agaclar.net

agaclar.net (http://www.agaclar.net/forum/)
-   Yeni başlayanlar için yardım (http://www.agaclar.net/forum/yeni-baslayanlar-icin-yardim/)
-   -   Bonsai için kullanacağınız toprak hakkında bilgiler (http://www.agaclar.net/forum/yeni-baslayanlar-icin-yardim/373.htm)

jeomeo 23-02-2010 18:21

Zeolit, pomza, vermikülit, perlit, volkanik tüf gibi malzemeler tarımsal malzeme satan yerlerde ya da bazı büyük fidanlıklarda satılıyor. Akadama ve seramis ise yurt içinde bulunması çok zor malzemeler. Akadama, aquasoil ve hydroton (bunlar da seramis gibi fırınlanmış killerdir ama seramis kadar su tutma özellikleri yoktur) gibi malzemeler de topraksız tarım ile ilgili malzeme satanlarda ve zaman zaman akvaryumcularda bulunabiliyor.

Bunların arasında en kolay bulunanlar zeolit, perlit, pomza ve vermikülit. Çevrenizdeki fidanlıklara sorabilirsiniz. Hatta forumda satanlar da oluyor forumdaki alışveriş bölümünü de incelemenizi tavsiye ederim.

Emre Kuzu 23-02-2010 20:08

Teşekkürler bilgiler için.
Boş olunca bakacağım

bonsaisever 23-02-2010 21:24

Fidanlarımızın gelişimi için dikkat etmemiz gereken toprak, suyu tutan ve fazla suyu drene eden toprakdır.
Esas olan; köklerin suya boğulmaması ve yeterince oksijen alabilecek bir yapı içinde bulunmasıdır.
Hem yeterli nemi, hem de oksijeni alabilmesi için toprak karışımlar kullanırız.
Tabii bu karışımları da ağacımızın türüne göre belirleriz.
Genel olarak söylenen; 1/3 oranında olmak üzere torf, dere kumu ve çakıldır.

Bu malzemeleri ve oranları ağaçlarınız üzerinde deneyimleriniz arttıkca, kendiniz çok rahat yapacaksınız.

jeomeo 31-03-2010 00:05

Bu başlık altında pek çok faydalı bilgi verildi ama konuyu genel olarak bir toparlamak adına bonsaisever'in "bonsai kitabı" için hazırlamamı istediği yazıyı bu bölüme de ekliyorum. Baştan belirtmem gereken şey burada var olan bilgilerin, çok büyük bir kısmı kitabi ; çok küçük bir kısmı ise kısa bonsai geçmişimdeki tecrübelerime dayanıyor.

Bonsai sanatında en çok tartışılan konulardan biri de toprak karışımlarıdır. Çünkü ağacın bir sonraki saksı değişimine kadar sürdüreceği yaşam için en önemli etkenlerden biri topraktır. Saksının içerisindeki birkaç avuç toprak, bir sonraki saksı değişimine kadar kök sistemini içinde barındıracak ve gelişimine destek olacak özelliklere sahip olmalıdır. Yani ağacın görünmeyen kısmının “yaşam ortamı”dır.

Bonsai’de kullanılan toprak karışımları bahçelerimizde veya evlerimizde kullandığımız topraklardan farklıdır. Bonsai toprağının en büyük özelliği iyi drenaj sağlamasıdır. Aslında hemen hemen her bitki suyun iyi drene edilmesini fakat hızlı bir şekilde ortamdan tamamen uzaklaşmamasını ister. Canlılık için en gerekli şey olan su , bitkinin kılcal kökleriyle buluştuğunda topraktaki mineralleri de beraberinde taşır. Bu yüzden köklerdeki madde alışverişi bitene kadar suyun ortamı tamamen terketmemesi istenir. Bu da bonsai toprağının istenen bir diğer özelliği, gerekli suyu yani nemi tutmasıdır. Buradaki “gerekli” ile anlatmaya çalıştığım şey, kılcal köklerdeki gaz alışverişini durdurmayacak ama ağacımız için de gerekli olan kadar sudur. Bonsai toprağına bu özellikleri kazandıran ise toprağı oluşturan tanelerin boyutu ve porozitesidir( tanelerin içerisindeki boşluk miktarı). Bonsai toprağında kullanılan toprak karışımının tane boyunun 2-8 mm büyüklüğünde ve yaklaşık 2-3 gün tamamen kurumayacak kadar su tutması, nemli kalması istenir ( Bu zaman aralığı yaz aylarında daha da daralacaktır).
Bonsai toprağının temel sırrı yukarıda bahsettiğim özelliklere sahip olmasıdır. Ortam, yani kullandığınız malzeme değiştikçe uygulanması gereken bakım (sulama ve besleme sıklığı ve biçimi) da değişecektir. Uygun bakım ile, bir bonsai bulaşık süngeri, kırık oyuncak parçaları, talaş vb. malzemelerden oluşan bir karışım içerisinde dahi hayatta kalabilir. Tabi bu malzemeler bonsai felsefesine uygun olmayacaktır. Geleneksel olarak bonsai sanatında sadece doğal malzemeler kullanılmaktadır.

Gerekli özelliklere sahip, dünyada bonsai toprağı olarak kabul görmüş, doğal ve kullanımı en yaygın toprak “akadama” adı verilen volkanik kildir. Bu malzeme Japonya’da yaşlı japon sediri ormanlarının bulunduğu bölgelerden alınıp pişirilmiş ve sterilize edilmiş bir topraktır. Gerekli su tutumuna ve drenaja sahip bu toprağın yüzyıllardır bonsai toprağı olarak kullanılmasının bir başka nedeni ise katyon değişim kapasitesir. Yani magnezyum, potasyum, kalsiyum vb. katyonları suya verebilme özelliğine sahiptir.


Akadama dünyada yalnız Japonya’daki küçük bir bölgeden elde edilebildiği için hem bulması zor hem de yüksek fiyatlı bir malzemedir. Bu yüzden farklı malzemeler bonsai toprağı için kullanılmaktadır. Bahçe toprağı, bitkisel torf, dere kumu, dere çakılı, killi toprak, çam kabuğu , turba ve hindistan cevizi turbası (coco peat), diyatomit, zeolit, perlit, pomza, vermikülit, skorya gibi malzemeler bunlardan yalnız birkaçını oluşturur. Ayrıca fırınlanmış killer (çoğu haydite, seramis, hydroton gibi özel markaların isimleriyle biliniyorlar) ve fırınlanınca genleşen tüm diğer doğal malzemeler ( örneğin flogopit, illit, serizit, montmorillonit) bonsai toprağı için gerekli özelliklere sahiptir. Tarımsal perlit, pomza ve vermikülit de yüksek ısılarda genleşmiş ve porozitesi artmış doğal malzemelerdir.

Bonsai toprağı seçiminde ya da karışım yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey kullanılacağı ağaç türüdür. Basit bir genelleme ile ; ibreliler için asidik ve humuslu nispeten daha iyi drenajlı, yaprak dökenler için organik malzemece zengin, çiçek açanlar için ise iyi havalanma sağlayabilecek toprak karışımları sağlanmalıdır.

Konuyu bitki türlerine göre biraz daha derinleştirecek olursak yaklaşık oranlarla organik ve inorganik malzeme miktarı şöyle belirtilebilir:

Açelya, orman gülü (rhododendron), servi , kızılağaç, kurtbağrı, tropikal ve yarı-tropikal bitkiler için ¼ organik ve ¾ inorganik malzeme kullanılabilinir.
Huş, kayın, alıç, gürgen, karaağaç ve akçaağaç türleri için 1/3inorganik ve 2/3 organik malzeme kullanılabilinir.

Ateşdikeni, morsalkım, incir, çobanpüskülü, şimşir, elma, şeftali, armut, kiraz, erik ve diğer meyve ağaçları için ½ inorganik ve 1/2organik malzeme kullanılabilinir.

Karaçam, kızılçam, mabet ağacı, mazı, leylandi, köknar, ladin, japon sediri gibi ağaçlarda 2/3 inorganik ve 1/3 organik malzeme kullanılabilinir.
Meşe, çam, ardıç , okaliptüs, söğüt ve sukkulent türleri için ise ¾ inorganik ve ¼ organik malzeme kullanılabilinir.

Bu karışımı oluştururken kullanacağanız organik ve inorganik maddelerin toprağa hangi özellikleri katacağını bilmek önemlidir. Bu sebepten bulunması akadamaya göre daha kolay olan ve bonsai toprağında kullanılabilinecek doğal malzemeleri, basitçe tanıtmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Organik malzemeler:

Bitkisel torf : Su tutma ve havalanma kapasitesi yüksek organik bir maddedir. pH değeri değişkendir ama geneldepH değerini düşürür.

Turba : Su tutma kapasitesi yüksek torf benzeri yüksek organik malzeme içerikli koyu renkli topraktır. Kömürleşmeye başlamış bitki parçalarından oluşmuştur.

Killi toprak : Su geçirgenliği yok denecek kadar azdır. Yarısından daha fazlası kil boyutunda malzemeden oluştuğu için içerisinde neredeyse yok denecek kadar az boşluk vardır ve su tutma özelliği çok düşüktür.

Hindistan cevizi torfu (Cocopeat): Hindistan cevizinin kabukları ve lifleri küçük parçalara bölünerek oluşturulan doğal bir subtrat’dır. Yetiştirme ortamının doğal pH sı 5.5-6.4 arasındadır. Cocopeatin Hazırlanma aşamasında parçalara bölünen Hindistan cevizi iki defa yıkanarak tuzdan arındırılır, kalsiyum ve magnezyum ilave edilir.


İnorganik malzemeler:

Dere kumu ve çakılı, kırılmış granit parçaları : Dere kenarlarından, bazı fidanlıklardan, inşaat malzemesi ya da akvaryum malzemesi satan yerlerden kolaylıkla bulunabilir. Su tutma özelliği yoktur ve toprağın drenaj özelliğini arttırır. pH değeri değişkendir. (2mm’den büyük taneler çakıl olarak adlandırılır.)

Kuvars kumu : Özellik olarak dere kumundan farkı, tanelerin su veya topraktaki herhangi bir madde ile çözünmesidir ve toprağın niteliğini/kimyasını değiştirmesi söz konusu değildir.

Diyatomit : Organik kökenli bu malzeme günümüzden milyonlarca yıl önce sığ sularda yaşamış silis kavkılı bir canlı türünün fosillerinden oluşmuş bir kayaçtır. İçerisindeki boşluk miktarı yüksek olduğu için çok iyi su tutar ve su ile etkileşime girmez. Aynı zamanda iyi ısı izolasyonu sağlar. Akadama benzeri yapıdadır. Kedi kumu olarak kullanıldığından kolay bulunabilinir ve ucuza satın alınabilinir. Tek başına kullanılabileceği gibi diğer malzemelerle beraber de bonsai toprağı olarak kullanılabilinir. Beyaz-gri-şeffaf renklidir.

Zeolit : Sodyumca zengin mikro gözenekli yapıya sahip olduğu için su tutma kapasitesi yüksek volkanik mineral grubunun adıdır. Toprak kalitesini yükseltmek için tarımda kullanılır. Tarımsal malzeme satan yerlerde bulunabilir. Daha çok sukkulent bonsailerin toprak karışımı için uygundur.

Perlit : Yüksek ısılarda patlatılarak, genleştirilen ve tarımda kullanılan bir mineralidr. Çok hafif ve beyaz-gri renkli olduğu için yanlız başına bonsai toprağı olarak tercih edilmeyen ama karışımlara katıldığında, toprağın havalanmasını ve nemli kalmasını sağladığı için toprak kalitesini yükselten bir malzemedir. Fidanlıklardan ve tarımsal malzeme satan yerlerde tarıma uygun formları uygun fiyata satın alınabilir.

Pomza : Ponza, topuktaşı ya da pumis olarak da bilinir. Bir volkanik camdır ve içerisinde kılcal boşluklar bulunur. Yapısı sayesinde su tutma özelliği yuksek, zeolit ve perlite alternatif olarak tarımda kullanılır. Griye yakın renklidir, yalnız başına bonsai toprağı olarak kullanılması tavsiye edilmez.

Skorya : Oluşum biçmi ve yapısı ile pomza taşına benzer özelliktedir. Volkanik taş veya volkanik kum adı ile akvaryum malzemesi satan yerlerden ve fidanlıklardan uygun fiyata bulunabilir. Kahverengi-siyah renklerdedir. Su tutma kapasitesi perlit, pomza ve diyatomite göre düşüktür ama boşluklu yapısı ile dere kumundan yüksektir, drenajı arttırıt. Bonsaide saksı dibinde veya toprak yüzeyinde, karışımın içerisinde kullanıldığından daha çok kullanılmaktadır.

Vermikülit : Magnezyumca zengin bir mineraldir. Yüksek ısılarda genleştirilerek tarımda, özellikle çimlendirmede kullanılır. Akadama benzeri boşluklu bir yapıdadır. İyi drenaj ve su tutumu sağlar. Aynı zamanda toprağın havalanmasına yardımcı olur. Su veya topraktaki diğer maddler ile bozulmaz ve özelliğini kaybetmez. Yalnız kullanılabileceği gibi organik malzemelerin içerisinde toprak kalitesini arttırmak amaçlı da kullanılabilinir.

Seramis : Fırınlanmış kil tanecikleridir. Kahverengi-turuncu renktedir. Dünyada bonsai toprağı olarak akadama kadar kabul görmüş bir malzemedir. Perlit, diyatomit, vermikülit kadar su tutmaz. Çok iyi bir drenaj sağlar. Toprağın havalanmasını sağlar. Tek başına bonsai toprağı olarak kullanılabileceği gibi saksı dibinde veya toprak yüzeyinde kullanılabilir.

Hydroton : Küresel biçimli fırınlanmış kil tanecikleridir. Koyu ve açık kahverengindedir. Daha çok topraksız tarımda kullanılmasının yanı sıra düşük su tutma kapasitesine sahip bir malzeme olarak bonsai toprağı karışımlarına girebilir veya saksı diplerinde çakıl veya dere kumu yerine drenajın kolaylaştırılması amacı ile kullanılabilir.


Bu malzemelerin büyük bir kısmı modern tarımın gelişmesiyle beraber, bonsai topraklarına da girmeye başlamıştır. Bonsai toprağı olarak kullanılması mümkün, gibi birçok malzeme sayılabilir fakat yukarıda bahsi geçen malzemeler içinde hem ulaşması kolay hem de ihtiyaca cevap veren en basit karışım eşit miktarlarda kum, torf ve bahçe toprağı ile hazırlanabilir.

Unutmayın en iyi toprak, çalışmalarınız ile elde ettiğiniz tecrübeler sonucu ağacınıza özel hazırladığınız topraktır.

oyekcin 31-03-2010 09:53

Sağolun Aras bey gercekten faydalı biz yazı olmus.

oyekcin 31-03-2010 15:24

Aras bey bir sorum olacak , dere kumu dediğimiz malzeme , inşaatlarda kullanılan bildiğimiz kum mu ? veya farkı var ise nedir ?

memet 31-03-2010 19:00

İnşaatlarda kullanılan kum. Tabi inşaatlarda deniz kumu kullanmak gibi bir yasadışı yol da olabiliyor. Dere kumu olduğundan emin olmak gerek. Fırsat varsa, dereden kendinizin almanız en iyisi.

oyekcin 31-03-2010 20:45

sağolun memet bey.

By-BORDO 22-09-2011 13:19

Herkese selamlar ve paylaşımları için ****** şimdiden.yeni iki adet bonzai tohumunu en sonunda cesaret edipte aldım kırmızı akağaç ve acer buergarnum.ve tohumlara halen bakarak araştırma yapıyorum rica etsem bu konuda deneyimli bi arkadaşım bana tam bir liste çıkarabilirmi ilk başta neleri elde bulundurmam gerekiyor malzeme olarak.hakkari çukurcada görev yapıyorum ve herşey sıkıntı burda malzemel listesi saksı toprak gübre neler almam gerekiyorsa.ve püf noktaları ile ilgili bilgisi olan varsa çok saolun herkese başarılar diliyorum çiçek ve ağaçlarıyla

memet 22-09-2011 20:11

Düzeltilmiş link
buradaki ana başlık altında acerle ilgili çok konu var onları bir inceleyin.
Aldığınız bonsai değil akçağaç tohumu bir ağaç fidesi çıkacak tohumdan bunu unutmayın. Siz onu bonsai yapacaksınız ilk bir kaç sene sadece fidanı geliştirmek için geçecek.
Tohumları çimlendirin daha sonra fidanlar geliştikçe ayrıntıları da konuşuruz.

By-BORDO 23-09-2011 17:18

buradaki ana başlık altında[/URL] acerle ilgili çok konu var onları bir inceleyin.
Aldığınız bonsai değil akçağaç tohumu bir ağaç fidesi çıkacak tohumdan bunu unutmayın. Siz onu bonsai yapacaksınız ilk bir kaç sene sadece fidanı geliştirmek için geçecek.
Tohumları çimlendirin daha sonra fidanlar geliştikçe ayrıntıları da konuşuruz.

hocam cevap için ****** ama o yönlendirme yaptığın sayfa malesef bulunamadı diye bir ileti veriyor ama söylediklerinde haklısın sanırım yine başlangıç için sanırım o sayfayı bulmam lazım

memet 23-09-2011 18:11

Burası. Genellikle kontrol eder yollardım da, oldu bir hata.
Linke bir bakın başlıkları okuyun sonra konuşalım. Acer her iklimi beğenmiyor bizim bu İzmir yazın sıcak, kışın sıcak geliyor. Nem yeterli olmuyor. Hakkari iklimi nasıl gelir bilmiyorum. Buradan iyi olacağı kesin.

By-BORDO 24-09-2011 23:08

Burası. [/URL] Genellikle kontrol eder yollardım da, oldu bir hata.
Linke bir bakın başlıkları okuyun sonra konuşalım. Acer her iklimi beğenmiyor bizim bu İzmir yazın sıcak, kışın sıcak geliyor. Nem yeterli olmuyor. Hakkari iklimi nasıl gelir bilmiyorum. Buradan iyi olacağı kesin.


hocam ilgi ve alakana teşekkür ederim.ama bu konu ile ilgilide bişi bulamadı sanıırım bunda da sıkıntı oldu.neyse forum biraz karışık geldi bana .o yüzden yardım istemiştim.evet hakkari kuru bir iklime sahip ben çukurcadayım ve kışları o kadar çok sert geçmiyor ilginç bir yer.neyse yinede teşekkür hocam

memet 25-09-2011 08:01

Başlıklarda tohumun çimlenmesi ile igili bir kaç bilgi var.
Tohumları tek tek küçük kaplarda çimlendirin beş santim çapı olan kaplar olursa uygun. Bu sene sadece büyümeleriyle ilgilenin. Yazın sıcaktan korumanız yarı gölge bir ortamda bakmanız gerekir. Gübreyi de baharla birlikte vermeye başlayacaksınız.
Orada hangi toprak karışımı malzemelerine ulaşabileceğinizi bilemadiğim için kompost kullanın torf kullanın gibi bir öneride bulunamıyorum. Uygun bahçe toprağı varsa onu kullanabilirsiniz.

kirangokhan 03-10-2011 11:05

4 Eklenti(ler)
Merhabalar,

Umarım bu bulduğum şey bonsai toprağı konusunda yardımcı olabilir. Dün Erciyes'ten geçerken toprağın rengini daha önce gördüğüm akadama toprağına benzettim. Bildiğiniz üzere Erciyes volkanik bir dağ ve ve bu örnekleri yaklaşık 2100 mtreden topladım. Birazcık yanıma numune aldım ve sayın bonsaisanın akdama toprağına yaptığı testleri yaptım. Resimlerini paylaşıyorum. Ph değerini ölçemedim. Denemek isteyen için bu topraktan gönderebilirim. (resimleri yüklerken sırası değişmiş)

kirangokhan 03-10-2011 11:11

Aldığım numune büyük bir erik büyüklüğündeydi, elimle kırarak bu hale getirdim. Parmağınızla ezerek toz haline getireceğiniz bir yapıda değil. Ama ceviz kırar gibi iki parçayı avucunuzda sıkarsanız kırılıyor veya bir pense ile çok kolay kolay toz haline geliyor. Son resim yaklaşık yarım saat suda kalmış hali. Sudan çıktığında da suya ilk girdiğindeki fiziksel halindeydi.

memet 03-10-2011 16:36

Sonuçta Akadama da volkanik bir malzeme.
Bunlar da volkanik tüf. Fakat benim işyerinde kullandığım andezit de sonuçta Kayseri'den geliyor ve o da volkanik tüf.Yani genel olarak hepsi tüf.

Önce bir jeologa sonra da bu konuyu bilen bir ziraat mühendisine danışmadan malzemeyi kullanmanızı önermem.

jeomeo 03-10-2011 22:39

Jeolog olarak şunu söyleyebilirim, fotoğrafladığınız malzeme pomza, pumis ya da topuktaşı olarak bilinen malzeme. Yıkadıktan sonra gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Yalnız tek başına kullanmamanızı öneririm, eşit ölçüde kaliteli toprak ve dere kumu kullanmanız daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir ve sulama aralıklarını daha düzenli hale getirmenize yardımcı olur. Ben de şu anda bazı ağaçlarımda ve bazı saksıların dibinde Erciyes'in pumisini kullanıyorum.

bonsaisan 03-10-2011 22:56

Sayın kirangokhan

Gerekli cevabı işinin uzamanı bu konuda eğitim almış sayın "jeomeo" vermiş ve bu konuda ki tecrübesinide size aktarmış.

Tüm çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılar

kirangokhan 04-10-2011 14:41

Sayın memet, jeomeo ve bonsaisan,

İlgilendiğiniz ve cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. O zaman olaki pumisin isteyen olursa burda koca bir dağ var :) seve seve yollarım.

Saygılar, sevgiler.

zorr 28-04-2012 11:54

izmir ziraata bulunan cips dedikleri daha iyimis .pumis guzel ,ama cips daha iyimis.deneyimleri olanlar bilgilendirirmi bizi lutfen.

swap 02-07-2012 19:48

#45 teki bahsi geçen toprak karışımları bonsai adayı fidanlar için mi verildi acaba? Bir de dere kumunun ve çakılının akvaryumculardan alınan kumlar ve çakıllar yerini tutar mı? İkisi de aynı şey mi yoksa inşaatçılara mı gitmek lazım?

memet 02-07-2012 20:36

O mesajdaki oranlarda karışım hazırlamanızı önermem. Dere kumu ve dere çakılı gibi aslında ikisi de aynı şey olan üründen oran olarak da çok uygun olmayan oranlar önerilmiş.
Üyemizi uyardığımı hatırlıyorum bu karışımlar konusunda.

Akvaryumculardaki malzeme bonsai için kullanabileceğiniz malzeme ama, neredeyse bedavaya bir inşaat malzemecisinden almak varken biraz para ödeyip aynı şeyi almış olursunuz. Deniz kumundan da uzak durun.
Kedi kumu gibi bir üründen uzak durun. Başka amaçla üretildiği için içeriğinde kimi maddeler var.

Şöyle bir genel karışım ayarlayabilirsiniz. Dere kumunu alıp yıkayın eleyin pirinç kırığı iriliğinde malzemeyi elde edin. Torf ya da kompost bunu herhangi bir yerden satın alabilirsiniz. Ponza, bunu da fidanlıklarda seralarda bulabilirsiniz. Bunları üçte bir oranlarda karıştırın.

Doğadan ağaç altlarından, çam diplerinden toprak almayın, aldığınız malzememe ile karşımınıza ne taşıdığınızı bilemezsiniz.

swap 02-07-2012 21:52

Cevabınız için teşekkürler. Karışımı dediğiniz oranlarda hazırlayacağım.

medinilla 13-07-2012 18:51

iyi akşamlar, mart ayında eşim bir bonzai aldı hediye olarak. fotografını ekleyemedim.
hep içerde odamda duruyordu ama yaz geldi diye balkonuma çıkardım balkonum guney-batı cephe, günün çogu direk güneşli geçiyo. alt yaprakları sararmayA dökülmeye başladı. toprAgını da değiştirmemiştim. geçen koçtaşa gittim bonsai saksısı ve topragını gördüm alacaktım ama size bi danışmak istedim. toprak ne kadar güvenilirdir ve bu sararmanın nedeni toprak saksı bakımsızlıgı mı yoksa direk güneş mi ?

memet 13-07-2012 19:00

Ağacınızn türünü nasıl suladığınızı hangi şartlarda dış ortamda durduğunu en önemlisi kendini görmeden sorularınızı cevaplamak zor.

Bu mevsimde toprak değiştirmeyi düşünmeyin ölümüne davetiye çıkarırsınız.

Genel birşeyler söylemek gerekirse sulamadan ve aşırı sıcakta kalmakdan kuruma olmuş olabilir.

medinilla 16-07-2012 16:29

tesekkur ederim Memet Bey. fotografini ziraatci bir arkadasa gosterdim direk gunese koydugundan boyle olmus dedi. saksisinda toprak azdi toprak takviyesi yaptim koklerini kapattim ve topragi nemli kalacak sekilde sulamasina dikkat ediyorum bir kac gunde gozle gorulur toparlanma var, ilginize tesekkurler

sobre 28-08-2012 01:01

Merhaba arkadaşlar,
Foruma şöyle bir göz attımda, hepiniz bu konuda ne kadar çok bilgilisiniz. Ben bonsaimi bir hafta önce aldım. burada bahsedilen teknik dili şuan için hiç anlayamadım. çiçekler üzerine, özellikle bonsai üzerine sizden yardım isteyeceğim. Yeni aldığım bonsainin köklerinin bir kısmı toprağın dışında, yaprakları kısmen dökülmüş,sararmış. Saksısını değiştireceğim. Sanırım sığ ve geniş saksı almalıyım. Birde çiçekçiye gittiğimde nasıl bir toprak istemeliyim. İstanbul avrupa yakasında ikamet ediyorum. Alabileceğim bir yer veya önerileriniz varsa çok sevinirim.

Sakaki 28-08-2012 10:09

Sn sobre,

Saksı değişimi için acele etmeyiniz. Uygun dönemi yani bitkinin uykudan çıkmak üzere olduğu ilkbahar mevsimi başlangıcını veya kış sonunu bekleyiniz.
Toprağı satın almak yerine kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Öncelikle bitkinizin toprak ihtiyacını öğrenin; aşırı geçirgen mi, yoksa nem tutucu mu ya da nem hiç tutmayan toprak mı seviyor onu araştırın.
Daha sonra buna uygun şekilde nem tutan, tutmayan, geçirgen olan ve olmayan malzemeleri uygun dozlarda kullanarak kendiniz hazırlayabilirsiniz.

yesildal 22-01-2013 15:58

1 Eklenti(ler)
Arkadaşlar ben kendim 6 yıldır çarli diatomit kullanıyorum gayet memnunum. Sıkıntı yaşamadım. Her ağaca % 25 oranında organik olması amaçlı saksı dibine çam kabuğu yerleştiriyorum ve kalanı % 75 i de çarli kedi kumu kullanıyorum.


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 18:39.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021