View Single Post
Eski 15-08-2008, 15:45   #23
aslan_k
Ağaç Dostu
 
aslan_k's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2008
Şehir: İSTANBUL-KARAMÜRSEL
Mesajlar: 401
Ruhsatlı kuyuların ücretlendirilmesi.

Tekrar Merhaba,
Bir arkadaşım, ruhsat-izin alınan kuyuların daha sonra belediye **** DSİ tarafından ücetlendirmeye tabi tutulduğunu ve saat takılıp aynı zamanda atık su ücreti de alındığını belirrti. Bu uygulama 10 mt alatındaki elle açılan kuyular için de geçerlimidir? Bu konuda ddetaylı bilgisi olan arkadaşlar yorum yazarbilirlerimi acaba.

Aşağıda bulduğum bir kanun maddesini sizinle paylaşmak istiyorum.

167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 167
Kabul Tarihi : 16 / 12 / 1960
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 23 / 12 / 1960 sayı: 10688
Yayımlandığı Düstur Tertibi : 4, Cilt: 1, sayfa:814
Yer altı sularının mülkiyeti:
Madde 1- Yer altı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir.
Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti:
Madde 8- Aşağıdaki (a) ve (b) fıkralarında beyan edilen kazıların yapılması veya kuyuların açılması için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir:
a) (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 MD.; Aynen Kabul:7/2/1990-3612/38 md.)
Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin üstünden itibaren derinliği Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından tespit ve ilgili bakanlığın onayından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (el ile açılan kuyular hariç),
b) Su temini maksadıyla, boyları ve kesitleri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her türlü galeriler ve tüneller.
Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılması su temini maksadını gütmemesi halinde, bunlar hakkında belge aranmamakla beraber, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün talebi üzerine bilgi verilmesi mecburidir.
Arama Belgesi:
Madde 9- Yeraltı suyu aranmasında belge almayı icap ettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartıyla belge bir sene için temdit edilir. Bu süre zarfında da arama bitirilemezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.
Kullanma Belgesi:
Madde 10- Arama belgesine dayanarak arazisinde yer altı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Anacak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır.
Islah ve Tadil Belgesi:
Madde 11- Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yer altı suyu membalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden herhangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden “Islah ve Tadil Belgesi” almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir.

aslan_k Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön