View Single Post
Eski 20-03-2012, 07:38   #1
ferba266
Ağaçsever
 
ferba266's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-02-2012
Şehir: DİYARBAKIR
Mesajlar: 92
Aylara göre tarla, bağ, bahçe ve zirai mücadele faaliyetleri

OCAK
1- Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri yapılır.
2- Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadele yapılır.
3- Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalar yapılır.
4- Tarla faresi kontrolleri sonucunda, gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
5- Bütün meyve bahçelerinde kabuklu bit ve torbalı koşnile karşı kış ilaçlaması yapılır.
6- Kalem aşıları için uygun kalemler alınır ve saklanır.
7- Bütün bağlarda kabuklu bit ve torbalı koşnile karşı kış ilaçlaması yapılır.
8- Kalem aşıları için uygun kalemler alınır ve saklanır.

ŞUBAT
1- Şubat ayının ikinci yarısından sonra soğan ve sarımsak ekilebilir.
2- Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri devam eder.
3- Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir.
4- Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalar yapılır.
5- Tarla faresi kontrolleri sonucunda, gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
6- Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesi yapılır.
7- Fidan yerleri işaretlenir ve çukurları açılır.
8- Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde ayın ortasından sonra fidan dikimleri yapılır.
9- Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde meyvelerde ayın ortasından sonra budama çalışmaları başlanır ve devam edilir.
10- Bütün meyvelerde çeşitli zararlı ve hastalıklarla karşı bordo bulamacı atılır.
11- Seralarda yeşil soğan, roka ve marul hasadı devam eder.
12- Bağ fidan yerleri işaretlenir ve çukurları açılır.
13- Hava ve toprak şartları uygun gittiği takdirde ayın ortasından sonra bağ çubuğu dikimleri yapılır.
14- Bütün bağlarda çeşitli zararlı ve hastalıklarla karşı bordo bulamacı atılır

MART
1- Her türlü tarla ziraatı için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılarak hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması yapılır.
2- Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin ekimi ve tütün fidelikleri tesisine başlanır.
3- Hububat bitkilerine kardeşlenme döneminde ikinci kısım (üre) azotlu üst gübre verilir.
4- Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir.
5- Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalara devam edilir.
6- Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir. Gözler patlamadan bordo bulamacı uygulamasına başlanır.
7- Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.
8- Fidan dikimine devam edilir.
9- Meyvelerde budama ile birlikte kalem aşılarına başlanır.
10- Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir.
11- Seralarda yetiştirilecek olan hıyarların tohumları ekilir.
12- Tarla ziraatı yapılacak olan yerlerde yazlık sebzeler için fide yastıkları hazırlanır
13- Bahçede, serada, sıcak ve ılık yastıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir.
14- Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye yapılır.
15- Bağ fidanı dikimine devam edilir.
16- Bağların kışlık budaması yapılır.
17- Bağlarda kalem aşılarına başlanır.
18- Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilir.

NİSAN

1- Nisan ortalarına kadar hububatta azotun (Amonyum nitrat) üçüncü kısmı sapa kalkma döneminde verilir.
2- Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekimine başlanmalıdır.
3- Bu ayın sonuna kadar çeltik tavaları hazırlanmalıdır.
4- Bu ayın ortasından itibaren pancar ekimine başlanmalıdır.
5- Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir.
6- Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalara devam edilir.
7- Hububat hastalıklarına karşı koruyucu uygulama çalışmalarına başlanır.
8- Meyve bahçelerinde çiçeklenme döneminde mücadele işlemleri durdurulur.
9- Sebze fideliklerinde hastalıklara karşı gerekli mücadele uygulamaları yapılır.
10- Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve yabancı otlarla mücadeleye başlanır.
11- Yeni dikilen meyve fidanlarında sulama devam eder.
12- Mart ayı sonunda iklim elverişsiz olmuşsa kalem aşılarına devam edilir.
13- Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.
14- Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir.
15- Hıyar fideleri seralara dikilmelidir.
16- Sıcak yastıklara açık yetiştiricilik için tohumlar ekilmelidir.
17- Bağlarda toprak işlenmesi devam eder ve yabancı otlarla mücadeleye başlanır.
18- Bağların boğazları açılır, boğaz kökleri kesilir.
19- Mart ayı sonunda iklim elverişsiz olmuşsa kalem aşılarına devam edilir.
20- Hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.

MAYIS
1- Yazlık ekim yapılacak tarlalarda yüzeysel toprak işleme ve gübreleme yapılır. Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültivatörle toprak işlemesi devam eder.
2- Fideliklerde yetiştirilen sebze fideleri ay sonuna kadar tarlaya dikilir.
3- Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır.
4- Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
5- Hububatta çok kurak durumda bir kere sulama yapılabilir.
6- Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekim tamamlanmalıdır.
7- Çeltik ekim öncesi kompoze alt gübresi bu ayın ortasına kadar verilerek ay sonuna kadar ekim tamamlanmalıdır.
8- Bu ayın ortalarına kadar pancar ekimi tamamlanmalıdır.
9- Ayçiçeğinde yabancı ot mücadele çalışmalarına başlanır.
10- Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır.
11- Meyve Hububat hastalıklarına karşı koruyucu uygulama çalışmalarına devam edilir.
12- Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir
13- Bahçelerde toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
14- Bahçede her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır.
15- Görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilir.
16- Her çeşit sebze için gerekli gübreleme yapılır.
17- Çapalama, sulama işleri devam eder.
18- Seralarda hıyar hasadı başlar, bakım ve gübreleme işlerine devam edilir.
19- Bağlarda toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
20- Bağlarda Sürgün, salkım seyreltmesi yapılır. Çıkan yazlık sürgünler tellere bağlanır.
21- Bağlarda Mildiyö ve küllemeye karşı mücadele yapılır. Diğer zararlılarla savaşılır.

HAZİRAN

Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır.
Hububat bitkileri süt olum dönemi olan bu ayda ihtiyaç durumuna göre sulanabilir.
Bu dönemde ihtiyaç durumuna göre ayçiçeğinde bir sulama ve çapa yapılabilir.
Bu ayın ortalarına kadar çeltik kardeşlenme döneminde ikinci azotlu (amonyum sülfat) gübre verilmelidir.
Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır.
Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir.
Mısır ve ayçiçeğinde bozkurt ve tel kurtlarına karşı kontroller yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
Çeltikte yabancı ot kontrolleri ve mücadele çalışmaları yapılır.
Süne mücadelesi uygulamaları yapılır
Hasat öncesi boş ambar temizlik ve ilaçlamaları yapılır.
Bahçelerde toprak işlemesi devam eder.
Sürgün göz aşısı başlar.
Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür.
Şeftali ve elmalarda seyreltme yapılır.
Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
Erik, kiraz hasadı başlar, ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.
Sebzelerde çapalama, sulama ay boyunca devam eder. Azotlu gübreler sulama ile verilir. Boğazlar doldurulur.
Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder.
Örtü altında yetiştirilen sebzelerde hasat devam eder.
Bağlarda bazı bölgelerde toprak işlemesi ve ihtiyaç duyulması halinde azotlu gübreleme devam eder.
Bağlarda, uç alma, koltuk alma, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
Bağlarda her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

TEMMUZ
Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre ihtiyacı nedeniyle ikileme, üçleme yapılır.
İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır.
Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.
Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.
Bu ayın ilk haftasında arpa hasadı yapılmalı ve ay ortasında ise buğday hasadına başlanmalıdır.
Ayçiçeğinde süt olum dönemi olan bu zamanlarda bir sulama yapılabilir.
Hububat hasadından hemen sonra gölge tavında tarlaların sürümüne başlanmalıdır.
Çeltikte sapa kalkma dönemi olan bu zamanda ay ortasına kadar üçüncü azotlu (amonyum sülfat) verilmelidir
Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edilir.
Çeltikte yabancı ot kontrolleri ve mücadele çalışmalarına devam edilir.
Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadele tedbirleri alınır.
Meyve bahçelerinde görülebilecek zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir.
Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
Kayısı, Şeftali, vişne gibi meyvelerin hasadı başlar, ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.
Sık sık sulama yapılır. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.
Mayıs ayı içersinde tarlaya dikilen sebze fidelerinin hasadına başlanır.
Sonbahar turfandası olarak ekilecek sebzeler için soğuk yastık hazırlanır. Tohumların ekimi yapılır.
Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder.
Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
Çapalama gibi bakım işleri yürütülür.

AĞUSTOS
Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır.
İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır.
Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir.
Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder. Harman işleri yürütülür. Ürünler ambarlanır, ambalajlanır, pazara sevk edilir ve değerlendirilir. Ambarlarda ürünler tekniğine uygun şekilde saklanır.
Erken ekilen veya erkenci ayçiçeği çeşitlerinde hasada başlanmalıdır.
Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilmelidir.
Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edilir.
Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadeleye devam edilir.
Elma bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı gerekli önlemler alınır.
Meyve bahçelerinde durgun göz aşısı yapılmaya başlanır.
Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
Erik, şeftali, elma, armutların hasadı yapılır. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir.
Son turfanda sebzelerin yerleri hazırlanır.
Son turfanda sebze tohumları ekilir, fideleri dikilir.
Sebze bahçelerinde çapa, sulama gibi bakım işleri yürütülür.
Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır.
Hasat ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun ambalajlara konarak pazara sevk edilir.
Seralarda hasat sona erdirilerek, son turfanda hıyar fidesi dikimi yapılmalıdır
Bağlarda yaprak alma yapılır.
Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
Bağlarda Erkenci sofralık çeşitlerin hasadına başlanır.

EYLÜL
Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
Ayçiçeği hasadına devam edilir.
Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilir.
Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır.
Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadeleye devam edilir.
Meyve bahçelerinde durgun göz aşılarına devam edilir.
Erik, şeftali, elma, armut, ceviz ve bademlerin hasadı yapılır. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir.
Meyve bahçeleri son kez sulanır.
Yazlık sebzelerin hasadı sona erdirilmeli ve atıkları bahçelerden uzaklaştırılarak yakılmalıdır.
Kışlık sebzelerin ekimine devam edilir.
Sebzelerde sulamaya devam edilir.
Seralarda hıyar fidelerinin bakımına devam edilmelidir.
Şaraplık ve sofralık üzümlerin hasadına, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.
Bağlar son kez sulanır.

EKİM
Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder.
Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder.
Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır.
Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır
Buğday ve arpa ekimine bu ayın ortalarında başlanmalıdır.
En geç bu ayın sonunda ayçiçeği hasadı tamamlanmalıdır.
Çeltik hasadına başlanıp en geç ay sonuna kadar hasat tamamlanmalıdır.
Pancar hasadına başlanmalıdır.
Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır.
Sürme ve Zabrus için tohumluk ilaçlamaları yapılır.
Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.
Seralarda sonbahar yetiştiriciliği için topraklar hazırlanır, tohum ekimi ve fide dikimi yapılır.
Sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder
Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır.
Geççi sofralık üzümlerin hasadı ay ortalarına kadar yapılır.
Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır.
İyi yanmış ahır gübresi temin edildiği takdirde dekara 5 ton hesabı ile toprağa karıştırılır.

KASIM
Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Ay sonuna kadar pancar hasadı tamamlanmalıdır.
Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır.
Geç kalınmış harman işleri ile endüstri bitkileri hasadı (Pancar, pamuk, çeltik, v.s.) yapılır.
Buğday arpa ekimi en geç bu arın ortalarında bitirilmelidir.
Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir.
Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır.
Bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir.
Özellikle çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır.
Seralarda son turfanda sebzelerin sulama, çapalama işlemleri yapılır.
Zirai Mücadele işlerine kışlık sebzelerde devam edilir.
Son turfanda sebzeler hasat edilerek ambalajlanır, muhafaza edilir ve değerlendirilir.
Bağlarda bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir.
Bağlarda çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır.

ARALIK
Bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır
Bu ayın ortalarına kadar kışlık sebzelerin hasadı tamamlanmalıdır
Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir.
Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır.
Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır.
Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır.
Meyveler kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmaz.
Seralardaki geç turfanda sebzelerin hasadı, ambalajı ve değerlendirilmesi yapılır.
Bağlar kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmaz.

Not: alıntıdır, bir kısım bilgiler yenilenmiştir.

ferba266 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön