agaclar.net

agaclar.net (http://www.agaclar.net/forum/)
-   Zeytin (http://www.agaclar.net/forum/zeytin/)
-   -   zeytin yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar (http://www.agaclar.net/forum/zeytin/28182.htm)

bedritürk 02-08-2012 08:39

zeytin yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 
ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR


1- Ağır, killi, taban suyu yüksek ve kışın su biriken topraklar(Taban arazilerde) zeytin yetiştiriciliği için uygun değildir. Ağır ve nemli topraklarda, kökler yüzlek olacağından toprak işleme sırasında zarar görürler. Uygun bir kök gelişimi için toprak katmanlarında geçirimsiz bir tabakanın bulunmaması gerekir. Böyle arazilerde zeytin dikilmesi durumunda mutlaka drenaj ile ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir.

2- Zeytinlik tesis etmeden önce arazi 1 metre aralıkla dipkazan(subsoiler) ile 90 cm derinlikten patlatılmalıdır.

3- Zeytin fidan çukurlarını yeterli büyüklükte açarak kök sisteminin derine sağlıklı gelişmesi sağlanmalıdır.

4- Temel gübreleme toprak analiz sonuçlarına göre mutlaka yapılmalıdır.

5- Zeytin fidanına şekil vermek için 3-4 yıl beklenmemeli, birinci yılın sonundan itibaren özellikle iki gövde oluşumunu engelleyici müdahaleler yapılmalıdır.

6- Zeytin fidanı sert budanarak değil, kademeli budanarak meyveye yatırılmalıdır.

7- Zeytin fidanı tam meyveye yatmadan alt dalları atılmamalıdır.

8- Sofralık zeytin elde edilmek isteniyorsa her yıl dengeli budama yapılmalıdır.

9- Zeytinde sert budamadan kaçınılmalıdır.

10- Zeytinin budanmasında yaprak/odun oranına dikkat edilmelidir. Ağaca bakıldığında ilk dikkati çeken odun değil, yaprak yoğunluğu olmalıdır.

11- Zeytin meyve bağladıktan sonra normal budama değil, sadece meyve seyreltilmesine yönelik budama işlemi yapılmalıdır.

12- Yapılan budama ile güneş ışınlarının direkt ağacın içine girmesi engellenmelidir.

13- Yapılan budama ile yeşil aksamın olabildiğince fazla kısmının güneşlenmesi sağlanmalıdır.

14- Her bahçeye, hatta her ağaçta uygulanacak budama şiddeti farklı olmalıdır.

15- Bir önceki yıl fazla meyve veren ağaçta çok hafif, az meyve veren ağaçta oluşan sürgün miktarı ve amaca göre daha şiddetli budama yapılmalıdır.(Maalesef üreticilerimizin çoğu, fazla ürün aldıktan sonra sert budama yapma alışkanlığından vazgeçememektedir.)(Yapmış olduğumuz gözlemlerde 2009 yılında fazla ürün veren bahçelerde, 2010 yılında budamanın çok hafif olarak yapıldığı alanlarda ağaçların yeterli meyve bağladığı, budamanın sert yapıldığı ağaçlarda hemen hemen hiç dane bağlamadığı görülmüştür.

16- Zeytinde sürgün faaliyeti başlamadan budama tamamlanmalıdır.

17- Toprak işleme derinliği çiçeklenme devresine kadar azaltılmalı, meyve bağlama devresinden sonra amaç yabancı ot kontrolü ve toprağın çatlamasını önlemek olmalıdır.(8-10 cm)

18- Derin toprak işlemeden kaçınılmalı, ana köklere zarar verilmemeli, zeytinin aktif büyümesinin olmadığı yani dinlenme döneminde en derin toprak işleme ana köklere zarar verilmeden yapılmalıdır.

19- Taban sertliği oluşan zeytinliklerde tekli dipkazan(subsoiler) çekilmelidir.

20- Zeytin dal kanseri ile bulaşık bahçelerde, başarılı olmak için bir yılda 4 kez bordo bulamacı uygulaması yapılmalı, budama Temmuz-Ağustos aylarında yapılmalıdır.

21- Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı, ağaçlar sürgün faaliyetine başlamadan ve çiçeklenme öncesi ilaçlama yapılmalıdır.(Ege Bölgesi)

22- Zeytinlerin, Verticillium Hastalığına yakalanmaması için ara ziraatı ve derin toprak işleme yapılmamalı, dipkazan çekerek taban sertliği giderilmeli, drenaj yapılarak arazideki fazla suyun arazi dışına ve kök seviyelerinin altına taşınmalıdır.

23- Verticillium Hastalığına karşı ara konukçu görevini yapan, pamuk, patlıcan, domates, biber ve çilek gibi bitkilerin ekiminin yapıldığı yerlerde zeytinlik tesis edilmek isteniyorsa 2-3 yıl hububat ekimi yapıldıktan sonra zeytin dikilmelidir.

24- Antraknoz hastalığının zeytinde yaptığı zararlar konusunda dikkatli olunmalıdır.

25- İlaçlamalarda zeytin ağacının taç iz düşümünün 2 katı kadar ilaçlı mahlül kullanılmalıdır.

26- Zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadelede kurumların uyarıları dikkate alınarak mücadelenin herkes tarafından aynı anlarda yapılması mücadeleden beklenen faydanın artmasına yol açacaktır.

27- Üreticilerin dikecekleri zeytin çeşitlerinin seçiminde bölgesine adaptasyon sağlamış çeşitleri seçmesi, yıllarının boşa gitmemesi açısından önemlidir.

28- Zeytin, sağlıklı gelişebilmesi için metrekareye 650-700 kilogram suya ihtiyaç duymaktadır.

29- Yıl içindeki yağışların 650-700 kilogramın altında kalması durumunda eksik kalan kısım sulama ile tamamlanmalıdır.

30- Zeytin, suya en çok çiçeklenme-dane tutma dönemi(Mayıs-Haziran) ile çekirdeğin sertleşmeye başladığı dönem(Temmuz-Ağustos)’ de ihtiyaç duyar. Bu zamanlarda toprakta yeterli suyun bulunması hem dane tutumunu arttırır, hem de tanenin irileşmesini sağlar. Zeytinin bol çiçek vermesine rağmen çok az tane tutması ve tane dökülmesinin en büyük nedeni topraktaki suyun o dönemde yetersiz olmasıdır. Kış ve bahar yağışlarının yetersiz olduğu yıllarda sulama yapılması, dane tutumunun artmasına ve dökülmelerin önüne geçecektir.

31- Damlama sulama sistemi uygulanan alanlarda memelerin debisi toprak yapısına uygun seçilmelidir.(Ağır topraklarda düşük debili gibi)

32- Gübreleme toprak analizlerine göre her yıl yapılmalıdır. Zeytinde, gübreleme yetersiz ve dengesiz, hatta birçok üretici hiç yapmamaktadır.

33- Zeytine asırlardan beri su ve besin maddelerinin zeytinin isteğine göre dengeli verilmediğinden kaynaklanan periyosite(bir yıl verim, bir yıl güç toplama( su ve besin maddesi)) de asgariye indirilerek, zeytin her yıl verim verir hale gelecektir.

34- Sızma zeytinyağı elde etmek için, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele ve hasattan sonra zeytinin bekletilmeden sıkılması yeterli olacaktır.

35- Zeytinde şekil bozukluklarının nedenleri ve toprak etmenli fungusların ağacın bünyesine geçmesi;
Zeytinde şekil bozukluğuna neden olan etmenlerden biride, arazide yapmış olduğum gözlemler neticesinde karşılaştıklarım, beni literatür taraması yapmaya yöneltti. Literatür taraması neticesinde Eriophyid Akar türlerinin zeytinde yaptığı zararlar konusunda araştırmalar yapıldığını ve yaşadığımız şekil bozuklukları ile örtüştüğünü, söz konusu zararlının Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında en yoğun olarak faaliyet gösterdiklerini, yaprak, sürgün, çiçek tomurcukları, çiçeklerde ve danelerde beslendiğini, danelerdeki emgi yerlerinde şekil bozukluğu oluşturduklarını, ayrıca çiçeklenme devresinde yoğun olduklarında şiddetli çiçek dökümüne neden olduklarını, kalite ve kantite kayıplarına sebep oldukları, ayrıca yapraklarda çalıştıklarında yapraklarda emgi yerlerinde sararmalara ve şekil bozukluklarına neden olduğunu gördüm. Bu konu son yıllarda iklimlerde yaşanan değişkenlikler ve bazı grup ilaçların üst üste birden fazla kullanılmasından dolayı doğal dengenin bozulmasından kaynaklanabilir.

Ayrıca bitki besin maddesi noksanlıklarından kaynaklanan şekil bozukluklarınada rastlanmaktadır.

Şunu bilmemiz gerekir. Topraklarımızda verticillium mantarı var. Bu mantarda bitkinin kökünde açılan yaradan bitkinin bünyesine girmektedir. O zaman yapacağımız iş, bitkimizin kökünde yara açmayarak, hastalığın bitki bünyesine geçmesini engellemektir.

smnunal 02-08-2012 09:29

Sayın bedritürk,
çok güzel çalışma olmuş umarım bu konuda uğraş veren herkese yardımcı olacaktır.
İlave etmek istediğim bir husus halkalı leke için kışa girmeden yapılacak ilave bir müdahale daha başarılı olmaktadır.

bedritürk 02-08-2012 13:46

ze
 
iklimler son yıllarda değişti. halkalı leke sonbaharda da enfeksiyon yapıyor.kış öncesi sonbaharda yapılmasının yararı çok fazla.katılıyorum.

syıldıran 02-08-2012 17:19

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi smnunal (Mesaj 1005151)
Sayın bedritürk,
çok güzel çalışma olmuş umarım bu konuda uğraş veren herkese yardımcı olacaktır.
İlave etmek istediğim bir husus halkalı leke için kışa girmeden yapılacak ilave bir müdahale daha başarılı olmaktadır.

Sn. bedritürk ,
Sn. smunal ' a katılıyorum. Çok yararlı bir çalışma olmuş , emeğinize sağlık , benzeri çalışmalarınızın devamını dileriz. Saygı ve selamlar . .

bedritürk 02-08-2012 20:20

teşekkür ederim.

mrduran 24-08-2012 13:16

Merhaba efendim,

Çok güzel bir sunum. Herşey bir arada, teşekkürler emekleriniz için.

Sağlıkla kalın inşallah.

Saygılarımla lütfen.

Klordioksit 02-09-2012 19:07

Zeytin üretiminde toprak ve su dezenfeksiyonu çok önemlidir. Fulgal ve bakteriyel
hastalıklar Zeytin yetiştiriçikiğinde sorun yaratmaktadır. Klordioksit Zeytin Yetiştiriçiliğinde üretim düşüşüne neden olan Fungal hastalıklar, Bakteriel ve Viral hastalıklar ile mücadelede özellikle Vertisilyum solgunluğun’da kesin sonuç verir. Bunun yanı sıra büyük bir sorun olan Nematod’a doğru kullanımda son verir.

Klordioksit dünyada tarımsal alanlarda fusarium, nematod, algler, bakteriyel ve fungal pek çok sorunun çözümü olarak kullanılmaktadır. FAO (Birlesmis Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), WSU ( Washington State University) FDA (Amerika Gıda ve İlaç İdaresi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), US EPA (Amerika Çevre Koruma Örgütü) gibi dünyanın önde gelen pek çok gıda, tarım ve saglık kurumları Klordioksiti , Çevre ve insan dostu, Organik Tarım Destekleyen, Antikanserojen, Hiçbir kalıntı bırakmayan bir dezenfektan olarak tanımlamıştır.

zeynepzik 30-10-2012 12:47

Zeytinde Zirai İlaç Tehlikesi
 
Merhaba foruma yeni üye oldum .Çok önemli ve herkesin görmezden geldiği ,bilmediği veya bilmek istemediği bir soru sormak istiyorum .Yarın Çarşamba pazarı , çiğ zeytin alacağız annemle 'sele' zeytin yapmak için .İnternette bir sürü tarif var ,tarif sıkıntım yok .Umarım güzel olur .Yalnız bu ' zirai ilaç' meselesi ne olacak .Buradan zeytin üreticilerine sesleniyorum .Sele zeytin ıslatılmadan yapılıyormuş .Yani yıkamayacakmıyız ? Ne yapacağız ? Nereden bileceğiz ilaçsız olduğunu ? Tahminimce zavallı halk o yeşil zeytinleri alıyor ve yıkamadan tuzu üzerine döküp zeytin yapıyor ,zehirden haberi yok .Sağlıklı olalım diye hazır boyalı zeytin almayalım diyoruz yine kurtarmıyor .Nitekim annem geçen sene yıkamadan sele zeytin yapmıştı .Farkında olmadan kimbilir nasıl ilaç yedik .

Sorum şu : Ne tavsiye ediyorsunuz ,nasıl güvenle zeytin yenir ?Keşke ilaçlanmasaydı .Bu ilaçlar araştırdığım kadarıyla 3 ,4 gün suda bekletilince çıkıyormuş .O zaman nasıl sele zeytin yapacağız ,bozulmaz mı ?

Halil Önen 30-10-2012 13:39

Zeytin üzerinde kalıntıyı görmeniz imkansız, kalıntı kontrolü yaptırın diyeceğim ama o da masraflı olacak...

En iyisi organik pazardan almak galiba, bir az pahalı olacak ama...

savagegarden 03-11-2012 12:57

bedri bey elinize sağlık guzel yazı:))

bedritürk 08-03-2013 18:46

kusura bakmayın sorunuzu yeni gördüm. zeytinde ilaç kullanımı çok az.ayrıca yapıldı ise bile son ilaçlama ile hasat arasında çok uzun süre var. yağmur yağıyor ve ilaçlama yapıldı ise bile yeterince yıkanıyor. ayrıca son ilaçlamadan sonra yeterince güneşe maruz kaldığından dolayı kullanılan ilaç parçalanmaktadır. ancak siyah zeytinden sele veya yuvarlama tipi zeytin yapacaksanız, zeytinlerin tozlarının gitmesi açısından yıkama yapılmalıdır.çünkü hasat edilen zeytinler açık alanda toza maruz alanlardan hasat ediliyor. zeytin olgunlaştıktan sonra yıkarım derseniz, o zaman zeytinin dayanımı azalıyor. küf ve mantar oluşumu daha hızlı oluyor ve zeytinin dayanımı azalıyor.

nidasleo07 22-03-2015 23:41

hocam merhabalar. zeytin bahçemiz 10 yaşında. fidanları dikip bırakmıştık şimdi ağaçlar büyüdü tabi. ama 10 yıldır her yıl çiçeklenmeden sonra çiçekler dökülüyor ve hiç ürün alamıyoruz. herhangi bir hastalık belirtisi yok ağaçlar sağlıklı. birkaç kilometre yakındaki bahçelerden iyi ürünler alınıyor. sizce sorun ne olabilir?

evandevan5 15-05-2018 16:34

ARKADAŞLAR zeytin ağacına demir vitamini attım bir faydası olurmu?

Melih Bakırlıoğlu 16-05-2018 07:26

Toprağınız da demir noksanlığı var ise olur. :)

gayriihtiyar 20-03-2019 14:38

zeytin toprak analizi
 
merhaba ,
muğla fethiye gökçeovacık köyünde 4dönüm de 65 adet ve yaklaşık 40-50 yaşlarında ağaçlarımız bulunmaktadır.
arazide toprak analizi yaptırdık ve ;
ph 7,69
kireç 1,76
EC-iletkenlik 0,32
suyla doygunluk 60,72
organik madde 2,74
toplam azot 0,137
alınabilir fosfor 116,5
alınabilir potasyum 83,15
alınabilir kalsiyum 4493
alınabilir magnezyum 0,011 olduğu bildirildi. Bize gübre ve bakım konusunda yardımcı olur musunuz. Ne ve nasıl yapmalıyız?

Saygılarımla
tamer akaslan

Zamandar 07-04-2020 23:56

Selam
Fidanın gövdesine sürülmek üzere sıvı kireç içine mavi plastik boya..kalsiyum ve biraz böcek ilacı koyduk.. magnezyum toz ilave ettik..karıştırdık sürdük. dibine güvercin gübre şurubu verdik.. herek bağladık..
Âdeta zıpladı fidan..maşaallah

Melih Bakırlıoğlu 08-04-2020 07:38

Mavi plastik boyayı niye koydunuz?


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 13:46.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020