agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Doğaya ve Yaşamınıza Sahip Çıkın > Orman, Ormancılık, Orman Yangınları, Ağaçlandırma
(https)
Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 19-02-2009, 11:10   #1
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
Özel mülkiyet alanlarının orman kategorisine sokulması

http://video.turk.net/arama/izle/533...u---ZONGULDAK/

http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=208467

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11028818.asp


Bu haberi dikkatle izleyin görün hukuk devletini.
Tapu kayıtları taşınmaz mallardaki mülkiyet hakkının belgesi ve göstergesidir. İnsan haklarına ve kazanılmış haklara saygı gösterilmesi hukuk devleti olmanın temel şartıdır..

TÜRKİYE CUMHURRİYETİ DEVLETİNİN VERDİĞİ TAPUNUN HİÇ BİR BEDEL ÖDEMEDEN İPTAL EDİLMESİ VEYA KAMULAŞTIRILMADAN EL KONMASI
HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI VE İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DAVRANIŞTIR.BUDA ÜLKEMİZİN AVRUPA MAHKEMELERİNDEKİ SAYGINLIĞINI ZEDELİYECEKTİR…….


A.İ.H.M Mahkeme Kararı

Madde 1 Fıkra 1

Mahkeme, ilgili makamların tartışmalı arazinin kamu ormanı olduğu yönünde adli karara vardığını göz önünde bulundurmuştur. Müracaat sahibinin malının elinden alınmaya çalışılması kamu çıkarları adına doğal ve orman alanının korunması sebebiyledir. Mahkemenin görüşüne göre çevrenin korunmasıyla ilgili endişeler ki özellikle bu konu hakkında bir mevzuat mevcut ise, ekonomik zorunluluklardan ve hatta bir takım temel haklardan (mülkiyet hakkı gibi) sonra gelemez.

Mahkeme, müracaat sahibinin tartışmasız olarak zamanında da tarım arazisi olarak tasnif edilmiş olan tartışmalı araziyi edinirken, herhangi bir itimatsızlıkta bulunduğuna dair kanıt olmadığını not etmiştir. Ayrıca Mahkeme şuna da işaret etmektedir ki, Köktepe’nin elinde geçerli bir mal senedi mevcuttur.

Ayrıca, Müracaat sahibi tarım arazisini satın aldığı ve mal senedi olduğu halde, toprağı işleme, biçme ve arazi üzerinde herhangi bir işlem yapabilmesi olanaksızdır. Bu sebeple araziyi kullanma olasılığı yoktur. Sonuç olarak arazinin kamu orman alanı olarak tasnif edilmesi müracaat sahibini mülkiyet hakkından doğan varlıklarından mahrum etmektedir.

Mahkeme, özellikle, sınırlandırmanın sabit doğası, durumun çözümü için dâhili bir kanuni çözüm olmadığını, müracaat sahibinin mülkiyet hakkından tam olarak faydalanabilmesinin zayıflatıldığını ve zarar tazminin olmadığını belirtmiştir.

Dolayısı ile Mahkeme, müracaat sahibinin genel çıkarların gereksinimleri ve mallarından barış içinde faydalanabilme hakkının korunması arasında adil dengeyi bozan bireysel ve ölçüsüz bir yüke tahammül etmekte olduğunu göz önünde bulundurmaktadır. Ayrıca Türk Hükümeti zarar tazmininin noksanlığını haklı çıkarabilmek için kabul edilebilir şartları delil olarak iktibas edememiştir.

Bu sebepten dolayı, Madde 1, Protokol no.1 ihlali gerçekleşmiştir.
Yargıç Cabral Baretto ve Türmen muhalif görüşlerini beyan etmişlerdir. Görüşler karara eklenmiştir.

Mahkeme kararına şu internet sitesinden ulaşılabilir. (http://www.echr.coe.int)


Düzenleyen Yücel Özlem : 19-02-2009 saat 23:26
angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2009, 12:30   #2
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Galeri: 181
Devlet verdiği tapuya sahip çıkmalı.

Merhaba.

Benzer bir olay da benim başıma geldi.

2001 de Çanakkale, Bayramiç'te aldığım araziye 6 yıl sonra burası ormanmış iddiası ile dava açıldı. gerekçesi ise aşağıda

Alıntı:
Yargıtay 20,Hukuk dairesi 12,07,1993 gün ve 1992/11625 esas 1993/6200 sayılı kararında demiş ki. "KESİNLEŞMİŞ TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA KALMIŞ OLSA DAHİ,EYLEMLİ DURUMUNDA HALEN ORMAN NİTELİĞİNİ KORUMASI HALİNDE TAŞINMAZIN ,DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDEN SAYILDIĞINDAN VE ÖZEL MÜLKİYETE KONU EDİLEMEYECEĞİNİN KABULÜ GEREKİR.
işte bu gerekçe ile içine 3000 adet kadar ağaç diktiğim arazime karşı tapu iptali davası açıldı. Arazimiz tapulu, orman kadastrosu 1992 yılında geçmiş yani herkes için itiraz süresi bitmiş ama devlet bu bir çaresini buldu, Hazineye izafeten malmüdürlüğüne dava açtırdı.

Dava hemen sonuçlandı tabi. Karar belli. Siz devlete karşı çıkabilir misiniz? Davamız temyiz de yargıtay kararı bekliyor.

Eğer devlet kendi düzenlediği tapuya sahip çıkmazsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğim.

Başka çare kalmıyor. Tapulu arazimiz korumak adına Kendi devletimizi şikayet edeceğiz.

Saygılar

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2009, 20:04   #3
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
Hiç bekleme çünkü kaybedeceksiniz.çanakkaleli ve o barayo bağlı mustafa öztok u bulun köktepe davasını a.i.h.m ye taşıyan ve kazandıran avukattır.bu ülkede haybiye hukuk mücadelesi vermeyin bence...20 hukuk dairesi vatandaşa değil devlete çalışır.

XII. Mülkiyet Hakkı
MADDE 35- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
B. Medeni Kanun
38. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri aşağıdaki şekildedir:
MADDE 683 § 1 – “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.”
MADDE 705 § 1- “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.”
MADDE 1007 § 1- “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.”
Bu kadar kanun karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafın’dan her hangi bir tazminat ödenmeksizin arazimizin ormanlık alan olarak nitelendirilmesinin, 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi uyarınca mülkiyet hakkına yönelik orantısız bir müdahale teşkil ettirmektedir. Aynı zaman da belge ve delillerin gizli olduğuna dair belgeleri hiçbir zaman belge ve haritalar mahallinde olmamış ve uygulanmamıştır. Bu şekilde yapılan tapu iptali veya geçersizliği ile sonuçlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin orman kanunu uygulaması’nın İnsan haklarına aykırı olan bir karara yol açmıştır. Bu nedenle’ de A.İ.H.S ’nin 6. maddesinin 1.fıkrasının da ihlal edilmiştir

31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir kasaba ve Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, Orman sınırları dışına çıkartılır .Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygumla kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.”
6831 sayılı Kanun, 1744 (1973), 2896 (1983), 3302 (1986), 3373 (1987), 3493 (1988), 4079 (1995), 114 (1995), 4570 (2000) 4999 (2003), 5177 (2004), 5192 (2004) ve 5728 (2008) sayılı Kanunlarla birkaç kez değiştirilmiştir

6) Orman Bölge Müdürlüğünden, 4982 sayılı Vatandaşı bilgilendirme kanunu gereğince istediğimiz arazinin Orman vasfını gösterir 1962 tarihli kararını istediğimizde bizlere bu belgeleri verememekte ve karşımıza 1999 tarihindeki Yargıtay kararını göstermekle yetinmektedirler .Çünkü 1962 tarihindeki yani onların iddia ettikleri zabıtlarda arazinin orman sayılmayan yerlerden olduğu apaçık ortadadır.Hiç bir resmi belge sunulmadan arazinin orman vasfına sokulması devlet tarafından özel mülke işgali ve el koymasıdır.
Ayrıca orman vasfında olan bir arazi çevre ve doğanın korunmasını amaçlıyorsa ve bu yüzden tapu iptal edilmiş ise arazinin tamamının imara açılıp yapı ruhsatı verilerek toprak muhafaza karakterinin yüzlerce yıl beton la yok edilmesi yerel mahkemelerin taraflı ve siyasi bir karar vermiş olduklarını düşündürmektedir .Zaten imara açılıp inşaat ruhsatı verilen bir arazi orman vasfı olmayan yerlerdir.Buda demek oluyor ki mahkemeler tarafsızlıktan yoksun diledikleri gibi insanları mağdur edebilecek şekilde kararlar alabilmektedir.Buda mahkemelerin mülkiyet hakkının bu ülkede geçerlilik taşımadığının ifadesidir. Hususi ormanlar, Devlet’in kontrolüne ve denetimine tabiidir. Maliklerinin ise sınırlı bir düzeyde işletme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında, orman sahipleri, arazinin yatay alanının yüzde altısını ( % 6) geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapabilir.Oysa elimizden alınan mülk’ün tamamının imara açılması kanunlara aykırıdır.

7) Ulusal mahkemeler, arazi tarla vasfı alanı niteliğinde olmasına rağmen, ormanlık alan olarak nitelendirilmesi nedeniyle yaptığımız iptal başvurusunu reddetmiştir. Arazinin bu niteliği, Hazine tarafından ilk satışının yapıldığı 1965 yılında var olduğu gibi, bizzat bizim araziyi satın aldığımız 1966 yılında da devam etmiştir. Hukuken ve teknik olarak arazinin bu nedenle ormanlık alan olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Madem ki arazi ormanlık alan olarak nitelendirildi, Devlet’in kamulaştırma usulünü izleyerek bizlere tazminat ödemesi gerekmekteydi zira dava konusu sınırlama bir nev’i mülkiyetten yoksun bırakma niteliğindedir.
) 2 Mart 2006 tarihli ve 49908/99 başvuru numaralı Ansay-Türkiye davasında olduğu gibi mülkiyet hakkını kullanması hususunda yapılan basit bir müdahaleden ibaret olduğuna ilişkindir. Bu türden bir sınırlama sonrasında kendi arazimizi kullanmanın imkansız hale geldiği ve kullanılması halinde ise bunun cezai mahkumiyetle sonuçlanacağını ortadadır. Herhangi bir tazminat ödenmeksizin, dava konusu arazinin sınırlandırılması, de facto bir ihlal teşkil etmektedir ve mülkiyet hakkına yönelik orantısız bir müdahale niteliğindedir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski İkinci Daire de görülen mülkiyet hakkı (başvuru no :35785/03) KÖKTEPE-Türkiye davasın daki karar bizlere yapılan haksızlığa emsal oluşturmuştur.

bu kadar kanun olmasına rağmen hiçe sayıyorlar..


Düzenleyen Yücel Özlem : 19-02-2009 saat 23:28
angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-02-2009, 20:05   #4
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
Bunlar devlete tazminat ödetirmeye alışmışlar.........


Düzenleyen Yücel Özlem : 19-02-2009 saat 23:28
angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2009, 08:44   #5
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Galeri: 181
Merhaba.

Sn. angel67,

Mecburen bekleyeceğim çünkü iç hukuk yolları tükenmeden A.İ.H.Mahkemesine başvurulamıyor. Köktepe kazanabildiyse ben de kazanabilirim.

Zaten orman kadastrosu geçmiş ve orman sayılmayan yerlerden olduğunu belgelemiş. Buna rağmen bazı işini zamanında yapmamış işgüzar memurların aklı başına şimdi gelmiş ve kendilerinin dava açma hakkı olmadığı için, davayı hazineye izafeten malmüdürlüğüne açtırmışlar.

Temennim bu iş bittikten sonra almaya hak kazanacağım tazminatın, işlerini yapmayan orman memurlarına rücu edilmesi. Çünkü onların yaptığı yanlışı hazine ödeyeceğinden bütün millete ödetmiş olacak ki bu da haksızlık.

Saygılar

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2009, 12:57   #6
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
sayın karsan kesinlikle kazanırsınız bu ülkede hiç bir iş yapmadan bankamatik memuru dolu ancak geçinemediklerinden söz edip ağlar dururlar.size her konuda yardım ederim özellikle yargılamanızda yargıtaya uyarı mahiyetinde köktepe ve turgut ve diğerleri kararlarını sunun çünkü bu iki vatandaşta tapuya olan güvenden dolayı arsa almışlar 2-3 sene sonrada orman diye ellerinden alınmış ve a.i.h.m de bu vatandaşları haklı türkiyeyi haksız bulmuştur mücadelenizde yanınızdayım her türlü bilgi ve doneleri sunarım bu ışık altında avukat veya avukatsız size yol açılmış olur saygılarımla...

angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2009, 15:14   #7
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Galeri: 181
Merhaba.

Sn. angel67,

Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu arada sizin iş hangi safhada? Ben de size yardımcı olmak isterim.

Saygılar

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-02-2009, 13:58   #8
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
biz a.i.h.m ne müracaat ettik zaten dosya numaramız geldi bizim bu ülkede hukuk aramamıza gerek kalmadı asıl ben size yardım edebilirim çünkü biz zoru aştık a.i.h.m de iki tane vatandaş kazandı biriside çanakkaleli öğretmen.bizim arsamız orman olmadığı halde mahkeme bize dava açan orman bölge müdürlüğünden kendi mühendisinin verdiği raporla orman yapmış yani taraf ormanda mahkemede.biz yerin orman olmadığını ispatladık yeni bilirkişi raporlarıyla yani türkiye her halikarda mülkiyet hakkı ihlali yapmıştır... siz ezilmeyin davanızı takip edin ki bu hukuk sistemi bizleri aptal yerine koymasın..

angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-02-2009, 19:16   #9
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Galeri: 181
Merhab.

Sn. angel67,

A.İ.H.M'den dosya numarası gelmesine sevindim. Haklı davanızda sonuca kolayca ulaşmanızı dilerim.

Ben henüz yargıtay kararını bekliyorum. Menfi karar çıkması halinde peşinizden geleceğim. Beni hangi aşamaları nasıl takip edeceğim konusunda yönlendirirmisiniz?

Kolaylıklar diliyorum.

Selamlar

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-02-2009, 15:44   #10
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
sayın karsan...anladığım kadarıyla çanakkalelisiniz.size özellikle avukat mustafa öztok u bulmanızı tavsiye ederim.telefonu 212 43 08 çanakkale barosuna bağlıdır.ve çanakkaleli öğretmenin hukuk mücadelesinde a.i.h.m haklılığını ispatlamış bir avukattır.kadastro ve orman hukuku üzerine tam bir avukattır.size ve bize emsal kararı çıkarttırmıştır.mülkiyet hakkının hiç bir bedel ödenmeden elimizden alınılması anayasal bir ihlal dir zaten.20 hukuk dairesinden pek lehinize karar beklemeyin gerekçeli karar gelir gelmez 6 ay içinde bütün iddialarınızın ispatlarını sırasıyla mahkeme lerdeki duruşmalarda dahil tapu falan hepsini kapsar bir savunma yazın önemli olan mülkiyet hakkı ihalalini tapu ile isptlamanızdır zaten buda olduğuna göre sizde burda kazanamıyacaksınız diye bir karar olmaz çünkü fransada demeokrasi ve insan hakları ihlali yapılmamaktadır. zaten parayı kazanmış olsam kesinlikle türkiyedeki bankalara yatırmam...çünkü benim resmi belgemi hiçe sayan ülke benim gözümde suçludur...avukatla gitmenize gerek yok a.i.h.m ye yalnız savunmanızı bir avukata yazdırın güzel bir savunma yazsın size bunuda mustafa öztok yaptırın.avukatla giderseniz sadece a.i.h.m avukatlık ücreti 9 milyar onun için gerek yok.a.i.h.m masraf vermiyorsunuz orda cebinde parasıda olan olmayanda eşit.......

angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-03-2009, 20:14   #11
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Galeri: 181
Merhaba.

Sn. angel67,

Hayır, Çanakkaleli değilim. Sadece Çanakkale'den arazi aldım bütün bağım bu. Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Mustafa Öztok'a ulaşacağım.

Selamlar

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2009, 17:19   #12
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
Sayın Karsan mutlaka bu a.i.h.m savunmasını ve Türkiye aleyhine sonuçlanan Orman Davasını dinleyin....Sizede yardımcı olur size gönderdiğim dava olan mahkeme görüntüleri Köktepe ve turgut ve diğerleri davasıdır..
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Head...080422-1/lang/


Düzenleyen angel67 : 17-03-2009 saat 09:29
angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2009, 18:44   #13
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Galeri: 181
Merhaba.

Sn. angel67,

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz.

Selam ve saygılar

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-03-2009, 22:14   #14
Ağaçsever
 
angel67's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-12-2008
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 78
bu gönderdiğim başlangıçta fransızcadır yalnız ilerledikçe davacı olanların avukatları türkçe savunma yapıyorlar a.i.h.m mahkeme videosunun kaydıdır bu yalnış anlamayın davayı canlı canlı seyredin avukatlar nasıl kafa buluyor türk hukuku ile görün...

angel67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 02:20.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2023