View Single Post
Eski 15-04-2010, 14:06   #12
alimallah
Ağaç Dostu
 
alimallah's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2008
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 106
Aman dikkat

Sayın darkYES,

İyi niyetinizden şüphe etmediğimi öncelikle belirterek, çok yanlış bir yarışma konusu seçtiğinizi bildirmek zorundayım.

İnsan eliyle yapılan yuvaların yakından fotoğraflanması tartışmaya açıktır ancak, doğal hayatta yaşayan ve kendilerince çok zorlu bir varoluş gayreti ve savaşımı içerisinde bulunan hayvanların, onları ürkütme pahasına fotoğraflanmaya çalışılması hiç etik değildir. Bazı kuşların yuvalarına yaklaşmak dahi onların yuvalarını terketmelerine ve dolayısı ile o yıl çoğalamamalarına neden olabilir. Böyle bir durumu hiç kimse istemez tabi ki.

Bütün ciddi kuş sitelerinde, yuvaların göründüğü fotoğrafların yayınlanmasına izin verilmezken, bizim sitemiz gibi yüzü tamamen doğaya dönük bir sitenin bu konuda yarışma düzenlemesini takdirlerinize bırakıyorum.

Zararın neresinden dönersek kardır diyor ve doğal kuş yuvalarının bulunduğu fotoğrafların derhal silinmesini öneriyorum.
Bilgi edinilmesi amacı ile "http://www.trakus.org" sitesinden, etik kurallar ile ilgili bir yazıyı ilave ediyorum.
Saygılarımla

Tartışılmaz önceliğimiz doğanın kendisi ve onun dengesidir. Bulunulan alan neresi olursa olsun o alanın gerçek sahiplerinin orada yaşayan tüm canlılar olduğu, insanın orada geçici bir konuk olduğu unutulmamalıdır. Canlı-cansız tüm ekosisteme saygı göstermeden doğa sevgisinden bahsetmek mümkün değildir.

Çalışılacak alanın doğal yapısı, faunası hakkında önceden gözlem yapılması, yapılmış gözlemlerden ve bilgi/belgelerden yararlanılması, alanda daha önce çalışma yapmış kişilerden deneyimlerinin alınması hem o bölgedeki doğal yaşama en az rahatsızlığın verilmesi açısından önemlidir.

Doğada var olan düzene müdahale edilemez. Doğada var olan hiçbir şeyin yerini değiştirmeye hakkımız olmadığı unutulmamalıdır.
Yapılan tüm etkinliklerin doğadaki canlıların yaşamlarının ve yaşam alanlarının daha iyiye gitmesi amacına hizmet etmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Önemli Kuş Alanları´nın (ÖKA) ve koruma altındaki benzer alanların korunması desteklenmelidir. Koruma altındaki alanlara yetkililerden izinsiz girilmemeli, bu tür alanların kurallarına uyulmalıdır.

Özel mülkiyetlere, mülk sahibinin izni olmadan girilmemelidir.
Fotoğraflamaya çalışılan canlının yaşam döngüsünü bozacak davranışlardan uzak durulmalı, canlının rahatsız olduğu hissedildiğinde alan hemen terk edilmelidir.

Nadir ya da nesli tehlikede bulunan bir canlının yaşadığı alana hangi amaçla olursa olsun girmenin, bu alanların yerini ikinci kişilerle paylaşmanın, ya da başkasınca yeri belirlenmiş bu nitelikteki bir alanın yerini öğrenmeye çalışmanın o nadir canlı üzerinde yaratacağı tehlikeler kesinlikle unutulmamalıdır.

Önceden planlanmış ya da rastlantı sonucu bir araya gelinmiş gruplarla doğa fotoğrafçılığı daha fazla özen ister. Böyle durumlarda her şeyin kontrol altında yapılması için gerekli işbirliğinin önceden planlanması gerekir. Tecrübeli bir grup üyesinin grup lideri olarak seçilmesinde ve onun yönlendirmelerinin dışında hareket edilmemesinde yarar vardır.
Herhangi bir alanda birkaç fotoğrafçının/gözlemcinin belirledikleri makul süreler içinde yapacakları çalışmalar ile aynı alanın yoğun bir şekilde sıklıkla kullanılmasının çevre ve canlılar üzerinde biriken etkisinin zararları göz ardı edilmemelidir. Kalabalık gruplarla yapılan fotoğraf/gözlem turlarında alandaki canlıların çok daha fazla rahatsız olacakları kesinlikle unutulmamalıdır.

Gerek yalnız gerekse kalabalık yapılan arazi çalışmalarında canlının yaşam alanında geçirilecek fazladan her dakikanın o canlıya yaşatacağı stres veya vereceği zarar göz ardı edilmemelidir.

Özellikle tehlike altındaki veya bu statüye girme olasılığı olan türlerin bulunduğu alanların bilgilerini başkaları ile paylaşmaktan, bu bilgileri paylaşmak istemeyenleri baskı altına almaktan kaçınılmalıdır.

Her türlü belgeleme yöntemini ve aracını kullanmadan önce hayvan davranışlarının modelleri konusunda bilgi edinilmeli, hayvanların yaşam süreçlerine ne zaman müdahale edilmemesi gerektiği ve müdahale sınırları/süresi öğrenilmelidir.

Yuvalardan, yuva kolonilerinden, kur alanlarından, kalabalık tüneklerden ve önemli beslenme alanlarından uzak durulması gerektiği asla unutulmamalıdır. Bu tür alanlarda yapılacak çekimlerin canlıları rahatsız etmemesi gereken mesafelerden ve mümkün olduğunca kamuflaj yöntemiyle yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yuvaya kesinlikle yaklaşılmamalı, yavru veya yumurtalar ele alınmamalıdır. Daha farklı, güzel fotoğraf/video çekmek amacıyla canlının, kovalama, bağırma ya da bir şey fırlatma gibi yöntemlerle rahatsız edilmesi asla kabul edilemez.

Fotoğraf çekerken veya gözlem yaparken herkesin dikkatini çekecek, dolayısıyla alana ilgisini arttıracak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Çekilen fotoğrafta kadraja girmesini engellemek veya kamuflajda kullanmak üzere canlı bitkilere kesinlikle zarar verilmemelidir.

Kuşları veya belgelenmek/gözlemlenmek istenen diğer canlıları cezbetmek için kullanılacak yöntemlerin o canlıların yaşam döngülerine zarar verebileceği asla unutulmamalıdır.
Koruma amaçlı dahi olsa canlılar arasındaki avlanma vb. doğal olaylara asla müdahale edilmemelidir.

Kuşların ve diğer canlıların yuva yapabilecekleri kumsal, çayır, sulak alan civarı gibi alanlara özellikle üreme döneminde, pek çok yuvaya/yavruya farkında bile olmadan zarar vereceğinden araçlarla kesinlikle girilmemelidir. Bu tür alanlara yaya olarak girmenin bile yuvalara zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

alimallah Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön