agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Temel Konular (Toprak, Gübre, Tohum, Sulama)
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni345Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 21-09-2014, 23:50   #361
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Pria
Koca koca proflar dahi Yakup arkadaşımızı haklı kılacak şekilde boraks ve sodyum tetraborat'ı ''borlu gübre'' olarak tanımlamışlar.
Alıntı:
d) Gübre: Ana işlevi bitkilere besin maddesi sağlamak olan maddeleri,

e) Birincil bitki besin maddesi: Azot, fosfor ve potasyum elementlerini,

f) İkincil bitki besin maddesi: Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt elementlerini,

g) Mikro bitki besin maddesi: Birincil ve ikincil bitki besin maddeleri ile mukayese edildiğinde çok daha az oranda kullanılan, bitkinin büyümesi için gerekli olan bor, kobalt, bakır, demir, mangan, molibden ve çinko gibi iz elementleri,

h) Kimyevi gübre: Beyan edilen bitki besin maddelerinin ekstraksiyon, fiziksel ve/veya kimyasal endüstriyel proseslerle elde edildiği, elde edilen bu bitki besin maddelerini içeriğinde mineral formunda bulunduran gübreleri; kalsiyum siyanamit, üre ve onun yoğunlaştırılmış ve ilintili ürünlerini, şelatlı veya kompleks halde mikro besin maddesi içeren ve kimyevi gübre olarak sınıflandırılan ürünleri, (bknz: TARIMDA KULLANILAN KİMYEVİ GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİK-Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25406)
Koca koca profları mahcup etmemek adına acele mevzuatı, tanımları vb. değiştirseler iyi olacak, neymiş öyle d,e,f,g filan

YeniBON beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-09-2014, 00:11   #362
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi pria Mesajı Göster
Proje No: TAGEM-BB3-07-3-1
Projeyi Yürüten Kuruluş: Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü
Proje Başlığı: Farklı Miktarlarda Bor Uygulamalarının Verim Ve Toprak Bor Kapsamı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Nihal GÖKSU
Yardımcı Araştırmacılar
Dr.Yusuf IŞIK, Talip ATÇEKEN, Naci DEMİRCİ

Başlama-Bitiş Tarihleri: 2008-2013

Proje Özeti: 27 Nisan 2009 tarihinde deneme 5x5 latin karesi deneme desenine göre iki deneme şeklinde kuruldu. Çıkıştan 3- 4 yaprak olunca seyreltme ve çapa işlemleri yapıldı. Çapadan sonra sulama ve gübreleme işlemlerine başlandı. Gübreleme ve sulama işlemleri damlama sulama ile gerçekleştirildi. Ekim ayında denemenin hasat işlemleri yapılarak denemelerin değerlendirmesi yapılmıştır.

Varyans analizine göre; bor uygulaması yumru veriminde %95 ihtimal seviyesinde önemli derecede verim artışı sağlamıştır. LSD testine göre 200gr/da bor dozu verimde önemli artışa sebep olmuştur.
Regresyon analizi sonucunda; uygulanan bor miktarı ile pancar verimi arasında istatistik anlamda önemli bir ilişkinin olduğu,bu ilişkinin Y= 5181,9+1,39x-0,0014X2 eşitliği ve r=0.9993 ile ifade edilebileceği görülmüştür. Regresyon analizine göre ise verim artışlarının 500gr/da dozuna kadar olduğu ve bunun üzerindeki dozların verim artışına sebep olmadığı görülmüştür.
TAGEM-BB3-07-3-1 kodlu projenin final dökümanı internet'de yayınlanmamış. Muhtelif yerlerde muhtelif içeriklerle özetleri var.
Sizin alıntıladığınız adresteki özette bulunan sonuç tablosunda kontrol parselde 105,85 olan yumru verimi (bu rakam neyi temsil ediyor belli değil) bor uygulamasıyla 111,1'e kadar çıkmış. Fakat bu yumrulardan elde edilebilir şeker miktarı için özette bir şey söylememişler.

Aynı projenin bu adresteki özetinde ise bu çalışmanın "bor noksanlığı" olan yerler için yapıldığını anlıyoruz ama bu özette noksanlığın mertebesi belli değil.

Projenin başka bir adresteki yine farklı içerikteki bir özetinde ise söz konusu noksanlıkla 0,2 - 0,3 ppm seviyelerinin kastedildiğini anlıyoruz.

Aslında aynı bölge için daha önce yapılmış bir araştırma daha var.

Burada da 0,55 ppm bor seviyesindeki tarlada toplam 300 gr/dekar borun yaprak ve toprak uygulamasında verim artışı elde edildiği ancak bor miktarının 600 gr/dekar'a çıkması durumunda verimin düştüğünü tesbit etmişler, öyle ki hiç bir bor uygulaması yapılmamış tarlanın bile altına düşmüş.

2003-2005 yıllarını kapsayan bir araştırmada, tuzlu toprak ve 0,5 ppm bor oranı olan arazide 2 kg/acre bor kullanımıyla elde edilebilir şeker miktarında 4,1 ton/acre'den 5.5 ton/acre'a artış sağlanmış.

1940-1943 yılları arasında yürütülen saha araştırmalarında, farklı özelliklerde bor konsantrasyonlarında toprakta şekerpancarı üretme saha çalışmalarında bor eksikliğinin verim düşüşüne sebep olduğu ve ideal olarak 1 ppm bor oranının en uygun koşulları yarattığı sonucuna varmışlar (bu konudaki doğrular ortaya çıkalı çok olmuş yani).

Bu araştırmada muhtelif bor ürünleri şeker pancarına uygulanmış ama hiç bor uygulaması yapılmayan kontrol alanında yetiştirilenlere göre kök miktarı ve şeker miktarında kayda değer bir fark elde edilememiş. Bu araştırmada kullanılan topraktaki bor değerlerinin toprak derinliğine göre 1,06 - 1,27 ppm olması dikkat çekici.

1992 yılında şekerpancarı okulunda sunulan Tresure Valley bölgesinde yapılan bir dizi araştırmanın sonucu ise biraz sürprizli olmuş. Toprak analizlerine göre düşük bor seviyesine sahip şeker pancarı tarlalarında muhtelif dozlardaki bor uygulamaları yumru tonajında bir artış sağlamamış, bunun yanısıra bazılarında şeker oranlarında azalma olmuş.
Bu yüzden o bölgede şekerpancarı için bor uygulanmaması tavsiye edilmiş.

Böyle daha başka şekerpancarı araştırmaları da var. Coğrafya bağımsız araştırmalardan çıkarabileceğimiz ortak sonuç şekerpancarının bor eksikliğine duyarlı olduğu ve noksanlık durumunda ortalama %10 - %15 seviyelerinde yumru ağırlığında azalma olduğu, noksanlığın tamamlanmasıyla (diğer tüm koşullar da optimum seviyede ise) olması gereken seviyelere geldiği yönünde.

Aynı şekilde bor miktarının normal seviyeyi aşması durumunda verimde yine azalmalar görüldüğü de net olarak tesbit edilmiş.

Yani tüm araştırmalar, bor (veya başka bir şey) uygulamasının, uygulama öncesi ölçülen koşullara göre yapılması (veya yapılmaması), noksanlık varsa doğru dozajın saptanması durumunda olumlu sonuç verdiğini gösteriyor. Hiç biri ezberden, uygula gitsin kesin ürün artar, yaprak konsantrasyonu 7 ise de 77 ise de binde ikilik çözelti iyidir mantığı ile değil.

Bunlar sadece bor için bakıldığında görülenler. Benzer şekilde diğer iz elementler için de geçerli. Toprak yapısı ve özellikle yüksek PH seviyesi borun kökler tarafından alımını zorlaştırıyor fakat yüksek PH seviyesi aynı şekilde demir, bakır, mangan, çinko iz elementlerinin de alımını azaltıyor, dahası fosfor alımı da azalıyor, 8 seviyesinden itibaren azot da aynı şekilde.

Toprak organik maddesinin ve canlılığının azalmış olması duyarlılığı daha arttıran bir durum. Çünkü bu durumda ana ve iz elementleri şelatlayacak humik maddeler de yetersiz oluyor, dahası her türlü besini bünyesinde tutan ve yaşam döngüleri içinde bünyelerindeki besinleri bitki köklerine teslim eden mikroorganizmaların depolama kaabiliyetleri de kaybolmuş oluyor.

Uzun lafın kısası, ne bor, ne de başka bir iz elementin herhangi bir bitkinin verimini arttırdığı gibi bir şeyi telaffuz etmek olsa olsa şehir efsanesi yaratmaya yarar. Şayet toprak organik olarak yönetilemeyen bir toprak ise tüm minerallerin varlığı, alınabilirliği ve dengesi fazlasıyla önemli, herhangi birinin eksikliği ya da fazlalığı bitkiye ve ürüne doğrudan etki yapıyor.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-09-2014, 00:25   #363
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,168
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi MeyveliTepe Mesajı Göster
Koca koca profları mahcup etmemek adına acele mevzuatı, tanımları vb. değiştirseler iyi olacak, neymiş öyle d,e,f,g filan
Yurtdışında da namlı üniversitelerde bile ''boron fertilizer'' diye bilimsel makale yazan hocalar var..sadece bizde değil yani:


An Error Occurred Setting Your User Cookie

Slow-release nitrogen and boron fertilizer from a functional superabsorbent formulation based on wheat straw and attapulgite

Bu da bizden:
An Error Occurred Setting Your User Cookie


Düzenleyen pria : 22-09-2014 saat 10:38
pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-09-2014, 00:31   #364
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi birnefestoprak Mesajı Göster
Sn MeyveliTepe,
Uygulamanin miktarini sorarken, cicek dollenmesini/meyve baglamasini iyilestirecek bir uygulamayi mi kastediyorsunuz?
Hayır, gerek toprak gerek yaprak değerleri zeytin kök bölgesinde ve zeytin ağacı yapraklarında bor miktarının olması gereken değerlerin biraz altında olduğunu gösteriyor ve tamamlamak için gereken doğru dozajı soruyorum.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-09-2014, 08:33   #365
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2009
Şehir: Balıkesir /Bandırma
Mesajlar: 336
Misyonumu Tamamladım

Değerli ağaçlar.net üyeleri,

Etidot-67'nin internet ortamında duyurulması, tanıtımı ve tartışılmasını sağlamak için tamamen kendi kararımla açmış ve bugüne kadar iyi kötü sürdürmüş-ittirmiş olduğum bu sayfadaki misyonumu tamamladığıma inanıyorum.

Çünkü artık borun bir gübre olduğu ve eksikliğinin giderilmesi halinde verim ve kalite kayıplarında önemli azalmalar yaşanacağının duyurulması ve konunun bu basit seviyede tartışılması süreci tamamlandı.

Son günlerdeki tartışmalar bunun en bariz örneği. Artık tartışmanın içeriği, benim "giriş" olarak sınıflandırabileceğimiz dar, teorik ve çiftçi geri dönüşlerinden güç bulan bilgilerimin ötesine geçmiş durumda. Ben verebileceğim hemen hemen bütün cevapları verdim. Aynı cevapları bir kaç kez tekrar da ettim.

Düşüncelerimi gözden geçirmeme sebep olan ve bu konuda tartışan herkese de teşekkür ediyorum.

Etidot-67 için "Borlu Gübre" tabirini kullanmam da ne tamamen doğru, ne de tamamen yanlıştır. Bir iş yapacaksanız bunu en etkin şekilde yapmalısınız. Ben düşündüm, internette arama motorları aracılığı ile borlu gübrelere ulaşmak isteyen kişi neyi arar diye? Etidot-67 nin muadillerinin fahiş bir fiyatla ithal geldiği ve ziraat mühendislerimizce önerildiği, gübre bayilerimizce satıldığı bir ortamda, konu başlığını ve lansmanımı "Borlu Gübre Etidot-67" şeklinde yapmaya karar verdim. Bu kiminize göre doğrudur, kiminize göre yanlış. Fakat bu hiç önemli değil. Önemli olan amacıma çiftçiyi incitmeden ulaşmış olmam.

Bana bu amacıma ulaşmamda en büyük katkıyı sağlayan ağaçlar.net sitesi yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Site üyeliğim devam ettiğinden, bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

Artık bu sayfada yazmamam daha doğru. Yoruldum ve fazla vaktim olursa da arılarıma ayırmak istiyorum.

Selametle kalınız.

Yakup Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-09-2014, 10:54   #366
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,168
Kişisel gayretlerinizle, forum sayfalarında bu milli ürünümüzü elinizden geldiğince bizlerle tanıştırıp bilgilendirdiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum Yakup Bey..

Yazdığım mesajlarla konuyu sizi bunaltacak noktalara ittiysem ve sürç-i lisan ettiysem lütfen kusuruma bakmayın.

Farklı konu başlıklarında mesajlarınızı okuma temennisiyle hoşçakalın.

YeniBON beğendi.
pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-09-2014, 18:50   #367
Ağaç Dostu
 
birnefestoprak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-07-2012
Şehir: Ankara/Tampa
Mesajlar: 2,611
Profesorlerin (makaleyi ogrenci olarak da yazabilirsiniz; universiteye bagli olmaniza da gerek yok) Bor uygulamasi terimini kullandigi bir makale gosterirsem, endustri standardi degisir mi? Borun gubre olarak tanimlandigi uluslararasi bir endustri standardi (hani bizim yerli piyasanin referans aldigini soyledigi, tanimlamalarini yapip halletmis, bu tip tartismalari geride birakmis standartlar butunu) gosterir misiniz?

Bir urunu gubre olarak tanitip reklamini oyle yaparsaniz, urunu alip kullananlar icinde urunu gubre gibi kullanacak cok sayida insan cikacaktir; "gubre gibi ise yariyormus, verimi arttiriyormus, oyle dediler" deyip olcum bile yaptirmadan kullanirlar. Bu, icinde N-P-K'dan hicbiri olmadigi halde "mikrobiyal gubre" olarak sattiginiz bir urun icin doz asimi bakimindan sorun yaratmayabilir ama "Borlu gubre" olarak satilan ve icinde Disodium Octaborate Tetrahydrate'tan baska birsey bulunmayan yuksek konsantrasyonlu bir malzeme acisindan cok onemli sonuclar dogurur. Ozellikle Turkiye'de, yanlis tanitimdan dolayi,, urunu gubre niyetine kullanan her tuketicinin yaptigi doz asimlarinin uretici/satici tarafindan birebir takip edildigini nasil garanti ediyorsunuz?

"Ciftci, bilincsizse biz ne yapalim?" denilemez; once urun dogru tanitilip etiketlenmeli. Urun paketi ustunde belirtilmemis bir kullanim seklinin urun tanitiminda kullanilmasi da "Ama biz, bir AB standardi olan 'EC Fertilizer' terimini kullaniyoruz" diyerek urunun yanlis pazarlanmasina dayanak olusturma cabasi da son derece yanlis. Adamlar o kategoriyi "hadi gidin simdi %20'lik Bor urununu gubre olarak satin" diye olusturmamis; bir genel kategori altinda birbirinden farkli fonksiyonlari olan urunleri fonksiyonlarina gore siniflandirarak tanimlamislar. Borlu urunleri de "iz/eser elementler" basligiyla g fikrasi altinda incelemisler. Simdi Yakup Bey, "Konu, basit seviyede tartisildi bitti; o yuzden ben artik birsey soylemeyecegim.", diyor. Konu basit seviyede tartisilip bitmis olsa, "borlu gubre" yorumu duzelirdi. Bu yorumu, tuketici yapabilir ama urun saticisi/ureticisi yapamaz.

Turkiye'de cok buyuk bir dilimde yer alan hicbir ciftci de "internete gireyim, bakayim kimler Borlu gubre satiyor" diye bir arayis icine girmez. Anadolu'nun bagrinda, akademik arastirmalarin sonucunu anbean takip edip ona gore uygulamalarini degistirmek icin Google'a giren kac ciftci var? Herseyden once kaynaklarin cogu Ingilizce. Yani ciftcimiz hem akademik/teknik calismalara odaklanmis olacak hem de Ingilizce bilecek ki cesitli urunler hakkinda degerlendirme yapabilsin. Ciftciye uretici olarak bir sekilde ulasip bir urunu tanitmazsaniz, kendi bildigi uygulamasina devam eder; cunku zaten kendi haline/kaderine terkedilmistir.

Yakup Bey, eger surekli "ama ithal urunler fahis fiyata ulkemizde satiliyor" diye dert yanip, bunu satis sorumlusu oldugu urunu satmak icin dayanak olarak sunacaksa, buyursun ABD'de satis izni alan yabanci urunleri incelesin. Hollandalilarin yaptigi, cok kaliteli ve fahis sayilabilecek fiyata sattigi urunler serisini ben burda aliyorum. Eger "birbirine denk olan iki urunden Etidot-67'yi mi yabanci uretim olanini mi tavsiye edersiniz?" diye sorarsaniz, Etidot-67 derim ama bunun konumuzla ne ilgisi var? Kaldi ki Etidot-67'nin muadili oldugu soylenen yabanci urunun, Turkiye'deki urun paketi "gubre" olarak satisa sunuluyorsa, bana lutfen haber verin; burdaki temsilciligiyle irtibata gecip durumu aktarmaya calisacagim.

Konu, milli urune destek vermekse, buyrun: Ekosol Organik Ürünler | %100 Organik Solucan Gübresi | KompostBox. Bir kadin girisimcimizin uzun yillar ustunde calisarak (ve tabii ki turlu burokratik zorluklari asarak) piyasaya surdugu, internet sayfasiyla, pazarlama sekliyle, etiketiyle, verilen bilgilerle dort dortluk bir urunler serisi. Son derece profesyonel bir tanitim, ne eksik ne fazla. Yurticindeki ve yurtdisindaki akademik calismalar dahi sunulmus. Bu, tuketiciye duyulan saygiyla ilgili birsey...

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi pria Mesajı Göster
Yurtdışında da namlı üniversitelerde bile ''boron fertilizer'' diye bilimsel makale yazan hocalar var..sadece bizde değil yani:


An Error Occurred Setting Your User Cookie

Slow-release nitrogen and boron fertilizer from a functional superabsorbent formulation based on wheat straw and attapulgite

Bu da bizden:
An Error Occurred Setting Your User Cookie

YeniBON beğendi.
birnefestoprak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-09-2014, 01:19   #368
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Yakup bey,
Etidot 67 ile Eti Maden güzel bir ürün ortaya çıkarmış. Muhtemelen Türkiyeden daha çok başka ülkelerde de pazar bulma şansı olan bir ürün.

Bu ürünü fuarlarda tanıtıyorsunuz. Her ne kadar bu başlıkta hep belirttiğiniz üzere sıradan vatandaş olarak olsa da fuarlarda şayet ilgili TV'nin işgüzarlığı değilse ürün sorumlusu olarak ürün hakkında demeç verdiğiniz de görülüyor.


Bu videoda söylediklerinize katılıyorum.

Ürünün web sitesindeki;
Name:  etidot.JPG
Views: 1224
Size:  28.5 KB
ifadesine de katılıyorum. Aslında bir çok yerli ürüne göre çok daha sorumlu bir ifade biçimi.

Ne var ki eksik.

Belirli tahlil sonuçlarına göre ürününüzü kullanmak üzere doğru dozlar ne olmalı diye sorduğum soruya;
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Yakup Mesajı Göster
Metodolojiniz içerisinde muhatabınız ben değilim ki (akademikler).
dediniz.

Verdiğiniz demeçte kuvvetle tavsiye ettiğiniz üzere, katıldığınız fuarlarda hiç mi bir çiftçi eline tahlil raporunu alıp gelmiyor?

Sorduğum soru tam da böyle bir şeydi.

Web sitesinde ve ürün ambalajında da esas dozun topraktaki bor miktarına göre uzman yardımıyla belirlenmesi gerekir diyor. Ancak uzman kim ve nerede bulunur?

Kurumuzun ayrıca çiftçiye doz tesbiti yardımı yapan uzman hizmeti mi var, başka yerlerde uzman mı aranacak? Bunlar bana verdiğiniz yanıttaki gibi "akademikler" midir? Fuarda, elinde tahlil kağıdı ile gelen çiftçiye ne diyorsunuz?

Bir genelleme yapmak gerekirse, Türkiye toprakları bor bakımından genellikle zengin. Ciddi bor eksiği gösteren bölgeler fazla değil.
Name:  BOR.jpg
Views: 1839
Size:  55.0 KB
Tarım bakanlığı böyle bir harita hazırlamış.

Buna göre sadece ağır bor noksanlığı görülen bölgeler hariç, çiftçinin kullanması gereken etidot miktarı değişken olmak durumunda ya da hiç kullanmamalı.

Ürünü üretip, paketleyip piyasaya verebilmek tabii ki önemli, ama daha önemlisi doğru kullanılabilmesini de sağlayabilmek olmalı.

Yakup beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-09-2014, 03:10   #369
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
0,55 ppm bor içeren toprakta ekili şeker pancarına 300 gr/dekar oranında B uygulanarak en iyi sonuçların elde edilmesi, miktarın 600 gr'a çıkması durumunda ise verimin düştüğü araştırmayı baz alarak uygulanan dozu irdelediğimizde bazı ampirik sonuçlara varmak mümkün görünüyor.

1000 metre kare arazide 40 cm. derinliği baz alırsak 400 m3 topraktan söz ediyoruz demektir. 300gr borun 400 m3 toprağa dağılması da kabaca 0,75 ppm borun mevcuda ilavesi anlamına gelir. Araştırmada toprak + yaprak uygulamasının en iyi sonucu verdiğini saptamışlar. Bir kısım borun yapraklar tarafından emildiğini düşünürsek uygulama sonrası topraktaki borun 1-1,2 ppm civarına geldiğini düşünebiliriz, ki diğer araştırmalarla beraber düşünüldüğünde gayet mantıklı görünüyor.

Buradan yola çıkarak Etidot'un toprakta sıfır B değeri olması durumunda tavsiye edilen dozlara baktığımızda dekar bazında verilen miktarların fazla olmadığını söylemek mümkün fakat ağaç başına 70gr olarak dozlar epey sorunlu görünüyor.

Epey töleranslı davranarak, büyük ağaçları ele alalım ve 2 metre yarı çaptaki bir daireye (12,5 m2) eşit dağıtarak uygulama yapıldığını varsayalım (ki çiftçi öyle yapmaz, kök dibinde bir kaç noktaya küt diye atar), 5m3 toprak yapar, 70 gr üründeki 14 gr B bu miktar toprağa eşit dağılır ise 2,8 ppm bor yapar. Bu da fazla.

Doğru yaprak uygulamasında doz ne olmalı konusunda da bir kaç araştırma var.

En kapsamlısı Boron foliar fertilization: Impacts on absorption and subsequent translocation of foliar applied Boron isimli 2011 yılı tarihli bir doktora tezinde derlenmiş.

Burada iki farklı bitkide (tarla bitkisi olarak soya fasulyesi, ağaç olarak liçi) kullanılmış. Yaprak uygulamalarını farklı dozlarla ve farklı katkı maddeleriyde yaparak sonuçları analiz etmişler. Kullandıkları dozlarda 10 ve 30 μM konsantasyonlarıyla en iyi sonuçları elde ettikleri görünüyor. Araştırma epey çok boyutlu. En çok emilimin stoma'lar tarafından yapıldığını da tesbit etmişler.

Bir başka ilginç saptama ise ağır bor eksikliği çeken bitkilere yapraktan bor vermek etkili değilmiş çünkü bor eksikliği bitkinin yapraktan emilim yapma kaabiliyetini de zayıflatıyormuş.

Washington Eyalet Üniversitesinin bu dökümanı ise oldukça pratik görünüyor. Tüm iz elementler için oluşturdukları tabloda hangi bileşikler, tamamlama için hangi, ağır eksiklik için hangi dozlarda uygulanmalıdır bilgilerini içeriyor.

Buna göre bor ugulamalarında yıllık toplam miktar olarak eksiklik tamamlama için 0,5 lb/acre (yaklaşık 56,75 gr B/da), ağır bor eksikliğinde ise 1 lb/acre (yaklaşık 113,5 gr/da B) verilmiş. Bu miktarın ikiye bölünerek uygulanabileceğini yazmışlar. Bu miktarları Etidot'un formülüne uygularsak 283,75 gr/da ve 567,5 gr/da ediyor. Bunlar da Etidot için önerilen %0,2'lik çözeltiden çok farklı değil (ancak yıllık toplam miktar olarak).

"Boron Functions in Plants: Looking Beyond the Cell Wall" bu döküman ise merak duyanlar için borun bitkilerdeki fonksiyonlarını bilinenleri de zorlayarak hazırlanmış rastladığım en kapsamlılardan biri.

Yakup, Çamtepe ve YeniBON beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-09-2014, 21:38   #370
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,157
Galeri: 90
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Yakup Mesajı Göster
Site üyeliğim devam ettiğinden, bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

Artık bu sayfada yazmamam daha doğru. Yoruldum ve fazla vaktim olursa da arılarıma ayırmak istiyorum.
Artık yazmamanızın daha iyi olduğunu düşünüyorsanız, neden mesaj yazarak ulaşabileceklerini söylüyorsunuz?
Mesajla rahatsız edilmemek daha iyi olur...

Alıntı:
Özel mesaj ile cevap istemeyin
Özel mesaj aracılığı ile cevap istemek, tüm üyeleri sorudan ve ona verilecek (başka kişilerin de işine yarayacak) cevaptan mahrum etmek demektir. Sadece sizin işiniz görülür, bencilce bir tavır sayılabilir. Bu nedenle sorularınıza özel mesaj aracılığıyla cevap istememelisiniz.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-09-2014, 23:04   #371
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2009
Şehir: Balıkesir /Bandırma
Mesajlar: 336
Sn. Malina,

Size bu mesajımı özel mesaj olarak gönderebilmeyi isterdim.

Ben bor ile ilgili bildiklerimi ya da bildiğimi zannettiklerimi paylaşmaktan hiç rahatsız olmadım. Bana gelecek özel bir mesajdan da rahatsız olmam ki.

Sadece memur olduğumdan dolayı biraz dikkatli cevaplar vermeye çalıştım.

Son sayfalardaki tartışmalar, teknik yönleri ile hoşuma giderken, kasıt ve zan yönünden bence hiç de faydalı değil.

Mesajım bu düşünceler ile yazıldı. Yoksa forumun işleyişine zarar vermek aklımın ucundan dahi geçmedi.

Saygılarımla

Yakup Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-10-2014, 22:01   #372
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Yakup Mesajı Göster
Sn. Malina,

Size bu mesajımı özel mesaj olarak gönderebilmeyi isterdim.

Ben bor ile ilgili bildiklerimi ya da bildiğimi zannettiklerimi paylaşmaktan hiç rahatsız olmadım. Bana gelecek özel bir mesajdan da rahatsız olmam ki.

Sadece memur olduğumdan dolayı biraz dikkatli cevaplar vermeye çalıştım.

Son sayfalardaki tartışmalar, teknik yönleri ile hoşuma giderken, kasıt ve zan yönünden bence hiç de faydalı değil.

Mesajım bu düşünceler ile yazıldı. Yoksa forumun işleyişine zarar vermek aklımın ucundan dahi geçmedi.

Saygılarımla
Bu mesajı görmemişim. Kasıt ve zan derken neyi kastediyorsunuz?

Her tarafta "önce tahlil yaptırın, ona göre kullanın" derken, "tamam, tahlil yaptırdım, sonuçları bu, tahlil ile bağlantılı olarak nasıl kullanacağım" sorusunda nasıl bir "kasıt ve zan" buldunuz? Bu sorunun verilebilen bir cevabı olsaydı faydasız mı olurdu?

KAPTANzst beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-10-2014, 21:42   #373
Ağaç Dostu
 
birnefestoprak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-07-2012
Şehir: Ankara/Tampa
Mesajlar: 2,611
Misyonunu tamamladigi icin size cevap veremiyor sanirim.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi MeyveliTepe Mesajı Göster
Bu mesajı görmemişim. Kasıt ve zan derken neyi kastediyorsunuz?

Her tarafta "önce tahlil yaptırın, ona göre kullanın" derken, "tamam, tahlil yaptırdım, sonuçları bu, tahlil ile bağlantılı olarak nasıl kullanacağım" sorusunda nasıl bir "kasıt ve zan" buldunuz? Bu sorunun verilebilen bir cevabı olsaydı faydasız mı olurdu?

birnefestoprak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-12-2014, 05:25   #374
Ağaç Dostu
 
birnefestoprak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-07-2012
Şehir: Ankara/Tampa
Mesajlar: 2,611
Birkac hafta once pazar komsumuzun goz gezdirdigi, ABD'nin kuzeydogusunda (Maine) kurulu bulunan iyi bir tohum sirketinin katalogunu odunc alip incelemek istedigimde, organik gubre ve diger tarim malzemelerini de sattiklarini gordum (sirket ve eyalet, organik tarim duzenlemeleri bakimindan oldukca ileridir).

Toprak katkilari (ing. soil amendments) basligi altinda, Etidot-67'nin muadili olan ABD uretimi urunu de satiyorlar (marka adini ben kararttim). Urunun katalogta yer aldigi kisminin resmini cektim; ancak firsat bulup gosterebiliyorum. Urunun tanitimini cevirmeye calisayim:

Bor, agac gelisiminde ve meyve tutumunda hayati rol oynar. Organik sertifikali tarim uygulamalarinda yalnizca Bor eksikliginin belgelendigi durumlarda, eksikligi gidermek icin, kullanilabilir. Toz halinde kullanima uygundur, sivi cozeltilerle birlikte rahatlikla uygulanabilir.

KAPTANzst ve bahcedenn beğendi.
birnefestoprak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-03-2015, 15:40   #375
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-10-2012
Şehir: van da - Sakaryalı
Mesajlar: 127
Arkadaşlar hep yerdiniz de ne oldu bakın paylaşım sıfır durdu sayfa en azından bilgi alışverişi oluyordu.... ben dahi paylaşım yapmayı bıraktım.....

abay54 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-03-2015, 17:10   #376
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi abay54 Mesajı Göster
Arkadaşlar hep yerdiniz de ne oldu bakın paylaşım sıfır durdu sayfa en azından bilgi alışverişi oluyordu.... ben dahi paylaşım yapmayı bıraktım.....
Kim, neyi yermiş? Bir ürünün yerinde ve doğru kullanılmasını ortaya çıkarmak o ürünü yermek mi oluyor, nasıra mayasıla bol bol kullanın iyidir demek de paylaşım mı oluyor?

Ürün %20 bor içeren mikroelement. Toprağınızda 1 ppm bor olması gerekiyor. Tahlil yaptırırsınız, eksik ise bu ürün veya başka bir bor içeren üründen tamamlayacak şekilde kullanırsınız. Ne kadar kullanmalıyım ki tamamlasın diye satıcıya sorduğunuzda sallar bir şey, üstüne giderseniz de küser böyle. Neyse ki iyi kötü bir hesap şekli de var.

pria, erka ve A_NOMAD beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-03-2015, 10:29   #377
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-10-2012
Şehir: van da - Sakaryalı
Mesajlar: 127
Şimdi meyvelitepe az çok sen **** başkaları ne kadar verileceği ve tahlil sonucunda ne kadar kullanımı konusunda ziraat müd .sorulabileceğini biliyoruz burdanda sorabilir arkadaşlar ama ... konu milli bir ürün herkes olumlu yaklaşımı olursa bence daha yararlı olabileceğiz...

abay54 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-03-2015, 13:08   #378
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi abay54 Mesajı Göster
Şimdi meyvelitepe az çok sen **** başkaları ne kadar verileceği ve tahlil sonucunda ne kadar kullanımı konusunda ziraat müd .sorulabileceğini biliyoruz burdanda sorabilir arkadaşlar ama ... konu milli bir ürün herkes olumlu yaklaşımı olursa bence daha yararlı olabileceğiz...
Bir yaklaşımın olumlu veya olumsuz olmasının ayrıdı nedir sizce?

Milli bir ürünü satarken lafta toprağınızı tahlil ettirin, ona göre kullanın deyip, tamam tahlil ettirdim şu çıktı, şimdi ne kullanacağım diyene dirsek gösteren bir anlayışı ve yaklaşımı makul, mantıklı, kabul edilebilir yapmıyor maalesef.

Kaldı ki, ürün, bu güne kadar milli ürün diye diye ortaya çıkanlarla içerik ve kalite olarak karşılaştırılamayacak ölçüde ciddi ve güvenilir, kuşkusuz çok rastladığımız yerli dolandırıcılık girişimlerinden uzak. Fakat bu bile arkası düzgün bir şekilde doldurulamadığında eksik kalıyor. Sorun eksik kalması da değil, eksik olan şey farkında olunan bir şey ise kolayca kapatılabilir. Sorun yaklaşımda. Bu yaklaşımı mı hakkediyor toplum sorusunda?

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2015, 15:20   #379
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-10-2012
Şehir: van da - Sakaryalı
Mesajlar: 127
Esasında oda bu kurumsal yöneticilerin daha çok işlerini özen göstermemesinden kaynaklı bence genede ülkemizin değeri en azından araştırmacı olursak bizim açımızdan yararlı olur ...

abay54 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2015, 16:29   #380
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 7,716
Eksik bırakılan şeylere ihtiyaç duyduğumuzda mecburen literatür ve bir sürü bilimsel araştırma taramak zorunda kalıyoruz. Kendi adıma bundan şikayetçi olmam ama memlekette kaç çiftçi literatür tarıyacak?

Daha da garibi, literatürden çıkarılan şeyleri de satıcının beğenmemesi (fuarlarda bol keseden atılanlarla uyuşmadığından belki) ve gidip abuk subuk yerlerde kendince dedikodu yapması. İşte bu düzgün bir ürünü bile mahvetmenin yurdum usulü kolay yöntemi.

YeniBON beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-05-2015, 12:03   #381
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,168
Bursa'da öğrenciler radyasyondan koruyan kumaş geliştirdi - Teknokulis

Alıntı:
Türkiye'nin dünyadaki bor rezervinin yüzde 72'sine sahip olduğunu dile getiren Elmas, "Boru sentezleyemediğimizden, özel bor türevi haline getiremediğimizden dolayı bu milli varlığımız heba olmakta. Hem kendi varlığımızı koruyup hem de bunu radyasyonda kullanmayı amaçladık" diye konuştu. Özel bir bor türevi olan sodyum pentaboratı ülkede ilk defa sentezlediklerini anlatan Elmas, şunları kaydetti:

"Sodyum pentaborat kullanarak bir koruyucu kıyafet üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz kumaşı radyasyon testlerine tabi tuttuk. Test sonucunda, ürettiğimiz kumaşın yüzde 75 gibi oldukça yüksek bir oranda radyasyonu önlediğini fark ettik. Ayrıca gama testi neticesinde sodyum pentaborat miktarının artışına paralel bir şekilde kumaşın arkasına geçen gama radyasyonunun azaldığını fark ettik. 3 farklı enerjide de bu teyit edildi. Ayrıca 'x' ışını testinde de sodyum pentaboratla aynı değere sahip kurşun eş değeri belirlendi ve sodyum pentaboratın kurşuna göre 2,5 kat hafif olduğu ortaya konuldu. Bu neden önemli; şu anda günümüzde kurşun koruyucular kullanılmakta. Kurşun koruyucular oldukça ağır olduğundan dolayı hareketleri kısıtlamakta ve iş verimini düşürmekte. Yaptığımız sodyum pentaborat kumaş 5 kilogram ağırlığında olduğu için hem hareket kısıtlamasını önlüyor hem de iş verimini artırıyor. Bu kapsamda bu kumaşların ülkemizde her yerde kullanabileceğini düşünüyorum."

abay54 ve Jakin beğendi.
pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-09-2015, 22:11   #382
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 16-11-2012
Şehir: malatya
Mesajlar: 6
herkese selamlar bundan 3 yıl önce etidot 67 alıp kayısıya uyguladım sonuçta bol ürün oluşumu gözlemledim ağaçtan uygulamada iyi sonuçlar ortaya çıktı ama topraktan yapmış olduğum uygulama istenilen sonucu vermedi
gördüğüm kadarıyla etidot 67 ile ilgili bilimsel sonuçlar üzerine çeşitli tartışmaların olduğu tartışmalara girmek istemem sadece bu ürünü kullanan biri olarak sunu söyleyeyim kesinlikle çiftçilerimizin kullanması gereken bir ürün yok ilaçmı yok gübremi bilmiyorum
ama ceviz yetiştirenlerin kesinlikle kullanması gereken bir ürün çünkü cevize topraktan verdim ürün hem bol hemde iri oldu
sayın yakup bey almış olduğum ürün 20 kg idi yaklaşık 10 kg sini kullandım 10 kg si duruyor tarihi geçmiş bu kalan ürünü nasıl degerlendirebilirim
birde 20 kg den aşağı torbalar çıkardılarmı bilgilendirirseniz sevinirim
herkese hayırlı akşamlar

byrm23 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-09-2015, 19:39   #383
Ağaç Dostu
 
birnefestoprak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-07-2012
Şehir: Ankara/Tampa
Mesajlar: 2,611
Alıntı:
ama ceviz yetiştirenlerin kesinlikle kullanması gereken bir ürün çünkü cevize topraktan verdim ürün hem bol hemde iri oldu
Topraktan Etidot-67 uygulamasi yapmaya sizi tesvik eden ne oldu? Cevizdeki toprak uygulamasinda urunun bolluguna ve iriligine Etidot-67'nin neden oldugu sonucuna nasil ulastiniz?

birnefestoprak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-09-2015, 20:56   #384
Ağaç Dostu
 
İsmail Kuzucu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-01-2011
Şehir: Balıkesir/Gönen
Mesajlar: 3,653
Galeri: 7
Geçen yıla göre verimi ve kaliteyi karşılaştıyorsanız yanılırsınız. Bizim hiç su dahi görmeyen ağaçlar geçen senekinden daha iyi.

Aynı yıl içinde yan yana ağaçta deneme yaparsanız sonuç biraz olsa mantıklı olur. Diğer türlü her seçeneğin hiç bir mantığa sığmaz.

Arkadaşın 650 adetlik 8 yaşında ceviz ağaçları var sadece 1 defa topraktan uygulama yaptı. Ve sadece hasattan sonra yapraktan bor-çinko uygulaması yapıyor. Buda en düşük dozlarda.

Kaldı ki bor gübresinin fazlasını telafi edemiyorsunuz. Yılların emeğini sadece 1 hatanız yok edebilir. Tahlil yapmadan kesinlikle ve kesinlikle kullanmayın.

kerkenez beğendi.
İsmail Kuzucu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-03-2016, 15:57   #385
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 19-02-2007
Şehir: balıkesir
Mesajlar: 2
Konu uzerinde bir suredir paylasım yok ama merak ettigim bazı sorularım var. Ben balıkesir merkezde ikamet ediyorum. Koyumde 3 parca yerde badem agaclarım var. Buyuk olan bademligimde bor noksanlıgı belirtileri var. Yapraklarda sararma badem ic buyuklugunde ve baden yesil kabugunda olusan sakızlasma.. bor uygulaması yapmak istiyorum ancak uygulama zamanı hakkında bilgim yok. Uygulamayı topraktan serpme seklinde yapacagım. Suanda bademlerim cicekli. Ciceklerde meyve tutumuna gecmeye basladı cicek yapraklarını dokuyor. Havalarda birkac gundur yagıslı. Uygulama yapsam uygun olurmu. Cicek zamanı atılmıyor diye duydum ama deneyen **** bilgisi tavsiyesi olan varsa yardımcı olabilirmi. Agac basına 35 -40 gr seklinde uygulama yapacagım.

erdem883 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-07-2016, 09:53   #386
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 12-07-2016
Şehir: bursa
Mesajlar: 1
Merhaba Yakup Bey; ETİDOT-67 hakkında bilgi sahibi oldum; Mersin'de Domates ve şeftali tarımı yapıyoruz; özellikle domateste tam kullanma dönemi, bunun için numune olarak denemek istiyorum. Verim ya da fayda görürsek şeftalide de kullnak istiyoruz. Hatta zamanla yakın çevremize tavsiyede bulunup bu ürünün tanıtımında da rol alabiliriz. Mesajınızı bekliyorum, iyi çalışmalar...

U.Ç. Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-04-2017, 10:28   #387
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-10-2012
Şehir: van da - Sakaryalı
Mesajlar: 127
sıvı gübreler artık üretilmiyormu

abay54 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-11-2017, 19:08   #388
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-11-2017
Şehir: eskişehir
Mesajlar: 1
Borlu gübreyle ilgili

borlu gübreyi bir proje kapsamında saksıda domates için kullanmak istiyorum. olur mu? önerisi olan var mı?

saadet bahar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Etiketler
bor, eti maden, etidot-67, gübre, tarım

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 05:30.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018