View Single Post
Eski 16-06-2010, 09:40   #29
Oğuz Karsan
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
Wink

Merhaba.

Arkadaşlar, kişisel çekişmelere bir son vermeliyiz ve Zeytin Ağaçlarının kesilmelerini (katledilmelerini) nasıl önleriz diye düşünmeliyiz, diye düşünüyorum.

Yaz geldi. Edremit Körfezine yazlığa gidenler, her sene olduğu gibi, çevrelerini kaplayan O güzelim Zeytin Ağaçlarının kesildiklerini ve yerlerine kışın, alelacele dikilmiş villalar ile karşılaşacaklar.

Nerede mi? Ayvalıktan başlayalım, Gömeç, Ören, Burhaniye, Edremit, Kadıköy, Zeytinli, Kızılkeçili, Akçay, Güre, Altınoluk, Küçükkuyu, Ahmetli, Balabanlı, Bektaş, Koyunevi, Kocaköy ve Babakale,

Körfezi gören heryerde,
Zeytin Ağaçları kesiliyor(katlediliyor).
Ne uğruna? Villa yapma.
Peki yapanlar kim? Bizler.
Kim izin veriyor? Belediyeler (siyasiler)
Sebep? Oy uğruna, Çıkar uğruna.
Peki Zeytin Ağaçlarının kesilmesi Nasıl önlenebilir? Basit.

Zeytin Ağaçlarının kesilmesine izin verenlere (göz yumanlara)oy vermezseniz, korkudan(oy kaybedecekleri korkusuyla) Ağaçların kesilmelerine izin veremezler.

Benim şimdilik düşünebildiklerim bunlar.Tabi bölgedeki Milli Emlak Müdürlüğüne başvurulabilir. Çünkü bütün zeytinliklerden onlar sorumlu. Belediyeler şikayet edilebilir. Yasa var, uygulayan yok. Yine aynı kanunu yapıştırıyorum.

Alıntı:
Kanun Kabul Tarihi: 26/01/1939

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/02/1939

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4126" Madde 20 - (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/5 md.)

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./99.mad) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması hâlinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir.

Madde 21- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./100.mad)

Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir. "
Gördüğünüz gibi, eski bir kanun 26.01.1939 ama uygulanmamış olacak ki, bu kadar Zeytin Ağacının kesilmesi önlenememiş. Yetkililer belki okur diye belirtmekte fayda görüyorum.Kanunda açık bir biçimde belirtilmiş olmasına rağmen, Zeytinliklerin içinde sadece (Altınoluk-Edremit arası) onlarca fabrika ve taşocağı, beton fabrikası çalışmaya devam ediyor.

Olayın vehametini sergilemek açısından Sn. Serdar Öçten Ünsal (sounsal@gmail.com) tarafından ve elektronik posta ekinde gelen resmi yapıştırıyorum.

Name:  PELITKOY-13.06.2010 013.jpg
Views: 4433
Size:  52.2 KB

Devrilmiş Zeytin Ağaçlarının kök büyüklüklerine dikkat edecek olursanız, katledilen Ağaçların kaç yaşlarında olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Yer: Edremit, Burhaniye, Pelitköy civarı. (Zannediyorum Pelitköy beldesi)


Saygılar


Düzenleyen Oğuz Karsan : 16-06-2010 saat 09:51 Neden: Yazı ekleme
Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön