agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Biyoteknoloji
(https)
Beğeni Düzeni3Beğeniler
  • 3 Gönderen Dogasever

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 02-05-2010, 13:32   #1
Ağaç Dostu
 
Dogasever's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-04-2007
Şehir: Appleton-İngiltere
Mesajlar: 1,706
Hayvan Yetiştiriciliğinde EM Kullanımı

Her ne kadar EM ilk önce tarımda verimi artırmak için geliştirilmişse de, hayvancılık, tarım ve çevre uygulamalarını birbirinden ayırmak çok zordur. Zaten, hayvancılık ve tarımda başarılı olmuş ülkelerde bu üç alanın birlikte algılanması gerektiği de açıkça bellidir. Ancak, her bir alan kendi içinde çok geniş olduğundan, EM'nin hayvancılıktaki uygulamalarını ayrı bir başlık altında ele almanın daha uygun olacağını düşünerek böyle bir başlık açmaya karar verdim. EM'nin her türlü hayvan yetiştiriciliğinde kullanım şeklini ele alacağımız bu başlıkta, bu alandaki soru ve yorumlarınızı bekliyorum.

Name:  hayvancılıkKAPAK.jpg
Views: 5406
Size:  57.6 KB

GİRİŞ
Bugünün piyasasında rekabetçi olmak için modern çiftlik hayvanları üreticisinin daima yenilikçi olması ve yeni üretim teknikleri arayışı içinde olması gerekmektedir. Şirketimiz EM (Etkin Mikroorganizmalar) mikrobiyal aşılayıcıların Türkiye’de yetiştiriciler arasında yaygınlaştırılması alanında çalışmaktadır. EM Teknolojisi 1980’lerde Okinawa, Japonya’da Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geliştirilmiş ve dünya çapında 130’u aşkın ülkeye yayılmıştır. EM Teknolojisi Türkiye’de kümes ve çiftlik hayvanları üreticileri için son derece umut vericidir. Maliyeti düşük, uygulanması kolaydır ve koku kontrolü, hayvanların et ve süt verimlerinin arttırılması konularında, hijyen, ve gübrelik hayvan dışkısından organik gübre üretimi alanlarında harika sonuçlar vermektedir.

KÜMES VE ÇİFTLİK HAYVANLARI ÜRETİMİNDE EM
Kullanıma Genel Bakış
EM Teknolojisi, hayvancılıkta tatmin edici bir sonuç elde etmek için 3 farklı uygulama şekli sunar. Uygulama programı aşağıdaki farklı yöntemleri içermektedir:
1. İçme suyuna EM katılması
2. Hayvan yemlerine EM Bukaşi katılması
3. EM hijyen spreyi
Hayvan üretiminde EM Teknolojisinin ek özellikleri a) EM ile lagün arıtımı ve kötü kokuların yok edilmesi, b) Altlık değerlendirme yöntemi ve c) Hayvan gübresinden organik kompost üretimi

MEVCUT ÜRÜNLER
EM Agriton Ltd.Şti. kümes ve çiftlik hayvanları üreticileri için aşağıdaki ürünleri sunar:
EM- 1
EM Silaj
EM (Aktif)
EM Bukaşi
HAYVAN ÜRETİMİNDE EM KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN FAYDALAR

Kötü kokuları yok eder. Koku bileşikleri, örneğin amonyak, hidrojen sülfür, metil merkaptan ve metil sülfür, vb. türevleri genellikle çürütücü organizmaların metabolik faaliyeti sırasında üretilir. EM kullanımı bu mikropların faaliyetini bastırır ve organik maddenin kokulu bileşikler üretmeden çürümesini sağlar.
Hastalık gelişimini ve salgın hastalıkları engeller. EM “rekabetçi dışlama” ilkesine (bu ilke ilerde açıklanmaktadır) dayalı olarak patojen mikropların popülasyonunu sınırlandırır ve böylece bu mikropların patojenik faaliyetlerini bastırır. EM buna ek olarak hayvanların genel sağlığında iyileşme sağlar ve hayvanların hastalıklara karşı direncini arttırır.
Atıkların izin verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmasını sağlar. EM’deki mikroplar atık sudaki kirleticileri yok eder. Yeterli süre ve gerekli koşullar sağlandığında EM suyu kirlilikten arındırır.
Büyüme hızında iyileşme sağlar. Daha iyi yem kullanımı ve hayvan refahındaki iyileşmeyle birlikte hayvanların büyümesinde kayda değer iyileşme sağlar.
Ölüm oranını düşürür. Hayvanların bağışıklığının artması nedeniyle çiftlikteki hayvanlar arasındaki ölüm oranı düşer.
Sütten kesilme dönemi sonrasında hayatta kalma oranını ve yetişkin hayvanlarda verimliliği arttırır. Çevre ve sağlıktaki genel iyileşmeyle birlikte üreticiler daha verimli spermler ve yumurtalar üretebilir ve böylelikle verimlilik oranını yükseltirler. EM çok genç hayvanların mide ve bağırsak bozukluklarına karşı direncini arttırır ve hayatta kalma oranlarını iyileştirir.
Tat, doku ve koku gibi ürün özelliklerinin kalitesini arttırır. Hayvanlarda çok fazla yapay kimyasal madde alımı olmadığından, üretilen et, süt ve yumurtalar tüketici sağlığını tehdit edecek kimyasal kalıntılar içermez.
Hayvansal atıkların organik gübreye dönüştürülmesine yardımcı olur. EM ile fermante olan hayvan dışkısı yüksek bitki besin değerine sahip olur ve patojen içermez.
Sinek ve diğer haşaratı son derece azaltır
EM ile sineklerin nasıl azaldığını anlamak için sineklerin üremesine daha yakından bakmamız gerekmektedir. Sinekler, çürümekte olan organik maddelerin üzerine yumurtlarlar. Tavuk kümeslerinde bu madde tavuk dışkısıdır. Yumurta metamorfiz geçirmeden önce larva (kurtçuk) haline gelmelidir. Yumurtanın larva aşamasına geçmesi için bazı özel enzimlerin ortamda bulunması gerekmektedir. Bu özel enzimler bozuşup kokuşmakta olan (oksidasyona uğrayan) organik maddeler üzerinde bol miktarda bulunur. O yüzden, sinekler organik maddelerin üzerine yumurtlamayı tercih ederler.
Ancak eğer sineğin yumurtladığı organik madde EM ile muamele edilmişse, bir başka deyişle, tavuklar EM ile beslenmiş ve kümesler EM ile spreylenmişse, EM kötü kokuları yok ederken, antioksidan maddeler ve vitaminler salgılar. Bu yüzden, (tavuk dışkıları dahil) ortamda antioksitleyici bir durum söz konusudur ve bu antioksidan maddeler, sinek yumurtalarını kurtçuklara dönüştürecek enzimlerin oluşumunu engeller. Dolayısıyla, sinekler yumurta aşamasından öteye geçemeyeceğinden, sinek üreme çevrimi kırılmış olur.

ETLİK PİLİÇ (BROYLER) ÜRETİMİNDE EM
İçme Suyu Katkısı Olarak
Kümesteki broyler tavuklarının günlük içme suyuna aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda EM ilave edin.

1 ila 14. Günler Bir litre içme suyuna 0,5 ml veya
1 ton suya 500 ml (1/2 litre)
15. Gün ve Sonrası Bir litre içme suyuna 0,25 ml veya
1 ton suya 250 ml (1/4 litre)


Yem Katkısı Olarak
Tavukların günlük yem miktarına aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda EM Bukaşi ilave edin.
1 - 7. Günler Toplam yem ihtiyacının %3’ü veya
Bir ton yem başına 30 kilo
8 - 14. Günler Toplam yem ihtiyacının %2’si veya
Bir ton yem başına 20 kilo
15. Gün ve Sonrası Toplam yem ihtiyacının %1’i veya
Bir ton yem başına 10 kilo

Hijyen Spreyi Olarak1 litre EM’i 50 litre suyla seyreltin. Aşağıda belirtilen zamanlarda metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin.
Tavuklar kümese konmadan 3 - 7 gün önce, son kimyasal dezenfeksiyon ya da fumigasyondan sonra barınakların tavanlarına, yerlere ve duvarlara spreyleyin.
Hayvanlar kesime gidene kadar haftada bir kez altlıkların üzerine klorsuz suyla 1/20 oranında seyreltilmiş EM çözeltisi spreyleyin. Tavuklarınız bu çözeltiyi seveceklerdir. Bu çözelti tavukların solunum yollarını rahatlatacaktır. Özellikle yaz mevsiminde, sıcaklarda, tavukları rahatlatacaktır. Spreyleme işlemini sisleme şeklinde bir boru sistemiyle de yapabilirsiniz.
Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 – 1/20 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.

YUMURTA ÜRETİMİNDE EM
İçme Suyu Katkısı Olarak
Kümesteki yumurta tavuklarının günlük içme suyuna aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda EM ilave edin.

1 ila 14. Günler Bir litre içme suyuna 0,5 ml veya
1 ton suya 500 ml (1/2 litre)
15. Gün ve Sonrası Bir litre içme suyuna 0,25 ml veya
1 ton suya 250 ml (1/4 litre)


Yem Katkısı Olarak
Yumurtlayan tavukların yaş ve üretim aşamasına göre Bukaşi uygulama oranı aşağıda verilmiştir.

Hafta bazlı yaş/ Üretim Aşaması Yemlerdeki Bukaşi Katkısı
(Toplam Yem Tüketimindeki %)
0-18 Hafta
Kuluçka ile yumurtlama öncesi dönem arası 3
18-21 Hafta
Yumurtlama Dönemi Başlangıcı 2
22-28 Hafta
İlk Yumurta ile Pik Yumurtlama Dönemi Arası 1
29-35 Hafta
Pik Üretim 1
36 Hafta ve Sonrası 1-5
Fazladan Yemleme


Fazladan yemleme – Bukaşi ilavesi aşamalı olarak haftada %1’den en fazla %5’e kadar arttırılabilir, yani ikinci haftada %2, üçüncü haftada %3 ve devamı şeklinde yükseltilebilir. Yumurtlayan tavukların artışa cevap vermesinin ardından arttırma işlemi durdurulur.

Hijyen Spreyi/ Koku Giderici Olarak
a) 1 litre EM’yi 50 litre suyla seyreltin. Aşağıda belirtilen zamanlarda metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin.
b) Tavuklar kümese konmadan 3 - 7 gün önce veya son kimyasal dezenfeksiyon ya da fumigasyondan sonra barınağın tavanlarına, yerlere ve duvarlara spreyleyin.
c) Haftada bir kez hayvan dışkısının üzerine spreyleyin.
Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 - 1/20 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.
Atık Yönetimi
Bir tavuk çiftliğinde kokuyu kontrol etmenin en etkili yollarından biri etkili bir atık yönetimi programına sahip olmaktır. Kokuya neden olan bileşiklerin bastırılmasıyla zehirli gazlar da azaltılmış olacağı için bu gazların hayvanlar üzerinde oluşturduğu stres de azalmış olacaktır. Böylelikle tavukların hem yumurtlama performansında hem de genel sağlığında iyileşme görülecektir.
Düzenli spreyleme olanağı olmayan kümeslerde, kokunun nötr hale getirilmesi ve zehirli gazların salınımının azaltılması amacıyla EM Bukaşi kullanımı önemle tavsiye edilmektedir.
Tavuk barınaklarının altındaki hayvan dışkısının ıslaklığını azaltmak amacıyla talaş, pirinç kabuğu, kalın ya da artık pirinç kepeği veya buğday kepeği gibi ince organik malzemelerin kullanımı tavsiye edilir. Bunu yapmak için Her 10 birim organik madde için 1 birim odun kömürü ve 1 kilogram EM Bukaşi ilave edin. Bu işlemi her ay veya gereken sıklıkta yineleyin.
Eğer altlıkları ya da tavuk gübrelerini kümesin dışında açıkta veya gübre çukurunda depoluyorsanız, öncelikle yağmurdan korumak için üzerini kapatın. Ama hava ile temasını tamamen kesmemeye özen gösterin. Nem oranı çok yüksekse, talaş, tahta kırpıntısı veya benzeri karbonlu organik madde ilave edin. Kompostlaşma tamamlanana kadar olgunlaşmasını bekleyin. EM aktif ile kompostlaştırılmış organik gübrenin olgunlaştığına ilişkin işaretler şunlardır:
Asıl madde artık tanınmaz haldedir.
Kötü ya da mayalanmış bir koku yoktur.
EM, karbon azot oranı (C/N) ayarlanmış organik maddenin kısa sürede kompostlaşmasını sağlar. Üretilen EM Kompost, normalde eğer tavuk atıklarında tuzluluk oranı yüksekse, bunu dengeler ve bitkiler ve topraklar için son derece yararlıdır. EM Kompost kullanarak yapılan tarımda kimyasal gübre kullanmaya gerek kalmaz. Eğer modern bir kompost tesisi kurmak istiyorsanız, lütfen bizimle temasa geçiniz.

AT YETİŞTİRMEDE EM KULLANIMI
At Yetiştirme
Ahırların İlk Hazırlanması
Ahırları, spreyleyerek iyice temizleyiniz. (0,2 l EM + 0,8 l su) oranında suyla seyreltilmiş EM çözeltisinden yüzeyleri hafifçe nemlendirecek şekilde bütün ahıra spreyleyiniz. Havalandırma yerlerini ve damlardaki havalandırma deliklerini vb. unutmayınız.
Ahırların Bakım Spreylemesi:
Bir spreyleme veya sisleme cihazı kullanarak, haftada 1-2 defa 1:10 oranında klorsuz suyla seyrelterek 0,1 l /m2 gelecek şekilde altlık malzemesi (saman ya da talaş veya tahta kırpıntıları) dökülmüş yerlere ve duvarlara EM spreyleyin, Dışkı ve idrarın bulunduğu yerlere biraz daha fazla spreyleyin. Böylelikle, amonyak hemen bağlanacaktır. Odun kırpıntıları veya talaş varsa, bunlar daha emici olduğundan biraz daha fazla spreylenmelidir.
Sıcak yaz aylarında, üzerlerine EM çözeltisi (1:20 oranında klorsuz suyla seyreltilmiş EM) spreylenince hayvanların çok hoşuna gitmektedir. EM, kokuşma yoluyla çürümeyi önleyeceğinden, bu nedenle meydana gelen sorunlar çözümlenmiş olacaktır. Hayvanlar üzerinde zararlıların (pire, kene, vb.) bulunmasını önleyecektir.
Doğumda
Hemen doğumdan sonra 2-3 ml EM bir şırınga yardımıyla ağızdan veriniz.
Doğum Sonrası
1 ve 2. haftalarda: taya günde 10 ml EM veriniz (günlük 10 ml’lik dozu 2’ye bölerek 5’er ml halinde veriniz).
2 ile 8. haftalarda 20 ml EM veriniz (günlük 20 ml’lik dozu 2’ye bölerek 10’ar ml halinde veriniz).
3 aylıktan itibaren:
Atlar için: 3. aydan itibaren tüm yaşlar için günde 40 ml EM veriniz. (40 ml’lik EM 2’ye bölerek 20’şer ml halinde veriniz).
Atların doğal direncini artırmak için, normal yemlerine ilave olarak günde normal yemlerinin %5’i kadar Kepek Bokashi yemi verilir. Bokashi fermantasyona uğramış organik maddedir ve probiyotiklerce zengindir.
Stres durumlarında:
Transport ya da doğum gibi stres durumlarında, 2 hafta öncesinden günlük dozları 2 misline çıkartınız.
Sıvı dışkı ve gübre için
Gübreye haftada bir kez 1–2 litre EM/m3 malzeme olacak şekilde EM ilave ediniz (içerdiği bileşenlerin miktarına bağlı olarak).
Ayrıca, az miktarda kil ilave edilmesi de tavsiye edilir. Ancak şart değildir.
Kil miktarı: 2 kg/m³ gübre (1 m3 gübre için 2 kg)
Padoklarda:
Padok yüzeyine bir kez 1000 kg/hektar olacak şekilde kil minerali uygulayınız.
Padokların yüzeyine hektara minimum 100 litre gelecek şekilde EM uygulayınız. (1/200 ila 1/500 oranında suyla seyrelterek). Bu miktarı ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda 2 kez uygulayınız.

BALIK, KARİDES VE ROTİFER
YETİSTİRİCİLİĞİNDE EM KULLANILMASI

EM, balık ve karidesler için de oldukça yararlıdır çünkü suyun kalitesini iyileştirir. Her ay havuzun içine EM koyunuz (1-2lt EM / 1 ton su). Suyun kokusunu düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Eğer kötü koku yok olmadıysa, daha kısa aralıklarla EM koyunuz.
Balıkların yemlerine “Hayvanlar için EM bukaşi” ilave edilmesi (Yemin % 5’i kadar, örn: 95 kg yem + 5kg EM Bukaşi) balık çiftliklerinde verimliliğin artırılması için çok etkilidir
Her ay havuzun içine (1:10000) oranında seyreltilmiş EM koyunuz (Havuzdaki suyun %0.01’i kadar ). Balıkların yemlerine “Hayvanlar için EM bukaşi” ilave edilmesi (Yemin %1-5’i kadar) balık çiftliklerinde verimliliğin artırılması için çok etkilidir.
Toprak havuzlarda metrekareye 2-5 adet Bukaşi Topu atınız. Ayrıca havuzlara belirli aralıklarla EM ilave ediniz. Beton havuzlarda veya tanklarda, havuzlar/tanklar boşaltıldığında havuzların/tankların dibine metrekareye 50 gram gelecek şekilde EM Bukaşi serpiştiriniz. Bu işlem aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
- Havuzlar/tanklar boşaltıldığında, ıslakken/nemliyken dibine 50 gram/metrekare gelecek ve her yerde eşit olacak şekilde Bukaşi serpiniz.
- Bukaşi serpiliyken, en az 1 gün en fazla 5 gün havuzları/tankları boş olarak bırakınız. Daha sonra suyla doldurunuz.

EM’nin Balıkçılıkta yararları:
- Suyun kalitesini önemli derecede iyileştirir (türbidite, erimiş oksijen ve pH)
- Üretimin maliyetini azaltır.
- Suyu doğal yoldan arıtır ve koliform bakteri sayısını azaltır.
- Amonyak, hidrojen sülfür ve metan gibi zararlı gazların üretimini engeller.
- Dip çamurunu önemli ölçüde azaltır.
- Suda ve topraktaki patojen mikroorganizmaları azaltır. Balıkların, bağışıklık sistemini geliştirir ve beyaz leke (white spot) gibi hastalıkların ve bakteriyel ve fungal hastalıkların oluşumunu azaltır.
- Antibiyotik ya da kireç gibi kimyasal maddelerin kullanımını azaltır.
- Mortalite Endeksi’nin (Ölüm Oranı) azaltılmasına yardımcı olur. Verimi artırır.
- Bağırsak mikroflorası iyileştiği için, gıda dönüşüm oranı artar ve üretim süresi kısalır.
- Çevreye zarar vermeden daha sağlıklı ve temiz bir üretim yapılmış olur.

BESİ SIĞIRI ÜRETİMİNDE EM
Yem Katkısı Olarak
Besi ve bitirme yemlerine hayvan başına günde 30 gram oranında EM Bukaşi ilave edin.
Hijyen Spreyi Olarak
50 litre suda seyreltilmiş 1 litre EM’yi ilk ayda bir kez ve sonrasında her 15 günde 1 kez olmak üzere metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.
Atık Su ve Lagün Muamelesi
Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında EM ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. EM ilavesi besleme uygulamasından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 5 adet Bukaşi Topu atınız.
Hayvan Dışkısının İşlenmesi
Ahırların zeminine talaş, pirinç kabuğu, kalın ya da artık pirinç kepeği veya atık buğday kepeği gibi ince organik malzemelerden oluşan bir katman yayın.
Her 10 birim organik madde için 1 birim odun kömürü ve bir (1) kilogram EM Bukaşi ilave edin

Çok iyi karıştırın ve ahırın zemini üzerine eşit miktarda yayın.
Bu işlemi her ay ya da gereken sıklıkta tekrarlayın
Bu katmanları ve hayvan dışkısını ahır zeminde yeterli miktarda biriktikten sonra toplayın.
Daha fazla organik madde ilave ederek nem oranını %30’a düşürün.
Kompostlaşma (Çürüme) tamamlanana kadar gübre çukuruna ya da çuvallarına koyunuz.

Kaba Yem Hazırlama
1 litre EM, 1 litre melas ve 100 litre suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yem üzerine spreyleyin.

EM SİLAJ;
Hollanda’da Agriton firması tarafından geliştirilmiştir ve İngiltere’de uzun ve kapsamlı denemelere tabi tutulduktan sonra ticari olarak pazarda satışına başlanmıştır.
Silajın oluşum sürecinde pH’nın hızla düşmesini garanti eden ve içerdiği mayalar sayesinde anaerobik metabolitlerin oluşmasına neden olan EM-SİLAJ, birçok mikroorganizmanın dengeli bir karışımından oluşmaktadır. Oluşan metabolitler, silaja hayvanların beğeneceği güzel bir tat verir ve silajın aşırı derecede ısınmasını önler.

EM SİLAJ’IN ETKİSİ NEDİR?
EM-silaj içindeki laktik asit bakterileri bir miktar şekeri laktik aside dönüştürerek pH’nın düşmesini ve böylelikle daha kararlı ve daha dayanıklı bir silaj elde edilmesini sağlar. EM-silaj içindeki diğer bir bileşen maya, fermantasyonun daha da ilerlemesini sağlayarak, silajın besin değerini artırır. Silaj katkı maddeleri, çoğunlukla silaj yapma koşulları ideal olmadığı zaman kullanılmaktadır. En yaygın yapılan uygulama asit ve tuzlar kullanılarak pH’nın hızla düşürülmesi ve silajın kararlı hale getirilmesidir. EM-SİLAJ, silajı kararlı hale getirmekle ve yemin enerjisini korumakla kalmaz, aynı zamanda silajın yem olarak enerjisini de artırır. Bunu benzersiz bakteri ve maya dengesi sayesinde başarır ve bu yüzden iklim koşulları ne olursa olsun kullanılmalıdır.

EM SİLAJ’IN ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI
NELERDİR?

- EM Silaj laktik asit ve maya içerir. Bu, benzersiz bir karışımdır ve silajın daha kararlı olmasını ve ön fermantasyona uğramasını sağlar.
- EM Silaj kullanıma hazır bir sıvıdır. Herhangi bir işleme tabi tutulması gerekmez.
- EM silaj yıllarca Avrupa’da denenmiş ve yararları kanıtlandıktan sonra ilk önce Avrupa’da piyasaya sürülmüştür.
- EM Silaj, ot ve mısır dahil tüm tahılların silajında kullanılabilir.
- EM Silaj kendine özgü tat ve kokusuyla hayvanların seveceği ve hayvanları iyi besleyen bir üründür.
- Hollanda’da Wageningen Enstitüsü’nde yapılan bir araştırmaya göre, EM-silajla üretilmiş silajla beslenen ineklerde süt verimi %15-20 artmıştır.
- EM Silajın içindeki mayalar, silaj hayvanlara verilirken hava ile temas ettiğinde silajın ısınmasını önleyen anaerobik metabolitlerin üretilmesini sağlar.
- EM silajın çevreye ve kullanıcılara karşı hiçbir toksik etkisi yoktur ve ekipmanlarda korozyona yol açmaz.
- EM silaj canlı mikroorganizma kültürüdür. Ambalajlı haldeyken kullanım ömrü 1 yıldır. Ancak suyla karıştırıldığında 24 saat içinde kullanılmalıdır.
- 2 litre EM Silaj 100 litre suyla seyreltilir. Bu karışımdan 4 litre, silaj yapılacak ürünün tonu başına spreylenir. Eğer daha az su kullanılması gerekiyorsa, 2 litre silaj en az 50 litre suyla seyreltilmeli ve bu karışımdan ton başına en az 2 litre kullanılmalıdır.Kısacası, 20 litre EM silajla 250 ton silaj yapılmaktadır.

SÜT SIĞIRI ÜRETİMİNDE EM
Yem Katkısı Olarak

Sığır yemine aşağıdaki oranlarda EM Bukaşi ilave edin.
Sütten kesilen/ büyüme çağındaki hayvanlar Günde 30 gram
Düveler Günde 30 gram
Süt inekleri Günde 30 gram
Sütü kesilen inekler Günde 10 – 30 gram
Damızlık boğalar Günde 10 gram
Genç boğalar Günde 10 – 30 gram

Ahır Hijyen Spreyi Olarak
Yerler için hazırladığınız altlıkları yayın (1 birim odun kömürü ve 1 kilogram Bukaşi ile karıştırılmış 10 birim organik madde)
İlk ay boyunca 7 günde 1 kez, sonrasında 15 günde bir kez, 1:50 oranında seyreltilmiş EM’i metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin.
Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram (2 avuç kadar) Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.
Atık Su ve Lagün Muamelesi
Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında EM ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. EM ilavesi besleme uygulamasından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 5 adet Bukaşi Topu atınız.
Kaba Yem Hazırlama
1 litre EM, 1 litre melas ve 100 litre suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yem üzerine spreyleyin.
Mera Yönetimi
Dekar başına 1000 kilogram EM Bukaşi’yi mera üzerine yayın ve hemen ardından 15 günde bir 1000 litre seyreltilmiş EM çözeltisini (1:1000) spreyleyin. Mera rotasyonu uygulayın.
Kene Kontrolü
%50’lik EM5 çözeltisini (%50 EM5 + %50 klorsuz su) her 15 günde bir kez hayvanların üzerine her yerlerine gelecek şekilde spreyleyin. Üçüncü aydan sonra konsantrasyon oranını kademeli olarak %10’a kadar indirebilirsiniz.

KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EM
İçme Suyu Katkısı Olarak
Yeni doğan koyun ve keçilerde bağışıklık sisteminin daha hızlı gelişmesini sağlamak ve solunum hastalıkları ve ishal nedeniyle meydana gelen sütten kesilme öncesi ölüm oranını azaltmak için EM teknolojisinin mümkün olan en küçük yaşta başlatılması gerekmektedir.
Mümkünse, süt emen koyun veya keçi yavrularına su içmeyi öğrenene kadar günde 3 ml oranında EM damlası verin.
Genç hayvanlar su içmeye başlar başlamaz EM’i aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda günlük içme suyuna katılmış olarak alabilirler.
Hafta Seyreltme Oranı
1. Ay
1. hafta 1:2000 Bir litre içme suyuna 0,5 ml
2. hafta 1:2000 Bir litre içme suyuna 0,5 ml
3. hafta 1:4000 Bir litre içme suyuna 0,25 ml
4. hafta 1:4000 Bir litre içme suyuna 0,25 ml
2. ay ve sonrası 1:4000 Bir litre içme suyuna 0,25 ml


Yem Katkısı Olarak
Koyun veya keçilerin günlük yem miktarlarına aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda EM Bukaşi ekleyin.
Damızlık hayvanlar 1. hafta - toplam yem ihtiyacının %1’i oranında
(50 kg yem başına ½ kg)
2. haftadan itibaren - toplam yem ihtiyacının %0,5’i oranında
(40 kg yem başına ¼ kg)
Satım için yetiştirilen hayvanlar 1. hafta - toplam yem ihtiyacının %3’ü oranında
(50 kg yem başına 1,5 kg)
2. hafta - toplam yem ihtiyacının %2’si oranında
(50 kg yem başına 1 kg)
3. haftadan itibaren - toplam yem ihtiyacının %1’i oranında
(50 kg yem başına 1/2 kg)


Kaba Yem Hazırlama
1 litre EM, 1 litre melas ve 100 litre suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yem üzerine spreyleyin.

REKABETÇİ DIŞLAMA İLKESİ
Rekabetçi Dışlama ilk kez Nurmi ve çalışma arkadaşları tarafından 1970’lerde yayınlanmıştır. Bu kavram, kültür ortamında yetiştirilen mikropların, Salmonella’nın neden olduğu mide ve bağırsak enfeksiyonlarını bastırmak amacıyla kuşlara verilmesini kapsıyordu.
Nurmi Kavramı aşağıdaki noktaları içermektedir:
Yumurtadan yeni çıkan civcivler tek bir Salmonella hücresiyle bile enfekte olabilmektedir;
Daha yaşlı kanatlılar bağırsaklarda bulunan otokton (autochthonous) mikroflora nedeniyle Salmonella’ya karşı dirençlidir, bu mikroflora özellikle kör bağırsak ve kalın bağırsakta olmak üzere muhtemelen bağırsakların diğer bölümlerinde de bulunur;
Tavukların kuluçkaya yatması sırasında yetişkin tavuğun bağırsaklarında bulunan otokton mikroflora yumurtadan çıkan civcivlerin bağırsaklarında daha çabuk yayılmaktadır.
Kuluçka evleri kuluçka tavuklarının yerini almıştır, ve seri civciv üretimi çok steril bir ortamda gerçekleştirilmelidir ve bu nedenle otokton mikroflora modern kuluçka evlerinde varlığını sürdürememektedir.
Yumurtadan yeni çıkan civcivlerin yerleştirildiği yetiştirme kümesleri genellikle sterildir ve zeminlerinde otokton bakteri içeren taze yetişkin dışkısı yoktur. Bir başka deyişle, yetişkin kuşların otokton floraları yeni çıkan civcivlerin bağırsaklarında yayılmak üzere hazır bulunmamaktadır.
Yetişkin tavukların bağırsak mikrofloraları dışkı damlası süspansiyonları, dışkı maddesi ya da anaerobik kültürler halinde yeni civcivlere verilebilir, bunlar “tedavi dozu” şeklinde hazırlanmıştır. Bu şekilde tedavi dozları doğrudan yemle karıştırılarak ya da içme suyuyla karıştırılarak verilebilir. Aerosol şeklinde kullanım da yararlı olabilir.

EM BUKAŞİ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ
EM Bukaşi EM ile mayalanarak formüle edilmiş bir yem katkısıdır. Bu Bukaşi hayvanların bağırsaklarındaki mikroflorayı iyileştirir. Sonuç olarak, hayvanlar daha sağlıklı olurlar ve dışkılarının kötü kokusu da bastırılmış olur.
Hazırlanışı:
Malzemeler:
Pirinç kepeği (1) 25 kilogram
Melas 1 litre
EM aktif 1 litre
Su (2) 5 litre
(1) Malzeme olarak mısır unu soya unu, buğday kepeği, vb de kullanılabilir.
(2) Verilen su miktarı yol göstericidir. İlave edilmesi gereken su miktarı kullanılan malzemelerin içerdiği neme bağlıdır. Malzemeyi nemlendirmek için gereken ideal su miktarı %30 oranında nem içeriği sağlamaya yetecek şekilde olmalıdır.

İşlemler
Pirinç kepeğini karıştırın.
Melası suda çözün. Melas ılık suda daha kolay çözünür.
Hazırladığınız melas çözeltisine EM’yi ekleyin.
Seyreltilmiş EM çözeltisini Bukaşi malzemelerinin üzerine dökün ve iyice karıştırın. Seyreltilmiş EM çözeltisini azar azar dökün ve nem içeriğini kontrol ederek iyice karıştırın. (Topaklanma olmadan). Nem içeriği %30-40 civarında olmalıdır. Avucunuza bir miktar alarak nem içeriğini kontrol edebilirsiniz. Avucunuzda sıktığınız malzeme hafifçe birbirine yapışmalı ve bir top oluşturmalıdır. Fakat parmağınızla hafifçe bastırdığınızda da kolayca ufalanmalıdır.
Karışımı hava geçirmeyen plastik bir kaba ya da poşete koyun (örneğin bir kova veya poşete). Poşeti anaerobik koşullar sağlanacak şekilde sıkıca kapatın.
Poşeti doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde saklayın.
En az 12 gün fermantasyona bırakın. Anaerobik koşullar sürdürülmezse sıcaklık artar. İdeal sıcaklık 35-45°C olmalıdır. Bu nedenle sıcaklığı normal bir termometre yardımıyla düzenli olarak ölçün. Sıcaklığın 50°C’yi aşması durumunda Bukaşi’yi havalandırmak için karıştırın, ve naylon poşete koyun (siyah vinil) ve anaerobik koşulları sürdürecek şekilde tekrar kapatın.
Bukaşi hazır olduğunda ekşimsi ve tatlımsı bir mayalanma kokusu verir. Çürük veya rahatsız eden bir kokunun gelmesi, Bukaşi’nin hazırlanamadığı ya da bozulduğu anlamına gelir.
Bukaşi hazırlandıktan sonra kısa bir süre içinde kullanılmalıdır. Depolanması gerekiyorsa, gölgede, beton bir zemin üzerine yayın, gölgede iyice kurutun ve tekrar naylon poşete koyun.

Dogasever Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-08-2020, 14:30   #2
Ağaç Dostu
 
Dogasever's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-04-2007
Şehir: Appleton-İngiltere
Mesajlar: 1,706
Etkin Mikroorganizmaları FERMA AQUA, FERMA FARM, FERMA WASTE, FERMA SİLAJ VE FERMA BIO, FERMA SİLAJ markalarıyla her türlü yasal izin ve Bakanlık tescillerini de alarak Türkiye'de Yerli ve Milli olarak üretimine başladık. Çevre, Tarım ve Hayvancılık projeleriniz için bizimle temasa geçiniz.
www.fermant.org
www.fermafarm.com
www.fermaaqua.com
www.fermabio.com

Dogasever Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 18:41.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2022