agaclar.net

agaclar.net (http://www.agaclar.net/forum/)
-   Subtropikal İklim Meyveleri (http://www.agaclar.net/forum/subtropikal-iklim-meyveleri/)
-   -   Nar (Punica granatum) (http://www.agaclar.net/forum/subtropikal-iklim-meyveleri/1177.htm)

ataser 17-10-2007 01:23

Hicaz Nari Bence Bir Bakin
 
Forumda yayınlanan reklam linkinden gittim buraya ve bana değişik geldi belki farketmeyenler olabilir dedim. http://www.hicaznar.com/?gclid=CKvDt...FQmIMAodQWNeVw

matesok 27-10-2007 10:26

Merhaba,

Ben Adana'da nar ve narenciye yetiştiriciliği yapıyorum. Bir bölümü 2006 ve diğeri 2007'de olmak üzere 60 dönüm hicaznar bahçesi tesis ettik. Sık ekim yaparak dönüme 110 ağaç ve toplamda 60 dönüme 7.000 civarında sertifikalı nar fidanı ekmiş olduk. Damla sulama sistemi ile ağaçlarımıza su vermekteyiz. Ben diğer nar üreticileri ile ve bu konuda bilgi sahibi olan kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum.

Saygılarımla,
Murat Ateşok

yeşil_giresun 30-10-2007 21:09

Nar,Ceviz ve sonrası
 
Merhabalar
Adım celal kaleli,Denizlide yaşıyorum.Turizm sektörüyle ilintili sayılabilecek bir iş dalında çalışıyorum.Bu nedenle çok büyük oranda çalışanlar olarak sektörel sıkıntılar yaşıyoruz.Yani kelimenin tam anlamıyla işimizin ve bizlerin ekonomik akıbeti pamuk ipliğine bağlı..Siyasi ve ekonomik sorunlar,krizler,terör olayları bizlerin her an işsilik tedirginlği yaşamamıza sebep oluyor.Ve bu yıllardır taa ilk Irak körfez krizinden beri süre geliyor.
Özetle şahsen acaba başka ne iş yapabiliriz nasıl geçimimizi idame ettirebiliriz aryışı içindeyim şahsen.Çocuklar büyüyorlar,sıkıntılar da atbaşı.
Arayışımız Nar yetiştiriciliğini ne oranda gerçekleştirebiliriz.Karadeniz bölgesi bu iş için uygunmudur veya bir handikap söz konusumudur?
Düşündüğümüz yerde su vardır ve 30 dönüm civarıdır.Nar olmazsa aynı bölge de(kastettiğim Karadeniz)bölgesi civarında Ceviz yetiştirebilirmiyiz?
Bu konularda beni aydınlkatırsanız size çok minnettar kalcağım.
Saygılarımla,
Celal Kaleli

hemci 21-11-2007 14:38

Nar Yetiştiriciliği
 
Ben Manisa Turgutlu da Nar Yetiştirmek istiyorum. İnternetten bir takım bilgiler aldım arazimin bu iş için uygun olabileceğini düşünüyorum. Merak ettiğim devlet teşviki var mı Nar da? Nasıl?

msenyurt 27-12-2007 13:13

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi Mine Pakkaner (Mesaj 22386)

Çiftçi Broşürü

Nar ülkemizde yıllardır yetiştirilen geleneksel bir meyvedir. Son yıllarda nar meyvesi Avrupa ülkelerinin de aradığı bir meyve türü olmuştur. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda kapama nar bahçesi Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde artmaktadır. Son yıllarda önem kazanan bir ihraç meyvesi olmakla birlikte ilaç, boya, mürekkep, yağ, hayvan yemi, tanen, sirke gibi ürünlerin eldesinde hammadde olarak kullanılması, bu meyvenin ileriki yıllarda önemli bir endüstri bitkisi olacağı izlenimini de vermektedir.


Bazı Önemli Çeşitler
Yetiştiriciliği yapılan bazı önemli nar çeşitleri 07 N 08 Hicaznar, 33 N 16 Silifke Aşısı, 33 N 26 Çekirdeksiz (VI) , 01 N 03 Fellahyemez II , 26/ 3 Çekirdeksiz, 33 N 24 Beynarı, Suruç, Ernar ve Erdemli-Aşınar ( 33 N 11 ) dır. Çukurova Bölgesinde üretimi yaygın olarak yapılan ve pazar açısından özellikle aranan nar çeşitleri Hicaznar ve Silifke Aşısıdır.

İklim İsteği
Nar pek çok iklim koşullarında sorunsuz yetiştirilebilen bir meyvedir. Yetiştiriciliğinin yapılacağı bölgede yazların uzun ve sıcak, kışların ılık ve yağışlı olması uygundur. Narın soğuklama gereksinimi hemen hemen yok gibidir. Meyvelerini olgunlaştırabilmek için vejetasyon dönemi içinde yüksek bir sıcaklık toplamı ister. Nar, ülkemizin iklimi daha serin geçen bölgelerinde ( İç Anadolu gibi) Mayısta, oysa biraz daha sıcak geçen (Akdeniz gibi) bölgelerinde ise Nisanda çiçeklenmeye başlar. Çiçeklenme haziran ayına kadar sürmektedir.
Yıllık ortalama 500 mm'lik yağış yetiştiricilik için yeterlidir. Yaz aylarındaki yağışlar meyve kalitesini bozmakta, özellikle olgunluğa yakın dönemlerde meyve çatlamalarına neden olmaktadır. Meyve olumu döneminde kuru hava koşulları, kaliteli meyvelerin oluşması bakımından önemlidir. Nar, şiddetli rüzgar olan bölgelerde yetiştirilmemelidir. Eğer yetiştirilecekse bahçe kenarında rüzgar kıranlar oluşturulmalıdır. Aksi halde meyveler bitkinin dikenlerinden ve dal sürtünmelerinden zararlanarak meyve kalitesi düşecek ve meyve kayıpları olacaktır.

Toprak İsteği
Nar, pek çok meyve ağacından daha geniş toprak çeşidine uyum gösterebilir. Derin, alüviyal topraklar nar yetiştiriciliği için en uygun topraklardır. Fakat kumlu, killi, kireçli topraklarda da yetiştirilir. Tuzluluğa orta derecede dayanıklıdır.

Çoğaltılması
Odun çeliği, yeşil çelik veya tohumla çoğaltılabilir. Tohumlar, dinlenme istemeden kolaylıkla çimlenebilir fakat elde edilen bitkiler adına doğru olmadığı için ticari yetiştiricilikte kullanılamaz. Gelişme döneminin sonuna doğru yeşil çelikle çoğaltma yapılabilir. Bu yeşil çelikler sisleme kasalarına dikilerek kışın sera içinde köklendirilir. Fakat bu yöntem çok az kullanılır. Odun çelikleriyle çoğaltma en kolay ve başarılı yöntemdir. Çelikler 20-25 cm uzunluğunda , 6-12 mm kalınlığında olacak şekilde hazırlanır. Bu çelikler, kışın bir önceki yılın sürgünlerinden veya dip sürgünlerinden alınır. Çelikler , 5-7.5 cm'lik kısımları toprak üstünde kalacak şekilde sisleme kasalarına veya fidanlıkta hazırlanan çelik tavalarına dikilir.

Dikim ve Bahçe Tesisi
Toprağın nar yetiştiriciliğine uygunluğuna bakıldıktan sonra tesviyesi yapılmalıdır. Öncelikle yaz aylarında pulluk tabanını kırmak için dipkazan çekilir. Sonra pullukla sürülür. Sonbahar döneminde ise 40-60 cm derinlik ve çapta dikim çukurları açılır. Çukurlar üst toprak ve yanmış çiftlik gübresi karışımıyla doldurulur, yabancı otlar temizlenir. Narda dikim aralıkları 2 m ile 6 m arasında olmalıdır. Bunun yanında kapama nar bahçelerinde en yaygın olarak kullanılan dikim aralıkları 2.5 x 4 veya 3 x 4 m dir. Sıralar kuzey -güney doğrultusunda olursa güneş ve havalanma daha iyi olacaktır. Nar fidanları sonbaharda yaprak dökümünden başlayarak kış ayları boyunca ve erken ilkbaharda dikilebilir. Kışları çok soğuk geçmeyen bölgelerde sonbahar dikimi daha uygundur.

Sulama
Ülkemizde nar genellikle tava ve karık usulü ile sulanmaktadır. Nar yetiştiriciliğinde sulama açısından önerilen damla sulama yöntemidir.

Gübreleme
Bitkiye iyi yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. İlk yıllarda ağaç başına 10-15 m3/ da, daha sonraki yıllarda 25-30 m3/ da çiftlik gübresi genel olarak önerilmektir. Bitkiye çiftlik gübresi, sonbahar-kış aylarında, bütün kök bölgesini kapatacak şekilde verilmeli ve çapa ile toprağa karıştırılmalıdır. Nar için yeşil gübreleme yapılması da yararlıdır. Genç nar ağacı her yıl ağaç başına yaklaşık 50-100 gr, yetişkin ağaç ise yaklaşık 225-450 gr saf azota gereksinim duyar. Bu miktar bir veya iki defada uygulanabilir. İlk uygulama zamanı kış sonu, ikincisi ise haziran ayıdır. Yetişme döneminin sonuna doğru azot uygulanmamalıdır.Ayrıca nar genel olarak ilk yıllarda ağaç başına yaklaşık 75-125 g, tam verim çağında ise 100-200 g saf fosfora gereksinim duyar. Fosforlu gübreler kış aylarında, taç izdüşümüne 20-30 cm derinlikte uygulanır.
Potasyumlu gübrelerin meyve kalitesiyle ilişkisi pek çok çalışmada belirlenmiştir. Genç bir bitkiye 20-40 g/ ağaç, verim çağındaki bitkiye ise 75-150 g/ağaç saf potasyum uygulaması yeterlidir.

Budama
Nar için budama uygulaması yapılmadığı durumda ağaç kuvvetli gelişir ve verime geç başlar. Bu nedenle ağaçlar uygun şekillerde budanmalıdır. Ağaçlar tek gövdeli ve çok gövdeli şekillerde budanabilir.

Hastalık Zararlılar ve Mücadele
Narlarda görülen önemli hastalıklar, kahverengi leke hastalığı, aspergillus meyve çürüklüğü, gövde zamklanma hastalığı, penicillium ve trichoderma meyve çürüklükleridir. Başlıca zararlılar ise harnup güvesi, akdeniz meyve sineği, nar yaprakbiti, turunçgil unlubiti, nar beyazsineği, ekşilik böcekleri, ağaç sarı kurdudur. Nar bahçelerinde sorun olan bu türlerin dışında, yaban arılarından, eşek arısı ile genel zararlılardan adi serçe ve limon sıçanı da, narlarda beslenerek önemli kayıplara neden olabilmektedir. Uygun fungusitlerin ( mantar ilacı) kullanılması, sık dikimden kaçınılması, düzenli budama, yere düşen meyvelerin toplanması, hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin uygulamalardır.

Meyve Çatlamaları
Narda meyve çatlaması genellikle olgunluk döneminde ortaya çıkmakta ve olgunluk ilerledikçe çatlamış meyve miktarı da artmaktadır. Bu sorundan dolayı yüksek miktarda verim kaybı olabilmekte, hatta % 50 ürün kaybı oluşabilmektedir. Meyve çatlamasının kontrolü için çatlamaya dayanıklı çeşit kullanılması, düzenli ve yeterli sulama yapılması, derimin zamanında ve birkaç defada yapılması, meyvelerin güneş ışığından korunması, aşırı azot gübrelemesinden kaçılması ve sert budamanın yapılmaması önerilmektedir.
Nar meyvelerinde görülen kabuk çatlamaları


Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yayım, Haberleşme,
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof.Dr. YAŞAR GÜRGENmine hanım merhaba ben sitenizin yeni üyesiyim.narla ilgili yazmış olduğunuz konuyu dikkatle okudum.hicaznar ve silifke aşısı nar çeşidinin fidanlarından nerden temin edebilirim birde ben bunları karadenizde orduda yetiştirmek istiyorum belki iklim olarak farklı olabilir ama denemek istiyorum.bana bu konuda yardımcı olursanız memenun olurum.şimdiden teşekkür ederim

aysun çavuş 16-01-2008 16:19

Merhaba.karadenızde denız kenarındakı evımın bahcesınde
5-6 adet nar agacım var.ama meyveler olgunlasmadan catlıyove içi çürük oluyor genelde.budama işini yapıyoruz sanırım yeterlı olmuyo.eksikmi yapıyoruz yoksa topragımı uygun degıl nar için yani şansımızı cokmu zorluyoruz sağlıklı meyve için

nkbalki 21-01-2008 10:51

Sn Aysun Çavuş,
Nar meyvesi olgunlaşmaya yakın zamana kadar susuz bırakılmamalı ve olgunlaşma zamanında su verilmemelidir. Çünkü nar meyvesi büyümesini tamamladıktan sonra sulama yapılır veya bol yağış olursa nar daneleri büyümeye devam eder ve kabuk kısmı büyümeyi tamamladığından basınca dayanamayarak çatlar. Çatlayan meyvelere sirke sinekleri ,ekşilik böcekleri ve mantarlar nedeniyle çürür. Narın bu özelliği nedeniyle yağışı bol yerde yetişmesi risklidir. Sonbahar yağışı az olan yerlerde daha iyi olgunlaşır. Ev bahcenizdeki az sayıda meyve ağacının su dengesine dikkat ederek çatlamış meyve miktarını azaltabilirsiniz

aysun çavuş 21-01-2008 13:51

teşekkür ederim,nkbalki.verdığin bilgiler sayesinde belkı bu yıl nar yeme şansımız olacak.

FATİH 61 24-01-2008 15:30

Merhabalar
Adim Fatih. Hatayda 40 Dönüm Tarlam Var. Bu Yil Devlet Nara Destek Verirse Bende Inşallah Hicaz Nari Dikmeyi Düşünüyorum. 2007 Yili Için Dönüme 200 Ytl Destek Verilmişti. Acaba Bu Yil Verilme Ihtimali Varmidir. Bilgisi Olan Bizimle Paylaşirsa Sevinirim. Teşekkürler.

fukara 25-02-2008 14:29

hicaz narı gerçekten dikilmeye layık bir nar mı *
 
herkese merhabalar. ben de nar dikme heveslisiydim.( özellikle hicaz narı ) bu kadar övülen dikimi yaygınlaştırılmaya çalışılan hicaz narı görene kadar.Daha dogrusu tadına bakana kadar.Öncelikle nerde yaşadıgımı ve bölgemizde yetişen narı yazayım.İskenderunda yaşıyorum ve burada yetiştirdigimiz nar yerel adı '' lifani'' lefan diye de biliniyor.Kırakhanın delibekir köyünde yetişen '' karamehmet'' narının benzeri.Nar iyi bakım yapıldıgında çok iri oluyor ve meyveride iri ve aroması da harika.Tabi bizim gözümüz ve damak dadımız bu nara alışınca hicaz narı çok yavan göründü.Geçen hal de şu yetiştirmek istedigi
miz nara bir bakayım dedim . Nar orta büyüklükte buna itirazım yok meyvesinin renginede yok. ama tad olarak ve meyve iriligi kesinlikle bizim narla yarışamaz.Benim için hayal kırıklıgı oldu dikmeyi bu kadar istedigim narın böyle olması beni üzdü maalesef yerel çeşidimizinde fidanla üretimi yok olsa bizim nardan dikmek istiyorum..Arkadaşlar belki şunu diyebilirsiniz biz sofralık nar yetiştirmiyoruz sanayilik yani sıkmalık için nar yetiştiriyoruz. Ama şunu da yazayım büyük ihtimalle kurulan bahçelerin hepsi sanayiliktir 3 4 yıl sonra bunlar pazara ineçek o zamanda fabrikalar ve onlara mal taşıyan tüccarlar istedikleri fiyattan malınızı alacaklar isterseniz vermeyin alternatif bahçeler çok olacak.İşte o zaman bizim yerel sofralık narların degeri anlaşılacak.Tabi ben bizim burası için konuşuyorum.Bizim burda hicaz narına bakmazlar.Bir örnek vereyim arkadaşım yazın bir bahçe kapatıyor yani satmak için meyvesini agaçta satın alıyor.Nar hicaz narı. Arkadaşım diyor ki '' narı hal e götürdüm bir yanda bizim katırbaşı veya lifani nam i diger delibekir in narı bir yanda da bizim hicaz narı . Bizim yerel nar 1,5 ytl ye kapış kapış giderken bizim hicaz narı 1 ytl ye üç günde bir kasa satılıyor '' diyor. Eger hicaz narının tadı yedigim gibiyse ekşiside yapılmaz çünkü tadıda yani kötü demeyim bizimki gibi de degil.
Arkadaşlar yaşadıgım hayal kırıklıgını yazmak istedim.Amaçım narı kötülemek ve bu narı dikeçek arkadaşlarıda yetiştirme heveslerini ortadan kaldırmak degildir.
Eminim herkes kendince bir araştırma yapmıştır.
herkese iyi günler.

Mine Pakkaner 01-03-2008 20:24

Hicaz narı hem sanayiye hem de ihracata uygun olduğu için tercih edilmektedir. Yurt dışındaki tüketiciler mayhoş narı tercih etmekte. İç piyasada ise tatlı iri nar tercih edilir. Üretici malını nereye ve kime satacağını planlayarak üretim yapmalı, hatta üretimini çeşitlendirmelidir.

AKREP75 16-05-2008 12:45

Iyi günler arkadaslar ben almanyada yasiyorum ve bir alis veris marketinde nar fideleri gördüm,alip bahceye diksem yetisirmi acaba iklim malum oldukca yagisli ama eskiye oranlada hava sicakligi oldukca yumusadi buralarda.

Burada yetismeyecek olsa neden fidanlari satisa sunsunlar diye gecti aklimdan ama sirf özendigim icinde bi fidanin canina kast etmek istemiyorum yardimci olursaniz sevinirim cevaplariniz icin simdiden tessekkür ederim.

Mine Pakkaner 16-05-2008 13:55

Alıntı:

Nar pek çok iklim koşullarında sorunsuz yetiştirilebilen bir meyvedir. Yetiştiriciliğinin yapılacağı bölgede yazların uzun ve sıcak, kışların ılık ve yağışlı olması uygundur. Narın soğuklama gereksinimi hemen hemen yok gibidir. Meyvelerini olgunlaştırabilmek için vejetasyon dönemi içinde yüksek bir sıcaklık toplamı ister. Nar, ülkemizin iklimi daha serin geçen bölgelerinde ( İç Anadolu gibi) Mayısta, oysa biraz daha sıcak geçen (Akdeniz gibi) bölgelerinde ise Nisanda çiçeklenmeye başlar. Çiçeklenme haziran ayına kadar sürmektedir.
Yıllık ortalama 500 mm'lik yağış yetiştiricilik için yeterlidir. Yaz aylarındaki yağışlar meyve kalitesini bozmakta, özellikle olgunluğa yakın dönemlerde meyve çatlamalarına neden olmaktadır. Meyve olumu döneminde kuru hava koşulları, kaliteli meyvelerin oluşması bakımından önemlidir. Nar, şiddetli rüzgar olan bölgelerde yetiştirilmemelidir. Eğer yetiştirilecekse bahçe kenarında rüzgar kıranlar oluşturulmalıdır. Aksi halde meyveler bitkinin dikenlerinden ve dal sürtünmelerinden zararlanarak meyve kalitesi düşecek ve meyve kayıpları olacaktır.

Eğer Almanya'da yaşadığınız bölgede narın yukarıdaki iklim ihtiyacı özellikleri karşılanabiliyorsa yetiştirebilirsiniz. ( paragraf bu konunun ilk mesajından alıntıdır )

AKREP75 19-05-2008 00:20

Sevgili Mine hanim okumustum hepsini ama yinede emin olamamistim, dayanamadim aldim nar fidesini dün hala bahcede uygun biyer bulamadim.

Yapraklarini cok döküyor zaten kücücük bisey umarim yasatabilirim meyvesinden de gectim artik yapraklarini döktügünü görünce ilginiz icin cok tessekkür ediyorum.

Sevgiyle kalin.

kaaha 01-06-2008 18:30

Herkese selamlar.
5 dönümü 2 yaşında, 7 dönümü 1 yaşında olmak üzere 12 dönüm nar bahçem var. Bu konuda bir kaç soru sormak istyorum.

1) Damlama şeklinde sulama yapıyorum. Fakat ne kadar su vereceğimi bilemiyorum. Bende göz kararı su veriyorum. Kaç yaşıdaki ağaca ne kadar su vermeliyim?
2) Şimdiye kadar halk arasında "şeker gübre" diye tabir edilen "amunyum sülfat" verdim. Damlama sisteminden 1 yaşındaki ağaçlar için ağaç başına 50-60 g, 2 yaşındaki ağaçlar için 90-100g olacak şekilde uyguladım. Başka hangi gübrelerden verebilirim ?

meliissaa84 22-07-2008 13:22

nar yetiştiriciliği
 
İyi Günler
Bende nar yetiştirmek istiyorum arazi, su, gübre imkanlarım mevcut.Bende eksik olan bilgi ve deneyim. beni nar yetiştiriciliği hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim. Örneğin
1) fidanları nasıl ve nereden almalıyım ?
2) Hangi çeşit ve ne kadar nar ekmeliyim ?
3) Nara verilen teşvik nasıl ve ne kadar olabilir ?
4) iklim, toprak ve en önemlisi Bursa'da yetiştirebilir miyim ?
5) Ektiğimde kaç yıl sonra verim alabilirim ve bir ağaçtan ne kadar toplayabilirim ?
Şimdiden teşekkür ediyorum yorumlarınızı bekliyorum

Mine Pakkaner 22-07-2008 15:09

Hoşgeldiniz. Bu başlığı baştan başlayarak okursanız sorularınızın cevaplarının mevcut olduğunu göreceksiniz. Teşvik ise 27.06.2008 tarihli resmi gazete ile virüsten ari sertifikalı fidanla bahçe tesis etmeniz şartıyla dönüme 200 YTL.

Bu arada yeni gelen arkadaşlar başlığında kendinizi tanıtmanızı bekliyoruz.

grampus 23-03-2009 23:33

katırbaşı
 
Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi fukara (Mesaj 207843)
herkese merhabalar. ben de nar dikme heveslisiydim.( özellikle hicaz narı ) bu kadar övülen dikimi yaygınlaştırılmaya çalışılan hicaz narı görene kadar.Daha dogrusu tadına bakana kadar.Öncelikle nerde yaşadıgımı ve bölgemizde yetişen narı yazayım.İskenderunda yaşıyorum ve burada yetiştirdigimiz nar yerel adı '' lifani'' lefan diye de biliniyor.Kırakhanın delibekir köyünde yetişen '' karamehmet'' narının benzeri.Nar iyi bakım yapıldıgında çok iri oluyor ve meyveride iri ve aroması da harika.Tabi bizim gözümüz ve damak dadımız bu nara alışınca hicaz narı çok yavan göründü.Geçen hal de şu yetiştirmek istedigi
miz nara bir bakayım dedim . Nar orta büyüklükte buna itirazım yok meyvesinin renginede yok. ama tad olarak ve meyve iriligi kesinlikle bizim narla yarışamaz.Benim için hayal kırıklıgı oldu dikmeyi bu kadar istedigim narın böyle olması beni üzdü maalesef yerel çeşidimizinde fidanla üretimi yok olsa bizim nardan dikmek istiyorum..Arkadaşlar belki şunu diyebilirsiniz biz sofralık nar yetiştirmiyoruz sanayilik yani sıkmalık için nar yetiştiriyoruz. Ama şunu da yazayım büyük ihtimalle kurulan bahçelerin hepsi sanayiliktir 3 4 yıl sonra bunlar pazara ineçek o zamanda fabrikalar ve onlara mal taşıyan tüccarlar istedikleri fiyattan malınızı alacaklar isterseniz vermeyin alternatif bahçeler çok olacak.İşte o zaman bizim yerel sofralık narların degeri anlaşılacak.Tabi ben bizim burası için konuşuyorum.Bizim burda hicaz narına bakmazlar.Bir örnek vereyim arkadaşım yazın bir bahçe kapatıyor yani satmak için meyvesini agaçta satın alıyor.Nar hicaz narı. Arkadaşım diyor ki '' narı hal e götürdüm bir yanda bizim katırbaşı veya lifani nam i diger delibekir in narı bir yanda da bizim hicaz narı . Bizim yerel nar 1,5 ytl ye kapış kapış giderken bizim hicaz narı 1 ytl ye üç günde bir kasa satılıyor '' diyor. Eger hicaz narının tadı yedigim gibiyse ekşiside yapılmaz çünkü tadıda yani kötü demeyim bizimki gibi de degil.
Arkadaşlar yaşadıgım hayal kırıklıgını yazmak istedim.Amaçım narı kötülemek ve bu narı dikeçek arkadaşlarıda yetiştirme heveslerini ortadan kaldırmak degildir.
Eminim herkes kendince bir araştırma yapmıştır.
herkese iyi günler.

katırbaşı nar hangi cins oluyor bilen var mı?

grampus 23-03-2009 23:34

?
 
Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi Mine Pakkaner (Mesaj 261234)
Hoşgeldiniz. Bu başlığı baştan başlayarak okursanız sorularınızın cevaplarının mevcut olduğunu göreceksiniz. Teşvik ise 27.06.2008 tarihli resmi gazete ile virüsten ari sertifikalı fidanla bahçe tesis etmeniz şartıyla dönüme 200 YTL.

Bu arada yeni gelen arkadaşlar başlığında kendinizi tanıtmanızı bekliyoruz.

virüsten ari ne demek? ben daha işin başındayım da?!:o

kundalini 14-07-2009 19:02

Merhabalar,
Geçen sene Mayıs ayında Aydın ortaklar'da diktiğimiz 2000 hicaz narından %20'lik kısmı kurudu.Olanlar ise oldukça sağlıklı görünüyor şuan için.Yalnız herhangi bir budama yaptırmadım.Kış-ilkbahar ayları da oldukça yağmurlu geçtiği için yazı sulama yapmadan geçirme gibi bir düşüncem var.Sizler bu konuda ne dersiniz?Fikirlerinizi alabilirsem çok sevinirim.
İyi günler.

habip08 14-07-2009 23:24

nar ağacı çiçek açtığı halde meyveye dönüşmüyor. Sebepleri neler olabilir?

hizals 15-07-2009 08:01

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi kundalini (Mesaj 461694)
Merhabalar,
Geçen sene Mayıs ayında Aydın ortaklar'da diktiğimiz 2000 hicaz narından %20'lik kısmı kurudu.Olanlar ise oldukça sağlıklı görünüyor şuan için.Yalnız herhangi bir budama yaptırmadım.Kış-ilkbahar ayları da oldukça yağmurlu geçtiği için yazı sulama yapmadan geçirme gibi bir düşüncem var.Sizler bu konuda ne dersiniz?Fikirlerinizi alabilirsem çok sevinirim.
İyi günler.

Haziran böceği denilen zararlının toprak altında kurtları genç fidanları çok çabuk kurutur. Öncelikle kuruyan fidanlar iz düşümlerini kazıp metrekareye düşen kurt miktarını bir kontrol edin. Çok tehlikeli bir zararlıdır.

furkanyener 15-07-2009 16:04

çekirdeksiz nar isteyen varmı bu kış çelik olarak yllayabilirim ^^caner^^çeşidi hiçaz narıda sertifikalı ve sertifikasız satış yaptoyrum acık köklü sertifikasız hicaz nar 1 lira adet sınırı yok
sertifikalı dada sorunuz

sakaryalı54 20-07-2009 11:34

herkeze selam arkadaşlar sakarya ili kocaali ilçesinde 36 dönüm fındık bahçesi sahibiyim. fındık yerine alternatif ürün aramaktayım.bölgemin iklimsel yapısına uygun maddi değeri fındık kadar olan piyasası ve pazarı olan bir ürün aramaktayım.çok önemli bir karar olacak benim için bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. kendim bir şirkette muhasebeciyim. artık muhasebe işini yapmayı planlamıyorum kendime güzel bir çiftlik oluşturuporayla ilgilenmek istiyorum. nar,şaraplık üzüm, çilek kafamda oluşan ürünler yardımcı olursanız çok sevinirim muammer_tiryaki54@hotmail.com meil adresim yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler

kundalini 20-07-2009 13:32

Sn.Hizals,
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.Eğer bu Haziran zararlısı çok miktarda çıkarsa,yok etmek için ne kullanmamı önerirsiniz?

musa78 06-09-2009 01:18

nar
 
1 Eklenti(ler)
2 yaşında:)

musa78 08-09-2009 04:48

Bahçemizden
 
1 Eklenti(ler)
bu sene bahçemizde bulunan diğer 5 yaşındaki narda ise sorun verimin az ve ürünlerin küçük oluşu sebeb nedir tam manasıyla bilinmemekte:)

envor 09-09-2009 23:32

1 Eklenti(ler)
Sayın musa78 narda verim düşüklüğünün bir çok nedeni vardır. Yetersiz veya yalnış besleme + uygunsuz iklim + düzensiz sulama + yalnış budama vs. olabilir. İrdelemek lazım.

Bu da 5 yaşında bir nar ağacı :) Bugün çektim bu resmi...

Eklenti 101992

musa78 10-09-2009 01:59

allah nazardan korusun maşallahı var.haklısınız bircok sorun olabilir,toprak ve iklimi çıkartıyorum(geçen sene ağaç yıkılacak sanmıştım verimden)diğer etmenlerdende fovorim budama.çünkü bu anlamda budama zaafımız var.

Samsunlu55 13-09-2009 02:34

İnternette narın kabuğunun özel yapısından dolayı narın soğuk hava deposunda 9 ay saklanabileceği yazıyordu. Geçen sene bu tarihte denemek amaçlı dolabın +4 C°'de olan kısmına koyduğum hicaz narı bugün dolaptan çıkardım. Size aktarabileceğim bilgi nar 9 ayı sorunsuz olarak atlattı ama 10. aya girmeden kabuğunda çürüme olmaya başladı. Fotoğraflarını cep telefonumun kamerasına çektim fotoğrafını bilgisayara atabilirsem koyarım. 12 ay 365 gün geçmesine rağmen hala daha sağlam olan kısmı çok büyük çürüme küçük bir bölgede oldu. Narı seçipte koymuştum. Kabuğu diğerler nar cinsleri gibi yumuşak değildi, kabuk sertleşmişti dayanacağından adım gibi emindim ve beni yalancı çıkarmış sayılmaz. Sizlerden isteğim bu senenin mahsulü olan hicaz nardan 1 tane alıp dolabınızın en üst rafının köşesine koyup onun ne kadar dayanacağını gözlemek çürüme tespit ettiğiniz anda kesip yersiniz. Rasgele nar alıpta koymayın ama kabuğunun uzun süre dayanacağına inandığınız bir narı koyun. Bu senede seçtiğim bir narı gölge ortamda dışarda saklıyacağım bakalım bu ne kadar dayanabilecek dolaptaki narın çürümesinin nedeni birazda fazla nem olması gibi görünüyor.
Benim bunu yapmamdaki amaç narın 12 ay piyasada satabilmenin mümkün olup olmadığıydı ama olsun 9 ay sapasağlam dayandı. Demekki narı hemen satmak yerine saklayıp piyasada narın olmadığı zaman satabilirmişiz. İşte narı, hicaz narı sevmemin nedenlerinden bir taneside bu...;)


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 04:29.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021