View Single Post
Eski 30-03-2012, 21:05   #2
B.Unver
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 31-10-2011
Şehir: İSTANBUL
Mesajlar: 205
Discus Rehberi 1 : Giriş
Doğal İstekler:
Diskus; Güney Amerika�nın Amazon havzasının birçok nehir kolunda asidik ve temiz sularda, su kenarlarında oldukça yoğun ağaç köklerinin olduğu, su değerleri oturmuş ama oldukça temiz, ortalama sıcaklığın 30ºC - 32ºC olduğu, Blackwater olarak adlandırılan (4 pH ve 10 Ms) ki Heckel Diskus'un bulunduğu sular (Rio Negro), berrak su olarak adlandırılan (pH 5-6 Ms 15) Rio Xingu, Rio Tabajos ve beyaz su olarak adlandırılan (pH 6,4-7 Ms 25-60) Rio Solimoes, Rio Maderia ve Rio Branco nehir sistemlerindeki sularda yaşar.
Doğal ortamlarında üreme dönemleri, amazon yağmurlarının yağmaya başladığı (Aralık-Nisan ayları arasında), bulundukları yerlere göre değişmekle beraber, sıcaklığın 25ºC - 26ºC ye kadar indiği, suların yağmurun etkisi ile daha yumuşak ve asidik bir hal aldığı dönemde üremeye geçerler.
Tabi ki tank üretimi ırklar birçok nesilden beri akvaryum ortamında ve değişik üreticilerin, değişik uyguladıkları yöntemler ile üretildikleri için değişik su şartlarına adaptasyon sağlamışlardır.
Bu yüzden diskus; akvaryum ortamında pH 4-7,5 derece, Karbonat Sertliği (kH) 3-10dH, Toplam Sertlik (Gh) 50-200 mg/L aralıklara adapte olabilmekle beraber, ideal olarak pH 6,5 (asidik), Kh 3 dh, Gh 0-50 mg/L (yumuşak su) su parametrelerinde yaşatılması gerekmektedir.

Sıcaklık İstekleri:
Doğal ortamları göz önünde bulundurulursa diskus amazon yağmurları zamanında bulundukları bölgelere göre değişmekle beraber 25ºC-26ºC su sıcaklıklarında hayatlarını devam ettirdikleri gibi üremeye de geçmektedirler. Ancak bu yağmurların dışında kalan çoğu zaman, su sıcaklığı 30ºC-32ºC olmaktadır.
Evlerimizde bulunan diskusların çoğu ise tank üretimi diskuslardır. Akvaryum ortamında ise hastalıklar çok çabuk üreyebildikleri için sıcaklık istekleri artmaktadır. 25,5ºC su sıcaklığında diskusun devamlı tutulması, diskusun bu sıcaklıkta hastalığa yakalanma riskini oldukça arttırmaktadır. Onun için diskuslar minimum 27ºC de tutulmalı, ancak en ideal ve güvenilir sıcaklık 29ºC - 30ºC olmalıdır. Benim size tavsiyem 30ºC de sabit tutmanızdır.

Su İstekleri ve Su Kimyası:

PH:
pH skalasında 7 pH nötr, bunun üstündeki değerler alkalin (7-14), altındaki değerler asidik (0-7) değerlerdir. Suyun asidik olmasına birçok unsur neden olmakla beraber, sudaki çözülmüş CO2 (Karbondioksit) oranı ne kadar fazla ise PH derecesini nötrden asidiğe çevirir. Aşırı yemlemenin de etkisi vardır.
Diskus pH isteği olarak hafif asidik suları tercih eder. Onun için ideal pH değeri 6,5 derecedir. Ancak pH 4-7,5 aralığında da yaşarlar. Bununla beraber; pH�ın 5,5 derecenin altında olması diskusu strese sokar. Üretimde ise pH 5,5-6 arasında idealdir.
Eğer diskus yetiştirmeye yeni başladıysanız ve şebeke suyu değeriniz pH 7-7,5 geliyor ise pH ile oynamamanızı tavsiye ederim. Diskus asidik sulardan hoşlanmakla beraber, eğer pH değeri stabil tutulamaz ise, değişik pH oynamalarından strese girecek ve hasta olacaktır. Onun için pH değerini değiştirirken özellikle bu işe yeni başlayanların dikkatli olması ve Fosforik Asit, Hidroklorik Asit, Gazoz Asidi gibi saf, sudaki pH değerlerini biranda keskin bir şekilde düşüren kimyasalları akvaryumda uygulamamalarını öneririm. Çünkü aşırı pH oynamalarında, diskus pH şokuna girecek ve sonuç itibariyle ölümler olacaktır. pH derecesi 7�den 6�ya indiği zaman balık üzerinde 10 kat fazla etki yaparken, pH 6�dan pH 5�e indiği zaman 100 kat etki yapmaktadır. Hele hele siz pH derecesini pH 6�dan bir anda pH 4,5�a indirirseniz sonuç kesin ölümcül olur. Onun için eğer pH değeriniz ile oynamaya karar verirseniz yukarda saydığım kimyasallardan daha güvenli ve akvaryumcularda satılan aparatları kullanmanızı tavsiye ederim.
Sudaki pH�ın stabil kalmasını sağlayan faktör Karbonat Sertliği (Kh) değeridir. Bu suda tampon görevi görerek suyun aynı pH derecesinde kalmasını sağlar. Dolayısı ile Kh ve pH doğru orantılıdır. Kh düştükçe pH�ta o oranda düşer veya Kh�ın çok düşük olduğu sularda dengesizleşir.

Karbonat Sertliği (Kh):
Karbonat sertliği, sudaki bikarbonat (HCO3) iyonlarının konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Karbonat sertliği, akvaryum balıkları için tehlikeli olan ani pH değişimlerine karşı tampon görevi yapar; diskus için Kh değeri 3 dh-6dh arası idealdir. Böylelikle pH�ınızı 6,5-7,5 derece arasında sabit tutabilirsiniz. Üretimde ise Kh 1 dh-3 dh arasında idealdir.

Toplam Sertlik (Gh):
Suda çözünmüş birçok tuzdan ağırlıklı olarak, Kalsiyum Karbonat ve noncarbonat olan magnezyum tuzları, suyun toplam sertliğini oluşturur.
Yavru ve gelişmekte olan Diskusların gelişimi için gerekli olan Gh terimsel kavramı içindeki Kalsiyum Karbonat iskelet gelişimi için, noncarbonat olan magnesium ise yavruların vücut gelişimi için oldukça önem taşıdığından ölçümleri kesinlikle yapılmalıdır.
Yavru ve orta boy diskusların gelişimleri için Gh değeriniz 100-200 mg/L, üretim amaçlı ayırdığınız anaçlar için Gh değeriniz 50-100 mg/L arasında olmalıdır. Yüksek Gh, yani sert suda diskus anaçlarının döl yolları tıkanmaktadır.

İletkenlik (Conductivity):
İletkenliğe su içindeki inorganik çözülmüş tuz oranı etki eder. Milisiemens ve microsiemens olarak ölçülür. Diskus ve özellikle diskus üretiminde microsiemens (ms/cm) cinsinden ölçüm yapılır. Üretim için genel değer 50-80 microsiemens olmakla beraber, çiftlerin özelliklerinden özelliklerine bu oran yukarı ya çıkabilir. Ancak genel olarak üretimde 50-180 microsiemens arası değer önerilir. Yumurtalar 180 microsiemensten sonra beyaz şeffaf bir hal alır, küflenir ve larvalar yumurtlardan çıkamaz. Çok düşük (30-50 microsiemens) oranlarda da yumurtalarda buruşmalar olur. Bunun nedeni yumurta iç ve dış osomatik basıncı farklılığındandır. Onun için çiftlerin özellikleri keşfedilene kadar, değişik microsiemenslerde denemeler yapılarak, yumurta iç ve dış osomatik basıncının eşit olduğu ölçüm bulunulmaya çalışılır.

Su Sertlik Tablosu:
İletkenlik(Conductivity), Toplam Sertlik ve Karbonat Sertliği ilişkisi
dH microsiemens (ms/cm) mg/L CaCO3 Su Discus için
3 0-140 0-50 Yumuşak Üretim
3-6 140-300 50-100 Orta Yumuşak Anaçlar, discus besleme, yavru gelişimi
6-12 300-500 100-200 Hafif Sert Discus besleme, yavru gelişimi
12-18 500-640 200-300 Orta Sert Yavru gelişimi(üreticinin uyguladığı yönteme bağlıdır)
18-25 640-840 300-450 Sert Yavru gelişimi(üreticinin uyguladığı yönteme bağlıdır)
> 25 > 840 > 450 Çok Sert

Suyu Nasıl Yumuşatabilirim?

Reverse Ozmosis cihazı, resin (reçine) filtre, yağmur veya kar suyu kullanımı ile suyu yumuşatabiliriz.

1-Reverse Ozmosis (Ters ozmos):
Çalışma Prensibi: Ters ozmos işleminin çalışma prensibi cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su membranlar üzerinde bulunan 2x10-6 mm çapındaki gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken, suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Yapılan bu işlem diğer filitrasyon sistemlerine göre istenilen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak verir. Ağırlıklı olarak CTA (Cellulose Triacetate) ve TFC (Thin Film Composite) özellikli membrane�lerden, diskus için TFC (Thin Film Composite) özellikli olanının kullanılması üretim ve bakım için önem arz eder. Çünkü TFC özellikli membrane'ler daha küçük gözeneklere sahip oldukları için daha fazla oranda tuz sudan alırlar ve bakterileri tutarlar.
Böylelikle saf bir su özelliğindeki ozmos cihazından alınan su ile şebeke suyunuzun aşılanması ile suyunuz yumuşatılır. Yani Eğer akvaryumunuz 100lt ise 50lt şebeke suyu ve 50lt ozmos dan alınan su (saf su) aşılanır ise Gh değeriniz yarıya inecektir. Böylelikle 100-200 Mg/L olan şebeke suyunuz 50-100 mg/L ye düşecek böylece suyunuz yumuşayacaktır. Dolayısı ile Kh değerinizde 6 dh ise 3 dh değerine inecek, buna paralel olarak sudaki erimiş CO2 oranının etkisiyle de (daha değişik etkilerde olacaktır) daha asidik bir suya sahip olacaksınız.
2-Reçine Filtre(Ion Exchange resin):
Bu tür bir filtreyi diskus için tavsiye etmemekteyim. Eğer illaki su yumuşatılması için bir filtre alınması gerekiyorsa, en ideali reverse ozmos filtrelerdir.
3-Yağmur veya kar suyu:
Yağmur sularını veya kar sularını biriktirerek, kaynattıktan sonra akvaryumunuzda kullanabilirisiniz. Yağmur veya kar suyunun mineralsiz saf bir su olduğundan, aşılama ile suyunuzu yumuşatabilirsiniz.

Nasıl PH�ı düşürebilirim?

Benim önerim,
1-Peat kullanımı: Peat gerçekten diskusun doğal su isteğini sağlayan bir materyaldir. Suya fulvic ve humic asit verir, doğal bir reçine filtre görevi görür ve Karbonat sertliğini düşürür. Peat kullanımında filtrenizin içine peat�i kadın çorabı veya filtre torbalarına koyarak kullanın. Peat genelde bahçe toprağı satan yerlerde ve pet shoplarda bulunur. Benim önerim kesinlikle markasına güvendiğiniz peatleri pet shoplardan almanızdır. Ancak suyu sarartması, hafif çay rengi alması da bazı kişilerin hoşuna gitmemektedir. Ama unutulmamalıdır ki doğal ortamlarındaki su da bu renk veya bu renge yakındır. Peat kullanımı ile beraber PH ölçümleri de düzenli yapılmalıdır.
2-Ters ozmos filtreden alınan saf su ile veya yağmur suyu, kar suyu kullanılarak aşılanan şebeke suyunun Kh oranı düştüğü için asidik olacaktır. PH ölçümü yaptığınızda istediğiniz düşük Kh oranına karşın PH sizi tatmin etmediyse ilave asit ekleme yapıp, bu oranı aşağı çekebilirsiniz.
Not: Akvaryumda amaçladığınız pH düşürme işlemlerinde eğer asit kullanımı yapacaksanız, digital pH metre ile ölçümü önce ayrı bir kapta oranlayarak yapmanızı ve saf kullanacağınız asitleri (Fosforik asit, Hidroklorik asit) direk akvaryum ortamında kullanmamanızı tavsiye ederim. Benim önerim kesinlikle pet shoplarda satılan ve kullanımı daha güvenilir olan pH düşürücüler almanızdır. pH değerini düşürürken eğer Kh değeriniz yüksek ise pH önce düşecek, daha sonra tekrar yukarı çıkacaktır. Onun için Kh�ı önce veya beraberce düşüren aparatlar alın veya yukarıdaki yöntemleri uygulayın.

Bora Ünver 15-04-2005

B.Unver Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön