agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Subtropikal İklim Meyveleri
(https)
Beğeni Düzeni37Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 11-06-2006, 23:56   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Kivi (Actinidia) Yetiştiriciliği

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Name:  kiwi.jpg
Views: 81591
Size:  27.4 KB


Anavatanı Çin olan kivi, ticari olarak 1940’lı yıllarda ilk kez Yeni Zelanda’da üretilmiştir. 1970’li yıllardan sonra diğer ülkelerde de yetiştirilmeye başlanmış ve hızla yayılmıştır.

Bugün dünyada kivinin en çok üretildiği ülke Yeni Zelanda’dır. İtalya ise dünyada kivi üretiminde 2. sıradadır. Fransa, Güney Afrika, İspanya, Japonya ve Yunanistan gibi ülkelerde de kivi üretimi yaygınlaşmıştır.

Ülkemizde kivi ilk defa 1988 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’nde denemeye alınmış ve deneme sonucunda kivi yetiştiriciliğine, iklim ve toprak yapısı bakımından Marmara ve Karadeniz bölgelerinin uygun olduğu tespit edilmiştir.

İthal etmek için milyonlarca dolar ödemek zorunda kaldığımız kivinin ülkemizde de yaygınlaşması için Ordu Tarım İl Müdürlüğü, 1994 yılında deneme üretimi çalışmalarına başlamış, müdürlüğün deneme fidanlığında damızlık olarak kullanılmak üzere bir kivi bahçesi tesis edilmiştir.

Kivi; sarıcılıcı, tırmanıcı, yaprağını döken, çok yıllık bir bitkidir. Vitamin ve mineral bakımından zengindir. C Vitamini kaynağıdır.

Kivi yetiştiriciliğinin yapılabileceği alanlar kışları ılık, yazları sıcak ve nemli yörelerdir. Baharda tomurcukların sürmesi ile birlikte oluşan genç sürgünler dona karşı çok hassastır.

Genel olarak kivi, derin ve süzek olan, kireçli olmayan topraklarda iyi sonuç verir. Ph’ı5,5 - 7.6 olan topraklarda iyi yetişir.

Kivi fidanı; Çelikle, Tohumla ve Doku kültürü ile üretilir. Ancak yaygın olarak kullanılan yöntem, çelikle üretimdir.

Çelikle üretim için, kivi çeliği; kışın Ocak-Şubat aylarında, yazın ise 15-30 Temmuz tarihleri arasında olmak üzere iki farklı zamanda alınır.Çelikler 2-3 göz, yani 15-20 cm olacak şekilde hazırlanır.

Köklendirme hormonu olarak kışlık çelikte 2000 ppm naftalin asetik asit, yazlık çelikte ise 4000 ppm indol bütrik asit kullanılır. Çeliklerin dip kısmı keskin bir bıçakla düzeltilir. Köklenmeyi teşvik için çelikler bıçakla 3-4 yerinden, 5 mm uzunluğunda çizilir. Hazırlanan çeliğin dip kısmı yazlık çelikte 5 saniye, kışlık çelikte 10 saniye süreyle hormona batırılır. Hormonu kuruyan çelikler, köklerde çürüme olmaması için ayrıca, benlayt ile hazırlanmış sıvıya batırılır ve perlite dikilir.

Kışlık çeliklerde köklenme ortamında istenilen ısıyı temin etmek ve köklenmeyi teşvik etmek için alttan ısıtma sistemi kurulmalıdır. Isıtma yapılırsa köklenme oranı da buna paralel olarak yükselir. Ayrıca, 2 günde bir yapılacak sulama da çeliklerin köklenmesini hızlandırır ve perliti nemli tutar.

Perlit, yani köklendirme ortamı, 20-25° dereceye ayarlanır. Çeliklerin kurumasını önlemek için ortamdaki rutubet kontrol edilmelidir.

Yazlık çeliklerde sisleme yoluyla sulama yapılmalıdır. Sisleme sulama; yarım saatte bir 30 saniye süre ile uygulanır. Yazlık çeliklerde mevsim gereği ısıtmaya gerek yoktur.

Perlite dikilen çelikler 4-6 hafta içinde köklenir. Köklenen çelikler fazla bekletilmeden usulüne uygun olarak hazırlanmış toprakla doldurulmuş tüplere alınır. Can suyu verilir.

Köklenen çelikler doğrudan fidan üretim parseline dikilmek istenirse, toprağın tavında olması ve ortamın iyi hazırlanmasına özen gösterilir.
Dikim sonrasında ise sırasıyla; dikimin yapıldığı yerde yabancı ot kontrolü, fidanların sulanması, çapalanması, askıya alınması ve tepe alma işlemleri yapılır. Bu fidanlar yıl sonunda dikime hazır hale gelir.

Kivi fidanları sıra üzeri ve sıra arası 4 metre olmak üzere, 8 dişiye 1 erkek hesabıyla dikilir.

Kivi fidanı dikmek için, 40 santimetre derinliğinde, 50 santimetre genişliğinde fidan çukuru açılır. Çukur açılırken üst toprak bir tarafa, alt toprak bir tarafa konulur. Üstten çıkan toprak bolca yanmış çiftlik gübresi ile karıştırılır. Bu toprakla fidan çukurunun üçte ikisi bombeli şekilde doldurulur.

Dikilecek fidana kök tuvaleti yapılır, fidanın ezilmiş, kurumuş, zarar görmüş kökleri ayıklanıp temizlenir, sonra fidan bombenin üzerine oturtulur. Fidan çukurundan çıkan alt toprak, fidanın kök boğazına kadar doldurulur.

Toprağın köklere temas etmesini sağlamak için çiğnenmesi gereklidir. Dikim işi bitince fidanın yanına bir herek dikilerek fidan bu hereğe bağlanmalı fidanın tepesi üç göz üzerinden kesilerek, mutlaka can suyu verilmelidir.

Kivi tesisini tamamlamak için; zaman geçirilmeden bu fidanlara T sistemi yapılmalıdır. T sistemi yapılırken 2,5 metre boyunda direkler kullanılır. Direkler beton, ahşap veya demirden yapılabilir. Hazırlanan bu direkler, iki fidanın tam ortasına gelecek şekilde ve 50 cm’lik kısmı toprağa gömülerek dikilir. Direklerin tepesine konulacak T’nin uzunluğu, 1,5 metre olmalıdır. Hazırlanan bu direkler T’nin üzerine, 30 cm ara ile beş sıra tel çekilir. Bu teller 3-5 mm kalınlığında, çelik halat olmalıdır.

Kivi fidanı kendi haline bırakılırsa birden çok sürgün ile gelişmeye başlar. Çardak seviyesine çıkana kadar fidanı tek gövde olarak büyütmek gerekir. Bunun için en kuvvetli gelişen bir sürgün bırakılır, diğerleri kırılır.

Tellerin hizasına, yaklaşık 2 metre yüksekliğe, gelince bu sürgünün de tepesi kesilir. En üstteki iki gözün sürmesine izin verilir. Böylece T üzerinde iki tarafa kollar oluşturulur. Bu kolların uçları 1-1,5 metre uzayınca kırılarak yan dallar oluşturulmaya çalışılır.

Kivi; üçüncü yılından itibaren meyve vermeye başlar.
Kivi; Mayıs ayının ikinci yarısında çiçek açmaya başlar. Dişi kivi çiçeğinin, dişicik tepesi çok belirgin, erkek püstülleri çok azdır. Erkek kivi çiçeğinin ise püstülleri çoktur, dişicik tepesi ise dumura uğramıştır. Açan çiçekler geç ilkbahar donlarından zarar görmez. Döllenmeyi artırmak ve meyve tutumunu çoğaltmak için bahçede bir iki arı kovanı bulunmalıdır.

Kivi geniş ve çok yapraklı bir bitkidir. Bu nedenle fazlaca su tüketmektedir. Su noksanlığı başladığı zaman bitkinin yaprakları cansızlaşır, kıvrılır ve solma eğilimi gösterir. Ağaç üzerinde meyve varsa buruşmaya başlar. Yağışın yetersiz olduğu Temmuz-Ağustos aylarında, bitkide böyle bir durum görülürse, haftada bir iki defa sulama yapılmalıdır.

Meyve kalitesini yükseltmek ve pazar değerini artırmak için Haziran sonu, temmuz başlarında meyvenin sık olduğu dallarda, bir salkımda en fazla bir iki meyve olacak şekilde seyreltme yapılmalıdır.

Kivide hasat zamanının gelip gelmediği Refrektometre adlı optik alet ile tespit edilir. Meyvenin kuru madde oranı %7,5-9 olduğu zaman kivi hasat edilebilir. Daha erken hasat edilirse meyvenin kalitesi ve pazar değeri düşer.

Hasat; meyve sapı ağaç üzerinde kalacak şekilde, elle koparılarak yapılır. Kivi hasadı, iki defada yapılabilir. Önce irileşmiş meyvelerin hasat edilmesi ile bitkide kalan küçük meyvelerin beslenip irileşmesi sağlanır.

Hasat edilen meyvelerin paketlenmesinde, ağaç ve karton kutular kullanılır. Temin edilme imkanı varsa kivi meyveleri, kutulara viyoller içinde yerleştirilir. Üzerine, su ve ağırlık kaybını önlemek amacıyla, plastik film örtülür. Bundan sonra meyve pazara sunulur.

Toplanan meyveler oda sıcaklığında iki ay süre ile korunabilir. Meyve daha sonra satılacaksa soğuk hava depolarında muhafaza süresi 5 aya kadar çıkabilir. Meyveler, eksi 1,5 derecenin altıda donarak soğuktan zarar görür. Bu nedenle, depolama sıcaklığı 0,5° derece civarında tutulur. Depolardaki nem oranı, %90 civarında olmalıdır. Depolama sırasında nemin düşük olması meyvelerde ağırlık kaybına yol açar. Depolamada, ambalajlamaya gerek yoktur, ürün, kasa veya sandıklara konarak muhafaza edilir.

Depolama sırasında meyvelerin çıkardığı etilen gazı olgunlaşmayı hızlandırır. Bu gazı dışarı atmak için depo, günde 2 saat havalandırılır. Ayrıca kivi meyvesinin saklandığı depoda, başka bir meyve depolanmamalıdır.

Hasat edilen meyveler hemen yenecek durumda değildir. Yeme olgunluğuna gelmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Kivi normal şartlarda, oda sıcaklığında 15-20 günde olgunlaşır. Evlerde meyveleri olgunlaştırmak için naylon torba içinde 15-20 adet kivi meyvesinin yanına 1 adet elme koyulur. 2 gün bekletilen elma torbadan çıkarılır. 8-10 gün içerisinde kivi meyvesi olgunlaşır, yenecek duruma getirilir.
Hasat yapıldıktan sonra, bitki yaprağını dökünce kivi bahçesinde budama işlemi yapılmalıdır. Budama yapılırken o yılın meyve veren dalları ile birbirine örülmüş kıvrılmış dallar kesilir. Ana çatının zarar görmemesine özen gösterilir. Ertesi yıl meyve verecek sürgünlerin uçları ise 12-13’üncü göz üzerinden kesilir.

Kivi meyvesi diğer meyve türlerinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle, tüketim ve kullanım alanları da oldukça çeşitlidir.

Kivi; taze olarak tüketildiği gibi pasta, kek, dondurma, reçel, marmelat, konserve ve çay yapımında da kullanılır.

Kaynak: Tarım Bakanlığı Yayınları


Düzenleyen malina : 11-07-2006 saat 17:01
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-07-2006, 14:01   #2
souLshah
Guest
 
Mesajlar: n/a
Alıntı:
Kivi fidanları sıra üzeri ve sıra arası 4 metre olmak üzere, 8 dişiye 1 erkek hesabıyla dikilir.
Merhaba,
geçen sonbaharda bahçeye dikmiş olduğumuz 5 kivi fidanı var 4 dişi ve 1 erkek ve fidanları aldığımız seradaki görevlinin bize söylediği aralıkta yani yaklaşık yarım metre aralıkla diktik. Fakat burada 4 metre yazıyor fidanların arasını açmam gerekiyormu yoksa bu şekilde kalabilirlermi ve fidan sayısını artırmak gerekiyormu ?

kiviler bu sene hiç boy atmadılar aldığımda yaklaşık 15 - 20 santim arasındalardı hala aynı boydalar ne filiz verdiler ne kurudular. haftada 2 kere sulanıyor. ne yapmalıyım ?

  Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-07-2006, 15:39   #3
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-06-2006
Şehir: Kayseri
Mesajlar: 116
Wink kivi çekirdekleri

ben kivi çekirdeklerini pamuğa koydum ve oksijenli su (yarım litreye bir tatlı kaşığı) ile suluyorum ancak hiçbir gelişme izleyemedim. acaba yanlış yaptığım bir şeyler mi var?
ibuprofen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-07-2006, 20:05   #4
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 29-04-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 34
Galeri: 1
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi ibuprofen
ben kivi çekirdeklerini pamuğa koydum ve oksijenli su (yarım litreye bir tatlı kaşığı) ile suluyorum ancak hiçbir gelişme izleyemedim. acaba yanlış yaptığım bir şeyler mi var?Kivi'nin çekirdeklerini kışın saboanızı yaktığınızda 2-3 gün sobanın altında bekletip ekin.Çok çabuk çimleneceklerdir.

trockya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-07-2006, 20:08   #5
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 29-04-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 34
Galeri: 1
Dikim mesafeside 4 metre çok fazla. 2,5 metreye 2,5 metre yeterlidir.

trockya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-11-2006, 07:12   #6
Yeni Üye
 
Gezgin_Adam's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-11-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 8
Galeri: 1
Kendi tükettiğimiz meyvaları kendimiz yetiştirsek daha lezzetli oluyor bende kivi yetiştiriciliğine başlıyuorum bugünden itibaren

Gezgin_Adam Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-11-2006, 23:22   #7
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-12-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,239
Kivi fidanının meyve vermesi için yaklaşık 3 m. mesafede en azından bir erkek ve bir dişi olarak dikilmesi gerekir diye biliyorum. Benim sormak istediğim soru şudur :
Erkek ve dişi olduklarını nasıl anlayabiliriz?

sukranayalp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-12-2006, 00:12   #8
Ağaç Dostu
 
lokmanbahçe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-12-2006
Şehir: aydın
Mesajlar: 270
arkadaşlar kivi çimlendirme başlıklı yazılarda tohumların buzdolabında bekletilmesi gerektiği söyleniyor; burda ise soba altı yani sıcakta kurutulması gerektiği... zıt değilmi bu? ben anlayamadım şimdi bunu?!?!?...

lokmanbahçe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-12-2006, 00:35   #9
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Sayın Lokmanbahçe, buradaki bir arkadaşımızın kendi görüşüdür. Kivi Çimlendirme
başlığında ise Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden yetkin bir ağızdan çöğür üretimine dair teknik bilgi detaylı olarak verilmektedir. Yetkin ağızdan alacağınız teknik bilgiye itibar etmenizi öneririm.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-01-2007, 08:49   #10
Ağaç Dostu
 
bonsade's Avatar
 
Giriş Tarihi: 31-10-2006
Şehir: antalya
Mesajlar: 998
Galeri: 16
Kivilerin dişi ve erkeğini nasıl anlarız.Çift dikilmesi yeterlimidir.

bonsade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-01-2007, 19:15   #11
Ağaç Dostu
 
caucasus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-01-2006
Şehir: Mardin
Mesajlar: 2,271
Galeri: 787
*** arkdaşlar bende yaklaşı 4 senedir kivi fidesi alıp köye götürecem ama her seferinde bir problem oluyor **** ben önemsemiyorum.Ben okuduğum kadarıyla tohumlarındanda yetiştirilebiliyor arkdaşın yazdığı gibi oksijenli su ile pamukların arasında yetiştirebilirmiyim yoksa başka bir türü varmı.Evde yetiştirmek için tam olarak tarif verebilecek arkadaşım varmı.Yardımlarınız için teşekkürler
Birde 10 puanlık uzmanlık sorusu sorcam aynı meyve içinden çıkan çekirdekler tek cinsmi oluyor yani erkek **** dişimi yoksa ikisidemi.
ilginiz için teşekkürler. )

caucasus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-01-2007, 20:41   #12
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,884
Galeri: 29
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi caucasus1 Mesajı Göster
yoksa başka bir türü varmı.
Kivi Çimlendirme başlığına bakabilirsiniz.

Alıntı:
*** arkdaşlar
***. ***. ASL *** gibi kısaltmaları kullanmamaya dikkat ediyoruz. Sizde aynı itinayı gösterirseniz seviniriz.

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-01-2007, 10:28   #13
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi caucasus1 Mesajı Göster
*** arkdaşlar bende yaklaşı 4 senedir kivi fidesi alıp köye götürecem ama her seferinde bir problem oluyor **** ben önemsemiyorum.Ben okuduğum kadarıyla tohumlarındanda yetiştirilebiliyor arkdaşın yazdığı gibi oksijenli su ile pamukların arasında yetiştirebilirmiyim yoksa başka bir türü varmı.Evde yetiştirmek için tam olarak tarif verebilecek arkadaşım varmı.Yardımlarınız için teşekkürler
Birde 10 puanlık uzmanlık sorusu sorcam aynı meyve içinden çıkan çekirdekler tek cinsmi oluyor yani erkek **** dişimi yoksa ikisidemi.
ilginiz için teşekkürler. )
çekirdekten çıkanlar deli oluyor.
dişisini ayrı erkeğini ayrı aşılıyorsunuz.

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-01-2007, 18:41   #14
Ağaç Dostu
 
caucasus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-01-2006
Şehir: Mardin
Mesajlar: 2,271
Galeri: 787
Smile kivi çekirdekleri

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kursad Mesajı Göster
çekirdekten çıkanlar deli oluyor.
dişisini ayrı erkeğini ayrı aşılıyorsunuz.
Hımmm bu konu beni aşıyor desenize ben gidip hazır fidanlardan alayım.Çekirdekten yetişenler yabani oluyor anladığım kadarıyla.Neyse ilginiz ve bilginiz için teşekkür ederim iyi günler.

caucasus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-02-2007, 22:07   #15
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
14 ocakta soğuklama olmadan çimlenmeye bıraktığım 15 adet tohumdan 1 tanesi çimlendi. diğerleri buzdolabında halen. yakında torfun içinde onlardan bir deneme yapacağım.

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-02-2007, 22:55   #16
Ağaç Dostu
 
caucasus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-01-2006
Şehir: Mardin
Mesajlar: 2,271
Galeri: 787
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kursad Mesajı Göster
14 ocakta soğuklama olmadan çimlenmeye bıraktığım 15 adet tohumdan 1 tanesi çimlendi. diğerleri buzdolabında halen. yakında torfun içinde onlardan bir deneme yapacağım.
Arkadaş bende kaloriferin üzerinde 3 gün kuruttuktan sonra pamukun içinde,ilk okulda fasülye tohumlarını yetiştirir gibi yaptım ama bir tanesi bile çıkmadı halen beklemekteyim ama yarın atacam hepsini.

caucasus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 11:47   #17
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 20-02-2007
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 3
selamlar çelikle kivi yetiştirmek istiyorum,yıllardır deniyorum ,başaramadım. Yardımcı olursanız sevinirim,saygılar.

murat alan koç Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 16:04   #18
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Kivi çeliklerini henüz uyanmadan bu dönemde 18-20 cm uzunlukta çelikler alın, çeliklerin alt uçları düz olsun. 2000 ppm IBA solüsyonunda alt ucunu 10 saniye tutun ve bir kaç dakika da kenarda bekletin solüsyonu iyice emsin çelikler. 19-21ºC de mümkünse sisleyerek veya devamlı nemini muhafaza ettirerek 30-45 gün bekleyin çelikler köklenecek ve köklenen çeliklerinizi serin bir ortamda tüpleyin bir hafta onbeş gün tekrar serin bir ortamda bekletin çelikler toğrağa adapte olsunlar ve esas yerlerine dikebilirsiniz. Ve bu başlığı ayrıca bu başlığı ve son olarakta bu başlığı inceleyin ondan sonra köklenmeyecek çeliğiniz olmayacak zaten bu başlıkları okuyanlar bir şey anlamazlarsa daha da yapacak bir şey kalmamıştır kivi köklendirmekten vazgeçin. .

cilekci beğendi.
Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 18:47   #19
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi sukranayalp Mesajı Göster
Kivi fidanının meyve vermesi için yaklaşık 3 m. mesafede en azından bir erkek ve bir dişi olarak dikilmesi gerekir diye biliyorum . Benim sormak istediğim soru şudur :
Erkek ve dişi olduklarını nasıl anlayabiliriz?
Sn sukranayalp, yukardaki soruya cevap verdikten sonra kivi konusunda çalışmaları olan bir arkadaştan çiçekleri konusunda bilgi aldım. Aldığım bilgilere göre kivi erkek ve dişi çiçekleri birbirine çok benziyor. Ancak yakından bakıldığında erkek organlar ve dişi organlar ayırt edilebilir. Bunun dışında çiçek tablası, taç yapraklar birbirlerine çok benziyor bilgisini aldım. Yine de eğer ulaşabilirsem çiçeklenme döneminde bu başlık için çiçeklerin resmini çekip göndereceğim.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 19:02   #20
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,707
Galeri: 99
Kivi Çimlendirme başlığında çiçeklerin resimini bulacaksınız.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-02-2007, 23:19   #21
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25
tesadüfi oldu ama sonuca ulaştım.
20-25 gün soğuklama yaptım.
evde pamuk yerine 5cm*5cm gazlı bez buldum. dedim bundan olsa nolur acaba?
konserve tenekesine 1 tane koydum araya tohumları üstte 2 tane daha.
suyunu hiç kurutmadım.
şimdi 10 tohumdan 8 i çatlamış.
yaklaşık 20 gün oldu sanırım tarih atmamışım.

kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2007, 11:12   #22
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 20-02-2007
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 3
Wink

Teşekkürler agaç dostu. Şimdi sanırım İBA bulmam lazım. Yanlız ,ben çok amatör sayılırım çelikleri İBA,ya batırdıktan sonra topragamı dikmeliyim?Oda sıcaklıgında bu iş olurmu? Tekrar teşekkürler.

murat alan koç Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2007, 12:31   #23
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-02-2007
Şehir: TRABZON
Mesajlar: 1
Kivici arkadaşım,internetten hava durumunu takip et.Geceyarısından sonra etkili olan donlara karşı kivinin bulunduğu yerde sap saman veya kuru yapraklar yakmak suretiyle oluşan duman kivideki don zararını önleyecektir. selamlar.

Yılmaz TÜYSÜZ

yilmaztuysuz1965 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2007, 12:59   #24
Ağaç Dostu
 
caucasus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-01-2006
Şehir: Mardin
Mesajlar: 2,271
Galeri: 787
Sabrın sonu selamettir.
Bende sonuca ulaştım ama ben pamuğun içine koymuştum fincan tabağının üzerinide streç filimle kaplamıştım ve sürekli ıslak kaldı 3 gündür çekirdekler çatlayıp çıkyorlar,1 tanesinin boyu yaklaşık 2 cm oldu. Sıra saksilere aktarmaya geliyor.

caucasus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2007, 16:29   #25
Ağaç Dostu
 
kürşad's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-10-2006
Şehir: Bayramiç / Çanakkale
Mesajlar: 949
Galeri: 25kürşad Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-03-2007, 09:28   #26
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 04-03-2007
Şehir: K.MRAŞ
Mesajlar: 1
iyi gunler o zaman kıvı yetiştiriliciği için akdeniz ve doğu karadeniz oldukça uygun eğer yanlış anlamadıysam

süleyman kırpık Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-03-2007, 10:49   #27
Ağaç Dostu
 
caucasus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-01-2006
Şehir: Mardin
Mesajlar: 2,271
Galeri: 787
Benim kivi fidelerim 3 _4 cm kadar oldular.Tam olarak 26 tane saydım ama daha çıkacaklar var.

Eklenen Resimler
 
caucasus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-03-2007, 22:18   #28
Yeni Üye
 
oguzhand0's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-03-2007
Şehir: eskişehir
Mesajlar: 7
merhabalar kendimi tanıttıktan sonra ilk mesajımı buraya yazıyorum.
kivimi yerken bunu neden ben yetiştirmeyeyim diye düşündüm.
sonra kendimi burda buldum.
bugün zorlu uğraşlar sonunda bir kividen 6-7 tutam çekirdek çıkardım.Onları kuruttum.
Yarısından biraz azını sanki fasulye yetiştirimişcesine pamuk arasına koyup suladum.
diper kalanı da bir kavanoz da buzdolabına koydum.

Bu yetiştirmede umarım bilgilerinizi eksik etmezsiniz.
Kitapların arasında boğulurken böyle şeylerle uğraşmak insana nereden geldiini hatırlatıyor.

Eksik gördüğünüz bi şeyim olursa lütfen beni bilgilendiriniz.

Kolay gelsin..

oguzhand0 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2007, 04:20   #29
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,884
Galeri: 29
Sevgili Oguzhand0, Kivi Çimlendirme başlığında ayrıntılı bilgi bulacaksın. Kolay gelsin.

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2007, 10:49   #30
Ağaç Dostu
 
caucasus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-01-2006
Şehir: Mardin
Mesajlar: 2,271
Galeri: 787
Cool kivi fideleri

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi oguzhand0 Mesajı Göster
merhabalar kendimi tanıttıktan sonra ilk mesajımı buraya yazıyorum.
kivimi yerken bunu neden ben yetiştirmeyeyim diye düşündüm.
sonra kendimi burda buldum.
bugün zorlu uğraşlar sonunda bir kividen 6-7 tutam çekirdek çıkardım.Onları kuruttum.
Yarısından biraz azını sanki fasulye yetiştirimişcesine pamuk arasına koyup suladum.
diper kalanı da bir kavanoz da buzdolabına koydum.

Bu yetiştirmede umarım bilgilerinizi eksik etmezsiniz.
Kitapların arasında boğulurken böyle şeylerle uğraşmak insana nereden geldiini hatırlatıyor.

Eksik gördüğünüz bi şeyim olursa lütfen beni bilgilendiriniz.

Kolay gelsin..
Bende senin yaptığın gibi yaptım ancak 1 hafta kadar durdu tam atmayı düşünürken vaz geçtim ve üzerine strech film çektim bir nevi sera etkisi oldu 3 güb kadar sonra çekirdekler çatladılar ve şimdik 23 tane kadar kivi fidem var.Ben yukarıdada yazdığım gibi 3 gün kaloriferin üzerinde kuruttuktan sonra bu işlemi yaptım başka herhangi bir işlem yapmadım ( buzdolabında bekletme gibi ) iyi günler kolay gelsin

caucasus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 09:19.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024