agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Temel Konular (Toprak, Gübre, Tohum, Sulama)
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni11Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 11-03-2011, 15:49   #1
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 30-03-2008
Şehir: AFYON
Mesajlar: 29
Black Strong (hümik asit)

Kütahya Kimyanın ürettiği Black Strong marka ürünleri kullanan arkadaşlar deneyimlerini paylaşabilir mi? Bereket tv'de reklamı çıkıyor ama adı üstünde reklam. Objektif değerlendirme yeni kullanıcılara ışık tutacaktır.

 
rozkan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-03-2011, 15:54   #2
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 02-02-2011
Şehir: ege
Mesajlar: 282
sanırım humik asit bunlar markasını bilmem belki fark vardır. humik asit kullanıyoruz yararlı bir ürün

maybach Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-03-2011, 09:18   #3
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 24-03-2011
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1
Merhabalar, Black Strong ürünlerinin Marmara Bölge Distribütörüyüz.NEDEN BLACK STRONG ÜRÜNLERİ ?

Organik madde, bitkisel ve hayvansal kalıntıların kimyasal ve biyolojik humifikasyonu ile mikro organizmaların biyolojik aktiviteleri sonucu oluşur. Humik maddenin biyolojik merkezi, yani doğal humik maddenin başlıca fraksiyonu humik asitlerdir. Humik asitler bitkiler ile toprağa doğal ve organik bir yolla yaşamsal besin maddeleri, vitamin ve iz elementleri sağlamanın en mükemmel yoludur. Humik asitler toprakta, torf yataklarında, Linyit katmanlarında, taze su kaynaklarında ve Leonardit madeninde bulunur.


DİĞER HUMİK ASİT KAYNAKLARI NELERDİR?

İçerisinde, daha düşük oranlarda da olsa, humik asit bulunan başka maddeler de vardır. Ancak en yüksek humik asit oranına sahip olan ve en önemli humik asit kaynağı, tartışmasız bir şekilde, Leonardit’dir. Bu gerçek, yapılan birçok araştırma ile de kanıtlanmış durumdadır. Leonardit, 70 milyon yıl süren bir humifikasyon sürecinin ürünüyken, örnek olarak torfun oluşum süreci yalnızca birkaç bin yıl içinde tamamlanmaktadır.
Leonardit ve diğer humik asit kaynakları arasındaki fark, Leonardit’in molekül yapısı nedeniyle aşırı derecede biyoaktif olma özelliğinde yatmaktadır. Bu biyolojik aktivite diğer organik maddelere nazaran beş kat daha güçlüdür ve bu nedenle bir kilo Leonardit diğer humik asit kaynaklarının 5 kilosuna eşittir.Kütahya kimya Türkiyede tespit edilen en kaliteli leonardit madenlerinden birine sahiptir.
Makro ve mikro besin elementleri ile zenginleştirilmiş olan Leonardit kaynaklı Black Strong ürünleri özellikle bitki gelişimini güçlendirip hızlandırır ve toprağın verimliğini arttırır. Leonardit’in bir başka avantajı ise uzun süre etkili olmasıdır. Çünkü hayvan gübresi, kompost ya da torf gibi çabuk parçalanıp yok olmamaktadır.
Leonardit tamamiyle ayrışmıştır ve bu nedenle bitkilerle topraktaki azot gibi besinler için rekabet içine girmez. Tam ayrışmamış kompost gibi maddeler için geçerli olmayan bu durumda, topraktaki organik maddeler mikroorganizmalar yoluyla hızla tüketilir ve humus formasyonu oluşmadan tamamiyle mineralize olurlur.


BLACK STRONG ÜRÜNLERİNİN FİZİKSEL YARARLARI

• Toprağın yapısını iyileştirir. Hafif ve kumlu topraklarda su ve besin kaybını önler. Aynı zamanda parçalanma ile toprağı verimli hale getirir. Ağır ve yoğun topraklarda, toprağın havalanmasını ve sitrüktürel sorunların yaşanmamasını sağlar.
• Sıkı bünyeli topraklarda toprak işlemeyi kolaylaştırır.
• Toprağın yarılmasını engeller yüzey suyunu kaybolmasını ve toprak erozyonunu önler. Bunu kolloidlerin birbirine bağlanma gücünü artırarak yapar.
• Ağır bünyeli topraklarda yani kil miktarının yüksek olduğu topraklarda toprak bünyesinin hafiflemesine ve havalanma kapasitesinin artmasına yardımcı olur.
• Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
• Toprak renginin koyulaşmasını sağlayarak güneş ışınlarının tutulma miktarını artırıp, toprağın çabuk ısınmasını ve erken tava gelmesine yardımcı olur.

BLACK STRONG ÜRÜNLERİNİN KİMYASAL YARARLARI

• Asidik ve bazik toprakların nötralize eder. Toprak pH sını düzenler
• Besinlerin ve suyun bitkiler tarafından alınmasını kolaylaştırır.
• Toprağın tamponlama özelliğini artırır.
• Metal iyonlar için alkali şartlar altında şelat görevi görerek ve bu iyonların alınmasını kolaylaştırır.
• Toprağı organik ve mineral madde açısından zenginleştirir.
• Suda çözünen anorganik gübreleri köke yakın bölgelerde tutar ve onların suyla yıkanıp gitmelerine izin vermez.
• Oldukça yüksek katyon değişim kapasitesine sahiptir.
• Fotosentez için gerekli olan makro ve mikro bitki besin elementlerinin alınabilecek şekle gelmesine yardımcı olur.
• Azotun bitkiler tarafından alınmasını iyileştirir.
• Toprakta hangi sebepten olursa olsun alınamayan besin elementlerini, bitkinin ulaşabileceği ve alabileceği forma getirir.
• Toprağın karbondioksit salınmasında yardımcı olur ve bunu fotosentezde kullanılmasını sağlar.
• Bitkide mikrobikti besin elementlerinin alınmasını kolaylaştırdığı için bu elementlerin noksanlığından kaynaklanan kloroz olaylarını engellenmesine yardımcı olur.
• Topraktan kullanılan ilaçlar ve gübrelerin toksit etkilerini azaltır.

BLACK STRONG ÜRÜNLERİNİN BİYOLOJİK YARALARI

• Bitki enzimlerini uyarır ve üretimini artırır.
• Birçok biyolojik proseste organik katalizör olarak davranır.
• Toprakta istenen mikroorganizmaların üremesini ve büyümesini uyarır.
• Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır.
• Bitkilerin bitki besin elementlerinin kökten alınmasında yardımcı olur.
• Fotosentez için gerekli olan aminoasit ve klorofil için gerekli olan bitki besin elementlerinin alınmasına yardımcı olarak büyümeyi ve bitkilerin sağlıklı görünmesini sağlar.
• Bitkinin mineral ve vitamin muhtevasını artırır.
• Bitkilerde hücre duvarının kalınlaşmasını sağlar ve böylece stoklama süresi ve yarı ömrünü uzatır.
• Çimlenme yüzdesini artırır.
• Hücre bölünmesini artırarak bitki büyümesini uyarır. Daha fazla biyokütle üretir.
• Kök sisteminin gelişmesini artırır ve kuru madde miktarını artırır.
• Verim kalitesini artırır, ürünlerin fiziksel görünüşlerini ve besin değerlerini iyileştirir.

BLACK STRONG ÜRÜNLERİNİN EKOLOJİK YARARLARI

Yüksek hümik asitli topraklar düşük nitrat süzülmesini ve optimum besin etkisini garanti eder.
Topraktan uygulanan nitratlı gübreler ve pestisitler sulama suyu yardımıyla topraktan yıkanarak yeraltı sularına karışarak yer altı sularını kirlenmesine neden olurlar. Hümik asit ihtivası yüksek olan topraklarda bu yıkanma minimum düzeye iner ve böylece yer altı su rezervlerinin kirlenmesi engellenmiş olur.
Hümik asit toprağa aşırı derecede uygulanan mineral gübrelerin sonucunda toprakta oluşan tuzlanmayı azaltır. Bu tuzlanma genç bitkilerin köklerinin yanmasına ve toprakların çoraklaşmasına neden olmaktadır.
Hümik asit toprak erozyonun engellenmesinde de etkilidir, bunu iki şekilde yapar.
1. Toprak kolloidlerinin birbirine bağlanma kabiliyetlerini artırarak.
2. Bitki büyümesi ve kök gelişimini artırarak.


BLACK STRONG ÜRÜNLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDAKİ YARARLARI

Çim alanların sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için dengeli beslenme, dengeli sulama ve zamanında biçim şarttır. Çim bitkisinin beslenmesi ve bu ihtiyaçlarının dengelenmesi, esas olarak bitkinin kök bölgesindeki organik madde miktarına bağlıdır. Süzek ve kumsal topraklarda bitkinin besin maddeleri sulama sularıyla birlikte aşağılara süzülür. Böylece çim bitkileri besin maddeleri ve sudan yeterince yararlanamaz. Ağır ve killi topraklarda ise; su ve besin maddeleri kil plakları arasında bloke edilmesi sebebiyle kök tarafından alınamaz. Gerek kumlu gerekse killi toprakların ıslahı organik madde takviyesi ile mümkündür. İdeal çim yatağı %5 - %10 oranında organik madde içermelidir. Organik madde her türlü hayvansal ve bitkisel artıkların belli sürede fermente olması sonucu oluşur. Hayvansal gübreler yabancı ot tohumu, tuzluluk ve hastalık etmenleri içerdiklerinden; bitkisel gübreler ise besin değerlerinin çok düşük ve ömürlerinin çok az olması nedeni ile tercih edilmezler.

HUMİK ASİTLER; Hayvansal ve bitkisel maddelerin milyonlarca yıl toprak altında ayrışması ile doğal olarak oluşan (Leonardit esaslı) ideal bir organik gübredir. İçerdiği hümik, fulvik ve ulmik asitler ile toprağın tekstür ve strüktürünü düzenleyip bitkide gelişmeyi teşvik eder.

Leonardit esaslı humik asitler uzun ömürlü organik maddeler olup katyon değişim kapasitelerinin bütün organik gübrelerden daha yüksek olması sebebi ile besin maddelerini en yüksek düzeyde absorbe ederek bitkiye yavaş yavaş ve uzun sürede verirler.

BLACK STRONG ÜRÜNLERİ TEKNİK ÖZELİLLİKLER

1- HUM ELİT 15
ORGANİK MADDE :%7,5
HUMİKFULVİK ASİTLER :%15
K2O : % 3
HAMMADDE :LEONARDİT

2- HUM ELİT 18
ORGANİK MADDE :%13
HUMİKFULVİK ASİTLER :%15
K2O :% 3
HAMMADDE :LEONARDİT

3- HUM VET
ORGANİK MADDE :%13
HUMİKFULVİK ASİTLER :%18
N :%1,5
P :%1
K2O :% 3,9
HAMMADDE :LEONARDİT

4-HUM GEN
ORGANİK MADDE :%14
HUMİKFULVİK ASİTLER :%16
P :%2
K2O :%3,9
HAMMADDE :LEONARDİT


5-HUM PLUS
ORGANİK MADDE :%13
HUMİKFULVİK ASİTLER :%15
AMİNOASİT :%10
K2O :%3
HAMMADDE :LEONARDİT


6- HUM IRON
ORGANİK MADDE :%14
HUMİKFULVİK ASİTLER :%15
FE :%1,5
K2O :%3
HAMMADDE :LEONARDİT


7- HUM ZİNC
ORGANİK MADDE :%14
HUMİKFULVİK ASİTLER :%13
Zn :%0,5
K2O :% 2
HAMMADDE :LEONARDİT


8 –POT-MİN
ORGANİK MADDE :%25
K20 :%3
N :%0,5
HUMİK +FULVİK :%20
HAMMADDE :BİTKİSEL

9 –POT GARDEN
ORGANİK MADDE :%40
N :%8
K2O :%4
MgO :%3
HUMİK +FULVİK :%18
HAMMADDE :BİTKİSEL


10-FULVİ GEN
ORGANİK MADDE :%40
N :%1
K2O :%5
HUMİK +FULVİK :%22
HAMMADDE :BİTKİSEL

cebrail- beğendi.

Düzenleyen alpervuralin : 25-03-2011 saat 10:00 Neden: telefon silindi
alpervuralin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-03-2011, 18:32   #4
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 36,957
Galeri: 90
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi alpervuralin Mesajı Göster
Merhabalar, Black Strong ürünlerinin Marmara Bölge Distribütörüyüz. Ürünümüz leonardit içeren hümik asit
Lütfen telefonla bilgi alın demeyiniz. Sorulara cevap vermeniz ve ürünü tanıtmanız bizi sevindirir...

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-03-2011, 19:55   #5
Ağaç Dostu
 
acemi ciftci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 212
Leonardit hümik asit içermiyor mu zaten? Portakallı portakal suyu demiş gibi olmuyor mu "leonardit içeren hümik asit" tanımı?

acemi ciftci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2011, 00:35   #6
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 29-02-2008
Şehir: Tekirdağ
Mesajlar: 533
Ben Kullandım,

Memnunum

Sevgiyle kalın

ensar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-04-2011, 22:09   #7
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 134
meyve ağaçlarında ve bahçesinde kullanan varmı acaba birde fiyatı nedir?

dussokagi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 05-04-2011, 22:32   #8
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 29-02-2008
Şehir: Tekirdağ
Mesajlar: 533
Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi alpervuralin
Merhabalar, Black Strong ürünlerinin Marmara Bölge Distribütörüyüz. Ürünümüz leonardit içeren hümik asit.

SEVGİLİ alpervuralin,

Bu nasıl bir tanımlama, profilinizle pek örtüşmedi. Bu sitede ürünlerinizi tanıtırken başka yerlerde olmadığınız kadar titiz olmanızı öneririm.

Bu sitede özellikle ürün tanıtanları sürekli sorgulayan ve de ekonomik doğru ürün peşinde olan ben dahil en az onbeş üye var.

Naçizane tavsiyem lütfen, zamanında eksiksiz ve yalın cevaplarla sorulan soruları cevaplayın ve de ondan sonra satış yapmayı düşünün.

Bu sitede yenisiniz eski ürün tanıtımları ile ilgili yazıları ivedilikle bir gözden geçirin.

Fiyat konusunda çok sıkı denetimdesiniz bilin çünkü bazılarımız biride ben doğrudan fiyat hakkında bilgisi olan kişileriz.

Sevgiyle kalın

ensar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-04-2011, 09:40   #9
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 134
Humelit15 ve Humgen ürünlerinden bende aldım daha kullanmadım inşallah memnun kalırım

dussokagi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-01-2012, 15:26   #10
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 134
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi emreaydın Mesajı Göster
Humelit15 ve Humgen ürünlerini ne için kullanacaksınız , kullandınız mı uygulamayı

nasıl yaptınız cok soru sordum ama kusura bakmayın konu ile ilgili yardımcı olmak

isterim

Saygılarımla,


meyve ağaçlarım için kullanacağım karşık bahçem var elma armut kiraz erik dut kivi ve en son Humvet ve Humzink aldım

dussokagi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-01-2012, 21:35   #11
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 10-12-2011
Şehir: Muğla /Dalaman
Mesajlar: 67
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi dussokagi Mesajı Göster
meyve ağaçlarım için kullanacağım karşık bahçem var elma armut kiraz erik dut kivi ve en son Humvet ve Humzink aldım
ben edirne merkezde deveci armut bahçemde 2 yıldır kullanıyorun memnunum damlamadan vermenizi öneririm birde firmaya toprak analiz sonucunu göderirseniz daha uygun program yaparlar sizin için ben önce elit 18 ile başladım.

kenan kırca Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-01-2012, 21:36   #12
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 10-12-2011
Şehir: Muğla /Dalaman
Mesajlar: 67
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi dussokagi Mesajı Göster
meyve ağaçlarım için kullanacağım karşık bahçem var elma armut kiraz erik dut kivi ve en son Humvet ve Humzink aldım
ben edirne merkezde deveci armut bahçemde 2 yıldır kullanıyorun memnunum damlamadan vermenizi öneririm birde firmaya toprak analiz sonucunu göderirseniz daha uygun program yaparlar sizin için ben önce elit 18 ile başladım. 20 litrelik bidon adrese teslim 120 tl aldım

kenan kırca Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-01-2012, 10:38   #13
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 134
şuan bahçemde damla sulama tesisim yok toprak analizi yaptırdıktan sonra bu gübreleri aldım humelit15'i aralık 2011 tarihinde kullandım 1 çay bardağı humelit15 ve humzink kovanın içine koyup üzerine 50 katı 100 katı su koydum ve ağaçlarım ufak olduğu için yazın fazla sulanmadığı için fazla gelişim gösteremediler humelit15 ve humzink i dibine döktüm cemre düşmeden önce mart ayında humgeni kullanacağım meyve saçma tanesi olduktan sonra humveti kullanmamı söylediler inşallah bende kullandığım gübrenin karşılığını alırım 3 tane 20 litrelik bidonlara bende kargo parası dahil 360 Tl verdim

dussokagi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-01-2012, 19:07   #14
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 10-12-2011
Şehir: Muğla /Dalaman
Mesajlar: 67
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi dussokagi Mesajı Göster
şuan bahçemde damla sulama tesisim yok toprak analizi yaptırdıktan sonra bu gübreleri aldım humelit15'i aralık 2011 tarihinde kullandım 1 çay bardağı humelit15 ve humzink kovanın içine koyup üzerine 50 katı 100 katı su koydum ve ağaçlarım ufak olduğu için yazın fazla sulanmadığı için fazla gelişim gösteremediler humelit15 ve humzink i dibine döktüm cemre düşmeden önce mart ayında humgeni kullanacağım meyve saçma tanesi olduktan sonra humveti kullanmamı söylediler inşallah bende kullandığım gübrenin karşılığını alırım 3 tane 20 litrelik bidonlara bende kargo parası dahil 360 Tl verdim
bortası kullanmanız gerekirdi humzink ise meyve tutumundan sonra ve hasattan sonra hümik asiti kendinden 4 katı sulandırıp ağaç başı 300 400 cc dökmeniz gerekirdi ilk uygulamamı ben öyle yapmıştım bana satıcının ve kütahya kimyanın önerisiydi interenet sitesine girerseniz oradada yazıyor satıcı bayi sanırım sizi eksik bilgilendirmiş.

kenan kırca Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-01-2012, 19:14   #15
tua
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 24-01-2012
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 13
Leonardit humik asit elbette içeriyor ama bitkisel kaynaklı humik asitlerde olduğu için leonardit kaynaklı olduğunu belirtiyorlar.

tua Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-01-2012, 11:31   #16
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 134
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kenan kırca Mesajı Göster
bortası kullanmanız gerekirdi humzink ise meyve tutumundan sonra ve hasattan sonra hümik asiti kendinden 4 katı sulandırıp ağaç başı 300 400 cc dökmeniz gerekirdi ilk uygulamamı ben öyle yapmıştım bana satıcının ve kütahya kimyanın önerisiydi interenet sitesine girerseniz oradada yazıyor satıcı bayi sanırım sizi eksik bilgilendirmiş.
bayiler fazla bilgi vermiyor ama ben blackstrongun cep numarasından arayıp sordum 50 katı 100 katı su ile versem olur mu diye bana dedikleri cevap suda daha iyi çözüneceğini söylediler

dussokagi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-01-2012, 20:13   #17
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 10-12-2011
Şehir: Muğla /Dalaman
Mesajlar: 67
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi emreaydın Mesajı Göster
Selamlar evet dogrudur.Yukarıda uygulama kısmında her uygulamadan sonra imkânlar dâhilinde bolca sulama yapılırsa daha da iyi olur denmesinin sebebide budur.

Arkadaslarım black strong la ilgili ogrenmek istediğiniz herhangi bir sey olur ise yardımcı olmaya calısacagım.

Kütahya kimyanın Marmara Bölge Distribütörü olan Avrupa Tarım da

görev almaktayım.

İlginize tesekkür ederim. saygılarımı sunarım
sn emre aydınbiz kime inanacağız ali ayhan beyin söylediklerinemi ,ürünün üzerine yazılanlaramı,kütahya kimyanın internet sitesindeki yazılanlaramı,veya telefanda konuşulan bilmem kim ziraat mühendisinemi döğru olan geçen yıl 80tl aldığım elit 18 bu yıl 120 tl .. pardon bunu kullanmak için toprak analinizi gerekmezmi.!!!!!!

kenan kırca Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-01-2012, 22:56   #18
tua
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 24-01-2012
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 13
Sayın Kenan Kırca Sorununuz Nedir Bilgi Verirseniz Size Yardımcı Olabilirim.
Bu tarz ürünleri kullanmak için toprak analizi gerekmez çünkü bu ürünler bitki'ye etki eden ürünlerdir.
Bunun çok basit bir örneğini analizi yaptırdınız ve değerleri not ettiniz daha sonra toprağa humik asit uyguladınız. Aynı yerden tekrardan toprak alıp analize gönderirseniz toprağın bünyesinde herhangi bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Tabi önemli bir not daha kimyevi gübre atmadan bu denemeyi yapabilirsiniz.

Humik asitler sadece toprak düzenleyicisi olarak kullanılabilir. yaprak uygulamalarını pek önermiyoruz. çünkü molekül ağırlıkları değişken bir yapıya sahip su oranında ki bir hata bitkilerde toksisite oluşumuna sebep veriyor.

tua Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-01-2012, 23:16   #19
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 10-12-2011
Şehir: Muğla /Dalaman
Mesajlar: 67
sn tua bir sorunum yok ama da kullanım miktarları farklı ifade ediliyor ben dekara 2 litre elit 18 damlamadan vereceğim ? daha sonra meyve tutumunda yine da 2 litre vet ve zink ,hasattan sonrada yi da 2 litre zink vereceğim (bana bu şekilde önerildi ? ) ????
saygılarımla

kenan kırca Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-01-2012, 23:39   #20
tua
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 24-01-2012
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 13
Aslında en büyük yanlışımız her söylenen söze inanmak;
Sayın Kenan bey öncelikle söylediğiniz ürünlerin hiç denemesini yapmadığım. Ama bildiğim üzere bu saydığınız tüm ürünler humik asit aralarındaki farklar sanırım elit dediğiniz sadece humik asit zinc dediğiniz çinkolu humik asit. Öncelikle yetiştirdiğiniz ürün nedir. Bu ürünün bitki besin ihtiyaçları nelerdir. Toprak koşullarınız iklim özellikleriniz gibi sayısız etmen sizin sizin birim alandaki veriminizi etkiler. Her zaman şunu söylerim iyi ürün ya da kötü ürün yoktur. İyi ya da kötü uygulama vardır. Bu saydığınız uygulama tablosu bana göre tamamen yanlış.

Ben asla ve asla humik asitleri kesinlikle meyve tutumunda, çiçek, tohum başlangıcında , sürgün, başak da, kullanmanızı önermiyorum. Özellikle üsten püskürtme sistemini uygulamayınız. Bu ürünlerin hepsinin lisans belgesi organik toprak düzenleyicisi olarak hazırlanır. Yani sadece toprak uygulaması yapabilirsiniz. Sizin meyve tutumunda yetiştiriciliğini yaptığınız ürüne göre bir gübre kullanmanız gerekiyor.

tua Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-01-2012, 10:51   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 134
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi emreaydın Mesajı Göster
Selamlar evet dogrudur.Yukarıda uygulama kısmında her uygulamadan sonra imkânlar dâhilinde bolca sulama yapılırsa daha da iyi olur denmesinin sebebide budur.

Arkadaslarım black strong la ilgili ogrenmek istediğiniz herhangi bir sey olur ise yardımcı olmaya calısacagım.

Kütahya kimyanın Marmara Bölge Distribütörü olan Avrupa Tarım da

görev almaktayım.

İlginize tesekkür ederim. saygılarımı sunarım

teşekkür ederim

dussokagi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-01-2012, 17:56   #22
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 10-12-2011
Şehir: Muğla /Dalaman
Mesajlar: 67
sn tua ben 2 yıl black srong kullanıyorum ilk yıl 4 katı sulandırıp bayi önerisi ile kullandın ( hasattan sonra hum zink acemreden önce elit 15 cemreden sonra hum pulas ve daha sonrada hum vet kullandım 2011 yılı hasattan sonra humzink atmadım)2012 yılı için satıcını talebi üzerine toprak analizimi gnderdim analizine göre k kimyanın bir yetkilisi bana 2012 yılı için cemreden önce hum elit 18 meyne tutumundan hemen önce hum vet ve hum zink yine hasattan sonra hum zink bahçem yarı bodur deveci 3 yaşında damlama ile dekara her üründen 2 şer litre ayrıca analize göre gübreleme programını aynen uygulayacağım ama ???benim zirai eğitimim olmadığı için bahçem de yaptığın uygulamaları mutlaka bir ziraat mühendisinin onayı ile yapmaya ÇALIŞIYORUM !!! siz deneyimli arkadaşların takdirlerini saygılarımla..

kenan kırca Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-01-2012, 14:05   #23
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-03-2009
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 134
toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmak hem cebinize zarar belki kullanacağınız bir nevi işinizi görür onu bilemem ama toprak tahlili yaptırıp yaptırdıktan sonra ziraat mühendisinden bilgi almanız lazım

dussokagi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-01-2012, 22:11   #24
tua
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 24-01-2012
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 13
Toprak tahlili yetiştirdiğiniz ürün için gerekli bir uygulama ama ürün çok önemli

Deveci için 3 yaşındaki ağaçlarınızın Hektar alan üzerinden istedikleri bitki besin ihtiyaçlarını yazdım.

Hektardaki Ağaç Sayısı 296

Azot (kg) 33.1

Fosfor (kg) 7.8

Potasyum (kg) 37

Kalsiyum (kg) 42
Black strong ve çeşitleri ve ya diğer ürünler humik asitler sadece bitki gelişiminin ilk aşamasında direk etkili ürünlerdir.

Bence siz bu dönemlerde (kış uygulamalarında) humik asit kullanabilirsiniz dekara 2 litre.
Sonrası için ise humik asit ağırlıklı ürünler haricinde iz element takviyesi yapmanızı öneririm.

Çünkü kullandığınız ürünler
Hum Elit , Hum vet , Hum zink bunların hemen hemen hepsi aynı yani aralarında fark yok denecek kadar az.

Daha farklı uygulamalarla çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
Mesela Ben sizin yerinizde olsam
Cemre öncesi %15 içerikli 2 lt humik asit
Meyve tutumundan önce Çinko , Potasyum ve Kalsiyum lu Bir ürün kullanmanız çok daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli olay eğer uygulamaları damlama sistemiyle yapacaksanız. Edta şelatlı ürünleri kullanmalı eğer yapraktan uygulama yapacaksanız edta'sız ürünleri kullanmalısınız.

tua Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-02-2012, 15:26   #25
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 22-10-2011
Şehir: ankara
Mesajlar: 1,453
Galeri: 1
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun üretttiği Hümas'ı kullanıyorum.
Fiyat yönünden oldukça cazip

TK Humas' a Hogeldiniz. Hmik asit ve Fulvik asit, Organik gbre, Leonardit

s.serdar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-02-2012, 11:11   #26
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 18-02-2012
Şehir: BURSA
Mesajlar: 2
15 yıldır 40 ın üzerinde humik asit kullandım ama Black Strong gibisini görmedim.Hakikaten dedilkeri kadar var humik asittende öte bir şey.Mükemmel sonuçları var .Uşak ta ki madende çıkıyormuş.Oğlum Hollanda da yaşıyor. Anahtar teslim Cam seralar kuruyorlar.O da a-Avrupa tutunan sectöründeki tek ürün diyor.Çıkaranda da emeği geçenlerdende Allah Razı Olsun.

esculantum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-02-2012, 16:03   #27
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 20-03-2011
Şehir: Kahramanmaraş
Mesajlar: 80
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi acemi ciftci Mesajı Göster
Leonardit hümik asit içermiyor mu zaten? Portakallı portakal suyu demiş gibi olmuyor mu "leonardit içeren hümik asit" tanımı?
leonarditbahsettiğinizgimi portakalnan kıyaslanmaz leonardittobrakta zaman zaman gübrelernen örneğin potasyumlu gübreler verildiğinde tobraktan bellibirsüre çözülüyor faydası yokmu var sonuçta organik made katmışoluyorsunuz tobrağa hümik asit tobrağa sıkıldığı an hızlı birşekilde tobrağı düzenliyor tobraktaki izelementleri fosforu kalsiyumu bitkinin alımını daha çabuk hızlandırıyor leonardit de aynı işlemi yapıyor ama biraz zaman gerkiyor tobraktan çözünmesi

cebrail- Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-02-2012, 17:19   #28
Yeni Üye
 
Ali Bey's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-02-2012
Şehir: Aydın
Mesajlar: 1
Hümik asit bir bitki besini değil toprak düzenleyicisidir. Her organik materyalin (ahır gübresi gibi) parçalanması sonucu bir miktar hümik asit oluşmaktadır. Hümik asit içerisinde humus bulundurduğu için toprakların fizikokimyasal özelliklerini iyileştirerek dolaylı yoldan bitki için yarar sağlar. Bu düzenlemeyi sağlamak için illa hümik asit kullanmak gerekmez, çiftlik gübreleri ve ya kompostlar da kullanılabilir. Piyasada bir çok toz ve ya sıvı şekilde çeşitli fiyatlarda hümik asitler var. Yalnız kar marjı bu ürünlerde çok fazladır ve fiyat olarak (genellikle) pahalıdırlar.

Ali Bey Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-02-2012, 09:23   #29
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 18-02-2012
Şehir: BURSA
Mesajlar: 2
Humik asit ve fulvik asit en kuvvetli organik şelatlama ajanıdır.Bir toprağın %45 i inorganiktir .vermiş olduğumuz gübreler besinler bitkinin alabileceği formda ise bitki tarafından alınır.Bu besinleri aldırmak için CEC katyon değişim kapasitesi enyüksek leonardit menşeeli humik ve fulvik asit kullanmak gerekir.Türkiyede 200 ün üzerinde ürün var ama bu yüksek CEC değerine sahip iki ürün var Altıntar firmasının ABD den ithal ettği Black JAK ve BLACK STRONG Avrupa daki kullanıcılarda Black Strongu bu yüzden tercih ediyorlar.

esculantum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-03-2012, 10:00   #30
Ağaç Dostu
 
Ozi'nin Bahçesi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-03-2010
Şehir: Istanbul / Karamürsel
Mesajlar: 202
Merhaba,
Yurdum insanı, web sayfasını yapmış, e-mail ve telefonları yazmış ama hiçbirine cevap verme zahmetinde bulunmuyor.
Marmara bölge bayisine mail attım cevap yok, Telefona kimseler cevap vermiyor.
Marmara bölgesinde nereden alabiliriz bu ürünü bilen varmı?
Teşekkürler.

Ozi'nin Bahçesi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 19:03.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020