agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Meyve Ağaçları > Sert Çekirdekli Meyveler
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni5Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 08-03-2010, 19:58   #61
Ağaç Dostu
 
aliok1's Avatar
 
Giriş Tarihi: 09-02-2010
Şehir: İzmir-Turgutlu
Mesajlar: 548
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Çoğu meyve türlerinde olduğu gibi, kirazında; kültürünün yapıldığı en eski yer Anadolu’dur. Memleketimizde Kuzey Anadolu Dağları ve Doğu Toroslarda yabani tipleri bol miktarda bulunmaktadır.

Dünyada 1500 civarında kiraz çeşidi mevcuttur. Yapılmakta devam eden ıslah çalışmaları ile günden güne bu sayı artmaktadır. Bununla beraber bölgeler itibariyle;aynı çeşit farklı isimlerle,farklı çeşitlerde aynı isimle adlandırılmıştır.

Kiraz dünyada geniş bir yayılım göstermesine rağmen; ticari üretimi A.B.D , Türkiye, Fransa, İtalya, B.D.T’nun Avrupa kısmı önemli üretici ülkelerdendir. Üretim miktarı açısından iklime bağlı olarak A.B.D’den sonra 2. sırada gelmektedir. Memleketimiz üretim miktarı yüksek olmasına rağmen; üretim kalitesi ve ihraç edilebilir miktar yönünden istenilen seviyede değildir.

Kiraz memleketimizin her yöresinde az çok yetiştirilmekle beraber; temel geçim kaynağı olduğu illerimizi Manisa, İzmir, Afyon, Isparta, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Konya, Artvin, Zonguldak, Kastamonu ve Amasya olarak sıralayabiliriz.

Üretim miktarımız sürekli artmaktadır. Ağaç başına verim 25 kg civarındadır. Üretimimizin %10 gibi düşük bir miktarı ihraç edilebilmektedir.

Memleketimizde kiraz taze meyve olarak ihracının yanı sıra; Starks Gold, Gılli, Akçilli ve 0900’ün işlenerek satılması da giderek artmaktadır.

Kısaca ülke olarak kiraz tarımının yayılmasına bir engel yoktur. Fakat uygun arazi seçimi, araziye uygun anaç seçimi, çeşit seçimi, tozlayıcıların dikimde mutlak planlanması, ilk yıllarda şekil verme terbiye, budama, sulama, gübreleme, toprak işleme, yabancı ot kontrolü, hastalık zararlılarla mücadelenin uygun olarak yapılması halinde ihraç vasıflı kiraz üretimimizin artması mümkündür.

Teknik eleman arkadaşlarımız ve değerli üreticilerimiz kiraz üretimi ile ilgili problemleri çözmede birlik ve yardımlaşma gösterilirse, çiftçilerimiz, devamında hepimiz, sonuçta memleketimiz kazanacaktır.Bahçe Tesisinde Dikkat Edilecek Hususlar

Yeni bahçe tesisi yaparken bazı hususlara dikkat edilirse, ileri ki yıllarda çoğu problemlerle karşılaşılmaz. Bu dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

- Tesis öncesi toprak numunesi alınıp mutlaka tahlil yaptırılmalıdır.

- Kiraz soğuklama ihtiyacı yüksek bir meyve olduğu için yüksek yerlere tesis edilmelidir.

- Don tabanı oluşturan yerlere kurulmamalıdır.

- Taban suyu yüksek yerlere kurulmamalıdır.

- Şiddetli rüzgarlara açık yerler olmamalıdır. (Bilhassa kuzey rüzgarlarına)

- Meyilli ve yamaç yerler tercih edilmelidir.

Kışın –20 C’nin altına düşmeyen bölgeler seçilmelidir. Ben düşmeden önce bol yağışlar o yılın ürün kalitesine, hasattan sonraki yağışlarda gelecek yılın ürün kalitesini etkilemektedir. Kiraz, soğuklama ihtiyacı yüksek bir meyvedir. Soğuklama; 7.2 C’nin altında geçen toplam kış dinlenmesinin saat olarak ifadesidir.

Tasviye işlemi yapıldıktan sonra yaklaşık 1 m. aralıklarla baklava dilimi şeklinde sub-soiler ile patlatma yapılmalıdır. Patlatma işlemi en kurak Ağustos-Eylül aylarında yapılmalıdır. Arazi yapısı çok uygun değilse patlatma yapılmalı ayrıca 40-50 m. arayla drenaj kanalları açılmalıdır.Anaç Seçimi :

1- Kuş Kirazı (Prunus avim ) : Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir anaçtır. Dikine ve kuvvetli büyür, büyük taç yapar. Uygun şartlarda uzun ömürlüdürler. Geçirgen verimli, tınlı, derin, organik maddece zengin yerlerde daha iyi yetişir. Kirece mukavemeti azdır. Göz aşısı ile uyuşması iyidir. Toprak ve arazi yapısı uygun olursa 6*6, 6*5 m. aralıklarla dikilip ilk yıllardan itibaren şekil verilmeli ve budama yapılmalıdır. Terbiye ve budamaya fazla dikkat edilemeyecekse biraz daha geniş dikilebilir.

2- İdris ( Prunus mahalep ) : Sulaması problem olan, daha az su verilebilen arazilerdeki kiraz bahçesi tesisinde önerebileceğimiz bir anaçtır. Daha çok vişneye anaç olarak kullanılır.

- Taç küçüktür. Kuş kirazının %75-80’i kadar.

- Kökler daha derine gider.

- Süzek ve kumlu toprakları sever. Kuş kirazına göre kirece daha dayanıklıdır.

- Aşı uyuşmazlığı gösterebilir.

- Yüksek (60-65 cm.) den aşılandığında bodurlaştırıcı etki artar, fakat pratik olmadığından pek uygulanmamaktadır.

Genellikle Prunus mahalep ile kurulan kiraz bahçeleri için 4x5, 5x5 m. dikim mesafeleri uygundur. Vişne bahçeleri için ise 4x4, 4x5 m. gibi aralıklar önerilebilir.

3- Klonal Kiraz Anaçları : Bunlarda 5 çeşit anaç olarak, ülkemize intikal ettirilmiştir. Bu anaçlara temel çeşidimiz olan 0900 Ziraat, dölleyici olarak da Starks Gold ve Bigarreau Gaucher aşılanarak bölgede dikimi 1999-2000 fidan dikim sezonunda bir proje dahilinde yapılmıştır. Seçilen bölgeler Eğirdir, Yalova, Çanakkale, Pozantı, K.Maraş ve Malatya’dır. Bu bölgeler Türkiye genelini yaklaşık temsil etmektedir. Proje sonunda anaçlara uyumu, verime etkileri gibi kriterler değerlendirilip bölgelere göre uygun anaçlar en kısa zamanda üreticilerimize intikal ettirilecektir. Proje dahilindeki bu anaçlar ithal edildikten sonra Enstitümüz bahçesine aşı parsellerine dikilmiş ve aşılamaları da burada yapılmıştır. İlk gözlemlerimiz Tabel Edabriz anacı çöğür olarak dikime müteakip klonal göstermiştir. Tabel Edabriz ve Vleiroot-158 anacı araziye uyumu ve aşıya gelme oranları çok düşük kalmıştır. Bununla beraber SL-64, Maxma,ve Gisela-5 anaçları arazi şartlarına uyumu, aşı uyuşması, fidan haline gelme yönünden projenin daha ilk yıllarında favori görülmüştür. Bu klonal bodur kiraz anaçları çoğaltılma usulleri ve diğer veriler hızla değerlendirilmektedir.Bahçe Kurulması

Kiraz yetiştiricilinde problemlerin büyük kısmı henüz bahçe kurulurken yapılan hatalara dayanmaktadır. Tek çeşitle bahçe kurulması, genellikle derin dikim ve ilk yıllarda ağaçların terbiye edilmemesi, gövde yaralanmalarının önemsenmemesi başlıca kuruluş hataları olarak ileri ki yılların verim ve ağaç sağlığını etkilemektedir.

İyi bir planlama yapılmalı ve ilk kültürel işlemler iyi yapılmalıdır.

Ülkemizde genellikle eski bahçeler tek çeşitle kurulmuştur. Tek çeşitle bahçe kurulması yetersiz döllenmeye veya hiç döllenmemeye sebep olmaktadır. Ben düşmeden hasada kadar olan sürede yağmur çatlaması zararına karşı tek çeşitle bahçe kurulmaması gerekmektedir. Her kiraz bahçesinde en az 4-5 çeşit bulunmalıdır. Çeşitlerin seçiminde ise birbirlerini dölleyebilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.Çeşit Seçimi :

Kiraz bahçelerinin tesisi aşamasında her çiftçinin zaten belirlediği temel bir çeşidi vardır. Bu şekilde bahçede bir çeşidin ağırlıklı olması da tabiidir. Yalnız kirazda yaklaşık bütün çeşitler kendisiyle uyuşmadığı için, grup kısırlığı da söz konusu olabilmektedir. İyi bir verim için birbirini iyi dölleyebilir çeşitlerin bulunması, ekolojik faktörlerden kaynaklanan riskin azaltılması, 1,5 aylık bir süre boyunca pazara kiraz sunulabilmesi, hasatta işçilik v.b. gibi yönlerden dolayı sıkışmamak için iyi bir çeşit planlaması gereklidir.

Türkiye’nin ihracat şansının en yüksek olduğu ve en popüler çeşit 0900 Ziraattir. İhraç eden ülkelerde “Türk Kirazı” diye unvan almış çeşidimizdir. Bu nedenle 0900Ziraat dışında yeni bir çeşit peşinde koşmak şimdilik yersiz görülmektedir. Bununla beraber 0900 Ziraatın dölleyicilerinin kiraz tarımında planlanması zorunludur.Dölleyicilerde genellikle Starks Gold, Lambert ,Vista ,Merton Late,Bigerreau Gauçher,Nnoble,Jübile’dir.

0900 Ziraat değişik bölge isimleriyle ülkemizde yaygındır.Uluborlu Napolyonu,Dereçine Napolyonu,Akşehir Napolyonu,Malatya Dalbastı,Allahdiyen,Salihli ve M.Kemal Paşa Napolyonu gibi değişik adlarla anılmaktadır.Yalnız enstitümüz tarafından değişik enstitüler ve üniversiteler işbirliği ile yürütülen projemiz neticelendiğinde bu bölgesel napolyon işine çözüm bulunacaktır.İlk yapılan çalışmada tüm napolyon diye adlandırılan bu kirazlarımızın aynı olmadığı yalnız sinonim olduğu anlaşılmış fakat kesin neticeler devam etmekte olan çalışmalar neticesinde netleşecektir. Bu konu kapsamında Estitümüz bahçesinde bölgeleri temsilen, Akşehir bölgesinden 6, Uluborlu’dan 3, Honaz’dan 1, Dalbastı, M.Kemalpaşa’dan 3 tip seçilmiş, bunlar yine Enstitümüzde imkanları ile Prunus avium, Prunus mahalep ve klon anacı olan Gisela-5 üzerine aşılanarak bahçe tesisi yapılmıştır. Netice olarak bütün bölgelerin tipleri aynı ekolojik şartlarda ve aynı anaçlar üzerinde performansı izlenerek, gerekli değerlendirmeler neticesinde bu konudaki büyük problem hal edilmiş olacaktır.Dölleyici :

Mevcut kiraz bahçelerinde en büyük problemlerden başta geleni döllenme problemidir. Bunun sonucu olarak verim azlığı ve verim düzensizliğidir. Verim azlığı ve verim düzensizliğinin başka sebepleri de olmasına rağmen en önemli doğru dölleyici planlamamasıdır.Kiraz Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yer Seçimi :

Kiraz anaç ne olursa olsun taban arazileri sevmez. Geçirgen organik maddece zengin olan arazileri sever. Don çukurlarından zararlanır. Yüksek yerlerde, güney bölgelerde erken donlardan çiçekler zarar görür. Kışı –20 C’nin üstünde olan bölgelerde dallarda ve köklerde don zararı olabilir. Taban suyu olan bölgelerde kiraz tarımı yapılamaz.Arazide Kültürel Önlemler :

Kiraz dikiminden önce arazi tasviye edilmelidir. 90 cm. aralıkla dip kazanla baklava dilimi şeklinde Ağustos-Eylül ayında sürdürülmelidir. Kısmi taban suyu veya su birikme gibi problem oluşacak ise 40-50 m. aralıkla hendekler oluşturulmalıdır.

1-Anaç Seçimi : sulama imkanı bulunan ve kireç oranı düşük kısmen taban arazilere mutlak kuş kirazı anacı kullanmalıdır. Kireç bir miktar bulunuyorsa ve sulama imkanı az ise kökü derine daha fazla inen idris anacı kullanmalıdır.

Dikilecek fidanlarda gövde yaralanması olmamalıdır.Kök bölgesi saçak durumu iyi olmalıdır. Fidanlar ismine doğru ve sertifikalı yerlerden temin edilmelidir ki ; ileride fidnla gelebilecek hastalıklar proplem teşkil etmesin, çeşit ve anaç karmaşası yaşanmasın. Çiftcilerimizin Günümüzde en büyük proplemlerinden birisi de çeşit karmaşasıdır.

Arazi yapısına uygun anaçların seçimine müteakip; P.Avium(Kuş kirazı) 6x6 m.,6x5m. aralıklarda, P.Mahalep (İdris) anacı için ise 6x5m.,5x5m. ve 4x5m. gibi aralıklarla dikilmelidir.

2-Fidan Dikimi : Fidanlar erken temin edilip sonbaharda dikimine gayret gösterilmelidir. Fidan dikiminde fidan çukurlarına bir kürek yanmiş ahır gübresi ve/veya her fidan çukuru için 100 gr. Triple Süperfosfat ile 100gr. Amonyum Sülfat da dikim toprağına kaıştırılmalıdır.Sonbahar dikimlerinde don tehlikesi oluşacak olursa malç uygulaması ile gerekli önlem alınmış olacaktır. Dikimlerde dikim tahtası kullanılmalıdır. Köklere fungisit uygulaması yapıldıktan sonra dikim yapılmalıdır. Dikim öncesi yaralı kök kısımları ve uzun yan kökler kesilmelidir. Bu işleme “ kök tuvaleti” denilir. Aşı noktaları toprak seviyesi üzerinde olacaktır.

3-Tepe Kesimi : Tepe kesiminde acele edilmemesi avantajlıdır. Gözler iyice kabardığında yapılırsa yeni oluşacak ilk kat dallarımız daha geniş açılı oluşur. Tepeler şaı gözü takılan tarafın zıt kısmında bulunan uygun bir gözden 70 cm. civarında kesilir.

4-Terbiye ve Budama: Tepeler yaklaşık l m. den vurulur. Yerden 45 cm. lik mesafedeki dalların tamamı çıkarılır. Kiraz ağaçlarının nihai büyümesi sonunda 4 veya 5 kat oluşturulmalıdır. Her katta en az 3, en fazla 5 yan dal bırakılmalıdır. Yan dalların gövdeye düşey aralığı 20 cm. olmalıdır. Neticede toplam 17-21 yan dal oluşturulmalıdır. İlk yıllarda yapılan budamalar şekil vermede çok etkilidir. Aynı zamanda erken verimliliği sağlar. Yani genç kısırlık dönemini azaltır. İleriki yıllarda budama ile kalite ve verimi artırır. İhracatçıların istediği çap oluşturulmasında çok faydalı olacaktır. Kış budaması dormant dönemde, yaz budaması ve hastalıklı dalların çıkarılması temmuz sonuna kadar yapılmalıdır.

5-Toprak İşleme : Genel olarak toprağın havalanmasını yabancı ot kontrolünü, gübrelerin toprağa karışmasını, nemin muhafazasını, kış yağışlarından faydalanmasını sağlar. Sonbaharda yüzlek bir toprak işleme yapılmalıdır. Bu işlem kiraz sineği mücadelesi için bir önlemdir. Toprak işleme 10-12 cm. derinlikte olmalıdır.

Son yıllarda maliyetlerin yüksek olması işgücünün azaltılması ve modern tarım uygulamalarında azaltılmış toprak işleme, alttan işleme (Kaz ayağı) yırtarak işleme ve sıfır toprak işleme yaygınlaşmaktadır. Bu durumda yabancı otlar ot ilaçları ile,kiraz sineği mücadelesi ise ilaçlama ile yapılır.

Toprak işlemede derin sürüm köklerin zararı düşünüldüğünden kesinlikle yapılmamalıdır.

6-Ara Tarım : Kiraz tarımı yapılan arazilerde mesafeler genellikle fazladır. Bahçenin ilk yıllarında ara boş kalmasın diye ara tarımı yapılmaktadır.

7-Toprak Örneği Alınması : Bu işlem bahçe tesis edilmeden yapılmalı, daha sonraki yıllarda ara ara yapılmalıdır. Bahçe tesisinden önce toprak burgusu veya belle örnek alınır. Belle V şeklinde açılan kuyularda 0-30cm, 30-60 cm. ve 60-90 cm. den alınır. Örnek 8-10 ayrı yerden alınmalıdır. Her derinlikten alınan örnekler kendi arasında ayrı ayrı harmanlanmalı, taş ve benzeri maddelerden temizlenmelidir. Her derinliği temsilen 1 kg. civarında numune bez torbalara konulmalıdır. İçine ve dışına çiftçi ismi, yer mevki ismi yazılı etiketler kurşun kalemle yazılmalıdır. İleriki yıllarda yalnızca 20 cm. derinlikten alınan numuneler gübreleme için kafidir.

8-Yaprak Örneği Alınması : En uygun yaprak örneği tam çiçeklenmeden 2-3 ay sonra alınır. Ağaçların iyi güneşlenen omuz hizasındaki uç sürgünlerinin orta yaprakları sapı ile birlikte alınır. Örnekler düz bir hat teşkil etmeyen ağaçlardan alınmalıdır. Bu şekilde 20-25 ağaçtan 100’er yaprak alınır.

Toplanan yapraklar bez veya kağıt torbalara etiketlenerek konulur. Bekletilmeden labaratuvara ulaştırılır. Numunelerin bekletilmesi uygun değildir. Fakat bekletilmesi zorunlu ise buzdolabında veya buz kaplarında saklanabilir.

9-Gübreleme : Gübreleme toprakta eksikliği tahlillerle bilinen bitki besin elementlerinin takviyesidir. Önceleri yapılan yanlış gübrelemeler veya besin kilitlenmesi olaylarından kaynaklanan ve toprakta varlığı tahlillerle bilindiği halde ağaçta eksikliği görülen elementler mevcut olabilir. Bunun önlenebilmesi için gübrelemede;

- Kullanılacak gübre amaca uygun olmalıdır.

- Bitkinin ihtiyacı kadar gübre verilmelidir.

- Gübre usulüne uygun verilmelidir.

- Gübre uygun zamanda verilmelidir.Kullanılacak gübre miktarlarına pek çok faktör etki yapar. Bu faktörler;

- Toprağın yapısı

- Ağaçların yaşı

- Sulama miktarı ve sulama şekli

- Bitkilerin verim miktarı

- Anacın cinsi

- Ağaçların gelişme durumları

- Ahır gübresi uygulamaları, vb.

Gübreleme; sulama, budama ve toprak özellikleri ile çok değişsede ölçü olarak 1 yıllık sürgünlerin uzunluğu bir fikir oluşturmalıdır. Şöyleki meyveye yatmamış ağaçlarda 60-90 cm. arasındaki sürgünler gelişmenin olumlu seyrettiğini gösterir. Sürgünler 90 cm.den fazla ise gereksiz azot uygulamasına veya fazla sulamaya bağlıdır.Sürgünler 60 cm. den kısa ise su ve azot noksanlığındandır.

Yetişkin kiraz ağaçlarında 40-60 cm. arasında sürgünler var ise gelişme normaldır. Sürgünler bu ölçülerden kısa ise yeterli beslenme yoktur.

Dekara 2-3 ton ahır gübrelemesi uygundur. Verimdeki bir ağaca ortalama değer olarak her yıl, 2-3 kg. Amonyum Sülfat, 1 kg. Triple Süper Fosfat , 1 kg.. Potasyum verilmelidir. Verilme zamanı olarak fosfurlu ve potasyumlu gübreler bölgesel iklim ve alışkanlıklara göre Sonbahar veya erken İlkbahar da, azot uygulmaları ise erken İlkbaharda birinci dilimi, çiçek dökümünden sonra ikinci dilim ve hasattan sonra üçüncü dilim uygulanır.

Yaprak gübreleri ağacın bitki besin elementi eksiklikleri de gözönüne alınarak; güvenilir firma ürünleri rahatlıkla kullanılmasında sakınca yoktur. Aksine , ihtiyaç bazende zorunlulu halini almıştır.

Ağaçlarda gübreleme ; İz düşümü gübrelemesi ve bant sistemi gübrelemesi şeklinde uygulanır.

10-Sulama: Kirazlarda sulama , fidan dikimindeki “Cansuyu” ile başlar. Dikimlerein İlkbahar veya Sonbaharda yapılması gözönünüe alınmaksızın cansuyu verilir. Ülkemiz de genellikle ben düşme dönemine kadar İlkbahar yağmurları ile su ihtiyacı karşılanmaktadır. Kurak giden yıllarda sulama müdahalesinde bulunulmalıdır. Kiraz, çok suyu da kuraklığı da sevmez. Bu şartlar gözönünüe alınarak sulama planlanmalıdır. Kurak giden yıllarda çiçeklenme esnasında toprağın yeterince nemli olması sağlanmalıdır. Ben döneminden hasada 4-5 gün kalıncaya kadar kirazlar susuz kalmamalıdır. Bu dönem aralığında toprak hafifçe nemli tutulabilirse , mükemmel irilik ve kalite sağlanır. Yetişkin ağaçlarda kök boğazı çevresi sulanmamalıdır. Sulama düzeni oluştururken, bitki gövdesinden 2-3 m. dışarıda setler yapılır. Bu setlerin içi değil dışına su verilmelidir. Çünkü suyu alabileceği kök bölgesi o kısımdadır. Bu sulama sistemi ile kök dağılımı teşvik de edilmiş olacaktır. Ağır topraklarda su miktarı az ve sulama aralıkları daha uzun olmalıdır. Damlama veya mini spring le sulama yapılmıyorsa , sulama tavaları kısa tutulmalı göllenmeden diğer tavaya geçirilmesi daha uygundur. Fazla su kloroza neden olur.

Hasattan hemen önce çok su meyve iriliğine kısmen etkisi olsada ,meyve eti sertliği ve tadı olumsuz etkilediği gibi ağaç sağlığı açısından da sakıncalıdır. Hasattan sonra da verilecek su yeni oluşan çiçek gözlerinin gelişimine de faydalı olacaktır. Sonbaharda da yağışlar az olursa kısmen sulama yapılmalıdır.

13-Tozlayıcı (Dölleyici):

Kiraz üreticilerimiz bu konuda bilinçli değildir. Fidan üreten kuruluşlar ve şahısların çoğu ana çeşidi dölleyebilen çeşitler ait fidan üretimi yapmamaktadır. Bahçe planlanırken 8 ana çeşide 1 adet dölleyici dikilmelidir. Genellikle 0900 Ziraat ana çeşidimiz de şu kiraz çeşitleri dölleyici olarak kullanılabilir:Starks Gold, merton Late, B.Gauçher, Noble, Jübile dir. Verim yaşındaki dölleyici problemi olan bahçelerde, uygun aralıklarda ağaçların bazı dalları çevirme aşısı ile dölleyici çeşitler aşılanabilir. Böylece probleme kısmen çözüm bulunmuş olur.

14-Kiraz Hastalıkları : Kirazlarda yaygın olarak görülen hastalıklar Bakteriyel kanser, dal yanıklığı ve Monilya dır. Bunların en tahripkar olanı bakteriyel kanserdir. Buna kesin bir çözüm olmamakla beraber; bazı tedbirler şiddet ve zararını azaltabilir.

Bakteriyel kanser kökün dışında ağacın her yerinde görülebilir. Sancak en zararlı hali gövde ve dallarda görülmesidir. Titiz bir inceleme ile bulaşık yerler tesbit edilebilir. İlk belirtisi, bulaşık yerden itibaren, dalın ucuna doğru yaprakların pörsümesi, sararması şeklinde görülür. Bulaşma yoğun ve etkiliyse dalda giderek kuruma görülür ve bakteri gövdeye doğru ilerler. Meyvede enfeksiyon, içeri çökmüş siyah lekeler halindedir. Dalda bulaşık kısmın kabuğu kaldırılırsa kahverengi renk ve ekşi bir koku hissedilir. Bakteri faaliyeti Sonbaharda başlar. Yazın durur. Yağmur, rüzgar, bıçak, makas, testere gibi alet ve etmenlerle diğer dal ve ağaçlara bulaşır. Mücadelesinde çöğür, aşı gözü ve fidan v.b. materyallerin sağlıklı olması ile başlar. Fidanlıklarda aşı yerinin yüksek tutulması, gövdenin yabaniden teşkil edilmesi pratik önlemlerdendir. Bakteri yazın pasif halde olduğundan hastalıklı dallar bulaşık kısmın 25-30cm. gerisinden hasat sonrasından Ağustos ortalarına kadar kesilip yakılmalıdır. Bulaşma Kasım-Şubat ayları arasında olur. İlaçlı mücadele ise Sonbaharda yaprakların % 75-90 ‘ı dökülünce %3 !lük bordo bulamacı, İlkbaharda gözler uyanmadan önce % 1 ‘ lik bordo bulamacı uygulaması ile önlem alınabilir.

Kiraz dal yanıklığı ince dallarda ve sürgünlerde, kabukta esmer çökük lekeler görülür. Lekelere tomurcuklarda da rastlanır. Dallarda lekeler kanser görünüşü alırlar. Bir iki yıl geçince zamk meydana gelir. Yapraklarda saçma deliği gibi delikler oluşur. Mücadelesi ve uygulama zamanı bakteriyel kanser için alınan önlemler ile aynıdır.

Monilya hastalığı kirazların çiçek ve meyvelerinde zarar yapar.Çiçeklerin taç yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları kahverengileşir. Bu kahverengileşme bütün çiçeğe yayılır. Bu olaya “ Çiçek yanıklığı” denir. Bulaşmış dişi organ meyve oluşturmaz. Kuruyan çiçek demetleri bir miktar sürgünde kalır. Mantar daha sonra çiçek sapından dala geçerek bazen dallarda kanser yaraları oluşturur ve dalı kurutabilir. Ç.çekler sapları üzerine kıvrılır ve dala yapışır. Bu yapışma demet etrafındaki zamk salgısıyla oluşur. Meyvelerde genellikle olgunluğa yakınken enfeksiyon yapar. Meyvelerde çukurlaşma olmaz. Önceleri yumuşak ve kurudur. Bir süre sonra meyve buruşur ve tamamen kurur. Kışı mumyalaşmış meyvelerde ve kanserleşmiş dallarda geçirir. Mücadele için önce erken sonbaharda görülen kanserli ve mumya çiçekli dal ve kurumuş dalcıklar kesilerek yakılır. Önceki yıllarda hastalık görülen ağaçlarda mutlaka ilaçlama yapılmalıdır.İlk ilaçlama çiçeklerin % 5-10 ‘ u açıldığında, ikinci ilaçlama tam çiçeklenmede yapılmalıdır. Etkili maddesi Benomyl 50, Carbendazim 50 olan ilaçları ilgili kurumların tavsiyesi ile uygulanır.

15- Kiraz Zararlıları: Kirazda en çok dikkat edilmesi gerekli zararlı kiraz sineğidir.Kiraz sineği larvaları meyvelerin etli kısmında beslenerek zarar verir. Hava sıcaklığı +20 derece nin üzerinde seyrettiğinde zararı fazla olur. İhracatta toleransı olmadığından, mücadelesi mutlaka yapılmalıdır. Ergin sinek 4-5 mm. Boyundadır. Gözleri yeşilimsi mavi, bacakları siyahtır. Sonbaharda yapılacak yüzlek sürüm oldukça faydalıdır. Kurtlu kirazların gömülmesi gerekir. Mücadele meyveler saman sarısı rengine ulaştığında tarım teşkilatlarının önereceği ilaçlarla mücadele yapılmalıdır

16-Diğer zararlılar ise;

Kırmızı örümcek, kabuklu bitler, yazıcı böcek ve yaprak bükenler zaman zaman önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bu zararlılar için kışlık ilaç kullanılmalıdır. Kışlık yağlar;

-Petrol yağı65+DNOC 1,57 7 lt/ 93 lt. su,

-Petrol yağı72+DNOC 2,4 3 lt./97lt. su kullanılmalıdır.

17-Hasat ve Pazarlama : Kiraz meyve özelliği bakımından ne erken ne de geç hasat edilebilir. Erken hasat edildiğinde açık renkli, az tatlı ve küçük meyve elde edilir. Geç kalındığında ise, kirazın dayanıklılığı azalır, meyve yumuşar, kararır ve sapları kurur. Bu yüzden tam zamanında hasat edilmelidir. Bakım şartları iyi ise, hasattan önceki 8-10 gün içinde çok önemli miktarlarda irilik ve miktar artışı sağlanabilir.

Hasat bir sonraki yılın göz teşekkülleri dikkate alınarak yapılmalıdır.Sapları ile hasat edilmelidir. Satış noktasına kadar bahçenin nemli bir bölgesinde bekletilmelidir. İhraç vasıflı kirazlar kısa zaman içerisinde seçilmeli ve ön soğutma ekipmanlarıyla 8 dk. Da 4 derece sıcaklığa indirilmelidir. Soğuk zincirden çıkmadan ambalajlama öncesi son seçim yapılır.Pazar isteklerine göre boylanır ve ambalajlanır.İhraç vasıflı kirazlarda şu özellikler aranır.

- Ürün, iri iyi kaliteli ve homojen olmalıdır.

- Meyveler çeşide has renk ve tatda olmalıdır.

- (0900 Ziraat çeşidi için) meyve genişliği 22 mm. den fazla olmalıdır.

- Meyveler tozsuz, kirsiz, yarasız ve saplı olmalıdır.

- Meyvelerde insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı olmamalıdır.

- Kirazlar kesinlikle kurtsuz olmalıdır.

aliok1 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-04-2010, 22:11   #62
IBK
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-04-2010
Şehir: Wageningen
Mesajlar: 2
NORTH WONDER ve 0900

Oncelikle tum uyelere iyi gunler.

Kiraz konumuzun uzmanlarina danismak istedigim bir konu var. Bir grup arkadasim Alara Tarim'dan yaklasik 4 sene once Gisela 5 ve Gisela 6 uzerine asilanmis NORTH WONDER diye bir cins agac almislar. Su anda agaclar 4 yasinda, cok buyuk sorunlari yok, gelisimleri ok.

Ancak Gisela 5 ve Gisela 6'ya asili bazi turlerin sorunlu oldugunu duymuslar. Bana sordular (Meyve agaclari uzmanlik konum degildir), ben de bulundugum Universite'nin tum veritabanlari taradim ancak bugune kadar NORTH WONDER diye bir agac ile ilgili yapilmis arastirma bulamadim.

Sadece internette yerli bir fidancilik firmasinin listesinde gozukuyor ancak herhangi bir kaynak gosterilmemis.

Bildigim ziraatcilere danistim, boyle bir agac var deniyor, ancak kimse yazili bir bilgi gosteremiyor. Bu North Wonder denilen agacin Kanada menseyli oldugu ile ilgili laflar var. Ancak tanidigim Kanadali yetistiriciler ile de gorustum: kendilerinin de bu konu ile ilgili bir bilgisi yok. Simdi sorularima gelelim:

- Bu North Wonder neyin nesidir? Acaba sadece Alara'nin pazarlamak icin ismini degistirdigi bir cins midir?

- North Wonder'in ekilmis oldugu bahceleri goren kimse var mi? Meyvesini tatmislar midir? Agacin Gisela 5 ve Gisela 6 ile perfomansini bilen var midir?

- Gisela 5 ve 6'ya asilanmis Napolyon ve North Wonder 3-8. seneler arasinda her sene ne kadar urun vermelidir?

Bu konuda yardimci olacak herkese minnettar kalacagim.

Saygilar.

IBK Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-04-2010, 01:37   #63
Ağaç Dostu
 
agozce's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-04-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,046
Galeri: 4
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi şahin05 Mesajı Göster
Sayın güler , karga yüreği hakkında şunu söyleyebilirim , damak tadı en nefis olan kirazdır kalibreside yüksektir,tatlı ve serttir , şekli yürek (kalp )şeklindedir. yazın resimlerini çekip ekleyeceğim.

Şahin bey merhaba, kara gevrek ve karga yüreği fidanı varsa bende almak isterim. Yoksa aşı da olur.

agozce Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 21-04-2010, 22:11   #64
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 21-04-2010
Şehir: İÇEL
Mesajlar: 2
selamlar benim klasik ziraat 900 kiraz bahçem var ağaçlar 4 yaşında 1 ağaçtan ortalama kaç kilo meyve alınıyor

hasan-33 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-04-2010, 09:34   #65
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-06-2007
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 1,897
KİRAZ DAN ANLAYAN ARKADAŞLARA
napolyon diye tek bir kiraz aldım bahçeme 1 hafta once dikildi satıcı veririken boyunu kesti verdi ben onu nasıl bodur tutabilirim hersene boydan budasam hangi ayda budayacagım tepesine birşey surmem gerekir mi beni aydınlatırmısınız teşekkurler

Benol Hazaroğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-04-2010, 17:24   #66
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-06-2007
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 1,897
arkadaşlar beni yönlendirirmisiniz rica etsem.

Benol Hazaroğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-04-2010, 12:12   #67
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 23-03-2009
Şehir: ANTALYA
Mesajlar: 62
Arkadaşlar bahçeme bu sene yeni diktiğim napolyon kirazlarının üç tanesinin yaprakları kurur gibi oldu zaten yapraklar yeni çık mıştı güneşten filan yandımı diye düşündüm ama diğer fidanlarda bişey yok sebebi nedir acaba gerekirse fotoğrafta koyabilirim.

mustafa07 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-04-2010, 17:06   #68
Ağaç Dostu
 
Samsunlu55's Avatar
 
Giriş Tarihi: 08-08-2009
Şehir: Samsun
Mesajlar: 1,231
Galeri: 1
Su yürüdükten sonra yapılan budama fidanları etkileyebiliyor, böyle birşey oldu mu?

Samsunlu55 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-04-2010, 20:42   #69
Yeni Üye
 
matador's Avatar
 
Giriş Tarihi: 09-12-2009
Şehir: eskişehir
Mesajlar: 3
"KİRAZ DAN ANLAYAN ARKADAŞLARA
napolyon diye tek bir kiraz aldım bahçeme 1 hafta once dikildi satıcı veririken boyunu kesti verdi ben onu nasıl bodur tutabilirim hersene boydan budasam hangi ayda budayacagım tepesine birşey surmem gerekir mi beni aydınlatırmısınız teşekkurler"

kesilen yere aşı macunu ya da su bazlı plastik boya sürebilirsiniz.Napolyon kirazın yanına bir de dölleyici kiraz fidanı dikmeniz iyi olur, örneğin beyaz kiraz (starks gold) gibi.

matador Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-04-2010, 15:40   #70
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-06-2007
Şehir: Trabzon
Mesajlar: 1,897
matodara çok teşekkür ederim.

Benol Hazaroğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-04-2010, 16:36   #71
Yeni Üye
 
anunnaki62's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-04-2008
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 20
Merhaba Matador.
Kesinlikle tozlayıcı kullanmalısınız. Napolyonun tozlatıcıları lambert,melton late,van, star gold(sarı kiraz (Kalite olarak ortadır fakat genelde kullanılan cinstir)).
Son zamalarda öne çıkan kiraz cinleri ise stella ve sweat heart . Bu çeşitlerin özelliği her yıl verime yatması ve tozlayıcı istememesi. Bu arada bende 9 çeşit kiraz var.
Kirazı şecerken yer, toprak, rüzgar,su gibi sorunları mutlaka inceleyin. Eğer hoby bahçesi kuracaksanız sweat heart seçin. Kalite çok iyidir.

anunnaki62 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-04-2010, 22:46   #72
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 23-03-2009
Şehir: ANTALYA
Mesajlar: 62
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Samsunlu55 Mesajı Göster
Su yürüdükten sonra yapılan budama fidanları etkileyebiliyor, böyle birşey oldu mu?
Budamayı 3 ay önce yapmıştık, doludan etkilenmiş olabilirmi?

mustafa07 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-05-2010, 08:39   #73
Ağaç Dostu
 
Samsunlu55's Avatar
 
Giriş Tarihi: 08-08-2009
Şehir: Samsun
Mesajlar: 1,231
Galeri: 1
Hiçbir fikrim yok...

Samsunlu55 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-05-2010, 13:05   #74
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-04-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 1,962
Galeri: 266
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi mustafa07 Mesajı Göster
Arkadaşlar bahçeme bu sene yeni diktiğim napolyon kirazlarının üç tanesinin yaprakları kurur gibi oldu zaten yapraklar yeni çık mıştı güneşten filan yandımı diye düşündüm ama diğer fidanlarda bişey yok sebebi nedir acaba gerekirse fotoğrafta koyabilirim.
Mayıs sonunda belli olur, sulamayı ihmal etmeyin.

k0900 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-05-2010, 10:05   #75
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 19-03-2010
Şehir: KOCAELİ
Mesajlar: 3
Çok degerli kiraz yetiştirici arkadaşlar ben evimin bahcesin beş metre arayla 0900 ziraat kirazı diktim fakat bu fideleri iyi yetiştilmesini bilmiyprum bana bu konuda yardımcı olursanız çok memun olcağımı ifade etmek isterim şimdiden sayğılarımı sunarım

Duman Kaya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-02-2011, 14:08   #76
Yeni üye
 
Giriş Tarihi: 15-01-2011
Şehir: Mugla
Mesajlar: 86
Tüm doga dostlarini sevgiyle selamliyorum.
Bahceme meyve agaclari ve fistik cami, sedir agaci, keci boynuzu agaci ve yediveren sarmasik gül agaclari dikmek istiyorum. Bu agaclarin köklerinin binaya, duvara ve havuza zarar vermemesi icin asgari mesafe ne kadar olmali.
Yardimlariniz icin cok tesekkürler.

Zeytin agaci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2011, 08:17   #77
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 05-06-2009
Şehir: ADANA
Mesajlar: 6
gübreleme

Benim bahçemde napolyon kirazlarım ve kaysı şeftali ağaçlarım var 4 yaşında fidanlar toprak analizi yaptırdım .çıkan raporda (Bünyesi killi tın olup.tuz oranı tuzsuz,toprak reaksiyonu hafif alkali, çok fazla kireçli,çok az fosforlu,yeter seviyedepotasyumlu,az organik maddedir) bu sonuca göre nasıl gübrelem yapmalıyım. yardımcı olrsanız sevinirim..

morgen9943 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2011, 10:50   #78
Ağaç Dostu
 
seyyah53's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-03-2010
Şehir: Kırklareli
Mesajlar: 627
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi morgen9943@hotm Mesajı Göster
Benim bahçemde napolyon kirazlarım ve kaysı şeftali ağaçlarım var 4 yaşında fidanlar toprak analizi yaptırdım .çıkan raporda (Bünyesi killi tın olup.tuz oranı tuzsuz,toprak reaksiyonu hafif alkali, çok fazla kireçli,çok az fosforlu,yeter seviyedepotasyumlu,az organik maddedir) bu sonuca göre nasıl gübrelem yapmalıyım. yardımcı olrsanız sevinirim..
Sayın morgen raporu aldığınız yerden size gübre tavsiye etmedilermi?...

seyyah53 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2011, 10:53   #79
Ağaç Dostu
 
seyyah53's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-03-2010
Şehir: Kırklareli
Mesajlar: 627
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Zeytin agaci Mesajı Göster
Tüm doga dostlarini sevgiyle selamliyorum.
Bahceme meyve agaclari ve fistik cami, sedir agaci, keci boynuzu agaci ve yediveren sarmasik gül agaclari dikmek istiyorum. Bu agaclarin köklerinin binaya, duvara ve havuza zarar vermemesi icin asgari mesafe ne kadar olmali.
Yardimlariniz icin cok tesekkürler.
3 metre yeter de artar bile, bu konuda çok endişe etmenize gerek yok ...bina temellerine en fazla zarar veren ağaç bildiğim kadari ile okaliptus oda, yaşınızı bilmiyorum ama ben 30 yaşındayım ben diksem zararı göremem herhalde...saygılarımla

seyyah53 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2011, 12:33   #80
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 05-06-2009
Şehir: ADANA
Mesajlar: 6
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi seyyah53 Mesajı Göster
Sayın morgen raporu aldığınız yerden size gübre tavsiye etmedilermi?...
toprak analizini bir arkadaşım hatır işi olarak yaptırdı bende tekrar ona soramadım verdiği raporda gübre ile ilgili bir tavsiye yoktu. eğer bana bir tavsiyede bulunursanız memnun olurum. yayla yerlerinde insanlar öğrenmiş . 3x15 gübre at tamam diyorlar. sizin tavsiyeleriniz benim için önemli teşekkür ederim.

morgen9943 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2011, 13:47   #81
Ağaç Dostu
 
seyyah53's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-03-2010
Şehir: Kırklareli
Mesajlar: 627
Ağaçlarının sayısını ve bahçe büyüklüğünüzü bilemiyorum...fakat benim size tavsiyem organik gübrelerden ve hobi sayılacak türden olucaktır....ve bu sizin için pekde ekonomik olamayacaktır...

Ben genellikle laboratuvar ların toprak analizi yaptıktan sonra gerekli gübre tavsiyesini yapmak zorunda olduğunu bildiğim için sizi uyarmak istedim...

Eğer sorunuzu toprak başlğı altında sorarsanız ...üstadlar sizi daha iyi yönlendireceklerdir...saygılarımla

seyyah53 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-02-2011, 09:02   #82
Ağaç Dostu
 
hizals's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-05-2007
Şehir: Antalya
Mesajlar: 320
Galeri: 4
Sn. morgen

Öncelikle pH değeriniz ne çıktı? Bu pH değerinizin yüksek oluşuna göre azotlu gübrelerde Amonyum Sülfat ve kükürt kullanımında doz artımı gerekecektir. 4 yaşında bahçeniz için çiçeklenme öncesi ve sonrası ile hasat öncesi ve sonrası devam eden topraktan gübreleme programı olacağı gibi çiçeklenme başlangıcıyla devreye girecek yapraktan gübreleme programı da olacaktır.
Sizin için bizlerin tavsiye edeceği programların ekonomik olabilmesi için kiraz ağacı sayınızı bilmemiz gerekir. Bu nedenle öncelikle bahçenizdeki kirazlarla ilgili detaya girebilirsek ve ekonomik olarak uygulanabilirliği olursa sizlere seve seve gübreleme programında yardımcı olacağım.

hizals Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-02-2011, 21:00   #83
Yeni üye
 
Giriş Tarihi: 15-01-2011
Şehir: Mugla
Mesajlar: 86
Merhaba Alice
Bahceme kayisi, kiraz, elma, limon, portakal, badem, sedir, fistik cami, seftali, keci boynuzu, nar, zeytin, badem ve Yediveren sarmasik gülleri dikmek istiyorum. Bu agaclardan bazilari cevrede var. Olmayan agaclardan cifter mi dikmem gerekiyor?
Agaclarin ve güllerin köklerinin ileride binaya, bahce duvarina ve havuza zarar vermemesi icin uzaklik ne kadar olmali?
Agaclarin ve güllerin arasinda ne kadar mesafe ideal?
Tarim Ilce Müdürlükleri sertifikali fidan satar mi?
Kayisi ve kiraz agacindan hangisi bahcenin kuzeyine daha uygundur?
Simdiden cok tesekkürler.
Sevgiyle kalin.

Zeytin agaci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-02-2011, 21:06   #84
Yeni üye
 
Giriş Tarihi: 15-01-2011
Şehir: Mugla
Mesajlar: 86
Merhaba Seyyah
Cevabiniz icin cok tesekkürler.

Zeytin agaci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-02-2011, 22:13   #85
Ağaç Dostu.
 
Giriş Tarihi: 17-01-2009
Şehir: YALOVA
Mesajlar: 3,478
Galeri: 45
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Zeytin agaci Mesajı Göster
Merhaba Alice
Bahceme kayisi, kiraz, elma, limon, portakal, badem, sedir, fistik cami, seftali, keci boynuzu, nar, zeytin, badem ve Yediveren sarmasik gülleri dikmek istiyorum. Bu agaclardan bazilari cevrede var. Olmayan agaclardan cifter mi dikmem gerekiyor?
Agaclarin ve güllerin köklerinin ileride binaya, bahce duvarina ve havuza zarar vermemesi icin uzaklik ne kadar olmali?
Agaclarin ve güllerin arasinda ne kadar mesafe ideal?
Tarim Ilce Müdürlükleri sertifikali fidan satar mi?
Kayisi ve kiraz agacindan hangisi bahcenin kuzeyine daha uygundur?
Simdiden cok tesekkürler.
Sevgiyle kalin.
Sn zeytinağacı., Gerçi sorunuz sn alice ye ama ben ilk aklıma geleni söylemek istedim:
1. Meyve ağaçlarında "Soğuklama isteği" diye bir kavram vardır. Bu da Yıl içinde 7 oC sıcaklığın altındaki süre-zaman/ saat olarak ifade edilir. Bazı meyve tür ve/veya çeşitlerinde uzun süre soğuklama isteği vardır (örneğin x çeşidinde 900saat vb gibi) İşte bu tür meyveleri Muğla ,adana, antalya vb. gibi kışın soğuklama süresi düşük olan bölgelere dikemezsiniz. Dikseniz de çiçek tomurcuğu, dolayısıyla çiçek ve meyve OLUŞTURMAYABİLİR.
2. Sert çekirdekli meyvelerde bu süre genellikle uzun olabilir (tabi ki istisnaları var) Elma-armut da uzun soğuklama istediğini sanıyorum.
3. Meyve ağaçlarında dölleme sorunu yanında bu sorunu da dikkate almanızı öneririm. Kolay gelsin.

kgursan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-02-2011, 17:04   #86
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 05-06-2009
Şehir: ADANA
Mesajlar: 6
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi hizals Mesajı Göster
Sn. morgen

Öncelikle pH değeriniz ne çıktı? Bu pH değerinizin yüksek oluşuna göre azotlu gübrelerde Amonyum Sülfat ve kükürt kullanımında doz artımı gerekecektir. 4 yaşında bahçeniz için çiçeklenme öncesi ve sonrası ile hasat öncesi ve sonrası devam eden topraktan gübreleme programı olacağı gibi çiçeklenme başlangıcıyla devreye girecek yapraktan gübreleme programı da olacaktır.
Sizin için bizlerin tavsiye edeceği programların ekonomik olabilmesi için kiraz ağacı sayınızı bilmemiz gerekir. Bu nedenle öncelikle bahçenizdeki kirazlarla ilgili detaya girebilirsek ve ekonomik olarak uygulanabilirliği olursa sizlere seve seve gübreleme programında yardımcı olacağım.
(Satur İŞBA% si 60) (top tuz %0,019) (toprak reaksyn Ph 7,70) (kireç% CaCO3 27,44) organik madde 1,94 (kum% 40,76) kil% 35,78 (silt%23,44)

morgen9943 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-02-2011, 20:04   #87
Yeni üye
 
Giriş Tarihi: 15-01-2011
Şehir: Mugla
Mesajlar: 86
Sayin kgursan
Bu güzel siteye üye olduktan sonra sorularimi defalarca iletmeme ragmen cevap alamadigimdan artik ümidimi kesmistim ki, sizden cevap geldi. Cok tesekkür ederim. Bir de sizin Ziraat Yüksek Mühendisi oldugunuzu ögrendim ya. Artik size ya sabir!
Bu arada, cocuklugum Yalova'da gecti. Cok severim Yalova'yi. Cok güzel anilari hala bellegimde. Babam Yalova'da hem ögretmen hem müdürdü.
Istanbul'un bir kültür sehrinden buraya yeni geldim. Istanbul'da olsam bitkiler hakkinda kitaplar araciligi ile kendimi gelistirebilirim. Ancak burda en yakin ilcede üc kücük kitapci var. Onlar da roman satiyor.
Burda arazi cok tasli ve sert. Bir fidan dikmek icin bir gün tas temizliyorum. Zaman kisitli. O kadar zaman ve emekten sonra dogru fidani dogru yere dogru bir sekilde dikmek istiyorum. Toprak cok sert ve suyu uzun müddet yüzeyde tutuyor. Ayrica cok rüzgarli, hatta ayda bir kac kere firtinali. Rakim 500 m. Aksam günes battiktan sonra ve özellikle geceler sert/soguk. Günes dogduktan sonra ilkbahar iklimi. Kis bol yagisli, yazlar kurak. Etrafta az da olsa kayisi, limon, nar agaci, bol miktarda zeytin, cam agaclari var. Badem agaclari kurumus. Artik olmuyormus.

Bu bilgiler isiginda bana yardimci olursaniz, hem bitkiler hem de ben cok mutlu oluruz. Simdi sabriniz sinaniyor.
1) Her seyden önce fidanlarin köklerinin ileride binaya, bahce duvarina, terasa ve havuza zarar vermemesi icin asgari mesafe ne kadar olmali? (Kayisi, kiraz, nar, limon, portakal, sedir, fistik cami, keci boynuzu, zeytin agaci ve yediveren sarmasik gülleri)
2) Fidanlar arasindaki mesafe ne kadar olmali?
3) Tüm meyveler icinde kayisi (özellikle o etli Malatya ve Erzincan kayisisi) ve kirazi cok sevdigim icin illa da dikmek istiyorum. Bulundugum yere hangi cinsleri önerir siniz?
4) Bir kac km uzakliktaki agaclardan bahceme birer tane ekersem, agaclarimin ciceklenmesini saglar mi?
5) Ilce Tarim Müdürlükleri sertifikali fidan satar mi? Yoksa sizin tavsiye edebileceginiz saticilar var mi?
6) Elma, armut, portakal icin de buraya uygun cinsler önerebilir misiniz?
7) Toprak cok sert oldugundan ve su tuttugundan topragi kac cm derinligine gevsetmem gerekir ve nasil?
8) Burada bol keci var. Gübre olarak keci gübresi yeterli mi? Ölcü bitkinin dikildigi alanin m²'sine ve/veya bitkinin büyüklügüne göre mi? Dogru miktari nasil hesap edebilirim?
9) Iyi fidan (yediveren gülleri de dahil) asili mi olmali? Asili oldugunu nasil anlarim?

Sizi korkutmadigimi umarim. Yakin cevremde tarim alaninda egitim veren bir kurum bulabilirsem, mutlaka kaydolacagim. Siz gercekten en güzel mesleklerden birine sahipsiniz. Cok büyük bir zenginlik.
Simdiden cok tesekkür ederim.
Sevgiyle kalin.

Zeytin agaci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 28-02-2011, 20:15   #88
Yeni üye
 
Giriş Tarihi: 15-01-2011
Şehir: Mugla
Mesajlar: 86
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kgursan Mesajı Göster
Sn zeytinağacı., Gerçi sorunuz sn alice ye ama ben ilk aklıma geleni söylemek istedim:
1. Meyve ağaçlarında "Soğuklama isteği" diye bir kavram vardır. Bu da Yıl içinde 7 oC sıcaklığın altındaki süre-zaman/ saat olarak ifade edilir. Bazı meyve tür ve/veya çeşitlerinde uzun süre soğuklama isteği vardır (örneğin x çeşidinde 900saat vb gibi) İşte bu tür meyveleri Muğla ,adana, antalya vb. gibi kışın soğuklama süresi düşük olan bölgelere dikemezsiniz. Dikseniz de çiçek tomurcuğu, dolayısıyla çiçek ve meyve OLUŞTURMAYABİLİR.
2. Sert çekirdekli meyvelerde bu süre genellikle uzun olabilir (tabi ki istisnaları var) Elma-armut da uzun soğuklama istediğini sanıyorum.
3. Meyve ağaçlarında dölleme sorunu yanında bu sorunu da dikkate almanızı öneririm. Kolay gelsin.
Sayin kgursan
Bu güzel siteye üye olduktan sonra sorularimi defalarca iletmeme ragmen cevap alamadigimdan artik ümidimi kesmistim ki, sizden cevap geldi. Cok tesekkür ederim. Bir de sizin Ziraat Yüksek Mühendisi oldugunuzu ögrendim ya. Artik size ya sabir!
Bu arada, cocuklugum Yalova'da gecti. Cok severim Yalova'yi. Cok güzel anilari hala bellegimde. Babam Yalova'da hem ögretmen hem müdürdü.
Istanbul'un bir kültür sehrinden buraya yeni geldim. Istanbul'da olsam bitkiler hakkinda kitaplar araciligi ile kendimi gelistirebilirim. Ancak burda en yakin ilcede üc kücük kitapci var. Onlar da roman satiyor.
Burda arazi cok tasli ve sert. Bir fidan dikmek icin bir gün tas temizliyorum. Zaman kisitli. O kadar zaman ve emekten sonra dogru fidani dogru yere dogru bir sekilde dikmek istiyorum. Toprak cok sert ve suyu uzun müddet yüzeyde tutuyor. Ayrica cok rüzgarli, hatta ayda bir kac kere firtinali. Rakim 500 m. Aksam günes battiktan sonra ve özellikle geceler sert/soguk. Günes dogduktan sonra ilkbahar iklimi. Kis bol yagisli, yazlar kurak. Etrafta az da olsa kayisi, limon, nar agaci, bol miktarda zeytin, cam agaclari var. Badem agaclari kurumus. Artik olmuyormus.

Bu bilgiler isiginda bana yardimci olursaniz, hem bitkiler hem de ben cok mutlu oluruz. Simdi sabriniz sinaniyor.
1) Kayisi, kiraz, nar, limon, portakal, sedir, fistik cami, keci boynuzu, zeytin agaci, elma, armut ve yediveren sarmasik gülleri dikmek istiyorum.
2) Fidanlar arasindaki mesafe ne kadar olmali?
3) Tüm meyveler icinde kayisi (özellikle o etli Malatya ve Erzincan kayisisi) ve kirazi cok sevdigim icin illa da dikmek istiyorum. Bulundugum yere hangi cinsleri önerir siniz?
4) Bir kac km uzakliktaki agaclardan bahceme birer tane ekersem, agaclarimin ciceklenmesini saglar mi?
5) Elma, armut, portakal icin de buraya uygun cinsler önerebilir misiniz?
6) Toprak cok sert oldugundan ve su tuttugundan topragi kac cm derinligine gevsetmem gerekir ve nasil?
7) Burada bol keci var. Gübre olarak keci gübresi yeterli mi? Ölcü bitkinin dikildigi alanin m²'sine ve/veya bitkinin büyüklügüne göre mi? Dogru miktari nasil hesap edebilirim?
8) Iyi fidan (yediveren gülleri de dahil) asili mi olmali? Asili oldugunu nasil anlarim?

Sizi korkutmadigimi umarim. Yakin cevremde tarim alaninda egitim veren bir kurum bulabilirsem, mutlaka kaydolacagim. Siz gercekten en güzel mesleklerden birine sahipsiniz. Cok büyük bir zenginlik.
Simdiden cok tesekkür ederim.
Sevgiyle kalin.

Zeytin agaci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-03-2011, 21:36   #89
Ağaç Dostu.
 
Giriş Tarihi: 17-01-2009
Şehir: YALOVA
Mesajlar: 3,478
Galeri: 45
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Zeytin agaci Mesajı Göster
Sayin kgursan
Burda arazi cok tasli ve sert. Bir fidan dikmek icin bir gün tas temizliyorum. Zaman kisitli. O kadar zaman ve emekten sonra dogru fidani dogru yere dogru bir sekilde dikmek istiyorum. Toprak cok sert ve suyu uzun müddet yüzeyde tutuyor. Ayrica cok rüzgarli, hatta ayda bir kac kere firtinali. Rakim 500 m. Aksam günes battiktan sonra ve özellikle geceler sert/soguk. Günes dogduktan sonra ilkbahar iklimi. Kis bol yagisli, yazlar kurak. Etrafta az da olsa kayisi, limon, nar agaci, bol miktarda zeytin, cam agaclari var. Badem agaclari kurumus. Artik olmuyormus.

Bu bilgiler isiginda bana yardimci olursaniz, hem bitkiler hem de ben cok mutlu oluruz. Simdi sabriniz sinaniyor.
1) Kayisi, kiraz, nar, limon, portakal, sedir, fistik cami, keci boynuzu, zeytin agaci, elma, armut ve yediveren sarmasik gülleri dikmek istiyorum.
2) Fidanlar arasindaki mesafe ne kadar olmali?
3) Tüm meyveler icinde kayisi (özellikle o etli Malatya ve Erzincan kayisisi) ve kirazi cok sevdigim icin illa da dikmek istiyorum. Bulundugum yere hangi cinsleri önerir siniz?
4) Bir kac km uzakliktaki agaclardan bahceme birer tane ekersem, agaclarimin ciceklenmesini saglar mi?
5) Elma, armut, portakal icin de buraya uygun cinsler önerebilir misiniz?
6) Toprak cok sert oldugundan ve su tuttugundan topragi kac cm derinligine gevsetmem gerekir ve nasil?
7) Burada bol keci var. Gübre olarak keci gübresi yeterli mi? Ölcü bitkinin dikildigi alanin m²'sine ve/veya bitkinin büyüklügüne göre mi? Dogru miktari nasil hesap edebilirim?
8) Iyi fidan (yediveren gülleri de dahil) asili mi olmali? Asili oldugunu nasil anlarim?

Sevgiyle kalin.
Sn zeytinağacı., Ben korkmuyorum ama size ziraat fakültesinde okuduğumuz bütün kitapları özetlemem gerekir

1. Toprak çok sert?? Ne demek? "tav" ında işlenmemiş, sulanmamış toprak elbette çok sert olur. Önce toprağı işlemeniz-işletmeniz, 20-40 cm derinliğe kadar kazıp kabartmanız gerekir. Buna krizma derler. Bu arada tabi ki taşları temizleyeceksiniz.
2. Fidan dikilecek çukurlar 40cm. çapında, 40-60 cm derinlikte açılacak,
3. Fidanlar arası mesafe bitkiye göre değişir. Kayısı 10 yılda 5-6m çap yapar, ama sedir ağacı 2-3 m çap yapar, nar ise 1-2 m çap yapar. Dolayısıyla 3-5 m. aralıklarda dikmeniz yeterlidir. Burada arazinin büyüklüğü ne kadar? belirsiz.
4. Kiraz ve elma olmaz sanıyorum. Ama kayısının bazı çeşitleri olabilir ama ben bu çeşitleri bilmiyorum.
Bilgi kaynağı soruyorsunuz?? bu zamanda internet ortamında her türlü bilgiye erişebilirsiniz. Ayrıca burnunuzun dibinde Aydın Adnan menderes Üniversitesi, ziraat fakültesi var.
5. Keçi gübresi çok eskimiş ise (yani 2-3 yıl yığın halinde beklemiş ) işe yarar. Tazesi işe yaramaz ayrıca çok tuzlu olur. Toprağınızı tuzlandırabilir dikkatli kullanın.
6. Rüzgar olayı olumsuz etkilidir. Rüzgar tutan yerde istediklerinizi yetiştirmek zordur.
7. Narenciye konusunda Antalya ve Aydın a gitmeniz gerekir.
8. Fidanları dikerken sonbaharda (Aralık) dikmenizi tavsiye ederim.
son olarak bütün yazdıklarınız bol sulama ister. Bol suyunuz yoksa hiç uğraşmayın meyvelerle. Sedir-çam ve zeytin den başka şey olmaz susuz yerde.
Kolay gelsin.

kgursan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-03-2011, 14:51   #90
Ağaç Dostu
 
hizals's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-05-2007
Şehir: Antalya
Mesajlar: 320
Galeri: 4
Sn.zeytinagacı

Sn.kgursan'ın söylediklerine katkı yapmak isterim. Öncelikle taş ayıklıyorum demişsiniz. Toprak kürekle çukur açılmayacak şekilde dibinde mi taş var yoksa yüzeyde avuçiçi büyüklüğünde mi taşlar mevcut? Eğer ikinci şekilde bir durum var ise bu toprakta su geçirgenliği yönünden meyve bahçelerinde istenen ve sert çekirdekli meyvelerin çok sevdiği bir toprak yapısıdır. Toprak altı kurtları gibi zararlılardan doğal olarak kurtulma şansı vermektedir.
Ancak toprak sertliği konusu ise bunun tam tersine su tutma kapasitesinin yüksek oldugunu işaret eder. Ancak kgursan iyi bir noktaya değinerek işlenmemiş toprak sert olur diye belirtmiş. Öncelikle uzun yıllardır işlenmemişse mutlaka dikim öncesi derin sürüm(dipkazan ile) yapılmalı ve arkasından gerekliyse diskli pullukla kesekler kırılıp ince tesviyesi yapılmalıdır. Tavında toprakta hem kazmak hemde işlemek çok daha kolaydır. Rüzgar konusuna gelince dikim yılı ve takip eden yıl dışında rüzgarın meyve ağaçlarında olumlu etkisi vardır. Mantar ve bakteriyel hastalıklar daha az görülür.(Monilya vb) Çünkü bu hastalıklar nemli koşullarda çok hızlı ilerleme kaydederler.

hizals Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 01:48.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018