agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Ağaçlar > Geniş Yapraklı Ağaçlar
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni9Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 25-10-2007, 16:29   #1
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Çınar (Platanus)

Kışın yapraklarını döken boylu ağaçlardır. Sürgünleri pseudo-terminal tomurcukludurlar. Yan tomurcuklar, sürgünlere iki sıralı sarmal (almaşlı) dizilmişlerdir.

Tomurcuklar, yumurtamsı-konik biçimindedir ve külah gibi tek bir pulla örtülmüştür. Yaprak dökümüne ladar tomurcuklar, yaprak sapları tarafından gizlenmiştir. Yaprak sapı izi dar bir şerit halinde, bir yüzük gibi tomurcuğun etrafını çevreler, böbrek şeklindeki kulakçıkların dökümünden sonra, sürgün üzerinde, çizgi halinde çepeçevre bir iz bırakır.

Yaşlı gövdelerin kabuklarının dış kısmı, geniş levhalar halinde veya küçük pullar halinde çatlaklıdır. Uzun saplı yapraklar 3-7 loplu, lopların kenarı kaba dişli veya ikinci derecede tali lopcuklu **** ender olarak tam kenarlıdır. yaprak ayasıda ışınsal damarlıdır.

Çiçekler bir cinsli, bir evcikli anemogamdır. Erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı topaç gibi başçık halinde kurullar oluştururlar.Küremsi bu kurullar ayrıca ortak, uzun bir eksende birkaçı bir arada bulunurlar.Erkek çiçekte çanak ve taç 3-8 parçalıdır. Etaminde aynı sayıdadır, etaminler çok kısa filamentlidir ve konnektif peltat bir pul şeklindedir.(Şemşiye benzeri bir pul ve altında etaminler yer almıştır.) Dişi çiçeklerin de çanak ve taç yaprakları 3-8 parçalıdır. Ovaryum 3-8 karpelden oluşur, uzun bir stilusu vardır. Stilusun iç tarafı stigma görevini üstlenmiştir. Meyve nustur. Toplu meyvenin küçük nusları dip tarafından uzun tüylerle sarılmıştır. Mürekkep meyve olgunlaştıktan sonra sonbahar ve kış ayları içerisinde dağılır. Meyveler, rutubetli mineral toprakta kolayca çimlenebilir. Genç yaşlardan itibaren hızlı bir büyüme yaparlar ve çok kalın çaplara ulaşır, Ulu ağaç halini alırlar, 500-600 yıl yaşarlar. Zamanla kalınlaşan gövdelerin içi çürüyüp, boşaldığı (kovuklaştığı) halde yaşamlarına devam ederler. Kütük sürgünü verme özelliğine sahiptirler.

Dere, nehir kenarlarını, vadi içlerini, taban suyu yüksek düzlükleri tercih ederler. Fazla derine gitmeyen, yüzeysel, geniş bir kök sistemi oluştururlar. Hava kirliliğine ve gaz zararlılarına karşı dayanıklıdırlar. Odunları dağınık-büyük traheli gruptandır, özışınları geniş ve uzundur. Son yıllarda kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır, iyi cila kabul eder.

Devam edecek..

 
Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-10-2007, 18:32   #2
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Doğu Çınarı, Kavlağan (Platanus Orientalis L.)

Önemli Türleri

Doğu Çınarı, Kavlağan (Platanus Orientalis L.)

Çok kalın ve kısa gövde üzerinden yukarı ve yanlara doğru kalın dallar salan, geniş tepeli, ulu ağaçlardır. Yaşlı gövdelerde kabuk, küçük pullar halinde derin çatlaklı olup, gövde üzerinde uzun süre dökülmeden kalabilir. 3-5(7) loplu yapraklar derin parçalıdır. Loplar arasındaki oyuntular (sinuslar) dar açılıdır, ayanın ortalarına kadar, hatta yaprak sapına yakın gelecek biçimde içeri girmiştir. Loplar dar uzundur, kaba dişli veya tam kenarlıdır. Yaprak ayası 11-18 x 12-24 cm boyutlarındadır. Yaprak sapları 2,5-7 cm uzunluğundadır. Meyvelerden 3-6(-7) tanesi uzun bir sap (13-19 cm) üzerinde bir arada asılı kalırlar.

Vatanı, Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'dır. Yurdumuzda İç Anadolu ve kısmen Kuzeydoğu Anadolu hariç, deniz seviyesinden 1100 metre yüksekliklere kadar çok yaygındır, dere boylarında, nehir kenarlarında, nehir deltasında, sızıntılı ve çakıllı yamaçlar üzerinde bulunur. Tohumlarının çimlenme yüzdesi yüksektir. Rutubetli mineral topraklarda kolaylıkla çimlenebilir. Şehir ve kasabalarda yol ve caddelerin kenarlarına dikilmektedir.

Ülkemizde yapraklı ağaçlar arasında en büyük çapa ulaşmış, ağaç türlerinden birisidir. Bursa'da göğüs çevresi 16 metre olan Çınarlar mevcuttur. Tarihi olaylara adı geçmiş, ulu Çınarlardan söz edilir. Örneğin 1096 yılında Haçlı kumandanlarından Godenferoy de Bouillon'un, Büyükdere Çayırında, gölgesi altında karargah kurduğu tarihi Boğaziçi Çınarı (Platane de Godenferoy de Bouillon) bunlardan birisidir. Altı gövdenin birleşmesinden oluşan bu Çınarın çevresinin 32 metre, boyunun ise 60 metre olduğu söylenir. Daha sonraları kovuk gövdesinde bir çay ocağı işletilmekte iken, ocakta çıkan yangın sonucu kül olmuştur.

Bugün İstanbul'da sayısız anıtsal nitelikte Çınar ağaçları varsa da, bunlardan en ilginç olanı Bilezikçi Çiftliğindeki Uyuyan Çınar veya Ahtapot Çınar diye isimlendirilen Çınardır.Kalın ve kısa gövdesi üzerinde yanlara doğru açılmış 5-6 adet kalın dalları bulunur, yaşlı dallar gövde kadar kalındır ve yere paralel uzanırlar. Görülmeye değer, muhteşem bir
anıt ağaçtır.

Finike'nin Kumluca yöresinde yaprağını dökmeyen, kışın da yeşil kalan iki adet doğu çınarından (cv. Sempevirens) söz edilmektedir. Bu ilginç yeni mutantın üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Vejetatif yolla fidanlıkta yetiştirilmeli, sayıları çoğaltılarak güneyin kışları mutedil geçen kasaba ve kentlerinde, kentiçi ağaçlandırmada kullanılmalıdır.

Doğu Çınarının Digitata ve İnsularis (P. Cyprius) -Kıbrıs Çınarı) adlarında iki kültivarı daha vardır. Bunlardan Digitata'da yapraklar 3-5 loplu, derin parçalıdır ve loplar hemen hemen tam kenarlıdır. İnsularis ise küçük bir ağaçtır, yapraklarda küçülmüştür, ayanın dip tarafı kama biçiminde daralmıştır, derin parçalanmıştır, loplar daralmıştır.

Devam edecek..

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-10-2007, 19:12   #3
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Amerikan Batı Çınarı (Platanus Occidentalis)

30-40 metre boya, 1-2,5 metre çapa ulaşabilen, (Maksimum 58 metre boy ve 3 metre çap) dolgun gövdeli yuvarlak tepeli ulu ağaçlardır. Amerika'da yapraklı ağaçlar arasında en fazla çap yapanıdır. Genç gövde ve dalların kabukları büyük levhalar halinde kavlayıp döküldüğü halde, yaşlı ağaçların kabukları küçük pulludur, uzun süre dökülmez. Yaprakların hemen hemen eni boyuna eşit, genç yumurta biçimindedir. Boyları 10-20 cm uzunluğundadır, 3-5 lopludur, loplar fazla derin parçalanmamıştır, sığdır, oyuntuları (sinuslar) oldukça geniştir, kenarları kaba dişlidir, dişler sivri uçludur. Küre biçimindeki meyveleri 2,5-3,5 cm çapındadır.Doğu Çınarının aksine 7,5-15 cm uzunluığundaki bir sap ucunda teker tekler bulunur, birden fazla sayıda bir arada görüldüğü de çok nadirdir. Oldukça sık bir kök sistemi oluştururlar. Ormanlarda rutubetli düzlüklerde, nehir ve dere kenarlarında rastlanır. Vatanı Amerika'nın doğusudur.

Londra Çınarı ( (Platanus x acerifolia) (P. occidentalis x P. orientalis))

Doğu Çınarı ile Amerikan batı Çınarının doğal bir hibridi olarak kabul edilen bu taksonda, ağaçlar 20-30 metre boyundadır. Gövde kabukları büyük levhalar halinde kavlar, dökülür. Yaprakları 12-25 cm genişliğindedir, 3-5 sığ lopludur, lopların oyuntuları (sinusları) fazla derin değildir, kenarları kaba ve sivri dişlidir. (Bu özelliği İle Amerikan Batı Çınarına benzer) Küremsi meyveleri bir sap üzerinde ikişer ikişer bulunur, ender olarakta 1 veya 3 tanedir. Orijini bilinmemekle beraber, 1650 yılında Güney Fransa veya İspanya'da ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

Kaliforniya Çınarı (Platanus Racemosa Nutt.)

Yaprakları 3-5 loplu, lop pyuntuları dar ve derin parçalı, lop kenarları tam veya çok seyrek dişlidir, bir sap üzerinde 2-7 adet mürekkep meyve toplulukları görülür. Vatanı California,Sierra Nevada dağlarının batıya bakan rutubetli yamaçlarıdır.

Kaynak: Prof. Dr. Asuman Efe ve Prof. Dr. Faik Yaltırık'ın Dendroloji adlı kitabından alıntıdır.

Not: Kaynak için Sevgili Ferda ÜLKÜMEN'e teşekkürler.


Düzenleyen Penelophe : 25-10-2007 saat 23:44
Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-10-2007, 00:44   #4
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Çınargiller (Platanaceae)

Bu Familya bir cins (Platanus L.) ve sekiz kadar tür içerir. Çok kesintili bir cins (Doğu Akdeniz-Kuzey Amerika) 3. zamanda Kuzey Yarımküre'den Grönland'a kadar yaygındı. Monoik ağaçlardır.

Çınar ritidom bir ağaçtır yani kabuğu kaygandır, üzerinde geniş beyaz lekeler bulunur. Yapraklar alternat, loblu, stipullu, genç yaşlarda çok az dallanmış veya yıldız şeklinde tüylerle örtülüdür. Stipulları büyüktür, serttir. Çiçekler tek eşeylidir, bunlar iki adet ender olarak üç küre şeklinde kapitulum üçgenine yerleşmiştir ve uzun bir eksen üzerinde sarkık durumdadır. Erkek ve dişi çiçek durumları farklı eksenler üzerine yerleşmiştir. Çiçekler küçük sarımsı veya yeşilimsidir, Nisan veya Mayısta çiçek açarlar. Erkek çiçekler üçgen şeklinde 4-6 sepalden oluşur, dış kısımları tüylüdür ve aynı sayıda petallar tüysüz, filamentleri çok kısa olan aynı sayıda stamenlerle alternattır; konnektif genişlemiş olup anterin üzerinde konik bir çıkıntı oluşturur. Çiçeğin ortasında, indirgenmiş ginekeumu gösteren, meme şeklinde bazı çıkıntılar vardır. Dişi çiçekler 4-6 sepallidir ve o kadar sayıda da petal mevcuttur. Karpellerin sayısı 3-6'dır. Serbesttirler ve uzun bi stilusla son bulur ve her bir ortotrop ve sarkık tek tohum taslağı içerir. Meyve akenlerin birleşmesinden oluşan küremsi bir şekildedir (karyopsis), stilus uzamıştır ve altta çok sayıda sert pulla çevrilmiştir. Meyve tümüyle küre şeklinde, çınarın dallarında bir sapla asılı durur. Meyveler sonbaharda olgunlaşır. Tohumda embriyo düzdür ve besi doku indirgenmiş olup yağlıdır. Çınarın bütün organları özellikle tüylüdür. Tüyler şamdan şeklinde ve dökülücüdür.

Bu Familya bir cins içerir. Platanus L.(Çınar)

P. Orientalis L. Doğu akdenizden Himalaya'lara kadar yayılır.
P. Occidentalis L. Meksika'dan Kanada'ya kadar yayılır.
P. Acerifolia Willd. Bundan önceki iki tür arasında bir çınardır ve bu iki türün hibriti olarak kabul edilir. Cadde kenarlarına süs olarak dikilir.

Gerek P. Orientalis L. gerekse P. Occidentalis L.'in polen çekirdeği stigma üzerinde çimlenmez, sadece suda çimlenir, dolayısıyla partenokarpi mevcuttur (Brouwer). Embriyo kesesi, polenlerin dağıldığı sırada tam olarak gelişemez, stilusta kurur ve meyve odunlaşmaya başlar.

Kaynak: Yazarları, Prof.Dr.Yıldırım AKMAN, Prof.Dr.Osman KETENOĞLU, Doç.Dr.Latif KURT, Yrd.Doç.Dr.Kerim GÜNEY, Doç.Dr.Ergin HAMZAOĞLU, Dr.G.Nihan AKTUĞ olan, ANGİOSPERMAE (Kapalı Tohumlular) adlı kitapdan alıntıdır.

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-10-2007, 09:40   #5
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Çınar, çınargiller (Platanaceae) familyasından Platanus cinsinin içerdiği, 10 kadar yaprak döken ağaç türünün ortak adı. Anayurdu Kuzey Amerika, Avrupa’nın doğusu ve Asya’dır. Bu büyük ağaçlar gövde kabuklarının çatlayıp dökülmesiyle tanınır; elsi lopları olan iri yaprakları ve küremsi topluluklar oluşturan çiçekleri vardır. Çiçekler tek cinslidir, erkek ve dişi çiçekler ayrı topluluklarda bulunur.

Anayurdu Kuzey Amerika olan Batı Çınarı **** Amerikan Çınarı (P. Occidentalis) çınarların en uzun boylusudur; bazılarının yüksekliği 50 metreyi aşar. Gövde kabukları büyük levhalar halinde dökülür. Küre biçimli meyve toplulukları genellikle tek tek bulunur ve çoğu kez yapraklar döküldükten sonra da düşmez.

Avrupa’nın Güneydoğusundan Hisdistan’a kadar uzanan bölgede yaygın olan Doğu Çınarı (P. Orientalis) ise, 30 metreye kadar yükselen, gövde çevresi bazen 10 metreye ulaşabilen ve yüzlerce yıl yaşayan ulu bir ağaçtır. Gövde kabukları öbür türlerin aksine küçük parçacıklar halinde ve yavaş dökülür. Küremsi meyve topluluklarının 2-6 tanesi salkım halinde bir arada bulunur.

Akçaağaç yapraklı Çınar **** Londra Çınarı (P.Acerifolia), Doğu Çınarı ile Batı Çınarının doğal bir melezidir ve her iki türünde çeşitli özelliklerini taşır. Boyu Batı Çınarından daha kısa gövdesi ise daha kalındır; küremsi meyve toplulukları ikişer ikişer bulunur.

Yüksekliği 25 metre olan Kaliforniya Çınarının (P. Racemosa) gövdesi çoğu kez çatallanma yapar. Yaprakları kalındır, küremsi meyve topluluklarının 2-7 tanesi bir arada bulunur.

Çınarlar hava kirliliğine ve hastalıklara dayanıklı olduğu için büyük şehirlerde ve sanayi merkezlerinde çok yetiştirilir. Çok hızlı büyüyüp ulu bir görünüm alan uzun ömürlü ağaçlardır. Yamalı gövde kabukları nedeniyle renkli bir görünümleri vardır; dış kabuk soyuldukça iç kabuk beyaz , gri, yeşil ve sarı gölgeler halinde ortaya çıkar.

Türkiye’de iki Çınar türüne rastlanır. Biri orman bölgelerindeki dere içlerinde ve akarsu yataklarında doğal olarak yetişen, ayrıca park, bahçe ve yol kenarlarında süs ve gölgelik olarak yetiştirilen Doğu Çınarıdır. Öbürü ise Türkiye’de doğal olarak bulunmayan, süs ve gölgelik olarak çok yetiştirilen batı Çınarıdır. Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bir çok yerdeki tarihi Çınar ağaçları ‘Doğal Anıt’ olarak korunmaktadır.

Çınar odunundan alet sapları, fıçı, çit kazığı yapımında ve mobilyacılıkta, ayrıca yakacak odun olarak yararlanılır. Ayrıca tanen içeren kabukları kabız yapıcı ve ateş düşürücü olarak içten, antiseptik olarak da dıştan kullanılır.

Kaynak: AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 6

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-11-2007, 08:40   #6
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Çınar, Çınargillerden büyük boylu ağaç (Platanus). Boyu 30 metreye kadar ulaşır. Yeşilimsi gri kabuğu vardır ve zamanla parça parça ayrılır. Yaprakları el ayası biçiminde ve parçalıdır. Dikenli olan meyveleri kömeç biçimindedir. Doğu Çınarı (Platanus Orientalis), türü arasında en çabuk gelişenidir, anayurdu Anadolu'dur. Çınar, bahçe ve parklarda gölge ve süs ağacı olarak kullanılır. Marangozlukta ve yakacak olarak yararlanılır.

Kaynak: Sabah Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 1

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-11-2007, 17:58   #7
Ağaç Dostu
 
quercuslover's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-09-2007
Şehir: konya
Mesajlar: 145
Çınar ağacının 10 farklı türü bulunmaktadır.[B]Çevre kirlenmesine en dayanıklı ağaçlar oldukları için kentlerde yaygın biçimde yetiştirilirler.

Kaynak : Grolier

quercuslover Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-11-2007, 22:37   #8
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Sayın Quercuslover, Vikipedi'ne kalırsa da 13 türü var.

Chiapas çınarı (Platanus chiapensis)
Gentry çınarı (Platanus gentryi)
Kerr çınarı (Platanus kerri)
Meksika çınarı (Platanus mexicana)
Platanus nobilis
Oaxaca çınarı (Platanus oaxacana)
Batı çınarı (Platanus occidentalis)
Doğu çınarı (Platanus orientalis)
California çınarı (Platanus racemosa)
Rzedowski çınarı (Platanus rzedowskii)
Arizona çınarı (Platanus wrightii)
Platanus wyomingensis
Londra çınarı (Platanus x acerifolia) (P. occidentalis x P. orientalis melezi) (Kaynak)


Ben bu yüzden şimdiye kadar yazdıklarımı somut kaynaklardan oluşturmaya çalıştım.

Bulduğunuz kaynaklardaki bilgileri bizimle böyle kısacık değilde uzun uzun paylaşsanız ne güzel olur. Umarım yazarsınız..

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2007, 01:17   #9
Ağaç Dostu
 
quercuslover's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-09-2007
Şehir: konya
Mesajlar: 145
İkiçeneklilerin çınargiller familyasından ulu bir ağaçtır.El ayasını andıran geniş yaprakları vardır.Bu sayede altına koyu bir gövde verir.Çınarın ana yurdu Anadoludur.Ağacın gövdesi yeşilimsi kül rengi kabuklarla kaplıdır,bu kabuklar zamanla enli tabakalar halinde kalkarlar.Çınarın çiçekleri birevciklidir, yani erkek ve dişi organları ayrı ayrı çiçeklerde ama, aynı kök üzerindedir.Bu çiçekler ceviz büyüklüğünde ve yumuşak topçuklar biçimindedir. İkisi üçü birer sap üzerinde dururlar.

Çınar kolay yetişen bir ağaçtır.Soğuklardan dondan pek etkilenmez. Tahtası zamanla çatladığından doğramacılıkta pek kullanılmaz.

Çınar çok uzun ömürlü bir ağaçtır, 500-2000 yıl kadar yaşayabilir.Yaşlandıkça gövdesinde geniş yarıklar meydana gelir, bu yarıklar kimi ulu çınarlarda birer oda büyüklüğünde bile olabilir.

Çınar, Avrupa'ya Anadolu'dan geçmiştir.

Kaynak : Hayat Ansiklopedisi

quercuslover Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2007, 20:40   #10
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 31-10-2007
Şehir: aksaray
Mesajlar: 3
çınarların tohum ile üretimi hakkında bilgilenmek istiyorum teşekkürler

burhan muştu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2007, 23:38   #11
Ağaç Dostu
 
quercuslover's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-09-2007
Şehir: konya
Mesajlar: 145
Çınar resimleri

İnternetten bulduğum bazı çınar resimleri bu ağacı tanımamıza yardımcı olacaktır:

Name:  image.jpg
Views: 22871
Size:  22.0 KB Name:  Platanus%20orientalis%20rcp3-Oct05.jpg
Views: 52199
Size:  49.3 KB

quercuslover Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2007, 23:48   #12
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Penelophe Mesajı Göster
..Tohumlarının çimlenme yüzdesi yüksektir. Rutubetli mineral topraklarda kolaylıkla çimlenebilir.
Sayın Burhan Muştu, öğrenmek istediğiniz başka bir şey varsa lütfen belirtin.

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2007, 23:57   #13
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi quercuslover Mesajı Göster
..Çınar çok uzun ömürlü bir ağaçtır, 500-2000 yıl kadar yaşayabilir..

Kaynak : Hayat Ansiklopedisi

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Penelophe Mesajı Göster
..Genç yaşlardan itibaren hızlı bir büyüme yaparlar ve çok kalın çaplara ulaşır, Ulu ağaç halini alırlar, 500-600 yıl yaşarlar...

Kaynak: Prof. Dr. Asuman Efe ve Prof. Dr. Faik Yaltırık'ın Dendroloji adlı kitabından alıntıdır.
Çınargillerin yaşı hakkında iki farklı kaynak iki farklı bilgi sunuyor. Doğruyu nasıl bulacağız?

Şöyle düşünmek doğru olabilir mi, ikilemde kalındığı zaman, ansiklopedilerin derlemeler halinde yazıldığı göz önüne alınırsa, ansiklopedik bilgi yerine uzmanların yazdığı bilimsel bilgi kabul edilebilir mi? (Sadece mantık yürütmeye çalışıyorum)

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-11-2007, 00:04   #14
Ağaç Dostu
 
quercuslover's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-09-2007
Şehir: konya
Mesajlar: 145
sayın penelope araştırmacıların yazdığı bilimsel kaynakları esas almak ******* daha doğru olur ancak ansiklopedilere ulaşmak daha kolay olduğu için öncelikle oraya başvurduyoruz.

quercuslover Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-11-2007, 08:49   #15
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Haklısınız, ansiklopedilere ulaşmak daha kolay.

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-12-2007, 22:10   #16
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 31-10-2007
Şehir: aksaray
Mesajlar: 3
Çınar tohumlarının ne zaman toplanacağı,ekim zamanı ve bakımı konusunda bilgi istiyorum teşekkürler.

burhan muştu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-12-2007, 12:22   #17
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 27-07-2007
Şehir: izimr
Mesajlar: 49
Çınarları hiç sevmem...Hiç tropik değiller...

kuçukamazon Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-12-2007, 21:56   #18
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Sevgili burhan muştu, çınar tohumlarını baharda nisan ayına kadar dalından toplayabilirsiniz. Eğer ekecekseniz mart ayında toplayın iyice yıkayıp tüylü yaprakları mümkün olduğunca tüylerinden ardındırın ve hemen ekin.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-01-2008, 23:11   #19
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Konu başlığını Çınargiller (Platanaceae) olarak değiştirsek iyi olur..

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-01-2008, 03:22   #20
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 01-03-2006
Mesajlar: 179
Sayın Küçük Amazon Çınarları sevmeyebilirsiniz.Tropik bitkiler de güzeldir ancak kendi bölgemizde yaşıyor bu ağaç.Ötelere gitmek yerine önce önümüzdeki güzellikleri görebilsek çok şey fark edecek belki de.Hiç tropik değil denilerek sökülüp yokedilen onlarca yerli bitki gördüm.(dağ çilekleri, zeytinler, ardıç ağaçları...)Bu anlayıştan vazgeçilmeli bence.
Teşekkürler

İzmirli Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-02-2008, 13:34   #21
Ağaç Dostu
 
quercuslover's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-09-2007
Şehir: konya
Mesajlar: 145
Ülkemizin toprak ve iklim yapısına uygun (doğal) bitki örtüsüne öncelik verilirse ağaçlandırma **** erozyonla mücadele çalışmaları daha başarılı olur.çınar,meşe.ardııç vs..kadar toprağa ve çevresine faydalı ağaçlar dururken.

quercuslover Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-03-2008, 19:23   #22
Ağaçsever
 
ağaçsever2's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-03-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 30
bn çınar tohumu hakkında bilgi alabilirmiyim. Ağacın dallarından sarkan salkım şeklinde ki şeyler tohumu mu?Nasıl ekmemiz gerekiyor ? bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler.

ağaçsever2 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-03-2008, 21:57   #23
Ağaç Dostu
 
kazim polat's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-02-2007
Şehir: Ödemiş-İZMİR
Mesajlar: 366
Galeri: 1
Hoşgeldin ağaçsever2.
Evet o topcuklar tohum.Binlercesi bir araya gelerek oluşturuyorlar o topu.Yapman gereken o topu ufalayıp bir gece suda beklettikten sonra o minik tohumları toprakla karıştırıp ekmek.Hatta bir de mantar ilacıyla(pomarsol olabilir)kararsan çimlendiklerinde mantardan ölmezler.Ektikten sonra üzerini ince bir toprak tabakasıyla ört,çimleninceye kadar günün sıcak saatlerinde,çimlendikten sonra da serin saatlerinde sula.Arada mantar ilacı ve gübre vermeyi ihmal etme.Yalnız acele et tohum ekmenin son zamanları!

lolla beğendi.
kazim polat Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-03-2008, 16:51   #24
Ağaçsever
 
ağaçsever2's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-03-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 30
duyarlı arkadaşım teşekkürler

soruma sonunda cvp alabildim sağol.

ağaçsever2 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-03-2008, 22:28   #25
Ağaç Dostu
 
kazim polat's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-02-2007
Şehir: Ödemiş-İZMİR
Mesajlar: 366
Galeri: 1
Ne demek, her zaman.

kazim polat Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-05-2008, 19:57   #26
Yeni Üye
 
mrucaksavar's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-05-2008
Şehir: Istanbul
Mesajlar: 11
mayis sonlarindayiz ama cinar agaclarinin uzerinde hala o tohum toplarindan mevcut
yesillerden birkacini topladim gecenlerde, bunlari ekme imkani var midir yoksa seneye mart nisan ayini mi beklemek gerekir,
son soru olarak da kurumus toplardan mi almak gerekir yoksa yesillerden alip kurutmak mi ?

mrucaksavar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-06-2008, 10:22   #27
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 15-04-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 13
Dip sürgünlerinden toplasak yetiştirebilirmiyiz?

svly Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-06-2008, 14:55   #28
Ağaç Dostu
 
quercuslover's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-09-2007
Şehir: konya
Mesajlar: 145
Forumda çınar ağacının çeliklede üretilebileceği yazıyor.

quercuslover Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-06-2008, 03:34   #29
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,469
Galeri: 373
Mrucaksavar, tohum toplamak için en uygun zaman Ekim, Kasım aylarıdır. Henüz dağılmamış olan tohum muhafazalarının toplanmasıyla elde edilen tohumlar 1-3 yıl kadar saklanabilirler. Tohumlar hava girmeyen kaplarda kuru muhafaza edilir. Mayıs ayı tohum toplamak için çok erken, o tohumlardan verim alamazsınız.

Mart, Nisan, Mayıs ayları ideal tohum ekim zamanıdır. Kış sonu ağaçlardan toplanan meyveler ufalanıp ayrıldıktan sonra tohumlar kumla karıştırılıp, doğrudan ekilir.

Svly, dip sürgünlerinden derken eğer köklü olarak ayırırsanız bu mümkün, tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım.

Qercuslover; çınarların çelikle üretimi yapılmaktadır, hormon köklendirmeyi hızlandırır.

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-06-2008, 23:12   #30
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 10-04-2007
Şehir: Bandırma
Mesajlar: 455
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi quercuslover Mesajı Göster
Forumda çınar ağacının çeliklede üretilebileceği yazıyor.
Evet bu mümkün ben geçen yıl kışın aldığım bir **** iki yıllık çelikler ekmiştım aşağı yukarı hepsi köklendi. Kolay kökleniyorlar.

A.Şahin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 18:50.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2019