View Single Post
Eski 20-01-2021, 20:54   #10
zgurb
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 20-07-2019
Şehir: istanbul
Mesajlar: 13
"Bedelsiz" Yola Terk İşlemi

Bilindiği üzere bir arazide yapılaşabilmek için; diğer şartların yanı sıra, öncelikle;

- arazide bir imar planı (1/1.000'lik uygulama planı) mevcut olması,
- arazinin "arsa" niteliğine haiz olması (tarla, zeytinlik vs. nitelikli arazilerde başkaca yapılaşma şartları mevcuttur)

şartlarının karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla bir arazinin imar planı bulunuyor olsa bile bu arazi "arsa" niteliğine değilse yapılaşma sağlanamamaktadır. Bir arazinin "arsa" niteliğine kavuşması ise aşağıdaki yolların biriyle mümkündür:

1- Arazi, imar planına göre kamuya geçecek kısmı ilgili idarece kamulaştırılmak suretiyle (uygulaması yok denecek kadar azdır) arsaya dönüşebilir
2- Arazi, malikinin, kamuya geçecek kısmını bedelsiz olarak kamuya terk vermesi suretiyle arsaya dönüşebilir (genel uygulama budur)
3- Arazi, bölgede İmar K. m.18 uyarınca yapılan uygulama ile (bu uygulama arazinin %50'ye kadar kısmının elinizden alınmasına sebep olabilir) imar parseline dönüşebilir (bir diğer genel uygulama budur)

Bizim yerimiz, aldığımızda tapuda "bahçe" olarak kayıtlıydı ve önceden 2b arazisi olduğu için Hazine tarafından tapuya (imar planı ile uyumlu bir şekilde) "uygulamaya geçilmeden önce 189m2 kayıtsız şartsız kamuya terk verilecektir" şeklinde bir şerh konulmuştu. İmar planında bahçemizin sınırları, 3 tarafımızda bulunan yollara taşıyordu ve bunların bir şekilde kamu eline geçmesi gerekiyordu. Ve biz de bunu sağlamak için bedelsiz terk vermek mecburiyetinde kaldık (Öncesinde bunun olacağını biliyorduk).

Kamuya bedelsiz terk ise şu şekilde oluyor:

- Önce bir haritacı ile anlaşıyorsunuz (Biz bedelsiz terk işlemleri ile ruhsat için gerekli diğer tüm harita - ölçüm işlemlerini yapmak üzere mimarımızın bulduğu bir haritacı ile toplam 3.500-TL'ye (475 usd) anlaştık)
- LIHKAB bürosundan aplikasyon krokisi çıkarılıyor (İşlem için ödenecek harç arsa büyüklüğüne göre değişiyor, biz 1.1171-TL (160 USD) ödedik)
- Belediyeden "inşaat istikamet rölevesi" + "imar durum belgesi" çıkartılıyor (Harç, belediyesine göre değişir, biz 884 tl (120 USD) ödedik)
- Bu belgeler kullanılarak imar müdürlüğünce bir "Yola terk teklif dosyası" hazırlanıyor ve dosya belediye encümenine sunuluyor
- Encümen, bedelsiz yola terk teklifinin kabul edildiğine ilişkin karar alıyor,
- Encümen kararı sonrası Kadastro Müdürlüğü süreci başlıyor (toplam 1.000-TL (130 usd) kadastro, oda ücreti, damga vergisi ödüyorsunuz) ve dosyanız burada bir mühendisin önüne geliyor,
- Bu sırada haritacınız arazinize gelerek yeni sınırlarınızı belirleyen kazık çakma işlemini yapıyor
- Kadastro, arazinin yeni sınırlarını yerine inceleyerek en çok 1 ay içerisinde dosyayı sonuçlandırıyor
- Akabinde dosyanız, yeni tapunuz düzenlenmek üzere tapu müdürlüğüne gönderiliyor (toplam 568,50 tl (75 usd) tapu masrafı) ödüyorsunuz ve "arsa" niteliğindeki yeni tapunuz düzenleniyor.

Yani, bedelsiz yola terk işlemini 3.500-TL tutarında bir bedel ödeyerek yapmış oluyorsunuz. Bizim bu işlemlerimiz, covid-19 etkisiyle 3 ay sürede ancak tamamlanabildi. Tüm bu işlemleri, (iyi ki) vekaletname ile mimarlık ofisimiz takip etti.

Kazık çakma işlemi:

Haritacı tarafından çakılan bu kazıklar önemli, işlem yapılmadan önce sağlam ve uzun demirler bulup derin bir şekilde çakmakta ve fotoğrafını çekmekte fayda var (İş makinesi, insan etkisi vs önlemek için)


zgurb Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön