View Single Post
Eski 16-04-2008, 11:12   #7
Oğuz Karsan
Ağaç Dostu
 
Oğuz Karsan's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1,085
500 Yillik Ağaçlar da taşinabilirmi?

Merhaba,

Sn.Halit Togay, Hüseyin Kızıl, Malina ve Sükranayalp.

Anıt ağaç tanımına girebilecek binlerce ağaç biliyorum. Gerek yaşı gerek çapı itibariyle. Bazıları artık gövdesinin kabukları üzerinde duruyor.

Esasında zeytin ağacını koruyan bir kanun var. Hatta imara açık olsa bile zeytinliklerden sadece % 10 'u kesilebiliyor.

Evet 3573 sayılı kanunmuş 20 ve 21, maddelerini aşağıya ayapıştırıyorum.

Kanun Numarası: 3573

Kanun Kabul Tarihi: 26/01/1939

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/02/1939

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4126" Madde 20 - (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/5 md.)

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./99.mad) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması hâlinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir.

Madde 21- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./100.mad)

Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir. "

İşte esasında kanun var ama uygulayan yok. Hiçbir belediye verdiği imar izninde ağaçları dikkate almıyor. İmar iznini alan istediği kadar Zeytin Ağacını kesebiliyor.

Örnek:Edremit,Akçay,Zeytinli,Güre,Alyınoluk,Küçükk uyu Belediyeleri verdikleri imar izinlerinde 3573 sayılı kanunu dikkate almıyorlar.

Eğer 300 ve 500 yaşındaki ağaçlar da taşınabiliyorsa başta zeytin olmak üzere birçok zeytin ağacı kurtulmuş olacak. Çünkü Edremit Körfezi ve Kazdağının eteklerinde kurtarılmayı bekleyen birsürü zeytin ağacı var

Ben Edremit Körfezinin her tarafını gezdim, hala da geziyorum dağda bayırda o kadar çok anıt ağaç olabilecek başıboş ağaç var ki bilemezsiniz.

Edremit'e gelmeden başlayan bu ağaçlardan bazıları Assos'a, hatta Asya Kıtasının en batı ucu olan Babakale'ye kadar uzanıyor.

İsterseniz bir araştırma ekibi kurarak, anıt ağaç olabileceğini sandığımız ağaçların resmini çekip bulundukları yerleri listeyelim. Daha sonra listemizi Edremit veya Ayvacık Kaymakamlığına verip yardımcı olmalarını isteriz.

Belki çalışmalarımız işe yarar da birkaç ağacı kurtarabiliriz.Bir tane bile kurtarsak kardır.Belkide kurtaracağımız ağaç dünyada kalan son ağaç olacaktır.

Saygılar
0536 558 05 05

Oğuz Karsan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön