümkün olmuştur.


1940 yılından sonra bir yıllık zeytin çeliklerinin köklendirilerek üretim materyali olarak kullanılması konusunda başlatılan çalışmalarda büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve (Mist PROPAGATION), şişleme metodu ile geniş çapta uygulamaya geçilmiştir.


Ancak şişleme metodunda, materyal sağlama konusundaki güçlük aşılmış olmasına rağmen çok masraflı olması ve materyallerin fidan üretimine uygun olmaması gibi problemlere henüz çözüm getirilememiştir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak generatif üretim, zeytincilikte önemini korumaktadır.


EKİLECEK TOHUMDA ARANILACAK ÖZELLİKLER VE TOHUM TEMİNİ:


Generatif üretimde çöğür temininde kullanılmak üzere tohumlar şu 2 kaynaktan elde edilir.


1-Olivaster (Oleaster)(Yabani Zeytinler çekirdeklerinden.


2-Kültür çeşitlerinin çekirdeklerinden.
-Yabani zeytinler kolay temin edilmesine karşın, tohumluk özellikleri açısından bir çok istenmeyen özellikler de gösterirler.


-Yabani zeytinlerin çekirdeklerinden çok çeşitli tipte çöğürler meydana gelir. Bunların gövdelerinde meydana gelen anormal dallanmalar yastıklarda karşılıklı olumsuz etkiler yapmaktadır. Oysaki kültür çeşitlerinin çekirdeklerinden daha mütecanis ve genellikle tek sürgün üzerinden gelişen çöğürler meydana gelmektedir.


-Yabani zeytin çekirdeklerinin çimlenme güçleri kültür çeşitlerine göre çok zayıftır.


-Yabani zeytinlerin çöğürlerinde internodyum aralan çok kısa, gövde kabuklan çok incedir. Bu nedenle aşı için uygun bir ortam bulmada zorluk yaratırlar. Aşı tutma oranlan da bir hayli düşüktür.


-Yabani zeytin çöğürlerinin soğuğa dayanıklıkları düşüktür.


-Tüm bunlardan sonra yabani zeytin kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde ak delice tipinin, kara delicelerden daha uygun olacağını belirtmekte yarar vardır. Çünkü ak deliceler çeşidi özellikleriyle kültür çeşitlerine daha fazla yakınlık göstermekte ve anaçlık vasıflan kısmen daha uygun olmaktadır.
-Son yıllarda zeytinci ülkelerde, generatif üretimde tohum kaynağı olarak kültür çeşitleri kullanılmaktadır. Zeytinde çekirdeklerin kabuk kalınlığının, çimlenme yüzdesi ve çimlenme gücü üzerinde önemli etkisi vardır. Çekirdek küçüklüğü çimlenme yüzdesinin düşük olacağını göstermez.

TOHUMLARIN EKİME HAZIRLANMASI:Bunda ilk iş meyve etinin çekirdekten ayrılmasıdır. Günümüzde bu işlemde, Âcapulco tipi çekirdek çıkarma makinası kullanılmaktadır. 'Bu aletin özelliği embriyoya herhangi bir zararlı etki yapmadan eti çekirdekten ayırmasıdır. Bu tip makınalar Türkiye'de yoktur. Eti çekirdekten ayırmada diğer bir yöntem danelerin yan yanya kum ve odun talaşı veya pirinç ile karıştırılarak yağ fabrikalarında sıkıştınlmasıdır.Çekirdeklerin etten ayrılmasında basit ve bizde çok kullanılan bir yöntemde, toplanan tohumluk zeytin donelerinin sert ve düzgün bir ceminde 2-3 cm kalınlıkta yaydıp lastik çizıneli işçiler tarafından çiğnenmesidir. Böylece ezilen eti kısmen ayrılan çekirdekler alta geçmeyecek sıklıktaki elekler üzerinde hafif su verilmek suretiyle kalın telli fırçalarla ovulmakta ve üzerlerindeki et kalıntıları tamamiyle uzaklaştırılmaktadır.Bundan sonra çekirdekler % -5 lik kostik (NaOH) eriyiğinde çekirdek kalınlıklarına göre 15-20 dakika41e 5-6 saat arasında tutulurlar.Burada amaç özellikle yağ tabakasının uzaklaştırılmasıdır. Aynı amaç için kül suyu da kullanılabilir. Kestikle muameleden sonra çekirdekler su ile iyice yıkanırlar.Zeytin çekirdeklerinin zayıf ve çürük embriyo içerenlerinin ekilmeden önce anlaşılması için çekirdeklerin 4-6 saat süre ile tuzlu suda -tutulup, su üzerinde yüzenlerin uzaklaştırılmasından sonra diğerlerinin tatlı su ile bir kaç defa yıkanmaları da uygulanan yöntemlerden biridir.

KATLAMA:Ilıman iklim tohumlarının bazılarında bir dinlenme devresinin olduğu bilinmektedir. Tohumun ana bitkiden ayrıldıktan sonra canlılığını korumasına karşın, bir müddet çimlenmemesi şeklinde oluşan durumu ortadan kaldırıp çimlenmeyi sağlayabilmek için, tohumların kış boyunca nemli bir kum veya toprak tabakası arasında tutulması gerekmektedir. Tohumun embriyosunu çimlenme olgunluğuna getiren bu işleme, katlama denilmektedir.


İyi Bir Katlama İçin Gerekli Şartlar:


1-Düşük sıcaklık
2-Nemin tohum tarafından alınması
3-îyi bir havalandırma
4-Belirli bir zaman süresi
Embriyonun çimlenme olgunluğuna gelebilmesi için 3-7 °C arası en uygun sıcaklıklardır. Tohum kuruma veya havalandırma azlığı çimlenme olgunluğuna gelmede yavaşlatıcı veya durdurucu bir etkiye neden olur. Sonbaharda hasat edilen zeytinin tohumlan hasada izleyen 2. İlkbahara kadar çimlenmezler. Tohum kabuğunun su geçirmemesi dinlenmenin esas nedenleridir.

Başlıca Katlama Şekilleri:

1- 60 cm derinlikte hendek dibine 8-10 cm taş,üzerine 5 cm kalınlıkta hafif toprak, (1/3 kum, 1/3 yanmış gübre, 1/3 funda toprağı) konur. Bunun üzerine 2 cm kalınlıkta çekirdek serilir. Tekrar 2 cm kum konulur. Hendek doldurulur en üste yine kum konur. Üst kısım hasır ile örtülür. Nem kontrol edilir. Gerekirse süzgeçli kova ile su verilir. Çekirdeklerin %10-15'i çatlayınca katlamaya son verilir.

2- Kümbet usûlü katlama; l m çapında 7-8 cm kalınlığında, zemine çakıl taşı konur. Bunun ortasına l m uzunluğunda 7-8 cm çapında delikli ve üst kısmı kapaklı bir boru yerleştirilir, l kat kum, l kat çekirdek konarak yukarıya koni şeklinde yükseltilir. Koninin etrafı 3-4 cm kalınlığında balçık şeklinde bir çamur ile sıvanır. Nem kontrol edilir. Gerekirse borudan su verilir.

3- Sandık içinde yapılan katlama; Bu usulde katlama yapılan odanın ısısı 20-25 °C de sabit tutulmalıdır. Sandıklar değişik boyutta olabilir. Sandığın tabanında havalanma ve suyun sızması için l cm çapında 8-10 delik bulunur. Tabana 3-4 cm kum serilir, üzerine l kat çekirdek, 2 cm kum, tekrar çekirdek yerleştirilir. En üst kum olacak şekilde en üst kısımda 3 cm kalana kadar sandık doldurulur ve çuval serilir. 7-10 günde bir ılık su ile sulama yapılmalıdır.

TOHUM EKİMİ:Ekimde soğuk yastıklar, sıcak yasaklar ve seralar kullanılır. Yastıkların hazırlanmasında toprakların her yıl değiştirilmesi, temizlik ve hastalıklarla mücadele açısından gereklidir.

Soğuk Yastıklar:Sonbahar ekimi, iklimi müsait yerlerde uygun olabilir. Ekim zamanı eylül-kasım aylandır. Metrekareye 3-6 kg tohum atılır, üzerine 1/3 kum, 1/3 funda toprağı, 1/3 yanmış elenmiş gübre karşınımdan 2-4 cm lik kapak atılır, süzgeçli kova ile sulanır. Ot alma, sulama, soğuktan koruma, kaymak kırma gibi bakım işlemleri yürütülür.

Sıcak Yastıklar:Doğu-Batı istikametinde hazırlanırlar, l m. genişlikteki yastıkların kuzeye bakan tarafları 50-60 cm güneye bakan tarafları ise 20-30 cm yüksekliktedir. Tabana 15-20 cm kalınlıkta yanmış hayvan gübresi bunun üzerine 1/3 oranında kum, yanmış gübre, funda toprağından 15-20 cm. konur. Daha sonra çekirdekler konur, 2-4 cm.lik harç ile örtülür. İyice bastırılır, can suyu verilir. Bu yastıklarda ekim zamanı ekim-kasım aylandır. Yastıkların üzeri cam çerçeveyle kapatılır. Don yapabilecek havalarda ayrıca üzerlerine hasır örtülür. Bu tür yastıklarda çekirdekler daha erken ve daha iyi çıkabilir.

Seralar:Sulama, havanın nisbi nemi ve ısı tekniğine uygun şekilde ayarlanır. Seralarda ekim zamanı, Ekim ayının sonlandır. Seradaki yastıkların tabanına 4-5 cm çakıl döşenir. Üzerine 15 cm. funda toprağı, onun üstüne 10 cm. harç yayılır, sulanır ve çekirdekler serilir, daha sonra 3-4 cm harç serilip süzgeçli kova ile can suyu verilir. Sera içinde uygun ısı 23-25 °C nisbi nem ise %70 olmalıdır.

ÇÖĞÜRLERİN ŞAŞIRTILMASI:Yastık ve seralarda çimlenip gelişen çöğürlerin şaşırtma tavalarına nakli Mart sonunda başlar, nisan ayında devam eder. Bu dönemde çöğürler 6-8 yapraklı hale gelmişlerdir.Metrekareye 7-8 kg yanmış koyun gübresi toprakla iyice karıştırılıp tavalar hazırlanır. Dikimden l gün önce.yastıklardaki çöğürler güzelce sulanır. Böylece sökümleri kolaylaşır. Bozuk olan çöğürler atılır. Sağlam olanlar 10x10 cm. aralıklarla dikilir. Dikimden sonra can suyu verilir.Daha sonra tavalarda ot ayıklama, çapalama, gübreleme, sulama, ilaçlama gibi kültürel işlemler yapılır.

ÇÖĞÜRLERİN AŞILANMASI:Şaşırtma tavalarına dikimlerinden 1 yıl sonra yaklaşık 30-70 cm. boya ve boğaz noktasında 5 mm. çapa erişince (kurşun kalem kalınlığında) aşılanır. En uygun aşı çoban aşısıdır. Çoban aşısında kalemler bir yıl önceki sürgünlerden alınır. Kalemler 2 yaprak, 2 göz içermelidir. Yaprakların 2/3 ü kesilerek su uçma yüzeyi azaltılır. Aşı yapmak için fazla rüzgarlı olmayan günleri : seçmekte yarar vardır.

VEGATATİF ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ:

Çöğür aşılama ile fidan yetiştiriciliğinin uzun zamana gereksinim göstermesi ve yeterli sayıda fidan elde edilemeyişi nedeniyle vegetatif yolla fidan üretimine önem verilmesi gerekmektedir.


Vegatatif üretim
1-Yumrularla
2-Dip sürgünleriyle (Obur, kanırtmaç)
3-Çeliklerle


Yumrularla:Zeytin ağaçlarının gövde veya turbu üzerinde oluşan şişkinliklere, yumru denir. Bu yöntem Türkiye'de Güney Anadolu bölgesinde uygulanmaktadır. Su ve sulama imkanı kıt olan yerlerde uygundur. Yumrular kalem ile anacın uyuşmazlığında budama veya çarpmadan oluşan yaraların kapatılması sırasında yaşlı, bakımsız, yeterince aktivite göstermeyen ağaçlarda oluşur.
Yumrular genellikle 0,5-5 kg ağırlıktadır. Ağaca zarar gelmeyecek şekilde bir ağaçtan 2-5 yumru çıkarılabilir. Kurak yerlerde dikilecek yumruların ağırlıkları fazla olmalıdır.


îyi bir yumruda:
1-Yumrunun kabuğu yeterince kalın olmalı kabuk yaralanmamalıdır.
2-Kabuk altındaki odun kısmı kalın ve sağlıklı olmalıdır:
3-Yumrular açık renkli, düzgün kabuklu olmalı, üzerinde uyur gözlerin olduğunu gösterir hafif kabaralar olmalıdır.
4-Yumru çıkarılırken odun kısmı oldukça düzgün olmalıdır.
5-Yumrudan çıkan sürgünler, fazla dallar kesilmelidir.
Ağaçtan çıkarılan yumru hemen dikilmezse serin, rüzgar tutmayan gölge bir yerde 24-28 saat saklanabilir. Daha uzun süre bekletmek **** bir tarafa nakletmek zorunun ise, ıslak çuval talaş veya yosun arasında bilhassa nem kaybettirmeyen naylon keseler içinde 8-10 gün dayanır. Uzun zaman kurak şartlarda kalmış yumruların dikimden evvel 3-5 saat su içinde bırakılarak şişirilmesi gerekir.


Yumruların Dikileceği Çukurların Hazırlanması ve Dikim Zamanı


Yumruların dikileceği çukurların derinlik ve genişliğine kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Bu ağır topraklar için 100x100x80 cm hafif topraklar için 80x80x80 cm olmalıdır.Dikim mevsimi olarak Kasımdan Nisana kadar devam eder.îyi bakım şartlan sonucunda 35-40 gün sonra sürgünler toprak yüzeyine çıkar.Dikim yapılacak toprak ağır ise dibine 15-20 cm taş ve çakıl bunun üzerine 35-40 cm gübre karıştırılmış üst toprak yumrunun üzerine 3-4 cm kalınlığında kum veya alüviyal toprak, serpilir. Çukurun kenarları aynı seviyeyi alıncaya kadar gübre+toprak karışımı konur. Yumru toprağın 20 cm altında kalmalıdır. Bu miktar ağır topraklarda 10 cm, süzek topraklarda 30 cm olmalıdır, süzgeçli kova ile sulanmalıdır. Toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakası kırılmalıdır. Yumrunun üzerine taş, tahta, toprak, samanla gölgelik yapılır.Buna evcik denir.


Evciğim Faydaları:
1-Toprak kabarık ve yeterli nemde kalır.
2-Yumrudan çıkan sürgünler güneş ve rüzgardan korunur.
3-Her sulama sonunda kaymak kırma zorunluluğu ortadan kalkar.
4-Daha fazla su kullanılmasını önler. Sürgünler 35-40 cm olunca evcik kaldırılmalıdır.


Yumrudan Üretmenin Yararları:


1-Yumrular iyi seçilip tekniğine uygun dikilirse tutma oranı yüksek olmaktadır.
2-Kültür çeşitlerinden alınırsa aşı zorunluluğu ortadan kalkar.
3-Yumrudan yetiştirilen ağaçlar daha düzgün olmaktadır.
4-Doğrudan yerlerine dikildiklerinde kısa sürede fidan üretimi gerçekleşmektedir.
5-Yaşlı zeytinlik varsa masrafsızca yumru elde etmek mümkündür.


Sakıncaları:

1-Yumrular genç ve ürün vermekte olan ağaçlardan alınırsa ağaç yıpranır, verimden düşer.
2-İstenilen çeşitten yeterli büyüklükte ve çok miktarda yumru bulmak güçtür.
3-Anaç delice olan ağaçlardan alman yumrularda, tekrar aşı yapılma zorunluluğu vardır.


Dip Sürgünleriyle:Zeytin ağaçlarının turbundan çıkan sürgünlere dip sürgünü denilmektedir. Bu sürgünler kendi yumrularını geliştirdikleri zaman ana yumrudan çıkarılıp fidanlık tesis edilecek yerlere dikilirler. Bu yöntemin diğer bir adı da kanırtmaçtır. Dip sürgünleri yabani ise dikimden 2-3 yıl sonra kalem veya göz aşısı yapılır. Bu üretim şekli daha çok Marmara Bölgesinde uygulanır.


Çeliklerde Çoğaltma


1-Kalın dal çelikleriyle
2-Yapraklı yeşil çeliklerle


Kalın dal çelikleri ile:Bu çok eski zamandan beri bilinen yöntemdir. Gövde ve dallarında bol miktarda durgun ve sürgün gözlerin bulunması nedeniyle çok yaşlı kısımlar bile kolayca köklenmektedir.Bu metod İspanyada uygulanmakta üç ve daha yaşlı dallardan alınan çeliklerdir. Bu çeliklerin boylan 25-30 cm. çaplan ise 3-5 cm olmalıdır. Üzerinde yosun bulunmayan, hastalıksız çelikler alınmalıdır.


Çeliklerin Alınma Zamanı:Kış dinlenme zamanı alınabilirler. Marttan sonra yapılacak dikimlerde ise yeterince köklenemezler. Donlu havalarda dikim yapılmayıp, çelikler uygun zamana kadar uygun şartlar altında saklanmalıdır. İstif edilen yerde hava boşlukları bulunmalıdır.


Toprağın Hazırlanması ve Dikim:

Dikilecek toprak;derin, zengin, süzek ve yeterince nem tutmalıdır. Dikimden önce derince sürülmelidir. 30-40 cm derinden sürülerek toprakta hendekler açılır. Sıralar arası 40-120 cm arasında değişir. Çelikler sıralar içine 45°.ük bir meyille veya yatay olarak yerleştirilirler. 45ö°lik meyille yerleştirilen çelikler arasında 40-50 cm. mesafe olmalı. İri kalın çelikler ise 10-15 cm. aralıkla yatay olarak dikilmelidir.Üzerleri 2 cm kalınlıkta toprakla örtülmelidir. Dikim sıralan bol su ile sulanmalıdır. Yaz devresinde sulama ot alma, çapalama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir. 1. gelişim yılı sonunda bırakılan 2-3 sürgün dışında yeni gelişen sürgünler varsa, bunlar çıkarılmalıdır. Bırakılan sürgün yan ve doruk dal üzerinden 5-15 cm lik uç alınmalıdır. Normal gövde kalınlıklarını aldıklarında 40 cm den tepeleri vurulur. Dağıtılacak fidanlar en az 1,5 cr.ı çapında olmalıdır.Fidanlıklarda 2-3 yıl bakımları yapılan fidanlar asıl yerlerine dikilmek üzere dikim mevsiminde sökülürler. Toprak, sökümden 1-2 gün önce sulanmalıdır. Gövdeleri 40 cm, kökleri 10-15 emden kesilir. Yan dallar çıkarılır. Fidanlar dikime hazır hale getirilir.


Kaynak

caglayankutlu 11-11-2007 21:49

Mine hanım, bu çelik köklendirme ile ilgili bir şey kafama takılıyor. Çeliklerin alınma zamanını kış dinlenme zamanı olarak belirtiyorsunuz. Bu hangi ayları kapsıyor. Birde diyelimki çeliği kestik, köklendirmek amacıyla perlite gömmemiz için bu kestiğimiz çeliklerin ne kadar vakti var. Yani kestiğimiz çelikleri kestikten ne kadar sonra perlite gömmemiz gerekiyor. Perlit şarmı, hayvan gübresi kum karışımı da olur diyorlar, olurmu?

caglayankutlu 11-11-2007 21:52

Birde şunu unuttum. İncir çeliği dikerken çeliğin toprakta kalan kısmına çizik atıyorlar. Bu şekilde daha kolay kök atıyormuş. Bu çizik atma olayı bütün ağaç çelikleri için geçerlimi?

Harun Parlak 11-11-2007 22:07

Selam caglayankutlu mine hnm bu mesajı gördüğünde size ayrıntılı bilgi verecekdir.
Ama ben bildiğim kadarını anlatmaya çalışayım. Evet bütün çeliklerde çentik atmada fayda var. ÇELİKLERE yandan çentik değilde bir buçuk iki santim kadar toprağs gömülecek kısma dikeyine üç adet kadar kabuk kısmına odunsu kısma zarar vermeden çiziklerseniz faydası olacakdır.
Ayrıca çeliklerin altını ve üstünü 45 derecelik bir açıyla kesin alt kısımdan iyi su alsın üst kısımda ise su durup çürütmesin diye.
Yalnız zeytin çelikleri genellikle yaşlı ağaçların kök sürgünlerinden alınırsa tutma başarısı yüksek olur diye biliyorum.
Bu konudaki uzman arkadaşların görüşlerini incelemek ve beklemek görmek lazım siz denemelerinize devam edim kim bilir belki siz de bir yöntem keşfedersiniz.

mehmet.ç 03-02-2008 21:52

agaclar kısdinlenmesine girdikten sonra celik alımına baslana bilir ekimden sonra alılınır.agaclar uyandıktan sonra alınan celiklere ise yarı odun celıkleri denir.eger celikleri dikeceginiz yer hazırsa hemen dikmelisiniz,hazır degilse yas bir beze sarılıp buzdolabında 1 **** 2 hafta bekletilebilir yanlıs degilse.hayvan gübresi ve kum karısımıda olur.önemli olan celik köklenmeye girdiğinde gevsek yapılı bir toprak olması.

tyuce 13-02-2008 12:52

Teşekkürler.
Konu hakkında aydınlatıcı ön bilgilere sahip oldum.

Öztan Özatanlar 29-10-2008 22:40

Zeytin fidesi
 
Merhabalar..Zeytin ağacı yetiştirme ile bir kaç küçük sorumu cevaplayabilirseniz mutlu olacağım.
1.)Bahçemizde bulunan (sanırım 20-25 yllık) ağaçların dibinde oluşan küçük fidecikleri kesip(nasıl kesileceğinide bilmiyorum ama) evde yetiştirebilirmiyim?
2.)Kesim işlemi için belli bir zaman varmıdır?
3.)Kestikten sonra köklenmesi için suda belli bir süre bekletmelimiyim yoksa direk toprağa dikmelimiyim?
4.)Eğer toprağa dikilecek ise ne tür bir toprak karışımı gerekli?
5.)Yaşatabilmek için ne tür işlemler uygulamalıyım?
Biliyorum çok fazla sorum oldu ama inanın bu konuda çok acemiyim.Değerli önerilerinizi bekliyorum.Sağlıcakla kalın..

Mine Pakkaner 30-10-2008 02:23

Özellikle şu mesaj sorularınızın önemli bir kısmını cevaplıyor. Ayrıca meyve ağaçları bölümünde zeytin alt başlığını gözden geçirirseniz iklim, toprak, sulama vs. gerekenleri de öğreneceksiniz. Sorunuzu iki ayrı başlıkta sormuşsunuz, diğerini siliyorum.
Forum içi arama makinesi size pekçok mevcut bilgiyi ararken yardımcı olacaktır.

Öztan Özatanlar 30-10-2008 16:21

Mine Hanım.
Çok teşekkür ediyorum.O kadar aramama rağmen bulamamıştım.Gözden kaçırmışım.Bilgiler çok yararlı oldu benim için.Teşekkürler.

hatipali74 18-11-2008 21:03

Zeytin tohumu çimlendirme çalışmaları
 
4 Eklenti(ler)
Arkadaşlar,
Daha önce yazdığım gibi sahip olduğum 6.5 dekar susuz arazime deliceden aşılanmış memecik ve ayvalık cinsi zeytin fidanı dikmek istiyorum.Hem deliceden aşılanmış fidan maliyeti yüksek olduğu için , hem alınacak fidanın cinsine güvenemediğim için ve ayrıca zeytinliği tesis maddi imkanına 2 yıl sonra sahip olabileceğim için fidanları kendim üretebilirmiyim diye düşündüm. Forumda Sayın Mine Pakkaner hanımefendinin yazdıklarıyla , http://www.zae.gov.tr/isletme/a1.asp adresinde okuduklarımı birleştirdim. Ayrıca Edremit Zeytincilik Enstitüsünü ( sanırım, adından emin değilim.) gezerek tohumdan delice yetiştirme hakkında bilgi edindim. Arazimde bulunan memecik cinsi zeytinden topladığım yaklaşık 1300 tane zeytini lastik tabanlı ayakkabıyla çiğneyerek çekirdeklerini etinden ayırdım. Bundan sonrasını resimlerle anlatmak istiyorum.

Eklenti 53195
Etinden ayrılmış çekirdekler

Eklenti 53196
Çekirdeklerin dışındaki et ve yağ kalıntılarını temizlemek için %5 oranında kostikli suda bekletmek gerekiyordu. Üstteki resimdeki Kostik.

Eklenti 53197
Zeytin çekirdekleri kostikli suda 2,5 saat bekledi.( Yalnız daha görsel resim çekeyim diye kostikli suyu plastik kaba koyunca kostik bidonu patlattı.)
Daha sonra %25 tuzlu suda sakat çekirdekleri ayırmak için beklettim.

Eklenti 53198
3 dakika saf sülfirik asitte (Fen bilgisi öğretmeni arkadaşlar akü suyunda sülfirik asit olduğunu söyledikleri için akü suyu kullandım.) beklettikten sonra bol suda 4-5 kere yıkadım.

hatipali74 18-11-2008 21:20

Zeytin tohumu çimlendirme çalışmaları
 
5 Eklenti(ler)
Çekirdekleri sıcak yatak yöntemiyle filizlendirmeyi planladım.
Eklenti 53200
Güney-kuzey yönünde yerleştirdiğim eski arı kovanlarının dibine 25 cm. yanmamış koyun ve keçi samrası döktüm.
Eklenti 53201
Yanmamış gübrenin üstüne 1 cm. kum döktüm.
Eklenti 53202
Yaklaşık eşit oranlarda yanmış koyun samrası, pıynar çalısı samrası, toprak ve kırılmış çakılı karıştırdım ve 20 cm. kalınlığında kovanlara yerleştirdim.Seviyesini düzelttip presledim.

Eklenti 53203
Zeytin çekirdeklerini eşit şekilde yerleştirdim.

Eklenti 53204
İki parmak kalınlığında aynı harçtan yerleştirip tekrar presledim ve süzgeçli kovayla bolca suladım ve tavuklar eşelemesin diye telle üzerini kapattım.Bakalım 1-1,5 ay sonra filizlenmeleri gerektiği yazıyor.Hayırlısı bakalım.

syıldıran 21-11-2008 13:27

Sn. hatipali74 ,
Güzel bir çalışma olmuş , bu çalışmayı resimliyerek bizlerle paylaştığın için şahsım adına teşekkürü borç bilirim. Dilerim çalışman iyi sonuç verir ve zeytin çekirdeklerin çimlenir. Ben ve benim gibi zeytin tohumu çimlendirmeye çalışan arkadaşlarda verdiğin bilgilerden faydalanarak sonuca ulaşırız. Emin değilim , yanılıyor olabilirim ama , bildiğim kadarıyla zeytin çekirdekleri etinden ve yağından ayrıldıktan sonra bir sene bekletilip ondan sonra dikilmesi gerekir diye hatırlıyorum. Dilerim yanılıyor olayım ve sen bu çalışmanın sonucunu zeytin çekirdeklerini çimlendirerek gör , istiyorum . Sonuçtan bilgi verirsin umarım. Selamlar . .

hatipali74 21-11-2008 19:53

Teşekkür edrim syıldıran. Sizinle daha önce domat zeytin üzerine yazışmıştık.Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ederim.Verdiğim linkten okuduğuma göre katlama yapmak yerine zeytin çekirdeğini zayıflatmak için çeşitli yöntemler var. Ben bunlardan sülfürik asiti tercih ettim.Yalnız kovanların üstünü şeffaf bir naylon veya camla örtmeyi unutmuşum.İki gündür yağan şiddetli yağmurdan sonra artık yanmamış gübrenin yanması hızlanır ve sıcak yatak uygulaması fazla fayda vermez diye tahmin ediyorum.
Çimlendirme başarısını resimleyerek buraya aktarmaya devam edeceğim.Saygılarımla.

syıldıran 23-11-2008 11:56

Sn. hatipali74 ,
Dilerim yağan yağmur nedeniyle zeytin çekirdeklerinin çimlenmesinde sorun yaşamaz ve sonuca ulaşırsın . Başarılı olmanızı , forumda sizden sonra en çok ben istiyorumdur herhalde . Aynı bölgede olmamız ve aşağı yukarı aynı konularla uğraşmamız nedeniyle , daha çok bilgi alışverişinde bulunalım diye düşünüyorum. Tekrar başarılı olmanız dileklerimle , görüşmek üzere. Selamlar . .

elnino 17-12-2008 12:26

2 Eklenti(ler)
Ben bugün Adana'dan gelen zeytin dallarını çiçekçiden aldığım torfa diktim ve evde sobanın yanına koydum umarım tutar

pembegül 28-12-2008 09:05

Sevgideğer arkadaşlar benimde hayalimdi bir zeytin fidanımın olması elimde pazardan aldığım dalından yeni toplanmış hiçbir işleme tabi olmamış zeytinler var bu aprtman hayatında onları benim yetiştirebileceğim şekilde kolay bir yolu varmı??? Ne yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuz şimdiden tşkrlr.

hlcuce 09-01-2009 20:33

Elnino,umarım çelikler ayvalık cinsi değildir.Çünkü ayvalık cins çelikleri köklendirmek fidancılar için bile zordur.Gemlik çeliği olsaydı köklendirmesi daha kolay olurdu.Ben torf yerine size kumu tavsiye ederim.Çünkü biz fidanlığımızda köklendirme seralarımızda kum kullanıyoruz.Ayrıca inşaallah çeliği kaba koymadan once köklendirme hormonuna batırmışsınızdır.

delikanli48 28-02-2009 21:29

celıkleme ıle zeytın dıkecegım cabuk koklenmesı ıcın hangı ılacı kullanmalıyım?
 
celıkleme ıle zeytın agacı dıkecegım ama cabuk koklenmesı ıcın hangı ılacı kullanmalıyım bılmıyorum.yardım edersenız cok sevınırım...

aydın 28-02-2009 21:51

Köklendirici hormon kullanabilirisin http://www.agaclar.net/forum/showthr...ndirici+hormon

apprentice 06-03-2009 13:02

Sn. hatipali74,

Zeytin tohumu çimlendirme çalışmanızın sonuçları hakkında bilgi verirmisiniz? Tohumlar çimlendi mi? Mümkünse resimleri de yayınlarsanız sevinirim.

Saygılarımla...
Ahmet ÖZEN / ANTALYA

syıldıran 07-03-2009 16:11

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi apprentice (Mesaj 373266)
Sn. hatipali74,

Zeytin tohumu çimlendirme çalışmanızın sonuçları hakkında bilgi verirmisiniz? Tohumlar çimlendi mi? Mümkünse resimleri de yayınlarsanız sevinirim.

Saygılarımla...
Ahmet ÖZEN / ANTALYA

Sn. hatipali74 ,
Merhaba , bende sonucu merakla beklemekteyim. Bilgilendirirseniz sevinirim. Selamlar . .

hatipali74 08-03-2009 22:17

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi syıldıran (Mesaj 374105)
Sn. hatipali74 ,
Merhaba , bende sonucu merakla beklemekteyim. Bilgilendirirseniz sevinirim. Selamlar . .

Sayın arkadaşlar, sonuç şu an benim için hüsran oldu.Geçen hafta baktığımda 5 tane zeytin fidanı çıktığını görmüştüm.Bundan sonra çıkar mı, bilmiyorum.Ama gelecek seneye kadar beklemeye devam edeceğim.Belki ilerleyen günlerde daha fazla çıkar diye umuyorum.Tohumları kum katmanlarının içine koyduğum için katlama gibi olduğunu düşünüyorum.
Tohumları sülfirik asitle muameleye az tuttuğumu düşünüyorum.Bu konuda çalışmalara devam edeceğim.Önümüzdeki yılda tekrar deneyeceğim.
Mesajlarınızı akşam gördüğüm için resim ekleyemedim.isterseniz yine ekleyebilirim.Saygılarımla.

vordonisi 09-03-2009 16:09

Merhaba arkadaşlar,

Benim bir sorum olacak. Yabani zeytin çekirdeğini saksıya dikerek fidan elde edebilir miyiz? Ve bu işi avrupa gibi soğuk iklimlerde başarabilir miyiz?

Sorum tamamen teorik aslında. Dikmek gibi bir neyetim yok. Bir oyunda kullanılacak, mantık hatası var mı onu anlamaya çalışıyorum.

Şimdiden teşekkürler yanıtlarınız için.

hatipali74 09-03-2009 21:09

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi vordonisi (Mesaj 375188)
Merhaba arkadaşlar,

Benim bir sorum olacak. Yabani zeytin çekirdeğini saksıya dikerek fidan elde edebilir miyiz? Ve bu işi avrupa gibi soğuk iklimlerde başarabilir miyiz?

Sorum tamamen teorik aslında. Dikmek gibi bir neyetim yok. Bir oyunda kullanılacak, mantık hatası var mı onu anlamaya çalışıyorum.

Şimdiden teşekkürler yanıtlarınız için.

Katlamaya ya da kimyasal işleme tabi tutmadan zor.

vordonisi 10-03-2009 01:29

Cevabınız için teşekkür ederim. Katlamaya tabii tutmanın ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ne gibi bir kimyasal işleme tabii tutmak gerekir? Ya da nasıl katlamaya tabii tutulur. Biraz detay verebilirseniz sevinirim. Bu konularda pek bilgi sahibi değilim maalesef..

Teşekkürler.

alexcan1905 20-08-2009 03:32

Zeytin Fidanı Hakkında...
 
Merhabalar.Foruma yeni üye oldum.Bizim zeytinlik varda bir soru socakatım.Dedem rahmetli olmadan önce bir kaç zeytin dikmiş.Bunların boyları 1metreyi az birşey geçiyor.Acaba sulamaya gerek var mı?

syıldıran 25-08-2009 08:19

Sn. alexcan1905 ,
Eğer boyları 1m. yi az bir şey geçiyorsa daha 2-3 yaşındalar demektir ki , mutlaka sula derim. Çok faydası olacaktır. Eğer sulamazsan kurumasalar bile baya hırpalanırlar. Dedeniz o fidanları dikerken kendisini değilde sizleri düşünerek dikmiştir , madem dedeniz sizler için zeytinfidanı dikmiş , anladığım kadarıyla ilgilisiniz , haddim olmıyarak tavsiyem fidanlara sahip çıkın sulayın , ileriki yıllarda büyüyüp ağaç olduklarında daha iyi anlarsınız. Biraz gevezelik ettim. Selamlar . .

alexcan1905 25-08-2009 23:08

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi syıldıran (Mesaj 486164)
Sn. alexcan1905 ,
Eğer boyları 1m. yi az bir şey geçiyorsa daha 2-3 yaşındalar demektir ki , mutlaka sula derim. Çok faydası olacaktır. Eğer sulamazsan kurumasalar bile baya hırpalanırlar. Dedeniz o fidanları dikerken kendisini değilde sizleri düşünerek dikmiştir , madem dedeniz sizler için zeytinfidanı dikmiş , anladığım kadarıyla ilgilisiniz , haddim olmıyarak tavsiyem fidanlara sahip çıkın sulayın , ileriki yıllarda büyüyüp ağaç olduklarında daha iyi anlarsınız. Biraz gevezelik ettim. Selamlar . .

Teşekkürler.Ayrıca oradaki köylülere sordum bana delice dediler.Aşılamasını ne zaman yapmalıyım?Süre faln var mıdır?

syıldıran 29-08-2009 10:47

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi alexcan1905 (Mesaj 486570)
Teşekkürler.Ayrıca oradaki köylülere sordum bana delice dediler.Aşılamasını ne zaman yapmalıyım?Süre faln var mıdır?

Sn. alexcan1905 ,
Anladığım kadarıyla , dedeniz diktiği fidanların ileride sulamıyabileceğini de düşünürek çevre aşırı sıcak , susuzluk vb. çevre şartlarına daha dayanıklı olsun diye aşılı fidan yerine delice fidan dikmiş. Bu yıl bende sulama imkanı olmıyan dağlık bir yerimdeki boş kısımlara aşısız delice fidanı diktim , sulama imkanım olmadığı halde baya bir buruşsalarda çok az bir fidan kaybım oldu. Dedenize Allah rahmet eylesin. Delicelerin aşılanması işleminde göz(kabuk) aşısı iyi sonuç veriyor , bizim buralarda en uygun zaman nisan ayının ikinci yarısı. Bilen birine aşılatırsınız. Aşıdan 15 gün sonra sargılarının alınması gerekir. Selamlar . .

alexcan1905 30-08-2009 14:27

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi syıldıran (Mesaj 488465)
Sn. alexcan1905 ,
Anladığım kadarıyla , dedeniz diktiği fidanların ileride sulamıyabileceğini de düşünürek çevre aşırı sıcak , susuzluk vb. çevre şartlarına daha dayanıklı olsun diye aşılı fidan yerine delice fidan dikmiş. Bu yıl bende sulama imkanı olmıyan dağlık bir yerimdeki boş kısımlara aşısız delice fidanı diktim , sulama imkanım olmadığı halde baya bir buruşsalarda çok az bir fidan kaybım oldu. Dedenize Allah rahmet eylesin. Delicelerin aşılanması işleminde göz(kabuk) aşısı iyi sonuç veriyor , bizim buralarda en uygun zaman nisan ayının ikinci yarısı. Bilen birine aşılatırsınız. Aşıdan 15 gün sonra sargılarının alınması gerekir. Selamlar . .

Teşekkürler...Aşıyı ne zaman yani büyüklüğü yaşı falan ne zaman olunca daha iyi olur.Yaklaşık 2 senelik falan şuanda.

bessin 28-09-2009 17:09

Merhaba sayfanız incelerken üye olmaya kara verdim çok faydalı buldum.
Ben zeytin delicelerinin aşılanması hakktında bilgi almak hatta deneyimlerimi vermek için. burdayım

bessin 28-09-2009 17:13

Yaklaşık 150 fidan fidan diktim. İlçe tarımdan almıştım. Ama geçen yıllar kurak gitti ve sulayamadım. Bir kısmı kurdu kalanlar ise su stresine girdi. Bunları su streinden bir an önce kurtarmak için **** tekrar sürgüne yatması için hızlı bir şekilde ne yapa bilrim. mesala kimi nitrat diyor. kimi yaprak gübresi

bahtiyar02 04-02-2010 10:09

Sevgili hatipali74;
Çekirdekten zeytin filizlendirme işleminizin sonucu hakkında resim ve bilgi paylaşmanız mümkün mü? Saygılar

GoodFood 18-02-2010 21:47

Merhaba,
Zeytin çeliği köklendirmek amacıyla IBA içeren ek olarak içinde farklı maddelerinde bulunduğu, Zirai bayilerde 5 Tl'ye satılan bir ürün gördüm. Bu ürünü kullanan veya köklendirmeye ne derece faydalı olduğunu bilenler var mı?
Ürünün adını hatırlayamadım ancak IBA dışında daha başka başarılı bir ürün bilmediğimden merak ettim doğrusu.

Teşekkürler...


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 11:35.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020