agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Bitki Dünyası > Tıbbi, ıtri, boyar, aromatik bitkiler
(https)
Beğeni Düzeni205Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 04-05-2006, 19:06   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Kekik

GİRİŞ
Kekik önemli ihraç ürünlerimizden biridir. Türkiye dünya kekik ticaretinin yaklaşık %70’ini elinde tutmaktadır.

Türkiye’de “kekik” olarak tanımlanan Lamiaceae familyasına ait pek çok aromatik bitki türü bulunmasına rağmen, özellikle uçucu yağı karvakrol ve timol içeren türler ‘‘kekik’’ olarak kabul edilmektedir. Bu türler arasında Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra ve Coridothymus cinsleri hem yayılış olarak hem de ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır.

Dünya ticaretinde ‘‘Oregano’’ veya ‘‘Origanum’’ adı altında Origanum türlerinden başka bazı Lippia ve Thymus türleri de bulunmaktadır. Avrupa ve Amerika’da ekonomik öneme sahip fenolik türler: Türk kekiği (Origanum onites L.) , Yunan kekiği (Origanum vulgare L. spp. viridi (Boiss)Hayak), İspanyol kekiği (Coridothymus capitatus L. Hoffmann ve Link) ve Meksika kekiği (Lippia graveolens HBK)dir. Ancak hiçbir zaman Origanum onites L. türü tek başına ihraç edilmemektedir.

Türkiye’den ihraç edilen Origanum türlerinin başında ise Origanum onites L, Origanum minutiflorum Schwrd et Davis, Origanum majorana L., Origanum syriacum var. bevanii (Holmes) Ietswaart, Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Iestwaart’ın geldiği belirtilmektedir. Türkiye’den ihraç edilen kekik türleri içerisinde İzmir kekiği (Origanum onites L.) en büyük paya sahiptir.

Ege ve Akdeniz Bölgesinden toplanan kekik türleri arasında Origanum onites (İzmir kekiği), Origanum majorana (beyaz kekik), Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği, endemik bir tür), Origanum syriacum var. bevanii, Thymbra spicata veya T. sintenisii (Zahter, Kara kekik, Sivri kekik), Satureja cuneifolia ve Coridathymus capitatus (İspanyol kekiği ) yer almaktadır.
Birçok araştırıcıya göre ‘‘Oregano’’ adı bir türden çok, tipik bir yaprak baharat aromasını nitelemede kullanılmalıdır.

1999 yılı verilerine göre Türkiye’den 16.556.474 dolar değerinde 7.639.971 kg drog kekik (2.16 dolar/kg) ve yaklaşık 606.655 dolar karşılığında 68.509 kg kekik yağı ihracatı yapılmıştır. 1990 yılında ise dünya kekik ticareti 6000 ton olup bunun yaklaşık 2500 tonu Türkiye’den sağlanmıştır. Türkiye kekik ihracatında özellikle son on yılda belirgin bir artış gözlenmiştir.

İzmir kekiğinin özellikle Akdeniz Bölgesini kapsayan geniş bir yayılma alanı vardır. Daha çok Yunanistan, Adalar ve Güney-Batı Anadolu esas yayılma alanıdır. Deniz seviyesinden 1400 m. yüksekliğe kadar doğal olarak yayılış göstermektedir.
Origanum onites L. de çok enteresan olan mevsimsel dimorfismus bulunmaktadır. Bu, bitkinin adaptasyon yeteneğinin bölge koşullarına göre değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; ekstrem kurak yaz dönemini geçirebilmek için iki esas yaprak tipi oluşmaktadır. Yazın kurak aylarda küçük, kısa yapraklar oluşurken, sıcak ayların dışında oluşan esas yapraklar çok daha büyüktür.

Origanum onites çok iyi bilinen bir halk ilacı olup, hem tıp alanında hem de yemeklerde baharat olarak tüketilmektedir. Kullanılan kısımları herbası, yaprakları ve uçucu yağıdır. Başlıca et yemekleri, sebze yemekleri, çeşitli sos ve salatalarda, peynirlerde ve sosis üretiminde, sindirim sistemi ve üst solunum yolu rahatsızlıklarında, hazımsızlık, iştahsızlık ve öksürüğe karşı kullanılmaktadır. Antiseptik, yatıştırıcı, gaz söktürücü, balgam söktürücü, kramp çözücü özellikleri vardır. Kozmetikte, alkollü ve alkolsüz içeceklerde kullanılır. Gıdalarda bozulmaya ve gıda zehirlenmelerine yol açan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri nedeniyle son yıllarda fazlaca aranan bir baharat bitkisidir.

Ülkemizden ihraç edilen kekiğin büyük bir kısmı doğadan toplanmaktadır. Ancak, doğadan toplama hem doğal florayı tahrip etmekte, hem de ürün istenilen kalitede olmamaktadır. Günümüzde doğal floranın korunması, standart materyal elde edilmesi için kekiğin kültüre alınması gündeme gelmiştir.

Üretimi Yapılan Çeşitler
Bugün Origanum onites L. bitkisinin ıslah edilerek geliştirilen ve tescil edilmiş iki çeşidi bulunmaktadır. Her iki çeşitte E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından seleksiyon ıslahı yöntemi ile geliştirilmiştir. Bunlar; Ceylan-2002 ve Tayşi- 2002 çeşitleridir.

İklim ve Toprak İstekleri
İzmir kekiği Akdeniz Bölgesinde yayılış gösteren bir bitkidir. Akdeniz iklimine sahip yerlerde iyi gelişme gösterir. Sıcağı seven bir bitkidir. Fide dönemi ve ilk dikim yılı dışında soğuklara da dayanıklıdır.

Hemen her toprakta yetişmekle beraber, tınlı-killi allüvial toprakları tercih eder. Kumlu topraklar uygun değildir.

Toprak Hazırlığı
Özenli toprak işlemenin bitki gelişmesine olumlu etkisi vardır. Kekik tarımında kullanılan toprak işleme aletleri diğer bitkilerde kullanılan alet ve gereçlerden farklı değildir.

Kekik tarımı yapılacak arazideki ön bitki hasat edildikten sonra anız bozulur ve tarla sonbaharda 15 ile 20 santimetre derinlikte sürülür. İlkbaharda ise fide dikiminden önce 10-15 cm derinlikte yüzlek sürüm yapılır. Ardından, diskaro ve rotavatör gibi toprak işleme aletleri ile toprak hazırlanır.

Üretim Tekniği
İzmir kekiği hem vejetatif hem de generatif organları ile üretilebilen bir bitkidir. Bu özelliği ıslah çalışmalarında araştırıcılara geniş olanaklar sağlamaktadır.

Fide Yetiştirilmesi
Tohumlar çok küçük ve çimlenmeleri çok yavaş olduğundan direkt tarlaya ekimde bazı güçlükler bulunmaktadır. Bu nedenle pek önerilmemektedir. Tohumların önce özel hazırlanmış fideliklere ekilmesi, buradan elde edilecek fidelerin tarlaya şaşırtılması en çok uygulanan ve önerilen yöntemdir.

Fideliklerin eni 1-1.2 m, boyu gereksinime göre 10-15 m civarında, yerden yüksekliği de 15-20 cm olacak şekilde hazırlanır. Fideliğin içerisi bir ölçek yanmış ahır gübresi, bir ölçek kum ve bir ölçek toprak ile hazırlanmış harç ile doldurulur. Harç ile doldurulan fideliğin üzeri yeterli şekilde bastırılarak, pürüzsüz hale getirilir. Hazırlanan fideliğin metrekaresine 4-5 gram hesabıyla tohum ekilir. Tohumlar çok küçük olduğundan ekimde el becerisi önemlidir. Homojen bir dağılım için tohum ekimden önce kum, kül vb. maddeler ile karıştırılarak ekilebilir. Ekimden sonra tohumların üzeri 0.5-1 cm kalınlığında kapak serpilerek kapatılır. Daha sonra tekrar toprak bastırma tahtası ile bastırılır.

Sulamada çok dikkatli olunmalıdır. Suyu sulama süzgüsü ile vermeli, fideliğin her tarafının aynı oranda su almasına ve hiç bir yerinin göllenmemesine dikkat edilmelidir.

Ege koşullarında tohumluğun yastıklara en uygun ekim zamanı Kasım-Aralık aylarıdır. Tohum çimleninceye kadar fideliğe çok sık su verilir. Sulama sıklığını belirlemede tohumun bulunduğu topraklı kısmın kurumamasına dikkat edilmelidir. İlk çıkış ve fidenin gelişmesi oldukça yavaş olmaktadır. Fideliğin üzeri naylon vb. ile örtülmelidir. Güneşli zamanlarda naylon örtüleri açarak havalandırmak gerekir. Dikim zamanı yaklaştıkca havalandırma sıklaştırılır. Dikim zamanından 20-30 gün önce tamamen açılır. Fideliğin açılması ile fideler dış hava koşullarına alıştırılırlar.
Fideler 10-15 cm boya geldiğinde fidelikten sökülmeye ve tarlaya şaşırtılmaya hazırdırlar. Söküme hazır fideler tarlaya dikim günü erken saatlerde sulanır. Fidelik sulandığı için söküm rahatlıkla yapılır. Sökülen fideler demetler halinde alt ve üst kısmı nemli çuval ile örtülmüş kasa veya sepetlere konmalıdır.

Fide Dikimi
Fidelerin tarlaya dikim zamanı çok önemlidir. Dikim, ilkbaharda mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yapılan araştırmalarda Ege sahilinde en uygun şaşırtma zamanı Mart ayı ile Nisan ayı başı olarak belirlenmiştir.
Tarlaya şaşırtmada geç kalındığında bitkilerin tutma oranı düşmekte, bitkilerin gelişmesi sekteye uğramakta hatta, o yıl hiç hasat yapılamamaktadır. Fidelerin tarlaya dikimi elle **** tütün dikim makinası gibi ekipmanla yapılabilir. Elle dikim; dikim kazığı, baskı veya plantuvar denilen aletlerle yapılır.
Fidenin dikileceği yer dikim kazığı ile açılır. Fidenin kökü, açılan bu yere yerleştirilir ve dikim kazığı ile bir kısım toprak fidenin kök kısmına gelecek şekilde hafifçe sıkıştırılır. Dikim öncesi fidelerin çok uzamış kökleri bağ makası ile uçtan hafifçe kısaltılabilir. Dikimde köklerin kıvrılmadan düz olarak toprağa yerleştirilmesi gerekir. Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir.
Fidelerin tarlaya şaşırtılmasında, bitki sıklığı mekanizasyon durumuna göre değişebilmektedir. Normal olarak 40 cm sıra arası, 15 cm sıra üzeri olacak şekilde dikim yapılmalıdır. Genellikle bitki sıklığı dekarda ortalama 14-15 bin bitki olacak şekilde uygulanabilir.

Vejetatif Üretim
İzmir kekiği vejetatif olarak da üretilen bir bitkidir. Bu şekilde üretimde bitkilerden alınan yaklaşık 10-15 cm boyundaki çelikler kullanılır. Ege sahil bölgesi için Ekim-Kasım aylarında alınan çelikler doğrudan tarlaya dikilebileceği gibi, fidelikte köklendirilerek de tarlaya şaşırtılabilir. Bu şekilde üretim ile aynı materyalin devamı sağlanmış olur. Zira İzmir kekiği yabancı döllenen bir bitkidir.

Yabancı Ot Kontrolü
Kekik üretiminde en önemli problem yabancı ot kontrolüdür. Yabancı bitkilerden arındırılmış iyi bir kekik tarlasına sahip olmak için dikim öncesi tarlayı yabancı otlardan temizlemek gerekir. Vejetasyon döneminde çıkan yabancı otları ise genel olarak mekanik yöntemle, çapalama ve elle yolma ile yok edilmelidir. İzmir kekiğinde hangi tür herbisitlerin (yabancı ot ilçalarının) kullanılabileceğine ilişkin araştırmalar henüz yeterli değildir.

Sulama
İzmir kekiği kurak koşullara dayanıklıdır. Sulama yapılmadan kurak aylarda da yaşamını devam ettirebilir. Ancak yüksek verim elde etmek için yaz aylarında sulanmalıdır. Böylece vejetasyon dönemi boyunca birden fazla biçim yapılabilir. Sulama sayısı toprak ve iklim koşullarına bağlıdır. Her biçimden sonra ve çiçeklenme döneminde sulama yapılmalıdır. Yaz aylarında haftada bir sulama yapılabilir. Sulama yöntemi; karık, damlama **** yağmurlama sulama şeklinde olabilir. Fide dikiminden sonra yağmurlama sulama iyi sonuç vermektedir.

Gübreleme
İzmir kekiğinde verim ve kaliteye gübrelerin etkilerini inceleyen ayrıntılı çalışmaya rastlanmamıştır. İzmir kekiğinin çok yıllık olması her yıl birden fazla biçim yapılması ve kaldırılan bitki aksamının çokluğu topraktan fazlaca besin maddesi kaldırdığını göstermektedir. İzmir kekiğinde azotlu gübrenin verime etkisini araştıran çalışmada, gübrenin ikinci yıldan itibaren drog herba miktarına etkili olduğu, verimi önemli derecede arttırdığı saptanmıştır. Azotlu gübre iki ya da üç defada verilmelidir. Birinci gübreyi ilkbaharda, ikinci gübre ilk hasattan sonra, üçüncü gübre ise ikinci hasattan sonra verilmelidir. Dikimde ve ikbaharda fosforlu gübre uygulaması önerilmektedir.

Hasat
İzmir kekiği çok yıllık bir bitkidir. Her yıl birkaç kez biçim yapılabilir. İlk dikim yılında fideler tarlaya erken şaşırtılmış ise bir biçim alınabilir. Daha sonra ise yılda iki **** üç kez biçim yapılabilir. Biçim zamanı kaliteli ürün için çok önemlidir. Genel olarak çiçeklenme döneminde hasat yapılmalıdır. Hasat toprak seviyesinden 5-6 cm yükseklikten olmalıdır. Dipten yapılacak hasatlar daha sonra bitki gelişimini geciktirip, verimi düşürmektedir. Hasat elle ya da biçim makinaları ile gerçekleştirilebilir.

Kurutma
Biçilen İzmir kekiği fazla su içerir. Bekletilirse kızışmalar sonucu kalite bozulur. Bu nedenle biçimden sonra hemen kurutulmalıdır. Doğal koşullardaki kurutmada özel hazırlanan kurutma alanlarına biçilen İzmir kekiği 15-20 cm kalınlıkta yayılır. Belirli aralıklarla alt üst edilerek kurutma sağlanır. Yapay kurutma ise, kurutma tesisine göre farklı olabilir. Ancak kurutmada sıcaklık 30-35 C olmalıdır. İzmir kekiği uçucu yağ içerir, 40 C yi geçen sıcaklıklar uçucu yağda büyük kayıplara yol açamaktadır.

Verim
Ege bölgesi koşullarında yapılan araştırmalarda, ortalama yeşil herba verimi 1500 kg/daa, drog herba verimi 500 kg/daa belirlenmiştir. Verim yıla, yöreye ve yetiştirme tekniğine göre farklılık göstermektedir.

Tohumluk
Kekik tarımı yapmak isteyen üretici gerekli tohumluk materyali, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edebilir.

Kullanılan Bitki Kısmıları
İzmir kekiği bitkisinin kullanılan kısmı yaprakları (Folium Origani), kurutulmuş çiçekli dalları (Herba Origani) ve uçucu yağıdır.

İçerdiği Etken Madde
İzmir kekiğinin esas maddesini uçucu yağ (% 2-6) oluşturmaktadır. Ticarette uçucu yağ oranının % 2.5’tan az olma istenmemektedir. Bileşiminde birçok madde içeren uçucu yağda ana bileşen karvakroldür. Thymol ve linalool tiplerine de rastlanabilir. Drog ticaretinde uçucu yağ oranı üzerinde durulmaktadır. Son zamanlarda bileşim de dikkate alınmaktadır.


Kekik Ürünü ve Pazarlanması
Yurt içinde tüketilen, Yurt dışına ihraç edilen kekiğin büyük bölümü Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale ve diğer illerin florasından toplanmaktadır. Son 5-6 yıldır Ege Bölgesinde kekik tarımı hızlı yayılma göstermiş, standartlara uygun ürün elde edilmeye başlanmıştır. Kekik tarımının hızla yayılması alternatif bitki olarak önem kazanmasından kaynaklanmaktadır. Kekik yurt içinde büyük ölçüde baharat olarak, az miktarda da kekik yağı veya kekik suyu şeklinde tüketilmektedir. Kekiğin büyük bölümü yurt dışına yarı **** tam işlenerek ve paketlenerek ihraç edilmektedir. İzmir’de kekik ihracatı yapan birçok firma bulunmaktadır.


Doç.Dr. Emine BAYRAM
E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi
Teknik Bülten

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-05-2006, 23:10   #2
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Kekik tohumu nereden bulabilirim?

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-05-2006, 23:27   #3
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Bir bakalım, sorayım etrafa. Geçen pazar Özdere yamaçlarında makilerin arasına karışmış kekikleri fotoğrafladım.Bilyalı kekikler tohum bağlayınca üzerinden toplayalım olmazsa

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-05-2006, 13:50   #4
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Düşünemiyeceğin kadar çok sevinirim

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-07-2006, 11:14   #5
Ağaç Dostu
 
inci gül's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-02-2006
Şehir: Kastamonu
Mesajlar: 160
Galeri: 63
*** malina
kekik tohumunu ege üniversitesi tarımsal araştırma merkezinden temin edebilirsiniz

inci gül Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-07-2006, 14:13   #6
Ağaçsever
 
ceratonia's Avatar
 
Giriş Tarihi: 21-05-2006
Şehir: mersin
Mesajlar: 86
ve/veya Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünden hem tohumunu hem fidesini elde etmek mümkün...yeri Tarsus Karabucak Ormanları

ceratonia Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-08-2006, 21:38   #7
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 01-04-2005
Mesajlar: 517
kekik tohumlarından ben de istiyorum. gerçi memet gönderecek ama başka çeşitler olursa daha sevinirim. kekik koleksiyonu yapmak istiyorum. saksıda yetiştireceğim tabii.

cemada Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-08-2006, 21:41   #8
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 01-04-2005
Mesajlar: 517
Bir de sayın Pakkaner, tohumların çimlenmesi yavaş oluyor demişsiniz. Tohumdan ilk fide çıkışı ne kadar süre sonra olur? Sebze yetiştirmeye alışkın olduğum için, kekik çimlenmesi geç olursa çimlenmeyecek sanıp toprağa başka şey ekmeyeyim diyorum.

cemada Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-08-2006, 15:02   #9
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Cemada, kekik tohumları 3 haftada çimlenmeye başlar. Ekmeden önce akşamdan tohumları ıslatmanızı öneririm.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-08-2006, 18:37   #10
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 01-04-2005
Mesajlar: 517
tamam. o nedenle sordum. aksi takdirde çimlenmiyor bunlar sanacaktım.

cemada Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-09-2006, 10:49   #11
Ağaç Dostu
 
TigerX's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-09-2006
Şehir: Gaziantep
Mesajlar: 188
Galeri: 1
Geçen hafta sonu Paratiker 'e tekrar uğradım. Burada birçok çeşit çiçeğin, şifalı bitkinin ve sebzenin tohumu bulmak mümkün. Vilmorin markalı kaliteli taohumlar var. Çimlenme de sorun olmuyor.

Daha önce aldığım adaçaylarım büyük oranda çimlenip filizlendi. Şimdi fırsatını bulduğum anda yeni aldığım kekik tohumlarımı da ekmeyi düşünüyorum.

Kışın bunlara bakmak biraz zor olacak. Öldürmeden bahara kadar yaşatabilirsek, yazın bol bol taze taze kekik ve adaçayım hazır demektir. Bahara doğru bunlara birkaç çeşit daha ekleyebilirim..

TigerX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-09-2006, 11:58   #12
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 10-06-2005
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 633
Galeri: 175
Mine Hocam,
Yazılarımdan takip ettiğinizi sanıyorum.
Toros dağlarında Taşkent ilçesinde doğmuştum.
İnsanlar terk ediyor üretim gelir olmadığı için.
Arazi çok. Burada organik tarım, kekik vs.
Fidan üretimi çok şey yapabiliriz diye düşünüyoruz.
Bize ne tavsiye edersiniz?

Erguvan Muhibbi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-09-2006, 22:33   #13
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Hüseyin Bey,

İlçenizin iklim, coğrafya ve toprak-su yapısını bilmiyorum. Ancak ilçe tarım müdürlüğü ile bir proje yapılıp hayata geçirilebilir. Organik tarım elbette ki olabilir.Hayvancılık olabilir, şartlar uygunsa ıtri ve tıbbi bitki yetiştirilebilir, uçucu yağları çıkarılabilir.Bu ara Ereğli Mor havuçla gündemde yurt dışına satış yapılıyor, neden Taşkent'te olmasın.İlçe tarım müdürlüğündeki arkadaşlarla görüşürseniz yöreye uygun pek çok proje çıkabilir.


Düzenleyen Mine Pakkaner : 28-09-2006 saat 10:16
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-10-2006, 08:06   #14
Ağaç Dostu
 
TigerX's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-09-2006
Şehir: Gaziantep
Mesajlar: 188
Galeri: 1
Dün akşam kekik tohumlarımı da fideliğime ektim. Mine hanım 3 hafta da çimlenir diye yazmış. Bakalım benimkiler de 3 hafta da çimlenecekler mi?

Tohumlar çok küçük olduğu için düzenli aralıklarla ekmek mümkün olmuyor. Fideliğe öylece serpeledim. Şimdi sabırsızlıkla bekliyorum...

TigerX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-10-2006, 11:20   #15
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Hayırlı olsun

Üretim başlığında bir konu açıp fotoğraflarla birlikte kekik yetiştirme diye başlatırsanız iyi olur. Bundan sonra bu konuyu orada aşama aşama takip ederiz. Şimdi tohum ektiğiniz kabı çekin sonra fideleri görüntüleriz, şaşırtma vs..

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-10-2006, 14:21   #16
Ağaç Dostu
 
TigerX's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-09-2006
Şehir: Gaziantep
Mesajlar: 188
Galeri: 1
Teşekkür ederim..

Hafta sonu foroğrafı çekip, üretim bölümünde yeni konu
açacağım.

TigerX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2006, 17:06   #17
Ağaç Dostu
 
inci gül's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-02-2006
Şehir: Kastamonu
Mesajlar: 160
Galeri: 63
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Mine Pakkaner
Hayırlı olsun

Üretim başlığında bir konu açıp fotoğraflarla birlikte kekik yetiştirme diye başlatırsanız iyi olur. Bundan sonra bu konuyu orada aşama aşama takip ederiz. Şimdi tohum ektiğiniz kabı çekin sonra fideleri görüntüleriz, şaşırtma vs..
*** mine hanım
yetiştirmiş olduğum bitkilerin (kekik. ıtır. adaçayı ve melisa) ve karşılaştığım sorunların fotoğraflarını bende siteye eklemek istiyordum. Ama fotoğraf kalitesi düşük onun için fotoğraflara pek güvenemedim. fotoğraflar kaliteli olmadığı için bu bölümemi yokya bahsettiğiniz üretim başlığına mı ekleyeyim. fotoğraflarla ilgili bilgi ve notlar yazmam gerekiyor mu? neler yazmamı önerirsiniz.

inci gül Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2006, 17:11   #18
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Üretim başlığına yazarsanız daha iyi olur. Konular dağılmasın. Fotoğraflara kısaca yaptığınız işlemleri, sırasını anlatan notlar yazarsanız aydınlatıcı olur.
Sağolun.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2006, 19:10   #19
Ağaç Dostu
 
Ateş Öztan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 500
Galeri: 1
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Erguvan Muhibbi
Mine Hocam,
Yazılarımdan takip ettiğinizi sanıyorum.
Toros dağlarında Taşkent ilçesinde doğmuştum.
İnsanlar terk ediyor üretim gelir olmadığı için.
Arazi çok. Burada organik tarım, kekik vs.
Fidan üretimi çok şey yapabiliriz diye düşünüyoruz.
Bize ne tavsiye edersiniz?
Urla'da tesadüfen Kapari bitkisine ratladım. DAha önce Tariş'ten kapari çiçeği yanında karpuzcuk denilen meyvasını da almıştım. Karpuzcuğun tadına bayıldım. Biraz araştırınca ticari değeri yüksek bir bitki olduğunu öğrendim. Ayrıca, bir Özelliği nedeniyle de pazarlaması çok kolay.
Diğer öenmli özellikleri; toprak seçmiyor, kökleri derine gidiyor. Anadolu'da erozyon için çok faydalı.
http://www.saglikmemurlari.org/uyele...pinosas%29.htm linkinden genel bir bilgi var.
http://www.kapari.com adresinde de tohum, fide gibi satış yapılıyor.
İncelemenizi tavsiye ederim.

Ateş Öztan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2006, 22:27   #20
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Ateş Bey,
Göz atmak isterseniz bizim sitemizde de kapari bilgileri mevcut.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2006, 23:56   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 10-06-2005
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 633
Galeri: 175
Ateş beye teşekkürler Mine hoca ya da...

Erguvan Muhibbi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-10-2006, 09:04   #22
Ağaç Dostu
 
TigerX's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-09-2006
Şehir: Gaziantep
Mesajlar: 188
Galeri: 1
Kekik üretimi

Mine Hanım 'ın tavsiyesi ile, yeni konu açarak kekiklerimin yaşam evrelerini burada sizlerle paylaşmak istiyorum..

Şu an için tohumları 6 Ekim tarihinde toprağa ektim. Yaklaşık 3 haftalık bir çimlenme süreci olacaktır. Fide kabımda bu nedenle şu an için sadece toprağı görmektesiniz. Bakalım bende ne kadar zamanda çimlenecek.

Çimlenme ile birlikte ilk fotoğrafları burada hemen sizlerle paylaşacağım. Bu arada bir süre bu topik sessiz kalabilir...

Ben tohumları suda bekletmedim. Doğrudan ektim. Bekletsem daha iyiydi ama açıkçası ektikten sonra aklıma geldi. Ekerken unutmuşum...

Toprağım killi toprak ve çok az torf var. Killi toprak suyu iyi tuttuğu ve tohumları tam olarak sardığı için, çimlenme anında çok olumlu sonuçlar alıyorum. Tek sorun sulamada. Toprak asla kırumamalı. Kuruduğu zaman beton gibi oluyor. Çok sularsam tohumlar çüreyecektir. Çok yavaş ve fısfısla sulama yapıyorum. Tohumlar çok minik. Sularken toprağın yüzeyini zedelemek, çimlenmeye olumsuz etki yapacaktır. Bu nedenle elimden geldiğince dikkatli olmaya gayret ediyorum...

Bu arada kekik, killi toprakları sevdiği için, bence çimlendirme aşamasında daha olumlu bir sonuç elde edeceğim...TigerX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-10-2006, 10:39   #23
Ağaç Dostu
 
TigerX's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-09-2006
Şehir: Gaziantep
Mesajlar: 188
Galeri: 1
6 Ekim tarihinde ektiğim kekik tohumlarım, dün akşam baktığımda filizlenmeye başlamıştı. İlk filizleri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik 3 tane görünüyor ama 1-2 gün içinde sayının artmasını bekliyorum.

3 Haftalık tahmin ettiğim süre, 1 hafta gibi kısa bir zamanda gerçekleşti. Çimlendirme işinde başarı sağladığım için çok mutluyum...

Aşağıda fotoğrafları veriyorum...TigerX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-10-2006, 10:41   #24
Ağaç Dostu
 
TigerX's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-09-2006
Şehir: Gaziantep
Mesajlar: 188
Galeri: 1
Bunlar da filizlerin yakın plan görüntüsü...

Çok net çıkmamış ama idare eder...
TigerX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-10-2006, 13:57   #25
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 15-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 3,592
Sevgili Mine Pakkaner.
Ben İsparta Sütçülerliyim. Sütçüler kekiği uluslararası literatüre geçti fakat ne yazıkki Sütçülerde ki hiçbir yönetici bu konuya ilgi göstermiyor.Bir ara kekik yetiştiriciliği yapılmaya başlandı fakat ne olduysa bir anda durduruldu. Bu konuda Sütçüler deki insanlara faydalı olmak istiyorum. Çünkü dağ köylerimizde inanılmaz bir işsizlik var. Onlara ekonomik katkı sağlayabilmeliyim. Bilirmisiniz Dünyada KEKİK REÇELİ Sütçülerin bir dağ köyü Çobanisa da üretilmektedir. Ne olur bu konuda yardım ederseniz yöredeki bütün köylülerim size minnettar kalır.
Bizler sert ve yürekli insanlarızdır. Bakarsınız Sütçülere emeklerinizden dolayı heykelinizi bile dikeriz )))
Sütçüler Fauna ve flora bakımından çok zengin.Soğanlı bitkiler konusunda (Sahlep ve Coum syklamen ) çok zengin. Sığla Ormanı Tabiatı koruma alanı mız var.Ayrıca bölgede Tota Dağı Orman içi dinlenme yeri,Yazılı Kanyon Tabiatı Koruma alanı,Yeşildere Orman içi dinlenme yeri mevcut. Parnassius Apollo Toros ve Kaplan Kelebeği ile ,Kızıl Akbabalar (Az bilinen türler) mevcut. Yazılı Kanyon ve Köprülü Kanyon un bir bölümü ilçemiz sınırları içinde.

Selamlar

Mahmut Leventoğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-10-2006, 16:40   #26
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Mahmut Bey,

konuya öncelikle üretim nerelerdeymiş, kimler yapıyormuş, ne kadar üretiliyormuş, nereye satılıyormuş, neden durmuş gibi soruların yanıtlarını aramakla başlamanızı öneririm. Daha sonra tarım teşkilatı ile de görüşün.Pazarını bulursanız organik yetiştiricilik de yapabilirisiniz, yine aynı şekilde kekik reçeline de pazar yaratmak mümkün. İlçe teşkilatı ile birlikte bir proje geliştirebilirsiniz.

Ancak dediğim gibi önce bu soruları cevabını bizzat kendiniz görüşerek öğrenmelisiniz. Böylece alt yapı da hazırlamış olursunuz.

Kolay gelsin.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 08:11   #27
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 15-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 3,592
Teşekkürler Mine Pakkaner.
Saygı ve sevgilerimle.

Mahmut Leventoğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-10-2006, 10:08   #28
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Yaptığınız görüşmeleri ve sonuçlarını "günlük" tutar gibi burada paylaşır mısınız? Böylece kendi bulunduğu yerde başka bir proje başlatmak isteyen arkadaşlar, tüm aşamaları takip etme fırsatı bulur.

Önerimi kabul ederseniz bunun için ayrı bir başlık açmanız iyi olur.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-10-2006, 16:30   #29
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 29-08-2006
Şehir: KASTAMONU
Mesajlar: 49
kekik tohumu nasıl oluyo acaba ????

berayatalay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-10-2006, 16:31   #30
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 29-08-2006
Şehir: KASTAMONU
Mesajlar: 49
Bizzat kekiği mi ekiyoruz?

berayatalay Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 22:52.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024