agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Bitki Dünyası > Bambu
(https)
Beğeni Düzeni12Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 16-08-2007, 21:33   #31
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Selahattin YILMAZ Mesajı Göster
Bambu grubu toplantısı yapmayı teklif ediyorum yüz yüze görüşelim
Harika bir fikir bence.
Yüzyüze görüştüğünde anlaşabilecek iki insan burada yanlış anlama ile çok ters düşebiliyor.
Bunu eşimle yaşadım. msn de yazıştığım zaman anlaşmama imkan yok.


Sevgi ve selamlar,

Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 00:32   #32
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
Genel Görüntü,

Bambular hakkında yazılan ilk çekinceleri normal bulmuştum, çünkü ben de en başlarda Moso hakkında çekincemi dile getirmiştim. Yazılmalı idi. İtirazım olmadı.

Sonradan bu bambu karalamalarının bir BİLİM KURGU filmini aratmayacak boyutlara ulaştığının farkına vardım.

Ege de Menderes ovasına yayılmacı bambular ekiliyor, bataklıklara bambular ekiliyor, bu bambular her ne yapıyorsa bataklıklara kötülük ediliyor. Ekolojik felaketler ardı ardına sıralanıyordu. Mahvolacaktık...

Bir kere Ege ye, Akdenize hiçbir yayılmacı bambu türünü ekemezsiniz. Yetişmez. Bunu çeşitli vesilelerle yazılarımda anlatmıştım.

Gruba gönderdiğim veritabanı esaslı Bambu bilgilerini sadece 5 kişi merak edip indirmiş, dolayısı ile incelemiş. Bunu incelemiş insan böyle şeyler yazmaz.

1250 türden kaç bambu köklerine değen sudan etkilenmez, orada yaşamaya devam edebilir? Cevabı, 3-4 tür dur. Genel olarak bambular köklerinin suda olmasından hoşlanmaz.

Biz kurmuş, bataklıkları felakete sürüklemişiz ve bunu da zavallı bambulara yüklemişiz. Detayları incelemeden öyle yazılar yazılmaz.
Verileri incelemek lazım.

Yine çeşitli vesilelerle Bambunun ilaç olarak kullanılmasına değinmiştim, yazmıştım. Ben zahmet edip yazdım, siz de bir zahmet okuyun.

Kısacası okumalı...Okumadan, kurgu ile eleştiri olmaz.

Sevgi ve selamlarımla,

CilekFidesi beğendi.

Düzenleyen Faruk Tuzcuoglu : 17-08-2007 saat 08:24
Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 08:42   #33
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
GELELİM YASAĞA

" Esasen ülkemize , ülkenin florasına dahil olmayan tohum verebilecek ve dolayısi ile kendi başına üreyebilecek bitkilerin girişi sadece yasal izinle olabilir bu izin alınmadan dışardan tohum verebilecek yabancı bitkilerin ve tohumların girişi yasaktır. " diye bilgi verildi bize. Biz de bunu doğru kabul edip gerçekçı buluyoruz.
" Tarım köy işleri bakanlığının bu konuda yasağı da bence çok yerinde ve gerçekçi. " diyoruz.

Peki bu yasağın ın aslı var mıdır ? Bence bu da kurgu. Döküman görmek isterim. Çünkü benim elimde Resmi Gazete tebliği gibi döküman var. Bambu Türkiye'de teşvikli bitkilerin arasında yer alıyor. Yine okumadan yazdık.

Biz eski halimizle daha mesuttuk...

Lütfen artık kimse bizi uydurma haberlerle oyalamasın.
Belgesi, bilgisi olan gelsin bize de öğretsin.
Ama lütfen kafamızı kurgularla karıştırmayın.


Düzenleyen Faruk Tuzcuoglu : 17-08-2007 saat 11:09
Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 08:50   #34
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
BAMBU DEVLET TARAFINDAN DESTEKLENİYOR, KREDİLENDİRİLİYOR

ORMAN VE PARK-BAHÇE AĞAÇLARI, AĞAÇÇIKLARI VE ÇALILARI FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

08 Şubat 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25721
Çevre ve Orman Bakanlığından:

Orman ve Park-Bahçe Ağaçları, Ağaççıkları ve Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği Hakkında TebliğBİRİNCİ BÖLÜM

Genel HükümlerAmaç ve Kapsam
Madde 1 — Orman, park-bahçe ağaçları, ağaççıkları ve çalıları fidanı yetiştiricilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla 5/1/2005 tarih ve 2005/8378 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği gerçek ve tüzel kişilere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 — Bu Tebliğ 5/1/2005 tarihli ve 2005/8378 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünü,
c) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
d) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, bölge başkanlığı ve bağlı şubelerini,
e) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,
f) Karar: 5/1/2005 tarihli ve 2005/8378 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
g) Ağaç: Yaşı ne olursa olsun, ormanda tabii olarak yetişen en az sekiz metre ve daha fazla boy yapabilen, kökü, gövdesi ve tepesi olan odunsu bitkileri,
h) Ağaççık: Çapı ne olursa olsun, ormanda tabii olarak yetişen ve yan dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme özelliği gösteren, boyu sekiz metreyi bulmayan uzun ömürlü odunsu bitkileri,
ı) Çalı: Ormanda tabii olarak yetişen, toprak seviyesinden itibaren dallanma özelliği gösteren, en fazla beş metreye kadar boy yapabilen, çapı ne kadar olursa olsun, uzun ömürlü odunsu bitkileri,
j) Fidan: Belirli bir amaç doğrultusunda başka yerlere dikmek üzere fidanlıklarda yetiştirilen, belli bir boya ve çapa (çevre genişliğine) getirilmiş otsu ve odunsu bitkileri,
k) Fidanlık: Belirli bir amaç doğrultusunda başka yerlere dikilmek üzere belli bir boya ve çapa kadar getirilmiş otsu ve odunsu bitkilerin toprakta ve kapta yetiştirildiği açık ve kapalı alanları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler
Orman ve Park, Bahçe Ağaçları, Ağaççıkları ve Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği (İşletme-Yatırım)
Madde 4 — Karar kapsamında orman, park-bahçe ağaçları, ağaççıkları ve çalıları fidan üretimi yıllık onbeşbin adet ve üzerinde olan, üretim ünitesi ve üretime esas tesis alanları dahil en az on dekar alanda üretim yapan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve Çevre ve Orman Bakanlığınca kayıt altına alınan işletmeler ile yeni kurulacak işletmelere Bakanlık mahalli teşkilatlarınca onaylanan projeleri çerçevesinde ekli listede isimleri belirtilen (ek-1) fidanların üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
a) Krediye Konu Yatırım Kalemleri
1 — Kira Bedeli: Proje onay tarihinden itibaren dört yıl olup, kira bedeli kredilendirilir ve kira bedeli tesisin gerçekleştiği tarihten itibaren tesis alanı kadar yıllık olarak peşin ödenir.
2 — İhata: Fidanlık alanının korunması amacıyla Genel Müdürlüğün birim fiyat tarifelerine göre ihata ile ilgili, iş kalemlerinin birine uygun şekilde tesis edilmesine karşılık gelen tutar,
3 — Su Kaynağı: Fidanlık sahasında bitki sulamasına uygun olan uygun sulama suyunun projeli derin kuyu tesis edilerek yeterli kalite ve miktarda su bulunması halinde kuyu açma ve su çıkarma bedeli,
4 —Drenaj Tesisi: Üretim yapılan alanda fazla olan yer altı ve yer üstü suyunun fidana zarar vermeyecek şekilde drene edilebilmesi için fidan üretimi projelerindeki tutarı,
5 — Tesviye Yapılması: Mevcut arazinin fidan üretimine uygun hale getirilmesi için en fazla %3 meyil olacak şekilde düzeltilmesindeki tutarı,
6 — Kapalı Alan: En az üçyüz metrekare büyüklüğünde olan çelik konstrüksüyonlu, amaca uygun sera tutarı,
7 — Sera Tesisatı: Sulama tesisatı, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, ısıtmalı masa sistemi, elektrik tesisatı ve sera içindeki amaca uygun diğer tesislerin tutarı,
8 — Kaplı Üretim Alanı: Drenajı ve tesviyesi sağlanmış alanların uygun malzemeyle kaplanması tutarı,
9 — Gölgelik Alan: Drenajı sağlanmış, örtüsü ve çakılı serilmiş, sulama tesisatı yapılmış, serada yetiştirilen fidanların açık alana uyumunu sağlamak amacıyla fidanın konulacağı, üzeri ve yanları amaca uygun malzeme ile kapatılmasının tutarı,
10 — Sulama Tesisatının Kurulması: Uygulama projesinde belirtilen üretim tipine uygun her türlü sulama tesisatının (sulama havuzu, motopomp/elektro motopomp, gübreleme sistemi, ana ve tali her türlü su boruları, yağmurlama- damlama sulama tesisi malzemeleri vb.) kurulması tutarı,
11 — Yetiştirme Ortamı: Projede belirtilen üretim tipine ve toprak tahlil raporlarına göre hazırlanmış fidan üretimine uygun organik ve mineral toprak tutarı,
12 — Yetiştirme Kabı: Projede belirtilen üretim tipine uygun, fidanın üretileceği kabın tutarı,
13 — Toprak İşleme: Arazide yapılacak fidan üretimi çalışmaları için tekniğine uygun makine ve ekipmanlar ile alt ve üst toprağın kültür uygulanması yapılacak şekilde işlenmesinin tutarı,
14 — Üretim Materyali: Projede belirtilen üretim tipine göre ihtiyaç duyulacak tohum, fidan, aşı kalemi, çelik vb. materyalin tutarı,
15 — Üretim: Projesinde belirtilen üretim tipine göre, piketaj, kap doldurma, tohum ekimi, repikaj, çelik dikimi, aşı yapılması vb. çalışmaların tutarı,
16 — Makine - Ekipman: Yüz dekar ve üzeri alanda yapılan fidan üretimi ve bakımında kullanılacak her türlü makine ve ekipman tutarı için özel ve tüzel kişilikler (kooperatif, birlik, dernek, şirket ve sözleşmeli ortaklık),
kredilendirilir.
b) İşletme Kredisi Konuları
1 — Yetiştirme Kabı: Projede belirtilen üretim tipine uygun fidanın üretileceği kabın tutarı,
2 — Toprak İşleme: Arazide yapılacak fidan üretimi çalışmaları için tekniğine uygun makine ve ekipmanlar ile alt ve üst toprağın kültür uygulanması yapılacak şekilde işlenmesi tutarı,
3 — Üretim Materyali: Projede belirtilen üretim tipine göre ihtiyaç duyulacak tohum, fidan, aşı kalemi, çelik ve benzeri materyalin tutarı,
4 — Üretim: Projesinde belirtilen üretim tipine göre, piketaj, kap doldurma, tohum ekimi, repikaj, çelik dikimi, aşı yapılması ve benzeri çalışmaların tutarı,
5 — Bakım Çalışmaları: Fidanlıklarda mevcut olan fidanların, standartlara uygun gelişimini sağlamak amacıyla yapılması gereken her türlü ot alma, çapa, gübreleme, ilaçlama, aşı, budama, kök kesimi ve benzeri çalışmaların tutarı,
kredilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer HususlarKeşif ve Metrajların Hazırlanması
Madde 5 — Krediye esas proje raporları, Genel Müdürlükçe her yıl yayınlanan “İhale ile Yaptırılacak Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza, Rehabilitasyon, Mera Islahı, Kavak Ağaçlandırması ve Fidanlık Çalışmalarına Ait Birim Fiyat Cetveli”ne uygun keşif ve metrajlar, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmayan orman mühendisince hazırlanır.
Başvurular
Madde 6 — Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları il müdürlüğünün proje onayından sonra bankaya ve/veya TKK'ya yapılır. Başvurular banka ve/veya TKK'nın esas, usul ve mevzuatı dahilinde değerlendirilir. Uygun bulunanlar kendi esas ve usulleri dahilinde kredilendirilir. Bu kredilerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
Yürürlük
Madde 7 — Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.


Ek-1


5/1/2005 tarihli ve 2005/8378 sayılı Kararname Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliği Eki


Orman ve Park-Bahçe Ağaç, Ağaççık ve Çalı Fidan Türleri

Akçaağaç Define Kızılcık
At Kestanesi Erguvan Ortanca
Ceviz (Aşılı) Gülibrişim Leylak
Çınar Karayemiş İlex
Demirağacı Katalpa Kurtbağrı
Dişbudak Söğüt Orman Gülü
Gürgen Süs Elması Pilosporum
Huş Süs Eriği Hatmi
Ihlamur Süs Kirazı Ardıç
Kavak Türk Fındığı Bambu
Kayacık Üvez Şakayık
Kayın Alev Ağacı Sarılıcı Türler
Kestane Manolya Akasya
Kızılağaç Gingko Alıç
Meşe Şimşir Fırça Çalısı
Okaliptüs Mazı
Sığla Porsuk
Sofora Badem (Aşılı)
Yalancı Akasya Harnup
Çam İğde
Göknar Mahlep
Servi Leylandi
Ladin Gül
Sedir Kartopu
Yalancı Servi Oya

Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 12:45   #35
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Alıntı:
Lütfen artık kimse bizi uydurma haberlerle oyalamasın.
Belgesi, bilgisi olan gelsin bize de öğretsin.
Ama lütfen kafamızı kurgularla karıştırmayın.
Ben konuyu sizinle fikir mütalasında bulunacak kadar incelemek, öğrenmek zorunda değilim. Göz attığım yerlerden rastladıklarımı, iyisini, kötüsünü, dedikodusunu, gerçeğini alıntılarım. Yoksa bambudan, etburlara alleme-i cihan olmam gerekirdi. O zaman da burada işim ne?

Bambu üreticiliği gibi, yaygın olmayan bir konuyu işleyen sizler, sorulara, endişelere sinirlenmeden cevap vermelisiniz.

İkide bir tekrarladığınız yassah kelimesini bu nedenle kullanmadığınızı umarım.
Eleştirmek ile yasaklamak arasında önemli bir fark var. Ben ikisini de kullanmayı biliyorum.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 15:16   #36
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi malina Mesajı Göster
Ben konuyu sizinle fikir mütalasında bulunacak kadar incelemek, öğrenmek zorunda değilim. Göz attığım yerlerden rastladıklarımı, iyisini, kötüsünü, dedikodusunu, gerçeğini alıntılarım. Yoksa bambudan, etburlara alleme-i cihan olmam gerekirdi. O zaman da burada işim ne?

Bambu üreticiliği gibi, yaygın olmayan bir konuyu işleyen sizler, sorulara, endişelere sinirlenmeden cevap vermelisiniz.

İkide bir tekrarladığınız yassah kelimesini bu nedenle kullanmadığınızı umarım.
Eleştirmek ile yasaklamak arasında önemli bir fark var. Ben ikisini de kullanmayı biliyorum.
Sayın Malina,

Tabii ki kimse konuyu bizler kadar incelemek ve bilmek zorunda değil.
Ama o zaman daha mütevazı ve
kendini bilen eleştiriler beklerim.

Burada kullanılan eleştiri yöntemi aynen Bush'unkine benziyor.
İlk önce uydurma senaryolar tezgaha konuluyor sonra da uydurma "Yassah" haberleri veriliyor ve sonuçta bizler tek taraflı yazılar yazmak ve bilinçsizce davranmakla suçlanıyoruz. Bir anlamda da yasaları çiğnemiş anarşıst olarak gösteriliyoruz.
Sonraki adım yok etmek olacak herhalde.

Lütfen insaf edin. sanıyorum ilk 3. veya 4. mesajımda (Runner) bambuların özelliklerini ve tehlikelerini literatürde geçtiği gibi, yani detayları ve nedenleri ile anlatmıştım. Daha sonra, arkadaşların tüm ısteklerine karşılık, Moso hakkında çekincemi koymuştum.

Yani bu konular gerektiği, bilimsel literatürde geçtiği gibi işlendi.
Bari bunlar okunsa idi da öyle yazılsa idi.
Karşındakini hiç saymadan, tanımadan konuya girilmez.
Bana böyle öğretilmiş. Yanlış mı acaba?

Üzülüyoruz, sinirlenmiyoruz.

Uydurma yazılara da bilgi ve belgelerle cevap verebilecek durumdayım,
merak etmeyin. Ben bunlara zaten alışığım.

Tabii ki herkez istediği gibi yazsın, ama cevabını alınca darılma olmasın. Olgunlukla karşılayalım.
Biz sinirlenmiş olarak görülmeyelim.
Cevap hakkımızı kullanmış olalım.

Üzüldüğüm nokta ise, bu boş tartışmalara harcayacağımız potansiyeli,
çalışmalardan çalmak zorunda olduğumuzdur.
5-6 bilgilendirici yazı daha yazabilirdim bu arada.

saygılarımla,

Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 16:23   #37
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Sorunlu konular varsa, onları giderici yazılar yazmak asla zaman kaybı değildir.

Konu ne idi? Bazı bambu türleri konusunda dikkatli olmak gerekir mi gerekmez mi?

Alıntı:
Burada kullanılan eleştiri yöntemi aynen Bush'unkine benziyor.
İlk önce uydurma senaryolar tezgaha konuluyor sonra da uydurma "Yassah" haberleri veriliyor ve sonuçta bizler tek taraflı yazılar yazmak ve bilinçsizce davranmakla suçlanıyoruz. Bir anlamda da yasaları çiğnemiş anarşıst olarak gösteriliyoruz.
Sonraki adım yok etmek olacak herhalde.
Böyle cümleler kurmadan cevaplamanız, zaman kaybını daha azaltmaz mı?

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 18:23   #38
-
 
Giriş Tarihi: 26-09-2005
Şehir: İstanbul - Erenköy
Mesajlar: 394
Galeri: 18
Buna nefs i müdafaa deniyor.

noreks Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 18:58   #39
Ağaç Dostu.
 
tourkana's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,494
Galeri: 21
Ben de biraz zaman kaybetmek istiyorum,
Bambu başlığı altında 3 alt başlıkla başlayan yazışmalar çoğaldıkça ,geriye dönük bilgi almakta zorluklar çıktığı için olsa gerek 3 alt başlık içinde geçen yazışmlar konularına göre moderatör ve yönetici arkadaşlar tarafından daha ayrıntılı alt başlıklar oluşturularak buralara aktarıldı..Mesela "kullanım alanlarına göre bambular,tohum siparişi(yazışmaların çoğu bu konuya aittir),bambu projesi,bambu türleri vs).. bir tanesi de bambu projesi içinde sayın Faruk beyin üzerinde ısrarla durduğu ve önemine değindiği kök sistemlerine göre bambulardı..Bu konuyu da Todor arkadaşımız dikkat çekici bir başlık altında buraya taşıyınca sanki yeni bir konu veya yorummuş gibi algılanarak başka değerli arkadaşlar tarafından da neredeyse büyük bir ekolojik tehdit gibi algılatıldı.
Benim şahsi görüşüm ,bambu ticareti uzakdoğuda ruhsatlı toplayıcılar tarafından hektarlarca büyüklükteki bambu ormanlarından yapıldıkça bu işe niyetlenen Türk çiftçilere kar getirmeyeceği gibi zarar ve zaman kaybı getireceği yönünde.Bu ekonomik olarak dikkat edilecek çok önemli bir husus.
Ama ihtiyacı olan çorak topraklarımızın ağaçlanması yönünde de doğrudan denenmeye değil de biraz daha araştırılmasında fayda var.
Sanırım, istemeden dahi ekolojik sisteme zarar verebilen bizler bu sorunun tehlikeli olduğu kanıtlandığında çok kolay bir şekilde bambu ekosistemini çökertebiliriz.Karşımızdaki gözle görülmeyen, mücadele edilemeycek virüs ya da mikrop değil.

tourkana Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 20:34   #40
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
Değerli arkadaşlar,

Dün Çin'den gelen tohum haberini grubumuza da iletmek istedim.
Bambu başlığı altında bir karmaşa oluştuğu için haberimi ilgili herkese duyuramam endişesi ile, ilgili olan 3 başlık seçip mesajımı bu başlıklara attım. Ağaçlar net ten bana aynen şu mesaj geldi.

Oysa bambu grubunda böyle, tekrarlanan başka mesajlar da var.

Agaclar.Net'ten Uyarınız Var
Sayın Faruk Tuzcuoglu,

agaclar.net size bir uyarı göndermek zorunda kaldı.


Uyarı nedeni: Aynı mesajı bir çok yere atığınız için uyarıldınız.
---------------------
Aynı mesajı bir çok yere atığınız için uyarıldınız.
Forum'un sizin özel kullanım alanınız olmadığını
ve aynı mesajı bir çok yere atarak forum'u gereksiz mesajlarla doldurmanızın hoş olmadığını düşünerek lütfen daha dikkatli olun.
Ve bu mesajlardan uygun göreceğiniz bir tanesi dışında diğerlerini silin.
---------------------

1 puanlık uyarı aldınız. Özen göstermenizi rica ediyoruz. Üyelik haklarınızı geçici ya da sürekli olarak kaybetmeniz bizi de üzecektir.

Saygılar,
agaclar.net


Düzenleyen Faruk Tuzcuoglu : 19-08-2007 saat 05:58
Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 21:03   #41
-
 
Giriş Tarihi: 26-09-2005
Şehir: İstanbul - Erenköy
Mesajlar: 394
Galeri: 18
Sn. Faruk Bey,

Sanırım bu sistemin otomatik olarak attığı bir mesaj.
Forumlarda flood a sebep olan üyelere gönderiliyor.
Sizin için değil zaten olamaz.

saygılar ve sevgiler

noreks Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 21:29   #42
-
 
Giriş Tarihi: 26-09-2005
Şehir: İstanbul - Erenköy
Mesajlar: 394
Galeri: 18
Bir de son olarak başımıza dert olan konuda son kez yazmak istiyorum cevap veren de olsa bir daha bu konuda yazmayacağım.

Çevre ile ilgili olan konularda bir süre bir dergide koordinatörlük yaptığım için hem görev icabı hem de sevdiğimden bir çok gurubun içinde bulundum.

Gariptir Amerikan filimlerinde her gurubun içinde bir itiraz eden , bir cesur , bir lider , bir saplantılı ve bir çekinen !!! olur ya her gurup sanki filimlerden çıkmış gibiydi.

Bakıyorum da forumda ki gurubumuzun içinde de bu unsurlar var. Bu klişe gibi görünebilir ama sosyolojik olarak bir gerçektir. Kalabalık guruplarda eğer ajitasyon , propoganda ve besleme gibi unsurları kullanmaz herkesi özgür bırakırsanız sonuç inanılmaz derecede istatistiklere uygun çıkar. ( propoganda sonucu istatistikler değişir )

Bizim bu gurupta yaşadığımız da maalesef bu oldu. Burası özgür bir tartışma gurubu bu nedenle kimin katılacağına **** kimi katılmayacağına karar vermek gibi bir hak yok. Bu engelleyici unsurların - iyimser olarak değerlendirelim sizi devamlı olarak sakıncalara karşı uyaran unsurların- araya karışarak devamlı ilerleyen bir çalışmaya müdahele etmelerini engellemiyor.

Tabiidir ki yeni bir çalışmada sakıncalı yanlar olabilir. Bunları kontrol altına almak çalışmayı yapanların birinci derecede görevidir. Müdaheleler görevin yapılmadığı farkedildiği anda yapılırsa değerlidir daha başlangıçta bunu yapmayın türü uyarılar sadece "acaba neden engel olmaya çalışıyor bundan bir çıkarı mı var " türü düşüncelere neden olur.

Tüm forumu yeni baştan okudum hiç bir yerinde bu tür engelleme ve uyarıya neden olacak herhangi bir ileti bir ima görmedim.

Kaldı ki belki uyarıyı yapanlar "K" köyündeki arazi sahibi "S" ağa'nın bu forumu okuyacağı ve cevheri görüp birden Internetten **** başka yerden tohumlar alıp memleketin heryerine serpeceği endişesine kapıldılar.

Bu memlekette eğer bambu yetiştirmeye - ticari olarak - önümüzdeki beş senede bir tek kişi çıkarsa tüm bu yazdıklarım için herkesten özür dileyeceğim.

Bu ileti polemik yaratmak için değil sadece iç dökmek için yazılmıştır.

Saygılar ve sevgiler.

noreks Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 21:34   #43
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Mesaj hazır bir metin ama otomatik değil, yöneticiler gönderiyor. Forumda uyarmaktansa özel olarak uyarmak daha iyi düşündüğümüz için bunu bir süre önce başlattık.
Ama biz özel uyaralım, kişiler rahatsız olmasın diye boşuna düşünmüşüz

Mesaj her duruma uyacak bir genelleme içerdiği için, biraz yadırgatıcı olabilir. Daha uygun bir dil bulamadık.

Alıntı:
Oysa bambu grubunda böyle, tekrarlanan başka mesajlar da var.
Gözden kaçırdıklarımız olabiliyor, özel olarak aramanızı istesem haksızlık etmiş olurum ama rastladığınız zaman linkini bana gönderirseniz, gereksiz tekrarlanan mesajları silerim.

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-08-2007, 21:42   #44
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Alıntı:
Müdaheleler görevin yapılmadığı farkedildiği anda yapılırsa değerlidir daha başlangıçta bunu yapmayın türü uyarılar sadece "acaba neden engel olmaya çalışıyor bundan bir çıkarı mı var " türü düşüncelere neden olur.
Lafı söyleyip sonra cevap vermeyeceğim demek olmaz

Ne tür çıkarımız olacak anlamadım...

Başlık çok açık: Çok DİKKAT etmeliyiz: Yayılıcı bambular çok ciddi bir sorundur.

Duyan da Sakın bambu yetiştirmeyin dediğimizi sanacak

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-08-2007, 04:36   #45
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,884
Galeri: 29
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi malina Mesajı Göster
Duyan da Sakın bambu yetiştirmeyin dediğimizi sanacak
Ben, büyük şehirlerde peysaj bitkisi olarak satılmak üzere bambu yetiştiriyorum.

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 06:23   #46
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
Son Defa...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Aşağıdaki UYARI da, forumu gereksiz mesajlarla doldurmamın hoş olmadığı anlatılmaktadır.

Ben de gereğini yaptım,
Bu mesajlardan uygun gördüğüm birkaç tanesinin dışında forumu gereksiz mesajlardan temizledim. Yazıda öyle emrediliyordu. Emredilenin dışında bir iş yapmadım.

Sevgi ve Selamlarımla,
faruktuzcuoğlu@yahoo.comAgaclar.Net'ten Uyarınız Var
Sayın Faruk Tuzcuoglu,

agaclar.net size bir uyarı göndermek zorunda kaldı.

Uyarı nedeni: Aynı mesajı bir çok yere atığınız için uyarıldınız.
---------------------
Aynı mesajı bir çok yere atığınız için uyarıldınız.
Forum'un sizin özel kullanım alanınız olmadığını
ve aynı mesajı bir çok yere atarak
forum'u gereksiz mesajlarla doldurmanızın hoş olmadığını düşünerek
lütfen daha dikkatli olun.
Ve bu mesajlardan uygun göreceğiniz bir tanesi dışında
diğerlerini silin.
---------------------

1 puanlık uyarı aldınız. Özen göstermenizi rica ediyoruz. Üyelik haklarınızı geçici ya da sürekli olarak kaybetmeniz bizi de üzecektir.

Saygılar,
agaclar.net

Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 08:06   #47
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,884
Galeri: 29
Aşağıdaki resimleri dün bir bambu tarlasında çektim. Her sene buradan söküm yapıldğı halde, bir çok ağacı nasıl kurttuğunu görebilirsiniz. Üstelik bunlar boyu 10 m yi geçmeyen türler. Son resimdeki hariç, diğerlerinin aurea olduğunu sanıyorum. Ülkemizde, İngiliz kamışı olarak adlandırılıyormuş. Resimlerin çekildiği yer, Marmara bölgesi Yalova'nın Karadere Köyü.

İlk iki resim bambuların dikildiği ve her sene söküldüğü yer. Üçüncü ve dördüncü resim ise dikildikleri yerden yaklaşık 100 m kadar uzakta, bambunun kendiliğinden çıktığı yer. İkinci resimde bir mazıyı nasıl kurttuğunu görebiliyoruz.

Name:  1.JPG
Views: 2191
Size:  57.3 KB

Name:  2.JPG
Views: 2178
Size:  59.8 KB

Name:  3.JPG
Views: 2215
Size:  48.3 KB

Name:  5.jpg
Views: 2406
Size:  63.9 KB

Name:  4.JPG
Views: 2255
Size:  59.2 KB

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 09:19   #48
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Faruk Tuzcuoglu Mesajı Göster
DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Aşağıdaki UYARI da, forumu gereksiz mesajlarla doldurmamın hoş olmadığı anlatılmaktadır.

Ben de gereğini yaptım,
Bu mesajlardan uygun gördüğüm birkaç tanesinin dışında forumu gereksiz mesajlardan temizledim. Yazıda öyle emrediliyordu. Emredilenin dışında bir iş yapmadım.

Sevgi ve Selamlarımla,
faruktuzcuoğlu@yahoo.comAgaclar.Net'ten Uyarınız Var
Sayın Faruk Tuzcuoglu,

agaclar.net size bir uyarı göndermek zorunda kaldı.

Uyarı nedeni: Aynı mesajı bir çok yere atığınız için uyarıldınız.
---------------------
Aynı mesajı bir çok yere atığınız için uyarıldınız.
Forum'un sizin özel kullanım alanınız olmadığını
ve aynı mesajı bir çok yere atarak
forum'u gereksiz mesajlarla doldurmanızın hoş olmadığını düşünerek
lütfen daha dikkatli olun.
Ve bu mesajlardan uygun göreceğiniz bir tanesi dışında
diğerlerini silin.
---------------------

1 puanlık uyarı aldınız. Özen göstermenizi rica ediyoruz. Üyelik haklarınızı geçici ya da sürekli olarak kaybetmeniz bizi de üzecektir.

Saygılar,
agaclar.net
Bu davranışınız hiç hoş değil. Bir çok yerdeki mesajınızı silmişsiniz.

Size yapılan uyarı, aşağıda yer alan yazıyı, forumda bambu bölümünde 4 ayrı başlığa da yapıştırmanızdı.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Faruk Tuzcuoglu Mesajı Göster
MOSO TOHUMLARI

Aslında ne yalan söyliyeyim, bu işten sıtkım sıyrıldı, bunu başardılar. Sözümde durmak için yazıyorum. Nereye yazılacağı da ayrı bir sorun.

Daha önce adresini verdiğim ama şimdi mesajımı bulamadığım bir yerde
Çin den MOSO tohumu getirtme görüşmelerimin cevabı geldi.

Kısaca, tohumların 1 sene için saklandığını ve verimlerinin düşmüş olması ihtimalini, yeni tohumların Eylül ayı sonunda geleceğini söylüyor. Daha önce konuştuğumuz gibi, bize bu taze tohumlardan verecekler.

Ben ödeme şeklini ve 1 kg tohum için ödeyeceğimiz toplam miktarı sormuştum.
Onu da taze tohumlar geldikten sonra bize bildirecekler.

Sipariş için basitçe "MOSO SEEDS" yazıp, net ve anlaşılır şekilde şekilde adres ve istenen tohum miktarını yazıyorsunuz.
Bunu Li Guodong'un
skveblue@163.com
deki elektronik posta adresine yolluyorsunuz.

Ödemenin nasıl yapılacağı konusu daha sonra bize bildirilecek.
Ben "Western Union" ile ödemenin bizler açısından daha kolay olacağını yazmıştım.

Bakalım ne olacak?

Gelen yeni gbilgileri gruba aktaracağım.

Tarihi:
Fri, 17 Aug 2007 12:01:51 +0800
Kimden:
"Li Guodong" <skyveblue@163.com>
Kime:
"faruktuzcuoglu@yahoo.com" <faruktuzcuoglu@yahoo.com>
Konu:
Re: MOSO seed Request from TURKEY


Dear Faruk Tuzcuoglu

First Congratulations on your complete recovery,I am sorry to reply you so later for i am in bussiness travelling to some village in Zhejiang province in China. and there is no interenet service here .now i have come back to compus.

Now the MOSO seeds here have been reserved about 1 year, its germination rate maybe become lower, and the fresh seeds will come soon, so I think if I can post you the new seeds , we will get it at the end of the September.

About the price and pay terms , I will give you when i get the fresh seeds.

If you freinds want the seeds, they can just write email to me or Dr. Gui, and write it with "moso seeds" as the title, give clear indicate of the weight and address.

Best wishes for your health again.

Yours Sincerelly,
Li Guodong

Bir yazı en uygun olduğu başlıkta yer almalı diye birini bırakıp diğerlerini silmiş, (Konuyla ilgilenler aynı yazıya ne cevap verilmiş diye 4 ayrı yeri takip etmemeli) durumu hazır metinli bir uyarı ile size de duyurmuştuk.

Üzüldüm...

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 09:39   #49
Ağaç Dostu
 
Faruk Tuzcuoglu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2007
Şehir: Izmir - Karaburun
Mesajlar: 360
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi malina Mesajı Göster
Bu davranışınız hiç hoş değil. Bir çok yerdeki mesajınızı silmişsiniz.

Size yapılan uyarı, aşağıda yer alan yazıyı, forumda bambu bölümünde 4 ayrı başlığa da yapıştırmanızdı.

Bir yazı en uygun olduğu başlıkta yer almalı diye birini bırakıp diğerlerini silmiş, (Konuyla ilgilenler aynı yazıya ne cevap verilmiş diye 4 ayrı yeri takip etmemeli) durumu hazır metinli bir uyarı ile size de duyurmuştuk.

Üzüldüm...
Bundan sonra sizi bir daha üzmeyeceğim...

Hoşçakalın,

Faruk Tuzcuoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 09:50   #50
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,246
Galeri: 88
Ben de aksi, huysuz biriyim ama siz beni de geçtiniz

Aslında bu küçük uyarının bir faydası oldu. Daha kapsamlı işbirilikleri başlanmadan bitti. Düşünsenize, epey yol almış ve para harcanmış bir projenin ortasında, biri size yaptığınız bir hatayı söylemek gafletinde bulunsaydı ne olurdu?

Her işte bir hayır var, diye boşuna söylememişler...

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 11:23   #51
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 11-08-2006
Şehir: PendiK İST
Mesajlar: 170
Galeri: 3
Bence güzel giden bir konu başlığı çok güzel bir şekilde bitirildi. Bu hale getiren herkese çok teşekkürler.

mirsat Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 12:08   #52
Kaybettik, Allah rahmet eylesin
 
memet's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-02-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 13,948
Galeri: 11
Biten herhangi bir şey yok. Başlıklar açık, Arkadaşlar bilgilerini paylaşmaya devam edecek.

memet Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 14:29   #53
-
 
Giriş Tarihi: 26-09-2005
Şehir: İstanbul - Erenköy
Mesajlar: 394
Galeri: 18
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi memet Mesajı Göster
Biten herhangi bir şey yok. Başlıklar açık, Arkadaşlar bilgilerini paylaşmaya devam edecek.
Emir kipi mi oluyor bu ?

noreks Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 14:48   #54
Ağaç Dostu
 
ÇeteÇakal's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-02-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 305
Sevgili yönetim ;

Biz Faruk Bey'i, ağaçlar neti gönlümüzce seviyoruz ve ikisinin bir arada olmasını istiyoruz....

ÇeteÇakal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 15:26   #55
Kaybettik, Allah rahmet eylesin
 
memet's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-02-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 13,948
Galeri: 11
Noreks, Faruk beyin gereksiz yere tartışmaya çevirdiği üslubu sürdürmeye niyetli görünüyorsunuz.
Forumun genel tarzının tartışma, atışma değil, bilgi paylaşımı olduğunu farketmiş olmalısınız.
Forumdaki hiç kimse bildiklerini aktarmak için emir alma gereği duymuyor.

memet Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 15:54   #56
Ağaç Dostu
 
ephesos's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-02-2007
Şehir: Çaycuma/Zonguldak-Pendik/İstanbul
Mesajlar: 808
Galeri: 11
Sayın Todor , bambu yetiştiren biri olarak genede o resimleri eklemeniz konuya nekadar objektif baktığınızın en açık ıspatıdır.
Teşekkürler.

ephesos Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 19-08-2007, 23:48   #57
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 30-07-2006
Şehir: Yalova
Mesajlar: 6,884
Galeri: 29
Sayın Ephesos, objektif değil, tam aksine subjektifim. Evet, ben kendim çeşitli türlerde bambu üretmeye çalışıyorum. Bu işten belki para kazanırım, belki para kazanamam. Gönlüm isterki benim ürettiğim bambu fidanları, ülkemizin dört bir yanında satılsın. Fakat öncelikli hedefim doğayı korumaktır. Her zaman doğadan yana olacağım. Eğer dolaylıda olsa doğaya zarar verme ihtimalim varsa, girişimlerim geri dönmesi mümkün olmayan zararlara yol açacaksa bunca zamanki emeğimin boşa gitmesi umurumda bile değil. Bazı arkadaşlarımız tarafından bu çabalarım potansiyel rakipleri egale etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirilse de gene umurumda değil. Öncelikli olarak her zaman doğa.

Ben moso ürettiğimi saklamadım, tecrübelerimi paylaştım. Kimsenin üretmemesini istesem, zaten tecrübelerimi paylaşmazdım. Aklıma takılan hususları tartışmaya açmak sanırım herkes kadar, benimde hakkım.

Sayın Faruk Bey'in birikimlerinden öğrenebileceğim çok şey vardı, ama kısmet değilmiş. Güzel başlamıştık, güzel devam edebilseydik keşke.

Not: Faruk Bey'in isteği üzerine başlıklarda yapılan düzelemeler, kendisinin bundan böyle aramızda olmayacağını belirtmesi ile en kısa zamanda, tarafımdan yeniden düzenlenecektir. İleriki bir zamanda ihtiyaç duyulması veya gerekli görülmesi halinde yeni bir düzenlemeye gidebiliriz.

Todor Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-08-2007, 10:23   #58
Ağaç Dostu
 
Penelophe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 30-04-2007
Şehir: İzmir
Mesajlar: 5,468
Galeri: 373
Bütün bu olanlar çok üzücü.

Penelophe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-08-2007, 12:09   #59
Kaybettik...
 
praecox's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-06-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 4,603
Galeri: 21
Evet gerçi üzücü bir durum söz konusu ancak giden arkadaşın arkasından yazmış gibi olmıyayım da burda da ona bir iki şey yazıp bu konuya dikkatini çekmeye çalıştı isem de beni de pek kale almadığı gibi cevaplama gereği de duymadı.

Bu konuda Faruk bey de mesajlarından takip edebildiğim kadarı ile forumla beraber bu işi öğreniyordu. Başlarda Sasa türünü bilmeyen biri sonradan çok doğal sıradan bir bildik türmüş gibi yazması beni güvenirliği açısından biraz mualakta bıraktı.

Deneyimi nedir eğitimi nedir bilemiyorum kaç saksıda bambu yetiştirmiş kaç bahçeye dikmiş... ancak sanırım Bambu üretimi konusunda sorunları, avantajları veya dez avantajları konusunda sayın Todor daha deneyimli ve de asıl önemlisi (kendisi subjektif dese de bana göre tersi) çok objektif olması.

Faruk bey burda biraz tek yönlü yayımları bambu konusunun ekonomik gücün de abartarak lanse etmesi bire bir nerde ise tercüme etmesi, belki bir nebze anlaşılır (hatta bazılarımız da faruk beyin yine göz ardı ettiği gibi birden fazla yabancı dil bilebiliyorlar, hatta uzun süre yurt dışında sadece ikamet etmeyip bu ve benzeri konularda eğitim almış da olabiliyorlar bu tür bir eğitim olanağı sadece ona sunulmamış) bu konuda da olduğu gibi forumu da kendi tekelinde götürüp biraz aykırı seslerde veya muhalefete karşı sert bir tavır sergilemesinin nedeninin anlıyamıyordum.

Bunları bu güne kadar yazmamamın sebebi ise... aman alınır aman çekip gider aman lafı tersden anlıyor zaten gücenir mi üzülür mü? diye gibi düşüncelerimdendi.

Ancak görüyorum ki Artık sizi üzmiyeceğim gibi basit bir cümle ile forumu terk edebiliyorlar... bu kadar sıkıda bu tepkiyi veren çiftçinin ekiminde dikiminde ciddi sorunlar sorumluluklar çıkarsa da ne yapardı bilemiyorum. Madem bu konuya inanmış biraz da bu konu için göğüs gerebilseydi, değdiğine inanıyordu ise muhalefetle savaşaydı.

Yurt dışındaki sadece taraflı veya işine geldiği yayınlardan bahsetmeseydi.
kendi yeni sitesinde şimdi istediği gibi at koşturabilir
yalnız benim asıl üzüldüğüm burdan bir kaç kişinin adeta Faruk beyin müridi misali bire bir güvenip bire bir de körü körüne ondan gelecek cevaplara göre yönleneceği, hatta tarlasını hazırlayıp moso tohumu beklemede olan çiftçilerimizin oluşudur.

Ekonomik getiri derken biz bu doğayı satamayız. bu ilkelerimize ters düşer. Hem hiçbir yan etkisi veya zararlı yönü yokmuş gibi göğün mavisinin sözünü veren, iş sarpa sardığında sayın malinanın da dediği gibi kusura bakmayın özür dilerim bu konuyu atlamışım mı diyecek.

Yassah'çı zihniyet derken elbeteki bazı yasaklar gereksiz gibi gelebilir belki de ilk etapta preventif amaçlıdır. Ancak şimdi burdan moso tohumları için yassahçı zihniyet diye basite indirgemek de abesle iştigal etmek demektir. Bu Legalize Cannabis diye slogan atan 1968 kuşağı gibi çocukçadır.

Bir ekelim yatalım bin alalım sloganları ile herşeyi toz pembe gösterip çiftçiye yününden tüyünden etinden postundan yumurtasından sütünden faydalanabileceği çabuk üreyen gelişen bir hayvanın sözünü vermek kolay.
Ancak almancada bir laf vardır. "Was wirkt, hat auch neben wirkungen" Yani etkisi olanın yan etkileri de vardır.

Saygılar

praecox Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-08-2007, 12:31   #60
Ağaç Dostu
 
ÇeteÇakal's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-02-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 305
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi praecox Mesajı Göster
yalnız benim asıl üzüldüğüm burdan bir kaç kişinin adeta Faruk beyin müridi misali bire bir güvenip bire bir de körü körüne ondan gelecek cevaplara göre yönleneceği, hatta tarlasını hazırlayıp moso tohumu beklemede olan çiftçilerimizin oluşudur.
Ben çiftçiyim ve moso tohumlarımı ekeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum...

Burası bir forum sitesi. İnsanlar burada hiç bir maddi beklenti içine girmeden kalblarinden gelen ağaç sevgisi için buradalar. Sizin bu insanlara yöneticilik taslamanız için değil. Bu insanlar kalbleri hoş ise burada buluşurlar, kimse kalbinin kırıldığı yere gitmez. Burada ağaç gibi kutsal bir varyetenin ışığı altında ağaç sevgisi için burada bulunan insanlara sizin bu şekilde fabrika patronu gibi konuşma etme hakkınız yok...

ÇeteÇakal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 22:22.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024