agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Sert Çekirdekli Meyveler
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni39Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 04-02-2007, 14:18   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Vişne Yetiştiriciliği

VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİ

VİŞNENİN EKOLOJİK İSTEKLERİ

İklim İstekleri

Kiraz yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinden en önemlisi sıcaklıktır. Çiçek tomurcukları –2,4 °C’ ye kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler –2°C’ de donarlar. Vişnelerin odunsu kısımları ise –40 °C’ ye kadar dayanabilirler. Vişneler düşük sıcaklıklara kirazlardan daha fazla dayanırlar. İlkbaharda çiçeklenme kirazlardan daha sonra olduğu için vişne çiçeklerinin ilkbahar geç donlarından zarar görme olasılığı daha düşüktür.


Kirazlar için kış dinlenme istekleri vişnelerden daha önemli olup, dinlenmeden çıkabilmeleri için yeterli kış soğuğu almaları gerekmektedir. Soğuklama ihtiyaçları karşılanmamış kirazların çiçeklenmelerinde gecikme ve düzensizlikler görülmektedir. Lambert, Napolyon ve Bing gibi yüksek soğuklanmaya ihtiyaç gösteren kiraz çeşitlerinde daha belirgindir. Kirazlarda kış dinlenme isteklerini yeterince karşılayamayışı döllenme yönünden de sorun yaratmaktadır. Çünkü, ılık geçen kışlardan sonra, düşük soğuklama ihtiyacı gösteren çeşit, yüksek soğuklama ihtiyacı gösteren çeşitten daha erken çiçeklendiğinden, bu iki çeşit birbirini tozlayıp dölleyemezler. Vişneler ise, kendine verimli olduğu için, bu konuda bir sorun yoktur. Genel olarak kiraz ve vişnelerde +7,2 °C’ nin altında soğuklama süresi 1100-1700 saattir.

Kiraz ve vişne yetiştiriciliğinde, yağışın yıl içinde düzenli olarak yayılması en uygun olanıdır. Genel olarak 600 mm yağış alan yerlerde kiraz, 400 mm yağış alan yerlerde ise vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan yapılabilir. Kiraz ve vişnelerde çiçeklenme ve meyve oluşumu esnasında havaların yağışlı gitmesi istenmez. Çünkü çiçeklenme zamanında yoğun yağmur döllenmeyi güçleştirir ve mantar zararının artmasına neden olur. Yine meyve olgunlaşması esnasında yağabilecek yağmur meyvelerin çatlamasına neden olarak, Pazar değerini düşürür.

Toprak İstekleri
İyi drene edilmiş, derin, havalanabilen ve yaz aylarında düzenli olarak sulanabilen topraklar kirazlar için en uygun topraklardır. İyi drenaja sahip olmayan fakir topraklarda ağaç zayıf gelişir ve seyrek meyve dalları meydana gelir. Yine kuru topraklarda meyveler küçük kalır. Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde kökler yüzlek kalır ve ağacın gelişimi yavaş olur. Bu gibi durumlarda ise ağacın kuraklık ve dondan etkilenme riski artar.

Vişneler ise, toprak açısından daha toleranslıdır. Vişneler kuru, kumlu veya kireçli topraklarda da yetiştirilebilirler. Özellikle idris anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin kuraklığa dayanmaları artar. Vişne için de en ideal toprak kiraz yetiştiriciliğine uygun olan topraklardır.

Vişne Çeşitleri
Yetiştiriciliği önerilen iki vişne çeşidi olup, ikisi de kendine verimlidir. Herhangi bir döllenme problemi yoktur.
Kütahya :
Çok geç, meyvesi yuvarlak, çok iri (6,79 g), koyu morumsu-şarabi renkte, çok sert, çok sulu, az lifli ve çok iyi kalitelidir. Ağaçları çok verimli olup, hiç meyve çatlaması yapmaz.
Montmorency :
Geç mevsim, meyvesi yuvarlakça, orta iri (4,62 g), kırmızı renkli, orta sert, sulu ve kalitelidir. Ağaçları çok verimli olup, hiç meyve çatlaması yapmaz.

KİRAZ ve VİŞNE BAHÇESİNDE UYGULANAN KÜLTÜREL ve TEKNİK İŞLEMLER

Bahçe Tesisi
Kapama kiraz ve vişne bahçesi tesis ederken, özellikle kirazlarda iyi bir dikim planlaması gerekmektedir. Vişnelerde döllenme sorunu olmadığından tek çeşitle de bahçe tesis edilebilir. Ancak ikinci bir çeşit verimi daha çok arttırır. Kirazlar kendine kısır olduğundan ana çeşitler, dölleyici çeşitten hiçbir zaman iki sıradan fazla uzakta olmamalıdır. Bu ilkeyi dikkate alarak gerek döllenme gerekse hasat ve pazarlama kolaylıkları için; bahçeye erkenden geçe doğru olacak şekilde en az 4-5 çeşit, hatta en iyisi de 7-8 çeşit dikilmelidir.

Dikim aralıklarını toprak durumu, anaç, sulama ve gübreleme gibi koşullar belirler. Ancak genel olarak kullanılan dikim aralıkları, yabani kiraz üzerine aşılı kirazlarda 8 x 8, 8 x 6 veya 7 x 7; idris üzerine aşılı kirazlarda 6 x 6, 5 x 6; Stockton Morello klon anacı üzerine aşılı kirazlarda ise 3 x 4 m’ ye kadar düşmektedir. Vişne çöğürü üzerine aşılı vişnelerde 4 x 4, 3 x 4 m olmaktadır.

Sulama
Yıllık yağışın 600 mm ve üzerinde olduğu yerlerde kirazı 400 mm ve üzerinde ise, vişneyi sulamaya gerek yoktur. Ancak bu yağışların altında ki yerlerde ise yılda 2 – 3 kez sulama yapılması vegetatif ve generatif gelişme açısından yararlı olacaktır.

Gübreleme
Kiraz ve vişne bahçelerinde özellikle ilk kuruluş devresinde dekara 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi verilmesi ve bunun 2 yılda bir tekrarlanması ağaçların gelimesi açısından yararlıdır. Dikimi izleyen ilk yıllarda, yani ağaçların teşekkülü esnasında çok kuvvetli gübre verilmesi sakıncalıdır. Çünkü kuvvetli vegatatif gelişme gösterir ve meyve teşekkülü gecikir. Ancak verime yatmış ağaçlarda durum farklı olup, bunlara her yıl yukarıda belirtilen çiftlik gübresi dışında yapılacak toprak ve yaprak analizleri doğrultusunda inorganik gübre verilmelidir.

Budama
Kiraz ve vişneler taçlarının gelişimi açısından farklılıklar gösterir. Kiraz çeşitleri genellikle dikili büyüyen bir taç oluştururken, vişne çeşitleri daha yayvan bir taç şekli oluşturur. Bu nedenle kirazlar için piramit veya modifiye lider (değişik doruk dallı) sistem uygulanırken, vişneler genellikle modifiye lider ( değişik doruk dallı sistem şeklinde taçlandırılır. Yaygın olarak uygulanan ise her ikisinden de modifiye lider sistemdir. Modifiye lider sisteminde genel esaslar elma ve armuttakinin aynısıdır. Ancak kirazlarda, çatal dalların yarılmaya hassasiyeti nedeniyle kuvvetli çatı dalların oluşturulmasına özel bir dikkat göstermek gerekir.


Fidanlar, tercihen 1.5-2 cm. çapında , 150-200cm. boyunda, bir yaşlı ve kuvvetli olmalıdır. Bu fidanların tepeleri 90-107cm. den vurulur. Lider haricinde seçilen 4 yan dalın ana gövde üzerinde birbirlerinden 30cm. aralıkta ve ana gövde ile aralarındaki açının 45-60° olması gerekir. Çatı teşekkül ettikten sonra, ağaçlar çiçeğe yatıncaya kadar çok az budanmalıdır. Özellikle genç kiraz ağaçlarında dalların yukarıya doğru gelişme eğilimi vardır. Bu bakımdan yan dalların gelişmesine özel bir dikkat göstermek gerekir. Kısaca gerek kiraz gerekse vişne ömrü boyunca hafif budama ister.

Kimyasal Mücadele
İlk ilaçlama çiçekler tek tük açtığı zaman başlar. İkinci ilaçlama ise çiçeklerin tümü açtığında yapılır. Monilyaya karşı etkili maddesi, formülasyonu ve kullanma oranı aşağıda belirtilen ilaçlardan birisi ile kimyasal mücadele uygulanır.

Eklenti 7033

Kiraz Sineği Konukçuları kiraz ve vişne, ara konukçusu hanımeli ( Lomicera ) türleri olan; kiraz sineğinin ergini 4-5mm. Boyunda, thorak (göğüs) siyah renkte, kanatlar şeffaf, 4 adet mavimsi- siyah bant bulunur. Yumurtaları ince, uzun, beyaz renkte, larvalar bacaksız tipte ve krem beyazı renginde, pupası fıçı pupa tipindedir.

Kimyasal Mücadele
Meyvelere ben düştüğü devre ilaçlamaya başlamak için uygun bir dönemdir. Bu gözlem en erkenci çeşide göre yapılmalıdır. Bu uygun yöntem bahçelere sarı yapışkan vizüel tuzaklar asarak ilk ergin çıkışına göre ilaçlama yapmaktır.

Hastalık tuzak kontrolleri ile ikinci veya üçüncü bir ilaçlamaya gerek olup olmadığı saptanmalıdır. Kiraz Sineğine karşı etkili maddesi, formülasyonu ve kullanma oranı aşağıda belirtilen ilaçlardan birisi ile kimyasal mücadele uygulanır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki minimum süreye titizlikle uyulmalıdır.

Eklenti 7034

HASAT, TASNİF ve AMBALAJ

Hasat
Kiraz ve vişneler hasat olgunluğuna geldikleri zaman toplanmalıdır. Bu ise, meyvenin normal irilik, rengini ve çeşide özgü tad ve aromasını alması demektir. Şurası çok iyi bilinmelidir ki, bu türlerde meyveler hasat zamanına doğru iriliklerine büyük ölçüde artırmakta ve böylece verim miktarı % 35-40 artmaktadır. Ekonomik düşünceden dolayı, bazı çok erken olgunlaşan çeşitler istisna edilirse, kiraz ve vişneler genellikle bir defada hasat edilirler ve yine genellikle el ile ve sapları ile beraber toplanırlar. Toplama esnasında meyve dalcıkları kırılmamalıdır. Toplanan meyveler 3-5 kg.lık sepet veya kovalara konur ve ambalaj yerlerine böyle gönderilir.

Tasnif ve Ambalajlama
Özellikle kirazlar pazara arz edilirken ekstra, I. sınıf ve II. sınıf olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Çapı 20 mm’ den aşağı olmayan, şekil ve renk yönünden tamamen birbirine benzeyen en üstün meyveler extra sınıfa girerler. Yine iyi kaliteli olmakla birlikte şekil, renk ve gelişme bakımından hafif özürlü çapı en az 17 mm olanlar I. sınıfa girerler. Seçilen bu meyvelerden arta kalan ancak yinede taze, sağlam, yarasız, lekesiz, çatlak olmayan meyveler II. sınıfa girerler. Bunlarda büyüklük aranmaz.

Bu şekilde seçilen kirazlar, 5 – 10 kg’ lık sepet kutular veya 30 x 50 cm boyutlarında ki tablalara konularak pazara arz edilir. Ambalaj kaplarının hafif, temiz ve yeni olmaları gerekir.

Kaynak: Tarım Bakanlığı Çiftçi Broşürleri

 
ksantip beğendi.
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-03-2007, 09:16   #2
özgür_1
 
Giriş Tarihi: 06-03-2007
Şehir: sivas
Mesajlar: 11
Wink ***

*** arkadaşlar ben size bişi sorcam ben 2 dönüme ne kadar kütahya vişnesi dikebilirim acaba ve kaç yıl sonra ürün alabilirim bide bir ağaç yılda ortalama ne kadar ürün verir.şimdiden *** ederim

özgür58 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-03-2007, 08:54   #3
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
GÜnaydın arkadaşlar. Özgür 58 Sorunu özelde de cevapladım ama, birkezde burda yazayım ben bir anlamda vişne diyarında yaşıyorum. Köyümüz dede kendimize ait biri 4 diğeri 5 dönümlük 2 adet vişneliğimiz var. Kütahya vişnesi dikmeyi planlıyormuşsunuz, bizim oralarda kütahya vişnesi çok da verimli olmamayışı ile bilinir. Kaç yıl sonra verim alacagınıza gelince biz dikdiğimiz fidnlardan 3 yıl sonra verim almaya başladık, 5 yıl sonra ise tam kapasite ile üretime geçti ağaçlarımız. Yaklaşık 9 dönümlük araziden henüz ağaçlarımız küçük olmasına karşın .2000 kilo ürün aldık, tabi bu kilo sayısı ağaçların boyu ve yaşı normal olgunluğa ulaştığında çok daha fazla oluyor.Umarım sorularına bir nebzede olsa cevap verebilmişimdir. Sevgilerle

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-03-2007, 13:12   #4
özgür_1
 
Giriş Tarihi: 06-03-2007
Şehir: sivas
Mesajlar: 11
*** derya hanım sagol bahsettiginiz vişne agaçlarıyla ,ilgilenecegim fdan fiyatı hakkında bi bir bilginiz varmı

özgür58 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-03-2007, 13:29   #5
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,392
Galeri: 90
Alıntı:
--------------------------------

ben en verimli vişne agaçının cinsini sorcaktım.

--------------------------------

Referring Page: http://agaclar.net/forum/showthread.php?t=3361&page=11
User Name: özgür58
User ID: 11009
Özgür58,

Bu biraz önce e-postama gelen sorunuz. Sorularınızı forumda sormanız gerekiyor. Kişiye özel cevap vermiyoruz.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-03-2007, 19:20   #6
Ağaç Dostu
 
gilan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: San Francisco / ABD
Mesajlar: 3,914
Galeri: 8
Merhaba
Ankara'da yaşıyorum. Dün bir kiraz fidanı aldım (Napolyon olduğu yazıyor, umarım gerçekten öyledir). 2 metre kadar bir boyu var. Aldığım fidanlıktaki görevli, fidanın başını 1 **** 1buçuk metre civarında biryerden tam kesmekteydi ki "Neden keseceksiniz?" diye sordum. "Daha iyi olur" dan başka cevap alamayınca da, en iyisi önce ben bir araştırayım diye düşündüm ve kestirmedim.
Fidanın başını kesmem gerekiyor mu? Ve de bunun nedeni nedir?

Bu arada fidanım 4 dallı, ikisi tepe dalı (ikiz gibi), ikisi yan dal. Yan dalların ucu ben sorana kadar kesilmişti ama tepe dalları cevaplarınızı bekliyorlar
Teşekkürler

gilan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-03-2007, 19:34   #7
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Gilan, hoşgeldiniz,
Meyve Ağaçlarında Budama başlığını okuyunuz. Ayrıca aşağıda da başka bir kaynaktan bilgi var.


BİRİNCİ BÜYÜME SEZONU

Dikimi takip eden yaz ayları başında şekil verme işlemlerine başlanır. Sürgünler 7,5-10 cm olunca yaz budamasına başlanır. İlk iş olarak dik büyüyen fidanın üst tarafına en yakın olan sürgün lider olarak seçilir.
Özellikle dar açılı çıkan dalların açıları yayıcılarla (kürdan, mandal, kamış vs.) genişletilmeli. Dalsız bir fidan dikildiğinde yaz aylarında oluşan sürgünlerden 3-6 tane iyi ana dal seçilir. 5 tane olması idealdir. Diğer çıkan sürgünler varsa çıkartılır. Liderle rekabet edenler çıkartılır. Dallar arasında düşey olarak 7,5-25 cm arası bir mesafe olabilir. Böylece birinci katı oluşturacak dallar seçilmiş olur. En alt dal ile toprak yüzeyi mesafesi arası en az 45cm olmalıdır.
Birinci katı oluşturan dalların en üstündekinden 60-70 cm yukarısından liderin tepesi vurulmalıdır. Oluşturulan açıları genişletilen yan dalların 1/4 ü kesilir. Yan dalların ucu lider seçilen daldan aşağıda olmalıdır.

İKİNCİ BÜYÜME SEZONU
Birinci katın 60-75 cm üzerinde ikinci bir kat oluşturulmalı. Bu ikinci katında açıları geniş olmalı. Gövde ile dal arası açı 35-60o arasında olmalı. Geniş olanlarda daraltılmalıdır.


Yeni oluşturulan ikinci kat birinciden daha kısa olmalı. Alttakini gölgelememeli. İkinci katın dalları birinci kat dalları üzerine gelmemeli, iyi yerleştirilmeli. Ana dalların 1/4 kısaltılmalı. Bu tip bir budama ile piramit şekli (Noel ağacı) şekli elde edilir. Dal açıları 45-60o arasında olmalı. İkinci kat olarak 3-4 dal seçilir. Alt kattaki ana dallarda çatallar çıkarsa bu hep aynı yönde bırakılmalı, simetriye dikkat edilmeli.
ÜÇÜNCÜ VE TAKİP EDEN DİĞER YILLARDA BUDAMA
Önceki yapılan işlemlere devam edilir. Her yıl ana dalların ve liderin ucundan 1/3 kesilir. Ağaç çeşidine, toprak ve iklim durumuna göre 8-12 ana dal olgun verim çağında bir ağaçta bulunmalıdır. Buna göre ihtiyaca göre 3. Bir kat da oluşturulabilir.

Her ana dal arasında düşey olarak 10-15 cm bulunmalı. Açılar dar ise genişletilmeli, yaklaşık 35-65o lik bir açı olmalı. Ölü dallar, hastalıklı ve kırılmış dallar seçilerek budanır. Dar açılı ve dik büyüyen dallar, yaz budaması boyunca çıkarılmaz kış budamasında çıkarılır. Yan dallarda az yan sürgün varsa tepesi 1/4 oranında kısaltılır ve sürgüne teşvik edilir. Merkezi lidere ve ana yan dallara rakip dallar yaz budamasında çıkarılır. Yan dallar ilk beş yıl açı genişletmeye açı genişletmeye ihtiyaç duyar. Yayılan **** açısı genişletilen dallar sonraki yıllarda kuvveti azalır ve meyve gözü gelişimi artar.
Ağaç meyveye oturduğunda daha hafif terbiye uygulanır, minimum yaz budamasına ihtiyaç duyar. Birinci adım, ölü, hastalıklı ve zarar görmüş dallar çıkartılır ve alçak yatan dallar ile dik sürgünlerde çıkartılır ve alçak yatan dallar ile dik sürgünlerde çıkarılır. Kuzeyi önlemek için şekil verme ve destek kesimleri ile yan dalların tepesini vurma Noel ağacı şekli oluşturmada önemlidir. Güneş olmayı engelleyen dalları (eğer kalınsa) kış budamasında yapmak gerekir.Kaynak

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-03-2007, 13:03   #8
Ağaç Dostu
 
gilan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: San Francisco / ABD
Mesajlar: 3,914
Galeri: 8
Mine Hanım,
Sizin yönlendirmenizden sonra internette birkaç kaynak daha okudum ve yeterince anladığımı düşününce de dün kirazımın dikim budamasını yaptım İnşallah güzel ve şekilli büyür.
Çok Teşekkürler..

gilan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-06-2007, 09:13   #9
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
Vişne konservesi

Arkadaşlar bilindiği üzere Vişne nin kullanım alanı çok fazla. Ve hazır vişne mevsimi de gelmişken bir tarif vereyim. Vişne meyve olarak yeniliyor. Kurutulup üzüm gibi yeniliyor. Kompostusu yapılıyor. Meyve suyu olarak tüketiliyor. Ben buradan kışın faydalana bileceğimiz çok basit bir konserve tarifini varmek istiyorum.
Vişneleri saplarından ayırıyoruz, eğer içinde kurt kalmasını istemiyorsak, bir leğene doldurduğumuz suya sapından ayrılmış vişneleri atıyoruz. 5 saat kadar su da beklettiğimiz de için de kurt kalmıyor. Sonra sudan çıkardığımız vişneleri, buzdolabı poşetlerine koyup için de hava bırakmadan ağzını bağlıyoruz. İçine ( Şeker gibi ) başka bir şey koymaya gerek yok. Doğruca buzdolabımızın derin dondurucu bölümüne koyuyoruz. Kışın da kaynayan suya vişnelerimizi çözülmesini beklemeden koyuyoruz. Bu şekilde çok lezzetli ve taze bir konpostu elde etmiş oluyoruz. Afiyet olsun.

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-07-2007, 08:39   #10
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
Kızarmış vişneler

Eklenen Resimler
  
Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-07-2007, 15:54   #11
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 16-07-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 25
Galeri: 5
Benim vişne ağaçlarım kendiliğinden çıktı bahçede. şu an 7 tane meyve aldığım vişne ağacım var. bir de onların diplerinde fidanlar çıktı. üçer metre arayla başka bir yere taşıdım mart ayında. şimdilik iyi gidiyor herhangi bir sorun olmadı. Ama türlerini bilmiyorum. Kuşların armağanı olsa gerek

Tüysüz Kartal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-07-2007, 16:02   #12
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
Sayın Gökte Uçan Tüysüz Kartal. Tahminime göre vişneleriniz, piç vişne diye adlandırılan türden, özellikle dip kısımlarından ışgın vermeleri de bunu gösteriyor. Bence o ağaçların üzerine kaliteli vişne aşılarsanız çok daha iyi olur. Dipten süren yeni sürgünleri de kesmenizi tavsiye ederim, çünkü zamanla bunlar asıl ağacı büyük ölçüde yıpratıyor, ağacın daha az ve kalitesiz vişne yapmasına neden oluyor.

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-07-2007, 16:19   #13
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 16-07-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 25
Galeri: 5
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Derya Özen Mesajı Göster
Sayın Gökte Uçan Tüysüz Kartal. Tahminime göre vişneleriniz, piç vişne diye adlandırılan türden, özellikle dip kısımlarından ışgın vermeleri de bunu gösteriyor. Bence o ağaçların üzerine kaliteli vişne aşılarsanız çok daha iyi olur. Dipten süren yeni sürgünleri de kesmenizi tavsiye ederim, çünkü zamanla bunlar asıl ağacı büyük ölçüde yıpratıyor, ağacın daha az ve kalitesiz vişne yapmasına neden oluyor.
Sayın Derya Özen, öncelikle çok teşekkürler. Vişnenin aşlandığını bilmiyordum. Meyva veren 7 ağaçtan 6 sı kol kalınlığında. 1 tanesi bir bacak kalınlığı diyebiliriz. Bunlar aşlanabilir mi onu da bilmiyorum.

Tabii esas konu kim aşlayacak Tarım ülkesi bir ülkede teknik eleman bulmak ne kadar da zor. Üniversitelerden yetişen onca genç ziraat mühendisi nereye gidiyor belli değil. Oysa ne kadar çok ihtiyaç var onlara.

Bu forum sayesinde birşeyler öğrenebilirim umarım.

Tüysüz Kartal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-07-2007, 10:28   #14
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
Bizim bahçenin vişneleri.

Eklenen Resimler
 
herkul beğendi.
Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-08-2007, 11:59   #15
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-08-2007
Şehir: ankara
Mesajlar: 11
Herkese selamlar
Sayın Derya Özen
Ben de Ankara da ikamet ediyorum.
Çubukta 9 dönüm bir toprağım var etrafı vişneliklerle çevrili.
Aklımda burayı vişnelik haline getirmek var.
neler tavsiye edersiniz?

decsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-08-2007, 12:13   #16
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
Merhaba Sayın Descan, soruyu bana sormuşsunuz. Öncelikle bu konuda çok tecrübeli olmadığı söyleyerek söze başlamak istiyorum. Araziniz Çubukta olduğuna ve etrafı da vişne bahçeleriyle çevrili olduğuna göre, sizin tarlanızda da pek ala vişne yetişebilir. Bu konuda size tavsiyem, her yıl mart ayında Çubuk köylü pazarında satılan vişne fidanlarınızdan almanızdır. Bunun dışında yani vişne dışında alternatif ürünleride düşünmenizi tavsiye edrim. Çok fazla faydalı bilgiler verdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama bu bölümü en başından itibaren okursanız, zaten sorduğunuz soruların cevabını bulacaksınız.

Saygıyla...

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-09-2007, 09:11   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 25-05-2007
Şehir: yurtdisi
Mesajlar: 148
Galeri: 24
Visne Budama

Arkadaslar visne budama ile ilgili buldugum bilgilerde yanilgiya düstüm.

Agacin 2 senelik dallarinin fazla meyve verecegini dallarin yaslanirsa verimin düsecegi ve
her sene budanacagi
dolayisi ile her dalin elden gecmesi gerektigi söyleniyor ve yaziliyor.

Özellikle siyah erikle ayni sistemi kullanmamiz söylendi,
bu, burda anlatilan visne budama sistemine uymuyor.

Bu konu hakkinda elinizde bilgi varsa rica edeyim (özellikle resimli bir anlatim) ilgilenenlere simdiden cok tesekkür ederim.
Erhan

erhan62 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-09-2007, 09:52   #18
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
Sayın erhan62, bu konu ile ilgili, Ekim ayı dergisinde bir yazım çıkacak sanırım, onu okumanızı tavsiye ederim. Yanlız şunu diyebilirim vişne, ömrü boyunca az budanması gereken meyve ağaçlarından biridir! Ayrıca kesinlikle her sene budanmamalı.

Zaten şuan budama mevsimi değil, ekim saymızda ki yazıyı okuduktan sonra, budama işini yapmanızı öneririm.

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-09-2007, 11:16   #19
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 25-05-2007
Şehir: yurtdisi
Mesajlar: 148
Galeri: 24
visne budama

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Derya Özen Mesajı Göster
Sayın erhan62, bu konu ile ilgili, Ekim ayı dergisinde bir yazım çıkacak sanırım, onu okumanızı tavsiye ederim. Yanlız şunu diyebilirim vişne, ömrü boyunca az budanması gereken meyve ağaçlarından biridir! Ayrıca kesinlikle her sene budanmamalı.

Zaten şuan budama mevsimi değil, ekim saymızda ki yazıyı okuduktan sonra, budama işini yapmanızı öneririm.
Derya Hn,
zaten yanilgim bunlardi.
Sizde demissiniz, yurtdisindaki bu is ile ilgili kisilerin verdigi bilgiler benim yazdigim gibi. Eski yani 2 yili geckin dallar alttan ana dala yakin tek göz birakilarak kesilecek ki yeni dal tesvik edilsin yeni gelen dallar (ki bu budama yaz basi meyve toplandiktan sonra yapiliyor imis) kisin dahi budanmayacak imis... ki cicek gözü zarar görmesin.ayrica budamayi kesinlikle yaz basi öneriyor nedeni ise agacin iyilestirici suyu yarayi kapatabilsin diye kis budamasi ile gövdeye mantar hastaligi yerlesebiliyor imis.. Bilgilerim bu yönde..
Yazinizi ve bilgileri sabirsizlikla bekliyorum.. Ilginize simdiden tesekkur ederim..

erhan62 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-09-2007, 12:10   #20
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,515
Galeri: 158
Vişnenin ana yurdu Türkiye'dir Vişne ismini Giresundan almıştır. Birazcık sabır, bu işi yurtdışındakilerden daha iyi bildiğimizi düşünüyorum. Bizim vişne bahçelerimiz var, ve yöremizde çok vişne yetiştirilir, dediğim gibi vişne ömrü boyunca 2 ve ya 3 defa budama isteyen bir ağaçtır.

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-09-2007, 12:48   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 25-05-2007
Şehir: yurtdisi
Mesajlar: 148
Galeri: 24
Elinize saglik

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Derya Özen Mesajı Göster
Vişnenin ana yurdu Türkiye'dir Vişne ismini Giresundan almıştır. Birazcık sabır, bu işi yurtdışındakilerden daha iyi bildiğimizi düşünüyorum. Bizim vişne bahçelerimiz var, ve yöremizde çok vişne yetiştirilir, dediğim gibi vişne ömrü boyunca 2 ve ya 3 defa budama isteyen bir ağaçtır.
Bilgileri merakla bekliyorum.
Ilginize tesekkürler, bu arada visnelerim de tesekkür eder..

erhan62 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-09-2007, 15:38   #22
maycan
 
Giriş Tarihi: 01-09-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 60
Sayın erhan62,
Biz modern meyveciliği tüm çiftçilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Ancak çiftçilerimiz inatla eski metodlara devam ediyorlar ve yurtdışına meyve ihracatı yaparken bu sorunlar karşımıza çıkıyor.Biz kiraz ağacının heryıl uç kısımlarının budanmasının meyve kalibrasyonunu artıracağını söyleyi uygulatmaya çalışıyoruz,ancak onlar kiraz budanmaz deyip çıkıyorlar.Ve bu yıl olduğu gibi 30mm çapında kiraz isteyen Avrupa ya küçük kirazları veremiyoruz ve üreticide bunu düşük fiyattan satınca vay neden zarar ettim diyor.Kısaca sizin literatür araştırmanız doğru.İlkbaharda gözler uyanmadan uç budaması yapılmalı.Ayrıca form vermek içinde budama yapabilirsiniz.Uygun form işçilik masraflarını azaltır.

maycan bahçe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-10-2007, 05:51   #23
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 25-03-2007
Şehir: konya/beyşehir
Mesajlar: 1
*** ben konyadan adem sitenizdeki bir çok soruyu tam anlamıyla cevaplıyorsunuz size bundan dolayı teşekkür ederim.ben geçen yıl 200 adet yeni vişne fidanı diktim geleceğe dönük yatırım amaçlıydı daha önce diktiğim kirazlar gibi. ama ben ağaçlarıma gözüm kadar iyi bakmama ramen gelecekteki ürün pazarlama ve verimin ne derecede olacağı konusundaki korkularım ağaçlar güzelleştik çe ve büyüdükçe artmaktadır.çevremizde yavaş yavaş meyveciliğin çogalması bile buna engel olamıyor ama sizde diceksiniz ki siz güzel meyveler yetiştirdiğiniz takdirde korkmayın bir şekilde pazarlarsınız siz ağaçlarınıza bakın ve iyi ve kaliteli ürün almanın yolarına bakın bir şekilde pazarlanır.ama ben bunu kendime anlatamıyor korkumsa ağaçları okadar çok sevmeme ramen sevgimin zamanla tükeneceği. ve ağaçlara gerekn özeni gösteremeyeceğimdir önerilerinizi bekliyor saygılar sunuyorum

ademgenç Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-10-2007, 07:33   #24
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,731
Galeri: 99
Adem Bey hoşgeldiniz. Konu, üretim planlamasını (satış organizsayonu ve pazarlama imkanları) dahil bir bütün olarak yapmadan önce yatırım yapmak ile ilgili. Bizim tarımsal yatırımlarda böyle bir alışkanlığımız var. Ne pazar araştırıyoruz, ne üretim ile ilgili yeterli teknik bilgimiz var, ne de ürünü çok iyi tanıyoruz, ama buna rağmen dikim yapıyoruz.

Bu ağaçları sevmeniz çok normal, birer fidan iken ellerinizle diktirdiniz. Onların gelişip serpilip büyümesini de zevkle izleyeceksiniz, hastalıkları, sağlıkları ile boğuşacaksınız, rantabl bir verim almak için üretim masrafları yapmayı sürdüreceksiniz.

Ama unutmayınız, siz bu ağaçları ticari bir gaye ile diktiniz. Ağaç da kendi ürünü satılmazsa veya iyi para etmezse bunun sorumlusu değil. O, sizin yapacağınız optimum üretim çabasına maksimum verimle karşılık vermeye çalışır. Dolayısıyla, vişne bahçenizin ürünü karlı olmazsa bu ağaçlarınıza küsmenize sebep olmamalı. Yatırımınız ticari başarıya ulaşmazsa masraf yapmayı bırakmanız da normal.

Uzun vadeli planlarınız arasında bu yatırımın nasıl paraya dönüşebileceği konusunda çalışmalar yapmanızı, civarda aynı üretimi yapan üreticilerle birlikte ortak proje geliştirmenizi öneririm.

Bu arada forumumuz, benzer diğer platformlardan ayrı olarak, Türkçe kullanımı konusunda hassiyet göstermektedir. Mesajlarınızı normal yazışma dilinde olduğu gibi, *** gibi kısaltmalar kullanmadan, cümle ve özel isimlerdeki büyük harflere dikkat ederek yapmanızı rica ederiz. Kendinizi Yeni gelen arkadaşlar başlığında bize biraz tanıtır mısınız? İmzamın altında yeni üyeler için kullanım kılavuzu bulacaksınız. Burada resim yükleme, sorulara cevap alma vs. diğer ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Saygılar.

Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-10-2007, 14:20   #25
maycan
 
Giriş Tarihi: 01-09-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 60
Mine Hanım son derece haklı.Artık sırf biz seviyoruz diye ihracat kalitesi olmayan Starcrimson elmalar yerine dünyada ençok hangi elmalar tüketiliyor diye inceleme yapıp meyve bahçelerini buna göre tesis etmeliyiz.Yurtdışında tercih edilen ürünleri gerektiği kadar özenle yetiştirirsek ürününüz dalında ve çokiyi fiyata satılıyor ve sizde emeğinizin karşılığını almış oluyorsunuz.Ülkemizde yazlık elma üretilmediği için bu yıl dalında 3 ytl/kg satıldı.Yani artık duygusal davranmak yerine araştırarak bahçe yapmalıyız.Küresel ısınma nedeniyle azalan su meyveciliği olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.Meyve fiyatları oldukça yükselecek diye düşünüyorum.Meyveciliğe yatırım yapmak hem riskli hem de kazançlı olacak.

maycan bahçe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-11-2007, 19:52   #26
Ağaç Dostu
 
kuzen38's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-10-2007
Şehir: istanbul
Mesajlar: 584
Bende 3 adet visne agaci var, bir tanesini 2 yil önce ektim bu sene ilk ürünleri topladim 15 tane falan verdi. Benim gibi bu islerden anlamayan bir cahil bile visne yetistirdigine göre epey kolay yetisen bir meyve türü, bunu kavradim

kuzen38 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-11-2007, 12:55   #27
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 24-03-2007
Şehir: Kastamonu
Mesajlar: 4
2006 Nisan başında bahçeme iki adet vişne fidanı diktim.Ayrıca da iki tane de kiraz fidanı dikmiştim.Kiraz ağaçları bu yaz meyva verdiler.Ancak vişne fidanları bir çok sürgün sürmesine ve büyümesine rağmen hiç meyva vermediler.Acaba bu neden kaynaklanıyor, vişne fidanları geç mi ürün veriyorlar? Cevap verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.

mesutpektas Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-07-2008, 12:13   #28
Ağaç Dostu
 
Organik's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-07-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 105
Galeri: 46
Vişne ağacı yetiştirmek isteyen bence hemen yetiştirsin kolay yetişen bir meyve ağacı. Dedem bahçesinde yetiştiriyordu (iç anadolu bölgesi) Çok severdim.
İnternette şöyle bir bilgi var, Anayurdu Anadolu ve Balkanlar olan vişne ağaçları, 5-7 m. kadar boylanabilir; 4 yaşındayken meyve vermeye başlar ve 40-50 yıl yaşar. Temmuz ayı ortalarında olgunlaşmaya başlayan meyveleri, kirazdan biraz basıkçadır. Olgun vişneler, bol sulu ve siyaha yakın kırmızı renklidir.

İklim isteği: Vişne, serin ve ılık iklimlerin ağacıdır. Sıcaklara, soğuğa, kırağıya ve hava değişikliklerine, kiraza göre daha dayanıklıdır. Ülkemizde Karadeniz, Orta Anadolu bölgeleri ile Ege bölgesinin iç kesimlerinde iyi yetişir. Ege bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesi vişne yetiştirilmesine uygun değildir. Çünkü vişne ağacı, yılda yaklaşık l.200 saat kadar soğuklama dönemini yaşamak ister.

Sulama: Vişne ağaçları yetiştirilirken bolca sulanır. Daha sonra ağaç haline geldiklerinde ve meyve bağladıklarında, kurak havalarda düzenli olarak sulanmaları gerekir. Susuz bırakılan ağaçlara, birdenbire aşırı miktarda su verilmemelidir. Aksi takdirde ağacın meyvelerinin çatlayıp yarılması durumuyla karşılaşılır.

Organik Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-07-2008, 14:09   #29
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,933
Galeri: 29
Alıntı:
4 yaşındayken meyve vermeye başlar
Bu bilgi herhalde yabani vişneler için. Çünkü aşılı vişneler dikildiği sene veriyor.

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-07-2008, 14:16   #30
Ağaç Dostu
 
Organik's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-07-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 105
Galeri: 46
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Todor Mesajı Göster
Bu bilgi herhalde yabani vişneler için. Çünkü aşılı vişneler dikildiği sene veriyor.
Aşılanınca tabi dediğiniz gibidir, söylediğiniz iyi oldu milletin gözü korkmasın.

Organik Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 22:38.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018