agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Doğaya ve Yaşamınıza Sahip Çıkın > Daha İyi Bir Yaşam İçin > Fuar, Toplantı, Eğitim, Kampanya, Yarışma
(https)
Reklam


Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 18-03-2013, 00:29   #1
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 09-01-2012
Şehir: istanbul
Mesajlar: 257
30. ISTA Kongresi Tohum Sempozyumu

Türkiye ve Bakanlık olarak 2013 yılında düzenlenecek 30 ncu ISTA Kongresine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktayız.1924 yılında kurulan ISTA tarafından her üç yılda bir düzenlenen Uluslar arası tohum kongresinin Antalya’da düzenlenmesi tarihi, kültürel, turizm, tarım sektörü ve tohumculuk endüstrisi yönüyle önem arz etmektedir.

Bu topraklar günümüzden onbin yıl önce tohumun ilk defa bitki kültürü amacıyla toprağa ilk atıldığı alanları kapsamaktadır.

Ülkemiz batı ile doğu arasında kültürel işbirliği, ticaret ve tarım alanlarında bir köprü görevi görmektedir. Bu alanlarda işbirliğinin sağlanmasında stratejik bir öneme sahiptir.

Bu sebeple de günümüzdeki üretim yapan tohum firmalarının aktif faaliyet alanı içerisindedir.

Ayrıca Türkiye, coğrafi konumu ve farklı iklim bölgeleri ihtiva eden subtropikal (ılıman) kuşak üzerinde yer alması, yazların sıcak ve kurak, kışların nispeten ılıman-serin ve yağışlı geçtiği Akdeniz ikliminde olması nedeniyle birçok tarımsal ürün yetiştirilebilmesine olanak vermektedir.

Türkiye endemik bitkilerin gen merkezi olması, tarımda ve bitki deseninde çok çeşitlilik ile bitki ıslahı, tohum üretimi ve ticaretini öne çıkarmaktadır. Kongrenin ana fikirlerinden biri olan gen kaynaklarının korunması ve ıslah amaçlı kullanımı da bu bağlamda önem taşımaktadır. Türkiye’nin ev sahipliğinde 12–18 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenecek 30 ncu ISTA Uluslararası Tohum Kongresine dünya tohum ailesini, tohum bilim adamlarını, bütün ülkelerin tohumculukla ilgili konu uzmanı ve yetkililerini, araştırmacılarını Antalya’ya davet ediyorum.

Bu kongreyi ülkemizde düzenleyen ISTA’ya teşekkür ediyorum.

Mehdi Eker
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 
cliepy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2013, 00:29   #2
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 09-01-2012
Şehir: istanbul
Mesajlar: 257
Kongre Hakkında
Tarihçe

ISTA, tohum testlerinde yeknesaklık, numune alma ve tohum testi ile ilgili standart prosedürlerin yayımlanmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlayarak uluslar arası tohum ticaretinde bu prosedürlerin üniform bir şekilde uygulanmasını ve geliştirilmesi görevini üstlenmiştir. ISTA’nın ikinci amacı tohum bilimi ve teknolojisi kapsamına giren bütün alanlarda (numune alma, numune testi, depolama, işleme ve tohumların dağıtılması, çeşit sertifikasyonun teşvik edilmesi) araştırmaların yapılmasını teşvik etmek, tohumla ilgili katılımcılara konferanslar ve eğitimler vermek, tohumla ilgili organizasyonlarda bağlantı halinde olmayı sağlamaktır.

ISTA bünyesinde yaklaşık 79 ülkeden 201 üye laboratuar,52 kişisel üye vardır. Bunlardan 120 laboratuar ise ISTA tarafından yeterlilik almıştır. ISTA üyeliği; dünyanın her tarafındaki devlete veya özel şirkete ait tohum test laboratuarları, araştırma enstitüleri ve üniversitelerde çalışan tohum bilimcisi ve tohum analizcileri ile işbirliği esasına dayanır. ISTA, ekonomik ve politik bağımsızlığı esas alarak üyelikte çeşitliliği teşvik eder.

ISTA, üye ülkelerin tohum laboratuarları yetkilileri ve konu uzmanları, üniversitelerden bilim adamları ile tohum sektöründen ilgili teknik uzmanlar yanında dünyadaki tohumculuk kuruluşlarının katılımı ile üç yılda bir kongre düzenlemektedir. 12–18 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan ISTA’nın 30. Kongresinin ev sahipliği için Bakanlığımız tarafından talepte bulunulmuş ve bu talep kabul edilmiştir.

ISTA Uluslar arası Tohum Kongresi; Uluslararası Tohum Sempozyumu, ISTA Teknik Komite Toplantıları ve ISTA Olağan Yıllık Toplantısı olmak üzere üç bölümden oluşup bir hafta sürecektir. Bu toplantıların masrafı katılımcılardan ve destekleyici kuruluşlardan temin edilecektir. Üç yılda farklı bir ülkede düzenlenen ISTA kongresine bilim adamları, araştırmacılar, Uluslararası organizasyonlar, stant açmak isteyen Tohum Şirketleri, Tohum endüstrisi ile ilgili teknoloji Şirketleri ve Tohum Üreticilerinden oluşan 600–800 katılımcı beklenmekte olup, bu toplantı ülkemizin dünyaya tanıtılmasında ve yeni gelişmekte olan tohumculuk sektörünün ve ülkemizin imkân ve potansiyelinin ortaya konulmasında, uluslar arası tohum sektörüne entegre olmasında yeni fırsatlar ortaya koyacaktır.

Türkiye'de yapılan 30. ISTA Kongresinde yer alan olaylara bakış:

- Kongre Öncesi Çalıştaylar:
- ISTA Tohum Gücü (Vigor) Testleri Çalıştayı (04-06 Haziran)
- ISTA Safiyet ve Çimlenme Çalıştayı (06-09 Haziran)
- 30. ISTA Kongresi Açılış Kokteyli (11 Haziran)
- ISTA Tohum Sempozyumu (12-14 Haziran)
- 30. ISTA Kongresi Gala Yemeği (14 Haziran)
- Teknik Komite Toplantıları (15-16 Haziran)
- Tartışma Forumu (17 Haziran)
- Olağan Genel Kurul Toplantısı (18 Haziran)
- Kongre Sonrası Turlar (19-21 Haziran)


Amaç

Tohum bilimi ve teknolojilerinde ortaya çıkan yeni bilgi, tecrübe ve teknolojilerin tohum aktörleriyle paylaşmaktır. Bu kongre, ISTA’ya üye ülkelerle birlikte çalışarak dünyada tohum kalitesinin değerlendirilmesinde yeknesaklığı sağlamayı amaçlamaktadır. Tohumda numune alma, kalite testleri, laboratuarların akreditasyonu konularında uluslar arası tohum kurallarının kullanımında tohum bilimi ve son teknoloji bilgilerini değerlendirmektir. Bu tohum kongresi, ulusal ve uluslar arası tohum ticaretinde ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı verecektir.

Kongreden beklentiler;

Bu kongre; dünyanın her tarafındaki kamu veya özel şirkete ait tohum test laboratuarları, araştırma enstitüleri ve üniversitelerde çalışan tohum bilimcisi ve tohum analizcileri ile işbirliğine ve araştırma platformunun oluşmasına katkı verecektir.

Genetik kaynakların muhafazası ve tohum kalitesinin sürdürülebilirliğine dair bilgi ve deneyimlerin paylaşılması,

Tohumluk üretiminde kalitenin rolü ve değerlendirilmesi,

Standart tohum test metotlarını geliştirerek kaliteli tohum ticaretinin geliştirilmesi,

Tohumla ilgili diğer kurumlarla birlikte (ISF, OECD, UPOV, ISSS gibi) tohum bilimi ve teknolojisinin bütün alanlarında araştırma bilgilendirme yayın ve eğitimlerin yapılmasını sağlayacaktır.

cliepy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2013, 00:31   #3
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 09-01-2012
Şehir: istanbul
Mesajlar: 257
Sempozyum Ana Başlıkları

30. ISTA Kongresi Tohum Sempozyumu

12-14 Haziran 2013 Antalya, Türkiye
Alison A. Powell

ISTA Yürütme Kurulu Üyesi, ISTA Tohum Gücü Komitesi Başkanı ve Tohum Sempozyumu Düzenleyicisi
12-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Antalya’da (Türkiye) yapılacak olan 30. ISTA Tohum Sempozyumu, tohuma ilişkin birçok farklı konuyu ele alacaktır.

Genetik koruma
Tohum patolojisi
Habitat rejenerasyonu
Çimlendirme ve dormansi
Tohum kalitesi ve bitki ıslahı
Moleküler belirteçlerin uygulanması
Tohum kalite değerlendirmesi
Tohum fizyolojisi ve stres yanıtları

Sempozyumun genel teması:

Tohum kalite değerlendirmesi: bitki ıslahı ve genetik korumanın faydalarından yararlanmada kilit adım
Sempozyum, her biri 2 saat sürecek ve aynı konuları ele alacak 5 sözlü bildiri oturumu (aşağıda belirtilmiştir) ve 2 poster oturumundan oluşacaktır. Sözlü bildiri oturumlarına, tohum bilimi ve teknolojisi alanında tanınan ana konuşmacılar başkanlık edecektir.

Tohum üretiminde kalite değerlendirmesinin rolü: Oturum başkanı ve ana konuşmacı:
Francisco Krzyzanowski, Brezilya
Bitki çeşitlerinin çoğaltılması, genetik saflığın sürdürülmesi, kaliteyi etkileyen çevresel ve maternal faktörler, üretim ve işleme, konvansiyon ve organik tohum üretimi, epidemiyoloji ve modelleme, tohum tedavisi.

Tohum kalitesinde fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler belirteçler: Oturum başkanı ve ana konuşmacı:
Françoise Corbineau, Fransa
Stres ve kuruma toleransı, genom bilimi, proteomik, gelişme ve olgunlaşma, dormansi regülâsyonu ve indüksiyonu, çimlendirme, tohum dayanıklılığı, hastalık direnci.

Tohum kalite değerlendirmesinde ileri metotlar: Oturum başkanı ve ana konuşmacı:
Beni Kaufman, ABD
Otomatik ve bilgisayar tabanlı metotlar, görüntü analizi, DNA tabanlı metotlar, çeşitlilik tanımı, saflık analizi, tohum patolojisi, çimlendirme.

Ticari kullanım için tohum depolama ve genetik koruma: Oturum başkanı ve ana konuşmacı:
Robin Probert, İngiltere
Tohum toplama ve işlemenin çimlendirme ve dayanıklılık üzerindeki etkileri, tohum nem içeriği ve su faaliyeti, kaliteye bağlı depolama şartları, geleneksel ve dirençli tohumlar, ekin dışı türlerde kalite özelliklerinin belirlenmesi

Fizyolojik kalitenin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi: Oturum başkanı ve ana konuşmacı:
Alison Powell, İngiltere
Çimlendirme ve tohum gücünün değerlendirilmesi, tarla yapısına bağlı tohum kalitesi, transplant üretimi, toprak ıslahı ve rejenerasyon: strese yanıt (örn. Patojenler, kuraklık, tuzluluk, toprak kirleticileri).

Bildiri teslimi:
Bildiri teslimi için ilk çağrı: Mayıs 2012
Bildiri teslimi için ikinci çağrı: Ağustos 2012
Son teslim tarihi: 19 Ekim 2012

Tarihler:

19 Ekim 2012 Tüm bildirilerin son teslim tarihi; gönderilen bildiriler arasından sempozyumda sunulacak olanlar, sempozyum düzenleyicisi ve küçük bir bilimsel komite tarafından seçilecektir. Sözlü sunuma seçilen bildirilerin yazarlarıyla özete ek olarak, deneysel sonuçlar üzerine detaylı bilgi edinmek amacıyla ayrıca temasa geçilecektir.

5 Kasım 2012 Bildirilerin poster sunumu için kabul edilip edilmediği konusunda yazarların bilgilendirildiği tarih.

8 Şubat 2013 Bildirilerin sözlü sunum için kabul edilip edilmediği konusunda yazarların bilgilendirildiği tarih. Bildirileri sözlü sunum için kabul edilmeyen yazarlar, çalışmalarını poster olarak sunmaları için davet edilecektir.

8 Mart 2013 Poster sunumu kabul edilen yazarların katılım ücretlerini son yatırma günü. Poster yazarlarından hiçbiri bu tarihe kadar kayıt yaptırmamışsa, posterin sunulması ve özetin basılması mümkün olmayacaktır.


30. Tohum Sempozyumu, Oturum Başlıkları

Oturum 1
Tohum üretiminde kalite değerlendirmesinin rolü
Oturum başkanı ve ana konuşmacı: Francisco Krzyzanowski, Brezilya
Bitki çeşitlerinin çoğaltılması, genetik saflığın sürdürülmesi, kaliteyi etkileyen çevresel ve maternal faktörler, üretim ve işleme, geleneksel ve organik tohum üretimi, epidemiyoloji ve modelleme, tohum tedavisi.

Oturum 2
Ticari kullanım için tohum depolama ve genetik koruma
Oturum başkanı ve ana konuşmacı: Robin Probert, İngiltere
Tohum toplama ve işlemenin çimlendirme ve dayanıklılık üzerindeki etkileri, tohum nem içeriği ve su faaliyeti, kaliteye bağlı depolama şartları, geleneksel ve dirençli tohumlar, ekin dışı türlerde kalite özelliklerinin belirlenmesi

Oturum 3
Tohum kalitesinde fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler belirteçler
Oturum başkanı ve ana konuşmacı: Françoise Corbineau, Fransa
Stres ve kuruma toleransı, genom bilimi, proteomik, gelişme ve olgunlaşma, dormansi regülâsyonu ve indüksiyonu, çimlendirme, tohum dayanıklılığı, hastalık direnci.

Oturum 4
Tohum kalite değerlendirmesinde ileri metotlar
Oturum başkanı ve ana konuşmacı: Beni Kaufman, ABD
Otomatik ve bilgisayar tabanlı metotlar, görüntü analizi, DNA tabanlı metotlar, çeşitlilik tanımı, saflık analizi, tohum patolojisi, çimlendirme.

Oturum 5
Fizyolojik kalitenin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
Oturum başkanı ve ana konuşmacı: Alison Powell, İngiltere
Çimlendirme ve tohum gücünün değerlendirilmesi, tarla kurulumuna bağlı tohum kalitesi, transplant üretimi, toprak ıslahı ve rejenerasyon: strese yanıt (örn. Patojenler, kuraklık, tuzluluk, toprak kirleticileri).

Poster Oturumları
Oturum başkanı: Hülya İlbi, Türkiye
Posterler yukarıda adı geçen tüm sözlü bildiri başlıkları üzerine sunulacaktır.

Önemli Günler
• 1. Bildiri Özetleri
• 2. Bildiri Özetleri
• Kongre için Online Kayıt ;
Başlangıcı, Tohum Sempozyumu, Kongre Öncesi Çalışmalar, Katılımcı
• Tüm Bildirilerin Bitiş Zamanı
• Erken Kayıt Bitiş Tarihi
• Geç Kayıt Bitiş Tarihi
• Tohum Sempozyumu
• Tohum Kongresi

Mayıs 2012
Ağustos 2012
Ekim 2012

19 Ekim 2012
15 Mart 2013
15 Mayıs 2013
11 - 14 Haziran 2013
11 - 18 Haziran 2013

cliepy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2013, 00:31   #4
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 09-01-2012
Şehir: istanbul
Mesajlar: 257
Kayıt

*ERKEN Kayıt Ücreti: 1 Ekim 2012 – 15 Mart 2013
**GEÇ Kayıt Ücreti: 16 Mart 2013 – 15 Mayıs 2013
* Üyeler için Tam Kongre katılımı (Haziran 11-18) için ERKEN kayıt ücreti 540,00 €
* Üye olmayanlar için Tam Kongre katılım (Haziran 11-18) için ERKEN kayıt ücreti 810,00 €
** Üyeler için Tam Kongre katılımı (Haziran 11-18) için GEÇ kayıt ücreti 590,00 €
** Üye olmayanlar için Tam Kongre katılım (Haziran 11-18) için GEÇ kayıt ücreti 970,00 €
* Üyeler için Tohum Sempozyumu ve Teknik Komite Toplantıları katılımı (Haziran 11-14) için ERKEN kayıt ücreti 490,00 €
* Üye olmayanlar için Tohum Sempozyumu ve Teknik Komite Toplantıları katılımı (Haziran 11-14) için ERKEN kayıt ücreti 735,00 €
** Üyeler için Tohum Sempozyumu ve Teknik Komite Toplantıları katılımı (Haziran 11-14) için GEÇ kayıt ücreti 540,00 €
** Üye olmayanlar için Tohum Sempozyumu ve Teknik Komite Toplantıları katılımı (Haziran 11-14) için GEÇ kayıt ücreti 880,00 €
ÖĞRENCİLER için Tohum Sempozyumu ve Teknik Komite Toplantıları katılımı (Haziran 11-14) için indirimli kayıt ücreti 175,00 €
Refakatçi kayıt ücreti (Haziran 11-18) (Sadece Açılış Resepsiyonu, Kahve Molaları, Öğle Yemekleri ve Gala Yemeği kabul) 300,00 €

*Fiyatlara KDV Dahildir.

cliepy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2013, 00:34   #5
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 09-01-2012
Şehir: istanbul
Mesajlar: 257
İletişim

ORGANİZASYON SEKRETERYASI ( Konaklama, Transfer, Turlar, Genel Sponsorluk ve Kayıt Sponsorluğu için)


441. CADDE NO: 1, 06610
Birlik-Çankaya – Ankara - TÜRKİYE
Phone : (+90) 312 454 0000
Faks : (+90) 312 454 0001
Web : Flap Kongre - Ana Sayfa
Contact Person: Sefa AKYÜZ
E-Posta : ista2013antalya@flaptour.com.trISTA SEKRETERYASI ( Kayıt ve Bildiri Sistemi için)

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)

ZÜRICHSTRASSE 50, 8303
Bassersdorf, CH-SWİTZERLAND
Tel : (+41) 44 838 60 00
Faks : (+41) 44 838 60 01
Web : International Seed Testing Association - ISTA - ISTA Online - International Seed Testing Association
E-Posta : ista.office@ista.chULUSAL ORGANİZASYON KOMİTESİ

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞDAT CAD. NO:62 - 06172
Yenimahalle – Ankara - TÜRKİYE
Tel : (+90) 312 315 46 05
Faks : (+90) 312 315 09 01
Web : www.ttsm.gov.tr

cliepy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2013, 04:54   #6
Ağaç Dostu
 
birnefestoprak's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-07-2012
Şehir: Ankara/Morgantown
Mesajlar: 2,783
Sn cliepy, siz sempozyumda gorev aliyor musunuz?

birnefestoprak Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-03-2013, 11:18   #7
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 09-01-2012
Şehir: istanbul
Mesajlar: 257
Sn birnefestoprak o tarihlerde maalesef yurtdışında olacağım. Ama ilgilenen herkesin katılmasını tavsiye ederim.

cliepy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 16:52.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021