agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Topraksız Tarım
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni2Beğeniler
  • 1 Gönderen burak95
  • 1 Gönderen burak95

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 06-07-2018, 13:11   #1
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-04-2018
Şehir: antalya
Mesajlar: 7
Topraksız kültür çilek yetiştiriciliğinde en son gelişmeler

MERHABALAR ,

İsmim Burak Antalya Akdeniz Üniversitesinde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü son sınıf öğrencisiyim.Tez çalışmama katkıda olması için sizlerin değerli bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var.

Amacım burada takip eden insanları ve kendimi bu konu hakkında güncelleştirmek sürekli olarak orada burada aramak yerine yeni gelişmeleri (sera sistemleri,otomasyon,çilek için yapılmış yeni yetiştirme ortamları vs..) buradaki konun altına fikrimizi düşüncelerimizi paylaşmak.Bende yeni bir şey öğrendikçe güncelleme yapacağım konuya.

iyi çalışmalar

 
burak95 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-07-2018, 14:50   #2
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,112
Galeri: 88
Siz bir ucundan başlar mısınız?

Genel olarak konuyu açan bir şeyler yazmaya başlar, diğer arkadaşlar o yazılanlara katkıda bulunur.

Hoş geldiniz

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-07-2018, 17:53   #3
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-04-2018
Şehir: antalya
Mesajlar: 7
Tabi ki başlayayım öyleyse bir kaç makale ekte vereceğim isteyenler orada bakabilir isim ve sonuç kısmını yazacağım merak edenler devamını inceleyebilir.

Topraksız kültürle çilek yetiştiriciliğinde fide tipleri ile yetiştirme ortamlarının erkencilik ve verim üzerine etkileri
SONUÇ:
Akdeniz sahil bölgesinde örtüaltında topraksız kültürle çilek
yetiştirme olanaklarının araştırıldığı bu çalışma neticesinde,
çiçeklenme ve erkencilik bakımından tüplü fidenin; bitki başına
düşen verim bakımından ise frigo fidenin avantajlı olduğu
belirlenmiştir. Özellikle sahil bölgemizde yapılan örtüaltı çilek
yetiştiriciliğinde, erkenciliğin ön planda olması nedeniyle, bitki
başına toplam verimden ziyade, erkenci verim daha önemli
bulunmakta ve bu nedenle tüplü fide daha avantajlı
görünmektedir. Ayrıca topraksız kültür plantasyonlarının kısa
sürede amorti edilebilmesi için de Kasım-Aralık ve ocak
aylarında verime başlayan erkenci ve yüksek verimli çeşitlerin
yetiştirilmesi gerekmektedir.
Yetiştirme ortamları bakımından ise özellikle K ve K+V
ortamları, gerek bitki gelişimi, gerek erkencilik ve gerekse
verim bakımından denenen diğer ortamlardan daha olumlu
sonuçlar vermiştir. Ayrıca kolay temin edilebilme, nakliye
kolaylılığı ve maliyet hesapları incelendiğinde bu ortamlar,
denenen diğer ortamlardan daha avantajlı görünmektedir.
Nitekim denemede kullandığımız Nevşehir volkanik tüfü, en
önemli yerel kaynaklarımızdan olup, kolay temin edilmekte ve
maliyet açısından da en ucuz ortam olma özelliğini
taşımaktadır. Kokopitin ise nakliye problemi olmaması ve kolay
depolanabilmesi üreticinin tercih nedenlerinden
sayılabilmektedir. Maliyet açısından ise kokopit ortamı, torf ve
perlit gibi yetiştirme ortamlarından daha avantajlı bulunmuştur.
Özellikle ithal ürün olmasına rağmen, torftan daha ucuz olması
nedeniyle dikkat çeken bir ortam olarak görünmektedir. Kokopit
kullanımının torfa tercih edilmesiyle de torf kaynaklarının
tüketilmesinin önüne geçilebilecektir.

burak95 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-07-2018, 17:58   #5
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-04-2018
Şehir: antalya
Mesajlar: 7
Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipi ve
Yetiştirme Ortamının Meyve Kalitesi Üzerine
Etkileri

SONUÇ:Türkiye’de Akdeniz Bölgesi ekolojik koşullarında
cam serada yapılan topraksız kültürle çilek yetiştirme
olanaklarının araştırıldığı bu çalışmada, 2006-2007 ve
2007-2008 deneme sezonlarında şu sonuçlar
alınmıştır. Araştırmada deneme yıllarına ve yetiştirme
ortamlarına göre değişmekle beraber, meyve dış rengi
L değeri 25.69 ile 32.36; C değeri 28.36 ile 41.63; H
değeri 1.35 ile 2.33; meyve iç rengi L değeri ise 41.28
ile 53.03; C değeri 39.16 ile 49.35 ve H değeri 0.93 ile
1.24 arasında değişim göstermiştir.
Denemede, frigo fideden elde edilen meyvelerde
kaliksin kopma direnci ile meyve eti sertliği, tüplü
fidelerden daha yüksek belirlenmiştir. Nitekim frigo
fidelerin soğuklatılmış olması, meyve etinin sertliği ve
dayanıklılığını artırmaktadır. Ayrıca meyve eni ve
meyve boyu değerleri 2007-2008 deneme yılında frigo
fidede daha yüksek belirlenmiştir. Denemede frigo
fidede belirlenen SÇKM miktarı, tüplü fideden daha
yüksek belirlenirken, titre edilebilir asitlik, C vitamini
ve pH değerleri arasında ise fide tipleri bakımından
çok büyük bir farklılık saptanmamıştır.
Araştırmada, meyvelerde kaliksin kopma direnci ile
meyve eti sertliği değerleri bakımından yetiştirme
ortamları arasında önemli farklılıklar belirlenmemiştir.
Ortalama meyve boyu, meyve eni ve SÇKM değerleri
ise rakamsal olarak tüm deneme yıllarında H+V
ortamlarında en yüksek; P ve V ortamlarında ise en
düşük saptanmıştır. Titre edilebilir asitlik, ve C vitamini
miktarı ise yetiştirme ortamlarına göre büyük
farklılıklar göstermemiştir.
Meyvelerde saptanan pomolojik özellikler
arasındaki ilişkiler yıldan yıla farklılık göstermiştir.
Nitekim 2006-2007 deneme yılında, meyve eti sertliği
ile SÇKM arasında negatif yönde ve SÇKM ile C
vitamini arasında ise pozitif yönde bir korelasyon
belirlenmiştir. 2007-2008 deneme yılında ise sadece
SÇKM ile titre edilebilir asitlik arasında negatif yönde
bir korelasyon saptanmıştır.
Araştırma bulgularımız, fide tipi bakımından frigo
fidenin; yetiştirme ortamı bakımından ise Hindistan
cevizi torfu ve Hindistan cevizi torfu+Volkanik tüf
ortamlarının meyve kalite kriterleri üzerine olumlu
etkiler yaptığını göstermiştir.
http://www.zfdergi.ege.edu.tr/edergi...lt49/s2/04.pdf

idris şenol beğendi.
burak95 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-07-2018, 18:01   #6
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-04-2018
Şehir: antalya
Mesajlar: 7
Merdiven Tipi Sistemde Farklı Topraksız Tarım
Tekniklerinin Sera Çilek Yetiştiriciliğinde Verim ve
Kaliteye EtkileriSONUÇ:Araştırmadan elde edilen sonuçlar göstermiştir ki; besleyici
film tekniği uygulaması ortam kültüründe kullanılan perlit ve
perlit+torf (1:1)(v/v) ortamlarına göre daha iyi sonuç vermiştir.
Besleyici film tekniği uygulamasından elde edilen erkenci verim
(6.12.2006-5.1.2007 tarihleri arası) perlit ortamına göre %956.7,
perlit+torf (1:1)(v/v) ortamına göre %1081.9 daha fazla olmuştur.
Bunda en büyük etken o dönemde sera içi sıcaklıkların düşük olmasıdır
(sera içi ortalama sıcaklık 10.9°C civarında olmuştur). Besleyici film tekniğinin avantajlarından birisi bitki kök bölgesi sıcaklığını kontrol
edebilmektir (Tüzel ve ark., 2004). Her iki sistemde de tankların
içindeki besin eriyiği ısıtılmasına rağmen direk olarak besin eriyiği ile
köklerin temasını sağlayan besleyici film tekniğinde bitkilerin uyanışı
ve verime yatışı daha erken olmuştur.
Yine toplam verimde; besleyici film tekniği uygulamasında
perlit ortamına göre %56.4, perlit+torf (1:1)(v/v) ortamına göre %32.7
daha fazla verim elde edilmiştir. Ortamlar arasında ise perlit+torf
(1:1)(v/v) karışımı perlit ortamına göre %17.8 daha fazla verim
alınmıştır. Besleyici film tekniği uygulamasından elde edilen
meyvelerin ortalama meyve ağırlığı düşük olmasına rağmen yüksek
verim vermesi bu uygulamadan elde edilen meyve sayısının
çokluğundan kaynaklanmıştır.
Çilek üzerine yapılan çeşitli topraksız tarım uygulamalarında
çeşitli sistemler ve ortamlar araştırılmıştır. El-Behairy ve ark. (2001),
Merdiven kültürü şeklinde kapalı sistem besleyici film tekniği ve
sünger ortamında üç çilek çeşidi ile yaptıkları çalışmada, ortam
kültürünün daha fazla erkenci ve toplam verim verdiğini ve sistemin
yönünün de önemli olduğunu, merdiven sisteminin güney yönünün
kuzey yönüne göre daha erkenci ve verimli olduğunu saptamışlar.
Takeda (1999), yaptığı dikey sütun kültürü ile besleyici film tekniği
çalışmalarında sütun kültüründe sütunlardan elde edilen verimin alt ve
üst taraftaki bitkilerde homojen olmadığını belirtmekte ve bunu ışık
farklılığına bağlamaktadır. Besleyici film çalışmasında ise Camarosa
çeşidinden bitki başına 445 gram verim alındığını belirtip, tarla
şartlarına göre topraksız tarım ile erkenci verim elde etmenin mümkün
olduğunu belirtmektedir. Pranjpe ve ark. (2003), yaptıkları çalışmada
dikey ve yatay torba kültürü şeklindeki ortam kültürlerinde erkenci
üründe pazarlanabilir meyve oranının en fazla perlit ortamında olduğu,
toplam verimde ise torf+perlit (2:1)(v/v) ve çam kabuğu ortamlarının
perlite göre daha iyi olduğu sonucuna varmışlardır.
Mohamed ve Amer (2000), kumlu toprakta yapılan çilek
yetiştiriciliğinden besleyici film tekniğine göre %25 daha fazla verim
alındığını belirtirken, Hochmuth ve ark. (2007) yaptıkları topraksız
tarım çalışmalarında perlit kullanarak oluşturulmuş yatay torba
kültüründe çilek veriminin tarla şartlarında bile geleneksel topraklı
yetiştiriciliğe göre verimin %50 arttığını saptamışlardır ve bunu
topraksız tarımda birim alana daha çok bitki sığmasına bağlamışlardır.
Tarla şartlarında yapılan çilek yetiştiriciliğinde metrekareye
6.2-8 arasında bitki dikilirken (Aybak, 2005), seralar pahalı tesisler olduğundan birim alandan en iyi şekilde yararlanmak gerekir. Bu
yüzden sera içersinde topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği üzerine
yapılan çalışmalarda birim alandan daha fazla yararlanmak üzerinde
durulmakta, sistemler dikey veya çok katlı yatay sistemler şeklinde
tesis edilmektedir. Yaptığımız araştırmada merdiven tipi topraksız
tarım sistemlerinde ortam kültüründe metrekareye 33.4 bitki, besleyici
film tekniğinde ise metrekareye 50.4 bitki dikilmiştir. Ancak serada
topraksız çilek yetiştiriciliği kış ayları şartlarında yapıldığından dikey
ve merdiven tipi katlı sistemlerin ışık azlığından yönler arasında verim
farkına neden olacağı unutulmamalıdır. Tekada ve ark. (2007) dikey
torba kültüründe, Ahmed ve ark. (2004) merdiven tipi sistemde
yaptıkları topraksız tarım çalışmalarında bu konuya dikkat
çekmektedirler, yönler ve alt-üst kısımlar arasında hem verim hem de
meyve kalite farkı meydana geldiğini bildirmektedirler.
Çilek yetiştiriciliği sera şartlarında topraksız tarım
uygulamaları ile yapılmasıyla, toprak dezenfeksiyonu olayı ortadan
kalkmakta, tarla şartlarındaki yetiştiriciliğe göre daha fazla ürün
alınmakta, erkenci verim ve meyve kalitesi artmakta, pestisid kullanımı
azalmakta ve ürün hasadı kolaylaşmaktadır (Pranjpe ve ark., 2007).
Gerçekleştirilen çalışma göstermiştir ki, sera ürünlerimiz
içersine ısı ihtiyacı düşük bir bitki olan çileği alternatif bitki olarak
sokmak üreticiye iyi bir gelir getirecektir. Tarla şartlarında ülkemiz
koşullarına pazara Mart ayında çilek çıkabilirken, sera şartlarında
topraksız tarım çalışmaları ile Kasım-Aralık aylarında verim
alınabileceğini yapmış olduğumuz çalışma göstermiştir. Bu da üreticiye
yüksek fiyattan ürününü satma şansı verecektir.
Yapılan çalışmada besleyici film tekniği uygulamasından
verim yönünden en iyi sonuç elde edilse de, besin eriyiği sıcaklığını
özellikle havanın ısındığı dönemlerde istenilen seviyelerde tutmak zor
olduğundan, kök hastalıklarının ortaya çıkma ihtimali ve yayılma hızı
daha yüksek olacağından üretici şartlarında ilk başta daha kolay adapte
olabileceği ortam kültürü uygulamalarını önermek daha doğru
olacaktır.
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda serada çilek
yetiştiriciliğine uygun topraksız tarım sistemlerinin ve ortamların
araştırılmasına devam edilmesi gerekir. Bunun yanında uygun görülen
sistemlerin yerleşim, yön ve bitki dikim sıklığı üzerinde de çalışmalar
yapılmalıdır.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/59242

idris şenol beğendi.
burak95 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-05-2020, 23:27   #7
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 19-05-2020
Şehir: Ank
Mesajlar: 1
Merhaba , konuya meraklı bir kişi olarak paylaşılan bilgileri ilgi ile okudum. Konuyu açan arkadaş artık buralarda değil sanırım, keşke buralarda olsaymış , konuyu derinleştirmeye yardımcı olurdu. Lütfen teşekkürlerimi kabul buyursun

ozcan agaclar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Etiketler
topraksız çilek, yeni gelişmeler

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 07:51.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021