agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Hastalık ve Zararlılar > Genel bitki koruma
(https)
Reklam


Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 26-12-2009, 21:45   #1
Ağaç Dostu
 
Cumhur Tonba's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-07-2008
Şehir: EDİRNE-ANTALYA
Mesajlar: 11,395
Galeri: 80
Fümigasyonun Genel Esasları ve Tarihçesi

1999 yılında Edirne Tarım İl Müdürlüğünün açmış olduğu ve katıldığım fümigasyon kursunda bize anlatılan, verilen notlar ve bilgilerden faydalanarak sizlere fümigasyon hakkında biraz ön bilgi vermek istiyorum.İsterseniz Zirai Karantina ve Fümigasyon yönetmeliğine de aşagıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği

Fümigasyonun tarihçesi:
Fümigasyon 20. yüzyılın başından beri tarımsal ürünlerdeki zararlı etmenler karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur. Günümüzde etkin bir şekilde kullanılan bu yöntem, bugüne gelinceye kadar birçok değişik kademeler geçirmiştir. Bundan sonra da teknikteki ilerlemelere paralel olarak aşamalar kaydedecek bu metodun mevcud duruma varıncaya kadar geçirdiği tarihsel gelişmeler şöyle özetlenebilir.

İnsanları ilk çağlardan beri gerek inançları uğruna kestikleri hayvanları ve gerekse tıbbi amaçlarla kullandıkları bitkisel ve bitkisel kaynaklı olmayan maddelerin yakılması esnasında ortaya çıkan duman, fümigasyon işleminde kullanılan kullanılan fümigantların oluşturmakta ve tabii halde oluşan bu işlemde fümigasyonun ilk kullanım sahasını teşkil etmektedir. Nitekim M.Ö. 10 ncu asırda yaşamış Homer, bir eserinde kükürdün yakılması suretiyle oluşan gazın ev zararlılarına karşı kullanıldığını kaydetmektedir. Keza kükürt dumanlarının tarihin eski çağlarından beri uyuz hastalığına karşı kullanıldığı da bilinmektedir.

Askeri alanda ise M.Ö. 431-404 yılları arasındaki Atina-isparta savaşlarında ve M.S. 670 yıllarında Arapların İstanbulu'u zaptetmek üzere yaptıkları hucumları önleme esnasında zehirli gazların kullanıldığı literatürlerce kaydedilmektedir. Bu sahada çeşitli aşamalardan geçen zehirli gaz kullanımı en etkili olarak 1. dünya savaşında uygulama alanı bulmuştur.

Zehirli gazların tarımsal alanda ilk kullanımı ise M.Ö. 200 yılında bağ yapraklarındaki zararlı böceklerin asvalt ve kükürt dumanları ile yok edilmeye çalışıldığı şeklinde CATO adlı yazar tarafından belirtilmesi ile başlayan ugulama değişik kademelerden geçerek son 50-60 yıllık peryotta en verimli ve en etkin dönemini yaşamaya başlamıştır.Nitewkim karbon sülfürün insektisit etkisinin 1854 yılnda keşfedilmesi ve 1897 de ambar zararlılarına karşı kullanılması, keza hidrojen siyanürün fümigant olarak 1886 da, klorpikrinin 1907 de,, etilen oksidin 1927 kullanılmaya başlanması bunun tipik örnekleridir.

Dünyada fümigasyon işleminin yapıldığı modern anlamda ilk fümigatuvar, 1920 de Amerika'da ve 1926 yılında Fransa'da tesis edilmiştir. Türkiye'de ise ilk fümigatuvar Mersin'de Fransızlar tarafından inşa edilmiş olup daha sonra İzmir'de Tariş bünyesinde ve İstanbu'da Cibali Tütün fabrikasında faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca İzmirde üzüm ve incir fümigasyonlarında atmosferik beton gazlama odalarının çok eskiden beri faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.

Fümigasyonun tanımı: Böcekleri (yumurta, larva, nymph, pup ve ergin) dönemlerinde ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortama (Belirli bir ısıda ve belirli miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde ( fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fümigasyonun gayesi ve önemi: Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer metaryalleri zararlı etmenlerden arındırarak, bu etmetlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir. Bu işlem insektisit, fungusit, nemetosit ve akarisitlererle mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde başvurulan son çaredir. İşte bu gaye ile yapılan fümigasyon işleminin yapısındaki olumlu ve olumsuz esasları şöyle izah edilebilir.

Olumlu yönleri:

a) Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması

b) Difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfus edebilme ve homejen dağılma imkanı sağlaması.

c) Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması.

d) Kısa sürede büyük miktarlardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlaması

e) Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve işgücü gereksinim.

F) Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması

Olumsuz yönleri:

a) Taşındıkları kapları ve uygulandıkları ortama aşındırıcı etki yapmaları

b) Uygulandıkları ürünlerle sabit bileşimli ve istenilmeyen kalıntılar yapmaları

c) Canlı bitkilerde bozulmalara ve üretim materyallerinde (Tohum v.b. gibi) çimlenme kayıplarına neden olmaları

d) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı olmaları

e) İnsanlar üzerinde yüksek toksik etkide bulunabilmeleri.

FÜMİGANT:
Fümigasyon işleminde kullanılarak kapalı bir yere sevk edilen ve (Zehirli) gaz halinde zararlı etmenleri imha edebilen katı, sıvı ve gaz durumundaki kimyasal maddelerdir.

Fümigantlar tesirlerini ya sinir sistemine etkili olma veya canlı hücre protoplazmasının oksijen alıp vermesinde görevli hayati önemdeki oksidase, peroksidase ve reduktase gibi enzimlere etki ederek solunuma engel olmak suretiyle yaparlar.

Fümigasyon işleminde kullanılan fümigantlarda genel olarak şu özellikler bulunmalıdır.

1. Kolayca gaz haline geçebilmelidirler

2. Yüksek nüfus kabiliyetine sahip olmalıdırlar.

3. Gıda maddelerinin kalitesini ve tohumların çimlenme gücünü bozmamalıdırlar.

4. Gazlanma süresinin sonunda zehirli bir kalıntı bırakmadan etkisi çabuk kaybolmalıdır.

5. Kolay patlayıp ateş almamalıdır.

Bu özelliklere sahip olmasını istediğimiz fümigantların aktivitelerine etkili olan bir takım faktörlerin bilinmesinde yarar vardır. Bu özellikler iki grupta toplanabilir.
-Fümigantların buharlaşma özelliği
-Fümigantların yayılma ve nüfus özelliği

FÜMİGASYONA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER.
Başarılı bir fümigasyon işlemi yapabilmek için, bu işleme etkili olan faktörleri ve bu faktörlerin niteliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu faktörleri şu şekilde sıralıyabiliriz.

1. Mücadele edilen zararlı etmenin cinsi ve bulunduğu özel şartlar.

2. Sıcaklık.

3. Gazlanma süresi (Fümigasyon süresi)

4. Fümige edilen materyalin niteliği.

FÜMİGASYONDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Dikkat! Fümigasyon işlemini sadece ve sadece yetki belgesi olan kişiler yapabilir. Ayrıca hayati tehlike taşıyan fümigasyon işleminin yetkili 2 operatör tarafından yapılması gerekmektedir. Her hangi bir gaz kaçağı, zehirlenmeye karşı diğer operatör duruma müdehala edebilir.

-Yer iyi seçilmelidir.

-Gerekli araç ve gereçler eksiksiz olmalıdır.

-Kullanılacak fümigantların özellikleriyle, materyalin yapısı iyi bilinmelidir.

-Ürün ile kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.

-Fümigasyon metodunun tesbitinde, zararlı etmenin türü, materyalin ve çevrenin ısısı, gazlanma süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

-Fümigasyonda kullanılan fümigantlar zehirli olduklarından gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Gaz maskesi, süzgeci, hava tüpü, ve gaz kaçağını tesbit edecek dedektör aleti çalışır durumda olmalıdır.

-Herhangi bir zehirlenme olayında ne gibi tetbirlerin alınacağı önceden planlanmalıdır. Örneğin hastahane ve itfaiye telefon numaraları bilinmelidir.

-Fümigasyon sırasında sigara içilmemeli ve her hangi bir şey yenilmemelidir.

-Zemin tercihan şaplı beton olmalı. Toprak ise gazın sızmaması için taban kısmına kraft kağıdı ya da naylon konulmalıdır.

-Vantilatör, aspiratör ve ısıtıcılar gibi fümigasyon esnasında kullanılacak aletler önceden çalıştrılıp kontrol edilmelidir.

-Çeşitli yapıdaki ürünler (Unlu, yağlı maddeler, teksir maddeleri (Ekim ve dikimde kullanılan tohum, fide, fidan, aşı kalemi, çelik, soğan, yumru, gibi üreme ve çoğaltma niteliğine sahip canlı karekterdeki materyal) birarada fümige edilmemelidir

-Canlı bitkilerin fümigasyonunda bilinmesi gereken hassasiyata uyulmalıdır.

-Fümigasyon başlayınca , fümigasyon sahasının görülebilen yerine tehlikeyi belirten uyarı levhaları konulmalı, en iyisi bir bekçi görevlendirilmelidir.

-Fümigasyon uygulaması bitirilince zehirli kalıntıların giderilmesi için el ve yüz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.

- Fümigasyondan sonra resmi olarak istenilen tüm tutanak ve raporlar yazılmalıdır.

Fümigantlar ile zehirlenmede belirtiler.

0800 314 79 00 (Ücretsiz) bu hatta cep telefonu ile ulaşılamadığından 0312 433 70 01 ) nolu telefonları bir yere kaydetmenizde yarar var. İlaç, tarım ilacı ve her türlü kimyasal maddenin yol açtığı zehirlenmelere karşı 24 sat kesintisiz bilgi alabileceğiniz merkezler.

Fümigasyonda kullanılan fümigantlar sıcakkanlılar için zehirli olduğundan, uygulamaları esnasında gerekli koruma tetbirleri alınmadığı zaman zehirlenme olayları meydana gelebilir. Belirtilerin bilinmesi, ilk yardım tetbirleri ile sadece fümigasyonda değil, tarım ilaçları kullanıyorsanız mevcut antidotlarını) bilmeniz gerekir.

Zehirlenmelerde genel olarak şu belirtiler görülür.

Baş ağrısı ve dönmesi. Solunum yetersizliğ. Bulantı ve kusma. Çift ya da bulanık görme. Karın sancısı ve ishal. Kulak çınlaması. Boğaz kuruması. Titreme. Yorgunluk hissetme. Sendeleyerek yürüme, baygınlık. Zihin karışıklığı ve konuşma güçlüğü, dalgınlık. İştah azalması. Dilde yanma hissi ve ağızda madeni bir tat.

Bu belirtilerden biri vaya bir kaçı görülen kişiye zaman geçirmeden ilk yardıma başlanmalıdır. Kullanılan fümigant iyi bilinmelidir. Zira müdahale fümiganta göre özellikler gösterecektir.

 

Düzenleyen Cumhur Tonba : 02-02-2010 saat 02:33 Neden: Ek bilgi
Cumhur Tonba Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 16:03.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020