agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Agaclar.net Çalışmaları, Projeleri, Etkinlikleri > Önceki Tohum Paylaşım Etkinlikleri (Tamamlananlar) > 2020-2021 Tohum Paylaşım
(https)
Beğeni Düzeni4Beğeniler
 • 1 Gönderen MeyveliTepe
 • 3 Gönderen MeyveliTepe

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 01-10-2021, 23:33   #1
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 8,853
2020-2021 Tohum Paylaşım Etkinliği Genel Prensipleri


1. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin tanımı, amacı, kapsamı, sınırları


agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin amacı, üyelerimizin kendi yetiştirdiği ve tohumdan üretilebilen bitkilere ait tohumların üyelerimiz arasında ücretsiz paylaşımına/değişimine olanak sağlamaktır.

Etkinlik, sebze, çiçek ve tohumdan yetiştirilebilen ağaç tohumlarının paylaşımını kapsar.

 • Paylaşımcının kendisinin yetiştirmediği tohumlar,
 • Hibrid sebze tohumları,
 • Ne olduğu, çeşidi, nasıl yetiştirildiği tam olarak bilinmeyen tohumlar,
 • Karışık domates, karışık fasulye vb. çeşidi tam olarak bilinmeyen, ekenin yetiştiridiğinde ne çıkacağı belirli olmayan tohumlar,
 • Yetiştirilmesi, ücretsiz de olsa dağıtılması kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bitkilere ait tohumlar
kapsam dışıdır ve etkinlikte yer almazlar.

2. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin Paydaşları

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tüm aktif üyeler

3. agaclar.net Tohum
Paylaşım Etkinliğinin Prensipleri, görev ve sorumluluklar

Tohum Paylaşım süreci bir agaclar.net etkinliğidir. Etkinlikte paydaş veya görevli olarak yer alan kişiler etkinlik katılımcılarıdır ve etkinlikteki sorumlulukları rolleriyle sınırlıdır.

agaclar.net tarafından verilmiş ya da belirlenmiş görevlerin ifası dışında hiç bir kişi ya da grup etkinlik, etkinlik kayıtları ve paylaşıma girmiş tohumlar üzerinde hak sahibi değildir.

Etkinlikte paylaşıma sunularak paylaşımcılar tarafından fiilen gönderilen tohumlar, sadece agaclar.net insiyatifi ile ve bu metinde anlatıldığı şekilde kullanılır ayrıca başka bir amaç için kullanılamaz.
3.1. agaclar.net'in rolü

a) agaclar.net, prensipleri belirleyip, gereken düzenlemeleri yaparak sürecin bu dökümanda yazılı olduğu üzere, paylaşan ve talep eden kişiler hariç her türlü kişisellikten ve kişisel tasarruflardan uzakta yürütülmesini sağlar.

b) Paylaşım sürecini, başka engeller olmadığı taktirde, geçerli taleplerin tamamının karşılanabileceği şekilde planlar. Buna göre aktiviteleri ve takvimi belirler, gereken eşgüdümü sağlar.

c) İlgili forum başlıkları ile bir bütünlük içinde iletişimi düzenler, her türlü kaydı tutar ve yayınlar, minimize edilmiş bir lojistik faaliyetinin de pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

d) Etkinlik sonunda ağaçlar.net lojistik merkezinde amacı ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapar.

e) Kargolama sebebiyle paylaşımcı ve talep sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini temin eder, bu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması için gereken her türlü tedbiri alır ve süreç tamamlandığında sadece kargo için kullanılmış olunan isim, adres ve telefon bilgilerini imha eder.

f) agaclar.net, lojistik merkezinin talep edenlere zarflarını gönderimlerinde indirimli kargo kullanımını düzenlemek için gayret sarfedecektir.

g) Paylaşımcıların paylaştıkları tohum tanıtımlarını yaptığı katalog bölümündeki tohum tanıtım bilgilerini paylaşımcının forum kullanıcı adını muhafaza ederek yıllık katalog şeklinde pdf/web sitesi vb. formatta yayınlayabilir.


3.2. agaclar.net Etkinlik Kayıt Merkezinin rolü

a) Paylaşan ve(ya) talep eden katılımcıları, paylaşıma sunulan tohumları, bu tohumlardan talepleri, paylaşımcıların karşılayabildiği talepleri, kargo için gereken iletişim bilgilerini bir veritabanında kayıt altına almak.

b) Önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde geçerli ve etiket düzenlenecek talepleri belirlemek, periyodik olarak ilan etmek, zaman planına uygun olarak her bir geçerli talep için tohum etiketi hazırlayarak paylaşımcılara göndermek.

c) Paylaşıma sunulan tohumlara yapılan talepler hakkında paylaşımcıları peyderpey önceden bilgilendirerek talebe yetecek kadar tohum üretimine olanak sağlamak.

d) Yayınlanmasında mahzur olmayan kayıtları ve etkinlik ile ilgili her türlü istatistiği hazırlayıp yayınlamak.

3.3. Tohum paylaşanların rolü

a) Paylaşmak istedikleri tohumları belirlenen formata göre liste halinde ilk mesajda yayınlamak, her bir tohumu bildirilen asgari standartlara göre tanıtmak.

b) Tohum tanıtımlarında, tanıtım formatına (bkz. 4.2.1, 6.1 )azami uyum için gereken dikkati göstermek

c) Tanıtılan tohum şayet forum etkinliklerinde daha önce tanıtılarak paylaşılmış bir tohum ise, tohumun tanıtıldığı başlıkta tohumu ilk tanıtan üyenin kullanıcı adını parantez içinde belirtmek.

d) Beklenmedik durumlar olmadıkça etiketleri kendisine iletilen geçerli talepleri olabildiğince karşılamaya gayret etmek,

e) Tohumları hazırlama zamanı geldiğinde agaclar.net tarafından kendisi için hazırlanacak etiketleri kullanarak kişiye özel tohum poşetlerini hazırlamak,

f) Tohum poşetlerine bir kişiye yetecek miktarda tohum koymak. "Bir kişiye yetecek miktar" paylaşımcının insiyatifinde olmakla beraber büyük tohumlarda en az 5-10 adet, daha küçük tohumlarda 10-15, daha da küçük tohumlarda 50+ şeklinde olabilir (Örnek, fasulye balkabağı 5-10 adet, domates biber patlıcan 10-15 adet, aslanağzı tohumu bir tutam gibi).

g) Paylaşımcı üye, hazırlamış olduğu poşetleri ayrıca, etiketlerde yazılı KUTU numarasına göre daha büyücek poşetlere koymaya gayret eder. Böylelikle lojistik merkezindeki tasnif etme işi kolaylaşarak daha yönetilebilir duruma gelir.

h) Paylaşıma sunulan tohumların bitki türüne özel izolasyon tedbirlerine uyarak tohum hasatlarının yapılmış olması, uygun şekilde saklanmış olması ve tohumların çimlenme özelliklerini kaybetmemiş olmasına dikkat etmek. Yeni alınmış tohumların poşetlenmeden önce yeterli süre gölgede kurutulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde tohumlar küflenebilir.

i) Paylaşıma sunulacak tohumlar mutlaka sağlıklı bitkilerden alınmış olmalıdır. Herhangi bir fungal, bakteriyel veya virüs kaynaklı hastalık belirtisi gösteren bitkilerden tohum alınmamalıdır. Bahçede belirli bir tür bitkide virüs etmenli hastalık şüphesi olduğunda, o türe ait herhangi bir çeşit bitkiden sağlıklı görünse dahi tohum alınmamalıdır. (Örnek: Bahçede mozaik virüsü belirtisi göstermiş bir domates görülmüş ise hiç bir domatesten tohum alınıp paylaşılmamalıdır.)

j) Hazırladığı etiketlenmiş tohum poşetlerini takvime uyumlu olarak bir zarfa doldurup lojistik merkezine kargo ile göndermek (gönderinin ödeme şekli sonradan ilan edilecektir).

3.4. Tohum talep edenlerin rolü

Önemli: Bir katılımcı iki yıl üst üste sadece talep eden olarak etkinliğe katılamaz. Örnek: Geçen yıl paylaşmadan tohum talep eden bir katılımcının bu yıl etkinlikten tohum talep edebilmesi için mutlaka tohum da paylaşması gereklidir.

Önemli: Etkinlikten bu yıl paylaşım yapmadan tohum talep eden katılımcının tohum talebi sayısı 25 ile sınırlıdır. Daha fazla sayıda talep yapan katılımcıların ilk talep ettikleri 25 geçerli sayılacak, fazlası geçersiz sayılacaktır.

Önemli: Etkinliğe aynı zamanda paylaşımcı olarak katılanlar, kendi paylaştıkları tohumlara olan geçerli taleplerin en fazla %50'si kadar daha fazla tohum talebinde bulunabileceklerdir. Üst sınır 150 dir. (Paylaşımcı, karşılayabileceği maksimum talep sayısı belirttiyse, bu tohuma olan talep maksimum sayıdan daha fazla olsa dahi, belirtilen maksimım sayı esas alınır.) Daha fazlası talep tarihine göre geçersiz kabul edilecektir. Örnek-1: Paylaştığı tohumlara 60 adet geçerli talep bulunan bir paylaşımcı en fazla 90 çeşit tohum talebinde bulunabilir. Örnek-2: Paylaştığı tohumlara 500 geçerli talep bulunan bir paylaşımcı en fazla 150 çeşit tohum talebinde bulunabilir.

Önemli: Etkinliğe tohum paylaşmadan talep eden olarak katılabilmek için üyenin kendini tanıttığı mesajla beraber en az 10 adet, makul mantıklı mesajı bulunmalıdır. "Ben İstanbuldan Ahmet yaş 35" tarzı mesajlar tanıtım için yeterli sayılmayacaktır. Kendinizi tanıttığınız mesajda en azından, yaşınız, mesleğiniz, bitkilerle olan ilişkiniz, mevcut yetiştirme ortamınız vr büyüklüğü, bu konudaki özet deneyiminiz vb. bulunmalıdır. Sadece alış veriş bölümünde mesajı bulunması yeterli değildir. Talep geçerliliğinin analiz edildiği günde 10 taneden az makul mantıklı mesajı bulunmayan talep sahiplerinin talepleri iptal edilecektir. Makul mantıklı mesaj derken, "harika", "teşekkür", "elinize sağlık" vb. mesajlar sayılmayacaktır. Çift üyelikle tohum talebi kabul edilmeyecektir.

a) Takvimde belirtilen zaman aralığı içinde talep etmek istediği tohumları seçip, tohumun tanıtıldığı mesajda "taleplerime ekle" tuşuna basmak.

b) Yukarıda Önemli ibaresiyle belirtilen kısıt kurallarının yanısıra, etkinlikten tohum talep edenlerin, sadece kendileri için ve kendi yetiştirebilecekleri kadar çeşit talep etmeleri beklenir. Fazla talep edildiği düşünülen tohumlar gerekiyorsa "Taleplerimden çıkar" tuşuyla talep listesinden çıkarılabilir.

c) İlan edilen süre içinde kargo bilgilerini lojistik merkezine bildirmek.

Adres bilgilerini nasıl göndereceğim?
Zamanında gönderilmeyen kargo bilgileri üyenin taleplerinin tamamının iptal edilmesine sebep olur.

d) Paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel hazırlanıp lojistik merkezine gönderilen ve burada talep edenlere göre tasnif edilip kendisine "alıcı ödemeli" olarak gönderilecek tohum paketini teslim almak.

e) Etkinlikte standart olarak kullanılacak kargo şirketi yerine başka bir kargo şirketi için özel tercihte bulunulur ise herhangi bir indirim uygulanmıyor olduğunu bilmek.

f) Talep etme son tarihi geçtikten sonra tohum talep etmek üzere "taleplerime ekle" tuşuna basılmaması özellikle rica olunur. Bu gibi sonradan gelen taleplerin herhangi bir şekilde dikkate alınma imkanı yoktur.


3.5. agaclar.net lojistik merkezinin rolü

a) Paylaşımcılardan gelen zarfları açıp, kişiye özel etiketli tohum poşetlerini talep edenler için önceden hazırlanmış zarflara koymak, Bunu yaparken kayıtlardan gerekli kontrolleri yapmak, karşılanan talepleri kayıtlardan işaretlemek, zarfları kapatıp "alıcı ödemeli" olarak kargoya vermek.

b) Talep eden üyeler şayet kargo bilgileriyle birlikte bu yıl standart olarak kullanılacak kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi için özel bir tercihte bulunmuşlarsa ve bu kargo şirketi lojistik merkezine ulaşılabilir bir yakınlıktaysa lojistik merkezi özel tercihleri yerine getirmeye gayret edecektir.

c) Lojistik merkezi katılımcılardan ambalaj zarflarının temini, paylaşımcıların kargo bedellerinin karşılanması ve etkinliğin yürütülebilmesi için gereken sair malzemenin temini amacıyla katılımcılardan sınırlı tutarda gönüllü bağış toplayabilir.

4. Sürecin Yürütülmesi
4.1 Sürecin Özeti
agaclar.net Tohum Paylaşımı, etkinlikte tohum paylaşmak isteyen üyelerin tohumlarını tanıtımıyla başlar.

Paylaşımcıların paylaşabilecekleri tohumları zaman içinde gerekirse ekleyerek, olabildiğince detaylı tanıtmalarına olanak sağlayacak şekilde yeterince zaman sağlanır.

Paylaşımcının imkanları, sezon boyunca meydana gelebilecek tohum üretimini etkileyen koşullar çerçevesinde tüm geçerli taleplerin karşılanabilmesi mümkün olmayabilir ancak bunlar haricinde bu paylaşım etkinliğinin motivasyonu maksimum oranda geçerli talebin karşılanmasına yöneliktir.

Süreçte bilgi sistemleri imkanlarından yararlanmak üzere azami ölçüde kayıt tutulacak, paylaşımcıların, talep edenlerin ve lojistik merkezinin işini kolaylaştırmak üzere pek çok hazırlık kayıt merkezi tarafından yapılacaktır.

Pek çok yararı olduğunu düşündüğümüz uzun bir tanıtım ve talep süreciyle başlayan etkinlikte, yıl sonuna kadar herhangi bir fiili tohum hareketi olmayacak, yıl sonunda oldukça kısa bir süre içinde o güne kadar paylaşım için üretilmiş tohumlar, yapılmış geçerli taleplere göre paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel olarak hazırlanıp, çok basitleştirilmiş lojistik destek ile fiilen yerlerini bularak talep sahiplerine ulaşacaktır.

Etkinlik, paylaşımcıların kendilerine olan talepleri tek bir kargo gönderimi ile karşılamalarını, talep edenlerin de farklı paylaşımcılardan talep ettikleri tohumları tek bir kargo ile elde edebilmesine olanak verir. Bu şekilde olabilecek en yüksek lojistik verimlilik elde edilir.

Etkinlik sonunda, amaçsız ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapılmıştır.

4.2. Açılacak başlıklar

2020-2021 agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliği şeklinde bir genel başlık açılır.

Bunun altında;
 • Etkinlik Prensipleri
 • Etkinlik ile ilgili genel yazışmalar
 • Paylaşılacak Tohumlar
şeklinde alt başlıklar agaclar.net tarafından açılır.

Paylaşılacak tohumlar başlığının da altında etkinliğe tohum gönderecek her üye paylaşacağı tohumları tanıtmak üzere (kendi adıyla) birer başlık açar.

Üye, başlığın ilk mesajına paylaşmak istediği tohumların listesini önceden belirlenmiş formata uygun bir şekilde hazırlayarak yazar.

İkinci mesajdan itibaren her bir tohumu ayrı bir mesaj ile tanıtır. Bu tanıtımlarda bulunması gereken asgari bilgiler belirtilmeli (Örnek: Adı, Bitki ve meyvesinin resmi, tohumun kendisindeki tarihçesi, yetiştirilirken kullanılan gübre ve ilaçlar, bitki ve meyvelerinin özellikleri vb.)

4.2.1 Tohum tanıtım mesajları
Paylaşılacak tohumların her biri ayrı bir mesaj ile tanıtılmalıdır.

Tanıtım mesajları gelişmiş editöre geçilerek hazırlanmalı, mesaj başlığına tohum adı yazılmalıdır.

Mesajda sırasıyla;
 • Varsa bitki ve meyvesinin resmi (tercihan sizin bahçenizdeki resmi)
 • Bitki türü: (meyve, sebze, çiçek, ağaç vb.)
 • Bitki ömrü: (tek yıllık, iki yıllık, çok yıllık)
 • Tohum Türü: (domates, biber, vs)
 • Tohum çeşit adı: (Bhut Jolokia, ayaş domatesi, cherokee purple,..)
 • Tohum kaç yıldır sizdedir (kaç yıldır bu tohumdan bizzat üretim yapıyorsunuz):
 • Tohum alınan bitkinin yetiştirildiği yer: (Adana, Adıyaman, Afyon,Ağrı,.., Düzce, Kıbrıs,..)
 • Tohumun kökeni (size nereden geldi):
 • Dağıtılacak Tohumun Saflığı: Tohum alınan bitkide izolasyon mesafesine dikkat edilip edilmediği, başka çeşitlerden hibridlenmiş olma olasılığı belirtilecek.
 • Tohumu ilk paylaşan:
 • Kullanılan gübreler (bu tohumun yetiştirilmesinde kullanılan):
 • Kullanılan ilaçlar (bu tohumu yetiştirirken herhangi bir aşamada kullanılan):
 • Tohumu alınan bitkinin türe özel izolasyon uygulaması:
 • Hasat yıl ve ayı:
 • Bitki tipi ve gelişim durumu:
 • Meyvelerinin ayırd edici özellikleri:
 • Yetiştirme özellikleri:
 1. Tohum ne zaman hangi ortama ekilmeli:
 2. Tohum ekimi öncesi uygulanacak yöntemler (soğuk katlama vb.)
 3. Toprak, su, besin ve ışık gereksinimleri
 4. İklim gereksinimleri
 5. Bitkinin tohumu ne zaman ve hangi olgunlukta alınır:
bilgileri verilmelidir (bakınız: 6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri )

4.3 Etkinlik Takvimi
 • Paylaşımcıların başlık açarak tohum tanıtımına başlaması ... 29 Eylül 2020
 • Taleplerin başlaması ... 29 Eylül 2020
 • Talep edenlerin kargo adreslerini LojistikMerkezi'ne özel mesaj ile göndermesi ... Hemen
 • Taleplerin veri tabanında toplanıp işlenerek paylaşımcıları bilgilendirme başlangıcı ... Ekim sonu (her ay sonu tekrarlanacak)
 • Taleplerin tamamlanması ... Aralık 2020 İlk hafta (dikkat ! bazı paylaşımcılar lojistik nedenlerle paylaştığı tohumlar için daha erken bir tarih belirleyebilirler)
 • Paylaşımcılar için tohum poşetleme etiketlerinin hazırlanması ve yayınlanması ... Aralık 2020 İkinci hafta
 • Paylaşımcıların taleplere göre tohumları hazırlayarak lojistik merkezine göndermesi ... Aralık 2020 Üçüncü hafta
 • Lojistik merkezinde gelen tohumların tasnif, ayrım ve talep edenlere göre zarflanması ... Ocak 2021 ikinci hafta
 • Talep edenlere ait zarfların kargoya verilmesi ... Ocak 2021 son hafta
(Gerektiği taktirde önceden duyurularak tarihlerde değişiklik yapılabilir)

5. Sıkça sorulan sorular
Köydeki kuzenlerim için de tohum talep edebilir miyim?
Hayır, sadece kendiniz için kendi yetiştirme ortamızda yetiştireceğiniz kadar ve kurallarda belirtilen kısıtlamalar çerçevesinde çeşit tohum talep etmeniz beklenir.

Tohum poşetinden az tohum çıktı. Gelen filan çeşit tohumdan bir tarla dolusu ekemedim.
Etkinlikten amaç, sizde olmayan bir çeşide ait tohumun size ulaştırılmasıdır. Siz isterseniz ilk senesinde sadece tohum almak için eker, ertesi sene kendi ürettiğiniz tohumlardan bir tarla ekebilirsiniz.

Mısır çarşısından veya marketten tohum satın alıp etkinlikte paylaşabilirmiyim
Hayır, buna gerek yok. Kendi yetiştirdiğiniz ve başkalarının da yetiştirmeyi isteyebileceği tohumları paylaşınız.

Yoldan geçerken bir fasulye tarlası gördüm. Kurumuş fasulyeler vardı. Sahibinden izin alarak bunlardan toplasam etkinlikte paylaşabilir miyim?
Hayır. Siz yetiştirmemişsiniz, çeşidi bilmiyorsunuz, hangi koşullarda yetiştirildiğini bilmiyorsunuz.

Pazardan bir domates aldım, yerli diye satıyorlardı. Tadını çok beğendim, çekirdeklerini çıkarıp paylaşabilir miyim?
Hayır.

Parkta, ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir ağaç gördüm, olgunlaşmış tohumları vardı, toplayıp paylaşabilir miyim.
Hayır, ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz.

Komşumun bahçesinde nikotin çiçekleri vardı, resimlerini çekmiş, komşumun kullandığı gübre ve ilaçları izlemiştim. Komşumun izniyle tohumlarından toplayıp paylaşabilir miyim?
Evet.

Paylaşımda bulunacağım. Tohumları tanıtırken tohum adını nereye yazmalıyım?
Tohum adını hem tohumu tanıttığınız mesajın içinde ilk madde olarak, hem de mesajın başlığına yazmalısınız. Mesaj başlığı alanı sadece gelişmiş editörde görünmektedir. Fotoğraf yüklerken de gelişmiş editör kullanılmaktadır.
6. Örnekler
6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri

Alıntı:

Yer Kirazı (Meyvelitepe)
 • Bitki türü: Mevsimlik meyve
 • Bitki ömrü: Tek yıllık
 • Tohum çeşit adı: Yer Kirazı (Cape Gooseberry), Physalis peruviana
 • Tohum kaç yıldır sizdedir: İki yıl
 • Tohum alınan bitkinin yetiştirildiği yer: İstanbul
 • Size nereden geldi: bahcedenn
 • İlk paylaşan : Meyvelitepe
 • Tohumun kökeni : Güney Amerika
 • Dağıtılacak Tohumun Saflığı: Bahçede Physalis türünden başka çeşit yetiştirilmediği için hibridlenme olasılığı yoktur.
 • Kullanılan gübreler : Keçi gübresi, kompost
 • Kullanılan ilaçlar: kullanılmadı
 • Hasat yıl ve ayı: 2016 Eylül
 • Bitki tipi ve gelişim durumu: 50-60 santim kadar boylanan, 5-6 ana dal yaparak yayılan bodur bir bitki.
 • Meyvelerinin ayırd edici özellikleri: Altın çilekten tamamen farklıdır. Fener şeklindeki dış kabukların içinde fındık iriliğindeki açık sarı meyvelerin hafif tatlı ve ananas aromasına benzer lezzeti vardır. Taze tüketileceği gibi et ve tavuk yemeklerinde kullanıldığında lezzet verir. Kılıflarıyla beraber ışık almayan kuru bir yerde aylarca saklanabilir. Daha fazla bilgi için buraya bakılabilir.
 • Yetiştirme özellikleri:
 1. Tohum ne zaman hangi ortama ekilmeli: Şubat - Mart ayında viyollere ekilerek fide yapılır.Mayısta kalıcı yerlerine dikilir.
 2. Tohum ekimi öncesi uygulanacak yöntemler (soğuk katlama vb.) Herhangi bir özel uygulamaya gerek yoktur, kolay çimlenir.
 3. Toprak, su, besin ve ışık gereksinimleri: Güneşli, organik maddesi yüksek yerlerde iyi gelişim gösterir. Büyük saksılarda rahatça yetiştirilebilir. Suyu sever.
 4. İklim gereksinimleri: İlkbahardan sonbahardaki ilk soğuklara kadar yaşar.
 5. Bitkinin tohumu ne zaman ve hangi olgunlukta alınır: Dış kabuğu sararıp kuruyan meyveler hem hasat hem de tohum alma olgunluğuna gelmiş olur.

kaknus beğendi.
MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-10-2021, 10:02   #2
Ağaç Dostu
 
nazlı06's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-05-2007
Şehir: Tire
Mesajlar: 1,475
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi MeyveliTepe Mesajı Göster

1. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin tanımı, amacı, kapsamı, sınırları


agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin amacı, üyelerimizin kendi yetiştirdiği ve tohumdan üretilebilen bitkilere ait tohumların üyelerimiz arasında ücretsiz paylaşımına/değişimine olanak sağlamaktır.

Etkinlik, sebze, çiçek ve tohumdan yetiştirilebilen ağaç tohumlarının paylaşımını kapsar.

 • Paylaşımcının kendisinin yetiştirmediği tohumlar,
 • Hibrid sebze tohumları,
 • Ne olduğu, çeşidi, nasıl yetiştirildiği tam olarak bilinmeyen tohumlar,
 • Karışık domates, karışık fasulye vb. çeşidi tam olarak bilinmeyen, ekenin yetiştiridiğinde ne çıkacağı belirli olmayan tohumlar,
 • Yetiştirilmesi, ücretsiz de olsa dağıtılması kanunlarca yasaklanmış veya kısıtlanmış bitkilere ait tohumlar
kapsam dışıdır ve etkinlikte yer almazlar.

2. agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliğinin Paydaşları

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tüm aktif üyeler

3. agaclar.net Tohum
Paylaşım Etkinliğinin Prensipleri, görev ve sorumluluklar

Tohum Paylaşım süreci bir agaclar.net etkinliğidir. Etkinlikte paydaş veya görevli olarak yer alan kişiler etkinlik katılımcılarıdır ve etkinlikteki sorumlulukları rolleriyle sınırlıdır.

agaclar.net tarafından verilmiş ya da belirlenmiş görevlerin ifası dışında hiç bir kişi ya da grup etkinlik, etkinlik kayıtları ve paylaşıma girmiş tohumlar üzerinde hak sahibi değildir.

Etkinlikte paylaşıma sunularak paylaşımcılar tarafından fiilen gönderilen tohumlar, sadece agaclar.net insiyatifi ile ve bu metinde anlatıldığı şekilde kullanılır ayrıca başka bir amaç için kullanılamaz.
3.1. agaclar.net'in rolü

a) agaclar.net, prensipleri belirleyip, gereken düzenlemeleri yaparak sürecin bu dökümanda yazılı olduğu üzere, paylaşan ve talep eden kişiler hariç her türlü kişisellikten ve kişisel tasarruflardan uzakta yürütülmesini sağlar.

b) Paylaşım sürecini, başka engeller olmadığı taktirde, geçerli taleplerin tamamının karşılanabileceği şekilde planlar. Buna göre aktiviteleri ve takvimi belirler, gereken eşgüdümü sağlar.

c) İlgili forum başlıkları ile bir bütünlük içinde iletişimi düzenler, her türlü kaydı tutar ve yayınlar, minimize edilmiş bir lojistik faaliyetinin de pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

d) Etkinlik sonunda ağaçlar.net lojistik merkezinde amacı ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapar.

e) Kargolama sebebiyle paylaşımcı ve talep sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini temin eder, bu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması için gereken her türlü tedbiri alır ve süreç tamamlandığında sadece kargo için kullanılmış olunan isim, adres ve telefon bilgilerini imha eder.

f) agaclar.net, lojistik merkezinin talep edenlere zarflarını gönderimlerinde indirimli kargo kullanımını düzenlemek için gayret sarfedecektir.

g) Paylaşımcıların paylaştıkları tohum tanıtımlarını yaptığı katalog bölümündeki tohum tanıtım bilgilerini paylaşımcının forum kullanıcı adını muhafaza ederek yıllık katalog şeklinde pdf/web sitesi vb. formatta yayınlayabilir.


3.2. agaclar.net Etkinlik Kayıt Merkezinin rolü

a) Paylaşan ve(ya) talep eden katılımcıları, paylaşıma sunulan tohumları, bu tohumlardan talepleri, paylaşımcıların karşılayabildiği talepleri, kargo için gereken iletişim bilgilerini bir veritabanında kayıt altına almak.

b) Önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde geçerli ve etiket düzenlenecek talepleri belirlemek, periyodik olarak ilan etmek, zaman planına uygun olarak her bir geçerli talep için tohum etiketi hazırlayarak paylaşımcılara göndermek.

c) Paylaşıma sunulan tohumlara yapılan talepler hakkında paylaşımcıları peyderpey önceden bilgilendirerek talebe yetecek kadar tohum üretimine olanak sağlamak.

d) Yayınlanmasında mahzur olmayan kayıtları ve etkinlik ile ilgili her türlü istatistiği hazırlayıp yayınlamak.

3.3. Tohum paylaşanların rolü

a) Paylaşmak istedikleri tohumları belirlenen formata göre liste halinde ilk mesajda yayınlamak, her bir tohumu bildirilen asgari standartlara göre tanıtmak.

b) Tohum tanıtımlarında, tanıtım formatına (bkz. 4.2.1, 6.1 )azami uyum için gereken dikkati göstermek

c) Tanıtılan tohum şayet forum etkinliklerinde daha önce tanıtılarak paylaşılmış bir tohum ise, tohumun tanıtıldığı başlıkta tohumu ilk tanıtan üyenin kullanıcı adını parantez içinde belirtmek.

d) Beklenmedik durumlar olmadıkça etiketleri kendisine iletilen geçerli talepleri olabildiğince karşılamaya gayret etmek,

e) Tohumları hazırlama zamanı geldiğinde agaclar.net tarafından kendisi için hazırlanacak etiketleri kullanarak kişiye özel tohum poşetlerini hazırlamak,

f) Tohum poşetlerine bir kişiye yetecek miktarda tohum koymak. "Bir kişiye yetecek miktar" paylaşımcının insiyatifinde olmakla beraber büyük tohumlarda en az 5-10 adet, daha küçük tohumlarda 10-15, daha da küçük tohumlarda 50+ şeklinde olabilir (Örnek, fasulye balkabağı 5-10 adet, domates biber patlıcan 10-15 adet, aslanağzı tohumu bir tutam gibi).

g) Paylaşımcı üye, hazırlamış olduğu poşetleri ayrıca, etiketlerde yazılı KUTU numarasına göre daha büyücek poşetlere koymaya gayret eder. Böylelikle lojistik merkezindeki tasnif etme işi kolaylaşarak daha yönetilebilir duruma gelir.

h) Paylaşıma sunulan tohumların bitki türüne özel izolasyon tedbirlerine uyarak tohum hasatlarının yapılmış olması, uygun şekilde saklanmış olması ve tohumların çimlenme özelliklerini kaybetmemiş olmasına dikkat etmek. Yeni alınmış tohumların poşetlenmeden önce yeterli süre gölgede kurutulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde tohumlar küflenebilir.

i) Paylaşıma sunulacak tohumlar mutlaka sağlıklı bitkilerden alınmış olmalıdır. Herhangi bir fungal, bakteriyel veya virüs kaynaklı hastalık belirtisi gösteren bitkilerden tohum alınmamalıdır. Bahçede belirli bir tür bitkide virüs etmenli hastalık şüphesi olduğunda, o türe ait herhangi bir çeşit bitkiden sağlıklı görünse dahi tohum alınmamalıdır. (Örnek: Bahçede mozaik virüsü belirtisi göstermiş bir domates görülmüş ise hiç bir domatesten tohum alınıp paylaşılmamalıdır.)

j) Hazırladığı etiketlenmiş tohum poşetlerini takvime uyumlu olarak bir zarfa doldurup lojistik merkezine kargo ile göndermek (gönderinin ödeme şekli sonradan ilan edilecektir).

3.4. Tohum talep edenlerin rolü

Önemli: Bir katılımcı iki yıl üst üste sadece talep eden olarak etkinliğe katılamaz. Örnek: Geçen yıl paylaşmadan tohum talep eden bir katılımcının bu yıl etkinlikten tohum talep edebilmesi için mutlaka tohum da paylaşması gereklidir.

Önemli: Etkinlikten bu yıl paylaşım yapmadan tohum talep eden katılımcının tohum talebi sayısı 25 ile sınırlıdır. Daha fazla sayıda talep yapan katılımcıların ilk talep ettikleri 25 geçerli sayılacak, fazlası geçersiz sayılacaktır.

Önemli: Etkinliğe aynı zamanda paylaşımcı olarak katılanlar, kendi paylaştıkları tohumlara olan geçerli taleplerin en fazla %50'si kadar daha fazla tohum talebinde bulunabileceklerdir. Üst sınır 150 dir. (Paylaşımcı, karşılayabileceği maksimum talep sayısı belirttiyse, bu tohuma olan talep maksimum sayıdan daha fazla olsa dahi, belirtilen maksimım sayı esas alınır.) Daha fazlası talep tarihine göre geçersiz kabul edilecektir. Örnek-1: Paylaştığı tohumlara 60 adet geçerli talep bulunan bir paylaşımcı en fazla 90 çeşit tohum talebinde bulunabilir. Örnek-2: Paylaştığı tohumlara 500 geçerli talep bulunan bir paylaşımcı en fazla 150 çeşit tohum talebinde bulunabilir.

Önemli: Etkinliğe tohum paylaşmadan talep eden olarak katılabilmek için üyenin kendini tanıttığı mesajla beraber en az 10 adet, makul mantıklı mesajı bulunmalıdır. "Ben İstanbuldan Ahmet yaş 35" tarzı mesajlar tanıtım için yeterli sayılmayacaktır. Kendinizi tanıttığınız mesajda en azından, yaşınız, mesleğiniz, bitkilerle olan ilişkiniz, mevcut yetiştirme ortamınız vr büyüklüğü, bu konudaki özet deneyiminiz vb. bulunmalıdır. Sadece alış veriş bölümünde mesajı bulunması yeterli değildir. Talep geçerliliğinin analiz edildiği günde 10 taneden az makul mantıklı mesajı bulunmayan talep sahiplerinin talepleri iptal edilecektir. Makul mantıklı mesaj derken, "harika", "teşekkür", "elinize sağlık" vb. mesajlar sayılmayacaktır. Çift üyelikle tohum talebi kabul edilmeyecektir.

a) Takvimde belirtilen zaman aralığı içinde talep etmek istediği tohumları seçip, tohumun tanıtıldığı mesajda "taleplerime ekle" tuşuna basmak.

b) Yukarıda Önemli ibaresiyle belirtilen kısıt kurallarının yanısıra, etkinlikten tohum talep edenlerin, sadece kendileri için ve kendi yetiştirebilecekleri kadar çeşit talep etmeleri beklenir. Fazla talep edildiği düşünülen tohumlar gerekiyorsa "Taleplerimden çıkar" tuşuyla talep listesinden çıkarılabilir.

c) İlan edilen süre içinde kargo bilgilerini lojistik merkezine bildirmek.

Adres bilgilerini nasıl göndereceğim?
Zamanında gönderilmeyen kargo bilgileri üyenin taleplerinin tamamının iptal edilmesine sebep olur.

d) Paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel hazırlanıp lojistik merkezine gönderilen ve burada talep edenlere göre tasnif edilip kendisine "alıcı ödemeli" olarak gönderilecek tohum paketini teslim almak.

e) Etkinlikte standart olarak kullanılacak kargo şirketi yerine başka bir kargo şirketi için özel tercihte bulunulur ise herhangi bir indirim uygulanmıyor olduğunu bilmek.

f) Talep etme son tarihi geçtikten sonra tohum talep etmek üzere "taleplerime ekle" tuşuna basılmaması özellikle rica olunur. Bu gibi sonradan gelen taleplerin herhangi bir şekilde dikkate alınma imkanı yoktur.


3.5. agaclar.net lojistik merkezinin rolü

a) Paylaşımcılardan gelen zarfları açıp, kişiye özel etiketli tohum poşetlerini talep edenler için önceden hazırlanmış zarflara koymak, Bunu yaparken kayıtlardan gerekli kontrolleri yapmak, karşılanan talepleri kayıtlardan işaretlemek, zarfları kapatıp "alıcı ödemeli" olarak kargoya vermek.

b) Talep eden üyeler şayet kargo bilgileriyle birlikte bu yıl standart olarak kullanılacak kargo şirketi dışında başka bir kargo şirketi için özel bir tercihte bulunmuşlarsa ve bu kargo şirketi lojistik merkezine ulaşılabilir bir yakınlıktaysa lojistik merkezi özel tercihleri yerine getirmeye gayret edecektir.

c) Lojistik merkezi katılımcılardan ambalaj zarflarının temini, paylaşımcıların kargo bedellerinin karşılanması ve etkinliğin yürütülebilmesi için gereken sair malzemenin temini amacıyla katılımcılardan sınırlı tutarda gönüllü bağış toplayabilir.

4. Sürecin Yürütülmesi
4.1 Sürecin Özeti
agaclar.net Tohum Paylaşımı, etkinlikte tohum paylaşmak isteyen üyelerin tohumlarını tanıtımıyla başlar.

Paylaşımcıların paylaşabilecekleri tohumları zaman içinde gerekirse ekleyerek, olabildiğince detaylı tanıtmalarına olanak sağlayacak şekilde yeterince zaman sağlanır.

Paylaşımcının imkanları, sezon boyunca meydana gelebilecek tohum üretimini etkileyen koşullar çerçevesinde tüm geçerli taleplerin karşılanabilmesi mümkün olmayabilir ancak bunlar haricinde bu paylaşım etkinliğinin motivasyonu maksimum oranda geçerli talebin karşılanmasına yöneliktir.

Süreçte bilgi sistemleri imkanlarından yararlanmak üzere azami ölçüde kayıt tutulacak, paylaşımcıların, talep edenlerin ve lojistik merkezinin işini kolaylaştırmak üzere pek çok hazırlık kayıt merkezi tarafından yapılacaktır.

Pek çok yararı olduğunu düşündüğümüz uzun bir tanıtım ve talep süreciyle başlayan etkinlikte, yıl sonuna kadar herhangi bir fiili tohum hareketi olmayacak, yıl sonunda oldukça kısa bir süre içinde o güne kadar paylaşım için üretilmiş tohumlar, yapılmış geçerli taleplere göre paylaşımcılar tarafından talep edenlere özel olarak hazırlanıp, çok basitleştirilmiş lojistik destek ile fiilen yerlerini bularak talep sahiplerine ulaşacaktır.

Etkinlik, paylaşımcıların kendilerine olan talepleri tek bir kargo gönderimi ile karşılamalarını, talep edenlerin de farklı paylaşımcılardan talep ettikleri tohumları tek bir kargo ile elde edebilmesine olanak verir. Bu şekilde olabilecek en yüksek lojistik verimlilik elde edilir.

Etkinlik sonunda, amaçsız ve adresi belirsiz hiç bir tohum kalmayacak şekilde planlama yapılmıştır.

4.2. Açılacak başlıklar

2020-2021 agaclar.net Tohum Paylaşım Etkinliği şeklinde bir genel başlık açılır.

Bunun altında;
 • Etkinlik Prensipleri
 • Etkinlik ile ilgili genel yazışmalar
 • Paylaşılacak Tohumlar
şeklinde alt başlıklar agaclar.net tarafından açılır.

Paylaşılacak tohumlar başlığının da altında etkinliğe tohum gönderecek her üye paylaşacağı tohumları tanıtmak üzere (kendi adıyla) birer başlık açar.

Üye, başlığın ilk mesajına paylaşmak istediği tohumların listesini önceden belirlenmiş formata uygun bir şekilde hazırlayarak yazar.

İkinci mesajdan itibaren her bir tohumu ayrı bir mesaj ile tanıtır. Bu tanıtımlarda bulunması gereken asgari bilgiler belirtilmeli (Örnek: Adı, Bitki ve meyvesinin resmi, tohumun kendisindeki tarihçesi, yetiştirilirken kullanılan gübre ve ilaçlar, bitki ve meyvelerinin özellikleri vb.)

4.2.1 Tohum tanıtım mesajları
Paylaşılacak tohumların her biri ayrı bir mesaj ile tanıtılmalıdır.

Tanıtım mesajları gelişmiş editöre geçilerek hazırlanmalı, mesaj başlığına tohum adı yazılmalıdır.

Mesajda sırasıyla;
 • Varsa bitki ve meyvesinin resmi (tercihan sizin bahçenizdeki resmi)
 • Bitki türü: (meyve, sebze, çiçek, ağaç vb.)
 • Bitki ömrü: (tek yıllık, iki yıllık, çok yıllık)
 • Tohum Türü: (domates, biber, vs)
 • Tohum çeşit adı: (Bhut Jolokia, ayaş domatesi, cherokee purple,..)
 • Tohum kaç yıldır sizdedir (kaç yıldır bu tohumdan bizzat üretim yapıyorsunuz):
 • Tohum alınan bitkinin yetiştirildiği yer: (Adana, Adıyaman, Afyon,Ağrı,.., Düzce, Kıbrıs,..)
 • Tohumun kökeni (size nereden geldi):
 • Dağıtılacak Tohumun Saflığı: Tohum alınan bitkide izolasyon mesafesine dikkat edilip edilmediği, başka çeşitlerden hibridlenmiş olma olasılığı belirtilecek.
 • Tohumu ilk paylaşan:
 • Kullanılan gübreler (bu tohumun yetiştirilmesinde kullanılan):
 • Kullanılan ilaçlar (bu tohumu yetiştirirken herhangi bir aşamada kullanılan):
 • Tohumu alınan bitkinin türe özel izolasyon uygulaması:
 • Hasat yıl ve ayı:
 • Bitki tipi ve gelişim durumu:
 • Meyvelerinin ayırd edici özellikleri:
 • Yetiştirme özellikleri:
 1. Tohum ne zaman hangi ortama ekilmeli:
 2. Tohum ekimi öncesi uygulanacak yöntemler (soğuk katlama vb.)
 3. Toprak, su, besin ve ışık gereksinimleri
 4. İklim gereksinimleri
 5. Bitkinin tohumu ne zaman ve hangi olgunlukta alınır:
bilgileri verilmelidir (bakınız: 6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri )

4.3 Etkinlik Takvimi
 • Paylaşımcıların başlık açarak tohum tanıtımına başlaması ... 29 Eylül 2020
 • Taleplerin başlaması ... 29 Eylül 2020
 • Talep edenlerin kargo adreslerini LojistikMerkezi'ne özel mesaj ile göndermesi ... Hemen
 • Taleplerin veri tabanında toplanıp işlenerek paylaşımcıları bilgilendirme başlangıcı ... Ekim sonu (her ay sonu tekrarlanacak)
 • Taleplerin tamamlanması ... Aralık 2020 İlk hafta (dikkat ! bazı paylaşımcılar lojistik nedenlerle paylaştığı tohumlar için daha erken bir tarih belirleyebilirler)
 • Paylaşımcılar için tohum poşetleme etiketlerinin hazırlanması ve yayınlanması ... Aralık 2020 İkinci hafta
 • Paylaşımcıların taleplere göre tohumları hazırlayarak lojistik merkezine göndermesi ... Aralık 2020 Üçüncü hafta
 • Lojistik merkezinde gelen tohumların tasnif, ayrım ve talep edenlere göre zarflanması ... Ocak 2021 ikinci hafta
 • Talep edenlere ait zarfların kargoya verilmesi ... Ocak 2021 son hafta
(Gerektiği taktirde önceden duyurularak tarihlerde değişiklik yapılabilir)

5. Sıkça sorulan sorular
Köydeki kuzenlerim için de tohum talep edebilir miyim?
Hayır, sadece kendiniz için kendi yetiştirme ortamızda yetiştireceğiniz kadar ve kurallarda belirtilen kısıtlamalar çerçevesinde çeşit tohum talep etmeniz beklenir.

Tohum poşetinden az tohum çıktı. Gelen filan çeşit tohumdan bir tarla dolusu ekemedim.
Etkinlikten amaç, sizde olmayan bir çeşide ait tohumun size ulaştırılmasıdır. Siz isterseniz ilk senesinde sadece tohum almak için eker, ertesi sene kendi ürettiğiniz tohumlardan bir tarla ekebilirsiniz.

Mısır çarşısından veya marketten tohum satın alıp etkinlikte paylaşabilirmiyim
Hayır, buna gerek yok. Kendi yetiştirdiğiniz ve başkalarının da yetiştirmeyi isteyebileceği tohumları paylaşınız.

Yoldan geçerken bir fasulye tarlası gördüm. Kurumuş fasulyeler vardı. Sahibinden izin alarak bunlardan toplasam etkinlikte paylaşabilir miyim?
Hayır. Siz yetiştirmemişsiniz, çeşidi bilmiyorsunuz, hangi koşullarda yetiştirildiğini bilmiyorsunuz.

Pazardan bir domates aldım, yerli diye satıyorlardı. Tadını çok beğendim, çekirdeklerini çıkarıp paylaşabilir miyim?
Hayır.

Parkta, ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir ağaç gördüm, olgunlaşmış tohumları vardı, toplayıp paylaşabilir miyim.
Hayır, ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz.

Komşumun bahçesinde nikotin çiçekleri vardı, resimlerini çekmiş, komşumun kullandığı gübre ve ilaçları izlemiştim. Komşumun izniyle tohumlarından toplayıp paylaşabilir miyim?
Evet.

Paylaşımda bulunacağım. Tohumları tanıtırken tohum adını nereye yazmalıyım?
Tohum adını hem tohumu tanıttığınız mesajın içinde ilk madde olarak, hem de mesajın başlığına yazmalısınız. Mesaj başlığı alanı sadece gelişmiş editörde görünmektedir. Fotoğraf yüklerken de gelişmiş editör kullanılmaktadır.
6. Örnekler
6.1 Tohumlar hakkında bilgi örnekleri

Alıntı:

Yer Kirazı (Meyvelitepe)
 • Bitki türü: Mevsimlik meyve
 • Bitki ömrü: Tek yıllık
 • Tohum çeşit adı: Yer Kirazı (Cape Gooseberry), Physalis peruviana
 • Tohum kaç yıldır sizdedir: İki yıl
 • Tohum alınan bitkinin yetiştirildiği yer: İstanbul
 • Size nereden geldi: bahcedenn
 • İlk paylaşan : Meyvelitepe
 • Tohumun kökeni : Güney Amerika
 • Dağıtılacak Tohumun Saflığı: Bahçede Physalis türünden başka çeşit yetiştirilmediği için hibridlenme olasılığı yoktur.
 • Kullanılan gübreler : Keçi gübresi, kompost
 • Kullanılan ilaçlar: kullanılmadı
 • Hasat yıl ve ayı: 2016 Eylül
 • Bitki tipi ve gelişim durumu: 50-60 santim kadar boylanan, 5-6 ana dal yaparak yayılan bodur bir bitki.
 • Meyvelerinin ayırd edici özellikleri: Altın çilekten tamamen farklıdır. Fener şeklindeki dış kabukların içinde fındık iriliğindeki açık sarı meyvelerin hafif tatlı ve ananas aromasına benzer lezzeti vardır. Taze tüketileceği gibi et ve tavuk yemeklerinde kullanıldığında lezzet verir. Kılıflarıyla beraber ışık almayan kuru bir yerde aylarca saklanabilir. Daha fazla bilgi için buraya bakılabilir.
 • Yetiştirme özellikleri:
 1. Tohum ne zaman hangi ortama ekilmeli: Şubat - Mart ayında viyollere ekilerek fide yapılır.Mayısta kalıcı yerlerine dikilir.
 2. Tohum ekimi öncesi uygulanacak yöntemler (soğuk katlama vb.) Herhangi bir özel uygulamaya gerek yoktur, kolay çimlenir.
 3. Toprak, su, besin ve ışık gereksinimleri: Güneşli, organik maddesi yüksek yerlerde iyi gelişim gösterir. Büyük saksılarda rahatça yetiştirilebilir. Suyu sever.
 4. İklim gereksinimleri: İlkbahardan sonbahardaki ilk soğuklara kadar yaşar.
 5. Bitkinin tohumu ne zaman ve hangi olgunlukta alınır: Dış kabuğu sararıp kuruyan meyveler hem hasat hem de tohum alma olgunluğuna gelmiş olur.
Bu bilgileri tohum paylaşım sayfamda telefondan copy yapıp paylsamıyorum. Hatta gecen yıl arkafdım TMC ile deneme yaptım beceremedim. Fotoğrafı tepetalk ıle kırpıp ekliyorum da metin kısmı copy yapıp sayfaya yapıstıramıyorum . Benim gibi telefondan bilgi paylaşımı yazmaya calısanlara bir öneriniz var mı?

nazlı06 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-10-2021, 11:41   #3
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 8,853
Öncelikle, alıntıladığınız sayfanın geçen seneye ait prensipler olduğunu belirteyim. Yenisi burada.

Kastınız, sayfada yer alan standart tohum tanıtım formatı ise, Siz kataloglarda paylaşım başlığınızı başlığın ilk liste mesajıyla açın ve tohum tanıtımı yapılan ikinci mesajı da içinde herhangi bir kelime olacak şekilde yazın ve bana haber verin. Ben, ikinci mesajınıza standart formatı kopyalarım. Siz düzeltip, buradan da kopyalayarak diğerlerini yazarsınız.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-10-2021, 21:16   #4
Ağaç Dostu
 
nazlı06's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-05-2007
Şehir: Tire
Mesajlar: 1,475
Tesekkur ederim

nazlı06 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 13:10.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2023