Agaclar.NET http://www.agaclar.net/?id=showthread&t=13188 adresinden alınmıştır.

30-10-2006 11:07

''D'' : Kuzey yarım küre, orman – kar kuşağı simgesi

Daldırma : Tutma şansı çok yüksek olan bir üretim şekli olup, " Gövde Daldırması'' " Havai Daldırma" gibi türleri uygulanır. Dikili bir bitki dalının eğdirilip Toprağa gömülerek bu gömülü kısmın köklenmesi esasına dayanır.

Damlama sulama: Bitkilerin ekili olduğu yerde, su harcamasını en aza indirip, en çok verim alınan bir sulama şekli olup, toprak içine döşenen ince borularla köklere damla damla su verme esasına dayanır.
Dammar: Bir çeşit reçine. Endenozya ve Yeni Zelanda da yetişen dummara adlı ağaçlardan elde edilir. DAMAR şeklinde de yazılır.

Dammara:Dammara: i. (Malezya dilinden) Reçinesi için yetiştirilen büyük ağaç. (Açık tohumlular alt bölümünün araucariaceae familyasından)

Danthonia: Çok yıllık otsu çimen bitkisi. Fundalıklarda ve nemli yerlerde yetişir. Buğdaygillerden.

Davras Dağı: Anadolu Göller yöresinin en yüksek dağlarından biri. 2635 m. Isparta'nın doğusunda, Eğridir'in güneybatısındadır. İğne yapraklı ormanlar yer alır. Yapısında ikinci zamandan kireç taşı ve şistler vardır.

Deka: Önüne geldiği birimleri onla çarpan önek. (Sembolü da.
Ar: 100 m² > dekar 1000 ² 1 dönüm

Dekkusat: Karşılıklı oturan, çapraz dizilen.

Delia: Beyaz çiçekli, ince, dik gövdeli bitki. Killi tarlalarda rastlanır. (Karanfilgillerden)

Deliyulaf: blş.i. Yulafa benzeyen az gelişmiş bitki. Başakları sert

Deltat: Eşkenar üçgen şeklinde (yaprak)

Dendroploji: Ağaç ve diğer odunsuları konu alan bilim dalı (Ağaç Bilim)

Dendrometri: Ağaçları ve ormanları; boyut, yaş, büyüme , artım v.b. ölçme esasındaki bilim Dalı (Ağaç ölçme)

Denge otu: blş.i. Bitkilerde bulunan ve onlara yerçekimin etkisine duyarlı kıldığı sanılan nişasta taneciklerine verilen ad.

Denitrifikasyon: topraktan veya herhangi bir maddeden azot çıkarılması

Denizmarulu: blş.i. İki kat hücreli, levhamsı yeşil su yosunu. Denizin günde ancak bir kaç saat yer kapladığı kıyı bölgelerinde yetişir. (Deniz marulu salata olarakta kullanılır.) İlmi adı Ulva lactuva. Ulotricales takımından

Dentat: Dişli biçimde (yaprak kenarları)

Dentroceratina: Boynuzsu süngerlerden sünger takımı. İskeleti sadece sünger liflerinden meydana gelen, çoğu zaman kabuklu, küçük boy süngerleri kapsar.

Dentroctonus: Almanya'da Kadin ormanlarını mahveden kın kanatlı böcek. İki türüde Amerika'da yaşar. (İlmi adı Dentroctonus micans.)

Dentrolimus: i. Çam böceğinin ilmi adı. (Pul kanatlıların Lasiocampidae familyasından)

Deodara: Yaprakları büyük, tüysüz ve sivri Hihalaya sediri

Depressaria: Avrupa güvesi. Kanatlarını sırtında tutan küçük bir böcek. Sebze bahçelerine zarar verir. Tırtılları ipeğimsi tellerle havuç, kimyon v.b. gibi bitkileri sarar. (küçük pulkanatlıların gelechialae familyasından)

Dericik: Bitkisel hücrelerde selüloz zarın değişikliğe uğramasından meydana gelen değişik kalınlıktaki zar. Selüloz dericiğe dönüşür. Bu zarlar, gazları ve suyu az geçirir.

Derris: : Bütün tropik bölgelerde yetişen ağaç veya ağaççık.
Derris'ler özellikle böcek öldürücü nitelikleriyle tanınır. Bünyelerinde zehirli bir madde bulunur. En başta Derris elliptica olmak üzere birçok türü özel olarak yetiştirilir.

Determinasyon: Tayin etme, belgileme (identifikasyon)

Dethawia: Çotuğu kalın, sapı ince bitki. Pirenelerde kayalık yerlerde yetişir.

Deutzia: Ağaççık şeklinde bitki. İlkbaharda bol çiçek açar. (Bir çok türü bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Deutzia gracilis, D.purpurescebs, d.lemoinei, D.schnideriena v.b. (Taşkırangillerden)

Devedikeni: Bileşikgilerden Carduus, Cirsium, Enicus, Silyhum v.b. dikenli bitkilere verilen ad.

Deveelması: Devedikenine yakın bir bitki. Taç yapraklarının birbirine kaynaşmamış olması belirgin özelliğidir. (Maydonozgillerden.)

Devetabanı: Sürüngen kök saplı ağaççık. Yaprakları meşin gibi kalın ve sert, çiçekleri çoğunlukla kokuludur.

Deyiğri (1) Ekinlerin biçilip dövülmesi, orak, hasat. (2) Bir işin yapıldığı mevsim.

Dış pul: Bkz. Brachte

Diadelf: Erkek organların 2 grup halinde sıralanması

Dianella: Zmbakgillerden süs bitkisi

Dibble: Bitki dikme aracı. Üzerinde düzgün aralıklarla sivri çıkıntıları bulunan bir levha şeklindeki bu alet, bitkilerin eşit aralıklarla dikilmesini sağlar.

Dibek: Taş veya ağaçtan yapılmış, içinde buğday-arpa dövülen büyük havan.

Dichapetalum: Almaşık yapraklı bitki.Yaprak sapları yaprakçıklı, çiçekleri uzun ve dallı salkım şeklindedir. (Dichapetalaceae familyasının örnek tipi)

Dichasium: Çiçek kuruluşunda , iki kollu talkım durumu ( Dihazyum)

Dichorisandra: Yaprakları sorguç biçiminde otsu bitki.

Dicksonia: Ağacımsı eğrelti otu.
Diclin: Tek cinsli çiçekler

Dicolor: İki renkli (Dikolor)

Dicorynia: Kerestesi böceklere dayanıklı büyük ağaç. Gemi yapımında çok makbuldur. Erguvangillerden.

Dikotom Damarlanma Bkz. Dikotomik

Dikotomik: Çanak şeklinde (yaprak damarları için)
Damarlar daima ikiye çatallanarak aya içinde yayılırlar.
Dioik: İki evcikli

Dikotiledon: İki çenekli bitkiler

Diren(dirgen): Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı agaç.

Diplont Organlar: Tomurcuk, sürgün gibi vejetatif organlar.

Diri Odun: Ağaçlarda öz odunu çevreleyen ve selülozca zengin odun tabakası (Haşebi kazip)

Disperisyon: Toprak zerrelerinin birbirinden ayrılıp su ile bir süspansiyon meydana getirmesi.

Dişicik: Çiçeklerde yumurtalık (ovaryum). Boyuncuk ve tepecik ( istigmat) bölümlerinden oluşan, bitkilerin dişi organı

Divisio: Sistematikte bir bölüm. Şube

Divik: ( Thezmes ) Düz kanatlılardan, sıcak memleketlerde yaşayan ve bitkilere çok zarar veren bir böcek.

Doğayı Koruma Alanları. Bkz. Tabiatı Koruma Alanları

Doğa Parkı: Bkz. Tabiat Parkı

Doku: Bir organı oluşturan aynı tür hücreler topluluğu. Bünye.

Dominant: Başat. Egemen Etkisi, sayısı, önemi v.s. üstün olan, hakim

''D.P.'' : Toz ilaçlar

Dormansi: Çimlenmenin durması.

Drenaj: Sızdırma. Sularını akıtıp uzaklaştırma (Akaçlama) Topraktaki fazla suyu arklar veya diğer yollarla akıtma işlemi. Tefcir.

Drepanyum: Orak şeklinde, eğri

Droğ: Bitkilerin tıbben kullanılan bölümleri

Drupa: Zeytinsi meyve

Durgun Göz Aşısı: Üretilmesi istenilen türden alınan gözlerin, aynı türün yabanisine aşılanması metodu. (Güllerdeki gibi)

''Dx'' : Karlı kış , Gerçek yaz geçiş iklim bölgesi simgesi ( köppele göre)


Dust: Toz halinde (ilaçlar)

D.D.T. : (Diklor-Difenil-Trikloretan) kelimelerinin baş harfleriyle yapılmış kısaltma. 1874'te sentez yoluyla elde edilen organik ve çok etkili böcek zehiri. Toz ve bulamaç halinde kullanıldığı gibi, freon içinde eritilerek püskürtme yoluylede kullanılır

Dürrin: Sorgum türlerinde çiçek açıncaya kadar Siyan Hidrik asit üretimine yol açan bir glikozit.kılçıklıdır. Türkiye'de sık rastlanır. (İlmi adı Aegilops) Buğdaygillerden.

Dysoxlyon: Tropik bölgelerde yetişen ağaç. Asya ve Okyanusya'da yüz yetmişten fazla türü bulunur. (Bazı türlerinden marangozlukta kullanılan değerli keresteler elde edilir. Tespihağacıgillerden.)


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 21:31.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)
Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021